Beta-mimetyki to substancje oddziałujące na receptory β1, β2 oraz β3. Każdy związek ma indywidualną charakterystykę oraz siłę działania w stosunku do różnych rodzajów receptorów. Receptory są rozmieszczone w różnych komórkach. Fizjologicznie na receptory β1, β2 oraz β3 oddziałuje adrenalina (epinefryna) oraz noradrenalina (norepinefryna).

Receptor jest rodzajem „zamka”. W normalnych warunkach „kluczem” są właśnie naturalnie występujące w organizmie substancje. Salbutamol jest jednym z beta-mimetyków stosowanych w np. astmie, często jest też nadużywany przez zdrowych sportowców. Na igrzyskach olimpijskich w latach 2000-2010 r. od 4.2 do 7% sportowców cierpiało na astmę, stosowało np. beta-mimetyki i zdobyło od 7 do 15% wszystkich medali. Legalnie. W latach 2002-2008 90% „astmatyków” sięgało po salbutamol - był legalny bez przekroczenia progu ilości metabolitów w moczu wynoszącego 1000 ng/ml (obecnie obowiązują takie same limity). Komentarz zbędny, niech każdy sam wyciągnie właściwe wnioski.

Naukowcy sprawdzali, jak salbutamol wpływa na moc i redukcję tłuszczu. Przez 4 tygodnie 14 kobiet stosowało 12 mg salbutamolu dziennie lub placebo. Placebo (żelatyna) i salbutamol (nazwa handlowa Salbumol, 2 mg tabletka, Glaxo-Wellcome Laboratory, Paryż, Francja) zostały zapakowane w identyczne kapsułki (2 porcje salbutamolu w każdej kapsułce). Panie otrzymywały trzy kapsułki dziennie zawierające placebo lub salbutamolu. W każdej kapsułce znajdowały się 4 mg salbutamolu (2 porcje) lub placebo. Przyjmowały jedną kapsułkę o 8 rano, jedną o 12:00 i jedną o 17:00, a więc 12 mg salbutamolu dziennie. Próby do wyczerpania przeprowadzono w ostatnim dniu stosowania beta-mimetyka po ostatnim przyjęciu placebo lub salbutamolu (4 mg).

W dniu eksperymentu panie zgłosiły się do laboratorium o 8:30-9:30 rano, dwie godziny po przyjęciu kapsułki zawierającej placebo lub salbutamol (4 mg) i godzinę po spożyciu małego posiłku, który był identyczny w każdej próbie. Spójność dietetyczna (około 500 kcal) została potwierdzona przez zgłaszane zapisy diety i pytania przed każdą próbą. Po wprowadzeniu cewnika do powierzchownej żyły przedramienia (9:00-10:00 rano) panie rozgrzewały się lekkimi ćwiczeniami na rowerze. Prowadzono dokładny zapis intensywności trwania rozgrzewki w pierwszej próbie (około dwóch minut), który był identyczny dla wszystkich prób i nie był uważany za część całkowitego czasu ćwiczeń. Następnie panie odpoczywały i o 9:30-10:30 rano wykonały 30-sekundowy test mocy beztlenowej Wingate. Próbki krwi pobierano w spoczynku, na końcu testu Wingate i po 5, 10 i 15 minutach regeneracji.

Wnioski i komentarz

Salbutamol zwiększył maksymalną moc o ~8.9% u osób wytrenowanych i o ~9.2% u niewytrenowanych, znacząco skrócił czas potrzebny do osiągnięcia szczytowej mocy oraz wpłynął na średnią moc. Nie odnotowano wpływu na masę mięśni i tkanki tłuszczowej, gdyż po pierwsze, dawka beta-mimetyka była za mała, a po drugie, nie wprowadzono zmian w diecie.

Beta-mimetyki nie są „cudownymi pigułkami na odchudzanie”. Nadal trzeba ciężko trenować i stosować odpowiednią dietę redukcyjną. Doraźnie beta-mimetyki zwiększają moc i skracają czas potrzebny do osiągnięcia szczytowej mocy.

Referencje:

B Le Panse, A Arlettaz, H Portier, A‐M Lecoq, J De Ceaurriz, and K Collomp „Short term salbutamol ingestion and supramaximal exercise in healthy women” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2564312/

Komentarze (1)
lodzianin1

Tylko po co to aż na tyle dzielić, jak bym brał dawkę po południu pewnie było by po spaniu

5