SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Wyszukiwarka

Znalezione pod frazą:

c

 • TEST 1- BURN&SHAPE 21 dni Start 19.09.11

  Post
  Iron Horse Series

  1) Czy działanie produktu oceniasz jako skuteczne/ zadowalające? (skala 3) 2) Czy poleciłbyś/abyś produkt znajomemu? a) tak 3) Jak oceniasz aktualny wygląd produktu w porównaniu do poprzedniej szaty graficznej? 5 4) Gdzie po raz pierwszy zetknąłeś/aś się z produktem Burn&Shape Iron Horse Series? - na forum internetowym (jakim?SFD) II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE 3) Czy po przyjęciu suplementu odczuwałeś/aś termogenezę? a) Tak, bardzo 4) W jakim czasie od przyjęcia suplementu odczuwałeś/aś wzmożoną termogenezę? c) po ponad 30 minutach 5) Jaki był Twój ubytek wagi po przeprowadzonym teście? c) mniej niż 1 kg 6) Jaki był Twój ubytek cm w obwodzie brzucha na poziomie pępka? c) do 2 cm 7) Czy odczuwałeś/aś jakieś skutki uboczne stosowanego suplementu?/ Jakie? żadnych

  Odpowiedzi: 109 Ilość wyświetleń: 8095 Data: 10/31/2011 5:10:52 PM Liczba szacunów: 0
 • Wyciąg z indeksu leków PL, najpopularniejszych substancji.

