Do dzisiaj seks jest niezwykle zmitologizowaną dziedziną. Kłania się ten sam problem, co w przypadku dietetyki, farmakologii i treningu. Istnieją książki i opracowania pisane przez profesjonalistów, ale po co z nich korzystać? Lepiej sięgać po podejrzanej treści strony internetowe, blogi lub czerpać z obiegowej wiedzy, która często nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

 1. Ile wiemy o seksie?
 2. Czy na pewno pasujemy do siebie?
 3. Seks a wygląd sylwetki
 4. Niezadowolenie z wyglądu - wpływ na relacje
 5. Czy seks obniża osiągi mężczyzny?
 6. Aktywność seksualna a sprawność fizyczna
 7. Wyniki badania 
 8. Podsumowanie

Ile wiemy o seksie?

W jednym z badań podsumowano 1134 e-maile, dotyczące życia seksualnego, które otrzymano w ramach projektu dotyczącego „antykoncepcji awaryjnej” (tzw. pigułki dzień po). Była to strona internetowa pod adresem http://ec.princeton.edu

Co się okazało?

 • 26% osób nie wiedziało, jakie rodzaje aktywności seksualnej prowadzą do zapłodnienia
 • 18% nie wiedziało, czym jest niezabezpieczony stosunek
 • 14% nie wiedziało, kiedy się zachodzi w ciążę i jakie są tego symptomy
 • 13% nie wiedziało, czy „antykoncepcja awaryjna” jest groźna dla kobiety
 • 9% nie odróżniało „pigułek dzień po” od środków poronnych (np. środka antyprogesteronowego, RU-486)

Sytuację komplikują określone systemy religijne, które piętnują pewne zachowania, często w sposób irracjonalny. Na dodatek interesowanie się tą sferą jest źle postrzegane. Najważniejszym problemem jest często spotykany brak dopasowania seksualnego, pod względem preferencji, temperamentu, libido.

Czy na pewno pasujemy do siebie?

A kiedy niby para ma sprawdzić, czy do siebie pasuje? Po ślubie? Wg niektórych badań złe dobranie się jest pierwszą przyczyną rozwodu u kobiet i trzecią przyczyną u mężczyzn.

Według innych badań, 75% rozwodów wywołał brak zaangażowania w związku, zdrada 59,6%, konflikty i kłótnie 57,7%, problemy finansowe 36,7%, nadużywanie np. alkoholu 34,6%, przemoc 23,5%. Niedopasowanie seksualne może wywołać w późniejszym związku brak zaangażowania, zdradę, konflikty i kłótnie, a wiodący w Polsce system wierzeń zabrania kontaktów seksualnych przed ślubem. Brawo. Na dodatek większość par nie potrafi rozpoznawać „czerwonych flag”, te osoby myślą, iż po ślubie „wszystko się ułoży”. Dlatego nie dziwi mnie ilość rozwodów, oczekiwałbym nawet, iż będzie ich o wiele więcej.

seks wygląd

Seks a wygląd sylwetki

Co mają wspólnego ćwiczenia fizyczne, dieta, zdrowy styl życia, codzienna aktywność i seks? Okazuje się, że bardzo dużo. Większość pań jest niezadowolonych ze swoich sylwetek, widzą mniejsze lub większe mankamenty. Problem nie dotyczy tylko młodych kobiet, ale nawet tych, które przekroczyły 60. rok życia!

Przykładowo, w badaniach z 1998 r. dotyczących ponad 1000 dorosłych kobiet w wieku 30–74 lat, mieszkających w Szwajcarii, oceniano aktualną wagę pań i zestawiano ją z pożądaną przez nich wagą. Chociaż 73% kobiet spełniało kryteria dla normalnej wagi ciała, 71% chciało mieć szczuplejsze sylwetki! Nawet wśród pań w wieku 65 lat i więcej, z których, według obiektywnych wskaźników, aż 65% miało normalną wagę ciała, 62% chciało schudnąć!

