SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Wyszukiwarka

Znalezione pod frazą:

c

 • Praca w ochronie

  Post
  Sztuki Walki

  Ze względu na to że jpg za ciężkie to w tej formie: SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY OSOBISTEJ – REFRESHER JESIEŃ 2008 W dniach 24 i 25 października 2008 r. w ramach okresowego szkolenia „odświeżającego” (refresher) organizowanego przez International Bodyguard Association w Polsce, odbyło się w Warszawie szkolenie, którego tematem były: „TAKTYKA STRZELANIA Z POJAZDÓW PODCZAS OCHRONY VIP” oraz „WYKORZYSTANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ REKONESANSU W PRZYGOTOWANIU WIZYTY OSOBY OCHRANIANEJ.” Na początku pierwszego dnia szkolenia instruktorzy przypomnieli zasady dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z bronią oraz przedstawili regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnicy, a następnie przypomnieli i omówili zasady dotyczące: 1. poprawnego przyjmowania pozycji strzeleckiej frontalnej i półfrontalnej, 2. poprawnego chwytu broni palnej krótkiej oburącz, 3. wyjmowania broni palnej krótkiej z kabury, 4. składania się do strzału w pozycji stojącej i siedzącej. Następnie przeprowadzono pokaz instruktorski i szkolenie strzeleckie na sucho w zakresie: 1. użycia broni palnej krótkiej z pojazdu nie będącego w ruchu: - z wyjściem z pojazdu w kierunku prostopadłym do osi wzdłużnej pojazdu (strona lewa i prawa), - z wyjściem z pojazdu w kierunku równoległym do osi wzdłużnej pojazdu (w przód i w tył), - bez wyjścia z pojazdu w kierunku prostopadłym do osi wzdłużnej pojazdu (strona lewa i prawa), - bez wyjścia z pojazdu w kierunku równoległym do osi wzdłużnej pojazdu (strona lewa i prawa), 2. użycia broni palnej krótkiej z pojazdu będącego w ruchu: - w kierunku prostopadłym do osi wzdłużnej pojazdu, - w kierunku równoległym do osi wzdłużnej pojazdu, Po upewnieniu się, że wszyscy uczestnicy szkolenia wykonują poprawnie wszystkie czynności strzeleckie „na sucho”, przeprowadzono szkolenie strzeleckie „na ostro” zwracając szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią palną przez uczestników szkolenia. W drugim dniu szkolenia, przeprowadzono szkolenie w zakresie: 1. rekonesansu przed wizytą osoby ochranianej: - organizacja rekonesansu, - taktyka realizacji rekonesansu, - dokumentacja rekonesansu, 2. przygotowania fotodokumentacji w aspekcie wykorzystania danych z rekonesansu w procesie dowodzenia operacja ochronną: - przygotowanie fotodokumentacji, - techniki dokumentowania, - wykorzystanie dokumentacji fotograficznej, 3. technik multimedialnych w realizacji centrum dowodzenia: - techniki multimedialne w realizacji dowodzenia, - łączność specjalna. Następnie przeprowadzono blok ćwiczeń praktycznych w zakresie przygotowania wybranych elementów dokumentacji rekonesansu obejmujące: - zadanie taktyczne według scenariusza, - opracowanie dokumentacji porealizacyjnej, - ocenę skuteczności działania. Tradycyjnie, na zakończenie szkolenia odbyło się wręczenie dyplomów oraz spotkanie uczestników szkolenia, w trakcie którego omawiano plany na najbliższy rok szkoleniowy - 2009. Dodatkowym miłym akcentem na zakończenie szkolenia było wręczenie przez Instruktora Krajowego IBA pana Janusza Raczyńskiego panu Pawłowi Pajorskiemu złotej odznaki IBA przysługującej członkowi IBA, który ukończył 500 godzin szkolenia w zakresie ochrony osób w ramach IBA. Kolejne szkolenie pracowników ochrony osobistej organizowane w ramach International Bodyguard Association (organizację z ponad 50 letnim stażem na świecie i 18 letnim stażem w Polsce) potwierdza fakt, że członkowie tej organizacji stawiają na profesjonalizm oraz podnoszenie swych kwalifikacji zawodowych. Świadczy to również o tym, że organizacja ta ugruntowuje swoją pozycję w Polsce i nadal się rozwija, a w jej szeregach wyrastają profesjonalnie przygotowani pracownicy ochrony osobistej mogący podjąć się najtrudniejszych zadań. mgr inż. Paweł „OTIS” Pajorski członek IBA nr 127 W dniach 25 – 26 kwietnia 2008 r. w Zielonkach koło Krakowa (obiekty Hotelu „TWIERDZA” i Strzelnicy „TWIERDZA”), w ramach szkoleń organizowanych przez International Bodyguard Associacion - Oddział Polska, odbyło się cykliczne szkolenie typu refresher, którego tematem były: „Działania ratownicze VIP w sytuacjach ekstremalnych oraz rozpoznanie pirotechniczne pojedynczych obiektów i pomieszczeń.” Pierwszy dzień szkolenia poświecony został udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej (wg unikalnego, opracowanego przez zespół ratowników medycznych przy współudziale pracowników ochrony osobistej Biura Ochrony „PROTECTOR” z Krakowa, programu Clouse Qurters Life Support) osobie ochranianej oraz pracownikom ochrony osobistej w „ograniczonych”, ciasnych przestrzeniach, a także ewakuacji VIP’a śmigłowcem i zasadom współpracy z śmigłowcem ratunkowym. Najpierw odbyło się krótkie przypomnienie podstawowych czynności ratujących życie (BLS) w tym zasad przeprowadzania resuscytacji krążeniowo – oddechowej i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz zasad postępowania w zdarzeniach masowych (Triage), a następnie przystąpiono do realizacji zadań praktycznych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do realnych realizując takie zagadnienia jak: 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna podczas transportu VIP’a a. poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, b. poszkodowani na skutek ostrzału pojazdu pasażer (VIP i/lub pracownik ochrony oraz kierowca), c. sposoby ewakuacji rannego – poszkodowanego bez użycia sprzętu specjalistycznego, d. sprzęt osobisty użyty jako sprzęt ratowniczy. 2. Pierwsza pomoc przedmedyczna VIP w sytuacjach ekstremalnych a. pierwsza pomoc udzielana rannemu VIP’owi, rannemu pracownikowi ochrony, rannemu kierowcy pojazdu (dodatkowe utrudnienie - ranny kierowca prowadzi pojazd) - wewnątrz pojazdu będącego w ruchu, b. postępowanie ratownicze w trudnych warunkach (ciasne, ciemne pomieszczenia), c. zabezpieczenie poszkodowanego w trudnych warunkach, d. ewakuacja poszkodowanego w utrudnionych warunkach, 3. Ewakuacja VIP’a śmigłowcem, zasady współpracy ze śmigłowcem ratunkowym a. przygotowanie miejsca lądowania dla samolotu i śmigłowca, b. minimalne wymagania co do lądowiska śmigłowcowego i samolotowego, c. zabezpieczenie lądowiska, d. oznakowanie lądowiska (dzień, noc), e. zasady bezpieczeństwa przy przekazywaniu poszkodowanego – rannego załodze śmigłowca i samolotu ratunkowego, f. procedura przyziemienia i wyjścia personelu medycznego ze śmigłowca. Drugi dzień szkolenia poświecony został rozpoznaniu pirotechnicznemu obiektu w tym przypadku obiektu hotelowego oraz parkingu przed hotelem i pojazdów. W części teoretycznej skupiono się na temacie: Rozpoznanie pirotechniczne – organizacja, dowodzenie, wyposażenie techniczne oraz Taktyka rozpoznania pirotechnicznego obiektów – pojedyncze obiekty, pojazdy, infrastruktura architektoniczna. Część praktyczna natomiast, obejmowała tematykę: 1. Rozpoznanie pirotechniczne pojedynczych obiektów i pomieszczeń infrastruktury architektonicznej, 2. Rozpoznanie wyznaczonych obiektów w warunkach urealnionych wg scenariusza 3. Rozpoznanie pirotechniczne pojazdów samochodowych w różnych warunkach. Szkolenie umożliwiło nie tylko uzupełnienie wiedzy zarówno w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej jak i rozpoznania pirotechnicznego ale również pokazało realne możliwości prowadzenia działań ratunkowych i rozpoznawczych. Zweryfikowało także praktycznie niektóre mity związane z możliwościami działań jednoosobowego zespołu ochrony osobistej w sytuacjach kryzysowych. Szkolenie, tradycyjnie, zakończyło się wręczeniem uczestnikom szkolenia dyplomów potwierdzających udział w dwudniowym szkoleniu specjalistycznym. Tradycyjnie też, omawiano plany szkoleniowe na najbliższą jaki i na tę nieco dalszą przyszłość. Dzielono się doświadczeniami, weryfikowano poglądy i ustalano kierunki dalszego rozwoju. Od kilku lat w Polsce widać spadek zainteresowania zarówno firm ochrony jak i samych pracowników ochrony, szkoleniami, toteż działania szkoleniowe IBA Polska oraz jego członków są godne naśladowania. Wskazują one potencjalnym zleceniodawcom, gdzie należy szukać profesjonalnej ochrony osobistej, gwarantującej rzetelne wykonanie zadań ochronnych. mgr inż. Paweł „OTIS” Pajorski członek IBA nr 127 P. S. Organizatorzy dziękują Panu Piotrowi Skroboskiemu (właścicielowi Hotelu „Twierdza” i Strzelnicy „Twierdza”) za udostępnienie obiektów do przeprowadzenia szkolenia. W dniach 05 – 06 listopada 2004 r., w ramach cyklicznego szkolenia (refresher) członków International Bodyguard Association (IBA) w Polsce, odbyło się dzięki uprzejmości dowódcy 7 batalionu kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, szkolenie z zakresu: „Ochrona VIP–a w warunkach wysokiego ryzyka lub działań wojennych. Celem szkolenia było zdobycie podstawowych umiejętności organizacji ochrony VIP–ów w warunkach wojennych oraz pogłębienie umiejętności praktycznych dotyczących zasad ochrony VIP–ów w konwojach. W trakcie szkolenia omówiono i przećwiczono praktycznie: - zasady organizacji i prowadzenia ochrony VIP–a w warunkach wysokiego ryzyka, planowanie i wybór trasy, skład i wyposażenie grupy ochronnej, taktyka jazdy jednym lub kilkoma pojazdami, - szyki ochronne – przemieszczanie się zespołu w terenie zurbanizowanym, reakcja na atak, ewakuacja VIP–a pod obstrzałem - taktykę działań ochronnych w sytuacji zagrożenia VIP–a, zmiana pojazdów pod obstrzałem, postępowanie po ostrzelaniu pojazdu z zasadzki, zasady prowadzenia ognia z poruszających się pojazdów, - szkolenie podczas potencjalnych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu VIP–a, - organizację ubezpieczenia zespołu pirotechnicznego, - procedury przeszukiwania pomieszczeń. Szkolenie odbywało się na bazie doświadczeń jakie wynieśli żołnierze 7 batalionu kawalerii powietrznej z pobytu w Iraku oraz na bazie szkolenia jakie odbywają przed wyjazdem na IV zmianę. Członkowie IBA uczestniczący w szkoleniu mieli okazję przekonać się na własnej skórze o „przyjemnościach” płynących z działań ochronnych w oporządzeniu typowo wojskowym (wierzchnie kamizelki kuloodporne, hełmy) i z uzbrojeniem w broń palną długą (karabinki typu Beryl) oraz pojazdów typu Honker. Ponadto wykorzystanie systemu sygnalizacji trafienia podczas ćwiczeń umożliwiło natychmiastową weryfikację „szczelności” szyku ochronnego. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że rolę „zamachowców” odgrywali instruktorzy z 7 bkp potrafiący błyskawicznie wychwycić momenty w których VIP był „odkryty” i uaktywnić system sygnalizacji trafienia. Cennym elementem tego wspólnego szkolenia była wymiana doświadczeń pomiędzy żołnierzami 7 bkp i członkami IBA. Warto w tym miejscu po raz kolejny zauważyć, że działa w Polsce organizacja (IBA) zrzeszająca ludzi, którym miano zawodowstwa w ochronie osobistej jest bardzo bliskie i którzy poświęcają czas i pieniądze aby cały czas podnosić swoje kwalifikacje. Osoby pragnące odbyć szkolenie podstawowe z zakresu ochrony osobistej zapraszamy do przedstawiciela IBA na Polskę. Ośrodek Szkolenia Służb Ochrony Securitas Polska Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa tel. 457-07-56, Fax. 457-07-57 Paweł Pajorski Członek IBA Strzelanie w warunkach ograniczonej widoczności W dniu 10.12.2004 r. Biuro Ochrony „PROTECTOR” z Krakowa przeprowadziło dla swoich pracowników oraz pracowników ochrony współpracujących z B. O. „PROTECTOR” szkolenie strzeleckie w zakresie STRZELANIA Z PISTOLETU W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDOCZNOSCI. Strzelanie miało na celu: a. przygotować pracowników ochrony do użycia broni palnej w warunkach ograniczonej widoczności – zmrok, pora nocna, b. kształtowanie nawyków strzeleckich z wykorzystaniem różnego rodzaju źródeł światła sztucznego – latarki typu NightFighter i Tactical Lights Przeprowadzono strzelania: a. statyczne polegające na oświetleniu przy użyciu latarki i oddaniu dubletu strzałów do każdego zidentyfikowanego celu, b. dynamiczne polegające na wejściu do zainscenizowanego pomieszczenia, kolejnym oświetleniu tarcz, zidentyfikowaniu tarcz typu „UZBROJONY” (TS – 9 i TS - 10) i ostrzelaniu każdej tarczy dubletem, przy czym wśród tarcz znajdowała się tarcza typu „NIE STRZELAĆ” (TDJ 01). Ustawienie tarcz było po każdej turze strzelań zmieniane, c. dynamiczne – tak jak w pkt. b tylko dodatkowo z wymianą magazynka w pozycji klęczącej. Na zakończenie przeprowadzono strzelanie dubletem do losowo oświetlonego (na ok. 2 sek.) przez instruktora celu. Szkolenie wykazało, że nawet strzelcy osiągający bardzo dobre wyniki w strzelaniach dynamicznych w oświetleniu dziennym mają pewne problemy przy strzelaniu w warunkach ograniczonej widoczności. Dopiero po oswojeniu się z warunkami zmiennego oświetlenia wyniki powróciły do normy. Należy przy tym zauważyć, że jak do tej pory wszystkie szkolenia strzeleckie pracowników ochrony odbywały i odbywają się w warunkach bardzo dobrego oświetlenia (światło dzienne lub bardzo dobre oświetlenie sztuczne na strzelnicach). Jednakże osoby pracujące z bronią mogą być zmuszone do jej użycia również w niesprzyjających warunkach oświetleniowych w nocy co powoduje, jak już wspomniałem powyżej, gwałtowną zmianę wyników strzelania. Wobec powyższego strzelania tego typu winny wejść na stałe w grafiki szkolenia pracowników ochrony pracujących z bronią palną. Paweł Pajorski Chętnych do odbycia tego typu szkoleń, zaprasza: Biuro Ochrony „PROTECTOR” e-mail: protector@hot.pl W dniach 16 – 17 października 2004 r., z inspiracji Biura Ochrony „PROTECTOR” – Paweł Pajorski z Krakowa, odbyło się specjalistyczne szkolenie „Postępowanie w obrażeniach ciała, w warunkach działań specjalnych” oraz kurs „Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych i automatyczna defibrylacja zewnętrzna”. Program szkolenia został oparty o zasady stosowane w jednostkach bojowych oraz w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. Szkolenie było adresowane do pracowników ochrony zarówno B. O. „PROTECTOR” jak i pracowników ochrony z nim współpracujących. Celem szkolenia było zapoznanie z sposobami działania w sytuacji urazów z uwzględnieniem skutków wybuchów i ran postrzałowych oraz sposobami niesienia pomocy przedmedycznej w nagłym zatrzymaniu krążenia m. in. przy użyciu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). W pierwszym dniu uczestnicy kursu uczyli się podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) oraz wykonywania wstrząsu elektrycznego (defibrylacji) u poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia, wykorzystując automatyczny defibrylator zewnętrzny. W związku z czym uczestnicy kursu: 1. poznali: a. koncepcję „łańcucha przeżycia” b. podstawowe informacje dotyczące migotania komór i defibrylacji c. czynniki wpływające na powodzenie/niepowodzenie defibrylacji d. warunki użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) e. aspekty prawne użycia AED 2. uświadomili sobie: a. znaczenie profilaktyki w zapobieganiu chorobom serca b. znaczenie szybkiej defibrylacji w przypadku zatrzymania krążenia 3. uzyskali umiejętności: a. samodzielnego poprawnego wykonywania oceny nieprzytomnego, nieoddychającego poszkodowanego, u którego brak jest oznak krążenia b. poprawnego wykorzystania AED w kombinacji z wykorzystaniem podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) c. efektywnej i bezpiecznej obsługi AED d. prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z użyciem AED e. udzielania pomocy osobom, które uległy zadławieniu Szkolenie prowadzono w formie wykładów i indywidualnych ćwiczeń praktycznych na fantomach. W drugim dniu szkolenia część zajęć odbyła się w sali wykładowej natomiast pozostała część odbyła się w warunkach „poligonowych”. Skupiono się na urazach i obrażeniach klatki piersiowej, jamy brzusznej, narządów ruchu, głowy, kręgosłupa i miednicy, amputacji urazowej i wstrząsie pourazowym oraz przećwiczono warianty ewakuacji i transportu poszkodowanego. Uczestnicy poznali: a. sekwencje działań w ratownictwie medycznym, b. mechanizm powstawania urazu, c. zasady bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, d. ocenę stanu poszkodowanego, e. badanie i stabilizacje podstawowych funkcji życiowych, f. obrażenia poszczególnych okolic ciała, g. skutki działania niskich i wysokich temperatur, h. określenie priorytetów działania, i. skutki postrzałów, j. skutki wybuchów, k. psychologiczne aspekty działań w sytuacjach ekstremalnych Część praktyczna szkolenia obejmowała symulacje możliwych sytuacji. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikat oraz certyfikat Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego akceptowany w 37 krajach Świata w tym w krajach Unii Europejskiej. Należy pamiętać, że każdego roku setki kobiet i mężczyzn traci przytomność i umiera z powodu zawału serca. Niejednokrotnie dzieje się to w obecności pracownika ochrony, który nie zawsze posiada odpowiednią wiedzę i przygotowanie do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Śmierci takiej niejednokrotnie można zapobiec dzięki podjęciu przez pracownika ochrony natychmiastowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Najczęstszą przyczyną utraty przytomności są niebezpieczne zaburzenia pracy serca tzw. migotanie komór, które można usunąć przy użyciu urządzenia zwanego automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED). Uczestnicy szkolenia, o którym była mowa powyżej znaleźli się w nielicznej grupie pracowników ochrony, którzy są przygotowani nie tylko do podejmowania zadań związanych z ochroną życia w sposób przewidziany ustawą o ochronie osób i mienia ale również do ratowania ludzkiego życia z czysto medycznego punktu widzenia. mgr inż. Paweł Pajorski PROFILAKTYKA ANTYTERRORYSTYCZNA W dniach 21 – 22 stycznia 2006 r. w Biurze Ochrony ‘PROTECTOR” w Krakowie odbyło się szkolenie specjalistyczne na temat: „PROFILAKTYKA ANTYTERRORYSTYCZNA” oraz „PRAKTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE INCYDENTOM TERRORYSTYCZNYM”. Szkolenie prowadził instruktor posiadający m. in.: 1. Certyfikat Departamentu Stanu USA ds. Bezpieczeństwa – ochrona antyterrorystyczna instytucji państwowych i obiektów użyteczności publicznej, 2. Certyfikat Akademii Policji Stanu Louisiana – zapobieganie i przeciwdziałanie terroryzmowi, 3. Certyfikat Departamentu Stanu USA ds. Zarządzania Personelem – zarządzanie zespołami ludzkimi w czasie kryzysu. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy ochrony Biura Ochrony „PROTECTOR” z Krakowa (głównie członkowie Grup Interwencyjnych) oraz pracownicy ochrony współpracujący z B. O. „PROTECTOR”. Celem szkolenia było zapoznanie z taktyką i sposobami działania w sytuacji zagrożenia zamachem terrorystycznym z uwzględnieniem organizacji grup ochronnych i zarządzania zespołami ludzkimi w czasie kryzysu oraz praktyczna realizacja procedur bezpieczeństwa. Program części teoretycznej obejmował: 1. Rodzaje zagrożeń i analizę przypadków ze szczególnym ujęciem postępowania zespołów i grup interwencyjnych odpowiedzialnych za ochronę, 2. Analizę przypadków i stosowanych procedur mających wpływ na rozwiązanie kryzysu, 3. Blokady i posterunki zaporowe w rejonie zagrożonym, 4. Taktykę wejścia grup interwencyjnych do pomieszczeń, 5. Przeciwdziałanie incydentom terrorystycznym, 6. Taktyka działania grupy interwencyjnej w sytuacji zaistnienia incydentu terrorystycznego (zagrożenia: bombowe, biologiczne, chemiczne, porwania, wymuszenia itp.) 7. Patrol antyterrorystyczny, 8. Rozwinięcie formacji antyterrorystycznych w rejonie zagrożonym 9. Zagrożenie incydentem terrorystycznym w rejonie budynków użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzkich (urzędy, muzea, placówki dyplomatyczne, kina, teatry, sale koncertowe itp.) Program części praktycznej obejmował: 1. Wejście w kryzys – przeciwdziałanie symptomom ataku przestępczego, a. tworzenie blokad i posterunków zaporowych na terenie obiektu zagrożonego działalnością przestępczą, b. rozwinięcie zapór przy zagrożeniu terrorystycznym, 2. Taktyka wejścia grupy interwencyjnej do pomieszczeń a. podejście do pomieszczeń b. przeszukanie pomieszczeń 3. Przestępca na terenie obiektu chronionego w czasie zagrożenia terrorystycznego a. organizacja grupy interwencyjnej, szturmowej i grup asekuracyjnych, b. rozpoznanie obiektu, doraźne posterunki obserwacyjne, c. taktyka poruszania się po schodach i wejścia do pomieszczeń 4. Praktyczna realizacja procedur bezpieczeństwa przez grupę interwencyjną podczas incydentów terrorystycznych 5. Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego, przesłanie koperty z nośnikiem biologicznym a. taktyka i technika przeszukania pomieszczeń, b. bezpieczeństwo podczas otwierania przesyłek, c. ewakuacja 6. Patrol antyterrorystyczny a. formacje patrolowe b. czynności w trakcie legitymowania, obszukiwania, ujmowania i konwojowania 7. Zagrożenie incydentem terrorystycznym w rejonie obiektów użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzkich a. praktyczne zastosowanie podstawowych form patrolowania, 8. Praktyczne zastosowanie umiejętności nabytych podczas szkolenia W ten sposób wśród rzeszy pracowników ochrony rosną kwalifikowane kadry gotowe podjąć profesjonalne czynności z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej oraz współpracować z Policją i służbami ratowniczymi w zakresie przeciwdziałania incydentom terrorystycznym. Paweł Pajorski

