Czy platforma wibracyjna jest lepsza od klasycznego treningu aerobowego i ćwiczeń oporowych? To sugerują wyniki badania belgijskich naukowców pod wodzą Dirka Vissersa. Celem badania było określenie wpływu wibracji całego ciała (WBV), w połączeniu z ograniczeniem kalorii, na wagę, skład ciała i metaboliczne czynniki ryzyka u otyłych dorosłych.

Badania dowodzą skuteczności - ale...

Metody: randomizowane badanie kontrolowane z 6-miesięcznym okresem interwencji i 6-miesięczną obserwacją. Dane zostały zebrane w punkcie początkowym oraz po 3, 6 i 12 miesiącach. W badaniu wzięły udział otyłe osoby mające od 92 kg do 95 kg i od 100 cm do 103,5 cm obwodu w pasie. Biorąc pod uwagę, iż tylko 25,3% badanych stanowili mężczyźni, były to w większości silnie utuczone kobiety (prawdopodobnie powinny ważyć 20-30 kg mniej).

Stosowano:

  • nic — grupa kontrolna
  • dietę (- 600 kcal w stosunku do zapotrzebowania)
  • dietę (- 600 kcal w stosunku do zapotrzebowania) i trening aerobowy + klasyczne ćwiczenia
  • dietę (- 600 kcal w stosunku do zapotrzebowania) i klasyczne ćwiczenia na platformie wibracyjnej (przysiady, wspięcia na palce stojąc wykroki, uginania ramion, pompki itd.).

platforma wibracyjna

Wyniki po 12 miesiącach:

  • masa ciała wzrosła o 1,3 kg w grupie kontrolnej
  • masa ciała zmniejszyła się o 4,3 kg w grupie samej diety
  • masa ciała zmniejszyła się o 6,6 kg w grupie diety, treningu aerobowego i klasycznych ćwiczeń
  • masa ciała zmniejszyła się o 9,9 kg w grupie diety i klasycznych ćwiczeń na platformie wibracyjnej

Wyniki, jeśli chodzi o tłuszcz trzewny i skład ciała, nie są wiarygodne, gdyż zastosowano fatalną metodę pomiarową (BIA). Czyli z tego wynika, że trening na platformie wibracyjnej jest lepszy od treningu aerobowego i zwykłych ćwiczeń?

Nie. Program treningu fitness składał się z treningu przy intensywności 70%-80% maksymalnego zmierzonego tętna. Było to chodzenie, bieganie, jazda na rowerze i wchodzenie na próg (stepa). Program aerobowy uzupełniono ćwiczeniami wzmacniającymi główne grupy mięśniowe. W ciągu pierwszych 3 miesięcy trenowano dwa razy w tygodniu każdorazowo 1 h pod nadzorem. Uczestnicy zostali poinstruowani, aby ćwiczyć trzeci raz w domu lub w klubie fitness.

W ciągu kolejnych 3 miesięcy pod nadzorem trenowano tylko raz w tygodniu po 1 h. Uczestników zachęcano do ćwiczeń po raz drugi i trzeci w domu lub w klubie. Czyli? Z tego wynika, że o ile kobiety były zmuszone do ćwiczeń na platformie wibracyjnej (sama obecność trenera czy terapeuty może czynić cuda), to grupa, która miała wykonywać klasyczny trening (aeroby i ćwiczenia siłowe), była pozostawiona „bez nadzoru”. Z tego może wynikać, iż w grupie treningu aerobowego i zwykłych ćwiczeń tak naprawdę później trenowano tylko raz w tygodniu po 1 h. Jeśli odejmiemy rozgrzewkę, to taki trening właściwie nic nie wnosi. Kolejne dwa treningi były wirtualne, bo przecież nikt nie był w stanie tego wyegzekwować!

Poza tym chciałbym zwrócić uwagę, że być może grupa treningu na platformie wibracyjnej po prostu bardziej przyłożyła się do stosowania diety (- 600 kcal w stosunku do zapotrzebowania). Niemniej, jak na rok jej stosowania, wyniki są katastrofalnie słabe! Czym jest utrata nieco ponad 800 g masy ciała miesięcznie przy takim stopniu otłuszczenia sylwetki? Deficyt 600 kcal dziennie to 4200 kcal tygodniowo, czyli 16800 kcal miesięcznie. Czyli w każdym miesiącu powinno się odnotować spadek ponad 2 kg tkanki tłuszczowej (nie masy ciała — jej powinno się utracić jeszcze więcej!).

1 kg tłuszczu wymaga zużycia około 7700-8000 kcal.

Dlaczego tak się nie stało? Najprawdopodobniej osoby uczestniczące w eksperymencie nie tylko nie trenowały, tak jak powinny, ale stosowanie przez nie diety pozostawiało wiele do życzenia. Niestety naukowcy nie wpadli na pomysł wdrożenia tylko ćwiczeń na platformie wibracyjnej bez stosowania diety oraz samych klasycznych ćwiczeń też bez stosowania diety.

W ciągu roku kobiety powinny stracić co najmniej 15 kg, a cytowane badanie pokazuje, że bez nadzoru dieta i trening nie dają zakładanych efektów.

Czy platforma wibracyjna działa?

Nie wiem, bo cytowane badanie wcale tego nie udowodniło. Różnica 3 kg między grupami w skali roku mogła mieć zupełnie inną przyczynę (u niektórych osób możliwe są wahania 3 kg w ciągu doby i o niczym to nie świadczy).

Literatura:

Vissers D. i in. Effect of Long-Term Whole Body Vibration Training on Visceral Adipose Tissue: A Preliminary Report https://www.karger.com/Article/Pdf/301785

Komentarze (1)
M-ka

Bardzo dobrze zepsute badanie, żeby udowodnić, co należało udowodnić :).

1