SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Wyszukiwarka

Znalezione pod frazą:

c

 • Test niesponsorowany: It''s the final cut down - UD 2.0 by pitbull61 - pods.str.55!

  Post
  Odżywki i suplementy

  Cynk przez 3 dni ładowanie. Pierwszy dzień 12kaps, drugi 10kaps, 3 8kaps. VIT C po 2kaps (2g) po posiłku, 5x dziennie przez 3 dni

  Odpowiedzi: 685 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 10/12/2011 6:45:24 PM Liczba szacunów: 0
 • Test niesponsorowany: It''s the final cut down - UD 2.0 by pitbull61 - pods.str.55!

  Post
  Odżywki i suplementy

  dzieki pitt za odpowiedz odnosnie cynku i witaminy C ten cynk brac na raz ? czy tez rozlkadac to jakos wciagu dnia ? jak raz to kiedy najlpiej rano , poludnie, przed snem ?

  Odpowiedzi: 685 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 10/13/2011 5:13:40 PM Liczba szacunów: 0
 • Test niesponsorowany: It''s the final cut down - UD 2.0 by pitbull61 - pods.str.55!

  Post
  Odżywki i suplementy

  Też uważam, że ten sposób z cynkiem i Vit C dobrze działą na przeziębienia. Dobra przemiana! Faktycznie jak się już ma trochę lat na karku to znacznie trudniej dopalić tłuszcz. Znajomy mi mówił, że po 25 roku życia metabolizm tak zwalnia, że większość idzie w brzuch i trzeba się rzeczywiście pilnować bo np. parę piwek może sp.erdolić pracę. Ja niedawno przekroczyłem 25 rok i metabolizm w dalszym ciągu wyśrubowany i możecie sobie wyobrazić, że był taki czas, że dzień zaczynałem od śniadania skłądającego się z jajecznicy z 4 jaj, dużo kaszanki, dużo ziemniaczków, wszystko oczywiście na masełku %-) do tego browar:-P Po pewnym czasie zbadałem cholesterol i miałem ponad normę, z tym, że ten dobry HDL miałem wygórowany. PS: gdzieś napisałeś, ze masz w dzienniku zdjęcie swojej facjaty po PEA, co więcej mozesz napisać o tym środku? O kurva to było rok temu %-) Zmieniony przez - madagascar w dniu 2011-11-06 13:55:56

  Odpowiedzi: 685 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 11/6/2011 1:53:15 PM Liczba szacunów: 0
 • Chuck Liddell - wywiad

  Post
  Scena MMA i K-1

  studencik - daruj sobie porównania tego typu... to, że zawodnik A pokonał zawodnika B, a zawodnik B pokonał zawodnika C, nie znaczy, że zawodnik C przegra z zawodnikiem A! Zresztą przykładów z życia wziętych są tysiące.

  Odpowiedzi: 17 Ilość wyświetleń: 2654 Data: 3/24/2007 7:35:04 PM Liczba szacunów: 0
 • Dobry trning na mase

  Post
  Trening dla zaawansowanych

  Poniedziałek 1. Klata a)Wyściskanie sztangielek na ławce skośnej górnej 4 serie po 12 powtórzeń b)Wyciskanie na ławce prostej sztangi 4 serie 12/10/8/6 c)Rozpiętki na ławce prostej 4 serie 12 powtórzeń 2. Triceps a)Wyciskanie francuskie hantlem w siadzie 4 serie 12/10/8/8 b)Pompki w podporze tyłem 4 serie po 12 powtórzeń 3.Brzuch a)Na maszynie nie wiem jak to sie nazywa ale cale cialo sie zgina tak w literę C i 5 seri po 20 powtórzeń b)Unoszenie bóg w podporze 5 serii po 20 powtózeń Środa 1. Grzbiet a)ściąganie drążka wyciągu górnego do klatki 4 serie 12 powtórzeń b)Podciąganie sztangielki w opadzie 4 serie 12/10/8/8 c)Wyciąg dolny do brzucha 3 serie po 12 powtórzeń d)Wyprostowanie tułowia na ławce rzymskiej 4 serie po 12 powtórzeń 2. Biceps a)Uginanie przedramion ze sztangą stojąc 4 serie 12/10/8/6 powtórzeń b)Uginanie przedramion ze sztangielkami systemem młotkowym 4 serie 12 powtórzeń 3.Brzuch a)Na maszynie nie wiem jak to sie nazywa ale cale cialo sie zgina tak w literę C i 5 seri po 20 powtórzeń b)Unoszenie bóg w podporze 5 serii po 20 powtózeń Piątek 1. Barki a)Unoszenie sztangielek bokiem w górę 4 serie 12 powtórzeń b)Wyciskanie sztangi zza karku na suwnicy siedząc 4 serie 12/10/8/6 c)Podciąganie sztangi wzdłuż tułowia 4 serie po 12 powtórzeń 2. Kaptury a)Sztrugsy ze sztangielkami 4 serie po 15 powtórzeń 3.Brzuch a)Na maszynie nie wiem jak to sie nazywa ale cale ciało sie zgina tak w literę C i 5 serii po 20 powtórzeń b)Unoszenie bóg w podporze 5 serii po 20 powtórzeń I pytanie? Czy warto ćwiczyć kaptury bo z tego co słyszałem to skrócają barki. I czy jak ćwiczę to jak największym ciężarem w przypadku bicepsów klaty itd.