  Odpowiedzi: 83 Ilość wyświetleń: 7989 Data: 2/26/2013 8:41:29 PM Liczba szacunów: 0
 • Tyle że Ci lekarze od metod alternatywnych to również naciągacze i wyłudzacze pieniędzy ale dla drugiego typu ludzi czyli dla tych mniej inteligentnych, bez wiedzy medycznej, zwykły prosty lud który wierzy w to że raka można wyleczyć witaminą D, C i olejem CBD. Zobacz, jeden wpis pod filmem Czerniaka. "Z całym szacunkiem Panie doktorze, ale Wit A+D3 firmy Medana jest na receptę. To roztwór wodny, łatwo przyswajalny. Mam pytanie, skoro witaminy, o których Pan mówi są tylko na receptę, to który lekarz zapisze te witaminy w takiej ilości? A pseudo witaminy będące w aptece są bardzo rozcieńczone." - Pyta jedna z komentujących. I odpowiedź: Kto? Mnie przepisał dr Hubert Czerniak. Poszłam do apteki, babka pyta ile? I czy to nie pomyłka, mówie, że nie skoro pan dr przepisał. Dostałam 60 buteleczek tej witaminy, oczywiście musieli mi zamawiać. Koszt buteleczki to 8 zł., do tego trochę wit. E i nieco innych rzeczy, które dr prezentuje na innym filmiku i wyszło 1,200 zł. i nie było w tym żadnego naciągactwa, czy wyłudzania. Teraz biorę i czekam na efekty. Następna wizyta w połowie tego roku. I nie hejtujcie doktora, nikt wam nie każe do niego chodzić." %-) %-) .... Zięba, Czerniak i inni.. Ci goście usiedli na żyle złota - w USA wsadzili by ich do więzienia za szarlataństwo albo zakazali publikować jakichkolwiek treści, tutaj mają pole do popisu. Niedługo wszyscy przestaną się szczepić, będą pili soki z gumijagód robili głodówki a przy nowotworach będą jeździli do Niemiec po torbę z witaminą C. A najbardziej mnie rozśmieszył tekst Zięby który powiedział że chemioterapia nie działa nawet w 1%, co za totalny kretyn, jak może nie działać skoro guzy pod wpływem chemii i radioterapii zmniejszają się lub całkowicie znikają? przykład rak jąder i ziarnica złośliwa - dwa nowotwory które są mocno wrażliwe na chemioterapię i występuje tutaj największy odsetek wyleczonych osób. Znam kilka osób które żyją po chemioterapii już 10 lat. Jak słucham tego idioty to się zastanawiam gdzie ja żyje i kto na to pozwolił. Mafia farmaceutyczna - robi pieniądze na chorobach innych ludzi. Mafia pseudo lekarzy od leczenia suplementami robi pieniądze na zwykłych prostych ludziach i to podejrzewam że obecnie w tych latach znacząco przewyższa kwotą tych pierwszych. Ci ludzie stosują proste metody leczenia, zastosuj to, zastosuj to.. zobaczysz że się wyleczysz... taki człowiek który zaczyna stosować X ziół, zrobi głodówkę, uzupełni witaminy poczuje się lepiej i to znacząco ale nie dlatego że to jakieś cudowne specyfiki.. po prostu odzywił organizm, jeżeli ktoś przez X czasu wypija dwa litry coli dziennie, czuje się zmęczony, senny, apatyczny i nagle uzupełni magnez w dużych dawkach i wróci mu energia, zacznie się bardzo dobrze czuć i dla niego to jest coś niczym "eureka" ludzie nie mają totalnie żadnej wiedzy na temat wpływu witamin na samopoczucie, więc jakakolwiek poprawa samopoczucia po suplementach nawet minimalna skutkuje tym że Zięba, Czerniak i inni stają się dla tych ludzi wielkimi autorytetami i idą ślepo za nimi. Niestety wielu tych ludzi umrze jeżeli się nie opamięta i kiedyś nie daj boże zachoruje na jakiś rodzaj nowotworu, zamiast leczyć się szpitalnie.. pójdą zrywać chwasty i pić herbate z imbirem zagryzając witaminę D i C. A ten trend pseudonaukowy na suplementy w ogromnych dawkach będzie się nasilał. Zmieniony przez - qw3rty w dniu 2019-01-22 11:47:37

