SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

XXXIX Mistrzostwa Polski w kulturystyce i fitness - Kielce 18-19.04.2015

temat działu:

Aktualności - Kulturystyka i Fitness

słowa kluczowe: , , , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 97524

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 10091 Napisanych postów 30424 Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 729009
REGULAMIN

XXXIX MISTRZOSTWA POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS
UROCZYSTE OBCHODY 70-LECIA KLUBY „TĘCZA - SPOŁEM” - KIELCE
(ELIMINACJE DO MISTRZOSTW EUROPY IFBB)

KIELCE 18-19 kwietnia 2015 r.


1. HONOROWY PATRONAT
- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pan Adam Jarubas
- Prezydent Miasta Kielce – Pan Wojciech Lubawski
- Przewodnicząca Rady Miasta - Pani Joanna Winiarska

2. ORGANIZATORZY
- Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego (PZKFiTS)
- Klub Sportowy „Tęcza Społem” Kielce
- Klub Sportowy „Olimp” Zabrze

3. PARTNERZY
Targi Kielce SA
SFD – sponsor generalny i partner PZKFiTS

4.TERMIN I MIEJSCE
Organizowane przez PZKFiTS, XXXVIII Mistrzostwa Polski w Kulturystyce i Fitness, są jedynymi legalnymi Mistrzostwami Polski w tych dyscyplinach sportu, organizowanymi na mocy Ustawy o Sporcie, Art. 13. p.1, oraz uznawanymi przez polskie Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jedynie zwycięzcy tych Mistrzostw mają prawo używać tytułu „Mistrz Polski”, a wyłonione na nich reprezentacje Polski mają prawo uczestniczyć w rywalizacji międzynarodowej. Mistrzostwa odbędą się

w dniach 18-19 kwietnia 2015 r.
w Nowym Centrum Kongresowym
w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1.


Mistrzostwa będą połączone z Pucharem Polski w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym, który będzie rozgrywany na tym samym obiekcie, ale w innej sali. Podczas weryfikacji zawodnicy otrzymują identyfikatory uprawniające do poruszania się po całym obiekcie, z możliwością oglądania obu imprez. Obie imprezy uświetniają obchody 70-lecia klubu sportowego „Tęcza-Społem” Kielce.

5. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67). Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2015 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2015 rok. Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFiTS na 2015 r., dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce „Komunikaty”. Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: [email protected], tel. 22-55-00-967).
Licencję zawodnika może opłacić wyłącznie klub. Wpłaty indywidualne nie będą rejestrowane.
Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.
UWAGA: Każdy zawodnik uczestniczący w Mistrzostwach Polski może wystąpić tylko w jednej kategorii indywidualnej i w kategorii par.

6. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących przyjmowane będą do dnia 11 kwietnia 2015 r. Zgłoszenia nadsyłamy tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.olimpzabrze.pl

W zgłoszeniu należy podać:
- nazwisko i imię zawodnika/ zawodniczki,
- dokładną datę urodzenia zawodnika/ zawodniczki,
- klub / stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w którego barwach startuje zawodnik/ zawodniczka,
- kategorię startową, w której zamierza wystartować zawodnik/ zawodniczka,
- potwierdzenie dokonania opłaty startowej od każdego zawodnika / zawodniczki.

Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 60,00 zł od zawodniczki/zawodnika.

Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem nazwiska zawodnika (w polu: temat / tytułem) i dopiskiem „MP KiF KIELCE 2015” należy wysłać na konto:

95 1050 1588 1000 0023 0682 7755
ING Bank Śląski O/Zabrze
Klub Sportowy „OLIMP” w Zabrzu
41 – 800 Zabrze, ul. Wolności 315


W przypadku zgłoszenia się zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 100 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
- negatywnej weryfikacji,

- rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
- spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

Uczestnicy biorący udział wyłącznie w eliminacjach do Mistrzostw Europy w Kulturystyce i Fitness są zwolnieni z opłaty wpisowego. Kulturyści niepełnosprawni na wózkach są zwolnieni z opłaty wpisowego.

7. PRZYJAZD
Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 17 kwietnia 2015 r. (piątek) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie prowadzone we wskazanym pomieszczeniu (holu) Nowego Centrum Kongresowego w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1.

