SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

RELACJA MISTRZOSTWA POLSKI W KULTURYSTYCE, GRAND PRIX W FITNESS 2016 – KIELCE

temat działu:

Aktualności - Kulturystyka i Fitness

słowa kluczowe: , , , , , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 61519

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11243 Napisanych postów 72396 Wiek 36 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 955348
REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W KULTURYSTYCE (ELIMINACJE DO MISTRZOSTW EUROPY IFBB) oraz GRAND PRIX FITNESS KIELCE, 23-24 kwietnia 2016 r.

1. HONOROWY PATRONAT
– Marszałek Województwa Świętokrzyskiego- Pan Adam Jarubas
– Prezydent Miasta Kielce – Pan Wojciech Lubawski
– Wojewoda Świętokrzyski- Agata Wojtyszek

2. ORGANIZATORZY
– Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
– Klub Sportowy „OLIMP” Zabrze
– Targi Kielce S.A.

3. PARTNERZY
SFD Sp. z o.o. – Sponsor Generalny i Partner PZKFiTS

4. TERMIN I MIEJSCE
Organizowane przez PZKFiTS, XXXIX Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Par w Kulturystyce, są jedynymi legalnymi Mistrzostwami Polski w tych dyscyplinach sportu, organizowanymi na mocy Ustawy o Sporcie, Art. 13. p. 1, oraz uznawanymi przez Polskie Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Jedynie zwycięzcy tych Mistrzostw mają prawo używać tytułu „Mistrz Polski”,
a wyłonione na nich reprezentacje Polski mają prawo uczestniczyć w rywalizacji międzynarodowej. Mistrzostwa odbędą się w dniach:
23-24 kwietnia 2016 r.
w Nowym Centrum Kongresowym
w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1

5. UCZESTNICTWO
W Mistrzostwach Polski Mężczyzn i Par w Kulturystyce oraz Grand Prix Fitness, mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych
w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67).
Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2016 rok.
Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2016 rok.
Licencję zawodnika może opłacić wyłącznie klub. Wpłaty indywidualne nie będą rejestrowane.
Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: [email protected], tel. 22-55-00-967).
Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2016 r., dostępnym na stronie internetowej Związku” w zakładce „Przepisy:
http://pzkfits.pl/wp-content/uploads/2016/02/KFO-2016.pdf
W przypadku opłacania wpisowego w dniu weryfikacji, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.
UWAGA: Każdy zawodnik uczestniczący w Mistrzostwach Polski może wystąpić tylko
w jednej kategorii indywidualnej i w kategorii par.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
– negatywnej weryfikacji,
– rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
– spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

6. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 16 kwietnia 2016 r., wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie internetowej PZKFiTS pod adresem: http://pzkfits.pl/mp-gp-kielce-2016-zgloszenia/.

UWAGA!!!

W zgłoszeniu każdy zawodnik / zawodniczka musi podać:
– imię i nazwisko,
– klub / stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w barwach którego startuje,
– dokładną datę urodzenia,
– dokładną kategorię startową, w której zamierza wystartować, (wzrostowa lub wagowa),
– adres e-mail,
– numer telefonu.

Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.

Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 120,00 zł od zawodniczki/ zawodnika.
Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem nazwiska zawodnika (w polu: temat / tytułem)
i dopiskiem „MPK 2016” należy wysłać na konto:
95 1050 1588 1000 0023 0682 7755
ING Bank Śląski O/Zabrze
Klub Sportowy „OLIMP” w Zabrzu
41 – 800 Zabrze, ul. Wolności 315

W przypadku zgłoszenia się zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 100 zł.
Uczestnicy biorący udział wyłącznie w eliminacjach do Mistrzostw Europy w Juniorów i Weteranów w Kulturystyce są zwolnieni z opłaty wpisowego.

7. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 22 kwietnia 2016 r. (piątek) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie czynne w godz. 16:00-20:00 we wskazanym pomieszczeniu (holu) Nowego Centrum Kongresowego w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1.

Organizator zarezerwował noclegi dla sędziów i działaczy w Hotel „Tęczowy Młyn”,
ul. Zakładowa 4, 25-670 Kielce, www.teczowy.com, tel. 41 33 52 100

Miasto Kielce oraz okolice dysponuje wystarczającą bazą noclegową. Uczestnicy sami rezerwują sobie noclegi w dowolnych hotelach m.in.:
Hotel „Grafit” Kielecka 120, Kostomłoty Pierwsze, Tel. 41 303 22 25
Odyssey Club Hotel Wellness & SPA, ul. Dąbrowa 3, 26-001 Masłów, Tel. 41 317 44 00

8. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Weryfikacja uczestników zawodów odbędzie się 22 kwietnia 2016 r. (piątek) w godz. 17:00 – 21:00 we wskazanym pomieszczeniu (holu) Nowego Centrum Kongresowego w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1.
Juniorzy i weterani startujący tylko w eliminacjach do reprezentacji Polski na tegoroczne ME w Santa Susanna, weryfikują się w piątek wieczorem na końcu weryfikacji. Nie płacą wpisowego, lecz powinni przysłać zgłoszenie do udziału w eliminacjach w wymaganym terminie. Dopuszczalne 2 kg nadwagi.
Eliminacje na Mistrzostwa Europy Mężczyzn: byli reprezentanci Polski na Mistrzostwa Europy lub świata, którzy planują udział tylko w eliminacjach do reprezentacji Polski na tegoroczne ME w Santa Susanna, weryfikują się w sobotę wieczorem, po zakończeniu półfinałów. Nie płacą wpisowego, powinni przysłać zgłoszenie do udziału
w eliminacjach w wymaganym terminie. Dopuszczalne 2 kg nadwagi.
Eliminacji w kategorii par mieszanych nie rozgrywa się. Wszystkie pary muszą wystąpić w Mistrzostwach.

Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodnika nieprzygotowanego do występu lub niebędącego w odpowiedniej formie startowej.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są posiadać:
– dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładną datę urodzenia,
– Licencję Zawodnika PZKFiTS opłaconą na 2016 r. (lub potwierdzenie dokonania opłaty
licencyjnej),
– zaświadczenie lekarskie, zezwalające na start w zawodach lub aktualną Książeczkę
Zdrowia Sportowca,
– dowód wniesienia opłaty startowej (wydruk dokonania wcześniejszego przelewu lub KP
wystawione na zawodach)

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą wszystkie stroje startowe oraz płytę CD
z nagraniem do programu dowolnego (kulturystyka mężczyzn i kulturystyka klasyczna – 60 sekund, pary mieszane – 90 sekund).
W przypadku nagrania na płycie CD, należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się na Hali, bezpośrednio po zakończeniu weryfikacji, około godz. 21:15, na której ogłoszony zostaje ostateczny program zawodów.

