SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Wyszukiwarka

Znalezione pod frazą:

c

 • krav maga - jakiś manual

  Post
  Sztuki Walki

  Znalazłem wersję elektroniczną programu. Wydaje się być średnio aktualny, bo z tego co pamiętam w wersji angielskiej, którą jakiś czas temu miałem w rękach były pewne zmiany... Dodam jeszcze, że jeżeli interesuje Cię KM w wersji militarnej to - http://www.gruparezerwy.pl/encyklopedia/?kategoria=83 Pod adresem http://www.krav-maga.net/uk/ znajduje się natomiast aktualny program po Ang. STOPNIE SZKOLENIOWE POZIOM (PAS) ŻÓŁTY Wymagany staż treningowy na ten pas to minimum rok treningu. PROGRAM TECHNICZNY SKRÓTY UŻYTE W OPISIE TECHNIK: PW - pozycja walki "klasyczna": w opisie atakujący i obrońca stoją w "lewej" pozycji walki tzn. lewa ręka i lewa noga znajdują się z przodu PN - pozycja neutralna, zwana też swobodną R, RR - ręka, ręce N, NN - noga, nogi T - tułów G - głowa A) PADY I PRZEWROTY 1. Przewrót przez prawe ramię z obrotem w tył do pozycji walki (PW) 2. Przewrót w tył przez lewy bark do PW 3. Pad w tył do PW w leżeniu 4. Kombinacja 1 i 2 Pady wykonywane z pozycji neutralnej (PN) do PW. B) POZYCJE WALKI 1. Pozycja walki "klasyczna" 2. Poruszanie się w pozycji walki 3. Boczna pozycja walki C) CIOSY PROSTE 1. Lewy prosty 2. Prawy prosty 3. Prosty "przednią" i "tylną" R Jw. w ruchu w przód i w tył oraz w bok. D) CIOSY ŁOKCIEM Ciosy łokciem poziome: * w przód * w bok * w tył Demonstrowane z pozycji swobodnej - samodzielnie i z partnerem. E) INNE UDERZENIA 1. Uderzenie podstawą dłoni 2. Pięść "młot": * pionowe w dół * poziome - do wewnątrz i na zewnątrz 3. Uderzenie palcami (dłonią) w przód (jako stopowanie napastnika w półdystansie) F) WALKA Z CIENIEM Praca nad koordynacją i płynnością ruchów: ruch w tył po okręgu. G) KOPNIĘCIA 1. kopnięcie w przód 2. kopnięcie w bok 3. kopnięcie w tył 4. kopnięcie kolanem w przód 5. kopnięcie okrężne w przód H) KOMBINACJE ATAKÓW 1. krótkie serie 2,3 uderzeń 2. prosta kombinacja: uderzenie + kopnięcie i odwrotnie 3. kombinacje uderzeń i kopnięć lub odwrotnie, z poruszaniem się I) OBRONA ZEWNĘTRZNA 1. obrona 360° z pozycji swobodnej 2. obrona 360° i równoczesny kontratak 3. j.w. z nożem - atak z góry lub z dołu Jako "kompletna" obrona - ponowienie kontrataków i/lub szybkie wycofanie. J) OBRONY WEWNĘTRZNE PRZED CIOSAMI PROSTYMI 1. z PW obrona dłonią do wewnątrz przed prostymi po stronie R atakującej 2. z PW obrona ze ściągnięciem R atakującej i kontratakiem K) INNE OBRONY Z PN: zakrok z równoczesnym kopnięciem przednią N w krocze lub inny wrażliwy punkt. L) OBRONY PRZED DUSZENIEM Z PRZODU Ł) OBRONY PRZED DUSZENIEM Z TYŁU M) OBRONA PRZED DUSZENIEM Z BOKU (KRAWAT) N) UŻYCIE PRZEDMIOTÓW PODRĘCZNYCH DO OBRONY O) BLOKOWANIE NISKICH KOPNIĘĆ P) UWALNIANIE SIĘ Z OBCHWYTÓW Z PRZODU I Z TYŁU (Z RR I BEZ) POZIOM (PAS) POMARAŃCZOWY Wymagany staż treningowy na ten pas to minimum rok treningu. Tylko w przypadku żółtego i pomarańczowego poziomu dopuszcza się jednoczesne zdawanie na dwa stopnie szkoleniowe równocześnie. PROGRAM TECHNICZNY SKRÓTY UŻYTE W OPISIE TECHNIK: PW - pozycja walki "klasyczna": w opisie atakujący i obrońca stoją w "lewej" pozycji walki tzn. lewa ręka i lewa noga znajdują się z przodu R, RR - ręka, ręce N - noga A) PADY I PRZEWROTY 1. pad w bok 2. pad w tył 3. pad w tył, obrót i PW 4. przewrót w przód przez lewe ramię 5. przewrót w tył przez prawy bark B) CIOSY PROSTE 1. niski prosty - lewy i prawy w ataku 2. niski prosty - lewy i prawy w obronie 3. kombinacje wszystkich ciosów prostych C) CIOSY SIERPOWE Lewe i prawe sierpowe na różną wysokość i z różnego dystansu. D) RÓŻNE UDERZENIA 1. pięść młot - różne rodzaje 2. podbródkowy 3. cios odwróconą pięścią i obrotowy odwróconą pięścią 4. cios prostymi palcami 5. cios prosty pięścią E) CIOSY ŁOKCIEM 1. pionowe - w górę, w dół: uderzane w przód i w tył 2. poziomy w przód F) KOPNIĘCIA 1. kopnięcie po przekroku - w przód i w tył 2. okrężne w przód - 2 rodzaje 3. kopnięcie defensywne 4. kopnięcie prostą N w tył 5. wszystkie kopnięcia w miejscu, w ruchu, z poślizgiem na nodze podporowej G) OBRONY WEWNĘTRZNE PRZED CIOSAMI 1. obrona do wewnątrz lewą dłonią przed prawym prostym i równoczesny kontratak 2. obrona do wewnątrz z obniżaniem atakującego ramienia i równoczesny kontratak 3. obrona do wewnątrz lewym przedramieniem przed prawym prostym i kontratak (z obniżaniem lub łapaniem atakującego ramienia) 4. obrona prawą dłonią przed lewym prostym i kontratak 5. obrona prawym przedramieniem przed lewym prostym i kontratak (4 i 5 - odpowiedniki 1, 2 i 3) 6. obrona wewnętrzna lewym przedramieniem przed lewym prostym i kontratak odwróconą pięścią H) OBRONY ZEWNĘTRZNE PRZED CIOSAMI 1. obrona zewnętrzna przed ciosem sierpowym (zamachowym): przedramieniem na zewnątrz 2. obrony zewnętrzne - "krótkie": 1, 2, 3 3. obrony zewnętrzne - "długie": 1, 2, 3 4. obrona "4" 5. obrona "5" UWAGA: wszystkie obrony z równoczesnym kontratakiem. I) OBRONY PRZED KOPNIĘCIEM W PRZÓD 1. obrona wewnętrzna wnętrzem dłoni (może być pięścią) 2. obrona zewnętrzna wnętrzem nawróconej dłoni (wygarnięcie kopiącej N) 3. obrona zewnętrzna "dziobem" i kontratak 4. obrona wewnętrzna przedramieniem przed wysokim kopnięciem w przód UWAGA: połączenie bloku 3 z 4 daje efektywną obronę przed kopnięciem w przód na nieznaną wysokość. J) OBRONY NOGAMI PRZED KOPNIĘCIAMI - blokowanie, przenoszenie i amortyzowanie 1. obrona piszczelem przedniej N 2. blokowanie stopą 3. blokowanie stopą 4. "uniwersalna" obrona "rzutem" w przód K) UNIKI 1. unik tułowiem w tył i kontratak kopnięciem przedniej N przed ciosem 2. uniki tułowiem w bok 3. poruszanie się ze schodzeniem z linii ataku, unikami - ze zmianą kierunku i skracaniem dystansu L) UWALNIANIE SIĘ Z CHWYTU ZA RĘCE 1. jednorącz, nisko podchwytem - ta sama strona lub po przekątnej 2. jw. - wysoko, nachwytem 3. oburącz jedną R - wysoki i niski chwyt 4. oburącz dwie RR - jw. 5. jw. z tyłu M) UWALNIANIE SIĘ Z DUSZEŃ - PÓŁOBROTEM Z UNIESIENIEM R (1, 2) ORAZ DŹWIGNIĄ (3). POZIOM (PAS) ZIELONY Wymagany staż treningowy na ten pas to minimum rok od uzyskania stopnia pomarańczowego. Pomyślne zdanie egzaminu umożliwia rozpoczęcie szkolenia na kandydata na instruktora Krav-Maga. PROGRAM TECHNICZNY SKRÓTY UŻYTE W OPISIE TECHNIK: RR - ręce N - noga T - tułów A) PRZEWROTY I PADY 1. Przewrót z nabiegu - długi lot 2. Przewrót w bok 3. Przewrót w tył i w bok B) INNE UDERZENIA 1. Uderzenie hakiem wysuniętym kłykciem drugiego palca 2. Uderzenie kłykciem kciuka 3. Cios odwróconą pięścią, pięścią "młotem" C) KOPNIĘCIA 1. Kopnięcia prostą N w głowę - do wewnątrz i na zewnątrz 2. Kopnięcie stopą zewnętrzne w T przeciwnika stojącego z boku 3. Odwrotne kopnięcie okrężne przednią N na głowę 4. Odwrotne kopnięcie piętą w udo 5. Kopnięcie z przeskokiem w krocze w bliskim kontakcie 6. Kopnięcia obrotowe: prostą N w tył i okrężne - kolanem lub zewnętrzną krawędzią stopy D) BLOKOWANIE CIOSÓW UDERZENIAMI 1. Wejściem