SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Wyszukiwarka

Znalezione pod frazą:

c

 • bo ja słyszałam o tym by nie być głodnym, brać wit c i b12 nie wiem czy to dobre pomysły:)

  Odpowiedzi: 3001 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 8/26/2013 1:44:51 PM Liczba szacunów: 0
 • bo ja słyszałam o tym by nie być głodnym, brać wit c i b12 nie wiem czy to dobre pomysły:) Glodna nie chodzę, ja mam problem z jedzeniem i trybem zycia, pracuje w nocy i malo spie. wiec póki co mam diete IF plus phosphatidylserine no i wiecej sun. Zauwazylam plusy takie jak, znikly mi pryszcze |-)no i sa male spadeczki w cm. Corum wiem, ale juz mam ten i póki co tez działa - słucham sie Izy jak wyroczni %-)

  Odpowiedzi: 3001 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 8/26/2013 1:47:39 PM Liczba szacunów: 0
 • Jeju, jakie słońce? %-) W Pyrlandii jest tak zimno, że aż brrrrr, chyba 12*C i wicher straszny %-).

  Odpowiedzi: 3001 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 9/2/2013 9:24:58 AM Liczba szacunów: 0
 • Jeju, jakie słońce? %-) W Pyrlandii jest tak zimno, że aż brrrrr, chyba 12*C i wicher straszny %-). No właśnie!! Tu gdzie pracuje to jest niezłe wygwizdowo! Dziś oficjalnie ubrałam jesiennie botki! W sierpniu nie chciałam straszyć, ale skoro już wrzesień to mogę }:-( Mam bluzkę na krótki rękaw, długi sweter i marynarkę i wcale nie pogardziłabym jeszcze jakimś okryciem }:-(

  Odpowiedzi: 3001 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 9/2/2013 9:29:39 AM Liczba szacunów: 0
 • Ja też się zawijam Kobitki! Czas zrobić papu na jutro i iść spać, bo za późno chodzę spać. K o l o r o w y c h s n ó w ;-D ;-D

  Odpowiedzi: 3001 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 9/2/2013 10:00:51 PM Liczba szacunów: 0
 • Gdzie jest SPAM?

  Post
  Doping

  wit c w strzałkach dobrze działa

  Odpowiedzi: 3001 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 1/28/2014 10:36:23 AM Liczba szacunów: 0
 • Gdzie jest SPAM?

  Post
  Doping

  właśnie nie wiem czy bic 25 co dzień czy 50 co 2 dni Uważam że 50 c 2 dni jest ok. Moje osobiste zdanie. I myślę też że po inj już do orala nie wrócisz jeśli chodzi o metke ;]

  Odpowiedzi: 3001 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 1/28/2014 5:18:10 PM Liczba szacunów: 0
 • Gdzie jest SPAM?

  Post
  Doping

  No chyba nie w pl :) U nas do maja bedzie -10'c

  Odpowiedzi: 3001 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 1/29/2014 7:32:36 PM Liczba szacunów: 0
 • Gdzie jest SPAM?

  Post
  Doping

  raz na 2m-c

  Odpowiedzi: 3001 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 1/30/2014 3:49:57 PM Liczba szacunów: 0
 • Gdzie jest SPAM?

  Post
  Doping

  to dobre bicie ;-) zawsze coś, ale największa jest satysfakcja za 1 m-c

  Odpowiedzi: 3001 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 1/30/2014 4:26:15 PM Liczba szacunów: 0
 • Gdzie jest SPAM?

