SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Wyszukiwarka

Znalezione pod frazą:

c

 • cóż...moja forma nigdy nie będzie jak Twoje bezformie, więc spadaj %-) na bezformiu cykałem serie tylko po 30 powtórzeń na drążku, także w zasięgu :)

  Odpowiedzi: 3748 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 2/16/2017 10:11:24 AM Liczba szacunów: 0
 • Ciekawe zawody w Głogowie pod koniec czerwca: II Mistrzostwa Polski w Street Lifting Regulamin: STREET LIFTING POLAND CHAMPIONSHIPS 2019 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem zawodów jest Klub Sportowy Street Workout Głogów. 2. Zawody będą rozgrywane w Młodzieżowym Centrum Kultury Mayday, ul. Perseusza 11, 67-200 Głogów. 3. Zawody składają się z dwóch etapów: a) eliminacje internetowe (od 06.05.2019 r. do 31.05.2019 r.), b) finał zawodów (29.06.2019 r. od godz. 11:00). 4. Celem zawodów jest : a) Promocja aktywności sportowej, jaką jest street lifting; b) Zwiększenie zainteresowania street liftingiem; c) Propagowanie zdrowego stylu życia; d) Stworzenia warunków sprzyjających zdrowej rywalizacji. 5. W zawodach mogą brać udział osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat i posiadają obywatelstwo polskie. 6. Zawody podzielone są na: kategorię kobiet oraz trzy kategorie wagowe mężczyzn: do 75, 75 - 85, 85+ 7. Przewidziany jest limit 7 osób startujących w danej kategorii (wyłonione w drodze eliminacji). 8. Opłaty wpisowe*: Opłaty wpisowej w wysokości 50 zł należy dokonać do dnia 21.06.2019 r. na wskazany nr konta: Klub Sportowy Street Workout Głogów 81 1750 0012 0000 0000 3869 4952 W tytule wpłaty należy wpisać: Imię i Nazwisko - opłata za start w zawodach STREET LIFTING POLAND CHAMPIONSHIPS * Dotyczy zawodników, którzy zakwalifikują się do bezpośredniej rywalizacji w dniu 29.06.2019 W razie rezygnacji zawodnika ze startu w finale, opłata wpisowa nie jest zwracana. 9. Zawodnicy biorący udział w zawodach biorą pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia i ewentualne kontuzje. Zawodnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora. NAGRODY 1. Mistrzynie oraz Mistrzowie Wszech Wag - trzy pierwsze miejsca wyłonione spośród wszystkich kategorii wagowych za pomocą formuły Wilks’a - zostaną nagrodzeni statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi. 2. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej zostaną nagrodzone medalami i dyplomami. 3. Ponadto, każdy z zawodników, który zakwalifikuje się do udziału w finale, otrzyma pakiet startowy. ZGŁOSZENIA I ELIMINACJE 1. Zgłoszenia zawodników będą się odbywały przez stronę Klubu: www.streetworkout.glogow.org Rejestracja będzie możliwa od 6.05.2019 Wymagane będą następujące dane: - imię i nazwisko; - data urodzenia; - nr telefonu; - Kategoria Wagowa; - Miasto/Klub; - linki do filmów z bojami (filmy należy zamieścić na portalu YouTube jako niepubliczne). 2. Finaliści (7 osób) w każdej kategorii zostaną wyłonieni na podstawie filmów eliminacyjnych. 3. Film powinien być nagrany w sposób niepozostawiający wątpliwości co do tego, że osoba wykonująca ćwiczenia jest osobą zgłaszającą akces w rywalizacji. Zgłaszający przedstawia się z imienia i nazwiska, a jego twarz musi być widoczna podczas wykonywania wszystkich ćwiczeń. Na filmie zawodnik musi się zważyć w celu dodania jego masy ciała do ciężaru na pasie. Na filmie musi być uwiecznione wskazanie wagi. Film musi pokazywać po 1 powtórzeniu z maksymalnym ciężarem w 3 następujących ćwiczeniach: - podciągnięcie podchwyt/nachwyt do wyboru; - pompka na poręczach równoległych; - przysiad; według zasad określonych w dalszej części regulaminu zatytułowanej BOJE SIŁOWE I PRZEPISY WYKONANIA. 4. Film powinien być nagrany w taki sposób, aby umożliwić sędziom weryfikacje ciężaru oraz prawidłowej techniki. 5. Film powinien być nagrany tak, aby na ujęciu była widoczna cała sylwetka oraz twarz zawodnika. 6. Do 10.06.2019 r. wyłonimy zawodników, którzy wezmą udział w finale. FINAŁ I. Ważenie: 1. Przed przystąpieniem do rywalizacji każdy z zawodników zostanie zważony. 2. Ważenie odbędzie się w dniu zawodów w godzinach od 9:00 do 10:30. 3. Każdy zawodnik może być ważony tylko raz. Ważeni powtórnie mogą być tylko ci zawodnicy, którzy ważą mniej lub więcej niż wynosi limit danej kategorii. Muszą oni być powtórnie zważeni do czasu zakończenia ważenia, tj. w okresie półtorej godziny od jego rozpoczęcia, a ich waga musi się mieścić w limicie deklarowanej wcześniej kategorii, w przeciwnym wypadku będą wyeliminowani ze startu w danej kategorii wagowej. Zawodnik może być zważony powtórnie tak często, jak pozwala na to czas i kolejność ważenia. Zawodnik może być zważony po limicie czasowym tylko wtedy, gdy stawił się do dyspozycji przed zakończeniem ważenia, ale ze względu na dużą ilość zawodników sprawdzających wagę nie miał możności zważenia się w wyznaczonym czasie. II. Zasady główne: 1. Zawody odbywają się w formule 1 REP MAX (1 powtórzenie z maksymalnym ciężarem). 2. Każdy z zawodników będzie miał 3 podejścia w każdym z ćwiczeń. 3. Do sumy bojów zaliczane jest tylko 1 powtórzenie z maksymalnym ciężarem. W podciąganiu i w pompkach do masy ciężaru zawieszonego na pasie dodajemy masę zawodnika. 