SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

RELACJA - MISTRZOSTWA POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS 2017 – KIELCE

temat działu:

Aktualności - Kulturystyka i Fitness

słowa kluczowe: , , , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 106045

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11417 Napisanych postów 72717 Wiek 38 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 958991
REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS (ELIMINACJE DO MISTRZOSTW EUROPY IFBB)
KIELCE, 22-23 kwietnia 2017 r.

1. HONOROWY PATRONAT
– Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pan Adam Jarubas
– Prezydent Miasta Kielce – Pan Wojciech Lubawski
– Wojewoda Świętokrzyski- Agata Wojtyszek

2. ORGANIZATORZY
– Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
– Klub Sportowy „OLIMP” Zabrze
– Targi Kielce S.A.

3. PARTNERZY
SFD Sp. z o.o. – Sponsor Generalny i Partner PZKFiTS

4. TERMIN I MIEJSCE
Organizowane przez PZKFiTS, 40. Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Kulturystyce i Fitness, są jedynymi legalnymi Mistrzostwami Polski w tych dyscyplinach sportu, organizowanymi na mocy Ustawy o Sporcie, Art. 13. p. 1, oraz uznawanymi przez Polskie Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Jedynie zwycięzcy tych Mistrzostw mają prawo używać tytułu „Mistrz Polski”, a wyłonione na nich reprezentacje Polski mają prawo uczestniczyć w rywalizacji międzynarodowej. Mistrzostwa odbędą się w dniach: 22-23 kwietnia 2017 r.
w Nowym Centrum Kongresowym, w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1

5. UCZESTNICTWO
W Mistrzostwach Polski w Kulturystyce i Fitness, mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67).
Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2017 rok.
Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2017 rok.
Licencję zawodnika może opłacić wyłącznie klub. Wpłaty indywidualne nie będą rejestrowane.
Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: [email protected], tel. 22-55-00-967).
Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2017 r., dostępnym na stronie internetowej Związku w zakładce „Komunikaty”:
http://pzkfits.pl/wp-content/uploads/2016/12/KFO-2017.pdf
W przypadku opłacania wpisowego w dniu weryfikacji, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.
UWAGA: Każdy zawodnik uczestniczący w Mistrzostwach Polski może wystąpić tylko
w jednej kategorii indywidualnej i w kategorii par.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
– negatywnej weryfikacji,
– rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
– spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

6. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2017 r., wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie internetowej PZKFiTS pod adresem:
http://pzkfits.pl/mp-kif-2017-zgloszenia/
UWAGA!!!
W zgłoszeniu każdy zawodnik / zawodniczka musi podać:
– imię i nazwisko,
– klub / stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w barwach którego startuje,
– rok urodzenia,
– dokładną kategorię startową, w której zamierza wystartować, (wzrostowa lub wagowa),
– adres e-mail,
– numer telefonu.
Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.

Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 120 zł od zawodniczki/ zawodnika.
Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem nazwiska zawodnika (w polu: temat / tytułem) i dopiskiem „MP 2017” należy wysłać na konto:
95 1050 1588 1000 0023 0682 7755
ING Bank Śląski O/Zabrze
Klub Sportowy „OLIMP” w Zabrzu
41 – 800 Zabrze, ul. Wolności 315

W przypadku zgłoszenia się zawodnika w dniu weryfikacji, bez wcześniejszego zgłoszenia internetowego i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 100 zł.
Uczestnicy biorący udział wyłącznie w eliminacjach do Mistrzostw Europy Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness są zwolnieni z opłaty wpisowego.

7. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 21 kwietnia 2017 r. (piątek) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie czynne w godz. 16:00-20:00 we wskazanym pomieszczeniu (holu) Nowego Centrum Kongresowego w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1.

Organizator zarezerwował noclegi dla sędziów i działaczy w Hotelu „Tęczowy Młyn”,
ul. Zakładowa 4, 25-670 Kielce, www.teczowy.com, tel. 41 33 52 100

Miasto Kielce oraz okolice dysponuje wystarczającą bazą noclegową. Uczestnicy sami rezerwują sobie noclegi w dowolnych hotelach m.in.:
Hotel „Grafit”, ul. Kielecka 120, Kostomłoty Pierwsze, Tel. 41 303 22 25
Odyssey Club Hotel Wellness & SPA, ul. Dąbrowa 3, 26-001 Masłów, Tel. 41 317 44 00

8. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja uczestników zawodów odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. (piątek) w godz. 16:00 – 20:00 we wskazanym pomieszczeniu (holu) Nowego Centrum Kongresowego w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1.
Eliminacje do reprezentacji na Mistrzostwa Europy Juniorów i Weteranów: juniorzy i weterani mogą startować tylko w eliminacjach do reprezentacji Polski na tegoroczne ME w Santa Susanna. Nie płacą wpisowego, lecz powinni przysłać zgłoszenie internetowe do udziału w eliminacjach w wymaganym terminie.
Juniorzy i weterani w kulturystyce i kulturystyce klasycznej weryfikują się w piątek wieczorem na końcu weryfikacji. Dopuszczalne 2 kg nadwagi.
Juniorki i weteranki w fitness sylwetkowym oraz juniorzy i weterani w fitness plażowym, a także weteranki w fitness atletycznym weryfikują się w piątek wieczorem.
Juniorki i juniorzy w fitness muszą wystartować w Mistrzostwach (dodatkowe rundy eliminacyjne nie będą dla nich rozgrywane).
Juniorki i weteranki w bikini-fitness weryfikują się w niedzielę przed sesją popołudniową, zgłaszając się do sekretariatu na hali zawodów.
Eliminacje na Mistrzostwa Europy w Kulturystyce oraz Mistrzostw Europy w Fitness: wszyscy zawodnicy i wszystkie zawodniczki ubiegające się o zakwalifikowanie do reprezentacji Polski na w/w zawody muszą wystartować w Mistrzostwach Polski.
Eliminacji w kategorii par mieszanych nie rozgrywa się. Wszystkie pary muszą wystąpić w Mistrzostwach.

Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodnika nieprzygotowanego do występu lub niebędącego w odpowiedniej formie startowej.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są posiadać:
– dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładną datę urodzenia,
– Licencję Zawodnika PZKFiTS opłaconą na 2017 r. (lub potwierdzenie dokonania opłaty
licencyjnej),
– zaświadczenie lekarskie, zezwalające na start w zawodach lub aktualną Książeczkę
Zdrowia Sportowca,
– dowód wniesienia opłaty startowej (wydruk dokonania wcześniejszego przelewu lub KP
wystawione na zawodach)

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą wszystkie stroje startowe oraz płytę CD
z nagraniem do programu dowolnego (kulturystyka mężczyzn i kulturystyka klasyczna – 60 sekund, fitness i pary mieszane – 90 sekund, fitness atletyczne kobiet – 30 sekund).
W przypadku nagrania na płycie CD, należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się na Hali, bezpośrednio po zakończeniu weryfikacji, około godz. 20:15, na której ogłoszony zostaje ostateczny program zawodów.

Uwaga: Kulturyści niepełnosprawni na wózkach, nie muszą stawiać się na weryfikację
w piątek. Weryfikacja dla nich odbędzie się w niedzielę , 23 kwietnia 2017 r., w hali Nowego Centrum Kongresowego, przy ul. Zakładowej 1.

