SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Wyszukiwarka

Znalezione pod frazą:

c

 • glucosamin hi teca czy kolagen olimpu

  Post
  NUTRIFARM&OLIMP

  uwazasz kanarek ze 2g wit.C dziennie to nie za duzo??? <<<Champions are Made Not Born>>>

  Odpowiedzi: 97 Ilość wyświetleń: 6522 Data: 11/7/2003 2:12:59 PM Liczba szacunów: 0
 • Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc-KNURÓW 1.03.09

  Post
  Aktualności - Sporty Siłowe

  REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU KNUROWSKICH SIŁACZY W WYCISKANIU LEŻĄC POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA KNURÓW ADAMA RAMSA Knurów, dnia 1 marca 2009r. I. Cel: 1. Popularyzacja wyciskania leżąc, bez koszulek specjalistycznych 2. Popularyzacja ćwiczeń siłowych wśród społeczności Knurowa 2. Wyłonienie najlepszych zawodników. II. Organizatorzy: 1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego 2. Śląski Okręgowy Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego 3. Uczniowski Klub Sportowy &#8222;Eugen&#8221; w Knurowie &#8211; organizator bezpośredni 4. MSP nr 7 w Knurowie Współorganizator : MOSIR Knurów III. Termin i miejsce 1. Termin: 01 marca 2009r. /niedziela/ 2. Miejsce startu: Hala Sportowa &#8211; Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7 w Knurowie, ul. Jedności Narodowej 5 3. Termin i miejsce odprawy technicznej: 1 marca 2009r. o godz. 8.00 w miejscu startu. IV. Warunki uczestnictwa: 1. W zawodach uczestniczyć mogą: a. Reprezentanci klubów, ognisk i stowarzyszeń kultury fizycznej &#8211; członków PZKFiTS, mający na bieżąco opłacone składki członkowskie w PZKFiTS, posiadający kartę zawodniczą i licencję ważną na rok 2009 b. Reprezentanci klubów, ognisk i stowarzyszeń kultury fizycznej &#8211; członków ŚOZKFiTS (Śląski Okręgowy Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego) mających na bieżąco opłacone składki członkowskie w ŚOZKFiTS i licencje ważną na 2009 rok 2. Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki: a. Ukończony 14 rok życia w dniu zawodów; b. Posiadać ważne badania lekarskie: &#61485; zawodników z klasą MM, M i I obowiązuje książeczka zdrowia sportowca trójboju siłowego; &#61485; zawodników o niższej klasie sportowej obowiązuje karta zdrowia sportowca trójboju siłowego lub zaświadczenie lekarskie z klauzulą &#8222;Zdolny do zawodów trójboju siłowego lub wyciskania leżąc &#8221;podpisaną przez lekarza; Obowiązują wyłącznie indywidualne badania lekarskie; nie będą honorowane zbiorowe badania lekarskie, wydane dla dwóch lub więcej osób, a osoby legitymujące się zbiorowymi badaniami nie będą dopuszczone do zawodów. c. Opłacone wpisowe w wysokości 40 zł (drużyny liczące 5 lub więcej zawodników opłacają wpisowe w wysokości 30 zł od osoby). V. Sposób rywalizacji Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS. a. Do zawodów można zgłosić nieograniczoną liczbę zawodniczek i zawodników, w tym maksymalnie dwie zawodniczki/ków w tej samej kategorii wagowej. Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona: - juniorki do lat 18 w kat. 52, 60, +60 kg - juniorki do lat 23 w kat. 56, +56, - seniorki w kat. Open - juniorzy do lat 18 w kat. 60, 67.5, 75, 82.5, +82.5 kg - juniorzy do lat 23 w kat. 67.5, 75, 82.5, 90, +90 kg - seniorzy w kat. 67.5, 75, 82.5, 90, 100, +100 kg - jedna grupa weteranów 40 lat i powyżej w kat. open do 90 kg - jedna grupa weteranów 40 lat i powyżej w kat. open +90 kg Uwaga! Wszyscy zawodnicy i zawodniczki startują bez koszulek specjalistycznych. VI. Klasyfikacja: Do klasyfikacji drużynowej mężczyzn liczy się 6 najlepszych z zajętych miejsc przez zawodników. Do klasyfikacji drużynowej kobiet liczy się 6 najlepszych z zajętych miejsc przez zawodniczki. Punkty do klasyfikacji drużynowej obliczane są wg następującego klucza: I-12pkt., II-9pkt., III-8pkt., IV-7pkt., V-6pkt., VI-5pkt., itd. Miejsce X i niższe otrzymują po jednym punkcie. Najlepszą Zawodniczką wśród zawodniczek i Najlepszym Zawodnikiem wśród zawodników zostanie uznany zawodniczka/zawodnik z największą liczbą punktów Wilks&#8217;a. VII. Nagrody 1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej mężczyzn i kobiet nagrodzone zostaną medalami. 2. Pierwsze miejsce w każdej kategorii wagowej mężczyzn i kobiet &#8211; statuetka. 3. Trzy pierwsze miejsca w kategorii seniorek (open) nagrodzone zostaną medalami i nagrodami rzeczowymi, a za pierwsze miejsce statuetka. 4. Trzy pierwsze miejsce w kategorii drużynowej mężczyzn zostaną nagrodzone pucharami i dyplomami. IV-VI miejsce dyplomy. 5. Trzy pierwsze miejsce w kategorii drużynowej kobiet zostaną nagrodzone pucharami i dyplomami. IV-VI miejsce dyplomy. 6. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy. VIII. Sprawy organizacyjne A. Zgłoszenia i informacja Zgłoszenia pisemnie, mailem, telefonicznie do dnia 28.02.2009 r. lub na miejscu w dniu zawodów z podaniem imienia i nazwiska zawodniczki/zawodnika, dokładnej daty urodzenia i kategorii wagowej oraz pełnej nazwy klubu. Adres do korespondencji: UKS EUGEN KNURÓW 44-194 Knurów, ul. Jedności Narodowej 5 e-mail: dmehlich@poczta.onet.pl Wszelkich informacji udziela Pan Eugeniusz Mehlich tel. kom. 505517325 Opłaty startowe przyjmowane będą wyłącznie w biurze zawodów w dniu 1 marca 2009 r. od godz. 8.30 przed wejściem na wagę. Regulamin i lista zgłoszonych zawodników będą również dostępne pod adresem www.powerlifting.pl oraz www.pzkfits.pl Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS w porozumieniu z organizatorem bezpośrednim i ŚOZKFiTS. IX. Proponowany program zawodów 01 marca 2009 r. /niedziela/ Godz. 8.00 - odprawa techniczna w miejscu zawodów Godz. 8.45 &#8211; 10.15 - ważenie wszystkich zawodniczek Godz. 10.30 - uroczyste otwarcie zawodów przez Prezydenta m. Knurów Adama Ramsa Godz. 10. 45 - start I grupy zawodniczek Godz. 11.00 &#8211; 12.30 - waga I grupy zawodników Godz. 13.00 - start I grupy zawodników Dokładny program zawodów ustalony będzie na odprawie technicznej w dniu 1.03.2009r. X. Postanowienia końcowe 1. Prawo interpretacji Regulaminu należy do Organizatora. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczone zgłoszenie. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione. 4. Kluby sportowe i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. 5. Składanie i uwzględnienie protestu odbywa się na zasadach podanych w przepisach w szczególności w &#8222;Komunikacie Finansowo-Organizacyjnym PZKFiTS na 2009 rok&#8221;. 6. Wszelkie sprawy nie objęte Regulaminem rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z przedstawiciela Organizatora, przedstawiciela ŚOZKFiTS oraz Sędziego Głównego Zawodów. Knurów, dnia 01.02.2009r. V-ce Prezes PZKFiTS O r g a n i z a t o r Marek Kruszewski

