Hamilton-Reeves JM i wsp. [1] przeprowadzili meta-analizę, aby ustalić, czy izoflawony wywierają działanie estrogenopodobne u mężczyzn, poprzez obniżenie stężenia biologicznie dostępnego testosteronu. Badano wpływ białka sojowego lub izoflawonu na testosteron, SHBG, wolny testosteron i wskaźnik androgenowy (FAI) u mężczyzn.

Bazy danych PubMed i CAB Abstracts zostały przeszukane do 1 lipca 2008 r. przy użyciu kontrolowanego słownictwa specyficznego dla baz danych, takich jak: soja, izoflawony, genisteina, fitoestrogeny, androgen, testosteron i SHBG. Badania recenzowane, opublikowane w języku angielskim, wybrano, gdy dorośli mężczyźni spożywali żywność sojową, izolowane białko sojowe lub ekstrakty izoflawonu (z soi lub czerwonej koniczyny) i [2] oceniono stężenie testosteronu, stężenie SHBG, stężenie wolnego testosteronu lub obliczony wskaźnik FAI . Dane zostały wyodrębnione przez dwóch niezależnych recenzentów.

Przeanalizowano piętnaście badań kontrolowanych placebo, z wartościami początkowymi i końcowymi. Ponadto 32 raporty z udziałem 36 grup terapeutycznych zostały ocenione w prostszych modelach w celu ustalenia wyników.

Wyniki

http://www.ergo-log.com/plaatjes/soytest.gif

Grafika: wpływ białka sojowego lub ekstraktów izoflawonu (z soi lub czerwonej koniczyny) na stężenie testosteronu.

Nie wykryto znaczącego wpływu spożycia białka sojowego lub izoflawonu na stężenie testosteronu, stężenie SHBG, wolny testosteron lub wskaźnik FAI, niezależnie od modelu statystycznego.

Wnioski

Wyniki tej meta-analizy sugerują, że ani żywność sojowa ani suplementy izoflawonów nie zmieniają stężenia biodostępnego testosteronu u mężczyzn.

Komentarz: uzyskane wyniki świadczą o tym, iż białko sojowe nie jest szkodliwe dla stężenia testosteronu u mężczyzn. Cóż, pewnie wynik eksperymentu zależy też od dawki białka sojowego, produktów sojowych lub też samych wyizolowanych izoflawonów. 

Warto jednak pamiętać, iż wg skali DIAAS, białko sojowe ustępuje WPC i WPI.

Referencje:

Hamilton-Reeves JM1, Vazquez G, Duval SJ, Phipps WR, Kurzer MS, Messina MJ. „Clinical studies show no effects of soy protein or isoflavones on reproductive hormones in men: results of a meta-analysis.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19524224

Amy J. Hektor i WSP “Whey Protein Supplementation Preserves Postprandial Myofibrillar Protein Synthesis during Short-Term Energy Restriction in Overweight and Obese Adults” http://jn.nutrition.org/content/145/2/246.long

Schaafsma G1 “The protein digestibility-corrected amino acid score”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10867064