KATEGORIE:
MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN I PAR:
Kulturystyka mężczyzn na wózkach: open
Kulturystyka klasyczna mężczyzn: 171 cm, do 175 cm, do 180 cm, +180 cm, open
Kulturystyka mężczyzn: 70 kg, 75 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg, open
Pary mieszane*: open
* – w parach mieszanych mogą startować: kulturyści i kulturyści klasyczni oraz zawodniczki fitness atletycznego i fitness sylwetkowego.

MISTRZOSTWA POLSKI W FITNESS:
Fitness sylwetkowe kobiet: do 163 cm, 168 cm, +168 cm; open
Bikini-fitness kobiet: do 160 cm, do 164 cm, do 169 cm; +169 cm, open
Fitness plażowe mężczyzn: do 173 cm, do 176 cm, do 179 cm, do 182 cm, +182 cm, open
Wellness fitness: open
Fitness plażowe atletyczne mężczyzn: open
Fitness atletyczne kobiet: open
Fitness kobiet: open
Fitness mężczyzn: open
Fit model kobiet: open
Fit model mężczyzn: open

ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA:
– Mistrzostwa Europy w Kulturystyce
– Mistrzostwa Europy w Fitness
– Mistrzostwa Europy Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness

Uwaga 1: W parach mieszanych mężczyźni muszą mieć stroje jak do kulturystyki i wykonywać pozy obowiązkowe jak w kulturystyce. Kobiety muszą mięć strój jak do fitness atletycznego/fitness sylwetkowego kobiet i wykonywać pozy obowiązkowe jak w fitness atletycznym kobiet.
Uwaga 2: PZKFiTS zastrzega sobie prawo łączenia kategorii, jeśli nie będzie co najmniej czterech zawodniczek lub zawodników w danej kategorii. Jeśli w jakiejś konkurencji wystąpi mniej niż trzech zawodników, medale MP nie będą wręczane, a jedynie dyplomy i inne nagrody.
Uwaga 3: Jeśli w jakiejś kategorii będzie mniej niż 7 startujących, nie rozgrywa się półfinałów w tej kategorii, a jedynie finały.

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE:
Zgodnie z zarządzeniem IFBB, na zawodach nie można już używać łatwościeralnych. bronzerów. Opaleniznę należy uzyskiwać poprzez stosowanie samoopalaczy (na kilka dni przed zawodami), na które przed wyjściem na scenę nakłada się już tylko oliwkę lub w kabinie natryskowej na samych Mistrzostwach.
Podczas weryfikacji zawodnik otrzymuje od organizatora identyfikator, który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki. W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na Naradzie Technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikatory „Trener”.
Liczba wydawanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu / stowarzyszenia, tj.:
– drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,
– drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory.
Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW

Uwaga: zawody będą przeprowadzone w systemie blokowym: wszystkie kategorie danej konkurencji oraz open i eliminacje do reprezentacji, ale konkurencje będą przeplatane.
Zawodnicy i ich trenerzy proszeni są o dokładne sprawdzenie, w którym dniu będą rozgrywane ich konkurencje i kategorie.

PROGRAM CAŁEGO SPORTOWEGO WEEKENDU PZKFiTS W KIELCACH
20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
14:00 – 21:00 – Seminarium Sędziowskie PZKFiTS (Hotel „Tęczowy Młyn”, ul. Zakładowa 4)

21 kwietnia 2017 r. (piątek)
09:30 – 13:00 – Seminarium Sędziowskie PZKFiTS (Hotel „Tęczowy Młyn”)
13:00 – 14:00 – Egzamin na wyższe klasy sędziowskie (Hotel „Tęczowy Młyn”)
11:00 – 15:00 – Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów PZKFiTS (Hotel „Tęczowy Młyn”)
16:00 – 20:00 – Weryfikacja uczestników Mistrzostw Polski (Nowe Centrum Kongresowe w Kielcach, ul. Zakładowa 1)

22 kwietnia 2017 r. (sobota) – godz. 09:30
SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA:

Fitness kobiet open: półfinały (gdy więcej niż 6 zawodniczek)
Fitness mężczyzn open: półfinały (gdy więcej niż 6 zawodników)
Kulturystyka klasyczna mężczyzn, kat. 171 cm, 175 cm, 180 cm, +180 cm, open
Fitness sylwetkowe kobiet, kat. 163 cm, 168 cm, +168 cm, open
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2017: kulturystyka klasyczna – pierwsze trójki z każdej kategorii (zwroty, pozy obowiązkowe, porównania)
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2017: fitness sylwetkowe – pierwsze trójki z każdej kategorii (zwroty, porównania).
ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA ME JUNIORÓW I WETERANÓW 2017:
– Juniorzy w kulturystyce i kulturystyce klasycznej: runda eliminacyjna jako open (zwroty i pozy obowiązkowe)
– Weterani w kulturystyce i kulturystyce klasycznej: runda eliminacyjna jako open (zwroty i pozy obowiązkowe)
– Juniorki w fitness sylwetkowym: runda eliminacyjna jako open (zwroty i porównania)
– Weteranki w fitness sylwetkowym: runda eliminacyjna jako open (zwroty i porównania)

PRZERWA do godz. 15:00

SESJA POPOŁUDNIOWA:
Kulturystyka mężczyzn na wózkach open
Fitness plażowe mężczyzn, kat. 173 cm, 176 cm, 179 cm, 182 cm, +182 cm, open
Fitness kobiet open: finały (runda 3 i 4)
Fitness mężczyzn open: finały (runda 3 i 4)
Fitness atletyczne kobiet open
Fitness plażowe atletyczne mężczyzn open:
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2017: fitness plażowe mężczyzn – pierwsze trójki z każdej kategorii
ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA ME JUNIORÓW I WETERANÓW 2017:
– Juniorzy w fitness plażowym: runda eliminacyjna jako open (zwroty, porównania)
– Weterani w fitness plażowym: runda eliminacyjna jako open (zwroty, porównania)
– Weteranki w fitness atletycznym: runda eliminacyjna jako open (zwroty, pozy obowiązkowe)

23 kwietnia 2017 r. (niedziela) – godz. 9:00
SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA:
Wellness fitness kobiet open
Fit model kobiet open
Fit model mężczyzn open
Bikini fitness, kat. 160 cm, 164 cm
Kulturystyka mężczyzn, kat. 70 kg; 75 kg, 80 kg; 90 kg
ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA ME JUNIORÓW I WETERANÓW 2017:
– Juniorki w bikini fitness: runda eliminacyjna jako open (zwroty i porównania)
– Weteranki w bikini fitness: runda eliminacyjna jako open (zwroty i porównania)

PRZERWA do godz. 15:00

Bikini fitness 169 cm, +169 cm, open
Kulturystyka mężczyzn, kat. 100 kg; +100 kg, open
Pary mieszane open
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2017: bikini fitness – pierwsze czwórki z każdej kategorii (zwroty, pozy obowiązkowe, porównania)
– Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2017: kulturystyka mężczyzn – pierwsze dwójki z każdej kategorii (zwroty, pozy obowiązkowe, porównania)
– Ogłoszenie wyników klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski w Kulturystyce
– Ogłoszenie wyników klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski w Fitness

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAWODÓW W ODRĘBNYM ZAŁĄCZNIKU

OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW ZOSTANIE USTALONY PO WERYFIKACJI !!!
Ostateczny program zawodów przekazywany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym (głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także rozwieszany przy szatniach oraz widocznych miejscach na hali oraz hotelu sędziowskim.
Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po poinformowania o nim zawodników swojego klubu.
Z uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać połączone, co wpływa na kolejność startu!!!