  Odpowiedzi: 43 Ilość wyświetleń: 6712 Data: 2/12/2009 8:53:22 AM Liczba szacunów: 0
 • Dieta - prosze o ocene.

  Post
  Odżywianie i Odchudzanie

  niech mu ktos to wytlumaczy, bo ja nie mam nerwów i moge cos napisac za co bana pewnie wylapie wiec n/c.

  Odpowiedzi: 11 Ilość wyświetleń: 1171 Data: 9/4/2005 3:12:20 PM Liczba szacunów: 0
 • Spalacz

  Post
  Odżywki i suplementy

  wszystkie imitatory hormonów tarczycy to sciema, lepiej zainwestowac w sprawdzone srodki oczywisce ze jest inaczej: Lombardi A., de Lange P., Silvestri E., Busiello R.A., Lanni A., Goglia F., Monreno M., 3,5-diiodothyronine rapidly enhances mitochondrial fatty acid oxidation rate and thermogenesis in rat skeletal muscle: AMP-activated protein kinase involvement, Am J Pysiol Endocrinol Metab, Dec 30 (2008). lub Moreno M., Lombardi A., Lombardi P., Goglia F., Lanni A., Effects of 3,5-diiodo-L-thyronine on thyroid stimulating hormone and growth hormone serum levels in hypothyroid rats, Life Sci, 62(26); 2369-77 (1998). lub Cimmino M., Mion F., Goglia F., Minaire Y., Geloen A., Demonstration of in vivo metabolic effects of 3,5-di-iodothyronine, J Endocrinol, May; 149(2): 319-25 (1996). lub Institute of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, University Medicine Greifswald , Greifswald, Germany . Pietzner M1, Lehmphul I, Friedrich N, Schurmann C, Ittermann T, Dörr M, Nauck M, Laqua R, Völker U, Brabant G, Völzke H, Köhrle J, Homuth G, Wallaschofski H. 24 Oct. 2014 --- a co do zion t5 to eca jest tylko na etykiecie. Zmieniony przez - Truth09 w dniu 2015-01-19 12:54:34

