SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

CARBO, GAINER, BULK, BIAŁKO - istota brania

temat działu:

Odżywki i suplementy

słowa kluczowe: , , , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 29943

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 13 Napisanych postów 1863 Wiek 36 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 15456
CARBO, GAINER, BULK, BIAŁKO - istota brania

Sądząc po liczbie postów typu "jak kupie gainera xxx to ile mi pójdzie masy?" większość 'świeżych' nie zdaje sobie sprawy po co w ogóle sie kupuje powyższe odżywki.

Istota brania odżywek jest bardzo prosta - kupujemy je aby uzupełnić braki w tzw. DIECIE
Niektórzy myślą, że kupią 3kg białka xxx i pójdzie im kilka kg masy a nawet nie wiedzą jaką rolę białko odgrywa w ich odżywianiu.

Istota jest natępująca:

Krok 1. Układamy sobie DIETE (mnówsto tematów o tym jest na forum, dział odżywianie, wyszukiwarka, m.in. bardzo dobry temat: https://www.sfd.pl/temat173140/ )
Krok 2. Po ułożeniu diety i wyliczeniu ile potrzebujemy kalorii oraz poszczególnych skłdników (białko, ww, tłuszcze) obliczamy ile z tego dostarczamy z pożywienia.
np. dziennie potrzebujemy 160g białka 500 węgli oraz 80 tłuszczy więc obliczamy sobie że z jedzenia np dostarczamy 120g białka 350węgli oraz 70 tłuszczy. Więc brakuje nam 40g b 150ww i 10 tł. ABY UZUPEŁNIĆ TEN BRAK ZAKUPUJEMY ODPOWIEDNIĄ ODŻYWKĘ!!!

W tym przypadku jest to gainer xxx (~ 75g węgli + 20białka 5tłuszczy) więc uzupełniamy zapotrzebowanie dwiema porcjami 100gramowymi gainera xxx i mamy uzupełnioną diete w 100% bo dostarczyliśmy 150 węgli 40białka i 10tł więc wyszło nam dzienne zapotrzebowanie które wyliczyliśmy wcześniej.

Każda odżywka ma sie do tego tak samo - czego nam brakuje w diecie to dokupujemy to co jest nam potrzebne (patrzymy na składy odżywek)
Branie np. białka na zasadzie brania 3razy dziennie (bez diety) nie ma najmniejszego sensu. Odżywki dobieramy pod kątem diety a nie tak sobie żeby nabrać masy.

Jak już było to wy.***.ać albo poprawić
pozdro


Wikipedia (http://pl.wikipedia.org/wiki/Białko):


Białka - wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln) biopolimery a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się w specjalnych organellach komórkowych zwanych rybosomami.

Zazwyczaj liczba reszt aminokwasowych pojedynczego łańcucha polipeptydowego białka jest większa niż 100, a cała cząsteczka może być zbudowana z wielu łańcuchów polipeptydowych (podjednostek).

Głównymi pierwiastkami wchodzącymi w skład białek są C, O, H, N, S, także P oraz niekiedy kationy metali Mn2+, Zn2+, Mg2+, Fe2+, Cu2+, Co2+ i inne.

Skład ten nie pokrywa się ze składem aminokwasów. Wynika to stąd, że większość białek (są to tzw. białka złożone lub proteidy) ma dołączone do reszt aminokwasowych różne inne cząsteczki. Regułą jest przyłączanie cukrów, a ponadto kowalencyjnie lub za pomocą wiązań wodorowych dołączane może być wiele różnych związków organicznych pełniących funkcje koenzymów oraz jony metali.


Budowa białek
Zsyntetyzowany w komórce łańcuch białkowy przypomina unoszącą się swobodnie w roztworze "nitkę", która może przyjąć dowolny kształt (w biofizyce nazywa się to kłębkiem statystycznym), ale ulega procesowi tzw. zwijania białka (ang. protein folding) tworząc mniej lub bardziej sztywną strukturę przestrzenną, zwaną strukturą lub konformacja białka "natywną". Tylko cząsteczki, które uległy zwinięciu do takiej struktury, mogą pełnić właściwą danemu białku rolę biochemiczną.