  Post
  Doping

  http://www.topceny24.pl/product/image/1081/C-fakepath-GC-6000-5.jpg

  Odpowiedzi: 3001 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 1/31/2014 3:06:09 PM Liczba szacunów: 0
 • A,B,C,D mieszczą się w grabę :-))

  Odpowiedzi: 3001 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 2/21/2014 7:39:51 PM Liczba szacunów: 0
 • veronia, ja do 30 roku zycia nosilam 75 B.... jako jedyny słuszny rozmiar ja też, aż mi dobrała specjalistka i okazało się, że mam 70D teraz c,a wg starych to już chyba -a

  Odpowiedzi: 3001 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 2/21/2014 7:59:36 PM Liczba szacunów: 0
 • ludzie, tak na serio? Oo https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/p75x225/1622799_636024296445716_224191418_n.jpg

  Odpowiedzi: 3001 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 2/27/2014 3:05:19 PM Liczba szacunów: 0
 • Związek Strzelecki "STRZELEC"

  Post
  Sztuki Walki

  CELE Z.S."STRZELEC" - O.S.W.: Propagowanie wśród młodzieży idei koleżeństwa , patriotyzmu i poszanowania dla drugiego człowieka i jego własności. Działanie na rzecz umacniania obronności państwa. Kreowanie wzorowych postaw obywatelskich, oraz poszerzanie wśród młodzieży znajomości historii naszego państwa. Podnoszenie sprawności fizycznej i wyrabianie umiejętności zdyscyplinowanego życia. Kultywowanie wśród młodzieży sportów pro obronnych. REAKTYWOWANIE Z. S. "STRZELEC" Na III - im Kongresie Konfederacji Polski Niepodleg?ej w 1989r ( jeszcze przed odzyskaniem niepodleg?o?ci ), z inicjatywy jej Przewodnicz?cego Leszka Moczulskiego zostaje podj?ta uchwa?a o reaktywowaniu Zwi?zku Strzeleckiego "STRZELEC". Pierwszym aktem potwierdzaj?cym wznowienie dzia?alno?ci Z.S."STRZELEC" by? zorganizowany w Juszczynie ( Beskid Makowski ) pierwszy kurs instruktorsko - metodyczny dla kierowniczej kadry "STRZELCA" który prowadzi? osobi?cie kpt.rez. W?odzimierz Olszewski, powo?any do Kwatery G?ównej na stanowisko Szefa Wydzia?u Szkolenia. M?odzi instruktorzy po z?o?eniu przyrzeczenia na polanie le?nej w dniu 5 sierpnia 1989r przybyli do Krakowa, gdzie wzi?li udzia? w mszy za Ojczyzn? w Katedrze na Wawelu. Staj?c obok dawnych legionistów i cz?onków pierwszych formacji "STRZELCA" stali si? kolejn? zmian? pokole? walcz?cych o niepodleg?o?? Polski. Nast?pnie w podziemiach Katedry przy grobie marsza?ka J.Pi?sudskiego nast?pi?o symboliczne przekazanie "maciejówki" przedstawicielowi kolejnego pokolenia walcz?cego o niepodleg?o?? Polski, przemawiali dawni podkomendni Marsza?ka oraz Leszek Moczulski - Komendant G?ówny reaktywowanego Zwi?zku. W dniu nast?pnym spod krakowskich Oleandrów wyruszy?y pierwsze formacje "STRZELCA". W forsownym, pe?nym okoliczno?ciowych wieców i uroczysto?ci marszu "Szlakiem Pierwszej Kadrowej" nast?pi?a integracja poszczególnych ugrupowa? niepodleg?o?ciowych ze strzelcami. Za maszeruj?cymi kolumnami, przed i po bokach przemyka?y si? ubeckie pojazdy, z których wygl?dali umundurowani i utajnieni funkcjonariusze, dostrzegaj?cy nowe niebezpiecze?stwo dla wal?cego si? systemu. Jak feniks z popio?ów odrodzi?a si? m?odzie?owa organizacja, która w okresie zaborów przygotowywa?a kadry do walki o niepodleg?o?? Polski. Przeszkody stawiane przez postkomunistyczn? nomenklatur? spowodowa?y, ?e Zwi?zek zosta? zarejestrowany dopiero po roku t.j. 13 czerwca 1990r. Do roku 1996 Komendantem G?ównym Z.S."S" by? Leszek Moczulski a Szefem Sztabu Kwatery G?ównej pocz?tkowo by? pp?k rez. Stanis?aw Dronicz a potem mjr rez. W?odzimierz Olszewski. W latach 1996 - 1999 Komendantem G?ównym Z.S."S" i jednocze?nie Szefem Sztabu Kwatery G?ównej by? mjr Z.S."S"Andrzej Ka?mierczak. W dniu 6 listopada 1999r na Walnym Zgromadzeniu Z.S."S" na Komendanta G?ównego zosta? wybrany pp?k rez. Czes?aw Buksi?ski a na Szefa Sztabu kpt Z.S."S" Marek Micha?owski. W 2000 roku z okazji 10 lecie reaktywowania Zwi?zku, odby?o si? uroczyste Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie cz?onków Zwi?zku Strzeleckiego "Strzelec" w Santocku k/Gorzowa Wielkopolskiego w dniach od 01 do 04 czerwca. W okresie dziesi?cioletniej dzia?alno?ci Z.S."S"nie otrzyma? nigdy ?adnej pomocy finansowej od Pa?stwa a mimo tego ruch ten trwa i w ró?nych okresach dosy? dynamicznie si? rozwija?. Podstaw? dzia?alno?ci strzeleckiej to praca spo?eczna kadry kierowniczej i oparcie o pomoc organizacyjn? ze strony Konfederacji, g?ównie korzystanie z jej pomieszcze? i biur. Pomimo problemów finansowych oraz trudno?ci z umundurowaniem i brakiem sprz?tu szkoleniowego w cz??ci obszarów i okr?gów trwa?a i trwa aktywna praca szkoleniowo - wychowawcza, strzelcy uczestnicz? w licznych imprezach i uroczysto?ciach patriotycznych nie tylko o zasi?gu lokalnym ale te? o charakterze ogólnopolskim. Regularnie odbywaj? si? Walne Zgromadzenia jak te? centralne odprawy i narady kadry kierowniczej. W ?wiadomo?ci spo?ecznej, tak jak w okresie mi?dzywojennym, m?ody cz?owiek w mundurze i "maciejówce" jednoznacznie kojarzy si? ze "strzelcem" wraz z ca?ym baga?em tradycji patriotycznej zwi?zanej z osob? Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego. Trzeba pami?ta? ?e przez ca?y okres PRL-u komuni?ci szczególnie t? tradycj? chcieli z pami?ci narodu polskiego usun??, poprzez przemilczanie tematu a przecie? mieli monopol w dziedzinie edukacji i mediów pa?stwowych, prywatne wówczas nie istnia?y.