  Odpowiedzi: 24 Ilość wyświetleń: 1855 Data: 1/19/2015 12:53:43 PM Liczba szacunów: 0
 • Spalacz

  Post
  Odżywki i suplementy

  wszystkie imitatory hormonów tarczycy to sciema, lepiej zainwestowac w sprawdzone srodki oczywisce ze jest inaczej: Lombardi A., de Lange P., Silvestri E., Busiello R.A., Lanni A., Goglia F., Monreno M., 3,5-diiodothyronine rapidly enhances mitochondrial fatty acid oxidation rate and thermogenesis in rat skeletal muscle: AMP-activated protein kinase involvement, Am J Pysiol Endocrinol Metab, Dec 30 (2008). lub Moreno M., Lombardi A., Lombardi P., Goglia F., Lanni A., Effects of 3,5-diiodo-L-thyronine on thyroid stimulating hormone and growth hormone serum levels in hypothyroid rats, Life Sci, 62(26); 2369-77 (1998). lub Cimmino M., Mion F., Goglia F., Minaire Y., Geloen A., Demonstration of in vivo metabolic effects of 3,5-di-iodothyronine, J Endocrinol, May; 149(2): 319-25 (1996). lub Institute of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, University Medicine Greifswald , Greifswald, Germany . Pietzner M1, Lehmphul I, Friedrich N, Schurmann C, Ittermann T, Dörr M, Nauck M, Laqua R, Völker U, Brabant G, Völzke H, Köhrle J, Homuth G, Wallaschofski H. 24 Oct. 2014 --- a co do zion t5 to eca jest tylko na etykiecie. Zmieniony przez - Truth09 w dniu 2015-01-19 12:54:34 fajne, tylko, ze badania były robione na szczurach... wiec dowodów na działanie w ustroju człowieka nie ma.

  Odpowiedzi: 24 Ilość wyświetleń: 1855 Data: 1/19/2015 6:53:39 PM Liczba szacunów: 0
 • Spalacz