Ze względu na skalę przestrzenną pełną strukturę białka można opisać na czterech poziomach:

Struktura pierwszorzędowa białka, zwana również strukturą pierwotną - jest określona przez sekwencję (kolejność) aminokwasów w łańcuchu białkowym
Struktura drugorzędowa białka - są to lokalne struktury powstające w wyniku tworzenia się wiązań wodorowych pomiędzy tlenem grupy >C=O, a wodorem grupy -NH, dwóch niezbyt odległych od siebie w łańcuchu wiązań peptydowych. Do struktur drugorzędowych zalicza się:
helisę - gł. helisę alfa (ang. α helix)
beta nici tworzące "pofałdowane kartki" (ang. β sheet)
beta zakręt (ang. turn)
Struktura trzeciorzędowa białka - Wzajemne położenie elementów struktury drugorzędowej stabilizowane przez oddziaływania reszt aminokwasowych oraz tworzenie mostków dwusiarczkowych -S-S-, powstających pomiędzy dwiema resztami cysteiny, dwoma resztami metioniny lub też jeden metioniny drugi zaś cysteiny w łańcuchu.
Struktura czwartorzędowa białka - przestrzenna budowa białka zbudowanego z kilku łańcuchów polipeptydowych oraz zawierającego w swojej budowie jakąś część nie będąca częścią białka (np.: cukier lub barwnik) - np: hemoglobina może przybierać czwartorzędową budowę białka, gdyż poza kilkoma łańcuchami polipeptydowymi posiada jeszcze barwnik - hem.
Według najnowszej klasyfikacji białka mają tylko trzy rzędy budowy, trzeciorzędowa odpowiada trzeciorzędowej i czwartorzędowej razem według starej klasyfikacji. Powodem zmiany były trudności w klasyfikacji struktur niektórych białek oraz brak czwartorzędowowej innych. Dopuszcza się stosowanie obu klasyfikacji w okresie przejściowym.


Właściwości fizykochemiczne
Białka nie posiadają charakterystycznej dla siebie temperatury topnienia. Przy ogrzewaniu w roztworze, a tym bardziej w stanie stałym, ulegają, powyżej pewnej temperatury, nieodwracalnej denaturacji (ścinanie się włókien białka) - zmianie struktury, która czyni białko nieaktywnym biologicznie (codziennym przykładem takiej denaturacji jest smażenie lub gotowanie jajka). Jest to spowodowane nieodwracalnym utraceniem trzeciorzędowej lub czwartorzędowej budowy białka. Z tej przyczyny dla otrzymania "suchej", ale niezdenaturowanej próbki danego białka, stosuje się metodę liofilizacji, czyli odparowywania wody lub innych rozpuszczalników z zamrożonej próbki pod zmniejszonym ciśnieniem. Denaturacja białek może również zachodzić pod wpływem soli metali ciężkich, mocnych kwasów i zasad, niskocząsteczkowych alkoholi, aldehydów oraz napromienieniowania. Denaturacja jest na ogół nieodwracalna - wyjątek stanowią proste białka, które mogą ulegać także procesowi odwrotnemu, tzw. renaturacji - po usunięciu czynnika, który tę denaturację wywołał.

Białka są na ogół rozpuszczalne w wodzie. Do białek nierozpuszczalnych w wodzie należą tzw. białka fibrylarne, występujące w skórze, ścięgnach, włosach (kolagen, keratyna) lub mięśniach (miozyna). Niektóre z białek mogą rozpuszczać się w rozcieńczonych kwasach lub zasadach, jeszcze inne w rozpuszczalnikach organicznych. Na rozpuszczalność białek ma wpływ stężenie soli nieorganicznych w roztworze, przy czym małe stężenie soli wpływa dodatnio na rozpuszczalność białek. Jednak przy większym stężeniu następuje uszkodzenie otoczki solwatacyjnej, co powoduje wypadanie białek z roztworu. Proces ten nie narusza struktury białka, więc jest odwracalny. Nosi też nazwę "wysalanie białek".

Białka posiadają zdolność wiązania cząsteczek wody. Efekt ten nazywamy hydratacją. Nawet po otrzymaniu próbki "suchego" białka zawiera ona związane cząsteczki wody.

Białka, ze względu na obecność grupy NH2 oraz COOH mają dwojaki charakter - w zależności od pH roztworu będą zachowywały się jak kwasy (w roztworze zasadowym) lub jak zasady (w roztworze kwaśnym). Dzięki temu białka mogą pełnić rolę bufora stabilizującego pH, np. krwi. Różnica pH nie może być jednak znaczna, gdyż białko może ulec denaturacji.