8. ZAKWATEROWANIE
Organizator zarezerwował noclegi dla sędziów:
Hotel „Grafit”, ul. Kielecka 120 , 26-085 Kostomłoty Pierwsze

Miasto Kielce oraz okolice dysponuje wystarczającą bazą noclegową. Uczestnicy sami rezerwują sobie noclegi w dowolnych hotelach:
Hotel „Odyssey” www.hotelodyssey.pl tel. 606 252 710
Hotel “Dąbrowa” Dąbrowa 315c tel. 602 359 956
Hotel „Tęczowy Młyn” www.teczowy.com  tel. 41 33 52 100


9. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja uczestników zawodów odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. (piątek) w godz. 17:00 – 20:00 we wskazanym pomieszczeniu (holu) Nowego Centrum Kongresowego w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1, w kolejności takiej, jak wymieniono kategorie (poniżej).
Juniorzy i weterani startujący tylko w eliminacjach do reprezentacji Polski na ME weryfikują się w piątek wieczorem na końcu weryfikacji. Nie płacą wpisowego, powinni przysłać zgłoszenie do udziału w eliminacjach w wymaganym terminie.
Eliminacje na Mistrzostwa Europy Kobiet i Mężczyzn: byli reprezentanci i reprezentantki Polski, którzy planują udział tylko w eliminacjach do reprezentacji Polski na ME, weryfikują się w sobotę wieczorem, po zakończeniu półfinałów. Nie płacą wpisowego, powinni przysłać zgłoszenie do udziału w eliminacjach w wymaganym terminie.

Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na Mistrzostwa, czy podlegli im zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodnika, zawodniczki lub pary nieprzygotowanych do występu lub niebędących w odpowiedniej formie startowej.
Zawodnicy stają do weryfikacji w stroju startowym do rundy oceny sylwetki. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Zobowiązani są posiadać:
- Dowód Osobisty
- Licencję Zawodnika PZKFiTS
- Zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach sylwetkowych
- Dokument potwierdzający wniesienie opłaty startowej (wpisowego).


Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą stroje startowe do wszystkich rund oraz płytę CD z nagraniem do programu dowolnego. W przypadku nagrania na płycie CD należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Narada Techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się po zakończeniu weryfikacji w Sali Konferencyjnej, około godz. 20:15.

Uwaga: Kulturyści niepełnosprawni na wózkach, nie muszą stawiać się na weryfikację w piątek. Weryfikacja dla nich odbędzie się w niedzielę, 19 kwietnia 2015 r., w hali Nowego Centrum Kongresowego w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1. podczas przerwy w zawodach, ok. godz. 14:00. Wszyscy kulturyści niepełnosprawni powinni nadesłać swoje zgłoszenie do zawodów w wymaganym terminie (do dnia 11 kwietnia 2015 r.) do Organizatora.

KATEGORIE:
Fitness kobiet open
Fitness mężczyzn open
Fitness sylwetkowe kobiet: 158 cm, 163 cm, 168 cm; +168 cm; open
Bikini fitness kobiet: do 160 cm, do 163 cm; do 166 cm; do 169 cm; +169 cm, open
Pary: open
Kulturystyka mężczyzn na wózkach open
Kulturystyka klasyczna mężczyzn: 171 cm, do 175 cm, do 180 cm, +180 cm, open
Kulturystyka mężczyzn: 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, 95 kg, 100 kg, +100 kg, open
Kobieca sylwetka: open
Męska sylwetka: 174 cm, 178 cm, +178 cm

Uwaga 1: W parach mogą startować wszyscy zgłoszeni do Mistrzostw. Mężczyźni muszą mieć stroje jak do kulturystyki i wykonywać pozy obowiązkowe jak w kulturystyce. Kobiety muszą mięć strój jak do kobiecej sylwetki i wykonywać pozy obowiązkowe jak w kobiecej sylwetce.
Uwaga 2: PZKFiTS zastrzega sobie prawo łączenia kategorii, jeśli nie będzie co najmniej trzech zawodniczek lub zawodników w danej kategorii.
Uwaga 3: Za wyjątkiem fitness kobiet i mężczyzn, jeśli w jakiejś kategorii będzie mniej niż 7 startujących, nie rozgrywa się półfinałów w tej kategorii, a jedynie finały.