  Post
  Odżywki i suplementy

  najpierw zapoznaj sie z badaniami a potem komentuj, badania były na ludziach, 3,3-diiodothyronina działa tylko na szczurach, a tu mowa o 3,5 diiodothyronina. 3 z 4 podanych badań dotyczy ludzi Zmieniony przez - Truth09 w dniu 2015-01-19 20:51:56 ok wiec pozwole sobie zacytować co znalazlem pod odnosnikami do badan od ciebie. jak masz cos innego podaj link. 1.badanie odnoszace sie do szczurów: Cimmino M., Mion F., Goglia F., Minaire Y., Geloen A., Demonstration of in vivo metabolic effects of 3,5-di-iodothyronine, J Endocrinol, May; 149(2): 319-25 (1996). Abstract The objective of the present study was to test in vivo the metabolic effects of 3,5-di-iodothyronine (3,5-T2) in unanesthetized and unrestrained male Sprague-Dawley rats. Amino acid and lipid metabolisms were investigated by breath tests using as tracers the 13C-carboxyl-labeled molecules of leucine, alpha-ketoisocaproic acid (KIC) and octanoic acid, in four different groups of rats: hypothyroid animals (receiving propylthiouracil (PTU) and iopanoic acid), hypothyroid animals treated with either a daily i.p. injection of 3,5-T2 (25 micrograms/100 g body weight), or tri-iodothyronine (T3) (1 microgram/100 g body weight), and control euthyroid animals receiving equivalent volumes of the vehicle solutions. Energy expenditure was measured by continuous monitoring of O2 consumption and CO2 production in these different groups. Daily energy expenditure was decreased by 30% in PTU-treated rats. The chronic treatments with 3,5-T2 and T3 restored daily energy expenditure to the control level. 13CO2 recovered in breath following the i.v. injection of octanoic acid- was decreased in hypothyroid animals compared with control animals (P < 0.05) and restored to control values by T3 and 3,5-T2 treatments. The 13CO2 recovered in breath after i.v. injection of leucine- was increased in PTU-treated compared with control animals (P < 0.05). Chronic treatment with either 3,5-T2 or T3 restored 13CO2 to control values. Excretion of 13CO2 recovered in breath following the i.v. injection of KIC- was increased in PTU-treated compared with control animals. Chronic treatments with either 3,5-T2 or T3 did not restore KIC decarboxylation. These results suggest that 3,5-T2 exerts metabolic effects on energy expenditure, on both lipid beta-oxidation and leucine metabolism in hypothyroid rats. We conclude that 3,5-T2 is a metabolically active iodothyronine. 2. do szczurów Lombardi A., de Lange P., Silvestri E., Busiello R.A., Lanni A., Goglia F., Monreno M., 3,5-diiodothyronine rapidly enhances mitochondrial fatty acid oxidation rate and thermogenesis in rat skeletal muscle: AMP-activated protein kinase involvement, Am J Pysiol Endocrinol Metab, Dec 30 (2008) T2, a naturally occurring diiodothyronine, is a product of a currently unknown enzymatic process most probably utilizing T3 as its precursor (Moreno et al., 2002). Some years ago surprising results were published showing that (among a lot of iodothyronines tested) T2, at a very low concentration (pM), induced a rapid stimulation of oxygen consumption in perfused livers isolated from hypothyroid rats. In the same study, it was shown that T3 showed a similar effect but this effect was largely abolished by the addition of an inhibitor of D1 deiodinase, while the effect of T2 was not. Moreover, T2 exerted its effect more rapidly than T3 (Horst et al., 1989). Stimulated by that report and another study showing an interaction of a diiodothyronine with mitochondria (Goglia et al., 1981) some laboratories started to investigate more deeply on possible specific biological actions of T2. Initially, energy metabolism was the major area of interest. Indeed, several reports from various laboratories showed that acute or chronic administration of T2 to rats resulted in significant changes in energy metabolism. When either T3 or T2 were acutely injected to hypothyroid rats, T2 had a more rapid effect on resting metabolic rate than T3 (Lanni et al., 1996). The experimental design used in this study was basically the same as that employed by Tata in the early 1960's (Tata et al., 1962; Tata, 1963) and the only difference was that in the study of Lanni et al. hypothyroidism was achieved by the simultaneous administration of propylthiouracil (PTU) and iopanoic acid (IOP). This treatment produces animals with severe hypothyroidism and at the same time, with a powerful inhibition of all three types of deiodinase enzymes. In such conditions the effects of T2 were evident as soon as 1 h after its injection reaching the maximal value after 24 h, while that of T3 became evident only after 24 h reaching the maximal value after 72 h (these effects of T3 were overlapping to those obtained by Tata, 1963). Moreover, while the effect of T3 was inhibited by a inhibitor of transcription such as actinomycin D (as shown also by Tata, 1963). the effect of T2 was not (Lanni et al., 1996; Moreno et al., 1997) (see Figure 1). 3.do szczurow Moreno M., Lombardi A., Lombardi P., Goglia F., Lanni A., Effects of 3,5-diiodo-L-thyronine on thyroid stimulating hormone and growth hormone serum levels in hypothyroid rats, Life Sci, 62(26); 2369-77 (1998). Abstract We have investigated the biological effects of physiological doses of 3,5-diiodo-L-thyronine (3,5-T2) and 3,3'-diiodo-L-thyronine (3,3'-T2) (at doses from 2.5 to 10 microg/100 g BW) on serum TSH and GH levels in rats made hypothyroid by propylthiouracil and iopanoic acid administration. In such animals deiodinase activities were inhibited and thyroid hormones serum levels strongly reduced. The effects of T2s were compared with those elicited by 3,5,3'-triiodo-L-thyronine (T3) (2.5 microg/100 g BW).The serum TSH level was much greater in hypothyroid rats than in euthyroid ones. T3 administration suppressed TSH by 88% compared to control (i.e, the level in hypothyroid rats); it thus reached a value not significantly different from that seen in the euthyroid rats. 3,5-T2 produced a similar effect, suppressing the TSH level by about 75% compared to control; it thus reached values not significantly different from those of the euthyroid and T3-treated rats. By contrast, 3,3'-T2 had no effect on TSH, whatever the dose. The serum GH level was much lower in hypothyroid rats than in euthyroid ones. T3 administration increased the GH level by about 5-fold, restoring it to the value seen in euthyroid rats. 3,5-T2-treated hypothyroid rats, at all the doses used (from 2.5 to 10 microg/100 g BW), showed increased serum GH levels: at a dose of 10 microg/100 g BW the level reached a value about 5-fold higher than that in hypothyroid rats. This value was not significantly different from those of euthyroid and T3-treated rats. 3,3'-T2 did not affect GH levels whatever the dose. Thus, 3,5-T2 (but not 3,3'-T2) seems to mimic the effects of T3 on serum TSH and GH levels in rats. 4. wstep odnoszacy sie do szczurow, druga czesc bada zaleznosc pomiedzy endogennym t3 a gospodarka glukozy, a nie podawanie t3 w formie suplementacji. Institute of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, University Medicine Greifswald , Greifswald, Germany . Pietzner M1, Lehmphul I, Friedrich N, Schurmann C, Ittermann T, Dörr M, Nauck M, Laqua R, Völker U, Brabant G, Völzke H, Köhrle J, Homuth G, Wallaschofski H. 24 Oct. 2014 Background: During the last two decades, it has become obvious that 3,5-diiodothyronine (3,5-T2), a well-known endogenous metabolite of the thyroid hormones thyroxine (T4) or triiodothyronine (T3), not only represents a simple degradation intermediate of the former but also exhibits specific metabolic activities. Administration of 3,5-T2 to hypothyroid rodents rapidly stimulated their basal metabolic rate, prevented high-fat diet-induced obesity as well as steatosis, and increased oxidation of long-chain fatty acids. Objective: The aim of the present study was to analyze associations between circulating 3,5-T2 in human serum and different epidemiological parameters, including age, sex, or smoking, as well as measures of anthropometry, glucose, and lipid metabolism. Methods: 3,5-T2 concentrations were measured by a recently developed immunoassay in sera of 761 euthyroid participants of the population-based Study of Health in Pomerania. Subsequently, analysis of variance and multivariate linear regression analysis were performed. Results: Serum 3,5-T2 concentrations exhibited a right-skewed distribution, resulting in a median serum concentration of 0.24 nM (1st quartile: 0.20 nM; 3rd quartile: 0.37 nM). Significant associations between 3,5-T2 and serum fasting glucose, thyrotropin (TSH), as well as leptin concentrations were detected (p<0.05). Interestingly, the association to leptin concentrations seemed to be mediated by TSH. Age, sex, smoking, and blood lipid profile parameters did not show significant associations with circulating 3,5-T2. Conclusion: Our findings from a healthy euthyroid population may point toward a physiological link between circulating 3,5-T2 and glucose metabolism. Zmieniony przez - TomQ-MAG w dniu 2015-01-19 22:53:09

