SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

RELACJA - MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I WETERANÓW W KULTURYSTYCE I FITNESS 2017 – MROZY

temat działu:

Aktualności - Kulturystyka i Fitness

Ilość wyświetleń tematu: 76177

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11245 Napisanych postów 72405 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 955429
REGULAMIN

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I WETERANÓW W KULTURYSTYCE I FITNESS
(Eliminacje do reprezentacji Polski na MŚ Juniorów i Weteranów)

7- 8 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
MROZY (Powiat Mińsk Mazowiecki)

1. HONOROWY PATRONAT
Burmistrz Miasta Mrozy – Pan Dariusz Jaszczuk

2. ORGANIZATORZY
Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
Miński Klub Sportowy KWADRAT

3. PARTNERZY
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mrozach

4. TERMIN I MIEJSCE
Mistrzostwa Polski Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness odbędą się:
7-8 października 2017 r.
w Hali Sportowej
przy ul. Licealnej 7
w Mrozach

5. UCZESTNICTWO
W Mistrzostwach Polski mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela biuro Związku (tel.022 550 09 67). Każdy klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2017 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą licencję PZKFiTS na 2017 rok. Wysokość opłaty podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFiTS na 2017 rok, dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce „Komunikaty”. Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
Bank PKO SA, nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok.427, Warszawa, (e-mail: [email protected], tel. 022 5500967). Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

UWAGA:
 Każda zawodniczka/zawodnik uczestniczący w Mistrzostwach Polski może wystąpić tylko w jednej kategorii indywidualnej.

6. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 29 września 2017 r. wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie internetowej PZKFiTS pod poniższym adresem:
http://pzkfits.pl/mpjiw-kif-2017-zgloszenia/
Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.

W zgłoszeniu każda zawodniczka lub zawodnik musi podać:
 imię i nazwisko
 klub/stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w którego barwach startuje
 dokładną datę urodzenia
 kategorię w której zamierza startować
 adres e-mail

Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem nazwiska zawodnika (w polu: temat/tytułem) i dopiskiem „MP”, należy wpłacić na konto:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
nr konta: 49 9226 0005 0010 0107 2000 0010

Obowiązuje wpisowe:
– Juniorzy – w wysokości 70 zł od zawodniczki/zawodnika
– Weterani – w wysokości 120 zł od zawodniczki/zawodnika

W przypadku zgłoszenia się zawodniczki/zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego zgłoszenia pisemnego i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 100 zł.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
 negatywnej weryfikacji,
 rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
 spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

7. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy Mistrzostw Polski przyjeżdżają w dniu 6 października 2017 r (piątek) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie czynne od godziny 15:00 we wskazanym pomieszczeniu w Hali Sportowej ul. Licealna 7 w Mrozach (powiat Mińsk Mazowiecki).

UWAGA!
Uczestnicy sami rezerwują sobie noclegi w hotelach.

8. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja uczestników Mistrzostw Polski odbędzie się 06 października 2017 roku (piątek),
w godzinach 17:00-20:00, we wskazanym pomieszczeniu w Hali Sportowej, ul. Licealna 7, w Mrozach (powiat Mińsk Mazowiecki, przy trasie kolejowej Warszawa – Siedlce), w dowolnej kolejności.

Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodniczki/zawodnika nieprzygotowanych do występu lub niebędących w odpowiedniej formie startowej.
Zawodniczki i zawodnicy stają do weryfikacji w stroju startowym do rundy oceny sylwetki.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Zobowiązani są posiadać:
 dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładna datę urodzenia
 potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej na 2017 rok
 zaświadczenie lekarskie, pozwalające na start w zawodach sylwetkowych lub aktualną Książeczkę Zdrowia Sportowca
 dowód wniesienia opłaty startowej
Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą stroje startowe do wszystkich rund oraz płytę CD z nagraniem do programu dowolnego. W przypadku nagrania na płycie CD należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stany technicznego nagrania Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego. Wykorzystywanie utworów zawierających teksty nieprzyzwoite, ordynarne, obraźliwe lub wulgarne jest zabronione.

Narada Techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się 6 października 2017 roku ok. godziny 20:15 we wskazanym pomieszczeniu w Hali Sportowej ul. Licealna 7 w Mrozach (powiat Mińsk Mazowiecki), na której ogłoszony zostanie ostateczny program zawodów.