odwróconym ramieniem pod uderzającym ramieniem napastnika 2. J.w. ale nad ramieniem 3. Obrony przed niskim ciosem prostym * obrona wewnętrzna przedramieniem * obrona zewnętrzna E) BLOKOWANIE PODWÓJNYCH CIOSÓW PROSTYCH 1. Podwójna obrona wewnętrzna dłońmi i kontratak ciosem lub kopnięciem 2. Cofnięcie głowy i górnej części T przed lewym prostym i blok wewnętrzny 3. Podwójna obrona lewym przedramieniem F) OBRONA PRZED KOPNIĘCIEM W PRZÓD 1. Niska obrona wewnętrzna 2. Obrona ciałem "do wewnątrz" napastnika 3. Zejście z na zewnątrz z równoczesnym ciosem prostym i kopnięcie N zakroczną G) BLOKOWANIE WYSOKICH KOPNIĘĆ OKRĘŻNYCH 1. Obrona zewnętrzna przedramieniem (zewnętrzną częśćią) 2. Obrona jw z odejściem "od kopiącej N" 3. Blok oburącz z obroną ciałem (wewnętrzna cz. przedramienia) H) OBRONY PRZED OBCHWYTEM Z PRZODU 1. Ciasny obchwyt - RR obchwycone 2. J.w. - RR wolne 3. J.w. - niski obchwyt 4. J.w. z wynoszeniem I) OBRONY PRZED OBCHWYTEM Z TYŁU 1. RR obchwycone 2. RR wolne 3. Z wynoszeniem J) UWALNIANIE SIĘ Z CHWYTU ZA WŁOSY 1. Z przodu gdy napastnik ciągnie do siebie 2. J.w. bez ciągnięcia 3. Z boku 4. Z boku lub z tyłu, z dystansu K) UWALNIANIE RR W LEŻENIU - NAPASTNIK NA OBROŃCY L) OBRONY PRZED DUSZENIEM W LEŻENIU - NAPASTNIK NA OBROŃCY M) J.W. - NAPASTNIK OBOK OBROŃCY N) UWOLNIENIE SIĘ OD DWÓCH NAPASTNIKÓW TRZYMAJĄCYCH ZA RR O) WALKA W WOLNYM TEMPIE POZIOM (PAS) NIEBIESKI Wymagany staż treningowy na ten pas to minimum rok od uzyskania stopnia zielonego. Dla posiadających tytuł instruktorski "inicjator", zdobycie niebieskiego pasa umożliwia ubieganie się o tytuł "pomocnik instruktora". PROGRAM TECHNICZNY SKRÓTY UŻYTE W OPISIE TECHNIK: R - ręka N - noga A) PADY I PRZEWROTY 1. Kontrolowany pad w przód na przedramiona B) RZUTY 1. Osoto - gari 2. Rzut z chwytu za głowę 3. Rzut biodrowy 4. Rzut barkowy C) RÓŻNE UDERZENIA 1. Uderzenie sierpowe (długie) z kciukiem w dół 2. Uderzenie kłykciami palców 3. Uderzenie wewnętrzną krawędzią dłoni D) KOPNIĘCIA 1. Kopnięcie odwrotne (krawędzią stopy) 2. Kopnięcie "młot" 3. Kopnięcie okrężne przednią N z poślizgiem na N podporowej 4. Jw. tylną N po dokroku 5. Odwrotne kopnięcie okrężne z poślizgiem j.w. E) BLOKOWANIE UDERZEŃ NA TWARZ 1. Obrona zewnętrzna lewą dłonią przed lewym prostym 2. Obrona zewnętrzna prawą dłonią przed prawym prostym F) OBRONY PRZED KOPNIĘCIEM BOCZNYM G) DODATKOWE OBRONY PRZED KOPNIĘCIAMI 1. Przed kopnięciem okrężnym 2. Przed wysokim kopnięciem okrężnym 3. Przed kopnięciem okrężnym tylną N H) DŹWIGNIE NA NADGARSTEK 1. Z zakrokiem w tył - "ciągnięciem" R atakowanej 2. W sytuacji gdy napastnik ściąga swoją R do siebie - z pchaniem i naciskiem w dół 3. Z kciukami - ciągnąc i pchając 4. Z użyciem uderzenia łokciem I) OBRONA PRZED ATAKAMI NOŻEM Z GÓRY I Z DOŁU, ORAZ PCHNIĘCIEM W PRZÓD K) OBRONA PRZED ATAKIEM PAŁKĄ 1. Atak z góry 2. Atak z boku - uderzeniem baseballowym L) UWOLNIENIE SIĘ Z CHWYTU ZA UBRANIE - JEDNORĄCZ M) UWOLNIENIE SIĘ Z CHWYTU ZA UBRANIE - OBURĄCZ N) WOLNA WALKA (2 min. efektywnego czasu walki) POZIOM (PAS) BRĄZOWY Wymagany staż treningowy na ten pas to minimum rok od uzyskania stopnia niebieskiego. Na dzień dzisiejszy egzamin na ten pas trzeba zdawać u Ryszarda DOUIEB, do czasu uzyskania przez przedstawicieli w Polsce stopnia 2 dan. PROGRAM TECHNICZNY SKRÓTY UŻYTE W OPISIE TECHNIK: RR - ręce N, NN - noga, nogi A) SEKWENCJA DWÓCH KOPNIĘĆ 1. Podwójne kopnięcie kolanem 2. Podwójne kopnięcie w przód 3. Kopnięcie w przód i okrężne 4. Kopnięcie odwrotne (krawędzią stopy) i w przód 5. Kopnięcie w tył (tnące w górę) i kopnięcie proste w tył B) OBRONY PRZED NOŻEM 1. Przed atakami nożem z różnych kierunków różnymi sposobami 2. Jw. gdy obrońca siedzi i leży C) OBRONA PRZED CIĘCIAMI NOŻEM D) OBRONA PRZED PCHNIĘCIEM PAŁKĄ (LUB BAGNETEM) 1. Obrona wewnętrzna 2. Obrona jw., ale wejście w "środek" E) OBRONA PRZED SZANTAŻEM NOŻEM 1. Z przodu - różny dystans i wysokość 2. Z tyłu - broń bardzo blisko (kontakt) na różnej wysokości 3. Z boku - bliski kontakt z bronią: broń za i przed łokciem F) UWALNIANIE SIĘ Z RÓŻNYCH UCHWYTÓW - OBRONA RZUTAMI 1. Obchwyt z tyłu z pchaniem, RR obchwycone - rzut w przód 2. Jw. - RR wolne 3. Obchwyt z przodu z pchaniem, RR wolne - rzut na plecy z uderzeniem ramieniem 4. Atak "krawatem" z przewracaniem - rzut z oparciem kolana między NN napastnika 5. Atak jw. ale napastnik wykonuje dźwignię na kark z ruchem w tył - wyrzut N w bok i rzut w tył 6. Przed obchwytem szyi z tyłu, z pchaniem - rzut w przód 7. Przed dźwignią łokciowo - barkową: zejście w dół i atak na NN napastnika 8. Obrona przed podwójnym Nelsonem: * dźwignia na palce i kontratak po obrocie * rzutem w przód * rzutem w tył po "wyjściu" N za plecy napastnika G) RYTM W PORUSZANIU SIĘ NAPASTNIKA I OBROŃCY * zmiana szybkości, timingu między uderzeniem i ruchem w przód * rytm dwóch i więcej ataków/ruchów: bez powiązania, naturalny, przerywany, podzielony i równoczesny H) WALKA W PÓŁDYSTANSIE * atakowanie * obrona I) WOLNA WALKA (2 min.) POZIOM MISTRZOWSKI CZARNY - 1 dan Wymagany staż treningowy na ten pas to minimum rok od uzyskania stopnia brązowego. Dla posiadających uprawnienia "pomocnik instruktora", zdobycie czarnego pasa umożliwia ubieganie się o tytuł "instruktora". Instruktorzy ze stopniem 1 dan mogą egzaminować studentów Krav-Maga do poziomu niebieskiego włącznie. PROGRAM TECHNICZNY SKRÓTY UŻYTE W OPISIE TECHNIK: R - ręka N - noga A) KOPNIĘCIA Z WYSKOKU 1. Kolanem w przód i okrężne 2. W przód 3. Okrężne 4. W bok 5. Odwrotne - piętą 6. Odwrotne - krawędzią stopy 7. W tył 8. Podwójne kopnięcie z wyskoku (oba w przód lub w przód i okrężne) B) RÓŻNE ATAKI 1. Po kopnięciu z wyskoku (średnia wysokość), jeszcze w powietrzu uchwyt napastnika i atak drugą R pięścią "młotem" lub innym ciosem 2. J.w. po dwóch, trzech kopnięciach z wyskoku w tym samym kierunku 3. Kopnięcie w przód, obrót i kopnięcie z wyskoku do wewnątrz - oba tą samą N 4. Kopnięcie w przód i dwa ciosy proste 5. Kopnięcie stopujące (blok nogą) - pięta do wewnątrz i dwa ciosy proste wyprowadzone z obron (wewn. lub zewn.) 6. Ciosy łokciem przeciw grupie napastników C) OBRONA PRZED KOPNIĘCIAMI Z POŚLIZGIEM NA NODZE PODPOROWEJ 1. Kopnięcie stopujące na N kopiącą - w piszczel lub biodro 2. Krok w tył z uniesieniem N przedniej, przejście dynamicznie do kontrataku 3. Dynamiczny kontratak z uniesioną przednią N D) OBRONA I ATAK - OBROŃCA LUB NAPASTNIK W POZYCJI LEŻĄC E) OBRONA PO ATAKU POWODUJĄCYM ZABURZENIE PRZYTOMNOŚCI, ZRANIENIU F) OBRONA PRZED DWOMA UZBROJONYMI NAPASTNIKAMI 1. Jeden uzbrojony w pałkę a drugi w nóż 2. Obaj uzbrojeni w noże 3. Obaj uzbrojeni w pałki G) TAKTYKA WALKI H) OBRONA PRZED NAPASTNIKIEM UZBROJONYM W PAŁKĘ - ATAK Z RÓŻNYCH KIERUNKÓW Atak z różnych kierunków ze zmianą rytmu i rodzaju ataku. I) WALKA 1. Wolna walka w wolnym tempie 2. Wolna walka w szybkim tempie (2 x 2 min.) Zmieniony przez - d0l4r99 w dniu 2009-10-05 14:34:38 Zmieniony przez - d0l4r99 w dniu 2009-10-05 15:06:52