  Post
  Doping

  ** Anastrozol ** anastrozole antineoplasticum, inhibitor aromatasae L02BG Działanie: Silny niesteroidowy inhibitor aromatazy wybiórczo hamujący wytwarzanie estronu i estradiolu (w ponad 80%) z androstendionu i testosteronu w tkankach obwodowych i w obrębie nowotworu. Zmniejszenie stężenia estrogenów w surowicy powoduje zahamowanie podziałów komórkowych raka sutka, podlegających stymulacji hormonalnej (pod warunkiem obecności receptorów estrogenowych w komórkach nowotworu). Nie wpływa na biosyntezę kortyzolu i aldosteronu oraz nie wykazuje aktywności progestagenowej, estrogenowej ani androgenowej. Lek jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego, tmax wynosi 2 h po przyjęciu leku na czczo, dostępność biologiczna - 80-85%, nie wpływa na nią spożywanie pokarmu. Anastrozol wiąże się w 40% z białkami osocza. Metabolizm wątrobowy, głównym metabolitem jest nieaktywny farmakologicznie triazol, wydalany z moczem. t1/2 wynosi 40-50 h. U kobiet po menopauzie z moczem wydala się w postaci niezmienionej ok. 10% leku. Wskazania: Leczenie zaawansowanego raka sutka u kobiet po menopauzie, także u chorych, u których wystąpiła odpowiedź na leczenie tamoksyfenem pomimo braku receptorów estrogenowych w nowotworze. Nie wykazano skuteczności u chorych, u których nie występują receptory estrogenowe w komórkach nowotworu i nie było pozytywnej odpowiedzi na uprzednie leczenie tamoksyfenem. Leczenie uzupełniające wczesnego raka sutka u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w nowotworze obecność receptorów estrogenowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, okres przedmenopauzalny, ciąża, okres karmienia piersią, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min), umiarkowana lub ciężka niewydolność wątroby, równoległe leczenie tamoksyfenem. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. W przypadku pacjentek, u których istnieją wątpliwości co do fazy hormonalnej, zaleca się wykonanie badań laboratoryjnych hormonów w celu potwierdzenia menopauzy. Anastrozol może zmniejszać wysycenie mineralne kości, dlatego u chorych na osteoporozę lub z ryzykiem osteoporozy przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie leczenia należy wykonywać badania densytometryczne kości. Ze względu na brak badań nie należy stosować równolegle anastrozolu i analogów LHRH. Interakcje: Ze względu na działanie antagonistyczne nie stosować estrogenów. Tamoksyfen może osłabiać działanie anastrozolu, dlatego leków tych nie należy stosować równolegle. Anastrozol hamuje in vitro aktywność izoenzymów 1A2, 2C8/9 i 3A4 cytochromu P-450, jednak nie stwierdzono klinicznie znaczących interakcji z fenazonem lub cymetydyną. Brak danych klinicznych na temat interakcji z innymi, zwykle przepisywanymi lekami; jest mało prawdopodobne, by interakcje takie były istotne. Działanie niepożądane: Bardzo często: uderzenia gorąca. Często: osłabienie, bóle i sztywność stawów, suchość pochwy, scieńczenie i przerzedzenie włosów, osutka, nudności, biegunka, bóle głowy. Nieczęsto:krwawienia z pochwy, szczególnie w pierwszych tygodniach leczenia (głównie u pacjentek z zaawansowanym rakiem sutka, u których zmieniono dotychczasową terapię hormonalną), brak łaknienia, hipercholesterolemia, wymioty, senność, zmiany w parametrach biochemicznych (zwiększenie aktywności GTP i fosfatazy zasadowej). Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, reakcje nadwrażliwości (m.in. obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, reakcja anafilaktyczna). Nie opisano przypadków nieumyślnego przedawkowania leku. Nie istnieje swoiste antidotum. W razie przedawkowania należy stosować leczenie objawowe, u osoby przytomnej można wywołać wymioty. Ze względu na niewielki odsetek wiązania leku z białkami skutecznym sposobem leczenia przedawkowania może być dializa. Ciąża i laktacja: Kategoria D. Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią. Dawkowanie: Dorosłe chore, również w wieku podeszłym p.o. 1 mg raz na dobę. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u osób z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek ani łagodną niewydolnością wątroby. Tabletkę połykać w całości, popijając wodą. Zaleca się leczenie chorych z wczesnym rakiem sutka przez 5 lat. Uwagi: Ze względu na możliwość występowania uczucia zmęczenia i senności w czasie stosowania leku należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. Preparaty Arimidex ** Efedryna ** ephedrine bronchodilatans, sympathicomimeticum R01AA, R03CA Działanie: Alkaloid roślinny, lek sympatykomimetyczny, pobudza ośrodkowy i obwodowy układ adrenergiczny. Działa pośrednio (uwalnia katecholaminy z ziarnistości neuronów i hamuje ich zwrotne wchłanianie) i w mniejszym stopniu bezpośrednio (pobudza receptory &#61538;-adrenergiczne, głównie mm. gładkich oskrzeli i m. sercowego). Działa rozszerzająco na oskrzela, zmniejsza wydzielanie śluzu w drogach oddechowych i stymuluje oddychanie. Wpływa na serce ino- i chronotropowododatnio. Zwęża naczynia krwionośne, w tym także błony śluzowej nosa, powoduje wzrost ciśnienia tętniczego (skurczowego i rozkurczowego). Powoduje zwiotczenie pęcherza moczowego i skurcz jego zwieracza (skłonność do zatrzymywania moczu) i osłabienie napięcia mięśni gładkich przewodu pokarmowego. Pobudza OUN (łatwo przenika przez barierę krew-mózg). Rozszerza źrenice, nie porażając akomodacji. Zwiększa napięcie i kurczliwość mięśni prążkowanych. Może powodować hiperglikemię. Po kilkakrotnym podaniu efedryny rozwija się zjawisko tachyfilaksji. Lek w ok. 85% wchłania się z przewodu pokarmowego, jego t1/2 wynosi ok. 4-5 h. Po podaniu p.o. efekt rozszerzający oskrzela pojawia się po 15-60 min. Lek jest częściowo metabolizowany w wątrobie. Większa część dawki wydala się przez nerki w stanie niezmienionym, przy czym wydalanie nerkowe postępuje szybciej przy małych wartościach pH moczu. Wskazania: Zakażenia dróg oddechowych - jako składnik mieszanek wykrztuśnych. Idiopatyczne ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego oraz stany hipotensyjne, np. powstające przy znieczuleniach rdzeniowych. Miastenia rzekomoporażenna. Miejscowo w celu obkurczenia naczyń w stanach zapalnych błon śluzowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na efedrynę. Choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca (zwłaszcza częstoskurcze napadowe i niemiarowości ekstrasystoliczne), nadciśnienie tętnicze, ciśnienie tętnicze >130/80 mm Hg u kobiet w ciąży, nadczynność tarczycy, cukrzyca, guz chromochłonny, łagodny rozrost gruczołu krokowego z zastojem moczu, jaskra z zamykającym się kątem przesączania. Nie stosować u chorych przyjmujących inhibitory MAO (efedrynę można podać nie wcześniej niż 14 dni po odstawieniu leków z tej grupy) i glikozydy naparstnicy. Nie stosować u dzieci do 3. rż. Nie wolno podawać pozajelitowo efedryny, stosując halotan i inne wziewne środki znieczulające. Nie podawać i.v. Interakcje: Stosowanie z innymi sympatykomimetykami - nasilenie działania efedryny i ryzyka wystąpienia działań niepożądanych; dopuszcza się ostrożne podawanie efedryny łącznie z &#61538;-adrenomimetykami (np. salbutamolem) w niewielkich dawkach, jakie znajdują się w ich postaciach wziewnych. Podczas równoległego stosowania z inhibitorami MAO lub oksytocyną zwiększa się ryzyko nadmiernego wzrostu ciśnienia tętniczego. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne hamują efekt podwyższania ciśnienia tętniczego przez efedrynę. Równoległe stosowanie z glikozydami nasercowymi lub wziewnymi środkami znieczulenia ogólnego (cyklopropan, halotan) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Z teofiliną - ujawnienie działania pobudzającego OUN (nudności, wymioty, zwiększona pobudliwość). Acetazolamid i inne środki alkalizujące mocz mogą nasilać toksyczne działanie efedryny (spowalniają eliminację leku). Metylodopa, rezerpina i środki zakwaszające mocz osłabiają działanie efedryny. Działanie niepożądane: Wzrost ciśnienia tętniczego, kołatanie serca, tachykardia, inne zaburzenia rytmu serca. Zwiększenie pobudliwości psychomotorycznej, lęk, niepokój, drżenia, bóle i zawroty głowy, trudności z zaśnięciem, uczucie suchości w gardle i nosie, wzmożone pragnienie, poty. Trudności w oddawaniu moczu. Rzadko skórne odczyny alergiczne. Przedawkowanie może się objawiać epizodami psychotycznymi i drgawkami. Po długim stosowaniu może się rozwinąć uzależnienie - pojawia się wzrost agresywności i zaburzenia psychiczne. Ciąża i laktacja: Kategoria C. Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. Jedynym uzasadnionym wskazaniem do stosowania efedryny w ciąży może być spadek ciśnienia tętniczego podczas znieczulenia rdzeniowego niereagujący na szybkie podawanie płynu. Dawkowanie: Dorośli: w nieżytach górnych dróg oddechowych 25-50 mg p.o.; w razie potrzeby następną dawkę można podać po 3-4 h; w leczeniu niedociśnienia 25-50 mg (1-2 amp.) i.m. lub s.c. Nie przekraczać jednorazowej dawki maksymalnej 75 mg, dobowej 150 mg. Miejscowo roztwory 0,5-3% (jako krople do nosa). Dzieci: s.c., p.o. 3 mg/kg mc./d lub 25-100 mg/m2 pc./d w 4-6 dawkach podzielonych. Uwagi: Podczas leczenia chorzy nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać maszyn ani pić napojów alkoholowych. Preparaty tussipect sudafed (pseudo) Zmieniony przez - Pitt Bull w dniu 2008-06-02 15:03:23