9. KATEGORIE

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I WETERANÓW 2017
1. Juniorki fitness sylwetkowego open (16-23 lata – decyduje rocznik)
2. Juniorki bikini fitness do 166 cm (16-23 lata – decyduje rocznik)
3. Juniorki bikini fitness powyżej 166 cm (16-23 lata – decyduje rocznik)
4. Juniorki fitness open (14-23 lata – decyduje rocznik)
5. Juniorzy fitness open (14-23 lata – decyduje rocznik)
6. Juniorzy w fitness plażowym do 174 cm (16-23 lata – decyduje rocznik)
7. Juniorzy w fitness plażowym do 178 cm (16-23 lata – decyduje rocznik)
8. Juniorzy w fitness plażowym powyżej 178 cm (16-23 lata – decyduje rocznik)
9. Juniorzy w kulturystyce klasycznej do 180 cm (16-23 lata – decyduje rocznik)
10. Juniorzy w kulturystyce klasycznej powyżej 180 cm (16-23 lata – decyduje rocznik)
11. Juniorzy młodsi w kulturystyce open (od 16 do 18 lat – decyduje data urodzenia)
12. Juniorzy kulturyści do 75 kg (19-23 lata – decyduje rocznik)
13. Juniorzy kulturyści powyżej 75 kg (19-23 lata – decyduje rocznik)
14. Weteranki fitness sylwetkowego open (powyżej 35 lat – decyduje rocznik)
15. Weteranki bikini fitness open (powyżej 35 lat – decyduje rocznik)
16. Weteranki w fitness atletycznym open (powyżej 35 lat – decyduje rocznik)
17. Weterani w fitness plażowym open (powyżej 40 lat – decyduje rocznik)
18. Weterani w kulturystyce klasycznej open (powyżej 40 lat – decyduje rocznik)
19. Weterani kulturyści 40-44 lata (decyduje rocznik) – open
20. Weterani kulturyści 45-49 lat (decyduje rocznik) – open
21. Weterani kulturyści 50-54 lata (decyduje rocznik) – open
22. Weterani kulturyści +55 lat (decyduje rocznik) – open
Uwaga! W przypadku braku 3 zawodników w jakiejś kategorii, kategorie w miarę możliwości będą łączone.

ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA:
Mistrzostwa Świata Juniorów, które odbędą się w dni ach 10-13.11. 2017 r. w miejscowości Bistrita w Rumunii. Kategorie rozgrywane jako open są jednocześnie eliminacjami do reprezentacji Polski. Dodatkowe rundy eliminacyjne będą rozegrane w bikini-fitness juniorek, fitness plażowym juniorów, w kulturystyce klasycznej juniorów i w kulturystyce juniorów.
Weterani muszą wziąć udział w Mistrzostwach. Na tej podstawie zostanie ustalony skład drużyn A i B na MŚ (udział weteranów w MŚ jest nielimitowany, sami pokrywają koszty swojego udziału).
Wszyscy zawodnicy (juniorzy i weterani) kandydujący do wyjazdu na MŚ muszą mieć dokumenty tożsamości (paszport lub DO) ważne co najmniej do 30.11.2017 r.

10. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
Zgodnie z decyzją IFBB, na zawodach nie można już używać bronzerów łatwo ścieralnych. Opaleniznę należy uzyskiwać poprzez stosowanie samoopalaczy (na kilka dni przed zawodami), na które przed wejściem na scenę nakłada się już tylko oliwkę.

Informacja dla zawodników fitness: scena ma wymiary: 16 x 6 m

Podczas weryfikacji zawodniczka/zawodnik otrzymuje od Organizatora identyfikator ,,Zawodnik” (opaska na rękę), który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na Naradzie Technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikator „Trener” (opaska na rękę). Liczba wydanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu/stowarzyszenia, tj.:
 drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,
 drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory

Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

11.PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW
07 października 2017 r. (sobota) godz. 14:00


ELIMINACJE, PÓŁFINAŁY I FINAŁY:
1. juniorki fitness runda 1 – programy dowolne (jeśli więcej niż 6 zawodniczek)
2. juniorzy fitness runda 1 – programy dowolne (jeśli więcej niż 6 zawodników)
3. juniorzy w kulturystyce klasycznej do 180 cm: eliminacje
4. juniorzy w kulturystyce klasycznej +180 cm: eliminacje
5. juniorzy młodsi w kulturystyce: eliminacje
6. juniorzy w kulturystyce klasycznej do 180 cm: runda 1 – pozy obowiązkowe, porównania
7. juniorzy w kulturystyce klasycznej +180 cm: runda 1 – pozy obowiązkowe, porównania
8. juniorzy młodsi w kulturystyce runda 1 – pozy obowiązkowe, porównania
9. juniorki fitness open runda 2 – ocena sylwetki porównania (jeśli więcej niż 6 zawodniczek)
10. juniorzy fitness open runda 2 – ocena sylwetki, porównania (jeśli więcej niż 6 zawodników)