  Odpowiedzi: 10 Ilość wyświetleń: 1151 Data: 1/4/2008 11:45:11 AM Liczba szacunów: 0
 • Mistrzostwa Polski boks amatorski

  Post
  Sztuki Walki

  REGULAMIN LICENCJI NA UPRAWIANIE BOKSU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne § 1 Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego ustanawia Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie boksu amatorskiego, zwany dalej „Regulaminem Licencyjnym”. § 2 Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do zawodników i zawodniczek uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w boksie amatorskim jako dyscyplinie sportu. § 3 Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie boksu amatorskiego przez zawodników. § 4 Przez uprawianie boksu we współzawodnictwie sportowym w rozumieniu Regulaminu uważa się udział zawodnika w: 1. indywidualnych mistrzostwach Polski wszystkich kategorii wiekowych, 2. rozgrywkach o drużynowe mistrzostwo Polski, 3. olimpiadach, mistrzostwach świata i Europy, 4. spotkaniach międzypaństwowych i turniejach międzynarodowych, 5. innych zawodach organizowanych na terenie RP przez PZB oraz OZB lub kluby. § 5 Polski Związek Bokserski jest jedynym organem, który przyznaje, odmawia przyznania i pozbawia licencji zawodnika w boksie amatorskim. § 6 Posiadanie licencji stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, o którym mowa w § 4 § 7 1. PZB prowadzi ewidencję przyznanych licencji 2. Ewidencja obejmuje także dokumenty załączone do wniosku o przyznanie licencji. 3. PZB prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i o pozbawieniu licencji oraz przechowuje dokumentację tych spraw. 4. Przyznanie licencji nie jest związane z przynależnością do określonego klubu sportowego, z wyjątkiem zawodników zagranicznych. ROZDZIAŁ II Zasady przyznawania licencji § 8 1. Licencję przyznaje się : a/ na czas określony do ukończenia 18 –tego roku życia, b/ na czas nieokreślony po ukończeniu 18 – tego roku życia, c/ PZB pobiera opłatę za przyznanie licencji na czas nieokreślony w wysokości nie przekraczającej kosztów jej przyznania ( 100 zł). § 9 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji składa w PZB pisemny wniosek zawierający: a/ imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy b/ datę i podpis wnioskodawcy. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: a/ zobowiązanie do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, b/ zaświadczenie właściwej poradni sportowo-lekarskiej o dopuszczeniu do uprawiania boksu, c/ zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach obowiązków zawodnika oraz do przestrzegania warunków uprawiania boksu, d/ dwa zdjęcia wnioskodawcy. 3. Osoba niepełnoletnia dołącza do wniosku pisemną zgodę opiekunów prawnych na amatorskie uprawianie boksu i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym. § 10 1. Osoba stowarzyszona lub zatrudniona w klubie sportowym składa wniosek o przyznanie licencji za pośrednictwem tego klubu z wyjątkiem zawodników nie stowarzyszonych. 2. Klub sportowy przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 1, do PZB w terminie 14 dni od jego otrzymania wraz z opinią klubu. 3. Osoba stowarzyszona może dołączyć do wniosku uwierzytelnioną kopię książeczki zdrowia sportowca wraz z aktualnie ważnym badaniem lekarskim zamiast zaświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2. § 11 1. Polski Związek Bokserski /poprzez Wydział Sportowy przyznaje licencję w drodze decyzji administracyjnej. 2. Dokument stwierdzający przyznanie licencji zawiera: a/ imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, b/ numer licencji, c/ datę wystawienia licencji, d/ okres ważności licencji, jeżeli została przyznana na czas oznaczony, e/ podstawowe prawa i obowiązki zawodnika. 3. Licencja powinna być opatrzona zdjęciem i podpisem zawodnika, pieczęcią Polskiego Związku Bokserskiego oraz podpisem Prezesa Związku lub osoby upoważnionej. § 12 1. Polski Związek Bokserski może odmówić przyznania licencji, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § 9 ust. 1, a braki formalne nie zostały usunięte w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do usunięcia braków. 2. Licencji nie może uzyskać osoba, która uprawiając boks została: a/ ukarana karą dożywotniej dyskwalifikacji, b/ ukarana karą czasowej dyskwalifikacji – w czasie odbywania tej kary, c/ pozbawiona licencji z przyczyn określonych w § 13 w okresie 2 lat od daty decyzji ostatecznej o pozbawieniu licencji. 3. Odmowa przyznania licencji zapada w drodze uchwały Zarządu PZB i wymaga uzasadnienia. ROZDZIAŁ III Zasady pozbawiania licencji § 13 1. Polski Związek Bokserski /poprzez Wydział Sportowy/ pozbawia licencji w drodze decyzji administracyjnej w razie: a/ stwierdzenia przez poradnię sportowo-lekarską niezdolności do uprawiania Boksu, b/ rażącego nieprzestrzegania Regulaminów PZB, c/ rażącego naruszenia zasad rywalizacji sportowej, d/ rażącego naruszenia obowiązków zawodnika, e/ naruszenia przepisów antydopingowych. 2. Polski Związek Bokserski może pozbawić licencji w razie: a/ odmowy uczestniczenia w reprezentacji kraju, b/ odmowy zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym, c/ odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim lub antydopingowym. 3. Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji wymienione w ust. 1 i 2 stanowią również przyczyny wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, uchwała o pozbawieniu licencji może być wydana po zakończeniu tego postępowania orzeczeniem ostatecznym. 4. Polski Związek Bokserski wszczyna postępowanie w przedmiocie pozbawienia licencji z urzędu lub na wniosek organizacji sportowej, do której zawodnik należy. 5. Pozbawienie zawodnika licencji wymaga uzasadnienia. § 14 1. Od decyzji PZB /Wydział Sportowy/ w sprawie odmowy przyznania i pozbawienia licencji służy odwołanie do Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego. 2. Od decyzji negatywnej Zarządu PZB służy odwołanie do Ministra Sportu RP. 3. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji z równoczesnym powiadomieniem PZB. 4. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. 5. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. ROZDZIAŁ IV Przepisy przejściowe i końcowe § 15 Zawodnik, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej lub przychodnie sportowo lekarskie upoważnione przez COMS, nie traci przyznanej mu licencji. § 16 1. Wprowadza się obowiązek posiadania licencji z dniem 1.01.2007r. 2. Zawodnicy w terminie do 31.03.2007 r. złożą wnioski o przyznanie licencji na zasadach i w trybie określonym w niniejszym regulaminie. 3. Kluby sportowe, do których należą zawodnicy ubiegający się o przyznanie licencji, postępują zgodnie z przepisami § 9. § 17 Prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i prawo do interpretowania jego przepisów przysługuje Zarządowi Polskiego Związku Bokserskiego

  Odpowiedzi: 21 Ilość wyświetleń: 3912 Data: 10/13/2010 9:28:35 PM Liczba szacunów: 0
 • tkd - kilka pytań