4. Zawodnik powinien najpóźniej na 5 min przed startem swojej grupy zgłosić sędziom ciężar wyjściowy. 5. Do 1 min po zakończeniu boju zawodnik zobowiązany jest podać ciężar do kolejnego podejścia. 6. Przy nieudanej pierwszej próbie podniesienia ciężaru nie ma możliwości jego obniżenia ani zmiany deklarowanego chwytu w przypadku podciągnięć. Dopuszczamy możliwość zwiększenia ciężaru. Prosimy o przemyślane i strategiczne decyzje. 7. Suma punktów będzie wyliczana na podstawie formuły Wilks’a. Dodatkowe informacje dotyczące formuły dostępne na stronie: http://www.powerlifting.pl/referees/wilks/wilksabout.html 8. Suma punktów wszystkich kategorii wyłoni zwycięzcę zawodów. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów przez 2 zawodników wygrywa zawodnik, który w kategorii podciągania osiągnął lepszy wynik w skali Wilks’a. BOJE SIŁOWE I PRZEPISY WYKONANIA Przysiad: 1. Zawodnik staje twarzą do stojaków. Sztanga spoczywa poziomo na barkach, dłonie i palce trzymają gryf, górny brzeg gryfu położony jest nie dalej niż grubość gryfu poniżej szczytu mięśnia naramiennego. Dłonie mogą był położone gdziekolwiek na gryfie pomiędzy kołnierzami. 2. Po zdjęciu sztangi ze stojaków zawodnik musi się cofnąć w celu przyjęcia postawy startowej na linii. Zawodnik ustawia się w postawie tzn. jest nieruchomy, wyprostowany, z zablokowanymi kolanami i właściwie położoną sztangą, sędzia podaje komendę do rozpoczęcia boju. Sygnał składać się będzie z ruchu ramienia w dół oraz słyszalnej komendy „Start". Jeśli po okresie pięciu sekund nie przyjmie prawidłowej pozycji do rozpoczęcia boju, to będzie proszony o odłożenie sztangi komendą „Stojak”, razem ze wstecznym ruchem ramienia. 3. Po otrzymaniu komendy „Start" od sędziego zawodnik ugina nogi w kolanach i obniża tułów do momentu, kiedy szczyt stawu biodrowego wyraźnie przekroczy szczyt stawu kolanowego. W tej pozycji czeka na komendę „Góra”. Sędzia podaje komendę po upływie 1 sekundy. 4. Zawodnik musi z tej pozycji powrócić do pozycji wyprostowanej z zablokowanymi kolanami. Gdy zawodnik znieruchomieje (oczywiście w pozycji końcowej), sędzia daje sygnał do odłożenia sztangi na stojak. 5. Sygnał odłożenia sztangi na stojak polega na odwrotnym ruchu ramienia oraz słyszalnej komendzie „Stojak”. Zawodnik musi wykonać ruch do przodu i odłożyć sztangę na stojaki. Ze względu na bezpieczeństwo, zawodnik może prosić o pomoc obsługę pomostu w odkładaniu sztangi i umieszczeniu jej w stojakach. Podczas wykonywania tej czynności zawodnik musi pozostawać w kontakcie ze sztangą. Podciągnięcie: 1. Zawodnik staje na skrzyni twarzą do drążka. Chwyta drążek zadeklarowanym wcześniej chwytem (podchwyt/nachwyt) na szerokość barków. 2. Na komendę „Pozycja”, zawodnik wykonuje zwis. Gdy przyjmie właściwą pozycje tzn. jest nieruchomy, ręce wyprostowane w stawach łokciowych, łopatki ściągnięte, ciężar zawieszony na łańcuchu ściśnięty pomiędzy udami. Sędzia podaje komendę do rozpoczęcia boju. Sygnał składać się będzie z ruchu ramienia w dół oraz słyszalnej komendy „Start". 3. Po otrzymaniu komendy od sędziego zawodnik podciąga się do momentu kiedy broda wyraźnie przekroczy drążek. Ruch powinien być jednostajny i odbywać się tylko w jednym kierunku tj. w górę do momentu osiągnięcia właściwej wysokości podciągnięcia. Po uzyskaniu właściwej wysokości podciągnięcia, sędzia podaje komendę „Dół”. Gdy zawodnik nie osiągnie wymaganej wysokości podciągnięcia, podejście uważa się za niezaliczone. 4. Po otrzymaniu komendy „Dół” zawodnik wraca do pozycji wyjściowej i wykonuje zwis. Wcześniejsze puszczenie drążka skutkuje niezaliczaniem podejścia. Pompka na poręczach równoległych: 1. Zawodnik staje na skrzyni twarzą do poręczy. Chwyta poręcze, ciężar zawieszony na pasie ściśnięty pomiędzy udami. 2. Na komendę „Pozycja” Zawodnik wykonuje podpór na poręczach. Gdy przyjmie właściwą pozycję, tzn. jest nieruchomy, ręce wyprostowane i zablokowane w stawach łokciowych, łopatki ściągnięte, ciężar zawieszony na łańcuchu ściśnięty pomiędzy udami, sędzia podaje komendę do rozpoczęcia boju. Sygnał składać się będzie z ruchu ramienia w dół oraz słyszalnej komendy „Start". 3. Po otrzymaniu Komendy od sędziego, zawodnik opuszcza się do momentu, kiedy zgięcie w stawach łokciowych przekroczy kąt 90º. Po uzyskaniu właściwego kąta, sędzia podaje komendę „Góra”. 4. Po otrzymaniu komendy „Góra”, zawodnik wraca do pozycji wyjściowej. Ruch powinien być jednostajny i odbywać się tylko w jednym kierunku tj. w górę do momentu osiągnięcia pełnego wyprostu w stawach łokciowych i ściągnięcia łopatek. Nie uzyskanie pełnego wyprostu w stawach łokciowych i nie ściągniecie łopatek skutkuje niezaliczaniem podejścia. UWAGA!!! W TRAKCIE RYWALIZACJI ZABRONIONE JEST KORZYSTANIE Z WSZELKIEGO RODZAJU SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO. RĘKAWICZKI, BANDAŻE, ŚCIĄGACZE, USZTYWNIACZE ITP. SĄ NIEDOZWOLONE. PRZYSIADY WYKONUJEMY BEZ BUTÓW. DOZWOLONE JEST KORZYSTANIE Z MAGNEZJI ZAPEWNIONEJ PRZEZ ORGANIZATORA. /SFD/2019/4/24/401ba78fe00d4e20b26cd7f92edf105a.jpg