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE:
Zgodnie z zarządzeniem IFBB, na zawodach nie można już używać bronzerów łatwo ścieralnych. Opaleniznę należy uzyskiwać poprzez stosowanie samoopalaczy (na kilka dni przed zawodami), na które przed wyjściem na scenę nakłada się już tylko oliwkę.

Podczas weryfikacji zawodnik otrzymuje od organizatora identyfikator, który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki. W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na naradzie technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikatory „Trener”.
Liczba wydawanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu / stowarzyszenia, tj.:
- drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,
- drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory.
Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW
Uwaga: zawody będą przeprowadzone w nowym systemie, w którym w każdej konkurencji część kategorii będzie rozgrywana w sobotę, a pozostałe – w niedzielę. W niedzielę będą też rozgrywane kategorie open oraz eliminacje do reprezentacji Polski na ME. Taki system powoduje, że oba dni zawodów będą równie atrakcyjne dla publiczności. Zawodnicy i ich trenerzy proszeni są o dokładne sprawdzenie, w którym dniu będą rozgrywane ich kategorie. Zwycięzcy pozostają do dnia następnego (walka w open) a pierwsze dwójki biorą udział w eliminacjach do reprezentacji.

18 kwietnia 2015 r. (sobota) – godz. 09:30

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA:
FITNESS KOBIET, FITNESS MĘŻCZYZN i PARY:
Fitness kobiet, open: I runda (program dowolny)
Fitness mężczyzn, open: I runda (program dowolny)
Pary, open: I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe i porównania)

FITNESS SYLWETKOWE KOBIET, kat. 158 cm i 168 cm:
- Eliminacje
- Półfinał: I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
- Finał: II runda (T-walking, ocena sylwetki)

Fitness kobiet, open: II runda (ocena sylwetki)
Fitness mężczyzn open: II runda (ocena sylwetki)
Pary, open: rundy II i III (prezentacja, pozy obowiązkowe i porównania, program dowolny)

KULTURYSTYKA KLASYCZNA MĘŻCZYZN, kat. 171 cm i 180 cm:
- Eliminacje
- Półfinał: I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).
- Finał: rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)

I BLOK DEKORACJI: fitness sylwetkowe 158 cm i 168 cm, pary, kulturystyka klasyczna 171 cm i 180 cm
Uwaga – zwycięzcy kategorii fitness sylwetkowe 158 cm i 168 cm oraz kulturystyka klasyczna 171 cm i 180 cm biorą udział w rozgrywanych w niedzielę kategoriach open, a pierwsze dwójki w eliminacjach do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy.

ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA ME 2015: JUNIORZY I WETERANI
- Juniorzy i juniorki w fitness zobowiązani są do wystartowania na tych Mistrzostwach Polski. Dodatkowa runda eliminacyjna będzie rozgrywana dla:
- Juniorek w fitness sylwetkowym open (tylko ocena sylwetki)
- Juniorek w bikini fitness open (tylko ocena sylwetki)
- Juniorów w męskiej sylwetce open (tylko ocena sylwetki)
- Juniorzy w kulturystyce i kulturystyce klasycznej (rozgrywają wspólną rundę eliminacyjną jako open, tylko zwroty i pozy obowiązkowe, dopuszczalne 2 kg nadwagi.

Brązowienie i smarowania skóry nie jest wymagane. Wiek juniorów: 16-23 lata (decyduje rocznik).
- Weterani w kulturystyce i kulturystyce klasycznej rozgrywają wspólną rundę eliminacyjną jako open (tylko zwroty i pozy obowiązkowe, dopuszczalne 2 kg nadwagi, brązowienie i smarowania skóry nie jest wymagane).
- Weteranki w fitness sylwetkowym open
- Weteranki w bikini fitness open
- Weteranki w kobiecej sylwetce open
- Weterani w męskiej sylwetce open

Wiek weteranek w bikini fitness: +35 lat, wiek weteranek w fitness sylwetkowym: 35-44 lata i +45 lat.
Wiek weteranów: 40-49 lat, 50-59 lat, 60-64 lata, powyżej 65 lat (decyduje rocznik).