Białka odgrywają zasadniczą rolę we wszystkich procesach biologicznych. Biorą udział w katalizowaniu wielu przemian w układach biologicznych (enzymy są białkami), uczestniczą w transporcie wielu małych cząsteczek i jonów (np. 1 cząsteczka hemoglobiny przenosząca 4 cząsteczki tlenu), służą jako ochrona immunologiczna(przeciwciała) oraz biorą udział w przekazywaniu impulsów nerwowych (białka receptorowe). Istotna rolą białka jest też jego funkcja mechaniczno strukturalna. Wszystkie białka zbudowane są z aminokwasów. Niektóre białka zawierają nietypowe, rzadko spotykane aminokwasy, które uzupełniają ich podstawowy zestaw. Wiele aminokwasów ( zazwyczaj ponad 100) połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi tworzy łańcuch polipeptydowy, w którym można wyróżnić dwa odmienne końce. Na jednym końcu łańcucha znajduje się niezablokowana grupa aminowa (tzw. N-koniec), na drugim niezablokowane grupa karboksylowa (C-koniec).


Podział białek

Porównanie kształtu i wielkości kilku białek. Od lewej: Przeciwciało (IgG), Hemoglobina, Insulina, kinaza AK1, ligaza glutaminy.Ze względu na budowę i skład, dzielimy białka na proste i złożone.
Białka proste zbudowane są wyłącznie z aminokwasów. Dzielimy je na następujące grupy:

protaminy - posiadają charakter silnie zasadowy, charakteryzują się dużą zawartością argininy oraz brakiem aminokwasów zawierających siarkę. Są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Najbardziej znanymi protaminami są: klupeina, salmina, cyprynina, ezocyna, gallina.
histony - podobnie jak protaminy posiadają silny charakter zasadowy i są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Są składnikami jąder komórkowych (w połączeniu z kwasem dezoksyrybonukleinowym), czyli są obecne także w erytroblastach. W ich skład wchodzi duża ilość takich aminokwasów jak lizyna i arginina.
albuminy - są to białka obojętne, spełniające szereg ważnych funkcji biologicznych: są enzymami, hormonami i innymi biologicznie czynnymi związkami. Są dobrze rozpuszczalne w wodzie i rozcieńczonych roztworach soli, łatwo ulegają koagulacji. Znajdują się w tkance mięśniowej, osoczu krwi i mleku.
globuliny -w ich skład wchodzą wszystkie aminokwasy białkowe, z tym że kwas asparaginowy i kwas glutaminowy w znaczniejszych ilościach, w odróżnieniu od albumin są źle rozpuszczalne w wodzie, dobrze w rozcieńczonych roztworach soli; posiadają podobne właściwości do nich. Występują w dużych ilościach w płynach ustrojowych i tkance mięśniowej.
prolaminy - są to typowe białka roślinne, występują w nasionach. Charakterystyczną właściwością jest zdolność rozpuszczania się w 70% etanolu.
gluteliny - podobnie jak prolaminy - są to typowe białka roślinne; posiadają zdolność rozpuszczania się w rozcieńczonych kwasach i zasadach.
skleroproteiny -białka charakteryzujące się dużą zawartością cysteiny i aminokwasów zasadowych oraz kolagenu i elastyny, odznaczają się dużą zawartością proliny i hydroksyproliny, nie rozpuszczalne w wodzie i rozcieńczonych roztworach soli. Są to typowe białka o budowie włóknistej, dzięki temu pełnią funkcje podporowe. Do tej grupy białek należy keratyna.
Białka złożone:

chromoproteiny - złożone z białek prostych i grupy prostetycznej - barwnika. Należą tu hemoproteidy (hemoglobina, mioglobina, cytochromy, katalaza, peroksydaza) zawierające układ hemowy oraz flawoproteidy.
fosfoproteiny - zawierają około 1% fosforu w postaci reszt kwasu fosforowego. Do tych białek należą: kazeina mleka, witelina żółtka jaj, ichtulina ikry ryb.
nukleoproteiny - składają się z białek zasadowych i kwasów nukleinowych. Rybonukleoproteidy są zlokalizowane przede wszystkim w cytoplazmie: w rybosomach, mikrosomach i mitochondriach, w niewielkich ilościach także w jądrach komórkowych, a poza jądrem tylko w mitochondriach. Wirusy są zbudowane prawie wyłącznie z nukleoproteidów.
lipidoproteiny - połączenia białek z tłuszczami prostymi lub złożonymi, np. sterydami, kwasami tłuszczowymi. Lipoproteidy są nośnikami cholesterolu (LDL, HDL, VLDL). Wchodzą na przykład w skład błony komórkowej.
glikoproteiny - ich grupę prostetyczną stanowią cukry, należą tu m.in. mukopolisacharydy (ślina). Glikoproteidy występują też w substancji ocznej i płynie torebek stawowych.
metaloproteiny - zawierają jako grupę prostetyczną atomy metalu (miedź, cynk, żelazo, wapń, magnez, molibden, kobalt). Atomy metalu stanowią grupę czynną wielu enzymów.