  Odpowiedzi: 3748 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 4/24/2019 10:05:10 AM Liczba szacunów: 0
 • Celem dopełnienia opisywanej klasyfikacji wolnych rodników należy dopisać również rodniki organiczne Rodniki organiczne "Rodniki alkoksylowe Rodniki alkoksylowe powstają poprzez rozpad, bądź też przemiany substancji zawierających w swojej strukturze labilny tlen. Ma to miejsce podczas utleniania lipidów, aminokwasów, białek, czy też kwasów nukleinowych. Przykładem powstania powyższych rodników jest rozpad wodoronadtlenków kwasów tłuszczowych, w czasie peroksydacji lipidów. W czasie reakcji może dojść również do pojawienia się rodnika hydroksylowego. Przy pomocy jonów metali przejściowych dochodzi do powstania rodników alkoksylowych z nadtlenków i wodoronadtlenków alkilowych. Jednak w tej reakcji nie obserwuje się pojawienia rodnika hydroksylowego. Rodniki nadtlenkowe Nadtlenki alkilowe są dwupodstawionymi pochodnymi nadtlenku wodoru. Labilne wiązanie tlen-tlen posiadają także nadtlenokwasy organiczne i ich estry, nadtlenki acylowe, czy też ozonki. Podczas jednocząsteczkowego rozpadu tworzą wolne rodniki alkoksylowe. Powstanie rodnika nadtlenkowego obserwować można w obecności nienasyconych kwasów tłuszczowych. Ponieważ energia dysocjacji wiązania C-H sąsiadującego z wiązaniem wielokrotnym jest mała, atomy wodoru łatwo ulegają oderwaniu. Przyczyniać się do tego mogą wolne rodniki hydroksylowe, alkilowe lub alkoksylowe. W następstwie takiej reakcji powstały rodnik kwasu tłuszczowego, przyłącza cząsteczkę tlenu z wytworzeniem rodnika nadtlenkowego. Podobnemu utlenianiu mogą ulegać oprócz lipidów także aminokwasy, białka i niektóre zasady nukleinowe. Z tą różnicą, że nie mają raczej charakteru łańcuchowego. Rodniki wodoronadtlenkowe Wodoronadtlenki alkilowe to pochodne nadtlenku wodoru, który w swojej cząsteczce zamiast atomu wodoru posiada grupę alkilową. Związki te powstają przykładowo podczas peroksydacji lipidów, kiedy to atom wodoru ulega przyłączeniu do cząsteczki rodnika nadtlenkowego. Wodoronadtlenki z racji swojej niestabilności rozpadaja się do rodników: hydroksylowego i alkoksylowego. Wodoronadtlenki wielonieniasyconych kwasów tłuszczowych podatne SA na przemiany z wytworzeniem cyklicznych układów nadtlenkowych, co wiąże się z dalszymi procesami utlenienia." Tym samym mamy ogląd w sprawie najważniejszych grup wolnych rodników Jak na chwilę obecną widzę mało pytań (a konkretniej żadnego :) czyli uznaję że wszystko jest jasne i klarowne - to dobrze Pozostaje tym samym omówienie przyczyn powstawania wolnych rodników (bardzo skrótowo) i przejdziemy do antyoksydantów :)