  Odpowiedzi: 13 Ilość wyświetleń: 6926 Data: 6/2/2008 1:33:44 PM Liczba szacunów: 0
 • Oglądaj mma! - jeśli chcesz przeżyć.

  Post
  Scena MMA i K-1

  -"You gonna die, you gonna die!" -"F.u.c.k. you asshole, i'll show you f.u.c.k.in' MMA" Zmieniony przez - mleqs w dniu 2011-02-22 18:55:29

  Odpowiedzi: 73 Ilość wyświetleń: 5141 Data: 2/22/2011 6:54:36 PM Liczba szacunów: 0
 • Tabelki Lafaj

  Post
  Trening w domu

  Te tabele odnoszą się do C, B i E. Wobec tego na drugim poziomie robisz wariant C, czyli C1 i wariant B --> B1. Potem na każdym kolejnym poziomie szukasz wariantów B i C ( z E jest potem trochę inna koncepcja). Tak bynajmniej ja to rozumiem :P

  Odpowiedzi: 15 Ilość wyświetleń: 1435 Data: 12/2/2012 2:52:46 PM Liczba szacunów: 0
 • Czy tyle kalorii starczy?

  Post
  Odżywianie i Odchudzanie

  W dni treningowe obetnę troche ww z "obiadu" a dodam w posiłku po treningu: 8:00 śniadanie (25,405 / 14,195 / 59,36 / 471,6) płatki owsiane górskie 75g (9 / 5,625 / 45,9 / 278,25) mleko w proszku 10g (3,57 / 0,08 / 5,12 / 36) biały ser chudy 50g ( 9,9 / 0,25 / 1,75 / 50) orzechy włoskie 10g (1,6 / 6,03 / 1,8 / 65,1) słonecznik 5g (1,22 / 2,185 / 1,23 / 28,3) rodzynki 5g (0,115 / 0,025 / 3,56 / 13,95) 11:00 drugie śniadanie (13,73 / 4,54 / 72,905 / 354,4) chleb żytni razowy 90g (5,04 / 1,53 / 46,35 / 202,5) polędwica z indyka 45g (7,11 / 2,07 / 0,045 / 47,7) sałata zielona 30g (0,42 / 0,06 / 0,87 / 4,2) pomidor 40g (0,36 / 0,08 / 1,44 / 6) jabłko 200g (0,8 / 0,8 / 24,2 / 94) 14:30 obiad (20,725 / 12,715 / 50,55 / 367) kasza gryczana 50g (6,3 / 1,55 / 34,65 / 169,5) pierś kurczaka 55g (11,825 / 0,715 / 0 /55) marchew 150g (1,5 / 0,3 / 13,05 / 40,5) por 50g (1,1 / 0,15 / 2,85 / 12) oliwa z oliwek 10g (0 / 10 / 0 / 90) 16:00 kawa bez cukru 16:30 - 18:00 siłownia (po treningu, a przed areobami - o 17:30 pije 30g miodu rozpuszczonego w odrobinie wody) (0,09 / 0 / 23,85 / 98,1) 19:00 kolacja (22,411 / 8,063 / 76,189 / 465,78) makaron razowy 100g (11,72 / 2,56 / 74,07 / 366) białko jajka kurzego 70g (7,56 / 0 / 0,56 / 33,6) żółtko 17g (2,771 / 5,423 / 0,119 / 60,18) pomidor 40g (0,36 / 0,08 / 1,44 / 6) 21:00 "druga kolacja" (22,265 / 5,02 / 9,26 / 156,35) tuńczyk w sosie własnym 75g (17,625 / 0,45 / 0 / 75,75) fasolka szparagowa mrożona 100g (2,2 / 0,2 / 6,8 / 24) słonecznik 10g (2,44 / 4,37 / 2,46 / 56,6) łącznie: (105 / 45 / 292 / 1913) B=1,9g/kg m c (ale są w tym wliczone białka roślinne) T=0,8g/kg m c WW=5,3g/kg m c