PRZERWA do godz. 15:00
Oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski

SESJA POPOŁUDNIOWA:
BIKINI FITNESS KOBIET, kat. 163 cm, 169 cm:
- Eliminacje
- Półfinał: I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
- Finał: II runda (T-walking + ocena sylwetki)

KOBIECA SYLWETKA OPEN:
- Półfinał: I runda (cztery zwroty + pozy obowiązkowe i porównania)
- Finał: rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne - 30 sekund).

MĘSKA SYLWETKA, kat. 178 cm:
- Eliminacje
- Półfinał: I runda (zwroty, porównania)
- Finał: II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie)

II BLOK DEKORACJI: bikini fitness 163 cm i 169 cm, kobieca sylwetka, męska sylwetka 178 cm.
Uwaga – zwycięzcy kategoriach: bikini fitness 163 cm i 169 cm oraz męska sylwetka 178 cm biorą udział w rozgrywanych w niedzielę kategoriach open, a pierwsze dwójki w eliminacjach do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy.

W kobiecej sylwetce podstawą do kwalifikacji do reprezentacji będą wyniki z kategorii open.

KULTURYSTYKA MĘŻCZYZN, kat. 70 kg; 80 kg; 90 kg i 100 kg:
- Półfinał: I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe i porównania)
- Finał: rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)

III BLOK DEKORACJI: kulturystyka mężczyzn 70 kg; 80 kg; 90 kg i 100 kg
Uwaga – zwycięzcy kategoriach kulturystyka mężczyzn 70 kg; 80 kg; 90 kg i 100 kg biorą udział w rozgrywanej w niedzielę kategorii open, a pierwsze dwójki w eliminacjach do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy.

Weryfikacja seniorów i seniorek biorących udział tylko w niedzielnych eliminacjach (juniorzy i weterani weryfikują się w piątek wieczorem).


19 kwietnia 2015 r. (niedziela) – godz. 9:00
SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA:

FITNESS KOBIET, FITNESS MĘŻCZYZN:
Fitness mężczyzn, open: III runda (program dowolny)
Fitness kobiet, open: III runda (program dowolny)
Fitness mężczyzn, open: IV runda (ocena sylwetki).
Fitness kobiet, open: IV runda (ocena sylwetki).

KULTURYSTYKA KLASYCZNA MĘŻCZYZN, kat. 175 cm i +180 cm:
Kulturystyka klasyczna mężczyzn, 175 cm, i +180 cm:
- Eliminacje
- Półfinał: I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).
- Finał: rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne).

IV BLOK DEKORACJI: fitness mężczyzn, fitness kobiet, kulturystyka klasyczna mężczyzn: kat. 175 cm i +180 cm

- Kulturystyka klasyczna: kat. open + dekoracja
- Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2015: kulturystyka klasyczna(pierwsze dwójki z poszczególnych kategorii oraz byli reprezentanci Polski na ME lub MŚ). Kandydaci do reprezentacji na ME 2015 mogą mięć 2 kg nadwagi.

- Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w fitness kobiet i mężczyzn nie będą rozgrywane. Wszyscy kandydaci i kandydatki do reprezentacji muszą wystartować w Mistrzostwach Polski i one będą podstawą do wyłonienia reprezentacji.

MĘSKA SYLWETKA, kat. 174 cm i +178 cm:
- Eliminacje
- Półfinał: I runda (zwroty, porównania)
- Finał: II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie).

V BLOK DEKORACJI: męska sylwetka 174 cm i +178 cm
- Męska sylwetka: kat. open + dekoracja
- Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2015: męska sylwetka (pierwsze dwójki z poszczególnych kategorii oraz byli reprezentanci Polski na ME lub MŚ).

PRZERWA do godz. 15:00

KULTURYSTYKA MĘŻCZYZN NA WÓZKACH (prezentacja, pozy obowiązkowe, program dowolny,dekoracja)

FITNESS SYLWETKOWE KOBIET, kat. 163 cm i +168 cm:
- Eliminacje
- Półfinał: I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
- Finał: II runda (T-walking, ocena sylwetki)

VI BLOK DEKORACJI: fitness sylwetkowe kobiet 163 cm i +168 cm
- Fitness sylwetkowe kobiet: kat. open + dekoracja
- Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2015: fitness sylwetkowe kobiet (pierwsze dwójki z poszczególnych kategorii oraz byłe reprezentantki Polski na ME lub MŚ).

