Badanie miało na celu ustalenie, czy leczenie sterydem anaboliczno-androgennym zwiększa wydajność biegową u szczurów, zwiększając ich wydolność w trakcie testu biegowego. Van Zyl CG i wsp. użyli grupy 40 szczurów Long-Evans.

bieganie

Szczury losowo podzielono na:

  • grupę kontrolną,
  • grupę ćwiczącą (w klatkach na specjalnie zaprojektowanych kołach do biegania, w których szczury mogły biegać, gdy tylko chciały).

Po 4 tygodniach treningu (lub nieaktywności – w grupie kontrolnej) obie grupy podzielono na:

  • grupy otrzymujące 0,5 mg durabolinu (fenylopropionian nandrolonu) domięśniowo, co drugi dzień,
  • grupy otrzymujące 0,5 mg soli fizjologicznej co drugi dzień.

Po 8 tygodniach trenujące szczury przebiegały rutynowo podobne dystanse (niezależnie, czy podawano im placebo czy NPP). Jednak, gdy szczury zmuszono do biegu, te otrzymujące steryd anaboliczno-androgenny wykazywały 41% większą wytrzymałość, w porównaniu z wytrenowanymi szczurami otrzymującymi sól fizjologiczną (placebo). Wytrzymałość biegowa nie zwiększyła się u nieaktywnych fizycznie szczurów otrzymujących steryd anaboliczno-androgenny. Po 4 tygodniach treningu maksymalna prędkość sprintu wzrosła o 29% u wytrenowanych szczurów. Nie było dalszego wzrostu maksymalnej prędkości sprintu po dodatkowym 4-tygodniowym treningu i podawaniu NPP lub soli fizjologicznej.

Wnioski

Trenując spontanicznie, szczury otrzymujące NPP zwiększyły wytrzymałość biegową, w porównaniu z trenującymi w podobny sposób szczurami otrzymującymi placebo (sól fizjologiczną), pomimo podobnej odległości treningu dobrowolnego i zdolności oksydacyjnej mięśni szkieletowych między dwiema grupami. Mechanizm, dzięki któremu szczury otrzymujące fenylopropionian nandrolonu miały przewagę, nie został zidentyfikowany (najprawdopodobniej naukowcy nie wzięli pod uwagę tego, co udowodniono w innych badaniach (np. Gascón A. i wsp.), iż nandrolon ma wpływ na hemoglobinę i hematokryt, dzięki czemu transport tlenu do mięśni jest zwiększony, rośnie moc i wydolność).

Referencje:

Van Zyl CG, Noakes TD, Lambert MI. „Anabolic-androgenic steroid increases running endurance in rats.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8531609

Gascón A1, Belvis JJ, Berisa F, Iglesias E, Estopiñán V, Teruel JL  „Nandrolone decanoate is a good alternative for the treatment of anemia in elderly male patients on hemodialysis” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10518249