  Odpowiedzi: 36 Ilość wyświetleń: 2272 Data: 5/7/2005 9:33:42 PM Liczba szacunów: 0
 • Kreatyna , Kreatyna - suplement mistrzów (Monohydrat kreatyny)

  Post
  Odżywki i suplementy

  Co to jabłczan kreatyny ? Jest to sól kreatyny, molekuły która cech.uje się lepszą wchłanialnością od monohydratu, powoduje mniejszą retencję wody. A retencji nie stwierdziłem znaczącej przy mono, ani jabłko się lepiej nie wchłania. PS. Wszystko było na setki sposobów opisane. Dla szybszego transportu kreatyny do mięśni potrzebny jest wyrzut insuliny, można go spowodować węglowodanami(carbo- po treningu uzupełnia glikogen mięśniowy, dextrose ), kwas alfa liponowy(ALA), tauryną To również nie do końca tak. Odsyłam do badań: http://www.sfd.pl/Suplementacja_monohydratem_kreatyny_%2D_kilka_fakt%C3%B3w_o_kt%C3%B3rych_nie_wszyscy_wiedz%C4%85-t296422.html Raczej białka i węgle, nie same węgle. Węgle w formie prostej po tr. siłowym nie są aż tak potrzebne. Raczej nie warto kupować ani carbo, ani tym bardziej dextrozy C. Faza odpoczynku - trwa od 4 do 6 tygodni. Jest to okres bez dawkowania kreatyny, równocześnie treningi powinny być mniej intensywne. Raczej 6-8 tygodni , 4 tygodnie przerwy to może być za mało -> odsyłam do badań naukowych http://www.sfd.pl/Suplementacja_monohydratem_kreatyny_%2D_kilka_fakt%C3%B3w_o_kt%C3%B3rych_nie_wszyscy_wiedz%C4%85-t296422.html TRENINGI wcale nie muszą być mniej intensywne. Zmieniony przez - _Knife_ w dniu 2008-10-01 12:37:12

  Odpowiedzi: 2 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 10/1/2008 12:26:59 PM Liczba szacunów: 0
 • Super Cykl !

  Post
  Doping

  Solcoseryl to srodek oparty na wodzie, rozchodzi sie natychmiast, tak wiec zadna gula ci sie nie zrobi. Amp.2ml nabierasz do insulinowki, wstrzykujesz np.1ml w jedna , 1ml w druga lydke. Witamine C 2 x tydz. po amp. 5ml. Zaczynasz razem z cyklem kolegi, w trakcie tamtego cyklu robisz 2 tyg.przerwy, potem znowu 4 tyg, tak wiec ostatnie 2 tyg. jestes tylko na C i solcoserylu. Ten zestaw mozesz ciagnac tak pol roku, potem przerwa ciagla 3 m-ce i znowu.Pozdrawiam.

  Odpowiedzi: 585 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 5/18/2001 6:27:29 PM Liczba szacunów: 0
 • DT Halina /redukcja/ pods. str. 13