  Odpowiedzi: 1698 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 1/22/2019 11:46:22 AM Liczba szacunów: 2
 • Tyle że Ci lekarze od metod alternatywnych to również naciągacze i wyłudzacze pieniędzy ale dla drugiego typu ludzi czyli dla tych mniej inteligentnych, bez wiedzy medycznej, zwykły prosty lud który wierzy w to że raka można wyleczyć witaminą D, C i olejem CBD. Zobacz, jeden wpis pod filmem Czerniaka. "Z całym szacunkiem Panie doktorze, ale Wit A+D3 firmy Medana jest na receptę. To roztwór wodny, łatwo przyswajalny. Mam pytanie, skoro witaminy, o których Pan mówi są tylko na receptę, to który lekarz zapisze te witaminy w takiej ilości? A pseudo witaminy będące w aptece są bardzo rozcieńczone." - Pyta jedna z komentujących. I odpowiedź: Kto? Mnie przepisał dr Hubert Czerniak. Poszłam do apteki, babka pyta ile? I czy to nie pomyłka, mówie, że nie skoro pan dr przepisał. Dostałam 60 buteleczek tej witaminy, oczywiście musieli mi zamawiać. Koszt buteleczki to 8 zł., do tego trochę wit. E i nieco innych rzeczy, które dr prezentuje na innym filmiku i wyszło 1,200 zł. i nie było w tym żadnego naciągactwa, czy wyłudzania. Teraz biorę i czekam na efekty. Następna wizyta w połowie tego roku. I nie hejtujcie doktora, nikt wam nie każe do niego chodzić." %-) %-) .... Zięba, Czerniak i inni.. Ci goście usiedli na żyle złota - w USA wsadzili by ich do więzienia za szarlataństwo albo zakazali publikować jakichkolwiek treści, tutaj mają pole do popisu. Niedługo wszyscy przestaną się szczepić, będą pili soki z gumijagód robili głodówki a przy nowotworach będą jeździli do Niemiec po torbę z witaminą C. A najbardziej mnie rozśmieszył tekst Zięby który powiedział że chemioterapia nie działa nawet w 1%, co za totalny kretyn, jak może nie działać skoro guzy pod wpływem chemii i radioterapii zmniejszają się lub całkowicie znikają? przykład rak jąder i ziarnica złośliwa - dwa nowotwory które są mocno wrażliwe na chemioterapię i występuje tutaj największy odsetek wyleczonych osób. Znam kilka osób które żyją po chemioterapii już 10 lat. Jak słucham tego idioty to się zastanawiam gdzie ja żyje i kto na to pozwolił. Mafia farmaceutyczna - robi pieniądze na chorobach innych ludzi. Mafia pseudo lekarzy od leczenia suplementami robi pieniądze na zwykłych prostych ludziach i to podejrzewam że obecnie w tych latach znacząco przewyższa kwotą tych pierwszych. Ci ludzie stosują proste metody leczenia, zastosuj to, zastosuj to.. zobaczysz że się wyleczysz... taki człowiek który zaczyna stosować X ziół, zrobi głodówkę, uzupełni witaminy poczuje się lepiej i to znacząco ale nie dlatego że to jakieś cudowne specyfiki.. po prostu odzywił organizm, jeżeli ktoś przez X czasu wypija dwa litry coli dziennie, czuje się zmęczony, senny, apatyczny i nagle uzupełni magnez w dużych dawkach i wróci mu energia, zacznie się bardzo dobrze czuć i dla niego to jest coś niczym "eureka" ludzie nie mają totalnie żadnej wiedzy na temat wpływu witamin na samopoczucie, więc jakakolwiek poprawa samopoczucia po suplementach nawet minimalna skutkuje tym że Zięba, Czerniak i inni stają się dla tych ludzi wielkimi autorytetami i idą ślepo za nimi. Niestety wielu tych ludzi umrze jeżeli się nie opamięta i kiedyś nie daj boże zachoruje na jakiś rodzaj nowotworu, zamiast leczyć się szpitalnie.. pójdą zrywać chwasty i pić herbate z imbirem zagryzając witaminę D i C. A ten trend pseudonaukowy na suplementy w ogromnych dawkach będzie się nasilał. Zmieniony przez - qw3rty w dniu 2019-01-22 11:47:37 Długo nad tym myślałeś? Wyjaśnijmy coś sobie : Nie pisałem o Ziębie, wymieniłem Ci nazwiska autorytetów medycznych. Komentarz z youtube'a dowodzi czego? niczego. Chyba, że jest to dla Ciebie wairygodne źródło informacji, ale dobrze pomijając dr. Czerniaka zainteresuj się innymi, choć tak na prawdę nie o samych lekarzy tu chodzi a o sposób. Był dość ciekawy reportaż zdaje się w uwadze czy superwizjerze o tym jak masowo przepisuje się psychotropy bez zadania sobie większego trudu, poznania człowieka. Urządzili prowokację, 2 minuty rozmowy i recepta na psychotropy. O czym to świadczy? o jakości usługi? Nie. O totalnym masowym pędzie - dokąd? po zdrowie pacjenta? Nie. Po ilość przyjmowanych pacjentów. Możesz być świetnym kłamcą, pójść do lekarza, on nawet nie sprawdzając przepisuje psychotropy, jeśli dla Ciebie jest to normalne i szanujesz usługę w takiej formie to jest to tylko i wyłącznie Twoja sprawa. Lekarz nawet mimo szczerych chęci - nie wymyśla lekarstw, kiedy to do ludzi dotrze.... Lekarstwa wymyślają firmy, a obrót w przedsiębiorstwie jest najważniejszy. Lekarzom też się nie dziwię, że mają gdzieś pacjentów - przyjdzie taki, pomarudzi, posmęci, nie ZAINTERESUJE SIĘ SAM swoją chorobą, często przychodzi już z góry założeniem, że chce taki i taki lek bo sąsiad/ciocia/ojciec zachwalał i tak to się kręci. Co więcej : lekarz też eksperymentuje na pacjencie - no skąd ma wiedzieć jak dany lek zachowa się na danej osobie? Nie wie tego i najlepsze : pacjent też tego nie wie. Totalnie inwazyjne podejście, jakby tam pacjent pocierpiał to nic nie szkodzi, lekarz przeżyje każdy ból..... pacjenta :-) Gdzie należy wyraźnie zaznaczyć : czym innym jest lekarz, który dotknie pacjenta, oceni, zinterpretuje inne badania a czym innym lekarz, który przepisuje tylko coś z samej rozmowy Jak Cię boli bark to idziesz do fizjo - on Cię zobaczy, oceni zakres ruchomości, da konkretne zalecenia na to co zobaczył ZEWNĄTRZ Jak Cię boli głowa i masz dziwne stany idziesz do psychiatry i on na podstawie samej rozmowy przepisuje Ci ultra silne leki, jemu nawet nie potrzebne są wyniki Twojej krwi czy hormonów, bo : - stwierdzi, że on ma zupełnie inną specjalizację i nie ma obowiązku się znać na czymś innym - stwierdzi, że inne wyniki nie mają żadnego powiązania ze stanami psychicznymi Zarówno w pierwszym jak i drugim wytłumaczeniu - kłamie. Celowo lub nieświadomie, bo nie wie, że można inaczej albo wie, ale olewa temat, bo jak nie Ty to za Tobą 10 innych w kolejce i generalnie mu wszystko jedno. Dlatego ludzie wędrują od jednego specjalisty do innego i wymieniają się poglądami "a bo ten nie dopatrzył się tego " "a tamten powiedział, że to nie ważne" itp I zapamiętaj sobie : nie ma medycyny alternatywnej czy nie alternatywnej, akademickiej czy jedynej słusznej i tysiąc innych zamienników. Medycyna jest jedna : SKUTECZNA lub nie skuteczna Jeśli pomaga Ci ziołolecznictwo - świetnie ! Jeśli pomaga Ci zmiana diety - rewelacyjnie ! Jeśli pomaga Ci muzyka - super ! Pomaga Ci fastoterapia ? Też znakomicie ! Na organizm trzeba działać holistycznie. I na koniec : na palcach jednej ręki zliczę lekarzy, którzy jednocześnie są opiekunami pacjenta, że szanowany Pan doktor poświęci swój czas prywatny i zadzwoni do pacjenta by spytać o jego samopoczucie, wesprzeć na duchu - myślisz, że to nie jest ważne ?

  Odpowiedzi: 1698 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 1/22/2019 6:27:55 PM Liczba szacunów: 2
 • Tyle że Ci lekarze od metod alternatywnych to również naciągacze i wyłudzacze pieniędzy ale dla drugiego typu ludzi czyli dla tych mniej inteligentnych, bez wiedzy medycznej, zwykły prosty lud który wierzy w to że raka można wyleczyć witaminą D, C i olejem CBD. Zobacz, jeden wpis pod filmem Czerniaka. "Z całym szacunkiem Panie doktorze, ale Wit A+D3 firmy Medana jest na receptę. To roztwór wodny, łatwo przyswajalny. Mam pytanie, skoro witaminy, o których Pan mówi są tylko na receptę, to który lekarz zapisze te witaminy w takiej ilości? A pseudo witaminy będące w aptece są bardzo rozcieńczone." - Pyta jedna z komentujących. I odpowiedź: Kto? Mnie przepisał dr Hubert Czerniak. Poszłam do apteki, babka pyta ile? I czy to nie pomyłka, mówie, że nie skoro pan dr przepisał. Dostałam 60 buteleczek tej witaminy, oczywiście musieli mi zamawiać. Koszt buteleczki to 8 zł., do tego trochę wit. E i nieco innych rzeczy, które dr prezentuje na innym filmiku i wyszło 1,200 zł. i nie było w tym żadnego naciągactwa, czy wyłudzania. Teraz biorę i czekam na efekty. Następna wizyta w połowie tego roku. I nie hejtujcie doktora, nikt wam nie każe do niego chodzić." %-) %-) .... Zięba, Czerniak i inni.. Ci goście usiedli na żyle złota - w USA wsadzili by ich do więzienia za szarlataństwo albo zakazali publikować jakichkolwiek treści, tutaj mają pole do popisu. Niedługo wszyscy przestaną się szczepić, będą pili soki z gumijagód robili głodówki a przy nowotworach będą jeździli do Niemiec po torbę z witaminą C. A najbardziej mnie rozśmieszył tekst Zięby który powiedział że chemioterapia nie działa nawet w 1%, co za totalny kretyn, jak może nie działać skoro guzy pod wpływem chemii i radioterapii zmniejszają się lub całkowicie znikają? przykład rak jąder i ziarnica złośliwa - dwa nowotwory które są mocno wrażliwe na chemioterapię i występuje tutaj największy odsetek wyleczonych osób. Znam kilka osób które żyją po chemioterapii już 10 lat. Jak słucham tego idioty to się zastanawiam gdzie ja żyje i kto na to pozwolił. Mafia farmaceutyczna - robi pieniądze na chorobach innych ludzi. Mafia pseudo lekarzy od leczenia suplementami robi pieniądze na zwykłych prostych ludziach i to podejrzewam że obecnie w tych latach znacząco przewyższa kwotą tych pierwszych. Ci ludzie stosują proste metody leczenia, zastosuj to, zastosuj to.. zobaczysz że się wyleczysz... taki człowiek który zaczyna stosować X ziół, zrobi głodówkę, uzupełni witaminy poczuje się lepiej i to znacząco ale nie dlatego że to jakieś cudowne specyfiki.. po prostu odzywił organizm, jeżeli ktoś przez X czasu wypija dwa litry coli dziennie, czuje się zmęczony, senny, apatyczny i nagle uzupełni magnez w dużych dawkach i wróci mu energia, zacznie się bardzo dobrze czuć i dla niego to jest coś niczym "eureka" ludzie nie mają totalnie żadnej wiedzy na temat wpływu witamin na samopoczucie, więc jakakolwiek poprawa samopoczucia po suplementach nawet minimalna skutkuje tym że Zięba, Czerniak i inni stają się dla tych ludzi wielkimi autorytetami i idą ślepo za nimi. Niestety wielu tych ludzi umrze jeżeli się nie opamięta i kiedyś nie daj boże zachoruje na jakiś rodzaj nowotworu, zamiast leczyć się szpitalnie.. pójdą zrywać chwasty i pić herbate z imbirem zagryzając witaminę D i C. A ten trend pseudonaukowy na suplementy w ogromnych dawkach będzie się nasilał. Zmieniony przez - qw3rty w dniu 2019-01-22 11:47:37 Długo nad tym myślałeś? Wyjaśnijmy coś sobie : Nie pisałem o Ziębie, wymieniłem Ci nazwiska autorytetów medycznych. Komentarz z youtube'a dowodzi czego? niczego. Chyba, że jest to dla Ciebie wairygodne źródło informacji, ale dobrze pomijając dr. Czerniaka zainteresuj się innymi, choć tak na prawdę nie o samych lekarzy tu chodzi a o sposób. Był dość ciekawy reportaż zdaje się w uwadze czy superwizjerze o tym jak masowo przepisuje się psychotropy bez zadania sobie większego trudu, poznania człowieka. Urządzili prowokację, 2 minuty rozmowy i recepta na psychotropy. O czym to świadczy? o jakości usługi? Nie. O totalnym masowym pędzie - dokąd? po zdrowie pacjenta? Nie. Po ilość przyjmowanych pacjentów. Możesz być świetnym kłamcą, pójść do lekarza, on nawet nie sprawdzając przepisuje psychotropy, jeśli dla Ciebie jest to normalne i szanujesz usługę w takiej formie to jest to tylko i wyłącznie Twoja sprawa. Lekarz nawet mimo szczerych chęci - nie wymyśla lekarstw, kiedy to do ludzi dotrze.... Lekarstwa wymyślają firmy, a obrót w przedsiębiorstwie jest najważniejszy. Lekarzom też się nie dziwię, że mają gdzieś pacjentów - przyjdzie taki, pomarudzi, posmęci, nie ZAINTERESUJE SIĘ SAM swoją chorobą, często przychodzi już z góry założeniem, że chce taki i taki lek bo sąsiad/ciocia/ojciec zachwalał i tak to się kręci. Co więcej : lekarz też eksperymentuje na pacjencie - no skąd ma wiedzieć jak dany lek zachowa się na danej osobie? Nie wie tego i najlepsze : pacjent też tego nie wie. Totalnie inwazyjne podejście, jakby tam pacjent pocierpiał to nic nie szkodzi, lekarz przeżyje każdy ból..... pacjenta :-) Gdzie należy wyraźnie zaznaczyć : czym innym jest lekarz, który dotknie pacjenta, oceni, zinterpretuje inne badania a czym innym lekarz, który przepisuje tylko coś z samej rozmowy Jak Cię boli bark to idziesz do fizjo - on Cię zobaczy, oceni zakres ruchomości, da konkretne zalecenia na to co zobaczył ZEWNĄTRZ Jak Cię boli głowa i masz dziwne stany idziesz do psychiatry i on na podstawie samej rozmowy przepisuje Ci ultra silne leki, jemu nawet nie potrzebne są wyniki Twojej krwi czy hormonów, bo : - stwierdzi, że on ma zupełnie inną specjalizację i nie ma obowiązku się znać na czymś innym - stwierdzi, że inne wyniki nie mają żadnego powiązania ze stanami psychicznymi Zarówno w pierwszym jak i drugim wytłumaczeniu - kłamie. Celowo lub nieświadomie, bo nie wie, że można inaczej albo wie, ale olewa temat, bo jak nie Ty to za Tobą 10 innych w kolejce i generalnie mu wszystko jedno. Dlatego ludzie wędrują od jednego specjalisty do innego i wymieniają się poglądami "a bo ten nie dopatrzył się tego " "a tamten powiedział, że to nie ważne" itp I zapamiętaj sobie : nie ma medycyny alternatywnej czy nie alternatywnej, akademickiej czy jedynej słusznej i tysiąc innych zamienników. Medycyna jest jedna : SKUTECZNA lub nie skuteczna Jeśli pomaga Ci ziołolecznictwo - świetnie ! Jeśli pomaga Ci zmiana diety - rewelacyjnie ! Jeśli pomaga Ci muzyka - super ! Pomaga Ci fastoterapia ? Też znakomicie ! Na organizm trzeba działać holistycznie. I na koniec : na palcach jednej ręki zliczę lekarzy, którzy jednocześnie są opiekunami pacjenta, że szanowany Pan doktor poświęci swój czas prywatny i zadzwoni do pacjenta by spytać o jego samopoczucie, wesprzeć na duchu - myślisz, że to nie jest ważne ? Antos 1 wizyta prywatna u psychiatry trwa około godziny. Pyta on czy byly juz zrobione badania (krew,hormony), jak leki nie działają czesto sugeruja np MRI głowy (mialem robione). Pozniej przepisuje leki, bo psychiatryczne leczenie to leczenie farmokologiczne i psychiatra jest po to aby dac leki zeby ludzie sobie poradzili z problemem. Ludzie trafiają tam przewaznie po wielokrotnych juz badaniach, nie znam takich co po kilku dołach albo kolatanach serce biegna z usmiechem do psychiatry, u wiekszosci to ostatni lekarz do którego idą, ja trafilem po miesiacu bez zmruzenia oka i troche juz tracilem kontakt z rzeczywistoscia. Jak ktos ma jakies lagodne zaburzenia to i tak robi badania a pozniej ewenualnie idzie na psychoterapie gdzie probuje dojsc do problemu albo dochodzi sam (probuje rozwiazac problemy, lepiej jesc, wiecej spac, zmienic prace itd) Tak czesto przepisanie lekow to loteria bo lekarz nie siedzi u nikogo w glowie ani w emocjach, w ukladzie nerwowym. Jedne obizaja kortyzol i ACTH, inne podwyzszają, jedne aktywizuja, drugie zamulają. Zaden tez lekarz nie wie jak reagujesz w roznych sytuacjach i jak to bedzie sie odnosilo do leków. Ty i qw3arty nigdy sie nie dogadacie On patrzy na to z perspektyw czlowieka co przekroczyl wlasna bariere psychologicznaj (takie przekroczenie moze byc tak mocne, ze nie rusysz d.... do wlasnego dziecka, a jak ktos Ci da 100.000 to i tak bedziesz mial to gdzies, a w glowie moze Ci buczec 24/7 ze chcesz wyskoczyc przez okno). Patrzysz na to oczyma zdrowego czlowieka, jak moj ojciec, ktory w zyciu mial upadki i wzloty ale bez przekroczenia bariery psychologicznej, jak ja przed tym wszystkim (sam radzilem koledze z 2 lata temu, pospij, pojedz, wyluzij z treningiem, wiecej spacerów a kolezance z pracy sie dziwilem jak moze brac leki bo ma lęk przed pracą, wręcz sie z tego troche smiałem)