  Odpowiedzi: 25 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 10/4/2011 8:31:38 AM Liczba szacunów: 0
 • Podział przeciwutleniaczy ze względu na mechanizm działania "Ze względu na mechanizm działania przeciwutleniacze możemy podzielić na przeciwutleniacze pierwszorzędowe, do których zaliczamy: właściwe, podstawowe, główne oraz przeciwutleniacze wtórne, dzielące się na: dodatkowe i drugorzędowe. Działanie przeciwutleniaczy pierwszorzędowych związane jest z przerwaniem łańcucha autooksydacji przez wygaszenie powstających rodników lipidowych, nadtlenkowych i tlenkowych oraz przez dostarczenie atomu wodoru. Pierwotne przeciwutleniacze są pochodnymi fenolowymi, a aktywność wykazują przy bardzo niskim stężeniu od 0,001% do 0,1%. Do grupy przeciwutleniaczy wtórnych zaliczamy wszystkie substancje opóźniające utlenianie lipidów w inny sposób niż przerywanie łańcucha autooksydacji. Mechanizm ich działania może być następujący: = Substancje rozkładające nadtlenki na drodze nierodnikowej – przekształcają nadtlenki lipidowe w nieaktywne pochodne hydroksylowe - aminokwasy siarkowe wolne (cysteina, cystyna, metionina) - aminokwasy siarkowe wolne związane w peptydach i białkach - składniki siarczkowe cebuli i czosnku = Substancje regenerujące przeciwutleniacze pierwszorzędowe – nasilają lub wielokrotnie przedłużają działanie przeciwutleniające pierwszorzędowych przeciwutleniaczy, choć same nie posiadają aktywności przeciwutleniających - kwas askorbinowy i izoaskorbinowy - kwasy organiczne - aminokwasy - fosfolipidy - związki sulfhydrylowe - produkty reakcji Maillarda = Substancje wiążące metale – wiążą takie metale jak żelaza, czy miedź do nieaktywnych kompleksów (chelatowanie) i w ten sposób opóźnia utlenianie tłuszczów - EDTA, - kwasy organiczne (cytrynowy, mlekowy, jabłkowy) - kwas fitynowy - polifosforany - fosfolipidy - związki fenolowe - produkty reakcji Maillarda = Zmiatacze tlenu – związki łatwo ulegające utlenieniu - kwas askorbinowy i jego estry (np. palmitynowy) - sól sodowa kwasu izoaskorbinowego - enzym oksydaza glukozowa = Wygaszacie tlenu singletowego – usuwają go ze środowiska przez wygaszacie do stanu tripletowego - karotenoidy (karoteny, ksantofile, likopen) - aminokwasy - produkty reakcji Maillarda." Podział przeciwutleniaczy ze względu na pełnione funkcje "Przeciwutleniacze należą do bardzo zróżnicowanych związków chemicznych, które ze względu na pełnione funkcje można podzielić na dwie grupy. W pierwszej grupie znajdują się związki oddziałujące na procesy oksydacyjne, które zachodzą w organizmie człowieka i mają niekorzystny wpływ na jego zdrowie. Do drugiej grupy zaliczamy naturalne przeciwutleniacze. Naturalnymi przeciwutleniaczami są między innymi witaminy A, C oraz E, karotenoidy, jak i związki fenolowe. Do grupy syntetycznych przeciwutleniaczy zaliczamy związki chemiczne o znaczeniu technologicznym, które są dodawane do żywności jako substancje hamujące procesy utleniania zawartych w produktach tłuszczów."

