Spinning jest to jazda na rowerze stacjonarnym z regulowanym oporem. Pozwala na dokładne odwzorowanie treningu kolarskiego. Rower spinningowy to nie jest pierwsza z brzegu maszyna do treningu cardio (jak stacjonarny ergometr). Po pierwsze każdy rower podlega regulacji tak, jak rowery górskie czy szosowe. Można wyregulować wysokość siodełka, a nawet odległość siodełka od kierownicy. Po drugie rower ma regulowany opór, a więc możesz na nim wykonać klasyczne aeroby, jak i super ciężki trening interwałowy (powyżej 180 uderzeń serca na minutę w trakcie przyspieszeń).

Standardowa intensywność zajęć spinningowych przebiega głównie w strefie tlenowej. Jest to wysiłek umiarkowany od 35% - 70% VO2 Max (pułapu tlenowego), poniżej 82% tętna maksymalnego.

spinning

Spinning ma również odmianę prowadzoną w wodzie. Badania wskazują, że tętno maksymalne dla sesji spinningowej wynosi średnio 173,2 uderzeń/min., średnie zaś oscyluje poniżej 150 uderzeń/min. Teoretycznie możesz spalić od 600 do 1200 kcal w ciągu 1 treningu aqua spinningu. W praktyce nie liczyłbym na to, że jazda na rowerze może spalić tyle kalorii co np. trwający godzinę bieg o nieco większej prędkości (13-16 km/h) czy intensywny trening siłowy. Badania zamieszczone w podręczniku dotyczącym spinningu potwierdzają te obserwacje - stwierdzono maksymalne spalanie rzędu 617 kilokalorii na 45 minutową sesję (dla mężczyzny ważącego 92,5 kg), a średnie 475 kcal.

W jednym z nowszych badań porównano jazdę na rowerze spinningowym oraz klasycznym rowerze. Uczestnikami badania były 24 uczennice (12 przydzielono do grupy spinningu, 12 do zwykłych rowerów). Każda grupa była szkolona przez 16 tygodni, trening prowadzono 3 razy w tygodniu po 1 godzinie. Mierzono skład ciała, sprawność fizyczną (1200 m biegu na czas, "brzuszki", siła grzbietu, zasięg ramion w siadzie, kroki boczne) i markery we krwi (cholesterol, lipoproteiny o małej gęstości, glukoza, reaktywne formy tlenu i malondialdehyd)  przed i po 16 tygodniach treningu.

Wyniki:

  • w grupie spinningu - tkanka tłuszczowa przed: 22.07±1.23%; po: 20.85±1.07%, czyli spadek o 1.22 pkt % tłuszczu,
  • w grupie kontrolnej - tkanka tłuszczowa przed: 22.40±2.84%; po: 22.35±2.59%, czyli prawie bez zmian; 0.5 pkt % tłuszczu,
  • masa ciała - nieznacznie zmniejszyła się w grupie spinningu i wzrosła w grupie kontrolnej (zwykłe rowery),
  • grupa spinningu poprawiła o 5% czas w biegu na 1200 m, grupa kontrolna o 3.1%,
  • ilość brzuszków - wzrosła bardziej w grupie spinningu w porównaniu do kontrolnej,
  • siła grzbietu - wzrosła bardziej w grupie spinningu w porównaniu do kontrolnej,
  • kroki boczne - ilość wzrosła porównywalnie w obu grupach, jednak większą poprawę odnotowano w grupie spinningu,
  • w grupie spinningu odnotowano spadek ilości cholesterolu o 6.6%, w grupie kontrolnej o 4.5%,
  • ilość LDL spadła porównywalnie w obu grupach,
  • stężenie glukozy na czczo obniżyło się bardziej w grupie spinningu (7.3%) w porównaniu do grupy kontrolnej (1.1%).

Podsumowanie

Jak widać, w grupie spinningu, bez zmian w diecie, osiągnięto duże zmiany w wydolności (bieg na 1.2 km), poprawie glikemii, ilości cholesterolu oraz niewielkie, ale istotne w składzie ciała. Spinning w połączeniu z dietą powinien być wielokrotnie bardziej skuteczny szczególnie, jeśli stosuje się interwałowe programy jazdy (np. 1 min. na tętnie 85-95% maksymalnego, 1 min. na 55-65% maksymalnego; powtarzamy cykl 10-15 razy). Jest to tym ciekawsze, iż rowery spinningowe można kupić taniej, niż elektroniczne bieżnie i stosować prawie wszędzie.