BIKINI FITNESS KOBIET, kat. 160 cm, 166 cm, +169 cm:
- Eliminacje
- Półfinał: I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
- Finał: II runda (T-walking + ocena sylwetki)

VII BLOK DEKORACJI: bikini fitness kobiet 160 cm, 166 cm i +169 cm
- Bikini fitness kobiet: kat. open + dekoracja
- Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2015: bikini fitness kobiet (pierwsze dwójki z poszczególnych kategorii oraz byłe reprezentantki Polski na ME lub MŚ).

KULTURYSTYKA MĘŻCZYZN, kat. 75 kg, 85 kg, 95 kg i +100 kg:
- Półfinał: I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe i porównania)
- Finał: rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)

VIII BLOK DEKORACJI: kulturystyka mężczyzn 75 kg, 85 kg, 95 kg i +100 kg
- Kulturystyka mężczyzn: kat. open + dekoracja
- Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2015: kulturystyka mężczyzn(pierwsze dwójki z poszczególnych kategorii oraz byli reprezentanci Polski na ME lub MŚ). Kandydaci do reprezentacji na ME 2015 mogą mięć 2 kg nadwagi.

Ogłoszenie wyników klasyfikacji drużynowej i wręczenie pucharów

OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW USTALONY ZOSTANIE PO WERYFIKACJI !!!
Ostateczny program zawodów przekazywany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym (głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także rozwieszany przy szatniach oraz widocznych miejscach na hali oraz hotelu sędziowskim.
Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po weryfikacji poinformować o nim zawodników swojego klubu.
Z uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać połączone, co wpływa na kolejność startu!!!

PUNKTACJA DRUŻYNOWA:
Do klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski w Fitness wliczane są wyniki: 1 zawodniczki w kobiecej sylwetce, 5 w bikini fitness, 4 w fitness sylwetkowym, 2 w fitness kobiet, 3 zawodników w męskiej sylwetce oraz 1 zawodnika w fitness mężczyzn.
Do punktacji drużynowej Mistrzostw Polski w Kulturystyce wliczane są wyniki 8 najlepszych zawodników w kulturystyce, 4 najlepszych zawodników w kulturystyce klasycznej oraz najlepszej pary.

NAGRODY:
Zawodnicy na I, II, III miejscach w kategoriach otrzymują medale, puchary i dyplomy. Zawodnicy zajmujący miejsca IV-VI w swojej kategorii otrzymują dyplomy. Zawodnik zajmujący I miejsce w kategorii OPEN otrzyma puchar. Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary oraz dyplomy.
KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

MEDIA
Mistrzostwa będą na żywo transmitowane w Internecie na następujących stronach internetowych:

www.sfd.pl
www.pzkfits.pl

Przedstawiciele mediów zwracają się o akredytację na Mistrzostwa do organizatora zawodów pana Jerzego Szymańskiego (e-mail: [email protected] ).

FITNESS EXPO:
Supernowoczesne i perfekcyjnie wyposażone pod kątem wystawienniczym obiekty Centrum Kongresowego Targów Kielce oraz ranga i popularność Mistrzostw Polski stwarzają niepowtarzalną okazję do zaprezentowania swojej oferty przez wystawców związanych z branżą fitness (sprzęt do treningu siłowego, odżywki i suplementy, artykuły spożywcze, ubiory treningowe, startowe i inne, sprzęt pomiarowy, maszyny do treningu aerobowego i wydolnościowego, akcesoria). Obecność dużej liczby kibiców stwarza też wyjątkowe możliwości do promowania artykułów i usług codziennego użytku (usługi bankowe, ubezpieczeniowe, telefonia, komunikacja, itd.). Bardzo wygodny dojazd (300 m od autostradowej obwodnicy Kielc) oraz nieograniczone możliwości parkingowe to kolejna atrakcja tej lokalizacji. Oferujemy bardzo przystępne ceny powierzchni wystawowej i wyposażenia stoisk. Komfort dojazdu i urządzania stoisk zapewniony na najwyższym światowym poziomie. Piękne architektonicznie, nowocześnie zaprojektowane i wyposażone obiekty zostały oddane do użytku 2 lata temu, nakładem 70 mln zł. Ten obiekt to nowe oblicze Polski, oblicze na miarę XXI wieku. Targi Kielce to obecnie drugie pod względem liczby wystawców centrum wystawienniczo-kongresowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak dogodnych warunków dla wystawców jeszcze w historii polskiej kulturystyki i fitness nie było. Nie może Was tam zabraknąć!
Filmik pokazujący te wspaniale obiekty można obejrzeć pod adresem:
http://www.targikielce.pl/index.html?k=centrum_kongresowe&s=index 
Szczegółowych informacji udziela Pan Jerzy Szymański: tel. 501 585 311; e-mail: [email protected]