Uwaga: Kulturyści niepełnosprawni na wózkach, nie muszą stawiać się na weryfikację
w piątek. Weryfikacja dla nich odbędzie się w niedzielę , 19 kwietnia 2015 r., w hali Nowego Centrum Kongresowego, przy ul. Zakładowej 1.

KATEGORIE:
MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN I PAR:
Kulturystyka mężczyzn na wózkach: open
Kulturystyka klasyczna mężczyzn: 171 cm, do 175 cm, do 180 cm, +180 cm, open
Kulturystyka mężczyzn: 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, 95 kg, 100 kg, +100 kg, open
Pary mieszane*: open
* – w parach mieszanych mogą startować: kulturyści i kulturyści klasyczni oraz zawodniczki fitness atletycznego i fitness sylwetkowego.

GRAND PRIX FITNESS:
Fitness sylwetkowe kobiet: do 163 cm, 168 cm, +168 cm; open
Bikini-fitness kobiet: do 163 cm, do 168 cm; +168 cm, open
Fitness plażowe mężczyzn: 174 cm, 178 cm, +178 cm, open,
Fit model kobiet: open
Fit model mężczyzn: open
Fitness kobiet: open
Fitness atletyczne kobiet: open

ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA:
– Mistrzostwa Europy w Kulturystyce

Uwaga 1: W parach mieszanych mężczyźni muszą mieć stroje jak do kulturystyki i wykonywać pozy obowiązkowe jak w kulturystyce. Kobiety muszą mięć strój jak do fitness atletycznego/fitness sylwetkowego kobiet i wykonywać pozy obowiązkowe jak w fitness atletycznym kobiet.
Uwaga 2: PZKFiTS zastrzega sobie prawo łączenia kategorii, jeśli nie będzie co najmniej trzech zawodniczek lub zawodników w danej kategorii.
Uwaga 3: Jeśli w jakiejś kategorii będzie mniej niż 7 startujących, nie rozgrywa się półfinałów w tej kategorii, a jedynie finały.

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE:
Zgodnie z zarządzeniem IFBB, na zawodach nie można już używać łatwościeralnych. bronzerów. Opaleniznę należy uzyskiwać poprzez stosowanie samoopalaczy (na kilka dni przed zawodami), na które przed wyjściem na scenę nakłada się już tylko oliwkę lub w kabinie natryskowej na samych Mistrzostwach.
Podczas weryfikacji zawodnik otrzymuje od organizatora identyfikator, który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki. W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na Naradzie Technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikatory „Trener”.
Liczba wydawanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu / stowarzyszenia, tj.:
– drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,
– drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory.
Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW
Uwaga: zawody będą przeprowadzone w systemie, w którym w każdej konkurencji część kategorii będzie rozgrywana w sobotę, a pozostałe – w niedzielę. W niedzielę będą też rozgrywane kategorie open oraz eliminacje do reprezentacji Polski na ME. Taki system powoduje, że oba dni zawodów będą równie atrakcyjne dla publiczności. Zawodnicy i ich trenerzy proszeni są o dokładne sprawdzenie, w którym dniu będą rozgrywane ich kategorie. Zwycięzcy pozostają do dnia następnego (walka w open) a pierwsze dwójki biorą udział w eliminacjach do reprezentacji.

PROGRAM CAŁEGO SPORTOWEGO WEEKENDU PZKFiTS W KIELCACH
21 kwietnia 2016 r. (czwartek)
14:00 – 21:00 – Seminarium Sędziowskie PZKFiTS (Hotel „Tęczowy Młyn”, ul. Zakładowa 4)

22 kwietnia 2016 r. (piątek)
09:30 – 13:00 – Seminarium Sędziowskie PZKFiTS (Hotel „Tęczowy Młyn”)
11:00 – 16:00 – Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów PZKFiTS (Hotel „Tęczowy Młyn”)
17:00 – 21:00 – Weryfikacja uczestników Mistrzostw Polski i Grand Prix (Nowe Centrum
Kongresowe w Kielcach, ul. Zakładowa 1)

23 kwietnia 2016 r. (sobota) – godz. 09:30
SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA:

PARY
Pary, open:
– Półfinał: I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe i porównania)
– Finał: rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne – 90 s)

KULTURYSTYKA KLASYCZNA MĘŻCZYZN, kat. 171 cm i 180 cm:
– Eliminacje
– Półfinał: I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).
– Finał: rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)

FITNESS SYLWETKOWE KOBIET, kat. do 163 cm i do 168 cm:
– Eliminacje
– Półfinał: I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
– Finał: II runda (T-walking, ocena sylwetki)

I BLOK DEKORACJI: pary, kulturystyka klasyczna 171 cm i 180 cm, fitness sylwetkowe do 163 cm i do 168 cm
Uwaga – zwycięzcy kategorii fitness sylwetkowe do 163 cm i do 168 cm, kulturystyka klasyczna 171 cm i 180 cm, kulturystyka mężczyzn 70 kg; 80 kg; 90 kg i 100 kg biorą udział
w rozgrywanych w niedzielę kategoriach open, a pierwsze dwójki w eliminacjach do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy.

ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA ME 2016: JUNIORZY I WETERANI
Juniorzy w kulturystyce i kulturystyce klasycznej rozgrywają wspólną rundę eliminacyjną jako open, tylko zwroty i pozy obowiązkowe, dopuszczalne 2 kg nadwagi.
Brązowienie i smarowania skóry nie jest wymagane. Wiek juniorów: 16-23 lata (decyduje rocznik).
– Weterani w kulturystyce i kulturystyce klasycznej rozgrywają wspólną rundę eliminacyjną jako open (tylko zwroty i pozy obowiązkowe, dopuszczalne 2 kg nadwagi, brązowienie i smarowania skóry nie jest wymagane).
Wiek weteranów: 40-49 lat, 50-59 lat, 60-64 lata, powyżej 65 lat (decyduje rocznik).