  Odpowiedzi: 3 Ilość wyświetleń: 3844 Data: 10/5/2009 2:30:51 PM Liczba szacunów: 0
 • Akurat marines to elita i mają sporo tej walki - duże wymagania (MCRP-302B). Zwykłe wojsko (us army) ma okrojony program walki wręcz (FM 3-25-150). MINIMALNE WYMAGANIA DLA MARINES (PIECHOTY) to 191 h treningów. 3 x 2 h = 6 h w tygodniu 6 h x 4 = 24 h w miesiącu ~ 8 miesięcy szkolenia No to US ARMY musi mieć jeszcze mniejsze wymagania do do wojaków. I jeszcze mało znany fakt: szkoleniowe kolory pasów mają wzorce w sztukach walki, ale kolory maskujące! (szary, zielony, brązowy, czarny) *** (1) Tan Belt (a) Prerequisites - None. (b) Training hours - 27.5. (C) Sustainment hours - 7. Co daje 34,5 godziny. Jest to PIERWSZY stopień - który nie pozwala żołnierzom na użycie w akcji tych umiejętności (muszą umieć znacznie więcej). (2) Gray Belt - Introduction to intermediate fundamentals of each discipline. Gray Belt is the minimum training goal for all Aviation Combat and Combat Service Support Marines. MCO 1500.54A 16 Dec 02 (a) Prerequisites - Recommendation of Reporting Senior; complete Tan Belt Sustainment and Integration Training; complete MCI 03.3 Fundamentals of Marine Corps Leadership. (b) Training hours - 29.0. (C) Sustainment hours - 14. Szary pas - MINIMALNE wymagania m.in. dla oddziałów wsparcia powietrznego. Czyli 34,5 godziny + (29 + 14 godzin) - w sumie 77,5 godzin treningów! (3) Green Belt - Intermediate fundamentals of each discipline. Green Belt is the minimum training goal of all noninfantry ground combat arms Marines. (a) Prerequisites - Recommendation of Reporting Senior; complete Gray Belt Sustainment and Integration Training; Lance Corporal or above; appropriate level PME complete. (b) Training hours - 30.0. (C) Sustainment hours - 21. Zielony pas -MINIMALNE wymaganie dla sił lądowych - nie piechoty. Czyli 77,5 + 51 = 128,5 godzin treningów! (4) Brown Belt - Introduction to advanced fundamentals of each discipline. Brown Belt is the minimum training goal (rank appropriate) of all infantrymen. (a) Prerequisites - Recommendation of Reporting Senior; complete Green Belt Sustainment and Integration Training; Corporal or above; appropriate level PME complete. Commanding General, Training and Education Command (CG, TECOM (C 46)) may waive the grade requirement for exceptionally qualified LCpls who possess superior leadership skills and maturity, and hold a Black Belt in a MCMAP approved civilian martial art. A listing of MCMAP approved martial arts is available at reference (b). (b) Training hours - 35.0. (C) Sustainment hours - 28. Brązowy pas - MINIMALNE wymaganie dla sił lądowych - piechoty. Czyli 128,5 + 63 = 191 godzin treningów! (5) Black Belt 1st Degree - Advanced fundamentals. (a) Prerequisites - Recommendation of Reporting Senior; complete Brown Belt Sustainment and Integration Training; Sergeant or above; appropriate level PME complete. (b) Training hours - 34.5. (C) Sustainment hours - 35. Czarny pas - 191 + 69,5 = 260,5 godzin treningów!

  Odpowiedzi: 38 Ilość wyświetleń: 4702 Data: 2/6/2006 2:19:09 PM Liczba szacunów: 0
 • duza stagnacja

  Post
  Trening dla zaawansowanych

  sory za niedopowiedzenie ale ten plan powyżej nie chciałem robić codziennie tylko AB wolne AB wolne wolne, A/B/C/wolne/wolne/A/B/C/wolne/wolne/A/B/C/wolne/wolne/ A to uważam ze bym mógł się zajechać bardziej bym był skłonny ku twojej 1 propozycji a wolne b wolne c wolne itp. Ale to ciagle ten sam schemat klata triceps plecy biceps nogi barki a chciałbym co nietypowego co zaskoczy moje mięśnie i postara sie je pobudzić do wzrostu.