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 100,– zł na rzecz Organizatora.

INFORMACJE:
Wszelkich informacji o zawodach udzielają:
biuro PZKFiTS Klub Sportowy „OLIMP” w Zabrzu
Telefon (022) 550 09 67 41 – 800 Zabrze, ul. Wolności 315
Fax (022) 550 09 68 tel. 501 585 311
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Zatwierdzam / Organizator
mgr inż. Andrzej Michalak / Jerzy Szymański
Wiceprezes PZKFiTS
dn. 27.03.2015 rZAŁACZNIK:
Limity wagi ciała zawodników w zależności od wzrostu:

Fitness mężczyzn:
do 170,0 cm: (wzrost – 100) + 1
170,1-175,0 cm: (wzrost – 100) + 2
175,1-180,0 cm: (wzrost – 100) + 3
180,1 – i więcej: (wzrost – 100) + 4

Kulturystyka klasyczna mężczyzn:
Wzrost (kategoria) do 168 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 0 [kg]
Wzrost (kategoria) do 171 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 2 [kg]
Wzrost (kategoria) do 175 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4 [kg]
Wzrost (kategoria) do 180 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 6 [kg]
Wzrost (kategoria) powyżej 180 cm:
Dla zawodników ze wzrostem od 180,1 cm do 190 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 8 [kg]
Dla zawodników ze wzrostem od 190,1 cm do 198 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 9 [kg]
Dla zawodników ze wzrostem powyżej 198 cm obowiązuje następujący limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 10 [kg]

STROJE I PROCEDURY:

- Fitness sylwetkowe: w obu rundach obowiązuje dowolne bikini i pantofle. Rodzaj materiału i kolory dowolne. Kostium może być ozdobiony ornamentami i kryształkami. Dół kostiumu zakrywa ½ pośladków. Maksymalną grubość podeszwy zwiększono do 1 cm, maksymalna wysokość szpilki – 12 cm.

- Fitness kobiet: wprowadzono zakaz używania pantofli typu „platformy” (na grubym koturnie). W rundach oceny sylwetki obowiązują takie same pantofle jak w fitness sylwetkowym i bikini fitness. Kostium może być ozdobiony ornamentami i kryształkami. Dół kostiumu zakrywa ½ pośladków oraz dolne podbrzusze. Maksymalna grubość podeszwy – 1 cm, maksymalna wysokość szpilki – 12 cm. Rodzaj materiału i kolory dowolne.

- Bikini fitness: Kostium może być ozdobiony ornamentami i kryształkami. Dół kostiumu zakrywa 1/3 pośladków oraz dolne podbrzusze. Stringi są niedozwolone. Należy prawidłowo wybrać dla siebie konkurencję:
- przy masywnym i jakościowo dopracowanym (głębokie odtłuszczenie) umięśnieniu właściwą konkurencją do startu będzie kobieca sylwetka.
- przy mniej masywnym, ale jakościowo dopracowanym (głębokie odtłuszczenie) umięśnieniu odpowiednie jest fitness sylwetkowe.
Pantofle: maksymalna grubość podeszwy – 1 cm, maksymalna wysokość szpilki – 12 cm. Rodzaj materiału i kolory dowolne.

- Kobieca sylwetka: Konkurencja dla najbardziej umięśnionych i jakościowo dotrenowanych kobiet, chociaż nie tak mocno jak w byłej kulturystyce kobiecej. Kostium może być ozdobiony ornamentami i kryształkami. Dół kostiumu zakrywa ½ pośladków. Zawodniczki startują bez obuwia i w 3 rundzie wykonują program dowolny (30 s).