Polecamy również: 7 ćwiczeń na lepszy seks

Według innych badań, niezadowolenie z ciała wykazuje 24–46% nastolatków płci żeńskiej i 12-26% nastolatków płci męskiej. Ale… naukowcy stwierdzili, iż pomiędzy wczesną młodością a osiąganiem wieku dorosłego obserwuje się dalszy wzrost niezadowolenia z wyglądu ciała. 

Niezadowolenie z wyglądu - wpływ na relacje

Niezadowolenie z wyglądu ciała wpływa na funkcjonowanie w związku, obniża pewność siebie i rodzi wątpliwości u kobiet: czy partner będzie jej pragnął i akceptował seksualnie? I faktycznie, kobiety, które odczuwają zadowolenie (czy wręcz dumę) ze swojego wyglądu, jednocześnie są przekonane, że ich partnerzy uważają je za atrakcyjne seksualnie i będą ich pożądać (Wade, 2000). Kobiety, które ze swoim wyglądem wiążą więcej negatywnych emocji, zgłaszają także większy lęk przed zbliżeniem. Dodatkowo są mniej skłonne do inicjowania i uprawiania seksu oraz rzadziej odczuwają pożądanie.

Zły wizerunek ciała wiąże się z mniejszym pożądaniem seksualnym (Seal, Bradford i Meston), zmniejszoną asertywnością seksualną (Weaver i Byers, 2006) oraz rzadszą aktywnością seksualną (Faith i Schare, 1993). Dlaczego tak się dzieje? Gdyż odrzucenie seksualne jest szczególnie bolesnym doświadczeniem, szczególnie dla kobiet.

Czy seks obniża osiągi mężczyzny?

W czasach starożytnych, w kulturze greckiej i rzymskiej wierzono, iż abstynencja seksualna jest niezbędna przed rywalizacją sportową. Podobne wierzenia obowiązywały w XX wieku. Często odradzano seks przed zawodami. Wierzono, iż wytrysk zmniejsza stężenie testosteronu w ciele, osłabia mężczyznę, zmniejsza agresję i pogarsza jego osiągi. Jednakże do dzisiaj te kwestie wcale nie są jednoznaczne, a rozliczne badania przynoszą sprzeczne wyniki.

W opracowaniach z lat 80. XX wieku (np. Anshel, 1981) rozważano psychologiczne i fizjologiczne aspekty seksu w kontekście wysiłku fizycznego. Jednakże brakuje badań nad aktywnością seksualną, które byłyby przeprowadzone w ściśle kontrolowanych warunkach, a ich wyniki byłyby powtarzalne. Zależności pomiędzy stężeniami hormonów a wydolnością fizyczną są z kolei dobrze zbadane, jeśli chodzi o dyscypliny bazujące na mocy, jak i te oparte na wytrzymałości (Johnson 1968; Hengevoss i wsp. 2015).

seks

Kilku autorów rozpatrywało wpływ aktywności seksualnej noc przed zawodami, a większość trenerów wierzy, iż seks w tym okresie może mieć negatywny wpływ na wyniki sportowe, np. ze względu na podwyższony wydatek energetyczny (Ferraz i Costa, 2014). Zagadnienie nie jest klarowne, choć z pewnością wydatek energetyczny w trakcie seksu jest znikomy, w porównaniu do wysiłku i zapotrzebowania energetycznego związanego z rywalizacją sportową (Krieger, 1997; Baume i wsp. 2006; Ferraz i Costa, 2014).

Oszacowano, iż 13 minut seksu z maksymalnym tętnem 154 to wydatek ledwie 130 kcal (więcej energii zużyje się w nocy będąc aktywnym). O wiele większe znaczenie dla sportowca może mieć skrócony sen, to właśnie ograniczenie wypoczynku może mieć wpływ na wydatek energetyczny i spadek wydolności. Szereg badań np. wskazuje, iż ograniczenie czasu snu ma wpływ na zaburzenia glikemii, spadek wydolności czy wątrobową oporność insulinową. Wg badań Christopher M Junga i wsp., zużywamy ok. 480 kcal w ciągu nocy (4,4 kJ/minutę).