  Post
  Ladies SFD

  Obli, bardzo dziękuję za wyjaśnienie. 4.03.2015 DT Dziś jeszcze miska i trening po staremu, zaraz się zabieram za układanie jutrzejszego jedzenia na nowych zasadach. Rower 2x10 km TRENING Naoglądałam się filmików z WL Delfinki i dziewczyny z konkursu UNS, naukładałam na ławeczce, a i tak taka sama kupa {:-( Po czym doszłam do wniosku, ze u mnie na siłce ławka do wyciskania jest za niska i dlatego jak usiłuję bardziej mostkować, to mi tyłek idzie do góry (faktem jest, że ławki "luzem" są wyższe). Wiem, że to brzmi jak u tej baletnicy, co jej rąbek przeszkadza... W nowym planie nie mam WL, ale i tak spróbuję zweryfikować hipotezę jak będę na jakiejś innej siłce, bo mnie męczy mój mizerny progres. Rozgrzewka - orbi 5 minut, wymachy wszelakie Dzień 2 1. wyciskanie klatka płasko 4x8-10 (nie zapomnij o seriach rozgrzewkowych) R: 2x10x20kg; 10x25kg, 8x30 kg, 6x32,5 kg, 4x 35kg, 7x30kg serie bez sensu, wiem... R: 2x10x20kg; 10x25kg, 8x30 kg, 4x32,5 kg, 5x30kg dno i pół metra mułu... R: 2x10x20kg; 10x25kg, 8x30 kg, 4x32,5 kg, 5x30kg ech, wychodzi, że mi olimpijską sztanga gorzej idzie niż cieńszą. Dziś mi przyszło do głowy, że może ja się na rozgrzewce już za bardzo męczę :/ R: 2x10x13 kg; 10x25,5 kg, 9x28kg, 8x30,5kg, 4x 33kg no powiedzmy, że jakiś progresik R: 3x10x20kg; 9x27,5kg, 7x30 kg, 9x27,5kg, 9x27,5kg bida, w ogóle mi dziś nie szło R: 2x10x13 kg; 10x23kg, 9x28kg, 7x30,5kg, 7x30,5kg za nisko zaczęłam w pierwszej serii, dwie ostatnie serie do upadku 2. opuszczanie/ podciaganie 8 x 3 8x3 - zajumali mi jedną gumę, więc tylko 3 serie, w których byłam w stanie się jakoś tam podciągnąć, potem już wolne opuszczanie 8 x3 - najgrubszą gumę mi pękli :/ Chociaż w sumie i tak dobrze, że to nie pode mną się zarwała... Kombinowałam na dwóch albo trzech cieńszych, wiec z sumie nie wiem, czy co lepiej. Plecy czuję 8 x3 - wygibasy na gumie, c.d. W ostatnich seriach już tylko właziłam wysoko i usiłowałam się utrzymać w górze jak najdłużejj. 8 x3 - guma, guma. W dwóch pierwszych seriach nawet mi się udało na tej gumie raz podciągnąć nosem do drążka ;) Potem już gorzej, ale plecy zdecydowanie po tej zabawie czuję 8 x 3 - zabaw z gumą ciąg dalszy. 3 serie nie na drążku tylko na takich szerokich uchwytach, bo drążek akurat zajęty (ale chwyt podobny), 2 serie z dwoma gumami, żeby się przekonać jak to jest do samej góry się podciągnąć, 8 x 3 z zieloną gumą (to taka grubaśna, najgrubsza jaka jest na siłce) - coś się tam podciągam, ale bez szans, żeby nad drążek, Spróbowałam raz dołożyć jeszcze jedną cieńszą gumę i wtedy poszło całkiem w górę, ale mam poczucie, że gumy za mnie wszystko robią, to jednak wolę się bardziej pomęczyć. Starałam się utrzymać jak najdłużej w górze i możliwie wolno schodzić. Jest fun ogólnie 3. wyciskanie na barki 4x8-10 10x10kg, 10x 12kg, 9x 12kg, 7x 12kg fajny asekurant się trafił, wszystkie serie z 12-tkami do upadku. 14 próbowałam, ale nie dam rady na razie podnieść do pozycji startowej 10x9kg, 8x10kg, 8x 12kg, 6x 12kg ok 10x9kg, 8x10kg, 7x 12kg, 5x 12kg 10x9kg, 8x10kg, 6x 12kg, 8x10kg ha, dałam radę z 12-tkami 10x8kg, 10x9kg, 8x10kg, 7x10kg a tu 10 poszło dużo lepiej niż się spodziewałam R: 10x6kg; 10x8kg, 9x9kg, 8x9kg, 8x9 kg końcówki ostatnich serii już bardzo ciężko, ale następnym razem muszę chociaż spróbować z 10 4. wiosło sztangą w opadzie tulowia 3x8-10 10x33kg, 9x35,5kg, 7x38kg ok 10x33kg, 9x35,5kg, 8x35,5kg ok 10x33kg, 9x35,5kg, 8x35,5kg ok, tylko pochylenia muszę pilnować 10x30,5kg, 8x33kg, 8x33kg 10x 28kg, 9x30,5kg, 7x33kg koniec ciężko 10x 28kg, 10x 28kg, 8x30,5kg oryginalnie było ze sztangielką, ale sztangę jakoś lepiej czuję, to podmieniłam. Dwie serie z tym samym ciężarem, ale wcinałam się komuś w superserię i nie chciałam za bardzo kombinować 5. shoulder box 3x 6 6x3 kg, 6x3 kg, 5x3 kg ciężko, ostatnie dwie serie z przerwami pod koniec 6x3 kg, 6x3 kg, 5x3 kg koszmarnie ciężko 6x3 kg, 6x3 kg, 6x2 kg druga seria z przerwami, ro zmniejszyłam 6x3 kg, 6x3 kg, 6x2 kg z 3 kg strasznie ciężko, druga seria z przerwami 6x2 kg, 6x2 kg, 6x2 kg bolało, ale trochę mniej :) 6x2 kg, 6x2 kg, 6x2 kg wydawało mi się, że w tym ćwiczonku największym wyzwaniem będzie spamiętanie kolejności ruchów (wczoraj na sucho ćwiczyłam ), ale to jakiś koszmarek jest, usta zagryzałam tak od połowy każdej serii... Rozciąganie MISKA Suple: - Napoje: woda, herbata zielona, kawa, pokrzywa Warzywa niewliczane: cebula, czosnek, papryka, surowa marchew, kapusta kiszona czerwona, szpinak /ObrazkiSFD/ZdjeciaSFD3_large/c2e55527698347e8b7e5479bc3173345.png Zmieniony przez - halinae w dniu 2015-03-04 20:21:36

