Kolejny raz mierzę się z tematem rzeką. Z seksem związane są setki mitów, błędnych opinii i wierzeń opartych o źródła nienaukowe. Szeroki dostęp do Internetu sprawia, iż dezinformacja jest bardzo chętnie dystrybuowana. Przykładowo wiele osób wierzy, iż seks oralny (fellatio) jest bezpieczny pod względem przenoszenia wirusa HIV, tymczasem okazało się, iż niekoniecznie (ryzyko jest mniejsze, ale istnieje). [1]

Spotykany jest pogląd, iż edukacja seksualna prowadzi do rozwiązłego trybu życia, niechcianych ciąż, ma negatywny wpływ na trwałość związków itd. Tymczasem w badaniach Dr. Patricii A. Cavazos-Rehg i wsp. [4] dotyczących USA okazało się, iż im bardziej intensywna była propaganda religijna w danym stanie i im bardziej konserwatywne poglądy osób tam mieszkających, tym więcej było niechcianych ciąż nastolatek (badanie dotyczyło grupy wiekowej 15-17 lat).

Podobnie wiele osób zarzuca mi, iż wspominam o tych czy tamtych środkach farmakologicznych w kontekście kulturystyki! Podnoszą się oburzone głosy, że tak nie wolno, że to namawianie do stosowania dopingu. Przykro mi, ale ... kto chce znajdzie sposób na dostęp do zabronionych w sporcie środków. I brak edukacji w tym zakresie może tylko pogorszyć sytuację oraz przedwcześnie zabić młode osoby. Wracając do tematu seksu: nadal wiele osób wierzy, iż przygodny stosunek nie wiąże się z dużym ryzykiem. W końcu sporo osób wierzy, iż w dobie leków przedłużających życie osobom z rozwijającym się AIDS, można pozwolić sobie na dużą swobodę seksualną.

Tymczasem istnieje cała gama innych chorób z którymi można mieć do czynienia przy kontakcie seksualnym (np. rzeżączka – jej epidemia szalała w latach 80. XX wieku w USA). [14] Bardzo wiele mitów jest rozsiewanych przez osoby propagujące najróżniejsze dogmaty i systemy wierzeń. Przykładowo, twierdzi się, iż „antykoncepcja jest zakwestionowaniem mądrości i miłości Boga, który bardzo dobrze stworzył człowieka dając mu możliwość szczęśliwego życia seksualnego bez konieczności dokonywania w nim tak zasadniczych korekt.”. [2] Idąc tym tokiem myślenia nie powinniśmy ingerować w przebieg chorób które kiedyś zabijały miliony ludzi, bo to przecież zakwestionowanie mądrości boga, natury lub innej wyższej instancji. Podobnie wygląda kwestia wpływu seksu na osiągi sportowe. Jest to nadal niezmiernie zmitologizowana dziedzina.

seks

Czy seks obniża osiągi mężczyzny?

W czasach starożytnych, w kulturze greckiej i rzymskiej wierzono, iż abstynencja seksualna jest niezbędna przed rywalizacją sportową. Wierzono, iż wytrysk zmniejsza stężenie testosteronu w ciele, osłabia mężczyznę, zmniejsza agresję i pogarsza jego osiągi. Jednakże do dzisiaj te kwestie wcale nie są jednoznaczne, a liczne badania przynoszą sprzeczne wyniki. W opracowaniach z lat 80. XX wieku (np. Anshel, 1981) rozważano psychologiczne i fizjologiczne aspekty seksu w kontekście wysiłku fizycznego. Jednakże brakuje badań nad aktywnością seksualną, które byłyby przeprowadzone w ściśle kontrolowanych warunkach, a ich wyniki byłyby powtarzalne. Zależności pomiędzy stężeniami hormonów, a wydolnością fizyczną są z kolei dobrze zbadane, jeśli chodzi o dyscypliny bazujące na mocy, jak i te oparte na wytrzymałości (Johnson, 1968; Hengevoss i wsp. 2015). Kilku autorów rozpatrywało wpływ aktywności seksualnej noc przed zawodami, a większość trenerów wierzy, iż seks w tym okresie może mieć negatywny wpływ na wyniki sportowe np. ze względu na podwyższony wydatek energetyczny (Ferraz i Costa, 2014). Zagadnienie nie jest klarowne, choć z pewnością wydatek energetyczny w trakcie seksu jest znikomy w porównaniu do wysiłku i zapotrzebowania energetycznego związanego z rywalizacją sportową (Krieger, 1997; Baume i wsp. 2006; Ferraz i Costa, 2014). Oszacowano, iż 13 minut seksu z maksymalnym tętnem 154 to wydatek ledwie 130 kcal [15] (więcej energii zużyje się w nocy będąc aktywnym). O wiele większe znaczenie dla sportowca może mieć skrócony sen. To właśnie ograniczenie wypoczynku może mieć wpływ na wydatek energetyczny i spadek wydolności. Szereg badań [5] wskazuje, iż ograniczenie czasu snu ma wpływ na zaburzenia glikemii, spadek wydolności czy wątrobową oporność insulinową. Wg badań Christopher M Junga i wsp. [6] zużywamy ok. 480 kcal w ciągu nocy (4.4 kJ/minutę).