PRZERWA do godz. 15:00

SESJA POPOŁUDNIOWA:
BIKINI FITNESS KOBIET, kat. do 163 cm, 168 cm:
– Eliminacje
– Półfinał: I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
– Finał: II runda (T-walking + ocena sylwetki)

FIT MODEL
Fit model kobiet open: – Eliminacje
Fit model mężczyzn open: – Eliminacje

FITNESS ATLETYCZNE KOBIET:
– Półfinał: I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)

FITNESS PLAŻOWE MĘŻCZYZN, kat. Do 174 cm, do 178 cm:
– Eliminacje
– Półfinał: I runda (zwroty, porównania)
– Finał: II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie)

FIT MODEL
Fit model kobiet open: – Półfinał: I runda (ocena sylwetki w stroju jednoczęściowym)
Fit model mężczyzn open: – Półfinał: I runda (ocena sylwetki)

FITNESS ATLETYCZNE KOBIET:
– Finał: rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)

II BLOK DEKORACJI: bikini fitness do 163 cm i 168 cm, fitness plażowe mężczyzn do 174 cm, do 178 cm, fitness atletyczne kobiet

Uwaga – zwycięzcy kategoriach: bikini fitness do 163 cm i do 168 cm oraz fitness plażowe mężczyzn do 174 cm, do 178 cm, biorą udział w rozgrywanych w niedzielę kategoriach open,
a pierwsze dwójki w eliminacjach do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy.
W kobiecej sylwetce podstawą do kwalifikacji do reprezentacji będą wyniki z kategorii open.

KULTURYSTYKA MĘŻCZYZN, kat. 70 kg; 80 kg; 90 kg i 100 kg:
– Eliminacje
– Półfinał: I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe i porównania)
– Finał: rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)

III BLOK DEKORACJI: kulturystyka mężczyzn, kat. 70 kg; 80 kg; 90 kg i 100 kg
Uwaga – zwycięzcy kategorii biorą udział w rozgrywanych w niedzielę kategoriach open,
a pierwsze dwójki w eliminacjach do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy.

24 kwietnia 2016 r. (niedziela) – godz. 9:00
SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA:

KULTURYSTYKA KLASYCZNA MĘŻCZYZN, kat. 175 cm i +180 cm:
– Eliminacje
– Półfinał: I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).
– Finał: rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne).

FITNESS SYLWETKOWE KOBIET, kat. + 168 cm:
– Eliminacje
– Półfinał: I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
– Finał: II runda (T-walking, ocena sylwetki)

IV BLOK DEKORACJI: kulturystyka klasyczna do 175 cm i +180 cm, fitness sylwetkowe + 168 cm
– FITNESS SYLWETKOWE OPEN + dekoracja
– KULTURYSTYKA KLASYCZNA OPEN + dekoracja

– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2016: kulturystyka klasyczna (pierwsze dwójki z poszczególnych kategorii oraz byli reprezentanci Polski na ME lub MŚ). Kandydaci do reprezentacji na ME 2016 mogą mięć 2 kg nadwagi.

FITNESS PLAŻOWE MĘŻCZYZN, kat. +178 cm:
– Eliminacje
– Półfinał: I runda (zwroty, porównania)
– Finał: II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie).

FIT MODEL KOBIET
Fit model kobiet open:
– Finał: rundy II (T-walking, cztery zwroty, kostium jednoczęściowy)
– Finał: rundy III (prezentacja indywidualna w sukni wieczorowej)

V BLOK DEKORACJI: fitness plażowe mężczyzn +178 cm, fit model kobiet,
– FITNESS PLAŻOWE MĘŻCZYZN OPEN + dekoracja

PRZERWA do godz. 15:00

KULTURYSTYKA MĘŻCZYZN NA WÓZKACH (prezentacja, pozy obowiązkowe, program dowolny, dekoracja)

FITNESS KOBIET, open:
– Półfinał/Finał: I runda (programy dowolne)

FITNESS BIKINI KOBIET, +168 cm:
– Eliminacje
– Półfinał: I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
– Finał: II runda (T-walking, ocena sylwetki)

FIT MODEL MĘŻCZYZN:
Fit model mężczyzn open:
– Finał: rundy II (cztery zwroty, strój koszulka gimnastyczna i spodenki)
– Finał: rundy III (prezentacja indywidualna w swobodnym stroju sportowym)

FITNESS KOBIET, open:
– Półfinał/Finał: II runda (ocena sylwetki)

VI BLOK DEKORACJI: fitness bikini kobiet +168 cm, fit model mężczyzn, fitness kobiet
– FITNESS BIKINI KOBIET OPEN + dekoracja

KULTURYSTYKA MĘŻCZYZN, kat. 75 kg, 85 kg, 95 kg i +100 kg:
– Półfinał: I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe i porównania)
– Finał: rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)

VIII BLOK DEKORACJI: kulturystyka mężczyzn 75 kg, 85 kg, 95 kg i +100 kg
– KULTURYSTYKA MĘŻCZYZN OPEN + dekoracja

– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2016: kulturystyka mężczyzn (pierwsze dwójki z poszczególnych kategorii oraz byli reprezentanci Polski na ME lub MŚ). Kandydaci do reprezentacji na ME 2016 mogą mięć 2 kg nadwagi.

Ogłoszenie wyników klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski w Kulturystyce i wręczenie pucharów.

OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW USTALONY ZOSTANIE PO WERYFIKACJI !!!
Ostateczny program zawodów przekazywany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym (głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także rozwieszany przy szatniach oraz widocznych miejscach na hali oraz hotelu sędziowskim.
Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po poinformowania o nim zawodników swojego klubu.
Z uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać połączone, co wpływa na kolejność startu!!!

PUNKTACJA DRUŻYNOWA:
Do punktacji drużynowej Mistrzostw Polski w Kulturystyce wliczane są wyniki 6 najlepszych zawodników w kulturystyce, 3 najlepszych zawodników w kulturystyce klasycznej oraz najlepszej pary.

NAGRODY:
Zawodnicy na I, II, III miejscach w kategoriach otrzymują medale, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zawodnicy zajmujący miejsca IV-VI w swojej kategorii otrzymują dyplomy. Zawodnik zajmujący I miejsce w kategorii OPEN otrzyma puchar. Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary oraz dyplomy.
Grand Prix Fitness: Zawodnicy na miejscach I – VI w kategoriach otrzymują puchary
i dyplomy.

KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

MEDIA
Przedstawiciele mediów zwracają się o akredytację na Mistrzostwa do organizatora zawodów, pana Jerzego Szymańskiego (e-mail: [email protected] ).

FIT WEEKEND:
Supernowoczesne i perfekcyjnie wyposażone pod kątem wystawienniczym obiekty Centrum Kongresowego Targów Kielce oraz ranga i popularność Mistrzostw Polski stwarzają niepowtarzalną okazję do zaprezentowania swojej oferty przez wystawców związanych z branżą fitness (sprzęt do treningu siłowego, odżywki i suplementy, artykuły spożywcze, ubiory treningowe, startowe i inne, sprzęt pomiarowy, maszyny do treningu aerobowego i wydolnościowego, akcesoria). Obecność dużej liczby kibiców stwarza też wyjątkowe możliwości do promowania artykułów i usług codziennego użytku (usługi bankowe, ubezpieczeniowe, telefonia, komunikacja, itd.). Bardzo wygodny dojazd (300 m od autostradowej obwodnicy Kielc) oraz nieograniczone możliwości parkingowe to kolejna atrakcja tej lokalizacji. Oferujemy bardzo przystępne ceny powierzchni wystawowej i wyposażenia stoisk. Komfort dojazdu i urządzania stoisk zapewniony na najwyższym światowym poziomie. Piękne architektonicznie, nowocześnie zaprojektowane i wyposażone obiekty zostały oddane do użytku 2 lata temu, nakładem 70 mln zł. Ten obiekt to nowe oblicze Polski, oblicze na miarę XXI wieku. Targi Kielce to obecnie drugie pod względem liczby wystawców centrum wystawienniczo-kongresowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak dogodnych warunków dla wystawców jeszcze w historii polskiej kulturystyki i fitness nie było. Nie może Was tam zabraknąć!
Pod poniższym linkiem, można zapoznać się z przebiegiem imprezy:
http://www.targikielce.pl/pl/fit-weekend.htm
Szczegółowych informacji udziela Pan Jerzy Szymański: tel. 501 585 311; e-mail: [email protected]

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 100,– zł na rzecz Organizatora.

INFORMACJE:
Wszelkich informacji o zawodach udzielają:
biuro PZKFiTS Klub Sportowy „OLIMP” w Zabrzu
Telefon (022) 550 09 67 41 – 800 Zabrze, ul. Wolności 315
Fax (022) 550 09 68 tel. 501 585 311
e-mail: [email protected]; e-mail: [email protected]

Zatwierdzam // Organizator
mgr inż. Andrzej Michalak // Jerzy Szymański
Wiceprezes PZKFiTS
dn. 27.03.2016 r

ZAŁACZNIK:
Limity wagi ciała zawodników w zależności od wzrostu:
Kulturystyka klasyczna mężczyzn:
Wzrost (kategoria) do 168 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 0 [kg]
Wzrost (kategoria) do 171 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 2 [kg]
Wzrost (kategoria) do 175 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4 [kg]
Wzrost (kategoria) do 180 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 6 [kg]
Wzrost (kategoria) powyżej 180 cm:
Dla zawodników ze wzrostem od 180,1 cm do 190 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 8 [kg]
Dla zawodników ze wzrostem od 190,1 cm do 198 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 9 [kg]
Dla zawodników ze wzrostem powyżej 198 cm obowiązuje następujący limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 10 [kg]

STROJE I PROCEDUTY
• Fitness sylwetkowe: w obu rundach obowiązuje dowolne bikini i pantofle. Rodzaj materiału i kolory dowolne. Kostium może być ozdobiony ornamentami i kryształkami. Dół kostiumu zakrywa ½ pośladków. Maksymalną grubość podeszwy zwiększono do 1 cm, maksymalna wysokość szpilki – 12 cm.
Należy prawidłowo wybrać dla siebie konkurencję:
– przy masywnym i jakościowo dopracowanym (głębokie odtłuszczenie) umięśnieniu właściwą konkurencją do startu będzie kobieca sylwetka.
– przy mniej masywnym, ale jakościowo dopracowanym (głębokie odtłuszczenie) umięśnieniu odpowiednie jest fitness sylwetkowe
• Bikini-fitness: Kostium może być ozdobiony ornamentami i kryształkami. Dół kostiumu zakrywa 1/3 pośladków oraz dolne podbrzusze. Stringi są niedozwolone..
Pantofle: maksymalna grubość podeszwy – 1 cm, maksymalna wysokość szpilki – 12 cm. Rodzaj materiału i kolory dowolne.
• Fitness plażowe mężczyzn: strój – spodenki surfingowe w dowolnym kolorze i kroju (ale nie obcisłe) o długości do środka stawu kolanowego (nie krócej). W obu rundach ocena sylwetki będzie prowadzona w czterech zwrotach.
Zawodnicy o zbyt masywnym lub zbyt dopracowanym (definicja) umięśnieniu mogą być sklasyfikowani na ostatnich miejscach. Średni stopień odtłuszczenia (nie tak głęboki jak w kulturystyce i wyraźna separacja (bruzdy pomiędzy grupami mięśniowymi), ale bez ostrej definicji i szczegółów w obrębie mięśni są właściwym sposobem przygotowania. Należy prawidłowo ocenić, czy umięśnienie i forma startowa jest odpowiednia do męskiej sylwetki czy może już do kulturystyki klasycznej.
• Kulturystyka klasyczna i ekstremalna: IFBB zmieniła zapis odnośnie stroju – teraz można startować w jednobarwnych spodenkach o dowolnym kolorze i teksturze (matowe, błyszczące, „mokre”). Szerokość paska na biodrach: minimum 1 cm, muszą zakrywać minimum ¾ pośladków.
Dokładne informacje odnośnie procedury zawodów i ubiorów startowych zawarte są w odpowiednich sekcjach Przepisów IFBB/PZKFiTS w języku polskim na stronie http://pzkfits.pl/ w zakładce „Przepisy”.


Zmieniony przez - Banan w dniu 2016-04-07 19:00:38
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Najnowsza odpowiedź. Aktualizacja:
Zgłoś naruszenie
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 9158 Napisanych postów 29422 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 723474
Kolejne mistrzostwa Polski już za nami.

Impreza rozwinęła się niesamowicie-mam porównanie,bo uczestniczyłem w I mistrzostwach Polski w Krakowie.