  Odpowiedzi: 25 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 10/13/2011 8:37:06 AM Liczba szacunów: 0
 • Rola związków polifenolowych w prewencji chorób układu krążenia – cz 1 Wzmożona zachorowalność i śmiertelność związana z układem krążenia zmusiła ludzkość do poszukiwania przyczyn i środków, które miały im zapobiegać. Zaczęto koncentrować się nie tylko na lekach ale i codziennym życiu, które jak się okazało ma ogromny wpływ na rozwój chorób. To właśnie styl życia, jaki prowadzimy, stanowi w 53% o naszym zdrowiu. To co jemy, jakie mamy nałogi, ile czasu spędzamy aktywnie i w jakim otoczeniu, ma ogromny wpływ na samopoczucie oraz tworzenie odporności. Fundamentem „drogi ocalenia” stały się obserwacje. To one wskazały miejsca na których należało się skoncentrować w celu znalezienia upragnionej odpowiedzi. Należy przypomnieć, że jest o co walczyć. Otóż umieralność związana z omawianymi chorobami sięga w samej Polsce ok. 50%. W 1999 roku na podstawie analizy 63000 zgonów stwierdzono 52,1% zgonów, powiązanych z omawianymi przypadłościami. Odpowiedzi na dręczące pytania szukano przykładowo we Francji. Mianowicie zaobserwowano w niektórych rejonach o wiele mniejszą umieralność spowodowaną miażdżycą i jej powikłaniami, pomimo stosunkowo dużej konsumpcji tłuszczu. Takie zjawisko nazwano „francuskim paradoksem”. Wytłumaczeniem zaistniałej sytuacji, było duże spożycie czerwonego wina, które wchodziło w skład ich codziennej diety. Przy produkcji czerwonego wina, w procesie tzw. maceracji, sok winogronowy pozostaje długo w kontakcie ze skórką i pestkami owocu, dlatego też do roztworu przechodzą antocyjaniny, flawonole, (kwercetyna, miricetyna, kempferol i ich glikozydy), katechiny (epikatechina, epigallokatechnia), resweratrol, które gromadzą się pod skórką i w pestkach. Wino obfituje w kwasy fenolowe (kumarynowy, cynamonowy, kawowy, ferulowy i waniliowy), flawonoidy (katechinę, epikatechinę i kwercetynę) oraz resweratrol, który nie jest rozpowszechniony w roślinach, lecz występuje w znaczących ilościach tylko w czerwonych winogronach. Za zbawienne substancje uznano w tym przypadku flawonoidy stanowiące 84% wszystkich polifenoli, występujące w ilościach 1300 mg/l. Sugeruje się, że za efekt „francuskiego paradoksu” mogą odpowiadać proantocyjanidy, niektóre kwasy fenolowe i ich estry oraz resweratrol, ponieważ te właśnie związki w największej ilości są ekstrahowane z nasion i skórki winogron w procesie fermentacji czerwonego wina. Związki fenolowe zawarte w winie zapobiegają utlenianiu lipoprotein o małej gęstości (LDL), chronią komórki przed niekorzystnym wpływem utleniaczy oraz zmniejszają ryzyko rozwoju chorób nowotworowych. Polifenole w odpowiednich ilościach działają jako skuteczne antyoksydanty. Wzmagają także działanie witaminy C, regulują pracę serca, wzmacniają ściany naczyń krwionośnych oraz wykazują właściwości antywirusowe i antybakteryjne. Również inne badania wykonywane na większą skalę wykazały pozytywny wpływ polifenoli oraz innych substancji przeciwutleniających. Wykonano przykładowo porównawcze badanie prowadzone w południowej Francji oraz Anglii i Walii. Stwierdzono, że śmiertelność związana z chorobami serca, jest pięciokrotnie mniejsza wśród Francuzów, aniżeli wśród pozostałych badanych. Przyczyny takiego stanu dopatrywano się w dużej konsumpcji wina oraz owoców i warzyw we Francji. Inne badania prowadzone w Japonii, Holandii, Grecji, USA, Finlandii, Jugosławii i we Włoszech również wykazały ogromny wpływ prawidłowego odżywiania na zmniejszenie problemów ze strony układu krążenia. Mierzono tutaj wpływ poziomu dostarczanych flawonoidów na chorobę niedokrwienną serca. Okazało się, że największe spożycie tych substancji występuje wśród ludności Japonii i też zachorowalność na choroby niedokrwienne jest najmniejsza. Mechanizm przeciwutleniąjacego działania polifenoli może być wielokierunkowy. Związki polifenolowe łatwo oddając wodór grupy hydroksylowej i ulegając utlenianiu działają jako przeciwutleniacze. Redukują one nadtlenki i wodoronadtlenki oraz unieczynniają wolne rodniki. Polifenole reagując z wolnymi rodnikami, przerywają fazę propagacji w reakcji łańcuchowej. Poprzez grupy funkcyjne flawonoidy mogą tworzyć kompleksy z metalami. Hamują one w ten sposób zdolność metali ciężkich do katalizowania reakcji utleniania i proces powstawania wolnych rodników. Schemat reakcji wiązania metali przez flawonoidy przedstawia rycina 10. Polifenole reagując z jednoatomowym tlenem, unieczynniają go i ograniczają jego zdolność do zapoczątkowania wolnorodnikowych reakcji łańcuchowych. Amerykanie w związku z takimi postępami badań postanowili ruszyć z produkcją tabletek zawierających flawonoidy otrzymywane z wytłoków ciemnych winogron. Wytłoki będące odpadem po produkcji moszczu zawierają w swoim składzie 70-80% proantocyjanidyny i katechin. Przykładowo proantocyjanidyny powstrzymują procesy zapalne w naczyniach, agregację płytek krwi oraz dysfunkcje śródbłonka. Metabolity katechiny są silnymi inhibitorami adhezji monocytów do komórek śródbłonka aorty. Metabolity katechiny są silnymi inhibitorami adhezji monocytów do komórek śródbłonka aorty. Proantocyjanidyny wykazują dobroczynny wpływ na działalność śródbłonka, który odpowiedzialny jest za syntezę i uwalnianie tlenku azotu. Z prawidłową pracą śródbłonka wiąże się utrzymanie odpowiedniego ciśnienia krwi i niedopuszczenie do jego zawyżenia. Wykorzystanie preparatów bogatych we flawonoidy nie jest jednak nowością. Tradycyjna medycyna chińska posiada rozległy asortyment preparatów ziołowych posiadających w swoim składzie dużą porcję flawonoidów. Owe preparaty stosowano w leczeniu niedotlenienia mięśnia sercowego i nadciśnienia tętniczego. Główną rolę odgrywały tutaj pueraryna i daidzeina. Posiadają one zdolność rozszerzania naczyń wieńcowych serca, przewyższając w swoim działaniu nitroglicerynę. Przyczyniają się również do obniżenia ciśnienia tętniczego, co zapobiega trzepotaniu i migotaniu komór. Flawonoidy w swoim działaniu są wielokierunkowe. Świadczy o tym fakt, że oprócz zdolności wymienionych powyżej, potrafią hamować aktywność fosfodiesterazy i cyklooksygenazy, tym samym zmniejszając agregację płytek krwi, skuteczniej niż aspiryna. Warto także wspomnieć o kwercetynie hamującej aktywność Ca2+ APT-azy w płytkach krwi, zawdzięczającej tę zdolność podobieństwem budowy flawonoidów do beta-blokerów. ... Ciąg dalszy nastąpi...

  Odpowiedzi: 25 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 11/12/2011 5:00:10 PM Liczba szacunów: 0
 • Dieta na masę, pytania, wątpliwości...

  Post
  Odżywianie i Odchudzanie

  Wrzuć oliwe z posiłku nr 4 do posiłku ostatniego. Orzechy z "przegryzki" daj do posilku nr 4, a następnie zamień miejscami posiłek 3 z 4 (czyli tak,żeby mięso było w przedtreningowym i by nie obciążarć za bardzo żołądka;-) ) 1.Obniż białko do 2-2,2g/kg a w zamian podbij tłuszcz. 2.Warzywa też maja wit c(np.papryka,brokuły,kalafiory). Owoce wciśnij(szczególnie w sezonie) po treningu-zamiast miodu 3.Bezpośrednio po treningu możesz dac odżywke 4.Jeśli masz dużo kasy to BCAA sie nada(przed+po treningu/w trakcie). Jeśli natomiast nie masz kasy to w ogóle nie kupuj;-) Zainwestuj też w Omegę 3 oraz witaminy i minerały 5.Szczególnie wartościowe będą jeszcze brokuły,szpinak 6.Lepszym rozwiązaniem będzie mięso w 2 posiłku niż twaróg 7.Przedtreningowo dajesz: białko+ww+ew.dodatek tłuszczu+porcja warzyw. Jesli masz taką możliwość to jednak daj w każdym posiłku pełnowartościowe źródło białka(mięso/jaja/ryby/twaróg). Aczkolwiek makaron+fasolka+orzechy powinny teoretycznie zapewnić pełny aminogram;-)

  Odpowiedzi: 2 Ilość wyświetleń: 661 Data: 7/7/2012 10:26:53 PM Liczba szacunów: 0
 • Swoją drogą, ja bym zrobił tak: a) Gdybym musiał ich wpuścić to bym ich wpuścił ale skatowałbym ich w domu wszystkim co by się dało. b) Gdybym był chory i nie był w stanie dałbym im tą bluzę c) Ścignąłbym ich później A w sytuacji, gdy miało to miejsce 2 lata wcześniej nie ruszałbym ich, zeby na pajaca nie wyjść, bo wątpliwe, ze jeszcze to pamiętają. Ale na pewno bym im ręki na ulicy nie podał, bo z frajerami trzeba krótko trzymać.