Funkcja białek
Białka mają następujące funkcje:

kataliza enzymatyczna - od uwadniania dwutlenku węgla do replikacji chromosomów,
transport i magazynowanie - hemoglobina, transferyna, ferrytyna,
kontrola przenikalności błon - regulacja stężenia metabolitów w komórce,
ruch uporządkowany - np. skurcz mięśnia, aktyna i miozyna,
wytwarzanie i przekazywanie impulsów nerwowych,
bufory,
kontrola wzrostu i różnicowania,
immunologiczna,
budulcowa, strukturalna.
przyleganie komórek (np. kadheryny)
regulatorowa - reguluje przebieg procesów biochemicznych

Zmieniony przez - MaTEO w dniu 2007-06-11 16:52:40
1
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

100% CZYSTY HYDROLIZAT KOLAGENU

Kolagen SFD PURE GOLD dedykowany osobom dbającym o zdrowy wygląd skóry, a także osobom uprawiającym sport, po kontuzjach sportowych.

Sprawdź
...
Najnowsza odpowiedź. Aktualizacja:
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 9 Napisanych postów 1250 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 12689
nie zgadzam się co do carbo
owszem ktoś kto chodzi tylko na siłownie i nie uprawia żadnych innych sportów
to suplementacja carbo i izotonikami jest zbyteczna.
Mi (jak i wielu innym osobom)bardzo służy.Prócz siłowni ćwicze kick boxing, pływanie i bieganie.
I nie wyobrażam sobie na chwile obecną po ciężkim treningu na basenie odrazu zjeść posiłek chyba nie musze tłumaczyć z jakich względów


pozdro
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 872 Wiek 34 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 33000
Przydatny moze byc także ten link https://www.sfd.pl/topic.asp?whichpage=1&topic_id=89657&x
dobra robota, moze wreszcie skoncza sie te d****ne posty co wybrac carbo, gainer czy białko?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 67 Napisanych postów 10282 Wiek 38 lat Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 52628
tak sie skoncza jak posty o testosterolu i kreatynie
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 13 Napisanych postów 1522 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 18418
Branie np. białka na zasadzie brania 3razy dziennie (bez diety) nie ma najmniejszego sensu

A załozysz sie???

A jak np ktoś ma szybką przemiane i nei dostarcza tyle kalori co trzeba to gainer mu może pomóc choć nie tak jak z dietą
Znam takich ludzi co robią tak jak napisałeś i powiem tyle że duzo im to pomogło

życie masz do ostatnich chwil więc walcz do ostatniej kropli krwi

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 13 Napisanych postów 1863 Wiek 36 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 15456
jak już inwestować w siebie to z głową
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 15 Napisanych postów 4590 Wiek 40 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 40065
ja jestem zwolennikiem kupowania carbo i białka, w razie potrzeby miesania w odpowidnich dawkch. Zawsze można sobie zrobić bulka albo gainera.

Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 57 Napisanych postów 7171 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 74292
odswiezambo coraz wiecej takich pytan sie pojawia


ps.przy okazji:sog
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 13 Napisanych postów 1863 Wiek 36 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 15456
Soga już odbiłem czarnuchu

Wasal widze że abona sobie załatwiłeś
no to sog
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 11102 Napisanych postów 51188 Wiek 30 lat Na forum 23 lat Przeczytanych tematów 57816
sog
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 107 Napisanych postów 25330 Wiek 34 lat Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 182786
Dobry temat Sog
Pozdro

"Mniejsi i więksi,równi i równiejsi,jedni używają mózgu drudzy używają
mięśni,lub obu jednocześnie,Ci są tu najlepsi bezsprzecznie,a i tak nie żyją wiecznie ... "

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Biniu Moderator
Ekspert
Szacuny 250 Napisanych postów 41358 Wiek 51 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 126209
DaroNigga

ps.przy okazji:sog


Soga już odbiłem czarnuchu

????
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Jaka kreatyna?

Następny temat

Dibencozide B-Complex

Obnizka