W cytowanym badaniu:

  • dzienny wydatek energetyczny średnio nie przekraczał 8500 kJ, czyli był mniejszy, niż 2030 kcal,
  • wydatek energetyczny był większy o 7% dla osób, które nie spały (wydatkowały one średnio 562 ± 8.61 kJ, czyli 134 ± 2.06 kcal więcej w ciągu doby),
  • osoby, które nie spały wydatkowały w ciągu nocy o 32% więcej energii w porównaniu do przespanej, 8 godzinnej nocy (więcej o 673 ± 10.4 kJ czyli 161 kcal).

Niejasne jest, jak podjęta aktywność seksualna może wpływać na wyniki sportowe. Niektórzy naukowcy twierdzą, iż seks też jest pewnego rodzaju aktywnością fizyczną, stąd niesie pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie.

Przegląd badań dotyczących seksu

1. Johnson, 1968 – 14 kobiet w wieku 24-49 lat. Badano wpływ stosunku seksualnego na siłę pań. Nie stwierdzono wpływu stosunku w nocy, dzień przed eksperymentem czy też stosunku 6 dni przed eksperymentem na siłę mięśni. [7]

2. Boone i Gilmore, 1995 [8] – nie stwierdzono wpływu stosunku (12 h przed treningiem) na siłę mięśni u mężczyzn (praca na bieżni elektronicznej). Nie stwierdzono wpływu seksu na wydolność aerobową (moc), ani na parametr zwany pulsem tlenowym (jest to pochłanianie tlenu w ml przy określonym tętnie zawodników). [9]

3. Sztajzel i wsp. 2000 [10] badano wpływ stosunku na 15 dobrze wytrenowanych amatorach (8 graczy zespołowych, 5 zawodników dyscyplin wytrzymałościowych oraz 2 podnoszących ciężary). Odnotowano pozytywny wpływ stosunku na osiągi (rowerek, ergometr). O ile bezpieczna okazała się 10 godzinna przerwa od stosunku do zawodów, o tyle odnotowano potencjalne zagrożenie dla regeneracji po intensywnej pracy, jeśli stosunek seksualny miał miejsce mniej, niż 2 h przed testem wysiłkowym. Przy zbyt krótkim odstępie seks miał wpływ na tętno po wysiłku, było ono wyższe. Jednakże badanie było prowadzone na zbyt małej liczbie osób, a ponadto należy uwzględnić wpływ innych zmiennych takich, jak sen, dieta oraz inne aktywności towarzyszące.

4. M.Valenti i wsp., czerwiec 2018 r. [11] - sprawdzono (przy wykorzystaniu dynamometru), jak seks (12 h przed testem) wpłynie na osiągi siłowe. Analizowano moc mięśni w trakcie 5 serii prostowania i uginania jednej nogi z szybkością 30 stopni na sekundę. W eksperymencie wzięło udział 12 mężczyzn w wieku 25.6 ± 3.8 roku. Nie stwierdzono różnic w średniej lub szczytowej mocy przy ćwiczeniu nogi niezależnie, czy mężczyźni uprawiali seks, czy też nie.

5. Meston CM1, Gorzalka BB. 1995 [13] – wysiłek fizyczny ma wpływ na pobudzenie seksualne kobiet (mierzono reakcję na neutralne i erotyczne filmy). Autorzy wysnuli wniosek, iż dzieje się tak poprzez pobudzenie układu adrenergicznego. Komentarz: wg L. Starowicza [12] istnieje wiele modeli tłumaczących pobudzenie seksualne i pożądanie u kobiet. Prawdopodobnie znaczenie mają tu ośrodki przywspółczulne oraz współczulne w okolicy krzyżowej i piersiowo-lędźwiowej rdzenia kręgowego, a część związana z nerwem błędnym do pasma jądra samotnego.

6. Eleftherios Vouyoukas, 2011 r. [15] - zbadano wpływ abstynencji, seksu i jogi na osiągi. Po seksie odpoczywano 7.5 h, a po jodze 6.5 h. Nie stwierdzono różnic w wydolności aerobowej (test PWC 170), sile chwytu, mocy nóg (skok dosiężny), czasie reakcji, gibkości tylnej części uda, wytrzymałości mięśniowej (test maksymalnej ilości pompek w ciągu minuty), stężeniach testosteronu, kortyzolu, stężeniu glukozy i ciśnieniu krwi.