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 6/12/2008 2:35:09 PM Liczba szacunów: 0
 • jestes **** dostal bys blache i bys sie rozplakal n/c

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 6/20/2008 12:50:04 AM Liczba szacunów: 0
 • Z uwagi na upływ czasu niemców bezpośrednio poszkodowanych faktem że kiedyś wsadziliśmy ich w wagony, splunęliśmy w ryj i kazaliśmy w.y.p.i.e.r.d.a.l.a.ć do siebie jest coraz mniej. Pozostają ich spadkobiercy, pojedyńczy ludzie jak sam zauważyłeś, którzy domagają się zwrotu fabryk, kamienic, itp. Nie widzę zatem problemu. Pojedyńczy Polacy ( lub ich spadkobiercy ) powinni zacząć się od państwa niemieckiego domagać na tej samej zasadzie odszkodowań za te wszystkie spalone domy ( też do kogoś należały ), zbombardowane przez sztukasy zagrody ( również czyjeś ), zniszczone mienie ruchome, jeszcze niech sobie policzą za tzw. szkody moralne.

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 3/18/2009 12:00:47 PM Liczba szacunów: 0
 • Owszem, tak najczęściej wyglądają sprawy pod klubami/w klubach i wtedy liczą się: a) ilość i jakość świadków b) obdukcja c) "poparcie" w prokuraturze nadzorującej dochodzenie. Nic Ci nie umorzą jeżeli prokurator każe pchać dalej. Dlatego uważam że źle przygotowałeś sprawę bezpośrednio po pobiciu i uszkodzeniu mienia. Ale nieważne. Jeśli koleś chodził i się chwalił popełnieniem czynu to są pewne podstawy do dalszego toczenia się sprawy. Natomiast odnośnie całej kwestii, to jest jeszcze jedna, bardzo niehonorowa metoda załatwiania tego typu problemów. Osobiście jej nie polecam, ale skoro piszesz że masz do czynienia ze śmieciem: Odczekujesz trochę czasu ( pół roku ). W międzyczasie dowiadujesz się co i jak z kolesiem - osoby "kręcące się w ekipach" czy jak to tam nazwać z definicji czyste nie są. Jeśli tylko wynajdziesz coś ciekawego - piszesz bardzo kulturalny anonim. Nie do Policji, tylko do Prokuratury. Alternatywnie, jeśli chodzi np. o narkotyki to do odpowiedniej komórki w Policji, z wysłaniem kopii do Prokuratury i zaznaczeniem tego w treści pisma. Ponieważ np. w branży narkotykowej wycinanie konkurencji często następuje właśnie w ten sposób to anonimy są czytane i często sprawdzane. Oczywiście minusy takie zachowanie to konfidenctwo pierwszej wody, ale skoro jesteś mocno zdeterminowany. Zmieniony przez - mlkv w dniu 2009-04-07 16:24:01

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 4/7/2009 4:21:13 PM Liczba szacunów: 0
 • Witam Co byscie zrobili na moim miejscu? Na zabawie sapal do mnie jeden typ (znam wszystkich) z zasiedniej wioski, wyslali go na zaczepke bo go obserwowali gosc jest dnem '' morda nie szklanka'' ja mowie chodz na solo ! '' mam kolegow rozejrzyj sie dojedziemy cie '' juz mial zaczynac odepchalem go on mi niby z.a.j.e.b.a.l chodz tylko sie po tym usmiechnalem bo strzal byl niczym tajson oddalem mu nie czysto z lewaka gdzies w brode zaczal sie telepac chwiac cofac (dno totalne) i zlecieli sie jego koledzy i dostalem przekopke od nich (na szczescie skonczylo sie na 2 plaskaczach i paru butach. Problem jest taki ,ze na solo gnój nie stanie mowilem mu to 2 dni z rzedu w szkole ( chodzimy do tej samej ) mialem mu prz.y.j.e.b.a.c ale na polu juz mnie nosilo ale wszedzie kamery na widok szmaty mnie krew zalewa. Sa to cepy bez honoru i nie uznaja solowek wiec go nie osmiesze przy kolegach a moich kolegow jest mniej niz ich. Co byscie zrobili ? Ja mam plan oklepac chama na miescie moj honor nie pozwala mi zyc normalnie po tym. Wiem ,ze narazam sie na nowy oklep ale trudna sytuacja jest....

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 5/8/2009 4:07:08 PM Liczba szacunów: 0
 • Nie umiem się bic mam 15 lat wczoraj jeden koles wkręcił sobie że go obgadałem (nieprawda)i mi przy***ał a do tego ośmieszył przed kolegami.Gdy ktos chce mnie uderzyc zamykam oczy jak się tego odłuczyc.Postanowiłem isc na solo ale jeszcze mu nie powiedziałem jak myślicie lepiej pujsc i dostac w******* i jak to powiedzieli w hooligansah dowiedziec się ze twoja morda nie jest ze szkła albo zapomniec i zostac lamusem a morze sprubowac przygotowac się rzeby mu na***ac. PS sory niemoge robic,,ci'' na mojej klawiaturze więc robie c.