  Odpowiedzi: 1698 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 1/22/2019 9:44:21 PM Liczba szacunów: 1
 • Ja jeszcze znalazłam coś takiego, chociaż to nie ten dział forum :) Temperatura, jaką powinno osiągać mięso jest uzależniona od jego gatunku. Cielęcina ok 80 st.C. Pierś z indyka lub kurczaka temp. 60-70 st.C. Schab środkowy temp. 58- 64 st. C. Udziec z indyka temp. 64-75 st. C. Schab można ew. do max 70 st. potrzymać. Sposób jest wręcz niezastąpiony przy chudych, suchych mięsach jak pierś czy schab, ew. szynka. Przy np. karkówce, czy cielęcinie można bardziej zaszaleć z temperaturą, powiedzmy do 80 st.C wewnątrz mięsa, piekarnik ok. 100st.C. Cielęcina ze względu na dużą zawartość tzw. kleiku, będzie zbyt ciągnąca, upieczona w temp. zbyt niskiej. Karkówka ma za to przerosty tłuszczu i też pieczona w niskiej temp., wyjdzie podobnie. Jest to jednak kwestia gustu. Nie ma obawy by mięso wyszło niedopieczone, o ile mamy termometr do mierzenia temp. wewnętrznej.

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 11/5/2014 11:44:43 AM Liczba szacunów: 0
 • Do Michaiła

  Post
  Trening dla zaawansowanych

  Jeśli chcesz jednocześnie zarysować i podkreślić kształty sylwetki nie tracąc przy tym masy mięśniowej, to dobrym rozwiązaniem będzie: Trening gęstościowy- zalecana liczba treningów 3-5 tygodniu, każdą grupę mięśniową trenujemy 1-2 razy w tygodniu. Treningi krótkie, bardzo intensywne(przerwy pomiędzy seriami zmniejszamy do 60-90 sekund) z dużą różnorodnością ćwiczeń (w podobnej ilości ćwiczenia podstawowe i izolowane). Można stosować superserie oraz serie łączone(2 ćwiczenia na tę samą grupę wykonywane w minimalnych odstępach). Operujemy na obciążeniach w granicach 60-80% CM (ciężaru maksymalnego-tj. takiego, z jakim jesteśmy w stanie wykonać tylko 1 poprawne powtórzenie). Zakres powtórzeń 15-8. Czas trwania: 4-6tygodni. DZIEŃ 1 UDA 1+2=S.SERIA 1-PRZYSIADY ZE SZTANGA 5X15 PROGRESJA 1<2<3=4=5 2-UGINANIE NÓG W LEŻENIU 4X15 STAŁYM 3+4=S.SERIA 3.PROSTOWANIE NÓG NA MASZYNIE SIAD 4X15 STAŁYM C 4.UGINANIE STOJĄC 4X15 STAŁYM C ŁYDKI 1+2=SERIA ŁĄCZONA 1.WSPIĘCIA NA PLACE STOJĄC 3X 20 STAŁYM C 2.WSPIĘCIA NA PLACESIEDZĄC 3X20 STAŁYM C BRZUCH DZIEN 2 KLATKA 1.WYCISKANIE PŁASKO SZTANGA 4X12-LEKKA PROGRESJA 1<2<3=4 2+3=SERIA ŁĄCZONA 2.WYCISKANIE SKOS HANTLE 4X 12 STAŁYM C 3.ROZPIĘTKI PŁASKO 3-4X12 STAŁYM C TRICEPSY 1.WYCIAG STOJĄ OBURACZ PROSTOWANIA 15,12,10,10 PROGRSJA 1<2<3=4 2.FRANCUSKIE WYCISKANIE JEDNORĄCZ 4X 12 STAŁYM BRZUCH DZIEŃ 3 PLECY 1+2=SERIA ŁĄCZONA 1.PODCIĄGANIE NA DRĄŻKU 3X MAX 2.PRZYCIĄGANIA RĄCZKI WYCIĄGU DOLNEGO W SIADZIE DO BRZUCHA-UCHWYTRÓWNOLEGŁY 3X 9 POWT. PROGRESJA 1<2=3 3+4=SERIA ŁĄCZONA: 3.ŚCIĄGANIE DRĄZKA WYCIĄGU GÓRNEGO DO KLATKI PODCHWYTEM NA SZER.BARKÓW 3 X 12 POWT.STAŁYM C 4.WIOSŁOWANIE JEDNORĄCZ W OPADZIE 3 X 12 POWT. STAŁYM C 5.WYPROSTY TUŁOWIA NA ŁAWCE "RZYMSKIEJ" LUB SKŁONY DZIEŃ DOBRY 3-4X 15 POWT. STAŁYM C TYŁ BARKÓW I KAPTURY (CZWOROBOCZNE) 6+7=SUPERSERIA 6.UNOSZENIE SZTANGIELEK BOKIEM W OPADZIE 3X12 POWT. STAŁYM C 7.SZRUGSY SZTANGIELKI 3X 20 POWT. STAŁYM C BICEPSY 1+2=SERIA ŁĄCZONA: 1.UGINANIE RAMION ZE SZTANGĄ STOJĄC 3X9 POWT PROGRESJA 1<2=3 2.UGINANIE RAMIENIA W OPADZIE TUŁOWIA LUB Z OPARCIEM O KOLANO 3 X 12 POWT. STAŁYM C 3.UGINANIE NADGARSTKÓW PODCHWYTEM Z OPUSZCZANIEM NA KONCE PALCÓW 2X MAX POWT.STAŁYM C DZIEN 4 BARKI 1+2=SERIA ŁĄCZONA 1.UNOSZENIE BOKIEM STOJĄC 4 X 12 PROGRESJA 1<2=3=4 2.UNOSZENIE W PRZÓD STOJĄC 4 X 9 STAŁYM C 3.WYCISKANIE SZTANGIELEK 4X 12 PROGRESJA 1<2=3=4 BRZUCH Pozdrawiam wszystkich ambitnych-"Wszystko,co Cię nie zabije czyni Cię mocniejszym" Michail-Czytaj i pytaj: http://www.kulturystyka.pl/atlas/ Albo oglądaj i ucz się http://www.kulturystyka.pl/atlas_cwiczen-michail/

  Odpowiedzi: 10 Ilość wyświetleń: 904 Data: 6/24/2003 10:59:31 PM Liczba szacunów: 0
 • prz1993 / Dziennik

  Post
  Trening dla zaawansowanych

  W dt 3100 kcal, 2,8g b / 0,6g t / 3,7g ww, w dnt 2500kcal, 2,8g b / 1,3g t / 1g ww. Śniadanie płatki + wpc + twaróg + rodzyny + mleko, szejk potreningowy wpc + płatki + rodzyny, potreningowy ryż + cyc, potem makaron + ryba, potem wątróbka + oliwa, potem 4 jajca, na noc twaróg + wióry. W dnt podobnie, tylko węgle są tylko w śniadaniu, a inne żródła ww zamieniam na oliwe, żeby bilans się zgadzał. Czwartek: Klata lekko + bari ciężko + triceps ciężko: 1. Clean & press RAMPA 3 -15%, -30% 3x40 / 3x55 / 3x65 / 3x75 / 2x85 / 8x72 / 10x60 2. Wyciskanie zza karku regr. 6/9/12/15 6x85 / 9x75 / 12x64 / 15x51 3. Podciąganie sztangi do brody 3x10 10x48 / 10x48 / 10x48 4. MDS wyciskanie hantli skos 60* / 30* / poziomo 3x10 10, 6, 8x30 / 10, 6, 6x30 / 10, 6, 7x30 5. Gilotynowe rozpiętki ekspanderowe 3x12 12x / 12x / 12x 6. Docisk wąsko skos dół 4x6 6x100 / 6x100 / 6x100 / 6x100 7. Dipsy regr 6/9/12/15 6x24 / 9x16 / 12x8 / 15x0 +30min aero C&P 3x65kg http://www.youtube.com/watch?v=meY_ZovTpJA&feature=youtu.be C&P 3x75kg http://www.youtube.com/watch?v=Iuy5K5-8pGI&feature=youtu.be C&P 2x85kg http://www.youtube.com/watch?v=u0j5nKPc9Ao&feature=youtu.be Docisk wąsko 6x100kg http://www.youtube.com/watch?v=W7hFtF_myoQ&feature=youtu.be Długo zejszło na ten trening, ale dobry był :-) Clean & press pewnie zyebałem maxymalnie, ale i tak ładnie zajechało barki, znacznie lepiej niż zwykły PP. 85 spokojnie mogłem zrobić 3x, tylko sztanga mi się wyślizgnęła. Miałem potem zrobić kontynuacje rampy już samym push pressem, ale c&p to nie takie hop siup jak mi się wydawało, i wycisk po zarzucie nie jest już taki łatwy %-) Więc pp odpuściłem, i dalej normalnie wycisk zza karku. Ciężary już małe, bo barki już wymęczone. MDS na klate dobrze wszedł, a rozpiętkami ładnie dojechałem górny środek cycków :-) Ten docisk na tricka to bardziej jak cały wycisk, ale nawet nie wiedziałem że tak nisko opuszczam %-) Dopiero po nagraniu ostatniej serii się skapłem. Dipsy małymi ciężarami, powoli, żeby nie zajechać łokci.