- Fitness mężczyzn: Jako strój minimum w rundzie programów dowolnych mogą być same spodenki, ale muszą spełniać te same kryteria, co w rundzie oceny sylwetki (15 cm wysokości po bokach, czarne, matowe).

- Męska sylwetka: strój – spodenki surfingowe w dowolnym kolorze i kroju (ale nie obcisłe) o długości do środka stawu kolanowego (nie krócej). W obu rundach ocena sylwetki będzie prowadzona w czterech zwrotach.
Zawodnicy o zbyt masywnym lub zbyt dopracowanym (definicja) umięśnieniu mogą być sklasyfikowani na ostatnich miejscach. Średni stopień odtłuszczenia (nie tak głęboki jak w kulturystyce i wyraźna separacja (bruzdy pomiędzy grupami mięśniowymi), ale bez ostrej definicji i szczegółów w obrębie mięśni są właściwym sposobem przygotowania. Należy prawidłowo ocenić, czy umięśnienie i forma startowa jest odpowiednia do męskiej sylwetki czy może już do kulturystyki klasycznej.

- Kulturystyka klasyczna i ekstremalna: IFBB zmieniła zapis odnośnie stroju – teraz można startować w jednobarwnych spodenkach o dowolnym kolorze i teksturze (matowe, błyszczące, „mokre”). Szerokość paska na biodrach: minimum 1 cm, muszą zakrywać minimum ¾ pośladków.


Mistrzostwa Polski Kobiet, Mężczyzn i Par w Kulturystyce i Fitness – Targi Kielce
(Eliminacje do ME w Kulturystyce i Fitness oraz do ME Juniorów i Weteranów


(Regulaminu jeszcze nie widzę -wklei się tutaj ,jak będzie opublikowany.)


Do mistrzostw Polski został już tylko miesiąc-kto myśli o udziale w tej najbardziej prestiżowej imprezie w tym sporcie-wchodzi w decydująca fazę przygotowań

Wiele osób z forum ostro się przygotowuje,także wielu debiutantów marzy o starcie w tak prestiżowej imprezie,dającej szansę na udział w mistrzostwach Europy 2015.

Pewnie także niektórzy debiutanci odważą się skonfrontować z najlepszymi zawodnikamiw kraju i spróbuja taże dostać się do reprezentacji i wziąć udział w me.

Inny znany zawodnik-Piotr Piechowiak-przygotowuje się do obu zawodów juz od zeszłego sezonu-na MP pewnie wyjdzie w + 100 kg mając na względzie docelową forme na ME w kategorii do 100 kg
Także znany z ostatniego programu Tomek Słodkiewicz ostro robi forme ,pewnie także z myslą o ME-zawodnicy w kategorii do 90 kg będą mieli bardzo trudnego rywala do pokonania .
Ze znanych zawodników-Tomek Bobrowski(28 marca będzie program treningowy z forumowiczami i Tomkiem) będzie walczył o wejście do reprezentacji na mistrzostwa Europy i pewnie wystartuje także w mistrzostwach Polski-choć nie będize wtedy w optymalnej formie
Polski Arnold,Krzysztof Piekarz,czyli forumowy Znawca też w trakcie przygotowań:
Wystartuje znów w klasyku-limit ma 93 kg a dzis waży jeszcze 105 kg.

Inny znany forumowicz Uzi-czyli Piotr Łada tak sie na dziś prezentuje.
Człowiek ,który jest non stop w formie-Sebastian Szmyt też pokaże się w Kielcach-pewnie w kategorii do 85 kg:Sylwek Kaczmarek-19 latek-też powalczy-szykuje na ten dzień szczytową formę a tak wyglądał w ŻelistrzewieKto także startuje w Kielcach?