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 5/15/2009 12:13:34 PM Liczba szacunów: 0
 • witam mam problem...... niedługo bede musiał sie bic z kolesiem który mi grozi i chce siano za jakąs rzecz o której nie mam woogole pojecia..... trenuje tkd od 2 miechów i od miecha chodze na siłke , mam 181 i 65 kg wagi --- mój przeciwnik jest odemnie o 2 lata starszy i 5-6 kg ciezszy.... nie wiem co zorobić .... napewno mu siana nie dam bo nie jestem frajerem.... rozwazam kilka opcji.... 1--- solówka 2- solówka z narzedziami 3 - atak z zaskoczenia.... 4 oklep z kolegami.... / koles mi grozi wiec jesli by pierwszy zaatakował moge wziasc kamien , zapalniczke i mu wy***ac bez zadnych konsekwencji.... mam 16 lat a on 18 .... koles na swój wiek klepiej sie przecietnie ... jestem przekonany ze miałbym jakies szanse w walce z nim nawet duze ale .... a) toche mam stracha b) nie lubie sie bic c) koles ma troche pleców wiec oklep z kumplami odpada d) nie jestem parówą i nie zgosze to w szkole /policji. co mam zrobić? zarykować i zacząc pierwszy walke? prosze o wasze opinie jestem z warszawy.... Zmieniony przez - bartekSW w dniu 2009-05-22 20:30:04

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 5/22/2009 8:28:20 PM Liczba szacunów: 0
 • BartekSW żal mi ciebie dzieciaku,jak czytam twoje wypowiedzi to mnie c.h.u.j stzrela.jak masz takie gówna pisać tu to lepiej zachowaj to dla siebie,a takie bajki to mozesz swoim d****nym kolegom opowiadać.

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 6/19/2009 3:19:17 PM Liczba szacunów: 0
 • Witam jestem tu nowy aktualnie mam 15 lat i mam taki problem W podstawówce miałem dobrego kolege mozna powieziec najepszego w połowie 6 klasy pokłuclismy sie po czesci z mojej winy,nigdy sie go nie bałem nie raz sie bilismy głównie na zarty.Czasami naprawde ale zaraz sie godzilismy,az o tamtego mometu. Myslałem ze koledze przejdzie ale on stawł sie cora gorszy zaczoł mnie wyzywac obra sobie grupke kolegów któzy mi dokuczali,zaczołem sie go bac.Doszło to tegoze przestałem wychozic na dwór itp.Przysedł konie szkoły i on odszeł do nowego lepszego gimnazjum w miescie ja chodziłem o miejscowego.I myslałem ze wszystko bedzie ok,ale on koncyzł wczesniej lekcji przychodził do mojej szkoły chciał sie ze mna bić ja bić sie lubie robie to tylko gdy musze wiec unikałem szkoły wiedziałem w ktre dni on przychodzi poprostu sie go bałem,zawsze przed nim uciekałem. itp.najgorsze było to ze mamy wspolnych kolegów jak go nie było to kolegowali sie ze mną jak on przychodził o połowa leciała o niego.Raz spotkałem go sam na sam myslałem ze sobie to jakoś wyjanimy zapytałem o co mu chodzi myslałem ze ma do mnie jakich zal czy cos a on nie mająć argumentu odpowiedział powiezieli mi ze mnie wyzywasz wiac było ze kłamał. przyszła ruga klase nie spotkałem go ani razu No i teraz klasa 3 byłem ostatnio na wycieczce około godziny 18 powrót kolega odbiera telefon i odłącza sie i przekazuje mi mówili ze masz lepiej nie wychodzic z autobusu bo kolega bo masz w******* od tego typa.. Stali pod szkołą ale ja byłem juz wczesniej umówiony z kolegi siostrą ze mnie odwiezie o chaty jej samochud był przy samym autobusie wiec niemiałem okazju spotkać sie z tym typkiem. Po pryjsciu o chaty pomyslałem se toche ze musze cos z tym zrobic niemoge przecierz całem zycie przed nim uciekac i dawać sie mu ponizac przy kolegach którzy juz pewnie uwazają mnie za ciote,chociarz ostatnio biłem sie z innym typem starszym kóry szukał zaczepki to poszlo mi całkiem dobrze typ skonczyl bez jedynki ale to jak narazie jedyne moje osiągniecie,nie naleze do osób niewiem jak to ująć nie naleze o kozaczków i tez nie jestem jakąś ciotą,poprostu boje sie bić i to jest najgorsze ten typ ciągle szuka okazji by wyskoczyc ze mną na solowke a ja sie go boje jednak wiem ze musze cos z tym zrobić,odpada naj...ć mu z kolegami bo jak juz pisałem mamy wspólnych kolegów.Moi starsi o tym widzą ale narazie myslą ze jest wszysto wporządku o niczym im nie mówiłem,macie jakąś rade jak mu wpi.....ić nie chcę wyjsc na ciote ciągle przed nim uciekając. pozdro