PUNKTACJA DRUŻYNOWA:
Do punktacji drużynowej Mistrzostw Polski w Kulturystyce wliczane są wyniki:
– 5 najlepszych zawodników w kulturystyce
– 3 najlepszych zawodników w kulturystyce klasycznej
– 1 pary mieszanej

Do punktacji drużynowej Mistrzostw Polski w Fitness wliczane są wyniki:
– 2 najlepszych zawodniczek w fitness sylwetkowym kobiet
– 3 najlepszych zawodniczek w bikini-fitness kobiet
– 4 najlepszych zawodników w fitness plażowym mężczyzn
-1 zawodnika w fitness plażowym atletycznym mężczyzn
– 1 zawodniczki w fitness atletycznym kobiet
-1 zawodniczki w fitness kobiet
-1 zawodniczki w wellness fitness
-1 zawodnika w fitness mężczyzn

PRZEPISY SPORTOWE I SĘDZIOWSKIE
Zawody będą prowadzone i sędziowane według przepisów PZKFiTS (IFBB) dostępnych w wersji polskojęzycznej na stronie PZKFiTS w zakładce „Przepisy”: http://pzkfits.pl/przepisy_/

NAGRODY:
Zawodnicy na I, II, III miejscach w kategoriach otrzymują medale MP, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zawodnicy zajmujący miejsca IV-VI w swojej kategorii otrzymują dyplomy. Zawodnik zajmujący I miejsce w kategorii OPEN otrzyma puchar i dyplom. Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary oraz dyplomy.

KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

MEDIA
Przedstawiciele mediów zwracają się o akredytację na Mistrzostwa do organizatora zawodów, pana Jerzego Szymańskiego (e-mail: [email protected] ).

FIT WEEKEND – KIELCE 2017
Supernowoczesne i perfekcyjnie wyposażone pod kątem wystawienniczym obiekty Centrum Kongresowego Targów Kielce oraz ranga i popularność Mistrzostw Polski stwarzają niepowtarzalną okazję do zaprezentowania swojej oferty przez wystawców związanych z branżą fitness (sprzęt do treningu siłowego, odżywki i suplementy, artykuły spożywcze, ubiory treningowe, startowe i inne, sprzęt pomiarowy, maszyny do treningu aerobowego i wydolnościowego, akcesoria). Obecność dużej liczby kibiców stwarza też wyjątkowe możliwości do promowania artykułów i usług codziennego użytku (usługi bankowe, ubezpieczeniowe, telefonia, komunikacja, itd.). Bardzo wygodny dojazd (300 m od autostradowej obwodnicy Kielc) oraz nieograniczone możliwości parkingowe to kolejna atrakcja tej lokalizacji. Oferujemy bardzo przystępne ceny powierzchni wystawowej i wyposażenia stoisk. Komfort dojazdu i urządzania stoisk zapewniony na najwyższym światowym poziomie. Piękne architektonicznie, nowocześnie zaprojektowane i wyposażone obiekty zostały oddane do użytku 3 lata temu, nakładem 70 mln zł. Ten obiekt to nowe oblicze Polski, oblicze na miarę XXI wieku. Targi Kielce to obecnie drugie pod względem liczby wystawców centrum wystawienniczo-kongresowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak dogodnych warunków dla wystawców jeszcze w historii polskiej kulturystyki i fitness nie było. Nie może Was tam zabraknąć!
Pod poniższym linkiem, można zapoznać się z przebiegiem imprezy:
http://www.targikielce.pl/pl/fit-weekend.htm – Jurek, czy to aktualne?
Szczegółowych informacji udziela Pan Jerzy Szymański: tel. 501 585 311; e-mail: [email protected]

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 100,– zł na rzecz Organizatora.

INFORMACJE:
Wszelkich informacji o zawodach udzielają:
Biuro PZKFiTS, tel. (022) 550 09 67, e-mail: [email protected]


Klub Sportowy „OLIMP” w Zabrzu, tel. 501 585 311; e-mail: [email protected]

Zatwierdzam // Organizator
mgr inż. Andrzej Michalak // Jerzy Szymański
Wiceprezes PZKFiTS // Członek Zarządu PZKFiTS
dn. 31.03.2017 r/ / Prezes klubu OLIMP Zabrze

ZAŁACZNIK:
Limity wagi ciała zawodników w zależności od wzrostu:
Kulturystyka klasyczna mężczyzn:
Wzrost (kategoria) do 168 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 0 [kg]
Wzrost (kategoria) do 171 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 2 [kg]
Wzrost (kategoria) do 175 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4 [kg]
Wzrost (kategoria) do 180 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 6 [kg]
Wzrost (kategoria) powyżej 180 cm:
Dla zawodników ze wzrostem od 180,1 cm do 190 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 8 [kg]
Dla zawodników ze wzrostem od 190,1 cm do 198 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 9 [kg]
Dla zawodników ze wzrostem powyżej 198 cm obowiązuje następujący limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 10 [kg]

STROJE I PROCEDURY
• Fitness sylwetkowe: w obu rundach obowiązuje dowolne bikini i pantofle. Rodzaj materiału i kolory dowolne. Kostium może być ozdobiony ornamentami i kryształkami. Dół kostiumu zakrywa ½ pośladków. Maksymalną grubość podeszwy zwiększono do 1 cm, maksymalna wysokość szpilki – 12 cm.
Należy prawidłowo wybrać dla siebie konkurencję:
– przy masywnym i jakościowo dopracowanym (głębokie odtłuszczenie) umięśnieniu właściwą konkurencją do startu będzie kobieca sylwetka.
– przy mniej masywnym, ale jakościowo dopracowanym (głębokie odtłuszczenie) umięśnieniu odpowiednie jest fitness sylwetkowe
• Bikini-fitness: Kostium może być ozdobiony ornamentami i kryształkami. Dół kostiumu zakrywa 1/3 pośladków oraz dolne podbrzusze. Stringi są niedozwolone.
Pantofle: maksymalna grubość podeszwy – 1 cm, maksymalna wysokość szpilki – 12 cm. Rodzaj materiału i kolory dowolne.
• Fitness plażowe mężczyzn: strój – spodenki surfingowe w dowolnym kolorze i kroju (ale nie obcisłe) o długości do górnej krawędzi stawu kolanowego (rzepki). W obu rundach ocena sylwetki będzie prowadzona w czterech zwrotach.
Zawodnicy o zbyt masywnym lub zbyt dopracowanym (definicja) umięśnieniu mogą być sklasyfikowani na ostatnich miejscach. Średni stopień odtłuszczenia (nie tak głęboki jak w kulturystyce i wyraźna separacja (bruzdy pomiędzy grupami mięśniowymi), ale bez ostrej definicji i szczegółów w obrębie mięśni są właściwym sposobem przygotowania. Należy prawidłowo ocenić, czy umięśnienie i forma startowa jest odpowiednia do męskiej sylwetki czy może już do kulturystyki klasycznej.
• Kulturystyka klasyczna i ekstremalna: IFBB zmieniła zapis odnośnie stroju – teraz można startować w jednobarwnych spodenkach o dowolnym kolorze i teksturze (matowe, błyszczące, „mokre”). Szerokość paska na biodrach: minimum 1 cm, muszą zakrywać minimum ¾ pośladków.
• Wellness fitness: nowa konkurencja. Procedury (rundy, zwroty) i strój jak w bikini fitness. Zawodniczki mogą mieć umięśnione, estetyczne, sportowe sylwetki, z większą masą ciała niż w bikini fitness, ale bez separacji umięśnienia. Od tej strony wellness fitness mieści się pomiędzy bikini fitness a fitness atletycznym kobiet.
Proporcje pionowe (długość nóg do tułowia) mają kluczowe znaczenie. Jeśli chodzi o proporcje poziome (szerokość bioder i talii w stosunku do szerokości barków) dopuszczalne są większe biodra, uda i pośladki. Poziom odtłuszczenia podobny jak w bikini fitness.
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Najnowsza odpowiedź. Aktualizacja:
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11417 Napisanych postów 72717 Wiek 38 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 958991
AXEL97
widze ze w tym roku doszly nowe kategorie, co to wlasciwie jest fitness plażowe athletic ?
i czym sie roznia teraz te nowe kategorie kobiece ?
fintess bikini vs fit model vs wellness ?*
i na koniec pytanie za 100 pkt
jak należy interpretować tatuaż zawodnika po prawej stronie (anal intruder) ?- fitness plażowe atletyczne nie doszło w tym roku tylko już kilka lat temu , jest to kategoria dla bardziej 'dopakowanych' zawodników fitness plażowego, ale nie na tyle zeby wygladali jak kulturysci ,bo nawet jak przejdzie taki weryfikacje to zostanie oceniony nisko, byl taki jeden teraz na mp