11. juniorzy w kulturystyce klasycznej do 180 cm: runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
12. juniorzy w kulturystyce klasycznej do 180 cm: runda 3 – programy dowolne
13. juniorzy w kulturystyce klasycznej +180 cm: runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
14. juniorzy w kulturystyce klasycznej +180 cm: runda 3 – programy dowolne
15. juniorzy młodsi w kulturystyce runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
16. juniorzy młodsi w kulturystyce runda 3 – programy dowolne
I BLOK DEKORACJI:
– juniorzy w kulturystyce klasycznej do 180 cm
– juniorzy w kulturystyce klasycznej +180 cm
– juniorzy młodsi w kulturystyce

17. juniorzy w kulturystyce klasycznej OPEN + dekoracja
18. ELIMINACJE DO MŚ: juniorzy w kulturystyce klasycznej (pierwsze dwójki)

19. juniorki fitness sylwetkowego: eliminacje
20. weterani w fitness plażowym: eliminacje
21. weteranki fitness sylwetkowego: eliminacje
22. juniorki fitness sylwetkowego runda 1 – ocena sylwetki, porównania
23. weterani w fitness plażowym runda 1 – ocena sylwetki, porównania
24. weteranki fitness sylwetkowego runda 1 – ocena sylwetki, porównania

25. juniorki fitness sylwetkowego runda 2 – I-walking + ocena sylwetki
26. weterani w fitness plażowym runda 2 – prezentacja indywidualna + zwroty
27. weteranki fitness sylwetkowego runda 2 – I-walking + ocena sylwetki
II BLOK DEKORACJI:
– weteranki fitness sylwetkowego open
– weteranki fitness sylwetkowego open
– weterani w fitness plażowym open

28. juniorzy kulturyści do 75 kg: eliminacje
29. juniorzy kulturyści +75 kg: eliminacje
30. weteranki w fitness atletycznym: eliminacje
31. weterani w kulturystyce klasycznej: eliminacje
32. juniorzy kulturyści do 75 kg runda 1 – pozy obowiązkowe, porównania
33. juniorzy kulturyści +75 kg runda 1 – pozy obowiązkowe, porównania
34. weteranki w fitness atletycznym runda 1 – pozy obowiązkowe, porównania
35. weterani w kulturystyce klasycznej runda 1 – pozy obowiązkowe, porównania

36. juniorzy kulturyści 75 kg runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
37. juniorzy kulturyści 75 kg runda 3 – programy dowolne
38. juniorzy kulturyści +75 kg runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
39. juniorzy kulturyści +75 kg runda 3 – programy dowolne
40. weteranki w fitness atletycznym runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
41. weteranki w fitness atletycznym runda 3 – programy dowolne
42. weterani w kulturystyce klasycznej runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
43. weterani w kulturystyce klasycznej runda 3 – programy dowolne
III BLOK DEKORACJI:
– juniorzy kulturyści 75 kg
– juniorzy kulturyści +75 kg
– weteranki w fitness atletycznym
– weterani w kulturystyce klasycznej

44. juniorzy kulturyści OPEN + dekoracja
45. ELIMINACJE DO MŚ: juniorzy w kulturystyce (pierwsze trójki)

08 października 2017 r. (niedziela) – godz. 09:30
ELIMINACJE, PÓŁFINAŁY I FINAŁY


1. juniorki fitness runda 3 – programy dowolne
2. juniorzy fitness runda 3 – programy dowolne
3. juniorzy w fitness plażowym do 174 cm: eliminacje
4. juniorzy w fitness plażowym do 178 cm: eliminacje
5. juniorzy w fitness plażowym +178 cm: eliminacje
6. juniorzy w fitness plażowym do 174 cm: runda 1 – ocena sylwetki, porównania
7. juniorzy w fitness plażowym do 178 cm: runda 1 – ocena sylwetki, porównania
8. juniorzy w fitness plażowym +178 cm: runda 1 – ocena sylwetki, porównania

9. juniorki fitness runda 4 – ocena sylwetki w dowolnym bikini
10. juniorzy fitness runda 4 – ocena sylwetki
11. juniorzy w fitness plażowym do 174 cm: runda 2 – prezentacja indywidualna + zwroty
12. juniorzy w fitness plażowym do 178 cm: runda 2 – prezentacja indywidualna + zwroty
juniorzy w fitness plażowym +178 cm: runda 2 – prezentacja indywidualna + zwroty
IV BLOK DEKORACJI:
– juniorzy w fitness plażowym do 174 cm
– juniorzy w fitness plażowym do 178
– juniorzy w fitness plażowym +178 cm
– juniorki fitness open
– juniorzy fitness open

13. juniorzy w fitness plażowym open + dekoracja
14. ELIMINACJE DO MŚ: juniorzy w fitness plażowym (pierwsze czwórki)