  Odpowiedzi: 18 Ilość wyświetleń: 1813 Data: 2/1/2010 11:45:26 PM Liczba szacunów: 0
 • Jezoo - road to double 40

  Post
  Po 35 roku życia

  Ciekawe co z tych książek wyniesiesz :-) Nagi wojownik to klasyka! Ma szerokie spektrum. C-MASS dla osoby ćwiczącej na siłce, to nie mam pojęcia.. Trzeba było zamiast C-mass to łyknąć: http://ecsmedia.pl/c/sila-dla-ludu-w-iext43250161.jpg Zmieniony przez - panteon w dniu 2018-05-04 19:27:33

  Odpowiedzi: 1479 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 5/4/2018 7:26:33 PM Liczba szacunów: 0
 • Powerfull Antioxidant Formula! 1000 mg Wit. C, 100 mg Ekstraktu Bioflawonoidów Cytrusowych + 10 mg Cynku STRONG-C 1000 to opracowany dla sportowców preparat witaminowy, zawierający zwiększoną dawkę witaminy C (1000 mg), wzbogacony o kompleks bioflawonoidów cytrusowych i cynk. Witamina C pomaga neutralizować powstające podczas treningów wolne rodniki tlenowe, które obniżają odporność organizmu na infekcje, a także opóźniają jego regenerację. Dodatek bioflawonoidów i cynku zwiększa antyutleniające działanie witaminy C oraz przedłuża jej aktywność w organizmie. - Zaawansowany kompleks wyjątkowo silnych antyoksydantów - Wysoka dawka Wit. C i dodatkowe składniki wspomagające, specjalnie dla osób aktywnych - Naturalne wparcie w okresie osłabionej odporności - Tylko 1 tabletka dziennie!

  Odpowiedzi: 43 Ilość wyświetleń: 4446 Data: 12/17/2010 12:57:57 PM Liczba szacunów: 0
 • Przepis na kettle - dyskusje i porady

  Post
  Po 35 roku życia

  Ustalmy fakty. 1. Nie masz doświadczenia w treningu z odważnikami 2. Posiadasz dwa dzwony po 24 kg każdy 3. Możesz nimi pracować nad parametrami: a) siła maksymalna b) siła eksplozywna c) wytrzymałość siłowa d) stabilizacja i koordynacja ruchowa e) mobilność stawów i jakość ruchu Elementarz ćwiczeń z odważnikami (w kolejności opanowywania) i obszary, za które odpowiadają: Swing (Pan Wahadło - ojciec wszystkich ćwiczeń) - b, c, d, e Clean - zarzut - a, b, c, d, e TGU, czyli "przyjechał cyrk" - a, c, d, e Goblet Squat - a, d, e Military Press - a, d, e Snatch, czyli przekręt - b, c, d, e Reszta to tylko dodatki, ale cenne: Bent Press, Windmill, Pistol Squat i wiele innych. Powyższe dotyczy raczej metodyki RKC/SF niż innych szkół. Po cóż zatem wyważać otwarte drzwi? Skoro Paweł Caculin spędził kilka miesięcy nad swoimi książkami, to dlaczego z tego nie skorzystać? Trzeba się uczyć od mistrzów :-) Masz jeszcze Maxwella, Mahlera, Cottera, Neuperta i wielu innych. Każdy ma swoją drogę, ale najpierw musi nauczyć się chodzić :-) "Use no way as way, use no limitation as limitation." :-)

  Odpowiedzi: 12 Ilość wyświetleń: 2202 Data: 4/11/2015 11:04:58 AM Liczba szacunów: 0
 • Podzielę się dalszym ciągiem.. PLP - 12x FPP - 6,6,5,4,3 Wieczorny trening: C&P (20) - (1,2,3,4)x5 DOUBLE SNATCH (2x16) - 5x5/min SNATCH (20) - 5+5 x5/min - czyli 10min interwałów + zwisy itp.. Double snatch - momentami w hard style, a momentami GS (ze śrubą). Wychodziło różnie - czasem takie ni to snatch ni to C&P.. Wyrwanie dwóch kettli w HardStyle może mnie obalić, dlatego preferowałbym technikę "na śrubę" - tak jak Maxwell: http://www.youtube.com/watch?v=ggnD7WHI1_Q&feature=related Więc QUEBLO - takie coś, to na początek treningu - ciężkie ćwiczenie, którego się dopiero uczę. I takie HS, ale z lekkim zejściem pod kettle (też bardziej GS'owy patent): http://www.youtube.com/watch?v=s-_WUhl3ygk Znalazłem odpowiedni filmik: http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=bN84XM0VVFQ Momentami tak robiłem, tylko bez zejścia na nogach - taki trochę C&P.. Ale spoko. 5x5 weszło. Będę kontynuował aż zacznę to ładnie technicznie robić :) I jeszcze coś znalazłem: http://www.youtube.com/watch?v=MoCNf0CnauM&feature=related Mi się podoba (nie, nie będę tego robił) Taki przekrojowy trening - bardzo fajne to jest :) Chciałbym taki, ale jak bym zaczął kombinować, to bym się pogubił. Plażowa sylwetka ;) Zmieniony przez - panteon w dniu 2012-01-27 20:57:19

  Odpowiedzi: 231 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 1/27/2012 7:53:27 PM Liczba szacunów: 0
 • VWC - oczywiście, że robiłem!! Najpierw 12kg i protokół 15:15 - nie pamiętam po ile rep, ale 6-8. Potem przeszedłem na 16kg i 15:15 robiłem 6rep i też doszedłem do 80setów. Następnie była opcja do wyboru - cięższy KB, albo 36:36s.. W teście wyszło mi jakoś 17rep z 16kg. Zrobiłem kilka treningów i odpuściłem.. W rękawiczkach - za dużo powt.; niewygodnie.. Bez rękawiczek - takie straty w dłoniach, że nie dałbym rady z naskórkiem - ćwicząc 3xtyg. Podsumowując - jak najbardziej polecam! Nie ma sztywnych reguł, i można sobie spokojnie progresować. Jak to połączyć z innymi? C&J VWC wolne C&J VWC wolne wolne ?? Może 2xtyg to nie najlepsza opcja, ale Po konkretnym C&J ciężko byłoby zrobić konkretny trening VWC.. We wstępie chyba był opisany przypadek, gdzie ktoś ćwiczył 2xtyg i miał dobre efekty.. Możesz też robić sobie swoje interwały. Te z VWC są dosyć specyficzne i mają rozbudowywać VO2MAX. Test ma określić ile rep należy robić.. Na pewno warto! Jak zaczniesz - to polecam 12kg (oczywiście 15:15). Jak dojdziesz do 40setów/rękę, to będziesz mógł zwiększyć do 36:36, albo przerzucić się na 16kg i 15:15. :) Dodam tylko, że ja tego nie zrobiłem po kolei, tylko 12kg 15:15, potem przerwa i 16kg 15:15... bo mnie to już znudziło i dłonie miały dosyć ;)

  Odpowiedzi: 231 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 2/23/2012 5:40:23 PM Liczba szacunów: 0
 • Właśnie... Dlatego chyba odpuszczę wielopowtórzeniowe C&J (z 16/20kg) na rzecz C&P (24kg), a do tego rwania - pod kątem SSST z 16kg. Chciałbym pobić stary rekord 203powtórzeń. Z marszu byłem w stanie zrobić 6min po 20rep, także jestem dobrej myśli. Potrenuję trochę z 20kg - interwały (zacznę od tabaty - nie wiem ile rep w 20s zrobię). C&P (24) - lekko/ciężko SNATCH (16) - podstawa, a treningowo z 20kg dodatkowo coś na nogi - trochę GOBLET SQUAT i może obwodówki na kondychę (przyda się pod SSST) - jak Armenius, czy jakiekolwiek.. Do tego: - PLP - pompki/wykroki (dziś 34x) - GTG drążka - 2rep Odkurzyłem też skakankę, za sprawą jednego z tematów.. Kiedyś mi dobrze szło (25min non stop), ale teraz zacząłbym od rund 2-3min/1min przerwy. Z pompkami mi całkiem fajnie to PLP idzie, bo ciągle jestem w stanie zrobić całość w jednej serii (jak zaczynałem, to mój max szacowałem na jakieś 40-50rep, ale pompki dosyć mnie męczyły. Teraz jakby to zniknęło) -------------------- Za tydzień/dwa pojawi się Powrót odważników.. i się to wszystko pewnie wy.....! ..to znaczy do góry nogami się wywróci.. Motywujący sześciopak: http://27.media.tumblr.com/tumblr_ljyk56zbI01qelep0o1_500.jpg

  Odpowiedzi: 231 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 3/1/2012 9:10:14 AM Liczba szacunów: 0
 • Kiedyś pisałeś: Bazą treningowąjest ROP Tsatsouline'a: C&P z 20kg, SWING z 24kg, SNATCH z 16 i 20kg Więc u mnie jest podobnie tylko zamiast c and p, jest vpp + c and j. Powinno się zaczynać od początku, ale mnie na odważnik interesują tylko ćwiczenia dynamiczne. Od samego patrzenia na wyciskania w pochyleniu, wiatraki itp. bolą plecy. Wyjątkiem jest TGU, które będę robił sztangielką jako rozgrzewkę przed ćwiczeniami sztangą. Kopiuję z twoich treningów, ale wybiórczo:)