- bikini fitness jest już od wielu lat wiec to nic nowego

- fit model bodajże 2 rok jak dobrze pamiętam - zasady i opis wygoogluj bo nie moge na szybko znalezc na forum ,ogolnie troche rewia mody kobiety wycohdza w takich 1 czesciowych kostiumach i drugi raz w sukniach wieczorowych ,panowie w luznym stroju sportowym i marynarkach oraz dlugich spodniach - raczej sie to nie przyjmie, chociaz w tym roku na MP fit model kobiet bylo 8 zawodniczek, ale gości - żadnego

- wellness fitness od tego roku http://kulturystyka.pl/nowe-kategorie-na-zawodach-miedzynarodowych-ifbb/ , tutaj też trochę info http://myfitness.pl/fitness/7,147947,21283944,wellness-nowa-kategoria-i-bardziej-kobiece-ksztalty-szykuje.html , na MP rozgrywane po raz pierwszy w Polsce, czy sie przyjmie? nie wiem ,ogolnie przyszło to do nas z AMeryki Pld i jest to cos pomiedzy bikini a fitness atletycznym kobiet, wieksze kraglosci , nie jakos mega mocno dociete sylwetki
Moim zdaniem dla oka moze to byc całkiem przyjemne ale czas pokaze jak sie bedzie rozwijac

- odnosnie ostatniego pytania , to nie wiem , nie znam sie na tatuażach i jakichs oznaczeniach, ale jedno jest pewne gosc ktory ma wytatuowane polowe ciala raczej nigdy nie osiagnie sukcesu w sportach slywetkowych i to pokazaly tez te zawody

Odnosnie dyskwalifikacji ,banów , kontroli antydopingowej itp takich informacji raczej nigdy oficjalnie nigdzie Dodo nie znajdziesz , poczekam pare tygodni poobserwuj ktorzy zawodnicy teraz nagle
- będa robić masę (długi czas)
- planuja niespodziewane przejscie do wyzszej/ innej kategorii
- zaczna startować szybko w innej federacji

to sobie sam odpowiesz kto dostał nagrode w postaci np. 4 letniego bana
proste
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11417 Napisanych postów 72717 Wiek 38 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 958991
Zawody już niedługo, kto z forumowiczów wybiera się startować lub kibicować?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 9 Napisanych postów 58 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 358
Ja o ile się nic nie zepsuje wystartuje, poziom zapowiada się bardzo wysoki, zawodnicy naprawdę zrobili mocny progres.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 1503 Napisanych postów 4122 Wiek 32 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 393385
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 2367 Napisanych postów 5776 Wiek 37 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 217846
Bede ja, zapowiada sie swietna impreza, program kategeorii wyglada ciekawiej niz rok temu Jest tez komu kibicowac!

O ile moge to tutaj napisac- zapraszam na ustawke w Kielcach, w sobote wieczor
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11417 Napisanych postów 72717 Wiek 38 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 958991
MISTRZOSTWA POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS 2017 – KIELCE – LISTA ZGŁOSZEŃ
1 Adrianna Kaczmarek UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 160 cm
2 Agnieszka Zembron-Chudzicka UKS Pover Kuźnik Chorzów Bikini Fitness Kobiet do 160 cm
3 Aleksandra Kołodziejczyk Aesthetic Lublin Bikini Fitness Kobiet do 160 cm
4 Anna Wieczorek KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 160 cm
5 Dagmara Dominiczak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 160 cm
6 Elina Melnykova UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 160 cm
7 Ilona Rybarczyk KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 160 cm
8 Kamila Rutkowska KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 160 cm
9 Katarzyna Dmochewicz UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 160 cm
10 Klaudia Stachura KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 160 cm
11 MAŁGORZATA FLIS UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 160 cm
12 Maria Solawa UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 160 cm
13 Marta Banasiak KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 160 cm
14 Martyna Witkowska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 160 cm
15 Monika Osinska KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Bikini Fitness Kobiet do 160 cm

1 Adrianna Mosakowska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
2 Aleksandra Maciejczyk KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
3 Aneta Kisser KS Paco Lublin Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
4 Angelika Mazij KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
5 ANITA Bekus KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
6 Anna Kołodziejczyk UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
7 Edyta Tamilewska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
8 Emilia Chojnacka KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
9 Ewa Gulik KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
10 Ewa Orzechowska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
11 Inez Gorońska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
12 Julia Fusiecka UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
13 Justyna Zięcina KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
14 Karolina Stern KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
15 Katarzyna Maranda Wybierz… Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
16 Katarzyna Oleśkiewicz UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
17 Marta Klinkosz KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
18 Marta Matuszak KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
19 Natalia Jankowska KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
20 Patrycja Heinze KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
21 SABINA MAREK KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
22 SYLWIA HAŁADZIŃSKA KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
23 Sylwia Surówka UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 164 cm
24 Vladyslava Bondarenko KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 164 cm

1 AGATA BANKS UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
2 Aleksandra Szwec KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
3 Alicja Antończak KS Sandow Śrem Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
4 Angelika Kośnik KS Tytan Ostrołęka Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
5 Anita Szymczak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
6 Anna Biedna UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
7 ANNA DOLATA KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
8 Jolanta Wysocka KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
9 Julita Koper KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
10 JUSTYNA Jurczewska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
11 Justyna Rybczonek KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
12 Justyna Rybczonek KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
13 Kamila Glasmann Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
14 Katarzyna Górawska KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
15 Katarzyna Rodzik UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
16 Katarzyna Walacik KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
17 Kinga Bafia UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
18 Kseniia Ciarcińska Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
19 Maja Kurzak KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
20 Maria Magdalena Pisarek UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
21 Natalia Damek KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
22 Natalia Krasoń UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
23 Natalia Krasoń UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
24 NATALIA SIEG KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
25 Patrycja Świątek UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
26 Paulina Kowalska Aesthetic Lublin Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
27 Sylwia Pietrzak KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
28 Wiktoria Nojszewska Wybierz… Bikini Fitness Kobiet do 169 cm
29 Żaneta Szlęzak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet do 169 cm