  Odpowiedzi: 24 Ilość wyświetleń: 1855 Data: 1/19/2015 10:51:32 PM Liczba szacunów: 0
 • Wysoki kortyzol a cykl test prop...

  Post
  Doping

  wrzuć 3-5 gram witaminy c dziennie powinno zbić kortyzol,nie ma przeciwskazań do stosowania saa poza tym więcej luzu bo to hormon "stresu"

  Odpowiedzi: 7 Ilość wyświetleń: 1490 Data: 9/17/2014 9:47:00 PM Liczba szacunów: 0
 • Creapur Power X Sport

  Post
  Odżywki i suplementy

  mielismy ja w sprzedazy DO 2009r w srodku produkt niemiecki, opakowanie raczej skromne,zadnego mikrorozdobnienia, mocno ciagnela wode, ktos komu zlezalo na szybkiemu nabraniu wagi byl zniej zawsze zadowolony, w tej chwili ten sam surowiec jest w creamag b6 (G.L) pozdr mc ps na pewno nie byla to creapure biale pojemniki z czarna etykietka i czerwonymi napisami w j. niem jesli o to chodzi to o tym pisze jesli nie to przepraszam Zmieniony przez - marek.c w dniu 2011-08-11 11:17:52

  Odpowiedzi: 4 Ilość wyświetleń: 2174 Data: 8/11/2011 11:10:14 AM Liczba szacunów: 0
 • Po co doradzacie wszystkim witaminy, omegę i inne bzdury?