OTWARCIE ZAWODÓW (ok. godz. 11:30)

15. juniorki bikini fitness do 166 cm: eliminacje
16. juniorki bikini fitness +166 cm: eliminacje
17. juniorki fitness sylwetkowego: eliminacje
18. juniorki bikini fitness do 166 cm: runda 1 – ocena sylwetki, porównania
19. juniorki bikini fitness +166 cm: runda 1 – ocena sylwetki, porównania
20. juniorki fitness sylwetkowego runda 1 – ocena sylwetki, porównania
21. juniorki bikini fitness do 166 cm: runda 2 – I-walking + ocena sylwetki
22. juniorki bikini fitness +166 cm: runda 2 – I-walking + ocena sylwetki
23. juniorki fitness sylwetkowego runda 2 – I-walking + ocena sylwetki
V BLOK DEKORACJI:
– juniorki bikini fitness do 166 cm
– juniorki bikini fitness +166 cm
– juniorki fitness sylwetkowego open

24. juniorki bikini fitness OPEN + dekoracja
25. ELIMINACJE DO MŚ: juniorki bikini fitness (pierwsze czwórki)

PRZERWA 30 MINUT (ok. godz. 14:00)

26. weterani kulturyści (40 – 44 lata) runda 1 – pozy obowiązkowe, porównania
27. weterani kulturyści (45 – 49 lat) runda 1 – pozy obowiązkowe, porównania
28. weteranki bikini fitness: eliminacje
29. weterani kulturyści (50 – 54 lata) runda 1 – pozy obowiązkowe, porównania
30. weterani kulturyści (+55 lat) open runda 1 – pozy obowiązkowe, porównania

31. weterani kulturyści (40 – 44 lata) runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
32. weterani kulturyści (40 – 44 lata) runda 3 – programy dowolne
33. weterani kulturyści (45 – 49 lat) runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
34. weterani kulturyści (45 – 49 lat) runda 3 – programy dowolne
35. weteranki bikini fitness open runda 1 – ocena sylwetki, porównania
36. weterani kulturyści (50 – 54 lata) runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
37. weterani kulturyści (50 – 54 lata) runda 3 – programy dowolne
38. weterani kulturyści (+50 lat) runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
39. weterani kulturyści (+50 lat) runda 3 – programy dowolne
40. weteranki bikini fitness runda 2 – I-walking + ocena sylwetki

VI BLOK DEKORACJI:
– weterani kulturyści 40 – 44 lata
– weterani kulturyści 45 – 49 lat
– weterani kulturyści 50 – 54 lata
– weterani kulturyści +50 lat
– weteranki bikini fitness open

41. weterani kulturyści OPEN + dekoracja

OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW BĘDZIE ZATWIERDZONY PO WERYFIKACJI !!!
Ostateczny program zawodów przekazywany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym (głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także rozwieszany przy szatniach oraz widocznych miejscach na hali oraz opublikowany na stronie internetowej PZKFiTS: http://pzkfits.pl/
Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po weryfikacji poinformować o nim zawodników swojego klubu.

12. PUNKTACJA DRUŻYNOWA
Do punktacji drużynowej wliczane są wyniki dziesięciu (10) najlepszych zawodniczek i zawodników z danego klubu, według punktacji obowiązującej w IFBB (16, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pkt. za miejsca od 1 do 10).

13. NAGRODY
We wszystkich kategoriach zawodniczki/zawodnicy otrzymują:
Za miejsca od I do III – puchary
Za miejsca od I do VI – medale
Za miejsca od I do VI – dyplomy

Za zwycięstwo drużynowe – drużyna otrzymuje puchar.
Dyplomy za miejsce od I do III.

14. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

15. POSTANOWINIA KOŃCOWE
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł na rzecz Organizatora.

16. INFORMACJE
Szczegółowych informacji o imprezie udziela
Albert Szczygielski, telefon: 724 521 827, mail: [email protected]