1 Agnieszka Włoch Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Bikini Fitness Kobiet pow. 169 cm
2 Alicja Antończak KS Sandow Śrem Bikini Fitness Kobiet pow. 169 cm
3 Anna Żakieta UKS Sandow Legionowo Bikini Fitness Kobiet pow. 169 cm
4 Daria Józefczak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet pow. 169 cm
5 Dorota Kowalska Aesthetic Lublin Bikini Fitness Kobiet pow. 169 cm
6 Joanna Piasecka UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet pow. 169 cm
7 Joanna Szymaniak KS Sandow Śrem Bikini Fitness Kobiet pow. 169 cm
8 Justyna Wolny KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet pow. 169 cm
9 Justyna Wolny KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet pow. 169 cm
10 Karolina Wójcik KS Sandow Śrem Bikini Fitness Kobiet pow. 169 cm
11 Magdalena Koral KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet pow. 169 cm
12 Monika Jelinowska KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini Fitness Kobiet pow. 169 cm
13 Natalia Damek KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini Fitness Kobiet pow. 169 cm
14 Natalia Tomalik UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet pow. 169 cm
15 Patrycja Zahorska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet pow. 169 cm
16 Patrycja Zahorska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet pow. 169 cm
17 Paulina Grot UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini Fitness Kobiet pow. 169 cm
18 Paulina Maniewska KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini Fitness Kobiet pow. 169 cm
19 Sylwia Zataj KS Olimp Zabrze Bikini Fitness Kobiet pow. 169 cm

Adam Kuncicki KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Eliminacje do ME Juniorów
Adam Pyłko KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Eliminacje do ME Juniorów
Daniel Mularczyk UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Eliminacje do ME Juniorów
Daria Józefczak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Eliminacje do ME Juniorów
Jacek Janowicz KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Eliminacje do ME Juniorów
Jakub Cienkus KS Paco Lublin Eliminacje do ME Juniorów
Justyna Wolny KS Olimp Zabrze Eliminacje do ME Juniorów
Kamil Banaś KS Olimp Zabrze Eliminacje do ME Juniorów
Klaudia Stachura KS Olimp Zabrze Eliminacje do ME Juniorów
Maciej Respondek KS Olimp Zabrze Eliminacje do ME Juniorów
Mateusz Górniak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Eliminacje do ME Juniorów
Patrycja Zahorska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Eliminacje do ME Juniorów
Patrycja Zahorska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Eliminacje do ME Juniorów
Vladyslava Bondarenko KS Olimp Zabrze Eliminacje do ME Juniorów
Wiktoria Nojszewska Wybierz… Eliminacje do ME Juniorów
Jakub Cienkus KS Paco Lublin Eliminacje do ME w Fitness
Jakub Cienkus KS Paco Lublin Eliminacje do ME w Fitness
Patrycja Zahorska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Eliminacje do ME w Fitness
Radosław Rosół KS Olimp Zabrze Eliminacje do ME w Fitness
Bartosz Janiszewski KS Body Line Group Łódź Eliminacje do ME w Kulturystyce
Szymon Karelus KS Olimp Zabrze Eliminacje do ME w Kulturystyce
Adam Chrząszcz KS Paco Lublin Eliminacje do ME Weteranów
Adrian Krawczyk KS Olimp Zabrze Eliminacje do ME Weteranów
Agnieszka Zembron-Chudzicka UKS Pover Kuźnik Chorzów Eliminacje do ME Weteranów
Andrzej Hurysz KS Paco Lublin Eliminacje do ME Weteranów
Anita Szymczak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Eliminacje do ME Weteranów
Dariusz Skraba KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Eliminacje do ME Weteranów
Katarzyna Dmochewicz UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Eliminacje do ME Weteranów
Kinga Jankowska KPSKiF Violetta Bydgoszcz Eliminacje do ME Weteranów
Paweł Pepłoński KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Eliminacje do ME Weteranów
Sławomir Szafrański TKKF Heros Ustka Eliminacje do ME Weteranów
Julia Cugier TKKF Winogrady Poznań Eliminacje do ME Weteranów w Kulturystyce
Jakub Siemek KS Olimp Zabrze Eliminacje do MEJ w Kulturystyce

1 Kamila Dąbrowska Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Fit Model Kobiet – Open
2 Katarzyna Furmaniak Aesthetic Lublin Fit Model Kobiet – Open
3 Małgorzata Gałkowska KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fit Model Kobiet – Open
4 Monika Wyszomierska KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fit Model Kobiet – Open
5 Natalia Koniak KS Olimp Zabrze Fit Model Kobiet – Open
6 Simona Piwowarczyk KS Olimp Zabrze Fit Model Kobiet – Open
7 Sylwia Łuczkowska KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fit Model Kobiet – Open
8 wanesa zych KS Olimp Zabrze Fit Model Kobiet – Open
9 wanesa zych KS Olimp Zabrze Fit Model Kobiet – Open

1 Aleksandra Krzyworzeka KS Olimp Zabrze Fitness Atletyczne Kobiet – Open
2 Anna Fiodor MKS Wicher Kobyłka Fitness Atletyczne Kobiet – Open
3 Katarzyna Ludowicz KS Olimp Zabrze Fitness Atletyczne Kobiet – Open
4 Sylwia Figura KS Olimp Zabrze Fitness Atletyczne Kobiet – Open
5 Sylwia Szreter KS Olimp Zabrze Fitness Atletyczne Kobiet – Open

1 Aleksandra Kępa UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness Kobiet – Open
2 Aleksandra Gęsińska WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński Fitness Kobiet – Open
3 Kalina Zygowska KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness Kobiet – Open
4 Kalina Zygowska KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness Kobiet – Open
5 MAŁGORZATA SOREK KS Olimp Zabrze Fitness Kobiet – Open
6 Marta Sawiniec UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness Kobiet – Open
7 Natalia Sebesta KS Olimp Zabrze Fitness Kobiet – Open

1 Dominik Jewiak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness Mężczyzn – Open

1 Artur Ciemior KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness Plażowe Atletyczne Mężczyzn – open
2 Dawid Lewicki UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness Plażowe Atletyczne Mężczyzn – open
3 filip dziedzic KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Atletyczne Mężczyzn – open
4 Gabriel Rychczyński KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Atletyczne Mężczyzn – open
5 Kamil Kulej Infiniti Kędzierzyn Koźle Fitness Plażowe Atletyczne Mężczyzn – open
6 Michał Aumiler KS Paco Lublin Fitness Plażowe Atletyczne Mężczyzn – open
7 Piotr Sakowicz KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness Plażowe Atletyczne Mężczyzn – open
8 Rafał Gumienny KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Atletyczne Mężczyzn – open
9 Szymon Moszny Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Fitness Plażowe Atletyczne Mężczyzn – open
10 Tomasz Grzechnik KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness Plażowe Atletyczne Mężczyzn – open
11 Tomasz Sztuba KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness Plażowe Atletyczne Mężczyzn – open