  Odpowiedzi: 683 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 3/4/2015 8:19:16 PM Liczba szacunów: 0
 • KO czy X-pand?

  Post
  Odżywki i suplementy

  kazdy powinien wiedziec ze C to chodzaca wy***ka ale ja osobiscie nie wierze ze takie produkty jak Xp to wałki za takie jajka Dynamitz podziekowalby za wspolprace raz na zawsze z panem C itp. poprostu to nie relane. Moze byla jakas lipna seria z granulkami itp. Co do produktow z pseudofirmy C jak białka to ja dziękuje Chyba te badania i lipa z cukrem/slodzikiem kazdemu zapadly w pamieci Pozdro

  Odpowiedzi: 59 Ilość wyświetleń: 5573 Data: 8/15/2005 8:28:45 PM Liczba szacunów: 0
 • Dziennik Damian_619

  Post
  Usuniete tematy

  Fotka z dzisiaj: http://img266.imageshack.us/img266/8181/plecyyf.jpg Ta poza jest po za konkursem więc wrzucam dzisiaj resztę fotek zrobię w czwartek. Tym planem pojadę jeszcze tydzień a później wrzucam troszkę lżejszy trening. Poniedziałek – całe ciało Wtorek – wolne/brzuch Środa – całe ciało Cwartek – wolne/brzuch Piątek – całe ciało Sobota – wolne/brzuch Niedziela - wolne Poniedziałek: A. Przysiad 5 x 4 - 6; 2 przerwy; rozstaw stóp na szerokość barków B. Wyciskanie sztangi leżąc 5 x 4 - 6; 2 min przerwy; C. Martwy ciąg 5 x 4 - 6; 2 min przerwy; Środa: A. Wyprosty nóg 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 2sekundowe napięcie przy każdym powtórzeniu B. MCNPN 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 2sekundowe napięcie przy każdym powtórzeniu C. Wiosłowanie siedząc 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 2sekundowe napięcie przy każdym powtórzeniu D. Rozpiętki 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 2sekundowe napięcie przy każdym powtórzeniu E. Wyciskanie siedząc hantlami 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 2,5-5cm przed całkowitym wyprostem ramion F. Uginanie ramion z hantlami siedząc 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 2,5-5cm przed całkowitym wyprostem ramion G. Wyprosty ramion na wyciągu linkami 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 2sekundowe napięcie przy każdym powtórzeniu Piątek: A. Hack-Przysiad 4 x 8 - 10; 2 min przerwy B. Wyciskanie sztangi skos 4 x 8 - 10; 2 min przerwy; C. Wiosłowanie sztangą w opadzie 4 x 8 - 10; 2 min przerwy; 2sekundowe napięcie przy każdym powtórzeniu D. Wyciskanie żołnierskie stojąc 4 x 8 - 10; 2 min przerwy; 2,5-5cm przed całkowitym wyprostem ramion Zmieniony przez - Damian_619 w dniu 2012-10-28 22:28:05

  Odpowiedzi: 107 Ilość wyświetleń: 7913 Data: 10/28/2012 10:27:33 PM Liczba szacunów: 0
 • Egipt dla zainteresowanych

  Post
  Doping

  foty nie weszly w 1poscie to wrzucam jeszcze raz.. http://c.wrzuta.pl/wi1405/da2a9140001ded925408413e/2014-08-29_16.57.11 http://c.wrzuta.pl/wi2377/6057d8dd001bdae65408423c/2014-08-29_16.57.21 http://c.wrzuta.pl/wi14276/8b3de7220023ed0154084009/2014-08-29_16.57.01

  Odpowiedzi: 36 Ilość wyświetleń: 2396 Data: 9/4/2014 12:54:53 PM Liczba szacunów: 0
 • [BLOG] Dziennik by ViQ

  Post
  Odchudzanie i forma po męsku

  19.5 Przyszedl noopept wiec zaczynamy go jesc :D Suplemetacja: Rano noopept 30mg , Cholina , wit c activlab artheo free 1cps Jablczan kreatyny witamin complex activlab 1000mg tauryny Na noc Cholina activlab artheo free 1cps Essensival 2cps tested cynk 25mg probiotyki 1000mg witc 1000mg magnez witamin complex activlab tran tribulus siemie lniane do posilkow ostropest Dieta 10 : 4 jajka 100g twarogu 20g wpc 14: 150g serka wiejskiego 18: 500g mieska + kiszonka 20:30: 36% smietana , 20g wpc wiorki przed snem ~20g wpc , noopept 30mg , Cholina , wit c /SFD/Images/2016/5/19/3b37e782911c40bab7f916eab03d7e85.jpg