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 9/12/2009 6:06:17 PM Liczba szacunów: 0
 • Witam jestem tu nowy aktualnie mam 15 lat i mam taki problem W podstawówce miałem dobrego kolege mozna powieziec najlepszego w połowie 6 klasy pokłuclismy sie po czesci z mojej winy,nigdy sie go nie bałem nie raz sie bilismy głównie na zarty. Myslałem ze koledze przejdzie ale on stawł sie coraz gorszy zaczoł mnie wyzywac dobrał sobie grupke kolegów którzy mi dokuczali,zaczołem sie go bac.Doszło to tego ze przestałem wychozic na dwór itp.Przyszedł koniec szkoły i on odszeł do nowego lepszego gimnazjum w miesci. Ja chodziłem do miejscowego.I myslałem ze wszystko bedzie ok,ale on konczył wczesniej lekcjie i przychodził do mojej szkoły chciał sie ze mna bić, ja bić sie lubie robie to tylko gdy musze wiec unikałem szkoły wiedziałem w które dni on przychodzi poprostu sie go bałem,zawsze przed nim uciekałem. itp.najgorszejest to ze mamy wspolnych kolegów jak go nie było to kolegowali sie ze mną jak on przychodził o połowa leciała o niego.Raz spotkałem go sam na sam myslałem ze sobie to jakoś wyjanimy zapytałem o co mu chodzi myslałem ze ma do mnie jakich zal czy cos a on nie mająć argumentu odpowiedział powiezieli mi ze mnie wyzywasz wiac było ze kłamał. Przyszła druga klasa nie spotkałem go ani razu No i teraz klasa 3 byłem ostatnio na wycieczce około godziny 18 powrót kolega odbiera telefon i odłącza sie i przekazuje mi mówili ze masz lepiej nie wychodzic z autobusu bo kolega bo masz w******* od tego typa.. Stali pod szkołą ale ja byłem juz wczesniej umówiony z kolegi siostrą ze mnie odwiezie do chaty jej samochód był przy samym autobusie wiec niemiałem okazju spotkać sie z tym typkiem. Po przyjsciu o chaty pomyslałem se toche ze musze cos z tym zrobic niemoge przecierz całem zycie przed nim uciekac i dawać sie mu ponizac przy kolegach którzy juz pewnie uwazają mnie za ciote,chociarz ostatnio biłem sie z innym typem starszym kóry szukał zaczepki to poszlo mi całkiem dobrze typ skonczyl bez jedynki ale to jak narazie jedyne moje osiągniecie,nie naleze do osób niewiem jak to ująć nie naleze do kozaczków i tez nie jestem jakąś ciotą,poprostu boje sie bić i to jest najgorsze ten typ ciągle szuka okazji by wyskoczyc ze mną na solowke a ja sie go boje jednak wiem ze musze cos z tym zrobić,odpada naj...ć mu z kolegami bo jak juz pisałem mamy wspólnych kolegów.Moi starsi o tym widzą ale narazie myslą ze jest wszysto wporządku o niczym im nie mówiłem,macie jakąś rade jak mu wpi.....ić nie chcę wyjsc na ciote ciągle przed nim uciekając. Pozdro PS Mówiłeś ze nie na***ie mi przy kolegach już nie raz dochodziło do różnich akcji,mówiąć tu wspólnych kolegach mowie bardziej o jego koleszkach a o moich znajomych,a reszta osób po prostu nie miesza się w nie swoje sprawy i zapeniam ze ci znajomi chetnie by zobaczyli jak obrywam. Czy coś jeszcze jest nie jasne?,przeprawszm za interpunkcje ;)

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 9/12/2009 6:58:55 PM Liczba szacunów: 0
 • "W ten sposób traci się nie tylko znajomych spod znaku JP" JP - Jestem Pajacem "Od 14 latków chcesz takiego poświęcenia wymagać" Jakieś c.i.p.o.w.a.t.e te młode pokolenie. Tak jak słaby, wolałbym nie mieć kumpli, niż mieć za nich pajaców i *****i.

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 11/27/2009 4:30:53 PM Liczba szacunów: 0
 • a odpowiedz sobie na pytanie jak chciałbyś zeby zachowała sie Twoja laska gdybyście przechodzili obok jakichś wypindrzonych gimnazjalistek które rzuciły by chamską(może z zazdrości że same wyglądają jak wypłosze) odzywkę do Twej laski, wolałbyś żeby: a)zlała to i poszła dalej z Tobą b)rzuciła równie wulgarną odzywką do nich c)poszła na solo z którąś

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 12/5/2009 2:27:35 AM Liczba szacunów: 0
 • Co byście zrobili w mojej sytuacji ?? Pare dni temu jechalem na dysk busem z moimi 4 kumplami, jak jechalismy juz spowrotem to popatrzylem sie tylko na takiego kozaka i zaraz przyszli w 10 i drugie tyle bylo z tylu autobusu, gadalem z nimi moze z 5 minut i jeden typek mi wy***al strzale na ryj i mi troche polewa z nosa poleciala i zaraz wyskoczyl z autobusu bo mial wlasnie wysiadac, moglem go zaatakowac i mu wpierdo**c, ale dostal bym rowniez od jego kumpli, wiem jak sie on nazywa, gdzie chodzi do szkoly. I tutaj pytanko, czy wy na moim miejscu jak nastepnym razem pojade na dysk tym busem mam do niego podejsc i mu walnac latare na ryj, czy siedziec spokojnie. Z nich sa takie kozaczki, ze jak sa grupa to sa odwazni i wgl, rzucaja w innych puszkami, wydzieraja sie na caly autobus. Albo drugi motyw jest taki ze moge sobie przejsc do jego szkoly i tam z nim pogadac.

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 8/23/2010 12:57:56 AM Liczba szacunów: 0
 • ja uważam ze liceum to jest ten wiek kiedy każdy ma swoich znajomych i wlasciwie ludzie nie zwracaja uwagi na innych (nie wiem jak tam w zawodowkach itd pewnie nadal jest kolorwa koszulka albo wezsze spodnie = trzeba na****c) - przy czym nie zwracaja uwagi na zasadzie "oo ten mi nie pasuje, to siep owysmiewam" itd ludzie jednak z wiekiem dojrzewaja a sam kiedys nie wierzylem bedac w gimnazjum ze tak moze byc ze nie ma jakiejs "elity cwaniakow" ktorzy najczesciej sa jednoczesnie niezlymi ciotami :>

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 9/13/2010 11:58:33 PM Liczba szacunów: 0