1 Adam Chrząszcz KS Paco Lublin Fitness Plażowe Mężczyzn do 173 cm
2 Adam Czapliński KS Body Line Group Łódź Fitness Plażowe Mężczyzn do 173 cm
3 Adrian Pieczarka KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 173 cm
4 Adrian Thomas KS Sandow Śrem Fitness Plażowe Mężczyzn do 173 cm
5 Artur Truchel KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness Plażowe Mężczyzn do 173 cm
6 Daniel Myszkowski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness Plażowe Mężczyzn do 173 cm
7 Kamil Gregorczyk KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 173 cm
8 Krystian Frątczak Sportowe Wariacje – Sekcja Testosteron Skierniewice Fitness Plażowe Mężczyzn do 173 cm
9 Maciej Respondek KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 173 cm
10 Mateusz Kordaszewski KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 173 cm
11 Mateusz Litka KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness Plażowe Mężczyzn do 173 cm
12 Mateusz Litka KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness Plażowe Mężczyzn do 173 cm
13 Michał Osiatycki Wybierz… Fitness Plażowe Mężczyzn do 173 cm
14 Piotr Majchrowicz KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness Plażowe Mężczyzn do 173 cm
15 Piotr Wojciechowski KS Tytan Ostrołęka Fitness Plażowe Mężczyzn do 173 cm
16 Przemek Leśniewski KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 173 cm
17 Rafał Zabawa KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness Plażowe Mężczyzn do 173 cm
18 Tomasz Kuchowicz KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness Plażowe Mężczyzn do 173 cm

1 Adam Kuncicki KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness Plażowe Mężczyzn do 176 cm
2 Dariusz Skraba KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness Plażowe Mężczyzn do 176 cm
3 Dawid Zydorowicz KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 176 cm
4 Karol Rogaczewski KS Body Line Group Łódź Fitness Plażowe Mężczyzn do 176 cm
5 Michał Gliszczyński KS Paco Lublin Fitness Plażowe Mężczyzn do 176 cm
6 Paweł Kornalski KS Paco Lublin Fitness Plażowe Mężczyzn do 176 cm
7 piotr majchrowicz KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness Plażowe Mężczyzn do 176 cm
8 Piotr Zieliński UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness Plażowe Mężczyzn do 176 cm
9 Przemysław Gniewisz KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 176 cm
10 Remigiusz Pezda KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 176 cm
11 Roland Rozumek Infiniti Kędzierzyn Koźle Fitness Plażowe Mężczyzn do 176 cm
12 Sebastian Biela Infiniti Kędzierzyn Koźle Fitness Plażowe Mężczyzn do 176 cm
13 Sebastian Mański KS Start Strzegom Fitness Plażowe Mężczyzn do 176 cm
14 Szymon Kaczmarski UKS Pover Kuźnik Chorzów Fitness Plażowe Mężczyzn do 176 cm

1 Adrian Urgacz KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 179 cm
2 Arkadiusz Jasiński UKS Pover Kuźnik Chorzów Fitness Plażowe Mężczyzn do 179 cm
3 Daniel Mularczyk UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness Plażowe Mężczyzn do 179 cm
4 Dawid Łata KS Sandow Śrem Fitness Plażowe Mężczyzn do 179 cm
5 Jarosław Wyka KS Body Line Group Łódź Fitness Plażowe Mężczyzn do 179 cm
6 Mateusz Stempczyński KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 179 cm
7 Norbert Szklarek KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 179 cm
8 Patryk Majchrzak KS Sandow Śrem Fitness Plażowe Mężczyzn do 179 cm
9 Piotr Rećko TKKF Heros Ustka Fitness Plażowe Mężczyzn do 179 cm
10 Piotr Wilczek KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 179 cm
11 Rafał Maciejewski KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 179 cm
12 Rafał Maciejewski KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 179 cm

1 andrzej byrski KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
2 Cezary Mazur UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
3 Damian Dombrowski KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
4 Damian Dombrowski KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
5 Damian Łosowski KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
6 Damian Szczepanowski KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
7 Damian Wygoda KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
8 Karol Kyrc Wybierz… Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
9 Karol Kyrc Wybierz… Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
10 Karol Kyrc Wybierz… Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
11 Krzysztof Sygulski KS Body Line Group Łódź Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
12 Maksym Ziółkowski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
13 Marcin Czwarno TKKF Heros Ustka Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
14 Marek Mackiewicz KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
15 Mateusz Duda KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
16 Michał Pszona KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
17 Paweł Kordaszewski KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
18 Piotr Kostecki KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
19 Piotr Kostecki KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
20 Piotr Piątek UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
21 Radosław Rosół KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
22 Rafał Torkowski Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
23 Rafał Torkowski Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
24 Sebastian Nosal UKS Sandow Legionowo Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm
25 Tomasz Tuszyński KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness Plażowe Mężczyzn do 182 cm

1 Adrian Stawicki UKS Sandow Legionowo Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
2 Bartłomiej Sobolewski KS Sandow Śrem Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
3 Bartłomiej Wolny KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
4 Bartosz Bryła Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
5 Damian Cholewa KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
6 Damian Czyżak TKKF Winogrady Poznań Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
7 Dariusz Prusik KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
8 Dawid Borowski TKKF Heros Ustka Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
9 Dawid Lewicki UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
10 Grzegorz Mizera UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
11 Jakub Cienkus KS Paco Lublin Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
12 Jakub Cienkus KS Paco Lublin Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
13 jakub Kos KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
14 Janusz Skura KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
15 Kamil Lach KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
16 Krzysztof Biesiada Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
17 Łukasz Frąk UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
18 Łukasz Majkut KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
19 Łukasz Majkut KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
20 Łukasz Raróg KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
21 Mateusz Baniak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
22 Michal Komorniczak KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
23 Michał Lebiest KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
24 Pawel Michalski TKKF Heros Ustka Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
25 Paweł Młynarczyk KS Paco Lublin Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
26 Paweł Pepłoński KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
27 Piotr Urbaniak KS Paco Lublin Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
28 Sandro Sołowiej UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
29 Sergiusz Wolak KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
30 Szymon Trzeciak KS Olimp Zabrze Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
31 Tobiasz Chabasinski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm
32 Wojciech Jabłoński Wybierz… Fitness Plażowe Mężczyzn pow. 182 cm

1 Anita Peron KS Olimp Zabrze Fitness Sylwetkowe Kobiet do 163 cm
2 Anna Marzec TKKF Heros Ustka Fitness Sylwetkowe Kobiet do 163 cm
3 Beata Bochno UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness Sylwetkowe Kobiet do 163 cm
4 ILONA ELJASZ-PERESIAK KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness Sylwetkowe Kobiet do 163 cm
5 Joanna Giers KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness Sylwetkowe Kobiet do 163 cm
6 Katarzyna Jankowiak TKKF Winogrady Poznań Fitness Sylwetkowe Kobiet do 163 cm
7 Katarzyna Szczepuch KS Paco Lublin Fitness Sylwetkowe Kobiet do 163 cm
8 Kinga Jankowska KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness Sylwetkowe Kobiet do 163 cm
9 Klaudia Szczęsna Rzepecka KS Olimp Zabrze Fitness Sylwetkowe Kobiet do 163 cm
10 Magdalena Lato-Herchel KS Olimp Zabrze Fitness Sylwetkowe Kobiet do 163 cm
11 Marta Pietrzak KS Olimp Zabrze Fitness Sylwetkowe Kobiet do 163 cm
12 Martyna Staszewska KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness Sylwetkowe Kobiet do 163 cm
13 Natalia Goc LKS Pomorzanin Nowogard Fitness Sylwetkowe Kobiet do 163 cm
14 Patrycja Śmiechowicz KS Olimp Zabrze Fitness Sylwetkowe Kobiet do 163 cm
15 Sara Błasiak KS Olimp Zabrze Fitness Sylwetkowe Kobiet do 163 cm