  Odpowiedzi: 16 Ilość wyświetleń: 7791 Data: 12/7/2004 12:06:01 AM Liczba szacunów: 0
 • mecze c=raczej jako lekkie aero bo nie utrzymujesz temapa na stałym poziomie, możesz dac to bcaa

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 4/17/2012 7:13:01 PM Liczba szacunów: 0
 • http://liczniki.org/gif2/an-ProszeF20oF20glosF20naF20mojegoF20batonaF20proteinowegoF21F21F20-ff0000ffffffxxxxxx31002-1-1-7-red001.gif GŁOSOWAĆ TU KLIKAĆ BATON PROTEINOWY SOG!

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 5/13/2012 2:08:47 PM Liczba szacunów: 0
 • http://apps.facebook.com/offerpop/Contest.psp?c=120917&u=16671&a=254553244581393&p=104400682978813&v=Entry&id=355384&rest=1 prosze zaglosuj mega wazne

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 5/13/2012 2:15:43 PM Liczba szacunów: 0
 • Teraz C: Hiszpania- Włochy- Irlandia- Chorwacja- i tu też truno :D

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 5/28/2012 9:47:02 PM Liczba szacunów: 0
 • JAK ISE BAWIC TO SIE BAWIC, DRZWI WYJE**C OKNO WSTAWIC!!! http://img2.demotywatoryfb.pl/uploads/201206/1338639502_by_PocztowaKsiazkaNadawcza_500.jpg

  Odpowiedzi: 3000 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 6/4/2012 2:17:43 PM Liczba szacunów: 0