  Odpowiedzi: 1905 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 7/19/2012 1:38:18 PM Liczba szacunów: 0
 • przydatny artykuł... sog się należy...c(:

  Odpowiedzi: 36 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 6/24/2009 1:19:07 PM Liczba szacunów: 0
 • Suplement Diety Plusssz "Multiwitamina / Multiminerały - Dwuwarstwowe tabletki musujące (Smak Pomarańczowo Grejfrutowy) 25 sztuk Zawartość Witamin i składników Mineralnych w jednej tabletce (% realizacji zalecanego dziennego spożycia): Witamina B1 - 1,4 mg (100%) Witamina B2 - 1,6 mg (100%) Witamina B5 - 6,0 mg (100%) Witamina B6 - 2,0 mg (100%) Witamina B12 - 1,0 ug (100%) Witamina C - 60 mg (100%) Witamina E - 10 mg (100%) Witamina H - 150 ug (100%) Witamina K - 200 ug (100%) Witamina PP - 18 mg (100%) Cynk - 2,25 mg (15%) Magnez - 45 mg (15%) Potas - 100 mg Selen - 15 ug Wapń - 120 mg (15%) Zaleca się spożywać 1 tabletkę dziennie Zmieniony przez - donJAZYResko w dniu 2009-08-04 20:06:50

  Odpowiedzi: 36 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 8/4/2009 7:15:16 PM Liczba szacunów: 0
 • Dziennik PK_Kaczor

  Post
  Usuniete tematy

  http://i46.tinypic.com/316xfnq.gif http://i49.tinypic.com/ja7vwk.gif śniadanie ok. 10:00 jajecznica z 5 jaja (ok. 270g) chleb żytni razowy 200g dżemik ok. 20g posiłek ok 15:00 potrawka z kuraka brokuły oliwa 45g ketchup posiłek ok 18:30 (przed treningowy) ziemniaki pieczone ok 630g potrawka z kuraka trening ok. 20:30 posiłek ok 22:30 (po treningowy) ryż paraboiled 150g potrawka z kuraka warzywa brokuły kolacja ok. 00:00 twaróg półtłusty 150g olej lniany 30g tarta marchew orzechy włoskie 45g oliwa 10g http://i48.tinypic.com/11k88ie.gif Na czczo: 5g mono do śniadania: 1 tab witamin 3 kapsy Omegi 3 1 tab Wit. C 2 kap Allicin przed treningiem: 1 porcja Assasult (23g) Po treningu: 30g białka Whey Protein Hi Tec + 300ml mleka 3,2% 5g jabłczanu Do kolacji: 1 tab Wit. C 2 kap Allicin Przed snem: 2kap magnezu 1kap Calcium 2g GABA http://i47.tinypic.com/mr4h8k.gif Pull 1. Martwy ciąg - rampa 6x62 6x78 6x95 6x112 5x112 2. Przyciąganie linki wyciągu gornego do klatki 8x54 8x54 8x54 8x54 3. Wiosłowanie sztangą - rampa 6x42 6x53 6x65 6x76 5x76 4. Szrugsy 8x62 8x62 8x62 8x62 5. Uginanie przedramion sztangą stojąc 8x35 6x35 5x35 5x35 5x35 6. Uginanie przedramion na modlitewniku 8x30 8x30 8x30 8x30 http://i49.tinypic.com/deb9r6.gif http://i49.tinypic.com/ja7vwk.gif śniadanie ok. 10:00 Jajeczniczka z 5 jaj ok. 270g chleb żytni razowy ok. 200g Dżem ok. 50g posiłek ok. 14:00 ok. 280g fileta 100g makaronu durum Przecier pomidorowy Oliwa ok. 40g Ogórki kiszone posiłek ok. 20:00 udko ok. 200g ryz paraboiled 80g brokuły oliwa 25g kolacja ok. 22:00 mleko ok. 200ml 3,2% WPC ok. 60g olej lniany ok. 25g orzechy włoskie ok. 45g http://i48.tinypic.com/11k88ie.gif Na czczo: 5g jabłczanu do sniadania: 1 tab witamin 3 kapsy Omegi 3 1 tab Wit. C 1 kap Allicin Do kolacji: 1 tab Wit. C 1 kap Allicin Przed snem: 2kap magnezu 1 kap Calcium http://i45.tinypic.com/2eoazqt.gif http://i49.tinypic.com/ja7vwk.gif śniadanie ok. 10:00 jajkownica z 5 jaj chleb żytni pytlowy 200g dżem ok. 20g posiłek ok 16:00 (przed treningowy) ziemniaki pieczone ok 630g potrawka z kurczaka trening ok. 18:00 posiłek ok 20:00 (po treningowy) ryż paraboiled 150g potrawka z kurczaka ogórki kiszone kolacja ok. 00:00 twaróg półtłusty 150g olej lniany 30g tarta marchew oliwa 20g orzechy włoskie 90g http://i48.tinypic.com/11k88ie.gif Na czczo: 5g jabłczanu do śniadania: 1 tab witamin 3 kap Omegi 3 1tab Wit. C 1kap Allicin przed treningiem: 1porcja Assasult (23g) Po treningu: 30g białka Whey Protein Hi Tec + 300ml mleka 3,2% 5 jabłczanu Do kolacji: 1 tab wit. C 1kap Allicin Przed snem: 2kap magnezu 1kap Calcium 2g GABA Dymatize http://i47.tinypic.com/mr4h8k.gif Push 1. Wyciskanie sztangielek na ławce płaskiej- rampa 6x17 6x21 6x26 6x30 5x30 – ciężar na 1 hantle 2. Wyciskanie Militarne stojąc – rampa 6x28 6x36 6x43 6x51 6x51 3. Wyciskanie sztangielek na ławce skośnej (skos +) - rampa 6x15 6x19 6x23 6x27 6x27 – ciężar na 1 hantle 4. Wznosy hantli bokiem siedząc 8x9 8x9 8x9 8x9 5. Pompki w podporze tyłem 8xCC 8xCC+15 8xCC+15 8xCC+15 8xCC+15 6. Wyciskanie francuskie siedząc 8x22 8x22 8x22 6x22 http://i49.tinypic.com/1xxpxx.gif http://i47.tinypic.com/35d91yg.gif http://i49.tinypic.com/ja7vwk.gif śniadanie ok. 10:00 Jajeczniczka z 5 jaj ok. 270g chleb żytni razowy ok. 200g Dżem ok. 50g posiłek ok. 14:00 ok. 280g fileta 100g makaronu durum Oliwa ok. 40g brokuły posiłek ok. 20:00 udko ok. 200g makaron durum 80g brokuły oliwa 25g kolacja ok. 22:00 ser półtłusty ok. 200g olej lniany 25g orzechy włoskie 55g marchew http://i48.tinypic.com/11k88ie.gif Na czczo: 5g jabłczanu do sniadania: 1 tab witamin 3 kapsy Omegi 3 1 tab Wit. C 1 kap Allicin Do kolacji: 1 tab Wit. C 1 kap Allicin Przed snem: 2kap magnezu 1 kap Calcium http://i45.tinypic.com/jkzy2b.gif http://i49.tinypic.com/ja7vwk.gif śniadanie ok. 9:30 jajecznica z 5 jaja (ok. 270g) chleb żytni razowy 200g dżemik ok. 20g posiłek ok 15:00 potrawka z kuraka oliwa 50g brokuły posiłek ok 18:30 (przed treningowy) ziemniaki pieczone ok 630g potrawka z kurczaka trening ok. 20:00 posiłek ok 22:00 (po treningowy) pierogi babuni z grzybami 19sz potrawka z kurczaka http://i47.tinypic.com/o737nm.jpg kolacja ok. 00:30 twaróg półtłusty 150g olej lniany 30g tarta marchew oliwa 5g orzechy włoskie 45g http://i48.tinypic.com/11k88ie.gif Na czczo: 5g jabłczanu do śniadania: 1 tab witamin 3 kap Omegi 3 2 kap Allicin przed treningiem: 1 kap Tested Burner Transform Supplements 10g SAW Po treningu: 30g białka Whey Protein Hi Tec + 300ml mleka 3,2% 5g jabłczanu Do kolacji: 1 tab wit. C 1 kap Allicin Przed snem: 2kap magnezu 1 kap Calcium 2g Gaba http://i47.tinypic.com/mr4h8k.gif Legs 1. Przysiady rampa 6x57 6x73 6x89 6x104 5x104 2. RDL rampa 6x33 6x43 6x51 6x60 6x60 3. Wykroki z hantlami 16x15 16x15 16x15 16x15 – ciężar na 1 hantle 4. Uginanie nóg na prasie 8x56 8x56 8x56 8x56 5. Wspięcia na palce siedząc 12x77 12x77 12x77 12x77

  Odpowiedzi: 217 Ilość wyświetleń: 13264 Data: 11/3/2012 11:43:07 PM Liczba szacunów: 0
 • Andrzej85 / dziennik - mimo braku wolnego czasu...

  Post
  Trening dla początkujących

  A teraz treningi jak się okazało ze złą kolejnością partii}:-((( Zmiany od dziś wprowadzę normalnie aż mi wstyd }:-( Plan B trening 11 2.03.2012 Rozgrzewka 7 minut Trening 1g 20 min Stretching 7 min 1- 30kg x 12 35kg x 10 35kg x 10 35kg x 8 2- 4,6 x 8 5,9 x 8 7,2 x 8 3- 25 x 8 30 x 8 35 x 8 4- 30 x 12 35 x 12 35 x 10 37,6 x 10 5- 12 x 8 12 x 8 12 x 8 6- 17 x 12 17 x 12 17 x 12 17 x 12 7- a x 40 b x 40 c x 40 Plan B trening 12 4.03.2012 Bez treningu . Plan A trening 13 6.03. 2012 1- 30 kg x 12 45 kg x 12 45 kg x 10 40 kg x 8 2- 5,9 x 8 8,3 x 8 8,3 x 8 3- 9,6 x 8 10,9 x 8 10,9 x 8 4- 30 x 12 32,5 x 12 32,5 x 12 32,5 x 10 5- 13,3 x 8 13,3 x 8 13,3 x 8 6- 17 x 12 17 x 12 18,3 x 12 19,6 x 12 7- a x 40 b x 40 c x 40 Plan B trening 14 9.03.2012 1- 30kg x 12 35kg x 12 35kg x 8 35kg x 8 2- 5,9 x 8 7,2 x 8 7,2 x 8 3- 30 x 8 30 x 8 30 x 8 4- 30 x 12 35 x 12 40 x 12 40 x 12 5- 10 x 8 12,5 x 8 12,5 x 8 6- 15 x 12 15 x 12 15 x 10 15 x 10 7- a x 40 b x 40 c x 40 Plan A trening 15 11.03.2012 1- 40kg x 12 40kg x 12 40kg x 12 45,2kg x 10 2- 7 x 8 8,3 x 8 8,3 x 8 3- 9,2 x 8 9,2 x 8 9,2 x 8 4- 30 x 12 32,5 x 12 30 x 12 30 x 10 5- 14,6 x 8 14,6 x 8 14,6 x 8 6- Bez nóg 7- Bez brzucha Plan B trening 16 14.03.2012 1- 30kg x 12 32,6kg x 12 32,6kg x 10 30kg x 8 2- 5,9 x 8 7 x 8 8,3 x 8 3- 25 x 10 27,6 x 10 30 x 8 4- 35 x 12 40 x 12 40 x 12 40 x 12 5- 12 x 8 14,5 x 8 14,5 x 8 6- 15 x 8 15 x 8 15 x 8 7- a x 40 b x 40 c x 40 Plan A trening 17 16.03.2012 Bez treningu Plan B trening 18 18.03.2012 1- 30kg x 12 30kg x 12 32,6kg x 12 35,2kg x 9 2- 7 x 8 7 x 8 8,3 x 8 3- 30 x 8 30 x 8 30 x 8 4- 32,6 x 12 40 x 12 42,6 x 12 42,6 x 12 5- 14,6 x 8 14,6 x 8 14,6 x 8 6- Bez nóg 7- Bez brzucha

  Odpowiedzi: 11 Ilość wyświetleń: 1646 Data: 3/19/2012 9:23:47 AM Liczba szacunów: 1
 • Jak to jest z tymi tłuszczami?

  Post
  Odżywianie i Odchudzanie

  W łyżce nieratyfikowanego oleju lnianego tłoczonego na zimno, aż połowę składu stanowi kwas tłuszczowy z rodziny Omega-3! Ponadto po ok. 20 % stanowią kwasy: jednonienasycony kwas oleinowy oraz dwunienasycony kwas linolowy z rodziny Omega 6. Tylko 9,8 % składu to kwasy nasycone! Do niedawna jako NNKT czyli niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe uważano jedynie kwas linolowy z rodziny Omega-6 (wchodzi w skład oleju lnianego), podczas, gdy obecnie wiadomo już, że organizm ludzki koniecznie potrzebuje dostarczać z zewnątrz również kwasy z rodziny Omega-3 ( aż 50% składu oleju lnianego). Ponadto naukowcy dowodzą, że nie tylko jakość dostarczanego tłuszczu jest istotna dla zdrowia człowieka. Istotna jest także proporcja poszczególnych rodzajów spożywanych kwasów tłuszczowych. Proporcja kwasów Omega-6 do Omega-3 w oleju lnianym wynosi 2,5:1. We wszystkich obecnie publikowanych opracowaniach dotyczących zdrowego odżywiania z kwasami tłuszczowymi zalecana "złota proporcja" waha się w granicach od 4:1 do 1:1. W naszej współczesnej diecie kwasów Omega-3 praktycznie nie dostarcza się organizmowi wogóle, a Omega-6 obecne są w nadmiarze, co - między innymi - powoduje zachwianie równowagi immunologicznej i nadmierną skłonność do stanów zapalnych organizmu. Olej lniany w postaci nieratyfikowanego, tłoczonego na zimno oleju nie jest dostępny w sklepach spożywczych ze względu na nietrwałość kwasu z rodziny Omega-3. Bowiem wszystkie kwasy tłuszczowe wielonienasycone ulegają pod wpływem światła, powietrza i wysokiej temperatury bardzo szybkiemu procesowi utleniania. Muszą być zatem przechowywane w warunkach chłodniczych, bez dostępu światła i powietrza. Takich warunków handel detaliczny zapewnić nie może. Oleje lniane, które są rozprowadzane przez sklepy mają niską zawartość kwasów Omega-3 (nazywają się "niskolinolenowymi"), po to aby maksymalnie zredukować podatność oleju na utlenianie i dzięki temu przedłużyć trwałość produktu, co jest konieczne dla handlowców. Dostępność wartościowego oleju lnianego Nieratyfikowany, tłoczony na zimno olej lniany zawiera ok. 50% kwasu Omega-3. Jest to olej lniany niedostepny na rynku spożywczym, rozprowadzany oprócz nas jedynie przez apteki, posiada stosowne atesty i dystrybuowany jest pod nazwą: Oleum Lini. Niestety w aptekach sprzedawany jest na zamówienie - przeleżawszy długi okres w hurtowniach farmaceutycznych. Jego wartość odżywcza jest w związku z tym obniżona. Rozprowadzany olej lniany dostarczany jest nam bezpośrednio po zejściu z linii technologicznej w ciągu jednego dnia od wytłoczenia z zachowaniem koniecznych warunków transportu. Przechowujemy go w warunkach chłodniczych, bez dostępu światła i powietrza. Zamawiamy u producenta niewielkie partie produktu. Nie magazynujemy go. Na bieżąco rozprowadzamy. Dzięki temu każdy otrzymuje od nas produkt świeży i w pełni wartościowy. Każdą partię otrzymujemy wraz ze świadectwem przeprowadzonych na niej badań analitycznych, potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań Farmakopei Polskiej V. Skład i zawartość kwasów tłuszczowych w oleju lnianym - produkcie jednoskładnikowym. Zestawienie tabelaryczne podano za Instytutem Włókien Naturalnych z Poznania, ulega lekkim zmianom w zależności od jakości surowca. L.p. nazwa kwasu tłuszczowego wzór rodzaj kwasu tłuszczowego zawarto&#339;ć w procentach 1 mirystynowy C 14:0 nasycony 0,1 2 palmitynowy C 16:0 nasycony 5,0 3 palmitoleinowy C 16:1 jednonienasycony 0,1 4 margarynowy C 17:0 nasycony 0,1 5 stearynowy C 18:0 nasycony 4,3 6 oleinowy C 18:1 c7 jednonienasycony 20,7 7 oktadecenowy C 18:1 c9 jednonienasycony 0,6 8 linolowy C 18:2 w6 wielonienasycony (dwunienasycony) 17,5 9 alfa-linolenowy z rodziny Omega-3 C 18:3 w3 wielonienasycony (trójnienasycony) 50,9 10 arachidowy C 20:0 nasycony 0,2 11 eikozenowy C 20:1 jednonienasycony 0,2 12 eikozadienowy C 20:2 wielonienasycony (dwunienasycony) 0,2 13 dokozanowy C 22:0 nasycony 0,1 Zestawienie składu kwasów tłuszczowych w oleju lnianym - produkcie jednoskładnikowym. Zestawienie tabelaryczne podano za Instytutem Włókien Naturalnych z Poznania. L.p. Typ kwasów tłuszczowych zawarto&#339;ć w oleju lnianym w mg /g 1 kwasy nasycone 98 2 kwasy jednonienasycone 216 3 kwasy wielonienasycone 686