  Post
  Trening w domu

  poczytałam sobie co nieco z artoow jakie dałeś:) sama też trochę poszookałam wg lyle’a zakwaszenie nie powinno się pojawić u osoob zdrowych moowi on że istnieje roożnica pomiędzy zakwaszeniem organizmu a kwasicą ketonową ktoora występooje u osoob chorych na cookrzycę typu I czyli podsomowoojąc – u osoob chorych na cookrzycę typu I bez wystarczającej ilości insuliny organizm nie wykorzysta cookru, stąd będzie czerpał energię z przemian tłooszczu=> przy spalaniu tk.tłooszczowej przez wątrobę powstaną ciała ketonowe; dochodzi do zwiększenia stężenia glukozy we krwi, diurezy (c.k. docierają do nerek i część z nich trafia do moczu razem z cukrem), by zakończyć się na kwasicy ketonowej btw doczytałam sobie, że kwasica ketonowa rozwija się w ciągu kilku godzin/dni, a jej śmiertelność wynosi ok.10% (zależnie od szybkości podania insuliny) w przypadku ckd/tkd poziom cukru jest znacznie poniżej normy, stąd ciała ketonowe nie będą narastały w krwiobiegu, ponieważ będą zużywane jako źroodło energii; ponadto u osoob zdrowych zawsze jest obecna jakaś ilość insooliny, ktoora jest uwalniana przez trzoostkę nawet przy braku ww=> zwolnienie metabolizmu tłooszczu i spadek prodookcji c.k.; ale - lyle wspomina, iż nie ma konkretnych badań , ktoore wyjaśniłyby ten aspekt diety; stąd też zaleca regoolarne kontrole dodatkowo znalazłam taką informację, że istnieją ukł. booforoojące i regooloojące kwasowość krwi, ktoorych zadaniem jest nie dopoościć do spadku pH krwi poniżej dolnej normy (u zdrowego człowieka ph krwi wynosi 7.3-7.45) -- dooże ilości żelaza – oproocz watroobki - żoołtko jaja (7,2 mg), szpinak (4 mg), szynka wędzona (2,5 mg), koora (1,5 mg), brokuły gotowane (1mg), ryby (ok.1 mg); wszystko na 100g :) jak wiadomo norma u kobiet w moim wieku %) to 15mg; także mi osobiście chyba nie grozi ‘przeżelazowienie’ ;) (ze względu na to, że nie jadam mięsa), ale chodziło mi o przypadki ‘normalnych’ osoob:) btw żelazo występooje też w tzw. formie niehemowej (jest troodno przyswajalne – jedynie ok.5%); co prawda jest ono w formach roślinnych, ale np. przy spożywaniu wraz z wit.c/białkiem zwierzęcym przyswajalność wzrasta bodajże 5 razy (nie jestem 100% pewna, czy akoorat pięciokrotnie - tak mi się kojarzy :P); doczytałam roownież, że z regooły ilość fe w organizmie przy zwiększonej jego podaży nie powinna przekroczyć danego poziomu z racji istnienia naturalnej bariery jego wchłaniania; jednakże były/są przypadki, gdzie optymalny poziom zostaje przekroczony (fe jest usuwane bardzo wolno) w przypadku retinolu – sprawa chyba jest łatwiejsza, bo skoro wątroobka odpada...to nie powinno być tak źle – sporo retinolu występooje w masle, serze żoołtym, żoołtkach jaj – jednak są to wartości średnio 15 razy mniejsze niż we wspomnianej wątroobce -- z tym ‘ile można jeść jajek’ – chodziło mi o znoodzenie się nimi:) -- co do kwestii ładowania ww w przypadku aeroboow na czczo jako jedynego treningu w ciągu dnia bryan/lyle twierdzi że można ładować ww przed takim treningiem loob po nim; jednak żeby zminimalizować spadki mięśni i nie zakłoocić spalania tk.tłooszczowej lepiej jest przed i po spożyć odżywkę białkową; czyli opcja nr 2 :P -- aha biniu – czy znalazłeś co nt. noradrenaliny i 5 HT? btw od wczoraj weszłam na tkd na razie - o dziwo!! - problemoow ze zmniejszonym spożyciem ww nie mam może jedynie przeraźliwa senność :( artystyczny leniwy' grasik księżniczka-mafia.suple.hardcor.pl ~doradca w dziale suplementacja~ Bądź silnym i niezłomnym, aby umocnić słabość tych, którzy się chwieją.

  Odpowiedzi: 22 Ilość wyświetleń: 3655 Data: 7/28/2003 12:35:57 PM Liczba szacunów: 0
 • Fuuun/masa-str.30/redukcja-str.56

  Post
  Trening dla początkujących

  13.7.13 Dziś spałem tylko 5,5h ;( Musiałem wstać o 8 a zasnąłem prawie o 3. Więc siły na dzień jakoś dużo nie miałem. od 9 do 17 poza miastem, 370km autem z ojcem zwiedzaliśmy bunkry, całkiem ciekawie ;-) Po powrocie posiłek przedtreningowy i na lekkim zmęczeniu poszedłem na trening nóg ;D NOGI 1 SIADY TYLNE 6-6-4+6 c : 90kg/100kg/110kg + 70kg 2 SIADY PRZEDNIE 10-10+10 c : 40kg/60kg + 40kg 3 MARTWY CIĄG NA PROSTYCH NOGACH 10-10-10 c : 40kg/60kg/70kg 4 WEJŚCIA JEDNONÓŻ NA ŁAWECZKĘ 15l/15p-12l/12p-10l/10p(bez przerw) c : bez ciężaru 5 SPIĘCIA ŁYDEK STOJĄC bez przerw bez ciężaru powt/która noga 24 obie nogi 12 lewa 12 prawa 20 obie 10 lewa 10 prawa 18 obie 9 lewa 9 prawa 16 obie 8 lewa 8 prawa _________________________________________ Podsumowanie ? Przednie siady zagoszczą na stałe w moim treningu. Dziś mały ciężar dlatego że wyczuwałem ruch, bo nigdy w sumie tego nie robiłem. Siady tylne, dziś słabo, byłem trochę zmęczony dniem Mc proste nogi, fajnie weszło Wspięcia całkiem fajny patetn (od warszawskiegokoksa tyle że pyebały mi sie repsy). A wejscia na ławeczke fajnie dobijają nóżki. Trening pomimo ciężarów średnich mega mnie zajechał. Przerwy nie dłuższe niż 1,5minuty ;-)