1 Aneta Białczak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness Sylwetkowe Kobiet do 168 cm
2 Beata Górska Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Fitness Sylwetkowe Kobiet do 168 cm
3 Dorota Ogonowska Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Fitness Sylwetkowe Kobiet do 168 cm
4 Gabriela Bregin KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness Sylwetkowe Kobiet do 168 cm
5 Karolina Wójcik TKKF Azory Kraków Fitness Sylwetkowe Kobiet do 168 cm
6 Klaudia Olek Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Fitness Sylwetkowe Kobiet do 168 cm
7 Małgorzata Piwko KS Olimp Zabrze Fitness Sylwetkowe Kobiet do 168 cm
8 MAŁGORZATA JODEŁKA KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness Sylwetkowe Kobiet do 168 cm
9 Marta Laskowska KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness Sylwetkowe Kobiet do 168 cm
10 Michalina Gładysz UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness Sylwetkowe Kobiet do 168 cm

1 Agnieszka Poborca Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Fitness Sylwetkowe Kobiet pow. 168 cm
2 Agnieszka Czapska KS Olimp Zabrze Fitness Sylwetkowe Kobiet pow. 168 cm
3 Agnieszka Seńków KS Olimp Zabrze Fitness Sylwetkowe Kobiet pow. 168 cm
4 Beata Olszewska KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness Sylwetkowe Kobiet pow. 168 cm
5 Ewelina Owczarek KS Body Line Group Łódź Fitness Sylwetkowe Kobiet pow. 168 cm
6 Katarzyna Skrzypiec KS Olimp Zabrze Fitness Sylwetkowe Kobiet pow. 168 cm
7 Tamara Szczęśniak KS Olimp Zabrze Fitness Sylwetkowe Kobiet pow. 168 cm

1 jakub stańczak KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 171 cm
2 Łukasz Przybyła KS Olimp Zabrze Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 171 cm
3 Marek Pudliszewski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 171 cm
4 Mariusz Łukasik UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 171 cm
5 Michał Kaczor KS Body Line Group Łódź Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 171 cm
6 Norbert Rzepiak KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 171 cm
7 Tomasz Kądziołka KS Start Strzegom Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 171 cm

1 Ariel Bąk KS Olimp Zabrze Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 175 cm
2 Ariel Bąk KS Olimp Zabrze Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 175 cm
3 Damian Skoczylas KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 175 cm
4 Damian Gliszczyński Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 175 cm
5 Damian Radziejewski UKS Sandow Legionowo Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 175 cm
6 Damian Świtala KS Olimp Zabrze Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 175 cm
7 Daniel Górny KS Olimp Zabrze Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 175 cm
8 Dominik Roszak KS Sandow Śrem Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 175 cm
9 Filip Jóźwiak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 175 cm
10 KAMIL DUDEK KS Tęcza-Społem Kielce Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 175 cm
11 Lukasz Styś KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 175 cm
12 Mateusz Łabuz TKKF Azory Kraków Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 175 cm
13 Mateusz Trela UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 175 cm
14 Michał Osewski Wybierz… Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 175 cm
15 Radosław Smyk KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 175 cm
16 Sebastian Hombek Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 175 cm
17 Tomasz Pietras UKS Maniac Gym Białystok Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 175 cm

1 Arkadiusz Piątek KS Olimp Zabrze Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
2 artur kurasiak TKKF Heros Ustka Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
3 Damian MARCZAK KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
4 Dawid Damasik TKKF Winogrady Poznań Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
5 Jacek Małagocki UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
6 Kamil Niszczyk UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
7 Łukasz Ogórek KS Olimp Zabrze Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
8 Łukasz Surosz KS Olimp Zabrze Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
9 Marcin Sadłowski TKKF Heros Ustka Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
10 Mariusz Żaba UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
11 Mateusz Boguń Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
12 Mateusz Gostyński KS Paco Lublin Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
13 Mateusz Kwarciński KS Sandow Śrem Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
14 Mateusz Stala UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
15 Mateusz Stala UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
16 Michał Suliborski UKS Sandow Legionowo Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
17 Michał Żądło KS Olimp Zabrze Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
18 Patryk Raczyński KS Body Line Group Łódź Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
19 pawel Stokłosa TKKF Azory Kraków Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
20 Paweł Cieślik KS Olimp Zabrze Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
21 Paweł Jędras Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
22 Piotr Rogowski KS Paco Lublin Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
23 Piotr Rogowski KS Paco Lublin Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
24 Rafal Jalowiecki KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
25 Rafał Doroszuk LKS Pomorzanin Nowogard Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
26 Rafał Doroszuk LKS Pomorzanin Nowogard Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
27 Robert Krawuś UKS Sandow Legionowo Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
28 Szymon Karelus KS Olimp Zabrze Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
29 SZYMON KULIŃSKI KS Paco Lublin Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
30 Tomasz Kruza KS Sandow Śrem Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm
31 Wiktor Laskowski KS Sandow Śrem Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn do 180 cm

1 Adam Nowacki KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
2 Adrian Cyronek MTKKF Lidzbark Warmiński Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
3 ADRIAN PACHOLEC KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
4 Arkadiusz Gardziejczyk KS Sandow Śrem Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
5 Artur Wilemski TKKF Heros Ustka Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
6 Bartosz Infulecki KS Olimp Zabrze Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
7 Damian Darek UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
8 DAMIAN kosiec KS Olimp Zabrze Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
9 Damian Kuffel LKS Pomorzanin Nowogard Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
10 Dawid Dudziński KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
11 Dawid Halota UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
12 Grzegorz Młynarczyk KS Paco Lublin Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
13 Łukasz Kłosowski KS Olimp Zabrze Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
14 Łukasz Nowakowski KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
15 Łukasz Nowakowski KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
16 Maciej Pietkiewicz KS Body Line Group Łódź Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
17 Marcin Kotleszka Sportowe Wariacje – Sekcja Testosteron Skierniewice Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
18 Marcin Łopucki KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
19 Mariusz Raczycki KS Sandow Śrem Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
20 Mateusz Górniak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
21 Mateusz Górniak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
22 Michał Gamoń KS Olimp Zabrze Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
23 Michał Roch KS Olimp Zabrze Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
24 Michał Seńków KS Olimp Zabrze Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
25 Paweł Drozdowski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
26 PIOTR KWARCIAK KS Sandow Śrem Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
27 Robert Lejk KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
28 Rodebert Borzęcki UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
29 Stanisław Kokot KS Olimp Zabrze Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm
30 Tomasz Kopeć Wybierz… Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn pow. 180 cm

1 Artur Kozieł KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg
2 Bartłomiej Chybowski KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg
3 Bartosz Janiszewski KS Body Line Group Łódź Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg
4 Kamil Strzeszewski LKS Pomorzanin Nowogard Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg
5 karol Rosik Wybierz… Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg
6 Krzysztof Rogalski KS Body Line Group Łódź Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg
7 Łukasz Jurek UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg
8 Łukasz Skrzypiec KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg
9 Mateusz Brzuchacz Bona Fide Świebodzice Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg
10 Mateusz Zybura KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg
11 Michał Krzysztofik KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg
12 Michał Sinkiewicz KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg
13 Paweł Błaszkiewicz KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg
14 Piotr Majewski KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg
15 Piotr Jamroż KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg
16 Piotr Nowak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg
17 Rafał Czerski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg
18 Sebastian Kukuć KS Sandow Śrem Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg
19 Sergii Trubytsyn KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 100 kg