  Post
  Odżywki i suplementy

  nie mozna powiedziec ze chelaty przyswajaja sie lepiej niz te z pozywienia. jest to uproszczenie ktore nie odzwierciedla stanu faktycznego. w sytuacjach niedoborow nalezy poawac dodatkowe ich porcje w postaci preparatow minerlanych i wtedy najlepiej wybrac chetaly podobnie nie mozna powiedziec ze witaminy z suplementow przyswajaja sie lepiej niz te z pozywienia. wspomnialem o tym mechanizmie na poprzedniej stronie na dwoch przykladach. mozna natowmiast powiedziec ze witaminy w postaci suplementow zwane syntetykami i witaminy w postaci suplementow uzyskiwane z naturalnych zrodel - są tożsame. poza tym nie gloryfikowalbym tak omegi i nie przesadzal z powszechnoscią jej niedoborow. racja, ze nasza szerokosc geograficzna to miejsce gdzie jej niedobory faktycznie wystepują, ale bawienie sie w uproszczone statystytki nieczego nie wyjasnia. racja tez - ze suplement z tym kwasem tluszczowym nikomu krzywdy nie zrobi. nie kazdemu jest jednak potrzebny. zwracam tez uwagę, ze dobry olej lniany to bogate zrodlo omega 3, niektore oleje lniane skladaja sie niemal w 50% z omega 3. dwie lzyki dziennie to juz moze byc duzo. trudno znalezc badania ktore potwierdzilyby teze, ze dodatkowe przyjmowanie preaparatow multiwitaminowych czy przeciwutleniaczy przyczynia sie do poprawy stanu zdrowia czy zpobiega jakims chorobom. mozna za to znalezc badania dowodzace czegos odmiennego. racje masz Fukinhot, ze organizm ropoznaje budowe chwmiczną i to sie dla niego liczy. Chodzi jednak o to, ze w przyrodzie witaminy nigdy nie wystepuja samodzielnie, zawsze w towarzystwie innych substancji. Na poprzedniej stronie wspomnialem o wit C ktora naturanie wystepuje wraz z bioflawnoidami, wspomnialem tez o witaminie e ktora naturalnie wystepuje w az 8 formach. suplementy są czesto pewnym uproszczeniem, zawieraja bowiem takie formy danych witamin, ktore uwazane są za wykazujace najwyzsza aktywnosc. tymczasem wiele wskazuje na to, ze witaminy dzialaja jak nalezy jezeli podawane sa we wszystkich /wiekszosci dostepnych form. Zmieniony przez - faftaq w dniu 2008-03-17 19:31:46

  Odpowiedzi: 29 Ilość wyświetleń: 2709 Data: 3/17/2008 7:29:12 PM Liczba szacunów: 0
 • Po co doradzacie wszystkim witaminy, omegę i inne bzdury?

  Post
  Odżywki i suplementy

  to kupuj srodki ktore mogą podniesc odpornisc, jak echinacea, citrosept, wit C + biaflowonoidy, cynk itp...

  Odpowiedzi: 29 Ilość wyświetleń: 2709 Data: 3/29/2008 10:36:50 PM Liczba szacunów: 0
 • Oczekuję praktycznych porad które mogły by pomóc mi trenować i palić brzuch wydajniej

  Post
  Odżywianie i Odchudzanie

  Możesz robić co chcesz, jak chcesz. Osobiście podpowiem ci tylko tyle że bez odpowiedniej diety niewiele zdziałasz. Na dobry start, nie wiem czy zauważyłeś ale masz lekką otyłość(BMI ponad 25) :E Sam przy 180 ważę 70 i uważam to za odpowiednią wagę. Nie wiem jakim typem sylwetki jesteś ale w ciemno możemy założyć że masz wolną przemianę materii. Tak więc dobrze gdybyś dziennie nie spożywał nie więcej niż 2300kcal(tak by spokojnie przybierać na masie mięśniowej i z lekka redukować oponki). Dobrze gdybyś spożywał białka i węgle na poziomie 40% zaś tłuszcze 20%, więc.. Białko 2300*40/100=927kcal /4= 231g Węglowodany 2300*40/100=927kcal /4= 231g Tłuszcze 2300*20/100=463kcal /9= 51g j/w tyle właśnie poszczególnych mikroskładników powinieneś zawrzeć w swojej diecie. Po woli wdrażaj dietę, rozdzielając ją na 5 posiłków. Ograniczyć wszelkiego rodzaju słodkości(także owoce), pieczywo itd. i powinieneś po mału brnąć do przodu. Im wcześniej zaczniesz tym lepiej ale to zależy od ciebie. Dieta to 70% sukcesu pozostałe 30% to motywacja oraz poprawność wykonywanych ćwiczeń :P Jeśli chodzi o różnego rodzaju wspomagacze/odżywki to polecam wypić jedną(jednąąąą!!!!) kawę dziennie, jeść zdrowe tłuszcze(avocado, tłuszcz kokosowy, orzechy ect), kupić sobie dobre witaminy z wysokim poziomem witaminki "C" i w miarę dobrą odżywkę białkową(najlepiej na bazie serwatki) warto się także zapoznać z kreatyną ale o tym później. Zmieniony przez - alizee w dniu 2014-01-06 17:19:06

  Odpowiedzi: 4 Ilość wyświetleń: 433 Data: 1/6/2014 5:15:33 PM Liczba szacunów: 0
 • czy stosować odżywki i jakie jeśli tak

  Post
  Odżywki i suplementy

  witaminy, magnez, omega 3, witamina c w zupelnosci wystarczy. Zalezy wlasnie tez ile spozywasz tych mineralow/wit z pokarmu. Jak duzo wazyw nie zjadasz to smialo dorzuc witaminy.