  Odpowiedzi: 19 Ilość wyświetleń: 1632 Data: 8/13/2003 9:50:33 AM Liczba szacunów: 0
 • KELTON HEAVY BRAMA HM1

  Post
  Usuniete tematy

  KELTON HEAVY BRAMA HM1 SFD/Images/2015/7/25/ea175bebcd6c4f5ab6e4fe391061cf70.jpg SFD/Images/2015/7/25/9c27ef7470504a44a0cf76b7daab9e51.jpg Od Października 2009 korzystam z bramy Kelton HM1 Bardzo lubię ćwiczenie na bramie (szczególnie jako ostatnie ćwiczenie na klatkę krzyżowanie linek wyciągu oraz ćwiczenie bicepsów przy modlitewniku z linką dolnego wyciągu a także ćwiczenie tricepsa z linką wyciągu). Postanowiłem sprawić sobie takie urządzenie do domu. Miałem już ławkę "Z hipermarketu" do której był zakładany wyciąg dolny i górny. Sprzęt ten był juz mocno zużyty i miał sporo wad. Zdecydowałem się zamienić go na dwa osobne urządzenia - porządną ławkę i właśnie bramę. SFD/Images/2015/7/25/da60b3b7ffe8423f9a080724d88a4719.jpg Powyższa maszyna posiadała wyciąg górny i dolny, jednak nadawał się ona raczej do ćwiczeń o charakterze rehabilitacyjnym bardziej niż treningu siłowego. Konkretnie: a) Oryginalne linki były z tworzywa sztucznego (nylonu?) a nie stalowe. W praktyce były za elastyczne i przy ćwiczeniu naciągały sie linki a ciężar pozostawał w miejscu więc od samego początku była potrzebna ich wymiana na stalowe. b) Ciężar na wyciągu nie posiadał własnych prowadnic lecz wykorzystywał przystawkę do ćwiczenia nóg. Wadą tego rozwiązania było to że zakres ruchu był za mały (talerze uderzały w słupek wyciągu), obciążenie w czasie ćwiczenia na wyciągu nie było takie samo w każdej fazie ruchu (pod koniec ruchu odczuwalny ciężar znacznie malał). c) Żeby przełożenie ciężaru z przystawki do ćwiczenia nóg na wyciąg było większe należało założyć ciężar nie tam gdzie zakłada się go przy ćwiczeniu nóg, ale na ten "poprzeczny" trzpień który widać na zdjęciu. Cała przystawka na nogi bujała się wtedy na boki i talerze spadały (średnica trzpienia była mała i standardowe zaciski ze sztangi nie pasowały żeby zabezpieczyć talerze) e) Żeby ćwiczyć z większym ciężarem na wyciągu na stojakach zawsze musiała być w tym samym czasie obciążona sztanga - inaczej cała ławka mogła się wywrócić ponieważ nie była wystarczająco stabilna. f) Oczywiście przy takim ułożeniu wyciągu pomiędzy nogami zawsze znajdowało się oparcie ławki co w niektórych ćwiczeniach przeszkadza. Ponadto w tym okresie dość przypadkowo wszedłem w posiadanie profesjonalnej bramy z siłowni komercyjnej wyposażonej w 2 stosy po 60 kg każdy. Brama miała duże gabaryty - wysokość i szerokość większą niż wymiary mojej siłowni w piwnicy. Jedyną szansą by ja tam wstawić byłoby pocięcie bramy w celu jej zmniejszenia i ponowne zespawanie. Szkoda było mi niszczyć w ten sposób profesjonalnego urządzenie o sporej wartości a nie miałem gdzie go rozstawić. Doszedłem do wniosku że sprzedając tą bramę będę mógł kupić sobie fajną ławkę i bramę do domu z pieniędzy które otrzymam (i tak też zrobiłem :) ). SFD/Images/2015/7/25/d7904f09fbf64f4287bcea18ae270c22.jpg Bramy profesjonalne w siłowni są z mojego doświadczenia dosyć podobne w zakresie komfortu korzystania. Różnią się między sobą elementami takimi jak na przykład przydatny uchwyt przy kolumnach czy możliwy minimalny skok ciężaru czy całkowita wielkość stosu. Z tym że skok ciężaru i wielkość stosu można u wielu producentów wybrać opcjonalnie przy zamawianiu bramy. Jeśli chodzi o awaryjność czy utrzymanie (smarowanie, zużywanie linek) takiej profesjonalne bramy to są to kwestie którymi zajmuje się właściciel siłowni i dla mnie jako osoby korzystającej są to elementy bez znaczenia i nie mam o nich wiedzy. Moja brama była sprzętem w pełni profesjonalnym który oceniam bardzo wysoko i ona stanowi dla mnie punkt wyjścia do porównania bramy HM1 Kelton. Byłem już zdecydowany na ławkę Kelton SPARTAN HEAVY, więc naturalnym dla mnie było wybranie bramy Kelton tak żeby cały sprzęt był z jednej serii. W dodatku wybór bram do domowego zastosowania jest w Polsce dość niewielki. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem że żeby otrzymać bramę wystarczą dwa wyciągi pionowe ustawione na przeciwko siebie, ponieważ wyciągi nie mają najczęściej kółek które mogą się obracać na boki. Tzn. są zainstalowane na sztywno i nie mogą wychylać się w prawo i lewo. Może to być kłopot przy ćwiczeniach takich jak krzyżowanie linek wyciągów, chyba że oba wyciągi są od siebie w odpowiednio dużej odległości. Firma Kelton proponuje trzy rodzaje bram 1) Brama do sufitu HOME - Dla mnie odpada ze względu na brak w niej dolnego wyciągu, konieczność wiercenia dziur w suficie. Kołowrotki bramy są obrotowe a ciężar jest prowadzony na lince bez żadnej prowadnicy. Zastanawiam się czy ciężar nie może się rozhuśtać i uderzyć w ścianę. Ale nie sprawdzałem tego bo nie mam takiej bramy więc nie wiem. Za to na pewno jest to najtańsze rozwiązanie. SFD/Images/2015/7/25/93e8538725914a91b17ebafb6a587837.jpg 2) Brama profesjonalna PM2 i PMS2 - dla mnie za droga i za duża SFD/Images/2015/7/25/4aac4fb9332046a797637b030a381be7.jpg SFD/Images/2015/7/25/4c3df4207e2a404ebceabc93b41b8188.jpg 3) Brama do domu HM1 którą kupiłem. SFD/Images/2015/7/25/83a8c833f8ad4534bd2e56fa2c94948b.jpg Moja wersja to model z 2009 roku. Obecnie dostępna w sprzedaży jest wersja z 2010 roku która jest przede wszystkim niższa. Jest to jak przypuszczam wyjście na przeciw potrzebą klienta tak by pasowała do mniejszych pomieszczeń domowych siłowni które często znajdują się w niskich piwnicach. SFD/Images/2015/7/25/1952c8da19e04da38646980f25b6c665.jpg Kiedyś (2008?) brama HM1 wyglądała tak: SFD/Images/2015/7/25/0ca8ff4dce2f4997baa2d38ab9c56443.jpg Moja brama HM1 2009 także była za duża do mojego pomieszczenia ale doszedłem do wniosku ze bardzo łatwo będzie ja przerobić bez niszczenia oryginalnej konstrukcji. Potrzebowałem zmniejszyć jej wysokość z 220cm do 202cm oraz szerokość z 395cm do 300cm. Nie musiałem w tym celu niszczyć bramy a jedynie zastąpić elementy łączące obie kolumny innymi, krótszymi. Część środkową z drążkiem zostawiłem oryginalną. Jako łączniki wykorzystałem przycięte słupki ogrodzeniowe kupione w CASTORMAMIE które miały identyczny profil jak oryginalne elementy bramy i nawet były już pomalowane na czarny kolor. SFD/Images/2015/7/25/32a6d556da1848eba5112849e24fbf55.jpg SFD/Images/2015/7/25/11f9370949a14594a123a2652aae0f54.jpg Uważam że nie można by zejść z rozstawem kolumn w HM1 na mniejszą szerokość niż 300cm, ponieważ kolumny będą zbyt blisko siebie i nie będzie się dało wykonać pełnego zakresu ruchu. Taka odległość jaką mam u siebie byłaby i tak za mała dla wysokich osób. Obsługa zamówienia przez firmę Kelton była bardzo profesjonalna. Jedna z paczek które otrzymałem uległa uszkodzeniu w transporcie. element bramy był w wyniku tego uszkodzenia nieznacznie zgnieciony. Nie przeszkadzało to w złożeniu i korzystaniu z bramy więc nie zgłaszałem tego do producenta. SFD/Images/2015/7/25/cc555533bdd04776ada289b3997bb158.jpg Natomiast brakowało nalepek "Kelton" i te zostały mi dosłane pocztą po zgłoszeniu tego faktu producentowi. SFD/Images/2015/7/25/0c11365a66f54b70bde55ec55166fc86.jpg "Łezki" do pętelek na końcówkach linek dokupiłem sam - nie stanowiły standardowego wyposażenia. SFD/Images/2015/7/25/2ed814e11dcc471c96e6daa0b876415b.jpg Nie wszystkie elementy "wchodzą" bezproblemowo przy składaniu bramy, ale koniec końców bramę można złożyć. Nie obyło się bez gumowego młotka. PROWADNICE Prowadnice po których porusza się "wózek" z obciążeniem nie są całkowicie równoległe i to powoduje że wózek blokuje się na prowadnicach - czyli ciężar nie wraca samoczynnie w dół. Należy na samym początku nasmarować prowadnice i wszystkie kółka smarem - wtedy ciężar porusza się już płynnie i problem znika (Polecam spray silikonowy do smarowania - dobrze przylega i nie brudzi). SFD/Images/2015/7/25/4b3afcdfc5744bbcaa4b7ef397b8f588.jpg W profesjonalnej bramie którą miałem pierwszy odważnik ze stosu był przykręcony na stałe do "wózka" i brama była już nasmarowana smarem, więc nie mam pełnego porównania. Jednak prowadnice z pewnością były bardziej równoległe do siebie niż w bramie Kelton HM1. SFD/Images/2015/7/25/1e8d1d44d95044d1aa5c1d47981f6355.jpg Elementem który trochę niweluje nierównoległość prowadnic w HM1 jest spora tolerancja samego wózka. Wózek ma plastikowe pierścienie które są reduktorem pomiędzy rurami wózka a prowadnicami (okrągłe przelotki). Zostaje tam na tyle luzu że ewentualne różnice w odległości prowadnic nie są takim problemem. Jednocześnie te właśnie plastikowe okrągłe przelotki wydaja mi się mi najsłabszym punktem bramy Kelton. Mianowicie przy dużych obciążeniach z czasem wyrabiają się i potrafią wypaść. U mnie taki efekt wystąpił po roku użytkowania. Skontaktowałem się w tej sprawie z producentem, który zalecił mi przyklejenie przelotek klejem. Prawdopodobnie jest to świetne rozwiązanie w momencie składania nowej bramy ale jest to trochę problemem kiedy brama jest już nasmarowana smarem. Przy okazji dowiedziałem się że przelotki z modelu HM1 na rok 2010 są wykonane z innego, twardszego tworzywa które jest fabrycznie nabijane przez producenta do wózka i nie wypadają tak jak u mnie. Nawet zaproponowano mi dorobienie za 100zł przelotek Z tego właśnie tworzywa specjalnie do modelu 2009. Nie zdecydowałem się na tą ofertę ponieważ wizja dopłacania do sprzętu za który dałem 1000zł już po jednym roku 10% jego wartości po to aby móc z niego dalej korzystać nie do końca mi odpowiada. Natomiast Kelton przesłał mi całkowicie za darmo standardowe przelotki do modelu 2009. SFD/Images/2015/7/25/35c75f5674ff4409ab3b910613ae71a9.jpg WÓZEK Wózek na który zakłada się obciążenie ma możliwość wykorzystania zarówno oddzielnie dokupowanego stosu jak i talerzy. O przelotkach wózka napisałem już powyżej. Zaznaczę na początku ze wózek jest generalnie ok. Nie wzbudza może takiego zaufania jak w bramie profesjonalnej (trzpienie na ciężar z grubościennej rurki a nie litego pręta, spawy jak na zdjęciu poniżej) ale producent informuje że ciężar który można zakładać jest naprawdę duży i faktycznie nie mam żadnych problemów z wytrzymałością tego elementu. Same zaślepki powinny mieć troszkę mniejszy przekrój żeby nie haczyły się o talerze przy ich zakładaniu i zdejmowaniu. Kolor czerwony wózka fajniw wygląda z tym że farba szybko się zdziera z trzpieni na obciążenie. Gdyby miały powierzchnie taką jak typowy gryf dłużej wyglądałby estetycznie. SFD/Images/2015/7/25/0ed485b15f9240c1aec8ed9f8ae6d283.jpg SFD/Images/2015/7/25/507f810b5a7543b1a6c4178d4744a3ac.jpg SFD/Images/2015/7/25/ca4ca9a3001f4369b45a0d3c2569aece.jpg KÓŁKA Kołka do prowadzenia linek instalowane są w taki sam sposób jak w mojej poprzedniej bramie. Tzn. na trzpień (śrubę) założone jest kółko z łożyskami a jako element dystansujący na śrubę z obu stron zakłada się podkładki. To wszystko należy nasmarować. W zestawie Kelton nie przysłał wystarczającej ilości podkładek. Musiałem je sobie dokupić. I tu w sumie sprawa dość dziwna - Kelton w bramie HM1 jak i zdaje się w bramie PM2 stosuje kółka z tworzywa sztucznego a nie jak to najczęściej bywa w profesjonalnym sprzęcie metalowe. W moim wyciągu z "Hipermarketu" gdzie nie było łożysk, z plastikowych kółek sypał się czarny pyłek w miarę jak były mielone przez tarcie (były nasmarowane!). W bramie Kelton HM1 nic takiego się nie dzieje i kółka chodzą tak samo jak metalowe. Wygląda na to że zapewnienia producenta o ich wytrzymałości są uzasadnione. Chociaż ostatnio zauważyłem że wewnętrzna strona linki która przesuwa się po kółku najbliższemu uchwytowi na brała czerwonawego odcieniu. Co stanie się z kółkami gdy plastikowy pancerz na lince w końcu się przetrze i goła stalowa linka zacznie o nie trzeć? SFD/Images/2015/7/25/23e2c6c700b44cd3b5f0e38c9caae696.jpg SFD/Images/2015/7/25/4935e8d794a14eff9737e52188c89a49.jpg UCHWYT (na jedną rękę) Uchwyt w bramie HM1 jest solidny. Sama rękojeść nie kreci się tak dobrze wokół własnej osi jak w bramie profesjonalnej jeżeli zakręcić nią bez obciążenia. Natomiast przy obciążeniu nie ma między nimi żadnej różnicy. W bramie HM1 pozycja wyjściowa uchwytu jest regulowana. Uchwyt wraz z kółkiem można przestawiać. Ja nigdy nie miałem potrzeby korzystania z innych pozycji niż najwyższa i najniższa, ale może się to komuś przydać. Mechanizm przesuwania uchwytu sprawdza się dobrze. Należy tylko pamiętać aby mocno dokręcić śrubę blokującą bo jeżeli nie jest mocno dokręcona potrafi przesunąć się w czasie ćwiczenia zdzierając ze sobą farbę (przydały by sie tutaj otwory w belce po której przesuwa się uchwyt w momencie zmiany jego wysokości). Uchwyt z kołkiem "jeździ" po belce za pomocą mocowania które ma założone 2 przelotki. Proponuje te przelotki od razu na początku przykleić. Przez pewien okres czasu nieustannie spadały przy przesuwaniu. Chyba plastik w końcu się ułożył bo teraz już nie spadają mimo że ich u siebie nie kleiłem. SFD/Images/2015/7/25/c9cdc9d657bc4f48ab08b3818c051143.jpg SFD/Images/2015/7/25/1cc4499fef924d7cb342692621313749.jpg PRZENIESIENIE CIĘŻARU W obu bramach są widoczne straty na obciążeniu. Tzn. że ciężar odczuwalny przez ćwiczącego jest mniejszy niż zakładane obciążenie ponieważ siły są zredukowane przez bloczki (przełożenia przez kółka). Ciężko mi dokładnie ocenić ale wydaje mi się że są to podobne straty dla obu bram. Korzystam z bramy przez 13 miesięcy i moje spostrzeżenia są następujące: Zalety: 1) Stabilna konstrukcja. Nawet bez przykręcania bramy do podłogi (brama ma w tym celu przygotowane otwory) brama nie wykazuje tendencji do chybotania czy przewracania się (także przy ćwiczeniu z linkami daleko od linii bramy czy huśtania się na drążku). 2) Płynny ruch obciążenia 3) Duży dopuszczalny maksymalny ciężar Wady: 1) Nie do końca przemyślany "wózek" (okrągłe przelotki które mogą wypaść, zdzierająca się farba). Problem z przelotkami może już został wyeliminowany w modelu 2010. 2) Przydała by się poprawa jakości wykonania (przede wszystkim tak żeby po złożeniu prowadnice wózka były bardziej równolegle) Podsumowując uważam że za te pieniądze trudno by było kupić lepszą bramę . Chociaż nie bardzo nadaje się on do siłowni komercyjnej to sprawdzi się w zastosowaniu domowym, dlatego że w domowej siłowni właściciel może o nią należycie dbać i delikatnie obchodzić tam gdzie to jest konieczne. Wtedy brama HM1 całkowicie spełnia swoją funkcje. Ćwiczy się na niej całkiem przyjemnie i generalnie poza kilkoma niedociągnięciami spełnia moje oczekiwania. Moje spostrzeżenia z używania ławki KELTON HEAVY SPARTAN: http://www.sfd.pl/KELTON_HEAVY_SPARTAN_II-t679073.html Oraz maszyny na brzuch KELTON PM1 PRO (Hotel&SPA): http://www.sfd.pl/KELTON_MASZYNA_NA_BRZUCH_PM1_PRO_HOTEL%26SPA_VS._TECHNOGYM_BIOSTRENGHT_ABDOMINAL-t681050.html Zmieniony przez - zeus1000 w dniu 2012-02-07 13:03:16