Co cieszy?

Znów zostaje doceniony ,upragniony i wartościowy: tytuł mistrza Polski w kulturystyce i fitness-zawodnicy bardzo ostro walczyli,by go zdobyć ,stąd wiadomo : po werdyktach,różne pochopne opinie można było zauważyć i nerwy trochę puszczały.Ale to nic dziwnego- gdy się przez wiele miesięcy wkłada ogromny trud i masę wyrzeczeń ,całą duszę i ciało a wraz ze stopniową zwyżką formy oczekiwania rosną do maksimum-czyli-wygrać swoją kategorię a może i open.


Ale jest jedno "ale " tak zdeterminowanych zawodników jest wielu a tytuł jeden.Trzeba przejść nad tym do porządku,są kolejne szanse na rewanż na prymat w swojej kategorii:

Teraz 30 kwietnia ,kultowe wręcz zawody : Herkules 2016 w Kunicach

Warto wykorzystać formę z mp i tam wystartować,może się uda jakiś reważ z konkurentami z mistrzostw Polski?

A od 5 maja najważniejsza impreza kulturystów amatorskich naszego kontynentu Mistrzostwa Europy w Hiszpanii....
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 294 Napisanych postów 1076 Wiek 25 lat Na forum 7 lat Przeczytanych tematów 17704
Gdzie moge kupic bilety na mp w kielcach?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11243 Napisanych postów 72396 Wiek 36 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 955348
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 294 Napisanych postów 1076 Wiek 25 lat Na forum 7 lat Przeczytanych tematów 17704
Chodzi ci o dzien zawodow? Kurde, myslalem ze dostane gdzies. Wczesniej bo wydaje mi sie ze zabraknie wejsciowek
1
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11243 Napisanych postów 72396 Wiek 36 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 955348
nie żartuj, nigdy nie spotkałem się z tym by na zawodach zabrakło wejściówek
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ASNF Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 4409 Napisanych postów 48770 Wiek 32 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 520956
LISTA ZGŁOSZONYCH ZAWODNIKÓW

Kulturystyka klasyczna do 171 cm
1. Adam Burdanowski KPSKiF Violetta Bydgoszcz
2. Jan Olejko KS Olimp Zabrze
3. Łukasz Przybyła KS Olimp Zabrze
4. Mariusz Fadrowski KS Paco Lublin
5. Michał Kaleta KS Tęcza-Społem Kielce
6. Michał Pawluś UKS Black & White Ostrowiec Św.
7. Patryk Staszak KPSKiF Violetta Bydgoszcz
8. Tomasz Laszko KS Michael Warszawa

Kulturystyka klasyczna do 175 cm
1. Artur Topolewski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
2. Artur Zimny KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
3. Bartosz Machaj KS Olimp Zabrze
4. Damian Koczela KS Olimp Zabrze
5. Damian Porczyk KS Body Line Group Łódź
6. Damian Radziejewski UKS Sandow Legionowo
7. Dawid Pieczyński KS Sandow Śrem
8. Filip Piątek Sportowe Wariacje - Sekcja Testosteron Skierniewice
9. Jakub Siemek KS Olimp Zabrze
10. Jakub Szuba KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
11. Kamil Romanek KS Olimp Zabrze
12. Łukasz Kmuk KSSSiKW Wiking Starachowice
13. Maciej Dejnacki UKS Black & White Ostrowiec Świ.
14. Michał Gryckiewicz UKS Black & White Ostrowiec Św.
15. Piotr Cieśla KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
16. Przemysław Raszkiewicz WCA Warszawa
17. Radosław Lizak KS Body Line Group Łódź
18. Radosław Smyk KPSKiF Violetta Bydgoszcz
19. Rafał Dąbek UKS Black & White Ostrowiec Św.
20. Ryszard Kotuła KS Olimp Zabrze
21. Tomasz Wesołowski UKS Sandow Legionowo

Kulturystyka klasyczna do 180 cm
1. Adam Bomert KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
2. Adam Nabożny TKKF Heros Ustka
3. Ariel Bąk KS Olimp Zabrze
4. Damian Wicher TKKF Heros Ustka
5. Daniel Bessaraba Pomorskie Stow. Trenerów Osobistych Gdynia
6. Grzegorz Młynarczyk KS Paco Lublin
7. Jonatan Bednarski KS Olimp Zabrze
8. Łukasz Ogórek KS Olimp Zabrze
9. Marcin Kurzydło UKS Black & White Ostrowiec Św.
10. Mariusz Chmielewski UKS Sandow Legionowo
11. Mateusz Cieślik KS Body Line Group Łódź
12. Michał Sawicki KS Paco Lublin – D open
13. Michał Głodek KS Olimp Zabrze
14. Michał Lis KS Olimp Zabrze
15. Michał Zątek TKKF Heros Ustka
16. Michał Żądło KS Olimp Zabrze
17. Patryk Górecki KS Olimp Zabrze
18. Patryk Jaśkiewicz KS Olimp Zabrze
19. Paweł Sadowski Sportowe Wariacje - Sekcja Testosteron Skierniewice
20. Paweł Kujawa UKS Black & White Ostrowiec Św.
21. Paweł Staniecki KS Body Line Group Łódź
22. Piotr Zieliński KS Paco Lublin
23. Radosław Krężołek Aesthetic Lublin
24. Roland Kowalczyk KS Olimp Zabrze
25. Szymon Karelus KS Olimp Zabrze
26. Szymon Moszny Pomorskie Stow. Trenerów Osobistych Gdynia
27. Tomasz Blum KPSKiF Violetta Bydgoszcz