Polecamy również: Ranking boosterów testosteronu - Najlepsze boostery testosteronu

W cytowanym badaniu:

 • dzienny wydatek energetyczny średnio nie przekraczał 8500 kJ, czyli był mniejszy niż 2030 kcal
 • wydatek energetyczny był większy o 7% dla osób, które nie spały (wydatkowały one średnio 562 ± 8,61 kJ, czyli 134 ± 2,06 kcal więcej, w ciągu doby)
 • osoby, które nie spały, wydatkowały w ciągu nocy o 32% więcej energii, w porównaniu do przespanej, 8-godzinnej nocy (więcej o 673 ± 10,4 kJ, czyli 161 kcal)

Niejasne jest, jak podjęta aktywność seksualna może wpływać na wyniki sportowe. Niektórzy naukowcy twierdzą, iż seks też jest pewnego rodzaju aktywnością fizyczną, stąd niesie pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie.

Aktywność seksualna a sprawność fizyczna

seks sprawność fizyczna

Niedawno Zavorsky GS i wsp. sprawdzali, jak aktywność seksualna wpływa na sprawność fizyczną. Dziesięciu monogamicznych, żonatych, młodych mężczyzn (28 ± 7 lat, wskaźnik masy ciała = 25,5 ± 2,7 kg / m2), przeszło 6 testów sprawności fizycznej / równowagi / zwinności (siła uścisku przedramienia, równowaga, ruch boczny, czas reakcji, moc beztlenowa i maksymalne pochłanianie tlenu) przy 3 różnych okazjach.

Pierwszego dnia odbyła się sesja zapoznawcza, podczas której badani zapoznali się z testami. Następnie miały miejsce 2 randomizowane sesje. W jednym przypadku nie było stosunku seksualnego 5 dni przed testami (warunki kontrolne) lub stosunek miał miejsce noc przed testami. Warunki zmieniano losowo, naprzemiennie.

Polecamy również: Seks, a wyniki sportowe

Wyniki badania 

Wyniki badania wykazały, że aktywność seksualna nie miała wpływu na żaden z 6 testów sprawności fizycznej.

Przegląd badań dotyczących seksu:

1. Johnson, 1968 – 14 kobiet w wieku 24-49 lat. Badano wpływ stosunku seksualnego na siłę pań. Nie stwierdzono wpływu stosunku w nocy, dzień przed eksperymentem czy też stosunku 6 dni przed eksperymentem na siłę mięśni 

2. Boone i Gilmore, 1995 – nie stwierdzono wpływu stosunku (12 h przed treningiem) na siłę mięśni u mężczyzn (praca na bieżni elektronicznej). Nie stwierdzono wpływu seksu na wydolność aerobową (moc) ani na parametr zwany pulsem tlenowym (jest to pochłanianie tlenu w ml, przy określonym tętnie zawodników)

3. Sztajzel i wsp. 2000 - badano wpływ stosunku na 15 dobrze wytrenowanych amatorach (8 graczy zespołowych, 5 zawodników dyscyplin wytrzymałościowych oraz 2 podnoszących ciężary). Odnotowano pozytywny wpływ stosunku na osiągi (rowerek, ergometr). O ile bezpieczna okazała się 10-godzinna przerwa od stosunku do zawodów, o tyle odnotowano potencjalne zagrożenie dla regeneracji po intensywnej pracy, jeśli stosunek seksualny miał miejsce mniej, niż 2 h przed testem wysiłkowym. Przy zbyt krótkim odstępie seks miał wpływ na tętno po wysiłku, było ono wyższe. Jednakże badanie było prowadzone na zbyt małej liczbie osób, a ponadto należy uwzględnić wpływ innych zmiennych, takich jak sen, dieta oraz inne aktywności towarzyszące

4. M.Valenti i wsp., czerwiec 2018 r. - sprawdzono (przy wykorzystaniu dynamometru), jak seks (12 h przed testem) wpłynie na osiągi siłowe. Analizowano moc mięśni w trakcie 5 serii prostowania i uginania jednej nogi z szybkością 30 stopni na sekundę. W eksperymencie wzięło udział 12 mężczyzn w wieku 25.6 ± 3.8 roku. Nie stwierdzono różnic w średniej lub szczytowej mocy przy ćwiczeniu nogi, niezależnie czy mężczyźni uprawiali seks czy też nie