  Odpowiedzi: 5 Ilość wyświetleń: 8334 Data: 12/23/2011 7:11:26 PM Liczba szacunów: 0
 • Andrzej Kołodziejczyk-dziennik treningowy v-ce Mistrza Świata

  Post
  Hi Tec Nutrition & Peak Performance

  W sobotę i niedzielę kręciłem tylko aeroby po 30min.Na ten okres na razie wystarczy.Pierwszy tydzien poszedł gładko.Zaadaptowalem się do diety i scisle będę się jej trzymal.Wraz ze zmianami sylwetki bedę ją modyfikował lub pozostawię bez zmian.W zeszlym sezonie była podobna i w zasadzie prawie jej nie zmienialem do dnia zawodow. Aktualna dieta z suplementacją Rano na czczo 10g L-Glutamin 10g BCAA Powder 1 kaps. Carnitin 1000 1 kaps Hellburner 1 posiłek 120g płatków owsianych Rodzynki,banan 90-100g Whey C-6 1 tabl.Vitamin A-Z 1 kaps.EPA/DHA/GLA 1 g witaminy C Magnez+Potas(aspargin) 30 minut aerobów a po nich 10g L-Glutamin 10g BCAA Powder 15min przed 2 posilkiem 5 tabl. Ultra Amino 5100 2 posilek 300g piersi z kurczaka 100g ryżu Warzywa Łyzka oliwy z oliwek 15min.przed 3 posilkiem 5 tabl. Ultra Amino 5100 3 posilek 300g wołowiny(chudej) 100g ryżu Warzywa Łyzka oleju rzepakowego nierafinowanego tłoczonego na zimno 1 kaps. EPA/DHA/GLA 15min. Przed 4 posilkiem 5 tabl.Ultra Amino 5100 4 posiłek 300g piersi z kurczaka 100g ryżu(białego lub brązowego) Warzywa 1 łyzka oliwy z oliwek (czasami zamiast piersi 300g lososia lub lub 15 bialek z trzema żółtkami-wtedy nie dodaje oleju) Przed treningiem 30g Stanofusion 1 kaps.Carnitin 1000 1 kaps Hellburner Po treningu 100g Carbo Plus 60-70g Whey C-6 5 posiłek 100g ryżu 300g piersi z kurczaka Warzywa Łyzka oliwy z oliwek 1 kaps.EPA/DHA/GLA 1 tabl. Vitamin A-Z 1g witaminy C 200mg Witaminy E 6 posiłek 90-100g Whey C-6 Łyzka masła orzechowego /ObrazkiSFD/zdjeciaSFD/9bfe4d69ff454c52aac2b7f9b607a838.GIF

  Odpowiedzi: 788 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 7/15/2012 9:09:28 PM Liczba szacunów: 0
 • tez dalem wam http://s1.onlyfight.pl/c.php?c=b-50 http://s1.onlyfight.pl/c.php?c=b-50 http://s1.onlyfight.pl/c.php?c=b-50

  Odpowiedzi: 3005 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 6/9/2008 2:18:13 PM Liczba szacunów: 0
 • Plan treningowy i dieta do oceny redukcja.

  Post
  Trening dla początkujących

  Cześć, Dokonałem paru zmian w planie, proszę o przeglądnięcie i wskazówki, dzięki! :) Dzien 1 KLATKA I BARKI a1) wyciskanie sztangi leżąc ławka płaska 5x5 B1) wyciskanie hantli leżąc ławka skośna hantle 4 x6 Odpoczynek 60s. Przechodzi do: B2) rozpiętki z hantlami na ławce skośnej 4 x6 Odpoczynek 60s. C1) linki wyciągu 3 x 24 (4x6 10 sek przerwy) Odpoczynek 90s. D1) wyciskanie na maszynie Smith’a 3 x 25 (5x5 Cluster Set) Odpoczynek 90s. BARKI A1) wznoszenie sztangi lamanej 5 x5 Odpoczynek 60s. B1) Wyciskanie Zolnierskie 5x5 powtorzen C1) wznosy boczne ze sztangielkami stojąc 4 x 6-8powtorzen Przechodzi do od razu C2) naprzemienne wznoszenie hantli przodem przed siebie hantle  4 x 6-8 powtorzen Odpoczynek 60s. D1) wyciskanie zza karku na maszynie smitha za glowe 3 x 25 (seria łączona 5 x 5) 10sek odpoczynek po 5 Odpoczynek 90s. Dzien 2 NOGI A1) wykroki z torba na plecach 6 krokow na noge 4x 6 odpoczynek 60s Przechodzi do: A2) przysiady z hantlami proste plecy hantle wzdluz ciala 4x6 Odpoczynek 60s. B1) przysiady ze sztanga na plecach 5x5 C1) martwy ciag na prostych nogach 5x5 Odpoczynek 60s. D1) unoszenie łydki na maszynie Smith’a 4 x 12-15 Odpoczynek 60s. D2) wyciskanie lydki na maszynie 3 x 15-20 Odpoczynek 60s. D3) osle wspiecia (5x5 Cluster Set) Odpoczynek 90s. Dzien 3 PLECY A1) martwy ciąg z uginaniem nog B1) Podciąganie na drazku szeroki uchwyt 3x 10-12 B2) podciąganie z obciążeniem, chwyt neutralny 5 x 5 Odpoczynek 90s. C1) wiosłowanie ze sztangą w opadzie tułowia 2 x 25 (5x5 10 sek przerwy) Odpoczynek 90s. D1) wioslowanie hantla w opadzie 4 x 6 do 8 Odpoczynek 60 D2) sciaganie drazka do brody 4x 6 do 8 Odpoczynek 60 przejscie do E1) przyciąganie linki wyciągu poziomego siedząc do brzucha 5x 5 Do brzucha Odpoczynek 90s. F1) ściąganie linki wyciągu pionowego, drążek w kształcie „V” albo dwa uchwyty wasko 2 x 25 (5x5 10sek przerwy) Odpoczynek 90s. G1) Szrugsy 3x10 Dzien 4 BICEPS I TRICEPS A1) uginanie ramion ze sztangą łamaną stojac 5x5 Odpoczynek 90s. B1) uginanie ramion z hantlami uchwytem młotkowym obie rece na raz 4x 6 do 8 Od razu do nast super-seria B2) naprzemienne uginanie ramion z hantlami z supinacja naprzemian 4 x 6 do 8 Odpoczynek 60s. C1) uginanie ramion ze sztangą łamaną nachwytem 2x25(seriałączona5x5) Odpoczynek 90s. 5powtorzen i 10sek przerwy do 25 powt D1) Jedna reka 5x druga 90stopni 3xMAX TRIC A1) francuskie wyciskanie sztangi łamanej leżąc 5 serii po 5 i przerwa Odpoczynek 90s. B1) pompki na poręczach, dociążone lub wyciskanie na triceps maszyna 4 x 6-8 Przechodzi do: B2) pompki w wąskim uczwycie, pompki rece wasko, lokcie przy ciele lub wyciskanie duzej sztangi w waskim uchywcie 4 x 6-8 Odpoczynek 60s. C1) prostowanie ramion z linkami wyciągu pionowego 2 x 25 (seria łączona 5 x 5) Odpoczynek 90s. Dodatkowo brzuch 15-20 min po 2 treningach w tygodniu: BRZUCH A1) Lezenie na plecach, kettle w rece spinanie brzucha 4x10 powt A2) Podciaganie nog dol brzucha 4x10 A3) Allachy na stojaco 3x10 A4) Plank 2x czas B1) Zginanie brzucha na maszynie 4x10 B2) Skrety na maszynie 2x strona x10 B3) Kolko 3x10 B4) Plank Zmieniony przez - zangariev w dniu 2016-07-27 13:00:36

  Odpowiedzi: 9 Ilość wyświetleń: 1617 Data: 7/27/2016 12:56:38 PM Liczba szacunów: 0
 • HEKADE - Przygotowania do zawodów 2015.