  Odpowiedzi: 6 Ilość wyświetleń: 1053 Data: 4/8/2011 8:07:03 AM Liczba szacunów: 0
 • MŚ: Nasza grupa !!!!!!

  Post
  Piłka Nożna

  GRUPA A:mysle ze wyjdziemy my i Niemcy GRUPA B:Anglia i Szwecja zdecydowanie GRUPA C: imo grupa śmierci.Argentyna i Holandia faworyci.ale Serbia gra dobrą piłke,no i nieobliczalne WKS GRUPA D: Portugalia i Meksyk.Moze cos namiesza Iran GRUPA E: Włoch i Czechy.nie licze za bardzo na USA GRUPA F: Brazylia to pewniak.pozostale 3 druzyny równorzędne GRUPA G:Francja męczyła sie w el.ze Szwajcarią.teraz moze byc pododnie.oby Korea nie wyszła GRUPA H: Hiszpanie i Ukraińcy zdecydowanie

  Odpowiedzi: 115 Ilość wyświetleń: 5547 Data: 12/9/2005 10:21:03 PM Liczba szacunów: 0
 • WITAMINY : multiple sport czy vit-min plus

  Post
  Odżywki i suplementy

  tusa85 - ja pisałem w poprzednim poscie do sołtysa a nie do Ciebie . soltys88 - nie wiem czy mnie dobrze zrozumiales. Nie zgadzam sie po pierwsze z teza, że witamin z gr b nie mozna przedawkowac, po drugie - ze sportowcy mają zwiekszone zapotrzebowanie na wszystkie witaminy. Nie. Faktycznie częsty intensywny wysilek fizyczny bedzie zwieskzal zapotrzebowanie na wit C, niektóre z witamin z gupy b (b1, b6, b2), ale nie 10 krotnie więcej... Przyjmowanie z góry, ze poniewaz cwiczę potrzebuje wszystkiego iles tam razy wiecej od kowlaskiego - jest błędem. Przegladając litaraturę i ustalane normy dla spotwoców wyczynowych sam bylem zdziwiony, że zapotrzebowanie na niektóre witaminy praktycznie jest niezmienione. Podam ciekawy przykład z zycia: układałem dietę dla spotowac który miał nieraz i trzy sesje treningowe w ciągu dnia. Fak, dieta dostaczala ok 5000kcal - a poniwez bazowalem na dobrej jakosci pokaramach - wiadomo bylo, że witamin/minerałow będzie sporo. W trakcie specjalistycznych badan, nie tylko klient nie miał zadnych niedoborów, ale okazało się że ma niadmiar... magnezu. Klient postanowil odstawic suplement magnezowy (dostarczal 50mg magnezu z tabletki).... Wiem, ze jednostkowy przykład nie dowodzi zasad generalnych, ale sam w sobie cos jednak obrazuje. Zmieniony przez - faftaq w dniu 2009-12-08 17:52:12

  Odpowiedzi: 32 Ilość wyświetleń: 4732 Data: 12/8/2009 5:48:34 PM Liczba szacunów: 0
 • WITAMINY : multiple sport czy vit-min plus

  Post
  Odżywki i suplementy

  Na pewno nie warto brać podwójnych dawek Vita-Min Plus. Vita-Min Plus ma symboliczne ilości witamin z grupy B. Dla sportowców ważne są witaminy z grupy B (można nawet kupić w postaci osobnych suplementów). Większe zapotrzebowanie mają zawodowi sportowcy (dobrze to wytłumaczył faftaq). Sądzę więc, że nazwy tych suplementów przemawiają same za siebie. Ja obecnie stosuję tylko witaminę C. 1g dziennie to koszt 5zł/miesiąc. Zmieniony przez - Kreatynek w dniu 2009-12-08 19:42:22

  Odpowiedzi: 32 Ilość wyświetleń: 4732 Data: 12/8/2009 7:31:36 PM Liczba szacunów: 0
 • Wysoka prolaktyna w czasie cyklu