Kulturystyka klasyczna powyżej 180 cm
1. Bartosz Kulas UKS Black & White Ostrowiec Św.
2. Bartosz Zagdański UKS Black & White Ostrowiec Św.
3. Bartosz Budzyński KS Paco Lublin
4. Bartosz Leoniewski KS Olimp Zabrze
5. Dawid Klecha KS Olimp Zabrze
6. Dawid Trojanowski UKS Black & White Ostrowiec Św. D open 2
7. Hubert Kulczyński UKS Black & White Ostrowiec Św.
8. Jacek Ratusznik UKS Black & White Ostrowiec Św.
9. Jarosław Kwit Aesthetic Lublin
10. Konrad Balcerzak UKS Sandow Legionowo
11. Krystian Hoffmann UKS Black & White Ostrowiec Św.
12. Krzysztof Rodkiewicz UKS Black & White Ostrowiec Św.
13. Krzysztof Świst UKS Black & White Ostrowiec Św.
14. Łukasz Mieszczanin KS Olimp Zabrze
15. Łukasz Nowakowski KPSKiF Violetta Bydgoszcz
16. Łukasz Skrzypiec KS Olimp Zabrze
17. Maciej Pietkiewicz KS Body Line Group Łódź
18. Marcin Kotleszka Sportowe Wariacje - Sekcja Testosteron Skierniewice
19. Marek Ledwochowski UKS Black & White Ostrowiec Św.
20. Michał Maziarczyk KPSKiF Violetta Bydgoszcz
21. Michał Krzysztofik KS Olimp Zabrze
22. Michał Roch KS Olimp Zabrze
23. Michał Śniegowski LKS Pomorzanin Nowogard
24. Miłosz Pawlicki UKS Black & White Ostrowiec Św.
25. Paweł Karpiński KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
26. Paweł Lawrenc TKKF Heros Ustka
27. Piotr Bosacki KS Sandow Śrem
28. Piotr Jurczewski KS Tytan Ostrołęka
29. Piotr Nowak UKS Black & White Ostrowiec Ś.
30. Przemysław Górynowicz KS Olimp Zabrze
31. Rafał Noras KS Olimp Zabrze
32. Robert Krakowiak UKS Black & White Ostrowiec Św.
33. Robert Pracuta UKS Sandow Legionowo
34. Tomasz Lenart KS Paco Lublin
35. Tomasz Szaroleta KS Sandow Śrem

Kulturystyka do 70 kg
1. Gracjan Ostalak KS Body Line Group Łódź
2. Kamil Szymocha KS Olimp Zabrze
3. Krystian Romanowski KS Sandow Śrem
4. Łukasz Żak KS Olimp Zabrze
5. Michał Starosta Sportowe Wariacje - Sekcja Testosteron Skierniewice
6. Norbert Suros KS Body Line Group Łódź
7. Rafał Zagroba UKS Centrum Kulturystyczne Genetic Ostrołęka
8. Tomasz Moskwa TKKF Azory Kraków
9. Tomasz Pajor TKKF Azory Kraków

Kulturystyka do 75 kg
1. Adrian Młynarz KS Olimp Zabrze
2. Bartłomiej Urbański KS Paco Lublin
3. Łukasz Mizera KS Olimp Zabrze
4. Łukasz Szołtysek KS Olimp Zabrze
5. Marcin Brudzisz KS Olimp Zabrze
6. Norbert Czarnecki KS Body Line Group Łódź
7. Przemysław Kuczkowski KPSKiF Violetta Bydgoszcz
8. Seweryn Dominiak KPSKiF Violetta Bydgoszcz
9. Tomasz Marzec KS Olimp Zabrze

Kulturystyka do 80 kg
1. Adam Littwin SSKiR Sopot
2. Damian Gliszczyński Pomorskie Stow. Trenerów Osobistych Gdynia
3. Daniel Wilk KS Olimp Zabrze
4. Kacper Tofil KS Body Line Group Łódź
5. Łukasz Makuch KS Olimp Zabrze
6. Łukasz Matusiak WCA Warszawa
7. Marcin Kowal UKS Black & White Ostrowiec Św.
8. Marcin Piechota UKS Black & White Ostrowiec Św.
9. Miron Heinze KS Olimp Zabrze
10. Paweł Saniewski UKS Black & White Ostrowiec Św.
11. Przemysław Chodynicki KPSKiF Violetta Bydgoszcz
12. Rafał Chamliński UKS Black & White Ostrowiec Św.
13. Rafał Domin KS Olimp Zabrze
14. Sebastian Macek KS Olimp Zabrze
15. Tomasz Giza KPSKiF Violetta Bydgoszcz
16. Tomasz Michałowski UKS Centrum Kulturystyczne Genetic Ostrołęka
17. Zbigniew Chmielewski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
18. Dawid Kosiorek Infinity Kędzierzyn-Koźle
19. Łukasz Prekop KPSKiF Violetta Bydgoszcz

Kulturystyka do 85 kg
1. Artur Szudrowicz KPSKiF Violetta Bydgoszcz
2. Kamil Balicki KS Sandow Śrem D
3. Krzysztof Skryplonek LKS Pomorzanin Nowogard
4. Marcin Barczyk UKS Pover Kuźnik Chorzów
5. Mariusz Bałaziński KS Olimp Zabrze
6. Mariusz Ciupak KS Olimp Zabrze
7. Mariusz Przybyła KS Paco Lublin
8. Mateusz Ramatowski Stowarzyszenie Sztuk Walk Zambrów
9. Paweł Lisowski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
10. Paweł Sarna TKKF Heros Ustka
11. Piotr Klinkosz KPSKiF Violetta Bydgoszcz
12. Piotr Styczyński KS Olimp Zabrze
13. Rafał Miszkieiwcz KS Paco Lublin
14. Robert Wydra KPSKiF Violetta Bydgoszcz
15. Sebastian Kowalski KS Sandow Śrem
16. Sebastian Suchomski KPSKiF Violetta Bydgoszcz
17. Waldemar Piechota KPSKiF Violetta Bydgoszcz

Kulturystyka do 90 kg
1. Adam Sobótka LKS Pomorzanin Nowogard
2. Adrian Krawczyk KS Olimp Zabrze
3. Bartosz Kowalski KPSKiF Violetta Bydgoszcz
4. Łukasz Marcinkowski KS Paco Lublin
5. Łukasz Sosiński WCA Warszawa
6. Maciej Tabor KS Olimp Zabrze
7. Marcin Wesołowski LKS Pomorzanin Nowogard
8. Mariusz Kosior KS Olimp Zabrze
9. Mariusz Tomczuk KS Fitness Klub Aplauz Warszawa
10. Piotr Wocka KS Olimp Zabrze
11. Rafał Rurański Infiniti Kędzierzyn Koźle
12. Sebastian Kukuć KS Sandow Śrem aD
13. Siergii Trubytsyn KS Olimp Zabrze