5. Meston CM1, Gorzalka BB. 1995 – wysiłek fizyczny ma wpływ na pobudzenie seksualne kobiet (mierzono reakcję na neutralne i erotyczne filmy). Autorzy wysnuli wniosek, iż dzieje się tak poprzez pobudzenie układu adrenergicznego. Komentarz: wg L. Starowicza istnieje wiele modeli tłumaczących pobudzenie seksualne i pożądanie u kobiet. Prawdopodobnie znaczenie mają tu ośrodki przywspółczulne oraz współczulne w okolicy krzyżowej i piersiowo-lędźwiowej rdzenia kręgowego, a część związana z nerwem błędnym do jądra pasma samotnego

6. Eleftherios Vouyoukas, 2011 r. - zbadano wpływ abstynencji, seksu i jogi na osiągi. Po seksie odpoczywano 7.5 h, a po jodze 6.5 h. Nie stwierdzono różnic w wydolności aerobowej (test PWC 170), sile chwytu, mocy nóg (skok dosiężny), czasie reakcji, gibkości tylnej części uda, wytrzymałości mięśniowej (test maksymalnej ilości pompek w ciągu minuty), stężeniach testosteronu, kortyzolu, stężeniu glukozy i ciśnieniu krwi.

Podsumowanie

Czy seks ma wpływ na osiągi sportowe? Tego nie stwierdzono. Z pewnością co najmniej kilkunastogodzinna przerwa, pomiędzy stosunkiem a aktywnością sportową, będzie wystarczająca.

Referencje:

 • Lianna F. Wood,1,2,3 Ann Chahroudi,4 Hui-Ling Chen,1,3 Heather B. Jaspan,1,5 and Donald L. Sodora “The Oral Mucosa Immune Environment and Oral Transmission of HIV/SIV”https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3821196/
 • http://www.oaza.pl/cdz/index.php/pl/akt-malzenski/586-katoliku-ciesz-sie-seksem.html
 • Laura Stefani,1 Giorgio Galanti,1 Johnny Padulo,2,3,* Nicola L. Bragazzi,4 and Nicola Maffulli “Sexual Activity before Sports Competition: A Systematic Review”
 • Dr. Patricia A. Cavazos-Rehg, PhD, Dr. Melissa J. Krauss, MPH, Dr. Edward L. Spitznagel, PhD, Dr. Martin Iguchi, PhD, Dr. Mario Schootman, PhD, Dr. Linda Cottler, PhD, Dr. Richard A. Grucza, PhD, and Dr. Laura Jean Bierut, MD “Associations Between Sexuality Education in Schools and Adolescent Birthrates A State-Level Longitudinal Model” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3433801/
 • Donga E1, van Dijk M, van Dijk JG, Biermasz NR, Lammers GJ, van Kralingen KW, Corssmit EP, Romijn JA “A single night of partial sleep deprivation induces insulin resistance in multiple metabolic pathways in healthy subjects.” J Clin Endocrinol Metab. 2010 Jun;95(6):2963-8. doi: 10.1210/jc.2009-2430. Epub 2010 Apr 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20371664
 • Christopher M Jung,1 Edward L Melanson,2 Emily J Frydendall,1 Leigh Perreault,2 Robert H Eckel,2 and Kenneth P Wright1,2 “Energy expenditure during sleep, sleep deprivation and sleep following sleep deprivation in adult humans” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3039272/
 • Johnson W. R. (1968). Muscular performance following coitus. J. Sex Res. 3, 247–248. 10.1080/00224496809550576
 • Boone T., Gilmore S. (1995). Effects of sexual intercourse on maximal aerobic power, oxygen pulse, and double product in male sedentary subjects. J. Sports Med. Phys. Fit. 35, 214–217.
 • http://medpr.imp.lodz.pl/Spiroergometryczna-proba-wysilkowa-zastosowanie-w-kardiologii-i-medycynie-pracy,1819,0,2.html
 • Sztajzel J., Périat M., Marti V., Krall P., Rutishauser W. (2000). Effect of sexual activity on cycle ergometer stress test parameters, on plasmatic testosterone levels and on concentration capacity. A study in high-level male athletes performed in the laboratory. J. Sports Med. Phys. Fit. 40, 233–239.
 • M.Valenti. Claudia Suchil, Gabriel Beltran, Roman C.Rogers, Emily A.Massey, Todd A., Astorino PhD “Effect of Sexual Intercourse on Lower Extremity Muscle Force in Strength-Trained Men” https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743609518309391
 • L. Starowicz “Podstawy seksuologii” Wydawnictwo PZWL, 2010
 • Meston CM1, Gorzalka BB.”The effects of sympathetic activation on physiological and subjective sexual arousal in women” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7654157
 • Alan R Katz, MD,corresponding author Maria Veneranda C Lee, MS, and Glenn M Wasserman, MD “Sexually Transmitted Disease (STD) Update: A Review of the CDC 2010 STD Treatment Guidelines and Epidemiologic Trends of Common STDs in Hawai‘I” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3313766/
 • Eleftherios Vouyoukas “The Influence of Sexual Activity on Athletic Performance” https://spectrum.library.concordia.ca/35939/1/vouyoukas_MSc_F2011.pdf
 • Zavorsky GS1, Newton WL2. “Effects of sexual activity on several measures of physical performance in young adult males.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30411599
 • Andrea L. Meltzer and James K. McNulty “Body Image and Marital Satisfaction: Evidence for the Mediating Role of Sexual Frequency and Sexual Satisfaction” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2864925/
 • Lisa Smith Kilpela, Ph.D.,a Carolyn Black Becker, Ph.D.,a Nicole Wesley, B.S.,b and Tiffany Stewart, Ph.D.b “Body Image in Adult Women: Moving Beyond the Younger Years”https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4452130/
 • 19. Virginia Quick,1 Marla E. Eisenberg,2,3 Michaela M. Bucchianeri,2 and Dianne Neumark-Sztainer “Prospective Predictors of Body Dissatisfaction in Young Adults: 10-year Longitudinal Findings”https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4101918/
 • L. L. Wynn, PhD, Angel M. Foster, DPhil, MD, AM, and James Trussell, PhD „Misconceptions and Ignorance About Sexual and Reproductive Health” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5662210/
 • Ameneh Barikani,1 Sarichlow Mohamad Ebrahim,2 and Mohammadi Navid “The Cause of Divorce among Men and Women Referred to Marriage and Legal Office in Qazvin, Iran”
 • Shelby B. Scott, Galena K. Rhoades, Scott M. Stanley, Elizabeth S. Allen, and Howard J. Markman “Reasons for Divorce and Recollections of Premarital Intervention: Implications for Improving Relationship Education” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4012696/
 • L. L. Wynn, PhD, Angel M. Foster, DPhil, MD, AM, and James Trussell, PhD „Misconceptions and Ignorance About Sexual and Reproductive Health” 
Komentarze (5)
ciezka_rozkmina

No to coś czuję, że będą same rekordy na siłowni bo już drugi miesiąc przerwy xDDD

2
pitbull61

współczuję %-)

3
Sandelholz1991

Przy regularnym treningu libido idzie w górę...ale po orgazmie siłka tego samego dnia to nie to samo. U mnie bardzo spada determinacja i chęć na dodatkowe powtórzenie...

1
RPS1990

Spotkałem się kiedyś z takim stwierdzeniem, że masturbacja u mężczyzn powoduje spadek poziomu testosteronu (tymczasowy), natomiast tradycyjny seks z kobietą ma neutralny wpływ na poziom testosteronu lub nawet nieco go podwyższa (na podobnej zasadzie jak chwilowa zwyżka testosteronu po intensywnym treningu siłowym lub treningu interwałowym, czyli tymczasowo).

1
Marcin44

Też czytałem ten artykuł i chyba też na sfd

0