  Post
  Doping

  Witamina A 808 µg Witamina D 5 µg Witamina E 20 mg Witamina C 80 mg Witamina B1 1,1 mg Witamina B2 1,7 mg Niacyna 12 mg Witamina B6 2 mg Kwas foliowy 400 µg Witamina B12 6 µg Biotyna 50 µg Kwas pantotenowy 6 mg Wapń 136 mg Magnez 60 mg Miedź 1 mg Mangan 2 mg Chrom 40 µg Cynk 10 mg Jod 100 µg Żelazo 10 mg Selen 50 µg Molibden 75 µg Olej słonecznikowy 547 mg w tym kwasy omega-6 360 mg w tym kwasy omega-9 106 mg

  Odpowiedzi: 63 Ilość wyświetleń: 6116 Data: 12/18/2016 4:15:44 PM Liczba szacunów: 0
 • bor

  Post
  Sztuki Walki

  średnie zarobki w BOR to ok 3500zł brutto(podstawa). Natomiast w zasadzie nie ma teraz czegoś takiego jak "tylko" kierowca BOR-u. Nawet ten co siedzi za kółkiem musi spełniac te same wymagania co każdy inny ochroniarz przyjmowany do BOR-u(przeszkolenia,testy itp). Do tego musi mieć co najmniej kat. prawa jazdy "C"

  Odpowiedzi: 8 Ilość wyświetleń: 6130 Data: 9/18/2008 11:24:35 PM Liczba szacunów: 0
 • Cykl II + mono + suple

  Post
  Odżywki i suplementy

  jak masz sporo witamin z diety to po kiego wydawać kupe kasy na aniamala jak coś to sobie dokup wit c i magnez

  Odpowiedzi: 10 Ilość wyświetleń: 520 Data: 12/10/2012 3:46:57 PM Liczba szacunów: 0
 • Clenbutero+efedryna

  Post
  Doping

  e-lite czyzby tak: ? Dzien 1: 2x 25mg razem z 200mg kofeiny Dzien 2: 2x 25mg razem z 200mg kofeiny Dzien 3: 2x 25mg razem z 200mg kofeiny Dzien 4: 2x 25mg razem z 200mg kofeiny Dzien 5: 2x 25mg razem z 200mg kofeiny Dzien 6: 3x 25mg razem z 200mg kofeiny Dzien 7: 3x 25mg razem z 200mg kofeiny Dzien 8: 3x 25mg razem z 200mg kofeiny Dzien 9: 3x 25mg razem z 200mg kofeiny Dzien 10: 3x 25mg razem z 200mg kofeiny Dzien 11: 4x 25mg razem z 200mg kofeiny Dzien 12: 4x 25mg razem z 200mg kofeiny Dzien 13: 4x 25mg razem z 200mg kofeiny Dzien 14: 4x 25mg razem z 200mg kofeiny Dzien 15: 4x 25mg razem z 200mg kofeiny Dzien 16: 4x 25mg razem z 200mg kofeiny Dzien 17: 4x 25mg razem z 200mg kofeiny Dzien 18: 4x 25mg razem z 200mg kofeiny Dzien 19: 4x 25mg razem z 200mg kofeiny Dzien 20: 4x 25mg razem z 200mg kofeiny Jakie wieksze dawki efi jest sens stosowac i jak dlugo ? Efe juz bralem duuuuzo ale moze nie ma sensu dlugo ciagnac. W praktyce robie roznie ale chcialym znac twoje/wasze zdanie. Ketotifen kiey dobrze bylo by dodac ? mam kilka opcji i nie wiem ktora wybrac. a) 1mg przed aero i 1mg na noc b) co kika dni na noc 5mg lub wiecej c) 1mg przed aero i co kilka dni wiecej na noc. Najbaddziej ekonomiczna to chyba 1 mg AllTheTime i co kilka dni 'ciut' wiecej na noc. Piszcie co sadzicie.

  Odpowiedzi: 38 Ilość wyświetleń: 3938 Data: 9/1/2005 1:37:36 PM Liczba szacunów: 0
 • Kiedy najlepiej BCAA ?

  Post
  Odżywki i suplementy

  A jesli chodzi o takie witaminy jak centrum, gdzie jest w tabletce okolo 100mg zelaza, 120 mg witaminy c, z reszta nie bede pisac skladnikow, ale masa fajnych witamin tam jest, to czy przyda mi sie lykanie takiej witaminki jednej dziennie ? Drugie moje pytanie, to czy powiedzmy po dwoch latach lykania codziennie takiej witaminki nie bede mial troche zjechanej watroby i czy organizm troche sie nie przyzwyczai do przyjmowania takich witamin ?

  Odpowiedzi: 8 Ilość wyświetleń: 3348 Data: 12/6/2005 11:41:35 AM Liczba szacunów: 0