Podsumowanie

Czy seks ma wpływ na osiągi sportowe? Tego nie stwierdzono. Z pewnością, co najmniej kilkunastogodzinna przerwa pomiędzy stosunkiem, a aktywnością sportową będzie wystarczająca.

Referencje:

1.Lianna F. Wood,1,2,3 Ann Chahroudi,4 Hui-Ling Chen,1,3 Heather B. Jaspan,1,5 and Donald L. Sodora “The Oral Mucosa Immune Environment and Oral Transmission of HIV/SIV” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3821196/

2.http://www.oaza.pl/cdz/index.php/pl/akt-malzenski/586-katoliku-ciesz-sie-seksem.html

3.Laura Stefani,1 Giorgio Galanti,1 Johnny Padulo,2,3,* Nicola L. Bragazzi,4 and Nicola Maffulli “Sexual Activity before Sports Competition: A Systematic Review”

4.Dr. Patricia A. Cavazos-Rehg, PhD, Dr. Melissa J. Krauss, MPH, Dr. Edward L. Spitznagel, PhD, Dr. Martin Iguchi, PhD, Dr. Mario Schootman, PhD, Dr. Linda Cottler, PhD, Dr. Richard A. Grucza, PhD, and Dr. Laura Jean Bierut, MD “Associations Between Sexuality Education in Schools and Adolescent Birthrates A State-Level Longitudinal Model” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3433801/

5.Donga E1, van Dijk M, van Dijk JG, Biermasz NR, Lammers GJ, van Kralingen KW, Corssmit EP, Romijn JA “A single night of partial sleep deprivation induces insulin resistance in multiple metabolic pathways in healthy subjects.” J Clin Endocrinol Metab. 2010 Jun;95(6):2963-8. doi: 10.1210/jc.2009-2430. Epub 2010 Apr 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20371664

6.Christopher M Jung,1 Edward L Melanson,2 Emily J Frydendall,1 Leigh Perreault,2 Robert H Eckel,2 and Kenneth P Wright1,2 “Energy expenditure during sleep, sleep deprivation and sleep following sleep deprivation in adult humans” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3039272/

7.Johnson W. R. (1968). Muscular performance following coitus. J. Sex Res. 3, 247–248. 10.1080/00224496809550576

8.Boone T., Gilmore S. (1995). Effects of sexual intercourse on maximal aerobic power, oxygen pulse, and double product in male sedentary subjects. J. Sports Med. Phys. Fit. 35, 214–217.

9.http://medpr.imp.lodz.pl/Spiroergometryczna-proba-wysilkowa-zastosowanie-w-kardiologii-i-medycynie-pracy,1819,0,2.html

10.Sztajzel J., Périat M., Marti V., Krall P., Rutishauser W. (2000). Effect of sexual activity on cycle ergometer stress test parameters, on plasmatic testosterone levels and on concentration capacity. A study in high-level male athletes performed in the laboratory. J. Sports Med. Phys. Fit. 40, 233–239.

11.M.Valenti. Claudia Suchil, Gabriel Beltran, Roman C.Rogers, Emily A.Massey, Todd A., Astorino PhD “Effect of Sexual Intercourse on Lower Extremity Muscle Force in Strength-Trained Men” https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743609518309391

12. L. Starowicz “Podstawy seksuologii” Wydawnictwo PZWL, 2010

13.Meston CM1, Gorzalka BB.”The effects of sympathetic activation on physiological and subjective sexual arousal in women” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7654157

14.Alan R Katz, MD,corresponding author Maria Veneranda C Lee, MS, and Glenn M Wasserman, MD “Sexually Transmitted Disease (STD) Update: A Review of the CDC 2010 STD Treatment Guidelines and Epidemiologic Trends of Common STDs in Hawai‘I” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3313766/

15.Eleftherios Vouyoukas “The Influence of Sexual Activity on Athletic Performance” https://spectrum.library.concordia.ca/35939/1/vouyoukas_MSc_F2011.pdf

Komentarze (1)
RPS1990

Piszesz:
"Bardzo wiele mitów jest rozsiewanych przez osoby propagujące najróżniejsze dogmaty i systemy wierzeń. Przykładowo, twierdzi się, iż „antykoncepcja jest zakwestionowaniem mądrości i miłości Boga, który bardzo dobrze stworzył człowieka dając mu możliwość szczęśliwego życia seksualnego bez konieczności dokonywania w nim tak zasadniczych korekt.”."


Co powiesz w takim razie o propagowanym przez Kościół Rzymsko-Katolicki metod NPR (Naturalnego planowania rodziny) ?

0