  Odpowiedzi: 231 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 3/28/2012 10:13:32 AM Liczba szacunów: 0
 • goldeniak / DZIENNIK - POMPKI

  Post
  Trening w domu

  7 listopad 2011 Poziom III leniwie mi poszedł, wykonałem tylko 3 treningi na tym poziomie. Ponieważ już sporo nie ćwiczę zacznę od początku poziomu, żeby nie tracić czasu przejdę 1 poziom wyżej. Dziś zacznę poziom IV. Zauważyłem ze dużo osób w domatorze trenuje z obciążeniem. Dziś znalazłem 2 kamienie ważące w granicach 20 kg. Ćwiczenia: B, A5, A2, C3, E2, to chyba ćwiczenia na największe partie mięśni więc zastosuje do nich plecak z jednym kamieniem, resztę ćwiczeń wykonam bez obciążenia. Tym poziomem mam zamiar trenować 3 tygodnie, pierwszy tydzień 4 dni, drugi 3, a trzeci 2. Zacznę od progresu takiego jak jest w książce. A2 podpórka pod ręce 17 cm, pod nogi 70 cm. A5 podpórka pod ręce 17 cm, pod nogi bez podpórki. Zauważyłem ze rycina przedstawiająca ćwiczenie C3 na czwartym poziomie w książce jest inna niż powinna. POZIOM IV Rozgrzewka: -niskie podskoki: 180. -brzuszki: 50. -pompki: 2 x 10. -dipsy: 2 x 5. -przysiady: 20. B: 3, 3, 3, 3, 3, 2 –obciążenie 20 kg. A5: 6 x 3 –obciążenie 20 kg. A2: 6 x 3 –obciążenie 20 kg. C3: 3, 2 –obciążenie 20 kg, 3, 3, 3, 3 -bez obciążenia. E2 prawa noga: 6 x 3 –obciążenie 20 kg. E2 lewa noga: 6 x 3 –obciążenie 20 kg. F- tu już podskakuje na wysokość 90 cm: 4 x 5. G: 6 x 15. H: 6 x 10. K2: 3 x 15. 8 listopad 2011 po wczorajszym treningu miałem największe zakwasy w przodzie ud, lżejsze w klatce i tricepsach. Rozgrzewka: -niskie podskoki: 180. -brzuszki: 50. -pompki: 2 x 10. -dipsy: 2 x 5. -przysiady: 20. B: 4, 4, 3, 3 -obciążenie 20 kg, 4, 4 -bez obciążenia. A5: 6 x 4 –obciążenie 20 kg. A2: 6 x 4 –obciążenie 20 kg. C3: 6 x 4 -bez obciążenia. E2 prawa noga: 6 x 4 –obciążenie 20 kg. E2 lewa noga: 6 x 4 –obciążenie 20 kg. F: 4 x 6. G: 3 x 16, 3 x 14. H: 6 x 11. K2: 3 x 16. Nie wygodnie mi się ćwiczy z plecakiem i chyba mięśnie nie pracują tak jak powinny, chyba wrócę do ćwiczeń bez obciążenia, albo dodam coś dodatkowo do Lafay'a na zwiększenie siły, jeszcze muszę to przemyśleć, postaram się poszukać innych kamieni o wadze 10 kg, parę po 5 kg i po 1 kg, zobaczę jak będzie się ćwiczyło, 20 kg to trochę za dużo. Przejrzałem książkę Pavla Tastsouline "Nagi wojownik", ale tam chyba nie ma konkretnego planu i nie wiem od czego zacząć. W teście zrobiłem błąd, zauważyłem że w ćwiczeniu C opuszczamy ręce do pełnego wyprostowania, w teście robiłem ćwiczenie C3. Zmieniony przez - goldeniak w dniu 2011-11-08 15:52:08 10 listopad 2011 dziś trening wykonany beż obciążenia, progres 6, ćwiczenia robione powoli. Zmieniony przez - goldeniak w dniu 2011-11-10 18:10:20 11 listopad 2011 dziś trening wykonany, ale nie tak jak powinien. Zakwasy w nogach utrzymują się jeszcze. Zmieniony przez - goldeniak w dniu 2011-11-11 15:21:49 12 listopad 2011 zakwasy w nogach utrzymują się jeszcze, ale dziś już lekke, dziś bieg + rozciąganie mięśni Zmieniony przez - goldeniak w dniu 2011-11-12 13:48:18 w tym tygodniu odbyłem 3 treningi, 14, 16, 18 listopad, treningi lekkie, nie liczyłem odpoczynku między seriami, mam problemy ze ćwiczeniem C, na razie Lafay'em nie będę ćwiczył aż poprawie wynik w C, nie potrafię zrobić więcej niż 5 powtórzeń. 17 listopad przebiegłem z 2,5 km. Wczorajszy trening wyglądał tak: A: 60, 60, 60. A3 podpórka pod ręce 17 cm, pod nogi dwa razy wyższa: 15, 15, 15. C3: 5, 5, 5, 5. B: 10, 8, 8. E, F, G, H, K2: po 3 serie. Schudłem ważę już 70 kg. Dieta: dalej bez słodyczy, ograniczona ilość wędlin, bez napojów gazowanych. Za słabą mam dietę żeby przybierać na masie, dlatego teraz będę na razie ćwiczył na wytrzymałość. Nie zamierzam jadać za trzech. Mam zamiar smarować gwinty żeby zwiększyć ilość ćwiczenia C. Zmieniony przez - goldeniak w dniu 2011-11-19 09:31:45 A6: nogi na wysokości 30 cm, ręce na wysokości 17 cm, A2: nogi na ziemi, ręce na wysokości 47 cm, I nz: ćwiczenie I wykonywane na drążku na wysokości 90 cm, nogi na podłodze. 21 listopad 2011 B1: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. A6: 15, 15, 15, 20. A2: 20, 20, 20, 30. C1: 11, 11, 11, 7. I nz: 10, 10, 10, 10, 10. E2, F, G, H, K2: kontynuacja z poziomu wcześniej. 22 listopad 2011 Bieg około 2 km – kolka mnie łapała więc musiałem parę razy odpoczywać. 23 listopad 2011 C1: 15, 14, 11, 7. B1: 20, 10, 15, 10, 10, 10, 10, 10, 10. A6: 20, 15, 15. I nz: 15, 15, 10, 10. E2: 10, 10, 10, 15. G: 30, 25, 20. H: 20, 20, 20. A2: 30, 30, 30. Zauważyłem ze ćwiczenia A2 z rękoma na podpórce i nogami na podłodze, nie potrafię zrobić tyle samo co ćwiczenia A. Zmieniony przez - goldeniak w dniu 2011-11-23 20:47:29 23 luty 2011 Bieg ok. 2,5 km. 25 luty 2011 C3: 10, 10, 10, 10, 10. B1: 15, 12, 10, 7, 7, A6: 10, 10, 10. A2: 15, 15, 15. Tylko tyle zrobiłem. Niżej dwie fotki robione po tym treningu. Dużo schudłem, widać to na fotkach, ale nadal będę biegał 3 razy w tygodniu po ok. 2,5 km. /ObrazkiSFD/zdjeciaSFD/1b6eb6462074422e983161f0cbe72e79.JPG Zmieniony przez - goldeniak w dniu 2011-11-26 23:20:50 26 listopad 2011 Dziś bieg ok. 2,5 km. Zmieniony przez - goldeniak w dniu 2011-11-26 16:43:03 Dziś się zmierzyłem, mój wzrost wynosi 178,5 cm. Na początku dziennika mój wzrost wynosił prawie 177 cm, a dziś mój wzrost wynosi prawie 179. Urosłem prawie 2 cm w ciągu 6 miesięcy. Ciężko mi w to uwierzyć. Ćwiczenia rozciągające robię rzadko, widać ze bardziej robienie ćwiczeń powoduje wzrost niż rozciąganie. Zmieniony przez - goldeniak w dniu 2011-11-27 19:38:22 28 listopad 2011 C1: 10, 10, 10, 6, 7, 7, 10, 10. B1: 6, 6 +5kg, 6 +10kg, 6 +15kg, 6 +10kg, 6 +10kg, 6 +10kg. A6: 10, 10 +10kg, 8 +10kg, 9 +10kg. A2: 20, 15 +10kg, 8 +10kg, 9 +10kg. E2: 10, 6 +5kg, 6 +5kg, 10 +10kg, 10 +10kg. I nz: 10 +10kg, 10 +10kg, 10 +10kg, 15 +0kg. G: 40, 20, 20, 25. H: 30, 20, 20, 20. K2 wysokość rąk 47 cm: 6, 6, 6. F: 10, 10, 10, 10. Dziś znalazłem dodatkowe kamienie i wszystkie ważyłem, okazało się ze te kamienie które mam mają po ok. 10 kg, a nie po 20kg. Zauważyłem ze dziś bardziej mi się przemęczyły stawy w łokciach i kolanach niż mięśnie. Zmieniony przez - goldeniak w dniu 2011-11-28 18:06:25 29 listopad 2011 Bieg ok. 2,5 km + rozciąganie mięśni. Zmieniony przez - goldeniak w dniu 2011-11-29 15:19:14 30 listopad 2011 C1: 7, 8 +5kg, 8 +5kg, 7 +5kg, 6 +5kg, 5 + 5kg. B1: 8, 8 +5kg, 8 +10kg, 6 +15kg, 8 +10kg, 6 +10kg, 6 +10kg. A6: 15, 8 +10kg, 7 +10kg, 7 +10kg. A2: 15, 15 +10kg, 15 +10kg, 15 +10kg, 20 +10kg. I nz: 20, 15, 15. K2 47cm: 10, 10, 10. E2: 10, 10 +5kg, 10 +10kg, 15 +10kg. F: 15, 15, 20. G: 40, 20, 20, 20. H: 30, 20, 20. Zmieniony przez - goldeniak w dniu 2011-11-30 21:40:28 1 grudzień 2011 bieg + rozciąganie mięśni /ObrazkiSFD/zdjeciaSFD/910220c6f6484fc4b483b385a79ce422.JPG Zmieniony przez - goldeniak w dniu 2011-12-02 11:25:29