  Odpowiedzi: 861 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 5/19/2016 5:40:12 PM Liczba szacunów: 0
 • [BLOG] Dziennik by ViQ

  Post
  Odchudzanie i forma po męsku

  26.5 Suplemetacja: Rano activlab artheo free 1cps Jablczan kreatyny witamin complex activlab 1000mg tauryny noopept 15mg , Cholina , wit c , yohimbine 15mg Na noc Cholina activlab artheo free 1cps Essensival 2cps tested cynk 25mg probiotyki 1000mg witc 1000mg magnez witamin complex activlab tran tribulus siemie lniane do posilkow ostropest Dieta 10 : 4 jajka 50g goudy, 100g kielbaski 14: 36% smietana , 20g wpc wiorki 18: 230g twarogu poltl, 100g 30% smietana, wpc 20:30: 500g mieska + kiszonka przed snem ~20g wpc , noopept 15mg , Cholina , wit c /SFD/Images/2016/5/26/9a5dd5e3c03e42aea22d3ec64ea661dd.jpg https://www.youtube.com/watch?v=6KIS_F24efo Zmieniony przez - *ViQ w dniu 2016-05-26 16:19:39

  Odpowiedzi: 861 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 5/26/2016 4:16:38 PM Liczba szacunów: 1
 • [BLOG] Dziennik by ViQ

  Post
  Odchudzanie i forma po męsku

  31.5 Przed nami prawdodopobonie ostatni miesiac redukcji dorwalem pelno serow caprici więc będę jadl codziennie 150g i doszla także guma guar więc zaczynamy zabawe watpie ze salsa ma tyle WW ale coz ... zalozmy ze tak Suplemetacja: Rano activlab artheo free 1cps Jablczan kreatyny witamin complex activlab 1000mg tauryny noopept 15mg , Cholina , wit c , yohimbine 15mg Na noc Cholina activlab artheo free 1cps Essensival 2cps tested cynk 25mg probiotyki 1000mg witc 1000mg magnez witamin complex activlab tran tribulus siemie lniane do posilkow ostropest Dieta 10 : 4 jajka 100g twarogu 20g wpc 14: 350g salsy 18: 500g mieska + papryczki piri piri 20:30: 150g sera caprici, deser z gumy guar w zpc przed snem ~20g wpc , noopept 15mg , Cholina , wit c /SFD/Images/2016/5/31/c124b374d47c4562930b5ee99d49b2e9.jpg

  Odpowiedzi: 861 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 5/31/2016 4:48:43 PM Liczba szacunów: 0
 • [BLOG] Dziennik by ViQ

  Post
  Odchudzanie i forma po męsku

  2.6 guma guar robi robote :-PP Suplemetacja: Rano activlab artheo free 1cps Jablczan kreatyny witamin complex activlab 1000mg tauryny noopept 15mg , Cholina , wit c , yohimbine 15mg Na noc Cholina activlab artheo free 1cps Essensival 2cps tested cynk 25mg probiotyki 1000mg witc 1000mg magnez witamin complex activlab tran tribulus siemie lniane do posilkow ostropest Dieta 10 : 200g twarogu, guma guar, wpc , smietana 30% 14: 100g chleb zytni, 150g serka capri~ 18: 500g mieska + papryczki piri piri 20:30: cos? jeszcze nie wiem co ale na bank z 4 jajkami przed snem ~20g wpc , noopept 15mg , Cholina , wit c /SFD/Images/2016/6/2/6fcd7d5fb71b44f2bce5c745fbfeb9c6.jpg

  Odpowiedzi: 861 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 6/2/2016 5:13:35 PM Liczba szacunów: 0
 • [BLOG] Dziennik by ViQ

  Post
  Odchudzanie i forma po męsku

  5.6 Tak jak pisalem, ostatni tydzien na twarogu i yoszce . Trzeba dojesc to co zostalo i zmienic trochu miske Suplemetacja: Rano activlab artheo free 1cps Jablczan kreatyny witamin complex activlab 1000mg tauryny noopept 15mg , Cholina , wit c , yohimbine 15mg Na noc Cholina activlab artheo free 1cps Essensival 2cps tested cynk 25mg probiotyki 1000mg witc 1000mg magnez witamin complex activlab tran tribulus siemie lniane do posilkow ostropest Dieta 10 : 250g twarogu, 20g wpc, 100g truskawek, guma guar, smietana 36% 14: 250g schabu + warzywka 18: 250g mieska + papryczki piri piri 20:30: 3 jajka, serek capriciosa? 100g przed snem ~20g wpc , noopept 15mg , Cholina , wit c /SFD/Images/2016/6/5/01c858e9126e4952b1cff4e6b8fe217d.jpg Zmieniony przez - *ViQ w dniu 2016-06-05 09:54:13