Zatwierdzam // Organizator
mgr inż. Andrzej Michalak // Albert Szczygielski
Wiceprezes PZKFiTS // Prezes Mińskiego Klubu Sportowego KWADRAT 20.07.2017 r.
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11245 Napisanych postów 72405 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 955429
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I WETERANÓW W KULTURYSTYCE I FITNESS 2017 – LISTA ZGŁOSZEŃ
Aleksandra Andrzejewska KS Olimp Zabrze Bikini fitness juniorek do 166 cm
Elina Melnykova UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness juniorek do 166 cm
Justyna Urbańczyk UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness juniorek do 166 cm
Karolina Wysocka UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness juniorek do 166 cm
Katarzyna Adamik Infiniti Kędzierzyn Koźle Bikini fitness juniorek do 166 cm
Katarzyna Nadolska KS Body Line Group Łódź Bikini fitness juniorek do 166 cm
Klaudia Ignasiak TKKF Heros Ustka Bikini fitness juniorek do 166 cm
Klaudia Mierzwińska KS Olimp Zabrze Bikini fitness juniorek do 166 cm
Klaudia Miszkiniuk KS Paco Lublin Bikini fitness juniorek do 166 cm
Klaudia Stachura KS Olimp Zabrze Bikini fitness juniorek do 166 cm
Maria Magdalena Pisarek UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness juniorek do 166 cm
Marta Matuszak KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini fitness juniorek do 166 cm
Michalina Fordońska KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini fitness juniorek do 166 cm
Monika Wegrzyn KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini fitness juniorek do 166 cm
Natalia Czajkowska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness juniorek do 166 cm
Natalia Grzyb UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness juniorek do 166 cm
Natalia Pigoń KS Body Line Group Łódź Bikini fitness juniorek do 166 cm
Weronika Szyczewska KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini fitness juniorek do 166 cm
Zuzanna Kula UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness juniorek do 166 cm
Aleksandra Różańska Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Bikini fitness juniorek powyżej 166 cm
Angelika Podwiązka UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness juniorek powyżej 166 cm
Daria Józefczak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness juniorek powyżej 166 cm
Joanna Spandel KS Olimp Zabrze Bikini fitness juniorek powyżej 166 cm
Justyna Wolny KS Olimp Zabrze Bikini fitness juniorek powyżej 166 cm
Klaudia Forgacz UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness juniorek powyżej 166 cm
Maja Kurzak KS Olimp Zabrze Bikini fitness juniorek powyżej 166 cm
Natalia Damek KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini fitness juniorek powyżej 166 cm
Renata Wielgosz KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Bikini fitness juniorek powyżej 166 cm
Wanesa Sulik KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Bikini fitness juniorek powyżej 166 cm
Wiktoria Nojszewska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness juniorek powyżej 166 cm
Agnieszka Kałek-Smolarek TKKF Winogrady Poznań Bikini fitness weteranek – open
Agnieszka Wojcicka KS Sandow Śrem Bikini fitness weteranek – open
Agnieszka Zembron-Chudzicka UKS Pover Kuźnik Chorzów Bikini fitness weteranek – open
Aleksandra Strzelec KS Paco Lublin Bikini fitness weteranek – open
Anita Szymczak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness weteranek – open
Anna Biedna UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness weteranek – open
Anna Iskierska TKKF Winogrady Poznań Bikini fitness weteranek – open
Edyta Tamilewska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness weteranek – open
Iwona Winiarska TKKF Azory Kraków Bikini fitness weteranek – open
Joanna Słomińska KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini fitness weteranek – open
Joanna Nejman KS Olimp Zabrze Bikini fitness weteranek – open
Jolanta Wysocka KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini fitness weteranek – open
Katarzyna Dmochewicz UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness weteranek – open
Katarzyna Kowalik Centrum Formy Dąbrowa Górnicza Bikini fitness weteranek – open
Maja Olszewska KS Olimp Zabrze Bikini fitness weteranek – open
Malgorzata Placzek-Nidzgorska Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Bikini fitness weteranek – open
Małgorzata Wiechecka KS Body Line Group Łódź Bikini fitness weteranek – open
Monika Zborowska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness weteranek – open
Sabina Marek KS Olimp Zabrze Bikini fitness weteranek – open
Sylwia Zataj KS Olimp Zabrze Bikini fitness weteranek – open
Anna Fiodor MKS Wicher Kobyłka Fitness atletyzne weteranek – open
Agata Wasik UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness juniorek – open
