Nie ulega wątpliwości, że depresja jest chorobą, która powoduje znaczne obniżenie nastroju (afektu), co wpływa na wszystkie aspekty życia społecznego. Praca zawodowa, rodzina, hobby, nie mają wtedy większego znaczenia, a osoba chora zaczyna pogłębiać swoje smutki. Proces wyjścia z choroby bywa trudny i konieczne jest działanie wieloetapowe, które m.in. powinno uwzględniać odpowiednie leczenie psychoterapeutyczne, farmakologiczne, jak i suplementacyjne. To właśnie suplementami, które mogą poprawić kondycję zdrowia psychicznego, zajmiemy się w niniejszym artykule.

Okazuje się, że wykorzystanie suplementów o działaniu przeciwzapalnym, może mieć znaczący wpływ na wsparcie walki z depresją. Istnieje silna korelacja, pomiędzy cytokinami zapalnymi a obniżonym nastrojem. W suplementacji zazwyczaj stosuje się kreatynę, kwasy tłuszczowe omega 3 i kurkumę.

depresja suplementy

Dowody

Naukowcy zauważyli, że cytokiny, małe specjalistyczne białka sygnalizacyjne, zwiększają swoją ilość podczas epizodów depresyjnych. Natomiast ich ilość spada, gdy choroba ulega remisji. Naukowcy zauważyli również, że u zdrowych osobników stan niepokoju i obniżonego nastroju nasila się po otrzymaniu “szczepionki”, która wywołuje stan zapalny w organizmie. Naukowcy wysnuli dość daleko idące wnioski, które wskazują, że depresja może mieć przyczyny tak samo powiązane z ciałem, jak i z umysłem.

Jak walczyć z depresją?

Jeżeli powyższe przesłanki są zgodne z prawdą, wykorzystanie suplementów diety, które mają na celu obniżenie stanu zapalnego w organizmie, sprzyjać będzie jej leczeniu. W badaniach okazały się pomocne trzy suplementy:

  • kurkumina - wykazuje sama w sobie działanie przeciwdepresyjne; w badaniach naukowych z wykorzystaniem 1000 mg kurkuminy dziennie, przez okres 8 tygodni, wykazano poprawę niektórych parametrów związanych z samopoczuciem i nastrojem,
  • omega 3 - wykorzystanie 1800 mg kwasu EPA i 400 mg kwasu DHA przez okres 9 tygodni, wykazało dużo wyższą skuteczność leczenia u kobiet z depresją, przy udziale leku Celexa, niż zastosowanie tylko samego medykamentu,
  • kreatyna - w dawce 3 g przez okres tygodnia i 5 g przez kolejne 7 tygodni, wykazała dużo lepsze działanie w skojarzeniu z lekiem Lexapro u kobiet, niż przy zastosowaniu samego leku.

Co to oznacza?

Wykorzystanie suplementacji może dać dużo lepsze rezultaty w leczeniu farmakologicznym, niż leczenie bez ich udziału. Patrząc na działanie poszczególnych substancji, wykorzystuje się ich potencjał przeciwzapalny, obniżający poziom markerów prozapalnych w naszym ciele. Okazać się więc może, że inne substancje posiadające tego typu właściwości, również mogą ograniczać działania choroby. Jest to wskazówka dla nas, że utrzymanie niskiego poziomu stanu zapalnego w naszym ciele, będzie również sprzyjać utrzymywaniu zdrowia psychicznego.

Źródło:

1. Adrian L. Lopresti, Michael Maes, Garth L. Maker, Sean D. Hood, Peter D. Drummond," Curcumin for the treatment of major depression: A randomised, double-blind, placebo controlled study. "Journal of Affective Disorders, Volume 167, October 2014, Pages 368-375.

2. IK Lyoo, M.D., Ph.D.; et al. "A Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled Trial of Oral Creatine Monohydrate Augmentation for Enhanced Response to a Selective Serotonin Reuptake Inhibitor in Women With Major Depressive Disorder," Am J Psychiatry 2012;169:937-945.

3. Gertsik, et al. "Omega-3 Fatty Acid Augmentation of Citalopram Treatment for Patients With Major Depressive Disorder," Journal of Clinical Psychopharmacology, February 2012, Volume 32, Issue 1, pp. 61–64.