Kulturystyka do 95 kg
1. Kamil Strzeszewski LKS Pomorzanin Nowogard
2. Rafał Tasiemski KS Sandow Śrem
3. Arkadiusz Bortel KS Olimp Zabrze
4. Sebastian Kot KS Tęcza-Społem Kielce
5. Krystian Wolski KS Olimp Zabrze
6. Jakub Potocki KS Paco Lublin
7. Jonatan Wysokiński KS Fitness Klub Aplauz Warszawa

Kulturystyka do 100 kg
1. Marcin Lewandowski TKKF Winogrady Poznań
2. Piotr Piechowiak UKS Black & White Ostrowiec Św.
3. Rafał Czerski UKS Black & White Ostrowiec Św.
4. Rudolf Szczerbal KPSKiF Violetta Bydgoszcz
5. Sebastian Szatan KS Olimp Zabrze

Kulturystyka powyżej 100 kg
1. Arkadiusz Różański KS Paco Lublin
2. Artur Kozieł KS Olimp Zabrze
3. Grzegorz Bakun KS Olimp Zabrze
4. Jakub Pestka KPSKiF Violetta Bydgoszcz
5. Kamil Banaś KS Paco Lublin
6. Kamil Tanwic UKS Black & White Ostrowiec Św.
7. Karol Gębski Pomorskie Stow. Trenerów Osobistych Gdynia
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ASNF Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 4409 Napisanych postów 48770 Wiek 32 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 520956
komentarz Pana Prezesa Andrzeja Michalaka

Po raz kolejny wielki sport zawita do Kielc, na supernowoczesne obiekty Targów Kielce, a gwoździem tej imprezy będą Mistrzostwa Polski w Kulturystyce, połączone z Grand Prix w Fitness, na którym pojawią się gwiazdy Mistrzostw Polski w Fitness, rozgrywanych tydzień wcześniej w Białymstoku. A więc będzie okazja do wielu emocjonujących rewanżów na szczycie.

Cały weekend sportów sylwetkowych zacznie się już w czwartek, 21 kwietnia, od dorocznego Seminarium Sędziowskiego, potem, w piątek przed południem, rozpocznie się coroczny Walny Zjazd Delegatów PZKFiTS, który podsumuje ubiegły rok, a w piątkowe popołudnie zostanie przeprowadzona weryfikacja zawodników i zawodniczek startujących w zawodach.

Rywalizacja na scenie rozpocznie się w sobotę o godz. 09:30 i będzie prowadzona w
blokach konkurencji: eliminacje – półfinały – finały. Aby oba dni były tak samo interesujące, część kategorii z poszczególnych konkurencji będzie rozegrana w sobotę, a pozostałe – w niedzielę. W niedzielę dojdzie też do superinteresującej rywalizacji w open, a także do walki w specjalnych rundach eliminacyjnych o miejsca w reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy (Santa Susanna, 4-9 maja).

Tym razem zawody nie będą rozgrywane na - zbyt już ciasnej - Sali Widowiskowej, ale na wielkiej Hali Targowej, na specjalnie wybudowanej scenie, otoczonej siedzeniami dla kibiców. Zupełnie nowa jakość w naszych sportach sylwetkowych! Jak na Arnold Classic Europe. To trzeba zobaczyć!

A teraz spójrzmy na listy: jakie gwiazdy spośród prawie 300 zgłoszonych zawodników i zawodniczek pojawią się w jakich konkurencjach?

Kulturystyka klasyczna mężczyzn:
Absolutnie rewelacyjnie zapowiada się kategoria najwyższa, powyżej 180 cm, z 35 zawodnikami na starcie. Na scenie pojawią się: mistrz Europy i wicemistrz świata, zwycięzca tegorocznego Arnold Classic USA Hubert Kulczyński, mistrz Europy Krzysztof Rodkiewicz oraz piąty zawodnik świata i czwarty u Arnolda w Columbus Jacek Ratusznik. Ich pozycje będą atakować: aktualny wicemistrz Polski Piotr Jurczewski, czołowa dwójka zawodów w Słupsku: Piotr Budzyński i Tomasz Szaroleta oraz zwycięzca tegorocznych Debiutów Dawid Trojanowski.

Kategoria do 180 cm: na faworyta wyrasta Patryk Jaśkiewicz, który jest brązowym medalistą poprzednich MP, ale w tym roku zdołał już wygrać Puchar Ziemi Puckiej i Mistrzostwa Śląska. Wśród jego 26 rywali wyróżnia się Michał Sawicki, zwycięzca Debiutów w open!

Kategoria do 175 cm: tutaj trudny do ogrania będzie wicemistrz Europy Radosław Smyk. Zagrozić mu może wicemistrz Śląska Artur Topolewski, a może także mający nienaganną sylwetkę Filip Piątek – ubiegłoroczny mistrz Polski w fitness plażowym, który teraz zadebiutuje w kulturystyce klasycznej.

Kategoria do 171 cm: mistrz Polski, wicemistrz Europy oraz European Games Tomasz Laszko po raz drugi spotka się z wicemistrzem Polski Łukaszem Przybyłą.

Kulturystyka ekstremalna: Bezkonkurencyjnie zapowiada się kategoria do 85 kg. Na scenie pojawi się dwóch wicemistrzów Europy: Krzysztof Skryplonek i Mariusz Bałaziński oraz czwarty zawodnik Europy 2014 Artur Szudrowicz. Jakby tego było mało, dojdzie zwycięzca ze Słupska, Paweł Sarna i zwycięzca z Żelistrzewa Mariusz Przybyła, a także tryumfator Debiutów Kamil Balicki.

Kategoria do 70 kg: pod nieobecność mistrza Polski z ubiegłego roku, Roberta Hoppy, o tytuł powalczą dwaj pozostali medaliści: Gracjan Ostalak i Rafał Zagroba. Będzie im życie utrudniać czołowa dwójka z Mistrzostw Śląska: Kamil Szymocha i Łukasz Żak, a także zwycięzca Debiutów Michał Starosta.

Kategoria do 75 kg: tytułu będzie bronił aktualny mistrz Polski juniorów i seniorów Tomasz Marzec. Chyba raczej nie przeszkodzi mu w tym tryumfator Debiutów Przemysław Kuczkowski oraz inni, mniej utytułowani zawodnicy.