Aleksandra Lenart UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness juniorek – open
ALEKSANDRA GĘSIŃSKA WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński Fitness juniorek – open
Aleksandra Koprowska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness juniorek – open
Emilia Pękala UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness juniorek – open
Izabela Szlachetka KS Olimp Zabrze Fitness juniorek – open
Natalia Gromczyk UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness juniorek – open
Oliwia Chamera UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness juniorek – open
Weronika Broś UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness juniorek – open
Dominik Jewiak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness juniorów – open
Oliwia Chamera UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness juniorów – open
Piotr Kapusta UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness juniorów – open
Adam Czapliński KS Body Line Group Łódź Fitness plażowe juniorów do 174 cm
Arkadiusz Gromek MKS Wicher Kobyłka Fitness plażowe juniorów do 174 cm
Bartosz Barbarski Wybierz… Fitness plażowe juniorów do 174 cm
Jakub Wydrzyński KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness plażowe juniorów do 174 cm
Kamil Kanigowski UKS Sandow Legionowo Fitness plażowe juniorów do 174 cm
Krystian Pietruś KS Olimp Zabrze Fitness plażowe juniorów do 174 cm
Maksymilian Przybylski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe juniorów do 174 cm
Patryk Walczuk KS Start Strzegom Fitness plażowe juniorów do 174 cm
Grzegorz Rapczyński KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness plażowe juniorów do 178 cm
Karol Wewiór KS Sandow Śrem Fitness plażowe juniorów do 178 cm
Marcin Zganiacz KS Olimp Zabrze Fitness plażowe juniorów do 178 cm
Patryck Zabolotny UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe juniorów do 178 cm
Bartosz Domań KS Olimp Zabrze Fitness plażowe juniorów powyżej 178 cm
Cezary Mazur UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe juniorów powyżej 178 cm
Damian Bednarski KS Paco Lublin Fitness plażowe juniorów powyżej 178 cm
Damian Dyńka KS Flex Sokołów Podlaski Fitness plażowe juniorów powyżej 178 cm
Damian Nowak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe juniorów powyżej 178 cm
Dominik Gołębiowski KS Body Line Group Łódź Fitness plażowe juniorów powyżej 178 cm
Kacper Kulig KS Olimp Zabrze Fitness plażowe juniorów powyżej 178 cm
Łukasz Majkut KS Olimp Zabrze Fitness plażowe juniorów powyżej 178 cm
Mikołaj Bołotowicz KS Michael Warszawa Fitness plażowe juniorów powyżej 178 cm
Paweł Dyczek KS Olimp Zabrze Fitness plażowe juniorów powyżej 178 cm
Piotr Klimczyk TKKF Azory Kraków Fitness plażowe juniorów powyżej 178 cm
Piotr Prokop KS Olimp Zabrze Fitness plażowe juniorów powyżej 178 cm
Przemysław Strzelec KS Olimp Zabrze Fitness plażowe juniorów powyżej 178 cm
Sandro Sołowiej UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe juniorów powyżej 178 cm
Seweryn Kowalski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe juniorów powyżej 178 cm
Tarek Hamdan KS Body Line Group Łódź Fitness plażowe juniorów powyżej 178 cm
Adam Chrząszcz KS Paco Lublin Fitness plażowe weteranów – open
andrzej kaczorowski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness plażowe weteranów – open
Bartłomiej Niewiński UKS Maniac Gym Białystok Fitness plażowe weteranów – open
Jacek Kocki KS Olimp Zabrze Fitness plażowe weteranów – open
Marcin Gawron KS Olimp Zabrze Fitness plażowe weteranów – open
Mirosław Jowik KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness plażowe weteranów – open
Piotr Zieliński KS Paco Lublin Fitness plażowe weteranów – open
Radosław Siciun KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness plażowe weteranów – open
Ewelina Dołhańczuk KS Olimp Zabrze Fitness sylwetkowe juniorek – open
Katarzyna Świderska Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Fitness sylwetkowe juniorek – open
Sandra Mazur KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness sylwetkowe juniorek – open
Sara Błasiak KS Olimp Zabrze Fitness sylwetkowe juniorek – open
Agnieszka Wacławska KS Olimp Zabrze Fitness sylwetkowe weteranek – open
Aneta Heluszka Infiniti Kędzierzyn Koźle Fitness sylwetkowe weteranek – open
Anna Błędowska-Zaryczańska TKKF Heros Ustka Fitness sylwetkowe weteranek – open
Anna Angelloni-Wójcik KS Paco Lublin Fitness sylwetkowe weteranek – open
Anna Marzec TKKF Heros Ustka Fitness sylwetkowe weteranek – open
Anna Sauter LKS Pomorzanin Nowogard Fitness sylwetkowe weteranek – open
Beata Olszewska KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness sylwetkowe weteranek – open
Dorota Galińska Infiniti Kędzierzyn Koźle Fitness sylwetkowe weteranek – open
Elżbieta Kochańska LKS Pomorzanin Nowogard Fitness sylwetkowe weteranek – open