  Odpowiedzi: 622 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 7/13/2013 10:38:37 PM Liczba szacunów: 0
 • Sterydy a serotonina (mdma i te sprawy)

  Post
  Doping

  Przeczytaj. Wychodzi na to, że będąc ON nie powinno być problemu z serotoniną. Endocrinology. 2011 May;152(5):2001-10. Epub 2011 Mar 8. Androgenic influence on serotonergic activation of the HPA stress axis. Goel N, Plyler KS, Daniels D, Bale TL. Source Department of Animal Biology, University of Pennsylvania, School of Veterinary Medicine, Philadelphia, Pennsylvania 19104, USA. Abstract The higher incidence of stress-mediated affective disorders in women may be a function of gonadal hormone influence on complex interactions between serotonin and neural circuits that mediate the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) stress axis. The paraventricular nucleus of the hypothalamus (PVN) receives serotonergic innervation, and selective serotonin reuptake inhibitors such as citalopram activate the HPA axis independent of stress. We have previously demonstrated that the magnitude of this serotonergic activation was greater in females and was attenuated by testosterone administration; however, the potential central sites of action where androgens reduce these serotonergic effects have not been determined. Therefore, we examined a time course of corticosterone production and used central c-Fos protein levels to assay neuronal activation in stress-related brain regions in female, male, and gonadectomized male mice after an acute citalopram injection (15 mg/kg). In the hippocampus, c-Fos-immunoreactivity was greater in males than in females or gonadectomized males. This same pattern emerged in the lateral septum after vehicle and gonadectomy reversed the effect of citalopram. These regions are important for inhibitory influences on the PVN, and accordingly, hippocampal c-Fos levels were negatively correlated with corticosterone production. No sex differences in c-Fos were detected in the PVN, cingulate cortex, or paraventricular thalamus in response to vehicle or citalopram. These data support brain region-specific regulation of the HPA axis where sex differences may be mediated partly through androgen enhancement of signaling in inhibitory regions. __ J Psychopharmacol. 2009 Sep;23(7):841-53. Epub 2008 Jun 18. Is there a neuroendocrinological rationale for testosterone as a therapeutic option in depression? Ebinger M, Sievers C, Ivan D, Schneider HJ, Stalla GK. Source Department of Psychiatry, Max Planck Institute of Psychiatry, Munich, Germany. martin.ebinger@mh.org.au Abstract Depression is a disease of growing incidence and economic burden worldwide. In view of increasing treatment resistance, new therapeutic approaches are urgently needed. In addition to its gonadal functions, testosterone has many effects on the central nervous system. An association between testosterone levels and depressive symptoms has been proposed. Many hormones and neurotransmitters are involved in the aetiology and the course of depression including serotonin, dopamine, noradrenaline, vasopressin and cortisol. Testosterone is known to interact with them. Preclinical data suggest that testosterone has antidepressant potential. However, the data from clinical studies have been inconsistent. This review provides a critical overview on the currently available preclinical and clinical literature and concludes with clinical recommendations. ___ J Clin Psychopharmacol. 2005 Dec;25(6):584-8. Intramuscular testosterone supplementation to selective serotonin reuptake inhibitor in treatment-resistant depressed men: randomized placebo-controlled clinical trial. Seidman SN, Miyazaki M, Roose SP. Source Department of Psychiatry, College of Physicians and Surgeons of Columbia University, New York, NY 10032, USA. sns5@columbia.edu Abstract BACKGROUND: Treatment-resistant depression is a persistent clinical problem. Exogenous testosterone therapy has psychotropic effects and has been proposed as an antidepressant supplement, although this strategy has received limited systematic study. OBJECTIVE: The aim of the study was to examine the mood effects of testosterone supplementation to a serotonergic antidepressant in men with treatment-resistant depression. METHOD: Twenty-six healthy adult men with major depressive disorder, partial or nonresponse to 2 adequate antidepressant trials during the current episode, and currently using a selective serotonin reuptake inhibitor were randomized under double-blind conditions to receive intramuscular injections of escalating doses of testosterone or placebo, in addition to their existing selective serotonin reuptake inhibitor regimen, for 6 weeks. The main outcome measure was the Hamilton Rating Scale for Depression score. RESULTS: The mean age was 46.4 +/- 10.8 years; mean total testosterone level, 417.5 +/- 197 ng/dL; mean baseline Hamilton Rating Scale for Depression score, 22.2 +/- 5.2; and median duration of the current depressive episode, 6.3 +/- 10.6 years. Hamilton Rating Scale for Depression scores decreased significantly in both testosterone (8.4) and placebo (7.4) groups. Antidepressant response, defined as a 50% decline in Hamilton Rating Scale for Depression score, was achieved by 53.8% (7/13) in the testosterone group and 23.1% (3/13) in the placebo group (P = 0.226). CONCLUSION: Both injectable testosterone and placebo supplementation to selective serotonin reuptake inhibitor were associated with improvement in mood; group differences were not distinguishable in this small sample of predominantly eugonadal men with treatment-resistant depression.

  Odpowiedzi: 14 Ilość wyświetleń: 2975 Data: 7/25/2016 1:57:41 PM Liczba szacunów: 0
 • Trening pod MMA dla dziewczyny

  Post
  Scena MMA i K-1

  Dziękuję Wam za wsparcie :) Saida mogłabyś mi odpowiedzieć na te kilka pytań? Bardzo ładnie proszę :) 1. Jak to z tą dietą? Mam jeść to co mi się podoba czy starać sie utrzymywać 1800kcal? (narazie mi nie wychodzi tyle w siebie wepchnąć, ale już jet 1600 a nie 1400 więc postęp) 2. Dzejno napisał żeby tuńczyka dawać w ciągu dnia a nie na noc. Gdzieś czytałam że ma to wolnowchłanialne białko to gdzie mam go w końcu dać? 3. Warzyw rozumiem żeby nie wliczać do bilansu i żeby jeść ich przynajmniej 500g? 4. Myślałam o tym żeby zapisać się na BJJ albo MT ewentualnie kickboxing. Co lepiej dołożyć, stójkę czy parter? Pytam bo zaczyna się sezon i będę mogła więcej dorabiać, a wtedy więcej kasy na treningi (chyba że znajdę gdzieś na pomorzu tanio) 5. Wyczytałam że można zmniejszyć poziom kortyzolu atakując organizm witaminą C w ilości 3g przed snem. Czy to prawda? 6. Jak zrobić z tym treningiem? Rundami według tego co napisał A-LEX, obwodowo czy jeszcze inaczej? 7. Napisaliście że najprawdopodobniej kortyzol jest przyczyną wydętego brzucha, w artykule o nim jest napisane żeby przez jakiś czas atakować organizm 3g dawką witaminy C. Robić tak czy nie? Pytam tak dokładnie o wszystko (co nie znaczy że nie szukałam odpowiedzi na forum) żeby znowu nie robić nic na własną rękę i nie wkopać się w coś jeszcze gorszego.