  Odpowiedzi: 211 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 11/7/2011 3:29:21 PM Liczba szacunów: 0
 • Wczoraj zakończyły sie zawody w muscle up oraz pompkach na poręczach i w podciąganiu na droążku... Dziś od 15:00 bedzie relacja livez bikini(uwaga Giaurnemo !!! :) ) oraz meska sylwetka-bedzie wielu debiutantów,także z naszego forum. Po tych zawodach kulturystyka FA Challange-już jest w Warszawie Piotr Borecki,dziś będzie reszta zawodników. W galerii w Aktualnościach już od ok 10:00 bedą wchodzić nowe zdjęcia. Do tego pojawią się gwiazdy bb-Marek Olejniczak,Robert Burneika-jak jest ktoś w Warszawie-zapraszam na stoisko Potreningu. Do tego konkursy-miedzy innymi-armwrestling-czyli siłowanie na rekę(ale mnie przedramię dziś boli od ich specjalnej sztangielki z mimośródowymprzesunieciem gryfu-zrobiłem pewnie z 5-6 serii-świetne ć-pracuje przedramie oraz potrzebny jest silny ścisk) syn Fifi z Piotrem Piechowiakiem https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10686809_10204257344491960_1343839816594982986_n.jpg?oh=6c518df15e09e8eb3b368fafd6e15dae&oe=54DCFE05&__gda__=1423641168_a88e593e981236898a6162d68dfe8c6a Ze Znawcą https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10734077_10204257664179952_5661314708941060145_n.jpg?oh=0f8b16e258cb0abd56cb39cdbefa1e74&oe=54D4B975 Emil na masie https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10432944_10204258943331930_2578309934432016563_n.jpg?oh=9250eaf6033de2fba95961902046124c&oe=54DFEF75&__gda__=1423360522_987f57cbc1896ed4fecdabd6519b9449 Tatar https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/1509276_10204258998293304_5809904962853024059_n.jpg?oh=78ef047f01c4a5a5bbfb4cd233a5781d&oe=54EA698C&__gda__=1427502651_c34788a76c5ae9c4fb6dacd4003a29cd Magor-pamietałem o Tobie :) https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/1184788_10204260649494583_5150625266161360138_n.jpg?oh=fed01b574d5eb37b0079084c2a5d1a52&oe=54D36261 Piotr Borecki kibicuje: https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10419451_10204261047224526_9140846219841727618_n.jpg?oh=8b76ddf7796ef216ef96d18f9e2d8e30&oe=54D925C9&__gda__=1424694198_146b3c1d749ba0a540a77320c7347007 Pompki pucharowe https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/p417x417/10462357_10204261071345129_114021244070742992_n.jpg?oh=d7020af2f1ced69c9e51c5943f9a93b1&oe=54D46475&__gda__=1424180190_d358a7ced9ef3e623c3f1e34f0026f6c https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/64283_10204261079705338_7413130093950738125_n.jpg?oh=de93d07a13324d889d27786923cb0c37&oe=54DA566B https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10433088_10204261106786015_4911667949030060782_n.jpg?oh=736e7aaebd6466f2abd741ec4b215f75&oe=55193728

  Odpowiedzi: 4241 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 11/16/2014 8:00:29 AM Liczba szacunów: 0
 • poprawic szybkosc biegu na 60 m

  Post
  Inne dyscypliny

  Narazie rozpisze Ci trening na miesiąc ,dosyć lekki bo pierwsze zaczynasz treningi ,po drugie nie masz odpowiedniego przygotowania do cięższego treningu (wogóle trudno mówić o ciężkim treningu w wieku 14 lat),a po trzecie większość biegaczy przygotowania do sezonu zaczynają w pażdzierniku. No to jedziemy 6.IX - 19.IX Poniedziałek: godzina w gry zespołowe najlepiej kosza albo noge. Wtorek: 1km truchtu + 15 min rozciągania + skip A,B,C,półskip (każdy po 50 metrów + 4x100m (spokojnie-na 60%,zwracaj uwage na prace rąk aby łokcie szły wzdłuż tłowia ,a nie na boki) + 6x20m na maxa z nabiegu około 10metrowego.Po treningu około 800m truchtu i troszke rozciągania. Środa: Rozruch- 10min biegniesz 5min idziesz 10min biegniesz 5min idziesz 10min biegniesz ,w sumie 30 min truchtu. Czwartek:Wolne albo gra zespołowa Piątek:Trucht 1km + 15min rozciąganiaĆwierćskoki (takie jak w programie Super Dunks 2) 2 serie po 100 powtórzeń + wznosy na łydkach (SD 2)2 serie na jedną i drugą noge po 15 powtórzeń + marsz sprinterski 2x50m(opisany w ogólnorozwojówce-post u góry)+ 2x50m skipu A i C.Po treningu 1km truchtu i troche rozciągania Sobota: 1km truchtu + 15min rozciagania + skip A,B,C po 50m każdy + 2x100m spokojnie +6x20m na maxa z nabiegu + 2x60m z narastającą szybkością(zaczynasz mocno ,coraz szybciej ,aż w końcówce dajesz max) + 120m lużno.Na koniec km truchtu i troche rozciągania Niedziela: Wolne 20.IX - 3.X Poniedziałek: 1,5km truchtu + 30min rozciągania + ćwiczenia z piłką lekarską: ćwiczenie numer 1,4,9,10,11 - każde ćwiczenie 2 serie po 20 powtórzeń + brzuszki i grzbiety oba ćwiczenia 4 serie po 20 powtórzeń ,na koniec treningu 500-800m truchtu Wtorek:1km truchtu + 20 min rozciągania + 6x30m startów niskich + 1km truchtu i troche rozciągania Środa:Wolne Czwartek:Gra zespołowa Piątek: Wybieganie (trucht) 30min + troche rozciągania Sobota:Rozgrzewka 1km truchtu + 20min rozciągania + 2x 50m skipu A,B,C,pólskipu i marszu sprinterskiego + 5x80m na 70% .Na koniec km truchtu i troche rozciągania. Niedziela: wolne W sumie w ciągu tygodnia rób 3 razy brzuszków i grzbietów takich jak Ci napisałem w poniedziałek. Jak czegoś nie wiesz to pytaj. Powodzenia