Kategoria do 80 kg:
pierwsza dwójka zeszłorocznych MP: Rafał Domin i Sebastian Macek będzie walczyła nie tylko między sobą, ale także z mającym apetyt na tytuł wielce utalentowanym mistrzem Debiutów i mistrzem Śląska Kacprem Tofilem (na Śląsku pokonał Domina!) oraz zwycięzcą ze Słupska Damianem Gliszczyńskim, a także tryumfatorem kategorii juniorów w Słupsku Tomaszem Gizą (w kat. 90 kg był na 2 miejscu).

Kategoria do 90 kg:
pierwsze starcie dwóch ubiegłorocznych mistrzów Polski: Mariusza Tomczuka (z kat. 85 kg) oraz Łukasza Marcinkowskiego (z kat. 90 kg). Do tego zwycięzca Debiutów Sebastian Kukuć i dziesiątka innych zawodników.

Kategoria do 95 kg: były mistrz Europy weteranów w open Jakub Potocki zmierzy się czołową dwójką Mistrzostw Śląska: Rafałem Tasiemskim (wygrał open!) i Arkadiuszem Bortelem.

Kategoria do 100 kg: ubiegłoroczny mistrz Polski w wadze superciężkiej Piotr Piechowiak tym razem zbija wagę poniżej 100 kg i chyba będzie trudnym do pokonania faworytem.

Kategoria powyżej 100 kg: pełen półfinał 15 zawodników (to będzie imponujący widok!) a w nim: czwarty zawodnik poprzednich MP Michał Domagalski, gigantyczny junior Kamil Tanwic (118 kg), nienagannie ukształtowany zwycięzca open ze Słupska Kamil Dębski, były czołowy junior kraju Jakub Pestka oraz zawodnicy, którzy odnosili dawniej spore sukcesy: Arkadiusz Różański i Maciej Ropiak. Trudno typować zwycięzcę…

Pary mieszane: rywalami wicemistrzów Europy: Natalii Kordus i Huberta Kulczyńskiego będą bardzo wymagające pary: Magdalena Omarska – Jacek Ratusznik oraz Katarzyna Wydra - Robert Wydra. Omarska to aktualna mistrzyni Polski w bikini-fitness a Wydra – w fitness atletycznym kobiet.

GRAND PRIX FITNESS
Zdecydowana większość uczestników Mistrzostw Polski w Fitness zdecydowała się na rewanżowe pojedynki na Grand Prix w Kielcach. Dlatego większość kategorii jest bardzo licznie i silnie obsadzona.

Bikini-fitness do 163 cm: wicemistrzyni Polski Małgorzata Flis (kat. 160 cm) spotka się z brązową medalistką Magdaleną Suwińską (kat. 163 cm) i całą rzeszą innych zawodniczek.

Bikini-fitness do 168 cm: rewelacyjna, bosko zbudowana mistrzyni Polski i mistrzyni Śląska Monika Grzebieluch zmierzy się z wicemistrzynią kraju Katarzyną Maliszewską. W Białymstoku dzieliły ich jedynie 2 punkty różnicy, a więc rewanż zapowiada się pasjonująco!

Bikini-fitness powyżej 168 cm: absolutna mistrzyni Polski w open Magdalena Koral spotka się z mistrzynią kraju w kategorii +169 cm Magdaleną Omarską.

Fitness sylwetkowe do 163 cm:
mistrzyni Polski i finalistka Mistrzostw Europy, Sylwia Taczała stoczy rewanżowy pojedynek z wicemistrzynią kraju Joanną Wodecką (obie w kat. 160 cm) oraz mistrzynią kraju w kategorii 163 cm Kają Rybicką. Emocje sięgną zenitu!

Fitness sylwetkowe do 168 cm:
ubiegłoroczna mistrzyni Polski i finalistka Mistrzostw Europy Natalia Kordus nie zachwyciła formą w Białymstoku (4 miejsce) i zapewne będzie chciała poprawić swoje notowania.

Fitness sylwetkowe powyżej 168 cm: wicemistrzyni Polski Małgorzata Mackiewicz wydaje się być zdecydowaną faworytką.

Fitness plażowe mężczyzn do 174 cm: czołowa dwójka MP: Patryk Walczuk i Piotr Majchrowicz spotka się w pojedynku rewanżowym, do którego zapewne wmiesza się wicemistrz Polski z kategorii do 178 cm Marcin Zganiacz (jeśli nie zostanie zmierzony powyżej 174 cm).

Fitness plażowe mężczyzn do 178 cm: czwarty zawodnik MP Michał Gliszczyński powalczy z wicemistrzem Śląska Tomaszem Korzeniowskim.

Fitness plażowe mężczyzn powyżej 178 cm:
wicemistrz Polski Grzegorz Mizera będzie odpierał ataki 15 innych zawodników.

Fitness kobiet open: aktualna mistrzyni Polski i tryumfatorka Arnold Classic USA Aleksandra Kępa zmierzy się ze swoimi czterema koleżankami z klubu Black & White.

Fitness atletyczne kobiet open: aktualna mistrzyni Polski Katarzyna Wydra spotka się z brązową medalistką Małgorzatą Malikowską-Pikula.

Fitness-model kobiet open: tryumfatorka Grand Prix Polski Patrycja Kołacz spotka się z trzecią zawodniczką tej imprezy Simoną Piwowarczyk.

A jeszcze mogą dojść zawodnicy, którzy nie zgłosili się w terminie a zdecydują się na start i, po spełnieniu określonych warunków regulaminowych, zostaną dopuszczeni do rywalizacji. Zwykle bywa to kilka – kilkanaście osób.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 9158 Napisanych postów 29422 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 723474
W + 100 kg też ma wystartować Emol Kaleński-
Ciekawe jak przerobił masę 130 kg na formę startową?

Pewnie ok 112 kg samych mieśni będzie.

Czy wystarczy na tytuł mistrza Polski?

Przekonamy się wkrótce.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 61 Napisanych postów 2157 Wiek 33 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 38624
masti - info nieaktualne, szykuje sie na Mr Olympie w Hiszpanii a co do wagi, to mysle, ze bedzie ciut wiecej na scenie :)
powodzenia wszystkim startujacym, mam tu swoich ludzi takze! :)
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11243 Napisanych postów 72396 Wiek 36 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 955348
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11243 Napisanych postów 72396 Wiek 36 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 955348
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

RELACJA z XVIII ZAWODÓW KULTURYSTYCZNYCH O PUCHAR WÓJTA GMINY KUNICE ‘’HERKULES 2016"

Następny temat

FIBO 2016

Obnizka