  Odpowiedzi: 162 Ilość wyświetleń: 18120 Data: 3/28/2012 3:19:07 PM Liczba szacunów: 0
 • TEST-ACTIVITA > Masuj z Górą.. - pods.24str:)

  Post
  Odżywki i suplementy

  Siemano We wczorajszym dniu obyl sie trening MMA, dieta przestrezgana w pelni.Ogolnie to starszny zajazd w te 2dni i zblizajace sie tez tak sie zapowiadaja ale co zrobic, trza dac rade Dzisiejszego dnia odbyly sie 2treningi. 1-wszy trening na silce: <<<<<<Wypis z dzisiejszego treningu>>>>>> Trening C Przysiady ze sztanga- 12x42kg 10x52kg 8x62kg 6x72kg Wyprosty nog na maszynie- 3x8 7szczebel. uginanie nog w lezeniu- 3x8 ciezar nieznany. Wspiecia na palce ze sztanga- 20x72kg 20x72kg 20x62kg 20x62kg Dzisiejeszy trening udany jak najbardziej, ciezar zwiekszony, technicznie mysle wszystko ok, generalnie to przy wspieciach na palce strasznie zaczol kregoslup rwac to przy 2-ch osttanich seriach odjolem 10kg. Posilki okolootreningowe dzis przed makaron drum+2jaja, Po ryz paraboliczny+piersi kuraka. Sniadanie-jajecznica+chleb razowy Dzis odbylem 2treningi, po za treningiem na silce mialem dodatkowo MMA, przed wypielem carbo+bialko po porzadna porcje gainera, zaraz po treningu musialem udac sie na korepetycje, jakos sobie radzac udalem sie do sklepu kupujac jogurt naturalny+pestki dyni, zjadajac prawie cala paczke bo brak dzis tluszcy ogolnie.Teraz po podliczeniu wyszlo wszystko ok, zaraz zjem jeszce miche warzyw z mala lycha oliwy, a przed snem duzy serek wiejski(200gr). Ogolnie to wczoraj juz sie czulem niebo lepiej,w przeciwienstwie do poniedzialku. Ogolnie to mysle ze powoli HGH chyba zaczyna dzialac,lepsza regeneracja sie rozkreca. Techno boy-Taaaa mnie to by njalepiej jak cebule zapakowali Ogolnie to sciety krotko, bez czapki,jeszce jak letnia kurtka to zawala matricza dostajeAle ja to zmarzlak jestem, wiec zaczynam sie grubiej ubierac hehe. Lampo-Taaaaa erminho-Sczezre nie mam pojecia jak to cwiczenie wyglada, aczkolwiek po nazwie nie kojarze...W atlasie etz nie ma, moglbys mi przyblizyc mneij wiecje na czym ono polega?Moze masz gdzies jakis filmik z niego,albo ilustracje?jak tak to podrzuc,chetnie zobazce. Izolowane czy zlozone cwiczenie? Pozdrawiam. OwnaGe-NO niektore cwiczenia wygaldaja naprawde strasznie hehe, a w rzeczywistosci wcale takie nie sa. Hm a to cwiczenie o ktorym mowa nawet nie wiem o jakie chodzi;-P Zdr. Jutro o 7trzeba wstac, zajazd straszny..10lekcji :O WPisujcie sie. Pozdrawiam Wszystkich. Zmieniony przez - góra-forte w dniu 2007-11-07 22:46:09

  Odpowiedzi: 275 Ilość wyświetleń: 10311 Data: 11/7/2007 10:42:41 PM Liczba szacunów: 0
 • TEST-ACTIVITA > Masuj z Górą.. - pods.24str:)