1 Andrzej Hurysz KS Paco Lublin Kulturystyka Mężczyzn do 70 kg
2 Bartłomiej Urbański KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 70 kg
3 Grzegorz Ryś TKKF Azory Kraków Kulturystyka Mężczyzn do 70 kg
4 Kamil Szymocha KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 70 kg
5 Łukasz Wójcikiewicz KS Paco Lublin Kulturystyka Mężczyzn do 70 kg
6 Łukasz Żak KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 70 kg
7 MARIUSZ STUPAK KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka Mężczyzn do 70 kg
8 Mateusz Bierzanowski KS Paco Lublin Kulturystyka Mężczyzn do 70 kg
9 Mateusz Szałek KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 70 kg
10 MICHAŁ KALETA KS Tęcza-Społem Kielce Kulturystyka Mężczyzn do 70 kg
11 Piotr Górski TKKF Heros Ustka Kulturystyka Mężczyzn do 70 kg
12 Radosłąw Bierzanowski KS Paco Lublin Kulturystyka Mężczyzn do 70 kg
13 Sebastian Ziółek KS Sandow Śrem Kulturystyka Mężczyzn do 70 kg
14 Sebastian Ziółek KS Sandow Śrem Kulturystyka Mężczyzn do 70 kg
15 Sebastian Strokosz KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 70 kg
16 Tomasz Sadkowski KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 70 kg
17 Tomasz Sadkowski KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 70 kg

1 Bartosz Bobak KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 75 kg
2 DAMIAN SZAŁKOWSKI KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Mężczyzn do 75 kg
3 Dominik Wieczorek KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 75 kg
4 Jan Olejko KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 75 kg
5 Karol Krajewski KS Body Line Group Łódź Kulturystyka Mężczyzn do 75 kg
6 Łukasz Jakubowski KS Body Line Group Łódź Kulturystyka Mężczyzn do 75 kg
7 Łukasz Mizera KS Sandow Śrem Kulturystyka Mężczyzn do 75 kg
8 Marcin Brudzisz KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 75 kg
9 Marcin Kowal UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Mężczyzn do 75 kg
10 Mateusz Kępka UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Mężczyzn do 75 kg
11 Michał Okoń KS Paco Lublin Kulturystyka Mężczyzn do 75 kg
12 Piotr Szczytko KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka Mężczyzn do 75 kg
13 Rafał Krawczyk KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 75 kg
14 Robert Hoppa UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Mężczyzn do 75 kg
15 Tomasz Moskwa TKKF Azory Kraków Kulturystyka Mężczyzn do 75 kg

1 Artur Szudrowicz KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg
2 Błażej Eksner KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg
3 Bogdan Nowakowski MTKKF Lidzbark Warmiński Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg
4 Łuksz Matusiak KS Tytan Ostrołęka Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg
5 Marcin Adamczyk KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg
6 Marcin Galera KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg
7 Mateusz Grzywacz LKS Pomorzanin Nowogard Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg
8 Michał Lis UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg
9 Paweł Saniewski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg
10 Przemysław Morawski KS Start Strzegom Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg
11 Robert Kozielski vel Koziak KS Body Line Group Łódź Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg
12 Robert Marzec TKKF Heros Ustka Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg
13 Tomasz Moskwa TKKF Azory Kraków Kulturystyka Mężczyzn do 80 kg

1 Adam Pyłko KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
2 Adrian Krawczyk KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
3 Dawid Pieczyński KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
4 Jacek Bociarski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
5 Jacek Janowicz KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
6 Jacek Kędra KS Paco Lublin Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
7 Kamil Balicki KS Sandow Śrem Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
8 Kamil Balicki KS Sandow Śrem Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
9 Krystian Janicki KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
10 Krzysztof Reinhard KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
11 Łukasz Makuch KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
12 Łukasz Marcinkowski KS Paco Lublin Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
13 Marcin Adamczyk KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
14 Marcin Barczyk KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
15 marcin fornal KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
16 marcin parciak KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
17 Marcin Pióro KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
18 Marek Ferstaj KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
19 Mateusz Zagórowski KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
20 Michał Matecki KS Sandow Śrem Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
21 MICHAŁ SAWICKI KS Paco Lublin Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
22 Paweł Husakowski TKKF Azory Kraków Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
23 Piotr Rasiński KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
24 Piotr Widera KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
25 Rafał Truszkowski TKKF Heros Ustka Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
26 Robert Wydra KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
27 Sławomr Szafrański TKKF Heros Ustka Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
28 Tomasz Michalewski KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
29 Waldemar Piechota KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg
30 Waldemar Piechota KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg

1 Arkadiusz Różański KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn pow. 100 kg
2 Grzegorz Bakun KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn pow. 100 kg
3 Kamil Banaś KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn pow. 100 kg
4 Łukasz Lodowski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Mężczyzn pow. 100 kg
5 Łukasz Lodowski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Mężczyzn pow. 100 kg
6 Łukasz Modzelewski KS Body Line Group Łódź Kulturystyka Mężczyzn pow. 100 kg
7 Maciej Kiełtyka KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn pow. 100 kg
8 Mateusz Łagódka KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn pow. 100 kg
9 Michał Domagalski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka Mężczyzn pow. 100 kg
10 Sebastian Szatan KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn pow. 100 kg
11 Wojciech Kampa KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn pow. 100 kg
12 Wojciech Kampa KS Olimp Zabrze Kulturystyka Mężczyzn pow. 100 kg

Agnieszka Seńków KS Olimp Zabrze Pary Mieszane
Beata Górska Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Pary Mieszane
Kamil Strzeszewski LKS Pomorzanin Nowogard Pary Mieszane
Łukasz Marcinkowski KS Paco Lublin Pary Mieszane
Michał Seńków KS Olimp Zabrze Pary Mieszane
Natalia Goc LKS Pomorzanin Nowogard Pary Mieszane

Anna Mroczkowska UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Wellness Fitness – Open
Anna Sajnóg WCA Warszawa Wellness Fitness – Open
Elżbieta Stuglik UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Wellness Fitness – Open
Svitlana Nymyrovska KS Olimp Zabrze Wellness Fitness – Open

Artur Malek Infiniti Kędzierzyn Koźle Wybierz…
Dawid Lis KS Olimp Zabrze Wybierz…
Kamil Romanek KS Olimp Zabrze Wybierz…
Karolina Wójcik TKKF Azory Kraków Wybierz…
Piotr Górski TKKF Heros Ustka Wybierz…
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
MARIAN 17 IFBB PRO
Ekspert
Szacuny 10674 Napisanych postów 30013 Wiek 32 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 609984
zapowiada sie mega wysoki poziom, w klasyku ludzi jak w meskiej
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 2397 Napisanych postów 9134 Wiek 36 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 470690
W 90kg też masakra
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11417 Napisanych postów 72717 Wiek 38 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 958991
Oczywiście widzimy się od piątku na miejscu!

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gokuson TEAM SFD Administrator
Ekspert
Szacuny 77 Napisanych postów 9037 Wiek 39 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 120907
O Panie ile ludzi :)

Certyfikowany dietetyk i trener personalny
Najlepsze odżywki i suplementy -> http://sklep.sfd.pl

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11417 Napisanych postów 72717 Wiek 38 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 958991
Ludzi - masakra, ktoś mi powiedział ze niby 520 (!?!) osób ,ale nie wiem czy tyle było.
Duszno na sali,gdzie weryfikacje - jak w saunie, ledwo tam wystałem .

Jutro i w niedzielę zapowiada się dużo pracy i na pewno wysoki poziom MP
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Treningi Mistrzów :Krzysztof Piekarz,Piotr Łada,Tomasz Danielak-klata, ramiona

Następny temat

FIBO 2017

WHEY premium