Izabela Murawska KS Olimp Zabrze Fitness sylwetkowe weteranek – open
Julia Cugier TKKF Winogrady Poznań Fitness sylwetkowe weteranek – open
Katarzyna Dudek LKS Sandomierz Fitness sylwetkowe weteranek – open
Katarzyna Kozakiewicz-Kowalik UKS Maniac Gym Białystok Fitness sylwetkowe weteranek – open
Magdalena Stępień KS Body Line Group Łódź Fitness sylwetkowe weteranek – open
Małgorzata Mackiewicz KS Olimp Zabrze Fitness sylwetkowe weteranek – open
Małgorzata Piwko KS Olimp Zabrze Fitness sylwetkowe weteranek – open
MAŁGORZATA JODEŁKA KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness sylwetkowe weteranek – open
Monika Wawrzyniak TKKF Azory Kraków Fitness sylwetkowe weteranek – open
URSZULA KOSIANOWSKA KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness sylwetkowe weteranek – open
Adrian Kacica KS Body Line Group Łódź Kulturystyka juniorów do 75 kg
Adrian Walasek KS Olimp Zabrze Kulturystyka juniorów do 75 kg
Damian Hennig TKKF Heros Ustka Kulturystyka juniorów do 75 kg
DAMIAN KRYSZPIN KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka juniorów do 75 kg
Dawid Olszewski KS Body Line Group Łódź Kulturystyka juniorów do 75 kg
Krystian Lurka KS Sandow Śrem Kulturystyka juniorów do 75 kg
Mariusz Okos KS Olimp Zabrze Kulturystyka juniorów do 75 kg
Patryk Rudnik UKS Sandow Legionowo Kulturystyka juniorów do 75 kg
Piotr Jurkiewicz Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Kulturystyka juniorów do 75 kg
Przemysław Zarzecki KS Body Line Group Łódź Kulturystyka juniorów do 75 kg
Tomasz Orzechowski UKS Pover Kuźnik Chorzów Kulturystyka juniorów do 75 kg
Wojciech Sobierajski KS Paco Lublin Kulturystyka juniorów do 75 kg
Jakub Doleciński KS Olimp Zabrze Kulturystyka juniorów młodszych – open
Michał Cichy UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka juniorów młodszych – open
Piotr Kuśpa Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Kulturystyka juniorów młodszych – open
Adam Pyłko KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka juniorów powyżej 75 kg
Artur Pikron Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Kulturystyka juniorów powyżej 75 kg
Daniel Poniedziałek KS Olimp Zabrze Kulturystyka juniorów powyżej 75 kg
Dawid Grygiel-Olek Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Kulturystyka juniorów powyżej 75 kg
Jacek Janowicz KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka juniorów powyżej 75 kg
Jakub Farbotnik KS Olimp Zabrze Kulturystyka juniorów powyżej 75 kg
Jędrzej Pietz UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka juniorów powyżej 75 kg
Kamil Kuczmarski Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Kulturystyka juniorów powyżej 75 kg
Kamil Szczęsny KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka juniorów powyżej 75 kg
Krystian Pikulik KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka juniorów powyżej 75 kg
Tomasz Giza KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka juniorów powyżej 75 kg
Wiktor Gryboś KS Olimp Zabrze Kulturystyka juniorów powyżej 75 kg
Arkadiusz Piątek KS Olimp Zabrze Kulturystyka klasyczna juniorów do 180 cm
Bartłomiej Sowa KS Olimp Zabrze Kulturystyka klasyczna juniorów do 180 cm
Bartosz Kubeł UKS Sandow Legionowo Kulturystyka klasyczna juniorów do 180 cm
Jakub Burchardt KS Sandow Śrem Kulturystyka klasyczna juniorów do 180 cm
Krystian Jarząbek UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka klasyczna juniorów do 180 cm
Marcin Dykiel KS Olimp Zabrze Kulturystyka klasyczna juniorów do 180 cm
Marcin Dziubiela KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka klasyczna juniorów do 180 cm
Marcin Stypułkowski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka klasyczna juniorów do 180 cm
Mateusz Kozłowski KS Body Line Group Łódź Kulturystyka klasyczna juniorów do 180 cm
Michał Tlock KS Sandow Śrem Kulturystyka klasyczna juniorów do 180 cm
Mikołaj Skrzypczak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka klasyczna juniorów do 180 cm
Patryk Szlas Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Kulturystyka klasyczna juniorów do 180 cm
Rafał Połetek UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka klasyczna juniorów do 180 cm
Sebastian Żebrowski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka klasyczna juniorów do 180 cm
Tomasz Twaróg KS Olimp Zabrze Kulturystyka klasyczna juniorów do 180 cm
Witold Jałocha TKKF Azory Kraków Kulturystyka klasyczna juniorów do 180 cm
Bartosz Buczek KS Olimp Zabrze Kulturystyka klasyczna juniorów powyżej 180 cm
Filip Łapot Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Kulturystyka klasyczna juniorów powyżej 180 cm
Jakub Korczyk KS Olimp Zabrze Kulturystyka klasyczna juniorów powyżej 180 cm
Kamil Borański KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka klasyczna juniorów powyżej 180 cm
Kamil Gruszka KS Olimp Zabrze Kulturystyka klasyczna juniorów powyżej 180 cm