  Post
  Dzienniki Treningowe

  Sporo kcal, wstawilbys przykladowy zrzut michy? Ciekawi mnie jak wygladaja twoje posilki ;p spoko ;-) W DT: 1.Rano: Colon C zaraz po przebudzeniu + probiotyki 2mlnd bakterii. -200g jabłek (ok 3 małych, z naszych drzew :-D) -170g kaszy jaglanej -8 białek jaj + 2 cale jaja / 250g fileta + 10g oliwy + 1g omega3, witaminy, koenzym q10, 2000iu Wit D. 5g Wit C. 5g Jabłczanu kreatyny 2. na treningu: -25g carbo -10g bcaa 3. Zaraz po treningu: - 65g carbo - 200g banana - 170g rozgotowanego ryzu/kaszy jaglanej - 50g białka -5g kreatyny jabłka 4.1.5h -2h po treningu: -225g ryzu / kaszy jaglanej - 200g fileta + 100g schabu 5. -120g kaszy gryczanej -150g schabu + 150g fileta 6. Colon C 20-30min przed posilkiem -8 zółtek, -20g smalcu, -15g oliwy z oliwek z 1.tloczenia na zimno -10g oleju z orzechow wloskich -20g oleju Lnianego +1g omega3. 2000iu Wit.D, Minerały, Cynk 45mg(lacznie 60mg z mineralami z tabsow) Kcal wychodził około 5000. i tak przeważnie wygląda każdy moj DT. Czasem leci ryz a czasem zamiast niego kasza gryczana/jaglana/ziemniaki. Z innych źródeł nie korzystam wg. Nie jem żadnych porduktów które mają w sobie gluten, laktoze i czuje sie świetnie. Po miesiącu bez tego syfu zaobserwowałem u siebie: (moze sie komus przyda). - Brzuch prawie cały czas płaski. Wiadomo ,że jak zjem taki potreningowy gdzie wagowo jest około kg, to cieżko go wciągnąć, ale za niedługi czas jest luz. Nie ma tej ociężałości jak jadłem makarony, mąki itp, apetyt jest cały czas i trawienie jest bdb ;-) - Nie jestem wg ospały, kawe pije tylko przed treningiem ale to temu by miec dodatkowego powera, wczesniej piłem po 2-3 ed - Przestały mi lecieć włosy a w domu mówią że nawet nieźle odrosły i ogólnie szybciej rosną :-D Zmieniony przez - Hekade w dniu 2015-12-30 22:41:42

  Odpowiedzi: 2072 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 12/30/2015 10:28:38 PM Liczba szacunów: 1
 • Pytanie o wit B12, wapń....

  Post
  NUTRIFARM&OLIMP

  Z tego co czytam, naukowcy strasznie uparli sie w tych badaniach, aby szukac stezenia tych susbtancji w surowicy krwi. Prace Veturiego na temat anty utleniaczy http://web.tiscali.it/iodio/Documenti/EpiMarker.pdf pokazuja, że witmian C znajduje sie w wikeszych ilosciach Although the body's maximal store of vitamin C is largely determined by the renal threshold for blood, there are many tissues which maintain vitamin C concentrations far higher than in blood. Biological tissues that accumulate over 100 times the level in blood plasma of vitamin C are the adrenal glands, pituitary, thymus, corpus luteum, and retina. Those with 10 to 50 times the concentration present in blood plasma include the brain, spleen, lung, testicle, lymph nodes, liver, thyroid, small intestinal mucosa, leukocytes, pancreas, kidney and salivary glands. Testing for ascorbate levels in the body Simple tests use DCPIP to measure the levels of vitamin C in the urine and in serum or blood plasma. However these reflect recent dietary intake rather than the level of vitamin C in body stores. Reverse phase high performance liquid chromatography is used for determining the storage levels of vitamin C within lymphocytes and tissue. It has been observed that while serum or blood plasma levels follow the circadian rhythm or short term dietary changes, those within tissues themselves are more stable and give a better view of the availability of ascorbate within the organism. However, very few hospital laboratories are adequately equipped and trained to carry out such detailed analyses, and require samples to be analyzed in specialized laboratories. Several individuals and organizations advocate large doses of vitamin C based on in vitro and retrospective studies, although large, randomized clinical trials on the effects of high doses on the general population have never taken place. Individuals who have recommended intake well in excess of the current Dietary Reference Intake (DRI) include Robert Cathcart, Ewan Cameron, Steve Hickey, Irwin Stone, Matthias Rath and Linus Pauling. Arguments for megadosage are based on the diets of closely related apes and the likely diet of pre-historical humans, and that most mammals synthesize vitamin C rather than relying on dietary intake. http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C#Vitamin_C_megadosage Podobnie rzecz sie ma co do jodu. Zmieniony przez - Maniek_M w dniu 2009-12-30 19:56:21

  Odpowiedzi: 133 Ilość wyświetleń: 16812 Data: 12/30/2009 7:52:25 PM Liczba szacunów: 0
 • Trening nr:48 Rozgrzewka: skakanka(60, 65,70)"+ 3x10 pompek+ krążenie ramion C*:6/3/3/3 B1:3/3/3/3 A4:3/3/3/3 A2:6/6/6/6 E1:T/A F1:B/A W1:T/A O:23/23/23/23 H:5/5/5/5 K2:3/3/3/3 10 minut przerwy Tabata: Masa:16 kg Serie:12/11/11/10/9/9/9/8 Suma:79 Dzisiejszy trening był dla mnie dosłownie drogą przez mękę co odbiło się na wyniku np. C*. Nowy drążek zupełnie mi nie odpowiada- rączki neoprenowe kiepsko leżą mi w dłoni i są zbyt miękkie jak dla mnie a bez rączek drążek jest strasznie śliski i nie bardzo wiem co na to poradzić. B1 robione na barierkach tworzących kąt prostych niespecjalnie mi pasuje, drugą serię zrobiłam na krzesłach ale to była ogólna tragedia i musiałam wrócić do barierek. A4 to chyba najprostsze ćwiczenie, ręce opieram na wysokości 22,5 cm. A2 nie najgorzej, nogi na wysokości 44 cm a ręce na 6 cm- nie wiem czy to dobrze. H-tutaj znowu pojawia się problem z upiornym drążkiem- wisi zbyt nisko albo ja mam zbyt długie nogi i dodatkowo dochodzą problemy z trzymaniem się, wspominałam o nich już przy C*. K2 Ręce na wysokości 60 cm nogi oddalone o 110-120 cm. Tabata dołożyłam dziś ciężaru, większość obciążenia miałam w plecaku- tym razem na plecach a tylko 2 kg trzymałam w rękach i wyszło to chyba lepiej niż ostatnio a na pewno lepiej technicznie i mniej musiałam uważać by nie przywalić ciężarem o podłogę. Lepszy komfort wykonywania ćwiczenia. Nastrój podczas treningu chyba najgorszy ze wszystkich jakie zdarzyło mi się mieć podczas treningów- chyba spowodowany początkowym niepowodzeniem w C*. Kolejny trening w niedzielę tym razem na 70% mam nadzieję, że zrobię w C* po równo. Zmieniony przez - Massami w dniu 2011-10-07 20:58:25

  Odpowiedzi: 1501 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 10/7/2011 8:56:10 PM Liczba szacunów: 0
 • --------------------KURACJA ANTYPRZEZIĘBIENIOWA-------------------- Tradycyjnie jesień i zima, to okres wzmożonych zachorowań na wszelkie rodzaje infekcji górnych dróg oddechowych. Spośród nich najczęstsze, to zwykłe przeziębienia i grypa. Oba schorzenia to infekcje, czyli zakażenia górnych dróg oddechowych, do których należy nos, gardło i krtań. Termin zakażenie oznacza, że nasze drogi oddechowe zostały zaatakowane przez drobnoustroje (bakterie, wirusy). Większość z nas w okresie jesienno-zimowym doświadcza udręki kataru, bólu gardła i kaszlu. Co robić, by ustrzec się przed grypą i przeziębieniem oraz jak je zwalczać, gdy już im ulegniemy? Jak wiemy zbliżają się mokre i zimne dni, więc nietrudno o infekcje, które nie leczone mogą doprowadzić do poważnych powikłań&#8230; Bardzo ważna jest odporność organizmu, którą możemy wzmocnić za pomocą suplementów, lecz przed tym wypada wspomnieć o tym, że m.in. nadmiar kalorii osłabia odporność: Sposób odżywiania wywiera głęboki wpływ na nasz układ immunologiczny. Najczęstszą przyczyną zaburzeń odporności organizmu jest niedożywienie, które zwiększa podatność na czynniki chorobotwórcze i inne infekcje. Obecnie jednak większym problemem niż niedożywienie jest nadmiar pochłanianych kalorii, co wydaję się mieć również ścisły związek z upośledzeniem funkcjonowania systemu odpornościowego. Nasz układ immunologiczny jest niezwykle wrażliwy na wszelkie zmiany w diecie. Przy nadmiarze spożywanych kalorii w organizmie następuje wzrost liczby zapalnych makrofagów, a także limfocytów produkujących zapalne przeciwciała. Błony komórek obronnych zawierają także więcej utlenionych kwasów tłuszczowych, które nasilają produkcje niebezpiecznych wolnych rodników. Na podstawie przeprowadzonych badań na zwierzętach laboratoryjnych stwierdzono, że stosowanie diety niskokalorycznej łagodzi i opóźnia powstawanie chorób nerek, jak również hamuje powstawanie zmian nowotworowych. Obecnie uważa się, że najbardziej korzystny wpływ na funkcjonowanie naszego układu odpornościowego wywiera dieta niskokaloryczna z wysoką zawartością kwasów omega-3. Gdy już znamy podstawy możemy przejść do suplementacji. Szeroką gamę różnorodnych produktów przygotowała firma Olimp laboratories. Olimp Gold-Vit-C ---> występuje w dwóch dawkach 500 i 250 mg. Jest to najnowocześniejsza formuła witaminy C. Dzięki połączeniu witaminy C z kwasem treonowym, zatrzymujemy jej rozpad do nieaktywnego kwasu. W ten sposób uzyskamy trwałą postać witaminy zdolną do długiego, ochronnego, zdrowotnego działania na organizm. Jak widać ta wspaniała innowacja tej jakże ważnej witaminy jest dla nas bardzo korzystna: -działa w układzie odpornościowym przez 24H; -jest jedyną formą witaminy C o neutralnym pH; -nie podrażnia układu trawiennego Olimp Vita-min plus---> jest kompleksowym suplementem uzupełniającym niedobory witamin I minerałów w diecie. Wszystkie składniki mineralne występują w postaci chylatów co wpływa na maksymalną przyswajalność. Dodatek luteiny wspomaga prace narządu wzroku a MIŁORZĄB JAPOŃSKI poprawia pamięć i koncentrację, łagodzi zaburzenia snu i usprawnia krążenie. W dzisiejszych czasach dla większości osób koniecznością staje się uzupełnianie diety preparatami witaminowymi, wobec pogarszającej się jakości żywności, stresu i braku czasu na zróżnicowaną dietę. Jeżeli już uzupełniać to dlaczego nie najlepszymi suplementami jakie oferuje nam firma OLIMP LABOLATORIES? Vita-min plus dla kobiet---> Preparat przeznaczony dla kobiet. Zawiera kompleks witamin i minerałów, na które rośnie zapotrzebowanie gdy często stosujesz &#8222;drakońskie diety&#8217;&#8217;, popalasz papierosy, uprawiasz sport, bierzesz tabletki antykoncepcyjne, długo pracujesz, żyjesz w ciągłym stresie lub jesteś w ciąży.. OLIMP Gold Omega-3 ---> Preparat zawierający najwyższej jakości koncentrat oleju rybiego O bardzo wysokim, unikalnym na rynku stopniu skoncentrowania 50%! Każda kapsułka preparatu zawiera 1000mg oleju rybiego i aż 500mg Kwasów tłuszczowych omega 3! (30 EPA / 20 DHA) Suplement ten m.in. zapobiega chorobom serca i układu krążenia , obniża podwyższone ciśnienie tętnicze oraz poziom złego cholesterolu LDL OLIMP Chela-Mag B6 ---> Suplement diety zawierający wysokoprzyswajalny magnez w połączeniu z witaminą B6. Zestawienie tych dwóch składników wykazuje zdwojone działanie w zakresie poprawy pracy układu nerwowego, szczególnie w stanach nadpobudliwości, braku koncentracji oraz wzmożonej podatności na stres. OLIMP Chela-Cynk ---> zawiera najlepiej przyswajalną formę cynku w postaci chelatu. Wykazuje się właściwościami antywirusowymi i przeciwbakteryjnymi. Poprawia odporność organizmu. Stymuluje do pracy system immunologiczny. Wspomaga także pracę i aktywność narządów płciowych. Jest niezbędny do produkcji testosteronu. OLIMP Chela-Selen ---> zawiera wysokoprzyswajalny pierwiastek w formie kompleksu aminokwasowego. Ten niezwykle cenny minerał pełni ważną rolę w procesie wzmacniania odporności naszego organizmu, eliminuje toksyczne metale z diety oraz zapewnia prawidłową przemianę materii. OLIMP Garlicin (ekstrakt czosnku) ---> Jest to preparat, który zawiera w jednej tabletce aż 200mg wysokoskoncentrowanego ekstraktu z czosnku pospolitego. Zawiera najważniejsze substancje bioaktywne czosnku ( m.in allicyna). Preparat ten poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego. Chroni nasze serce i układ krążenia. Ekstrakt jest bezwonny dlatego bez obaw o nieświeży oddech możemy sięgnąć po ten suplement. Olimp Zielona Herbata ---> zawiera silnie skoncentrowany wyciąg z zielonej herbaty . Wspomaga odchudzanie, jest antyoksydantem oraz przedłuża działanie witaminy C. Bardzo ciekawa alternatywa dla osób nie mających czasu na zaparzanie zielonej herbaty, lub nielubiących jej smaku. Olimp Probio&#8217;Stick ---> Kompozycja bakterii pro biotycznych nowej generacji. Redukuje dyskomfort jelitowo-żołądkowy spowodowany stresem. Olimp L-glutamine ---> Wspomaga naturalną odporność, niestety jest nieznana wśród większości ludzi, lecz sportowcy doceniają jej znaczenie dla zdrowia. Poniżej przedstawiam plan kuracji anty przeziębieniowej: Gold-Vit C w okresie większego zapotrzebowania lub przeziębienia 2x500mg rano i po południu podczas posiłków. W okresie zapobiegania 2x250mg. Gold Omega-3 2xdziennie do posiłków rano i po południu Vita-min plus 1xdziennie rano Chela-selen 1xdziennie po posiłku Chela-Mag B6 1x dziennie po posiłku L-glutamine 2g rano, 2g po południu 2 g przed snem (przed posiłkami) Garlicin 1x dziennie po śniadaniu Probio&#8217;stick : przed sytuacjami przysparzającymi nam dużo stresu Chela-cynk1x dziennie przed snem

  Odpowiedzi: 18 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 10/16/2007 12:17:52 AM Liczba szacunów: 0