  Odpowiedzi: 861 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 6/5/2016 9:48:38 AM Liczba szacunów: 0
 • [BLOG] Dziennik by ViQ

  Post
  Odchudzanie i forma po męsku

  7.6 Trzeba dojesc twarog i edytowac miske Energetyk ze wzgledu na to ze trafilem szampanski w biedrze a jest mega smaczny Suplemetacja: Rano activlab artheo free 1cps Jablczan kreatyny witamin complex activlab 1000mg tauryny noopept 15mg , Cholina , wit c , yohimbine 15mg Na noc Cholina activlab artheo free 1cps Essensival 2cps tested cynk 25mg probiotyki 1000mg witc 1000mg magnez witamin complex activlab tran tribulus siemie lniane do posilkow ostropest Dieta 10 : 250g twarogu, 20g wpc,, guma guar, smietana 36% 14: 250g zmielonego indyka + warzywka 18: 250g zmielonego indyka + papryczki piri piri przed snem ~20g wpc , noopept 15mg , Cholina , wit c /SFD/Images/2016/6/7/f5edeb8571be4229b42ea5dc585a9549.jpg

  Odpowiedzi: 861 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 6/7/2016 5:43:04 PM Liczba szacunów: 0
 • [BLOG] Dziennik by ViQ

  Post
  Odchudzanie i forma po męsku

  11.6 Dzs jedyne WW jakie wpadna beda z truskawek };-) Suplemetacja: Rano activlab artheo free 1cps Jablczan kreatyny witamin complex activlab 1000mg tauryny noopept 15mg , Cholina , wit c , yohimbine 15mg Na noc Cholina activlab artheo free 1cps Essensival 2cps tested cynk 25mg probiotyki 1000mg witc 1000mg magnez witamin complex activlab tran tribulus siemie lniane do posilkow ostropest Dieta 10 : 20g wpc wiorki kokosowe 14: jajecznica z 5 jajek z szyneczka, papryka piri piri, cebula serem gouda oraz szczypiorkiem 18: 250g mieska + papryczki piri piri 20:30: 250g mieska + papryczki piri piri przed snem ~20g wpc , noopept 15mg , Cholina , wit c /SFD/Images/2016/6/11/791dea4219c9475495b2f0aa06a5ae3a.jpg

  Odpowiedzi: 861 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 6/11/2016 2:03:42 PM Liczba szacunów: 0
 • [BLOG] Dziennik by ViQ

  Post
  Odchudzanie i forma po męsku

  19.6 W DT wpadalo WW max 300 W DNT wpadalo ~200max bialko 200+ tluszcze 80 max Suplemetacja: Rano activlab artheo free 1cps Jablczan kreatyny witamin complex activlab 1000mg tauryny noopept 15mg , Cholina , wit c , yohimbine 15mg Na noc Cholina activlab artheo free 1cps Essensival 2cps tested cynk 25mg probiotyki 1000mg witc 1000mg magnez witamin complex activlab tran tribulus siemie lniane do posilkow ostropest Dieta Zrzut gdyz miska losowa bo zapomnialem kupic mieska, glownie wiec beda to jajka :)) oraz takie menu gdyz wczoraj wypadla impreza /-)_ przed snem ~20g wpc , noopept 15mg , Cholina , wit c /SFD/Images/2016/6/19/f553114960894b4aaf69e48938d97e94.jpg a tu niestety wypadek po imprezie, kielon wbity w reke... nie wiem jak ja bede teraz cwiczyl... Zastanawiam sie czy isc jutro na sor czy sie zrosnie.... :)) /SFD/Images/2016/6/19/06e25d11d8784b4ba2f6203969229425.jpg

  Odpowiedzi: 861 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 6/19/2016 3:21:44 PM Liczba szacunów: 0
 • [BLOG] Dziennik by ViQ

  Post
  Odchudzanie i forma po męsku

  21.6 Suplemetacja: Rano activlab artheo free 1cps Jablczan kreatyny witamin complex activlab 1000mg tauryny noopept 15mg , Cholina , wit c , yohimbine 15mg Na noc Cholina activlab artheo free 1cps Essensival 2cps tested cynk 25mg probiotyki 1000mg witc 1000mg magnez witamin complex activlab tran tribulus siemie lniane do posilkow ostropest Dieta 10 : drozdzowka, 100g makaronu 20g wpc 14: 400g sera, smazone jablka, wiorki, trochu wpc i gumy guar 18: 250g mieska + papryczki piri piri 20:30: 250g mieska + papryczki piri piri przed snem ~20g wpc , noopept 15mg , Cholina , wit c /SFD/Images/2016/6/21/42445d5d69b348489e812b8e7c5252cf.jpg

  Odpowiedzi: 861 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 6/21/2016 6:21:22 PM Liczba szacunów: 0