Czekamy na zdjęcia :)


Warto się zaprezentowć i juz powalczyć psychologicznie z konkurentami oraz dać sie poznać kibicom
Zmieniony przez - Banan w dniu 2015-03-31 14:27:40

Zmieniony przez - Banan w dniu 2015-03-31 14:27:58

Zmieniony przez - Banan w dniu 2015-03-31 14:28:14

Zmieniony przez - Banan w dniu 2015-03-31 14:28:37

Zmieniony przez - Banan w dniu 2015-03-31 14:28:55

Zmieniony przez - Banan w dniu 2015-03-31 14:30:10

Zmieniony przez - Banan w dniu 2015-03-31 14:31:15

Zmieniony przez - Banan w dniu 2015-04-01 11:59:03

Zmieniony przez - Banan w dniu 2015-04-19 00:11:35

Zmieniony przez - Banan w dniu 2015-04-19 14:56:31
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

PRZYSPIESZ SPALANIE TŁUSZCZU!

Nowa ulepszona formuła, zawierająca szereg specjalnie dobranych ekstraktów roślinnych, magnez oraz chrom oraz opatentowany związek CAPSIMAX®.

Sprawdź
...
Najnowsza odpowiedź. Aktualizacja:
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11398 Napisanych postów 72684 Wiek 37 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 958608
XXXIX Mistrzostwa Polski w kulturystyce i fitness, Kielce 18-19.04.2015.
Kulturystyka mężczyzn do 100 kg układy dowolne i dekoracja....
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 5 Napisanych postów 798 Wiek 40 lat Na forum 9 lat Przeczytanych tematów 5506
same konie. aż wstyd zdjęcie wstawić.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 10091 Napisanych postów 30424 Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 729009
Jak masz zamiar wziac udzial w MP to wstawiaj

Zmieniony przez - masti w dniu 2015-03-17 11:07:30
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 758 Napisanych postów 3052 Wiek 51 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 123177
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 184 Napisanych postów 8326 Wiek 35 lat Na forum 10 lat Przeczytanych tematów 40803
Wstawiam sie,dopingować swoją panią
innych tez
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 72 Napisanych postów 233 Wiek 29 lat Na forum 9 lat Przeczytanych tematów 32966
Zobaczymy jaka padnie kategoria...
Dziękuje :)

Lecimy Panowie , dobra zabawa i radość z bycia lepszym,zdrowym i w swoim gronie...
W tym roku właśnie o to mi chodzi....
Medale i miejsca.... to tylko miły dodatek :)

Wszystkim dużo ZDROWIA , żeby formy były kosmiczne!
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 10091 Napisanych postów 30424 Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 729009
I o to chodzi-startujemy bez parcia na wyniki ale w max dobrej formie-i będzie dobrze !

Ania-świetnie!
Pewnie i na ME sie przymierzysz?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 74 Napisanych postów 1072 Na forum 11 lat Przeczytanych tematów 28560
Dziękuję Masti
Mam chęć na ME ale zobaczymy jak to będzie... Kosztowne hobby... W tym roku startujemy oboje ja i mój RedAlert Mam nadzieję, że to będzie dobry rok dla nas

Zmieniony przez - Ania B. w dniu 2015-03-17 22:49:43
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 10091 Napisanych postów 30424 Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 729009
Uzi zaczyna robić coraz lepszą ,swoja słynną rzeźbe i klasyczna sylwetkę:ciekawe w jakiej kategorii sie zaprezentuje?
Piotrek Piechowiak także progres i to przy wysokiej wadze-pewnie ok 110 kg


...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 67 Wiek 36 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 331
Witam,

Chciałbym być na widowni w Kielcach w dniach 18-19, jakie są warunki do spełnienia? wstęp wolny? jak to wszystko odbywa się?

Z góry dzieki z pomoc.

Pozdrawiam
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 10091 Napisanych postów 30424 Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 729009
Śmiało przybywaj-to taka polska Mr Olympia-po prostu nie wypada byc.

Za kilkanaście lat bedzie to historia,która bedziesz mógł jako bezpośredni świadek opowiadać.
Może pokaże się tam przyszły Mr Olympia?

Bilety na eliminacje pewnie ok 10 zł,na finały pewnie drożej -ok 20-30 zł ale na miejscu można dostać tyle gratisów i wypróbować tyle supli gratis,porobić sobie zdjęcia z kulturystami-wiec- na pewno warto być


Zmieniony przez - masti w dniu 2015-03-19 11:35:35
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

VI Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Kulturystyce i Fitness – Bytów 2015

Następny temat

Mistrzostwa Śląska w kulturystyce i fitness 11-12 kwietnia 2015 Częstochowa - REGULAMIN

forma lato