Krystian Szewc LKS Pomorzanin Nowogard Kulturystyka klasyczna juniorów powyżej 180 cm
Michał Dorosz KS Olimp Zabrze Kulturystyka klasyczna juniorów powyżej 180 cm
Przemysław Mazanka KS Olimp Zabrze Kulturystyka klasyczna juniorów powyżej 180 cm
Stanisław Budkiewicz Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Kulturystyka klasyczna juniorów powyżej 180 cm
Jerzy Schubert LKS Pomorzanin Nowogard Kulturystyka klasyczna weteranów – open
Mariusz Ciupak KS Olimp Zabrze Kulturystyka klasyczna weteranów – open
Mariusz Lewandowski LKS Pomorzanin Nowogard Kulturystyka klasyczna weteranów – open
Rafał Birnbach KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka klasyczna weteranów – open
Robert Król KS Paco Lublin Kulturystyka klasyczna weteranów – open
Robert Żyszczyński UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka klasyczna weteranów – open
Adrian Krawczyk KS Olimp Zabrze Kulturystyka weteranów 40-44 lat – open
Andrzej Hurysz KS Paco Lublin Kulturystyka weteranów 40-44 lat – open
Arkadiusz Bortel KS Olimp Zabrze Kulturystyka weteranów 40-44 lat – open
Artur Kaproń LKS Pomorzanin Nowogard Kulturystyka weteranów 40-44 lat – open
Jarosław Gdak KS Olimp Zabrze Kulturystyka weteranów 40-44 lat – open
Rafał Tasiemski KS Sandow Śrem Kulturystyka weteranów 40-44 lat – open
Slawomir Szafranski TKKF Heros Ustka Kulturystyka weteranów 40-44 lat – open
Tomasz Lech KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka weteranów 40-44 lat – open
Grzegorz Kot UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka weteranów 45-49 lat – open
Grzegorz Kot KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka weteranów 45-49 lat – open
Jakub Potocki KS Paco Lublin Kulturystyka weteranów 45-49 lat – open
Mariusz Lewandowski LKS Pomorzanin Nowogard Kulturystyka weteranów 45-49 lat – open
Piotr Wierzchanowski KS Olimp Zabrze Kulturystyka weteranów 45-49 lat – open
Wieslaw Cisowski KS Paco Lublin Kulturystyka weteranów 45-49 lat – open
Dariusz Doleciński KS Olimp Zabrze Kulturystyka weteranów 50-54 lat – open
Jerzy Horna KS Body Line Group Łódź Kulturystyka weteranów 50-54 lat – open
Zbigniew Ciszewski KS Paco Lublin Kulturystyka weteranów 50-54 lat – open
andrzej kaczmarek TKKF Goliat Głogów Kulturystyka weteranów powyżej 55 lat – open
Andrzej Ziółkowski KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka weteranów powyżej 55 lat – open
Grzegorz Drozd LZS Olszanka Pogorzela Kulturystyka weteranów powyżej 55 lat – open
Jan Olejko KS Olimp Zabrze Kulturystyka weteranów powyżej 55 lat – open
Marek Stefaniak TKKF Winogrady Poznań Kulturystyka weteranów powyżej 55 lat – open
Mieczysław Nowacki KS Olimp Zabrze Kulturystyka weteranów powyżej 55 lat – open
Stanisław Sobczyk KS Olimp Zabrze Kulturystyka weteranów powyżej 55 lat – open
Zbigniew Bartos SDS Tomaszów Mazowiecki Kulturystyka weteranów powyżej 55 lat – open
Kamil Nosal TKKF Azory Kraków Wybierz…
Natalia Krasoń UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Wybierz…
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11245 Napisanych postów 72405 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 955429
RELACJA LIVE Z ZAWODÓW ODBĘDZIE SIĘ PONOWNIE NA INSTAGRAMIE https://www.instagram.com/allnutrition.pl/

Relacja foto i video z zawodów jak zwykle na SFD , w tym temacie.

Za chwilę trochę zdjęć z weryfikacji
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11245 Napisanych postów 72405 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 955429
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11245 Napisanych postów 72405 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 955429
Weryfikacje były niestety opóźnione o lekko ponad 1h, więc zrobiło się tłoczno


...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11245 Napisanych postów 72405 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 955429
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11245 Napisanych postów 72405 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 955429
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11245 Napisanych postów 72405 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 955429
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11245 Napisanych postów 72405 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 955429
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11245 Napisanych postów 72405 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 955429
OCzywiście jest Kasia Dmochewicz
a także Wiktor w bardzo dobrej formie

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11245 Napisanych postów 72405 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 955429
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

VIII MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KULTURYSTYCE I FITNESS 2017 – MROZY – REGULAMIN

Obnizka