  Post
  Odżywki i suplementy

  Siemanko:P No i wczoraj byla konkretna gala do ostatniej walki... Ogolnie to nawet ciekawe walki szczegolnie przed ostatnia(wlasciwie cala ostatnia)walczyl kolega z klubu i wygral ale walka naprawde b.wysoki poziom!, tak to super organizacja, gala do ostatniej walki udana w 110% ! W przerwie do 3rundy ostatniej walki bylo awanti no i gala przerwana a ostatnia walka nie rozstrzygnieta.. No ale po za tym wszyskto jak pisalem Dzisiejszego dnia odbyl sie trening a wiec: <<<<<<Wypis Z Dzisiejszego Treningu>>>>>> Trening C Przysiady ze sztanga- 12x47kg 10x57kg 8x67kg 6x75kg Wyprosty nog na maszynie- 3x7 8szczebel. uginanie nog w lezeniu- 3x8 ciezar nieznany. Wspiecia na palce ze sztanga- 20x67kg 20x67kg 20x67kg 20x67kg Kurde od pocztaku krecilo mi sie dziwnie w glowie dzis na treningu, nie wiem moze jestem troche przemeczony, ale trening zrobilem do konca, ciezar na plus, technicznie mysle wszyskto ok, zmiejszylem i dalem odpowiedni ciezar na wspieciach na palce aby technicznie byly wszysktie powtorzenia ok takze looz A taka oto surowka b.mi przypadla do gusto i jem ja prawie codziennie bo jest prosta a b.dobra, sklad: Marchew-kapusta kiszona-cebula-przyprawy (nieraz jak dodam jablko to wogole bomba) PITT-Dzieki!! Fajnie to slyszec. WPadnij kiedys na gofra Siodema-Jak bede szedl z kims na silke to wezme aperat i cos mzoe nakrece. Pzdr! OwnaGe-eEeE tam, jak masz chwile zawsze mozna takiego gofra przygotowac, potem jak bedziesz jadl nie bedziesz zalowal;-P willex-- Lipa jak nie wiem..DO Stycznia czekac wrrr Dziekowa, fajnie to slszyec! Napewno jeszce barzdiej mnie to zmobilizuje! Zdr. Pawel-No jestem jestem, ale tyle z tym zwiazane mam w sql ze hohohoho No niby musi, starmsie jak moge! Zagrozeinie mam z -fizy-(jedna pala ktora musze poprawic) , z Niemca(2na czystko ale pozaliczam i bedzie looz),Angol9zawsze mam 4 wiec napewno nie bede mial 1, porostu jeden bo nie mam zadnej oceny..),I chemia z ktorej juz wyszedlem. Dam rade. Pzdr! Jutro 9lekcji lipa troche ale tzreba to przebrnac,dzisiaj mialem wazrsztaty na ktore nie poszedlem za barzdo bylem po wczoraj zdenerwawany i poszedlem spac po 1 a o 6trza bylo wstac he, wiec sobie pospalem do 11<jeah> . Dieta dzis jak i ostatnie dni spelniana w 100%. Przed chwila jadlem kasze z wazrywami-oliwa i osobno twarog. Ogolnie to jade na poziomie 2750KCL. Nie dlugo pzred snem jeszce twarog i mozna leciec w kime. Pozdro For All!!! Zmieniony przez - góra-forte w dniu 2007-11-26 22:07:48 Zmieniony przez - góra-forte w dniu 2007-11-26 22:12:33

  Odpowiedzi: 275 Ilość wyświetleń: 10311 Data: 11/26/2007 10:05:56 PM Liczba szacunów: 0
 • Dieta moja i problem z wolnym gubieniem kg

  Post
  Odżywianie i Odchudzanie

  >>A czy zjedzenia samego jablka, czy wypicie herbaty zielonej/roiboos sie liczy jako zjedzenie posilku? Nie liczy sie. Posilek ma miec a)dobre zrodlo bialka b)warzywa c)zdrowe tluszcze. Jesli brakuje jednego z nich to sie nie liczy jako posilek. >>Czy mam jesc "na sile" nawet jak nie jestem glodny? Masz jesc na sile. Jesli dobrze dobierzesz wielkosc porcji to nie bedzie problemu. Po kilku dniach sie przyzwyczaisz i orgaznim bedie domagal sie jedzenia. >>Czyli wniosek jest taki, chyba, ze pomimo sporego wysilku fizycznego przyjmowalem za duzo cukrow a moj organizm jest na nie wrazliwy :-/ Z tego wniosek jest tylko taki, ze przyjmowales ich za duzo. Czy jest wrazliwy to nei wiadomo. Ktorestam przykazanie mowi, ze do picia nadają sie tylko napoje, ktore mają nie wiecej niz 0 kcal (woda, zielona herbata, ewentualnie kawa byle nie za duzo). >>Brakuje mi w tej jajecznicy punktu "c", tj zdrowych tluszczow. Mam to smazyc na oliwie z oliwek (ale chyba nie extra vergine tylko z 2, 3 tloczenia) :) Jest takie cos jak jajka "omega-3" (kury sie karmi inaczej). Mozesz dodac 2kapsulki omega 3 albo lyk oleju lnianego/oliwy z oliwek. Smazyc na oliwie chyba za bardzo nie mozna (chociaz byc moze dla jajecznicy jest ok , bo mala temperatura i krotko ale nie jestem pewny); najlepiej kupic olej w sprayu do smazenia. >>No wlasnie chcialbym tego uniknac, zeby "swirowac" z wazeniem co do grama, liczyc kalorie. Chcialbym w miare normalnie fukncjonowac i jesc. Problem jest taki, ze mozesz sobie nie zdawac sprawy jak duzo jesz. Przykladem jest ta jablkowa woda. Innym moze byc podjadanie orzechow miedzy posilkami (100g to 600kcal). Nie musisz liczyc wszystkiego do konca zycia. Staraj sie przynajmniej zapisac WSZYSTKO co zjadles i sprobowac oszacowac ile to wazylo i ile mialo kcal. Nie chodzi o wyliczanie co do grama ale o swiadomosc tego ile sie zjada. >> Zeby miesnie mi tak nie rosly Miesnie rosna bardzo powoli. Ich budowanie jest trudne i mozolne. Jest praktycznie niemozliwe, ze kiedykolwiek w zyciu uznasz , ze jestes juz za bardzo umiesniony. Nawet jesli tak sie zdarzy to przeciez miesnie nie rosna z dnia na dzien. Jesli ktoregos dnia staniesz przed lustrem i uznasz "ok, wygladam idealnie, nie chce wiecej miesni" to po prostu zmienisz trening. Silownia przy diecie o ujemnym bilansie jest podstawa. 2x silowania i 2x basen bedzie ok jesli tak Ci wygodniej. Tylko zapomnij o tych bezsensownych argumentach typu "nie chce zeby mi rosly miesnie". >>Ale tracilem po tyle, podczas poprzedniej diety, wtedy gdy zrzucilem 26kg w 3 miesiace. I to bylo bardzo motywujace :) Jest spora szansa, ze z tych 26kg polowa to miesnie i woda. Niestety waga takich rzeczy Ci nie powie. Trzeba by mierzyc poziom tluszczu, bo to jedyny wyznacznik. >>A dlaczego akurat dieta w wydaniu tego pana, "przebila" sie na tym forum? Diet "cudownych" jest kilkadziesiat. Czesto wzajemnie sie wykluczaja. Bo jest dobra. Jest duzo innych sensownych programow zywieniowych i duzo bezsensownych. Przykladem sensownych jest na przyklad dieta polecane przez Toma Venuto albo Chrisa Shugarta. Praktycznie wszystkei diety polecane przez ludzi ktorzy sie na tym znaja (trenerow sportowych, dietetykow ktorzy maja doswiadczenie w trenowaniu/zywieniu innych ludzi) maja wiele wspolnych cech. Sa nimi : a)jedzeni bialka do kazdego posilku b)jedzenie zdrowych tluszczy c)jedzenie co 2-3 godziny d)unikanie wegli o wysokim IG w poznych posilkach e)picie tylko bezkalorycznych plynow f)uzupelnianie diety zdrowymi tluszczami Diety roznia sie szceglami. Jeden z wyzej wymienionych poleca bardzo niskie spozycie wegli (do 100g dziennie), drugi duzo wyzsze (proporcje 50wegl-30bialko-20tluszcze). Wazne, jest to ze zgadzaja sie oni co do podstaw i te podstawy maja bardzo solidne naukowe uzasadnienie. Akurat Berardi jest prawie idealnie po srodku wiec jego dieta jest dobrym punktem startowym. Diety "cud" jak dieta kwasniewskiego, kapusciana, kopenhaska i inne podobne nie sa poparte ani badaniami ani doswiadzceneim. Jesli bedziesz stosowal sie do "10 zasad" wyrobisz sobie dobre nawyki, ktorych mozesz sie trzymac do konca zycia. Jak okaze sie, ze lepiej an Ciebie dzialaja troche inne proporcje bialka/tluszczy to sobie to kiedys poprawisz bez wielkiego wysilku. Jesli bedziesz jadl kapuste dzien w dzien to nie tylko zniszczysz sobie organizm ale zmiana na zdrowe zywienie bedzie kosztowala duzo wiecej wysilku.