  Odpowiedzi: 29 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 9/3/2004 11:47:30 PM Liczba szacunów: 0
 • Aerobiczna "szóstka" Weidera =>wejdz<=

  Post
  Trening dla zaawansowanych

  Polecam l-karnityne nawet moja Mama tego uzywa Wspomagacze odchudzania - L-karnityna Tym artykułem chciałabym zapoczątkować mini cykl na temat suplementów pomagających nam zrzucić zbędne kilogramy i zachować zgrabną sylwetkę. Na rynku jest ich całkiem sporo, na początek zajmijmy się więc specyfikiem, który zrobił ostatnimi czasy największą medialną karierę czyli L-karnityną. Karnityna jest związkiem zbudowanym z dwóch aminokwasów (elementów budujących cząsteczki białka naszego organizmu) - metioniny i lizyny. Karnityna jest wytwarzana w nerkach i wątrobie, do jej syntezy (oprócz metioniny i lizyny) potrzebne są także witaminy C, PP, B6 oraz żelazo. Źródłem karnityny jest też pokarm jaki spożywamy - głównie mięso (karnityna - z łac. carnis - mięso). Najwięcej jej znajduje się w baraninie, następnie w wołowinie, wieprzowinie a najmniej w drobiu. W pokarmach roślinnych występuje w śladowych ilościach. W zdrowym organizmie ilość karnityny jest zazwyczaj wystarczająca, jednak u osób niedożywionych, na źle zbilansowanej diecie, z chorobami nerek i wątroby mogą występować jej niedobory. Organizm dorosłego człowieka zawiera ok. 20 gramów karnityny, zgromadzonej przede wszystkim w mięśniach szkieletowych i sercu (ok. 98%), wątrobie i nerkach (ok. 1,5%) oraz pozostałych narządach. Karnityna występuje w dwóch postaciach: L i D, przy czym aktywna biologicznie jest L-karnityna i to ona powinna być podawana w suplementach. Popularność swą, L-karnityna zawdzięcza przede wszystkim temu, że jest bardzo pomocna w walce ze zbędnymi kilogramami - odgrywa istotną rolę w metabolizmie kwasów tłuszczowych. Jak to wygląda? Karnityna wiąże kwasy tłuszczowe i wprzęga je w procesy energetyczne. Tłuszcz spalany jest mitochondriach, które otula szczelna błona biologiczna - błona mitochondrialna, która jest nieprzepuszczalna dla cząsteczek o dużej masie takich jak kwasy tłuszczowe. Te aby wniknąć do wewnątrz i uwolnić energię potrzebują "przewodnika" przeprowadzającego ich przez błonę. I właśnie L-karnityna pełni rolę takiego "przewodnika". Stosowanie jej wraz z dietą i aktywnością ruchową wydatnie przyspiesza proces odchudzania, przy czym jej obecność zapobiega efektowi jo-jo i chroni przed kłopotami związanymi z nagłym ubytkiem wagi. Udowodniono naukowo, że L-karnityna zwiększa przemiany energetyczne tłuszczów nawet o 70%. L-karnityna ma także wiele innych zalet: ochrania naczynia krwionośne zapobiegając miażdżycy, ma działanie przeciwrodnikowe (obok witamin C, A i E jest cennym antyoksydantem), stabilizuje błony biologiczne, wykorzystywana jest nawet w leczeniu uzupełniającym cukrzycy insulinozależnej. Jej istotną cechą jest zdolność chelatowania czyli wiązania pierwiastków metalicznych przez słabe kwasy organiczne. Ten proces umożliwia wchłanianie pierwiastków, ich transport i magazynowanie w organizmie i usuwanie szkodliwego nadmiaru. Jak wiemy pierwiastki metaliczne dzielą się na biopierwiastki (mikro- i makroelementy niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów życiowych) oraz trucizny środowiskowe takie jak ołów, kadm, rtęć, antymon. Karnityna reguluje aktywność pierwiastków: trujące zostają usunięte z organizmu pozostałe zaś są kierowane do procesów metabolicznych a ich nadmiar, który mógłby być szkodliwy wydalamy. Tyle o zaletach, czy ta wspaniałość ma jednak jakieś wady? Właściwie to nie, przynajmniej na razie naukowo nie stwierdzono skutków ubocznych jej stosowania. Tylko u nielicznych (ułamek procenta) występują okresowe nudności, bóle brzucha, biegunka.Zażywając ją jednak, nie spodziewajmy się cudów, nie rozwiąże ona samoistnie naszych problemów z wagą. Karnityna działa jedynie w połączeniu z dietą a przede wszystkim aktywnością fizyczną. I tu uwaga - najlepsze w tym wypadku są ćwiczenia Cardio (aerobik, step, jazda na rowerze itp.). Gdy wykonujemy ćwiczenia siłowe zażywanie jej nie jest wskazane. Na rynku jest dosyć duży wybór preparatów z L-karnityną, oto niektóre z nich : L-karnityna firmy Olimp (tabletki) L-karnityna Plus, firmy Olimp (tabletki, wzbogacona chromem i L-glutaminą) L-karnityna firmy MLO (tabletki 1000mg) Carn Plus firmy Hi Tec (kapsułki) Carnitin 1000 firmy Hi Tec (kapsułki) L-carnitin firmy Naturell (tabletki) Bio-Slim firmy Pharma Nord (tabletki, wzbogacona chromem, koenzymem Q10) Karnityna firmy Olimp (napój) L-karnityna Caps firmy Nutrend (kapsułki 450mg) Carnitagin Gold firmy Nutrend (ampułki) L-carnitin 1000 firmy Nutrend (1000 mg ) L-karnityna forte plus firmy Olimp (500mg kapsułki wzbogacone min. Chromem) L-karnityna forte plus firmy Olimp (500mg tabletki do ssania) Jeszcze pewna uwaga na koniec: Preparaty te mają różną moc - od 250mg do 1000mg, nie jest ustalona wymagana dawka dzienna, im intensywniej ćwiczymy tym lepiej stosować te mocniejsze (niestety ,też droższe), są bardziej skuteczne. Karnitynę trudno przedawkować, podobno nawet 3 gramy dziennie są bezpieczne. Najlepiej zażywać ją na w miarę pusty żołądek (nie bezpośrednio przed i po jedzeniu), na około 0,5 - 1 godz. przed treningiem. Preparaty firm Hi Tec i MLO kupimy tylko w specjalistycznych sklepach (są najmocniejsze), pozostałe w aptekach (te firmy Olimp także w supermarketach).

  Odpowiedzi: 5787 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 2/8/2005 8:26:30 PM Liczba szacunów: 0
 • Poziom BF

  Post
  Odżywianie i Odchudzanie

  Przykład: Masa ciała: 80 kg Obwód pasa (talii): 100 cm Płeć: Mężczyzna Krok nr 1: oblicz „a” a = 4,15* obwód pasa (talii) a = 4,15 * 100 cm a = 415 Krok nr 2 oblicz „b” b = a / 2,54 b = 415 / 2,54 b= 163,38 Krok nr 3 oblicz „c” c = 0,082 * masa ciała * 2,2 c = 0,082 * 80 kg * 2,2 c= 14,43 Krok nr 4 oblicz „d” d = b – c – 98,42 (dla kobiet b – c - 76,76 ) d = 163,38 - 14,43 - 98,42 d= 50,53 Krok nr 5 oblicz „e” e = masa ciała * 2,2 e = 80 kg * 2,2 e= 176 Krok nr 6 oblicz „wynik” Wynik = d/e * 100 Wynik = 50,53/176 * 100 Wynik= 28,71% +/- ~3 %

  Odpowiedzi: 16 Ilość wyświetleń: 1464 Data: 7/28/2012 5:47:56 PM Liczba szacunów: 0
 • Pompki vs. Przysiady