  Odpowiedzi: 28 Ilość wyświetleń: 4135 Data: 8/27/2007 2:22:57 PM Liczba szacunów: 0
 • Sklepy biorące udział w promocji

  Post
  ActivLab

  Firma handlowa F+B Włodzimierz Łysiak; ul.. Ostrzycka 2/4; 04-035 Warszawa PAKERO, Danuta Jakubowicz; 03-729 Warszawa, ul.Targowa 72, paw. Nr 6 Power Zone Robert Klimaszewski; ul. Wał Miedzeszyński .; 03-982 Warszawa MAX FIT, Paweł Wrona, ul. Ostrobramska 132/73, 04-026 Warszawa TOMPOL, Al.. Jerozolimskie 54, 00-024 Warszawa Vitaland, C.H.Promenada, Warszawa Paco Athletic Shop, Andrzej Stachura, ul. 1 Maja 12, 20-410 Lublin oraz klub na ul. Zana, Kiepury i Vitaminshop na ul.Lipowej &#8222;GLASS&#8221;, Sławomir Kraujutowicz, ul. Koszary 12/7, 22-400 Zamość Fitness Studio Tytan, Joanna Suwała, ul. Zamoyskiego 8a, 22-400 Zamość PHU Heros Daniel Sroka; D.H. CENTRUM; 42-200 Częstochowa Muscle Power, ul. Wały Dwernickiego 11 paw. 13, 42-200 Częstochowa AVALON, ul. Kościuszki 13, 42-200 Częstochowa Complex, 05-500 Piaseczno - adres od Piotra Pruchnickiego "OLIMPIA"; Magdalena Gorgurewicz; 05-600 Grójec; ul.A.Krajowej 32 SKLEP SPORTOWY ATLETA ul. Witolda 6/8 pawilon 20 26-600 Radom SPRINT; Krawczyk Jarosław; ul.Wernera 10; 26-600 Radom "ATLAS", Mirosław Wieliczuk, ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska Vitaminshop, Biała Podlaska - adres od Piotra Pruchnickiego Atletic, Radosław Boguszewski, 08-110 Siedlce, ul. Katedralna 7 Sport-Turystyka s.c. M.Piotrowski, A.Kociuba, 24-100 Puławy, ul. Centralna 1 Team-Sport, Hurt-Detal Jacek Witkowski, ul. Królewiecka 12h, 09-402 Płock MRÓWKA- Sport, Hurt-Detal, Marzena Witkowska, ul. Wiosny Ludów 4, 09-200 Sierpc Profesjonalista, 87-100 Toruń, Podmurna 69 Vitaland. C.H. Copernicus, Toruń VITAL, ul. Manifestu Lipcowego 15B, 25-323 KIELCE VITAMINSHOP, ul. Warszawska, Kielce Siłownia GRYF s.c., ul. Zdanowskiego 4, 21-400 Łuków MAXIMUS - Łukasz Śniadała, I A.W.P 61, 07-200 Wyszków "MARPOL" Mińsk Mazowiecki - adres od P.Pruchnickiego Firma Handlowa, Piotr Wikieł, 07-100 Węgrów - adres od P.Pruchnickiego P.P.H.U. "FILIPEK", MARCIN FILIPOWICZ , ul.Mickiewicza 20, 21-100 Lubartów PROCONFEX, ul. Zamoyskiego 40, 23-300 Janów Lubelski ZYGZAK, ul. Lubelska 27, 23-200 Kraśnik D.S., ul. Urzędowska 551, 23-200 Kraśnik

  Odpowiedzi: 23 Ilość wyświetleń: 7098 Data: 9/23/2008 12:24:18 PM Liczba szacunów: 0
 • USA - Co kupować ??!!

  Post
  Odżywki i suplementy

  Xenadrine EFX Serving Size: 2 Capsules Servings Per Container: 60 Magnesium 10 mg Vitamin C 100 mg Vitamin B-6 10 mg Pantothenic Acid 12 mg Norambrolide&#8482; (fermented Salvia sclarea leaf extract) 20 mg ** Proprietary Thermodyne Complex :1,415 mg Tyroplex (proprietary blend of l-tyrosine and acetyl-l-tyrosine), Green Tea Extract (standardized for epigallocatechin gallate, caffeine and polyphenols), Seropro (proprietary cocoa extract standardized for PEA [phenyl ethyl aminety ramine and theo bromine), Yerba Mate (standardized for caffeine and methyl xanthines), Guarana (standardized for theophyline), dl-Methione, L-Theanine, Ginger Root (Standardized for gingerols), Isotherm, DMAE, Grape Seed Extract (standardized for catechines) xenadrine EFM,nieznam widzialem tylko Maxadrine EFM o skladzie Serving Size: 2 Capsules Servings Per Container: 60 Vitamin C 120 mg Vitamin B6 15 mg Pantothenic Acid 15 mg Magnesium 15 mg Chromax (Chromium Picolinate) 300 mcg D&E Propietary Herbal Blend:1575 mg Stimerall (propietary blend of Cola acuminata & Paulina cupana, yielding 200 Mg. caffeine); Advantra Z (N-Methyltyramine, tyramine, octopamine & hordinine); garcinia cambogia (standardized for hydroxycitric acid); green tea (standardized for 98% polyphenols); eleutherococcus senticosus, zingiber officinale, coc bromine (containing 8% theobromine); Slender-X (propietary blend of bee propolis powder 2:1, L-tyrosine, Lcarnitine, salix alba (standardized for 15% salicin), jaborandi extract xenadrine NRG Serving Size: 2 tablets Servings Per Container: 60 1 Bottle Contains 120 tablets Vitamin b 12: 188mcg Norambrolide (mg): 37.5 *Proprietary Blend (mg): 454 *Proprietary Thermoxanthin Blend: l-tyrosine, yerba mate leaf (standardized for caffeine and theophyllin) , guarana seed (standardized for caffeine and theophyllin), green tea leaf, green coffee bean extract, infused with natural caffeine a jeszcze dodam,ze jest Xenadrine Super Hard Core Serving Size 2 Capsules Servings Per Container 45 Amount Per Serving % DV EphedraLide Proprietary Thermogenic & Nootrogenic Factors 625.00 mg (from Blue-Green Algae (Aphanizomenon flos-aquae (AFA))(containing phenylethylamine) Brown Algae (Cystoseira canariensis) Wakame Leaf (Undaria pinnatifida) Green Tea Leaf Extract (containing EGCG L-Theanine Caffeine) Oolong Tea Leaf (containing caffeine) Chocolate Seed Extract (containing Theobromine Theophylline Tyramine) Guarana Berry Extract (containing Caffeine) Yerba Mate Leaf Extract (containing caffeine) Caffeine (natural infused) Fermented Sage Leaf Extract L-Tyrosine Vinpocetine Huperzine A Sodium Copper Chlorophyllin oraz Xenadrine Hardcore Serving Size: 1 Capsule Servings Per Container: 90 Amount Per Serving EphenyLide Proprietary Thermogenic & Nootrogenic Factors 625mg (from Blue-Green Algae (Aphanizomenon flos-aque (AFA)) (containing phenylethylamine), Brown Algae (Cystoseira canariensis), Wakame Leaf (Undaria pinnatifida), Green Tea Leaf Extract (containing EGCG, L-Theanine, Caffeine), Oolong Tea Leaf (containing caffeine), Chocolate Seed Extract (containing Theobromine, Theophylline, Tyramine), Guarana Berry Extract (containing Caffeine), Yerba Mate Leaf Extract (containing caffeine), Caffeine (natural infused), Fermented Sage Leaf Extract, L-Tyrosine, Vinpocetine, Huperzine A, Sodium Copper Chlorophyllin) Total Caffeine 120mg roznica pomiedzy poszczegolnymi Xenadrine jest w skladach a ktory najlepszy to niewiem,trzeba by bylo przeanalizowac sklady PS.wrzuce caly przetlumaczony trening ALRI za tydz ,bo cholera duzo pisania i wolno mi to idzie,juz wszystkie cyfry mi sie mieszaja przed oczami Zmieniony przez - anabolX w dniu 2007-03-28 02:51:10

  Odpowiedzi: 3001 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 3/28/2007 2:11:03 AM Liczba szacunów: 0
 • ORYGINAŁ / FAKE - foto & opinie

  Post
  Doping - zdjęcia

  Miałem takiego Antka i był fake http://zapodaj.net/765ca90119ea1.jpg.html http://zapodaj.net/9a1628c02877c.jpg.html http://zapodaj.net/5573c881bcdc6.jpg.html Zmieniony przez - nativ92 w dniu 2014-03-30 22:04:56 u mniee na blistrze pisze po nazwie anapolon 50 mg tablet a u ciebie anapolon tablet, bez 50 mg, obczaj mojgo, ty masz wogole jakas gruba czcienke... nie ma co sie pytac, jak oryginal to o tygodniu juz bedziesz wiedzial doksonale:-) swoja droga 100mg apteki na poczatek. z wysokiego C zaczales, albo juz duzo Twoje bebechy zniosly...

  Odpowiedzi: 22506 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 4/1/2014 2:08:37 AM Liczba szacunów: 0
 • ORYGINAŁ / FAKE - foto & opinie

  Post
  Doping - zdjęcia

  file://localhost/C:/Users/adrian/Desktop/adriana/DSCF2082.JPG

  Odpowiedzi: 22506 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 6/12/2015 3:34:55 AM Liczba szacunów: 0
 • ORYGINAŁ / FAKE - foto & opinie

  Post
  Doping - zdjęcia

  Testover C lab. Vermodje /SFD/Images/2015/8/21/84aafd2a88064fbc93efcca076f7341c.jpg /SFD/Images/2015/8/21/06c76665d6cf4d09ad88dad7da7c5d0a.jpg /SFD/Images/2015/8/21/560c4b1e91c84eb2b622c81e827ae428.jpg /SFD/Images/2015/8/21/937fd6d8f0814a588e89f51f5728e827.jpg

  Odpowiedzi: 22506 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 8/21/2015 7:12:18 PM Liczba szacunów: 0
 • ORYGINAŁ / FAKE - foto & opinie

  Post
  Doping - zdjęcia

  Testo E/C w jakie laby celować mam do wyboru : Genesis alpha royal dose nordic PMP Balkan British Dragon Alpha Pharm Malay Tiger Shree Titan Zmieniony przez - czarny16 w dniu 2016-01-12 23:27:57

  Odpowiedzi: 22506 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 1/12/2016 11:26:00 PM Liczba szacunów: 0
 • ORYGINAŁ / FAKE - foto & opinie

  Post
  Doping - zdjęcia

  sory ale na dwa posty rzorzuca pmp turka c.d. /SFD/Images/2016/2/10/7aa5b37d2b144f2ab409ff83c8335689.jpg

  Odpowiedzi: 22506 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 2/10/2016 11:31:17 AM Liczba szacunów: 0