  Post
  Po 35 roku życia

  No to prosze regulamin WW 1/ O pozycji startowej decyduje uczestnik - pozycja klasyczna Błedy powodujace nie zaliczenie powt. a/ oderwanie głowy od ławeczki b/ oderwanie posladków od ławeczki c/ oderwanie stopy/stóp od podłoża w trakcie wyciskania ( dozwolone jest poprawienie ustawienia stóp gdy sztanga jest zatrzymana w górnym położeniu) d/ ruch wykonany bez wyraźnego zakończenia powtórzenia e/ brak kontaktu sztangi z klatka piersiowa d/ brak mozliwie pełnego wyprostu w stawach łokciowych Zakończenie próby a/ zatrzymanie sztangi na klatce piersiowej b/ kontakt stopy/stóp z elementami ławeczki c/ odłozenie sztangi - pozycja górna a/ oderwanie głowy od ławeczki b/ opuszczenie stóp poniżej siedziska ławeczki c/ rozłaczenie nóg d/ uniesienie nóg ( wyprost w stawach kolanowych ) e/brak kontaku sztangi z klatka piersiową d/ brak wyraźnego zakończenia powtórzenia f/ brak mozliwie pełnego wyprostu w stawach łokciowych Zakończenie próby a/ zatrzymanie sztangi na klatce piersiowej b/ kontakt stopy/stóp z siedziskiem ławeczki c/ odłożenie sztangi Uwaga! zmiana pozycji w czasie próby jest równoznaczna z zakończeniem próby. 2/Szerokosc chwytu dowolna ( i tak tego nie sprawdzimy ) 3/Czas próby bez limitu czasowego 4/Ruch wykonujemy w pełnym zakresie- sztanga dotyka klatke piersiowa i jest wyciśnieta do możliwie pełnego wyprostu z wyraźnym zakończeniem powtórzenia ( tzw. akcent ) 5/ Strój odsłaniajacy staw łokciowy 6/Nagrywanie z przodu( z przesunieciem na godz. 11.00 lub 13.00 ) obejmujace cała sylwetke . 7/Na na graniu prezentujemy obciażenie przed lub po próbie. Waga to mysle że w czesci ogólnej . Moim zdaniem wystarczy sie raz nagrac i podac wage na czas trwania konkursu.

  Odpowiedzi: 578 Ilość wyświetleń: 14710 Data: 10/5/2019 10:16:26 PM Liczba szacunów: 0
 • Takie moje spostrzeżenia. Na stonie www.karatetsunami.eu czytamy : Od dawna ów "tsailifo" podaje się za mistrza, a nawet lidera stylu choy li fut (jednego ze stylów kung-fu). Niestety, przekonania tego nie podziela nawet środowisko stylu choy li fut, ani w ogóle środowisko sztuk walki w Polsce. My tym bardziej. Przeszukałem wszystko co udało się znaleźć w sieci i nigdzie nie ma wzmianki żeby "tsaififo" podawał się za mistrza. Jedyne miejsce gdzie można znaleźć taka informację to strony "tsunami" i PFDSziSW Kto jest prawdziwym mistrzem i przywódcą stylu choy li fut ? A tutaj totalny brak niekompetencji autora tych słów. Sifu G.C. to zupełnie inna szkoła. (potwierdzenie tego można znaleźć na jego stronie www) Powszechnie wiadomo, że prawdziwym liderem stylu choy li fut (choy lee fut) w Polsce jest wielki mistrz G.C. z Krakowa (nigdzie nie znalazłem określenia wielki mistrz - dopisek autora), który założył i nadzoruje szereg sekcji tego stylu na terenie całego kraju. Znowu przeszukałem sieć i co? Otóż w Polsce stylem choy li fut zajmuje się, a raczej kieruje szkołą choy li fut właśnie "tsailifo", mało tego jest on przedstawicielem największej federacji choy li fut na świecie. G.C. to styl choy lee fut i zupełnie inna federacja. Ale ponownie nie znalazłem niczego co by wskazywało że "tsailifo" podaje się za mistrza choy li fut lub choy lee fut. Kolejna perełka : Ów "tsailifo" usiłował wstąpić do Polskiej Federacji Dalekwoschodnich Sztuk i Sportów Walki, aby pokazać, że inni mistrzowie z różnych stylów traktują go poważnie i jak równego sobie. Na stronie 370 "cudownej książki R. M U R A T A czytamy na temat "tsailifo" (nie trudno sprawdzić kim on jest): cyt. członek Zarządu Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. W świetle tych faktów dalsze komentarze są zbędne, ale faktycznie ktoś tu kłamie Zmieniony przez - hama33 w dniu 2010-04-24 02:07:06 Zmieniony przez - hama33 w dniu 2010-04-24 02:08:36

  Odpowiedzi: 58 Ilość wyświetleń: 4519 Data: 4/24/2010 1:43:04 AM Liczba szacunów: 0
 • [Blog]Leon_ee/IF Po pierwsze smacznie...

  Post
  Odchudzanie i forma po męsku

  18/19.11 Dt/Dnt Dzisiaj bardzo złe samopoczucie znowu i ból głowy.., dopiero po treningu się poprawiło.., chodzę często sikać i jeszcze czuje nery w dodatku.., zawiało ale nie miało gdzie nawet... Trening: Duże ciężary na przemian z mniejszymi ale z większą ilością powtórzeń oczywiście.., Barki: - wyciskanie sztangi z przodu, - wyciskanie hantelkami, - unoszenia hantli bokiem łamany łokieć.., - unoszenia hantli do przodu.., Biceps: - wyciskanie łamaną.., - wyciskanie hantlami siedząc skos dod., - uginania młotkowe, - wyciskanie sztangą prostą.., .........interwały 25 min............... Suplementacja: Rano: - wit a-z 1x, vit c 2x, redline 2x, Przed treningiem: - Bcaa 10g, redline 2x Na treningu: - Bcaa 10g, Po treningu: - l leucine 3x caps, wpc 30g, krea 10g, Przed snem: - wit a-z 1x, vit c 3x, zma 1x biorę dodatkowo 1 wit c na noc zapobiegawczo.., Dieta: Tu czyściutko...... /SFD/Images/2015/11/19/4c1333d7e3834ea4a632aec61c92452d.jpg /SFD/Images/2015/11/19/65a4979e851f42659775bd2c79e191b8.jpg /SFD/Images/2015/11/19/37f2de43136a4db09eadebd64f7638a7.jpg ....dziś nie wytrzymałem i pękła buła na pół}:-(.....idę więc spać i się regenerować po takich wynglach aż miło...,:-O Zmieniony przez - Leon_ee w dniu 2015-11-19 23:21:32

  Odpowiedzi: 1108 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 11/19/2015 11:17:17 PM Liczba szacunów: 0
 • W sumie wszystko wkleił neevsky, więc nie będę tego powielał. Od siebie mogę dodać, że clenbuterol i salbutamol obniżają trójglicerydy, ldl i podbijają hdl - w skrócie poprawiają lipidy po prostu, więc warto to ładować na cyklach. Tu fragment dotyczący salbutamolu(clen wykazuje takie same działanie) - badany lek o nazwie Albuterol - syrop 4mg substancji aktywnej na ml. So IMO it is superior to clen for both strength gains and fat loss. It also seems to improve the cholesterol profile in normal men: "Significant alterations (P < or = .02) were observed in total cholesterol ( -9.1% +/- 2.5%), low-density lipoprotein cholesterol ( -15.0% +/- 2.9%), and high-density lipoprotein cholesterol ( +10.4% +/- 3.2%) concentrations, as well as the TC/HDL-C (-17.4% +/- 2.6%) and LDL-C/HDL-C (-22.9% +/- 2.4%) ratios." (1) And I don't know what the one person was drinking, but I've been playing with different concentrations, and a 4 mg/ml solution, which is in the therapeutic range used by a number of studies, is essentially tasteless. (1) Metabolism. 1996 Jun;45(6):712-7 Effects of oral Albuterol on serum lipids and carbohydrate metabolism in healthy men. Maki KC, Skorodin MS, Jessen JH, Laghi F. Zmieniony przez - PakerZbreslau w dniu 2013-09-02 15:23:48

  Odpowiedzi: 18 Ilość wyświetleń: 6890 Data: 9/2/2013 3:18:09 PM Liczba szacunów: 0
 • dla 17 latków! ile wyciskacie na klatke??

  Post
  Po siłowni, o siłowni

  wiatm wszytskich na klatke biore malo bo tylko 65 zalezy od dnia. 4 m-c temu zaczynalem treningi pocwiczylem jakis m-c do 1,5 m-c . potem nie bylo czasu i przerwa 2,5 m-c. Na samym początku podnosilem 50 . a co do wagi teraz wynosi 59kg heh (bez szydery prosze) heh. mysle ze jak narazie to dobrze ze podnoiose te 65kg :) wypowiedzcie sie na ten temat jak mozecie pozdrowienia dla kumpli ;) (fajne zdjecie nie??)

  Odpowiedzi: 1081 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 1/28/2003 12:28:50 AM Liczba szacunów: 0