Wcześniejsze badania wykazały korzystny wpływ regularnych ćwiczeń siłowych w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy typu 2. Naukowcy chcieli się dowiedzieć, czy pojedynczy trening też może przynosić korzyści zdrowotne.

Przegląd badań naukowych

Aby wyjaśnić, jak trening wpływa na czynniki ryzyka metabolicznego, naukowcy dokonali przeglądu literatury. Szukali danych o tym, jaki wpływ ma pojedyncza sesja ćwiczeń siłowych, na kardiometaboliczne czynniki ryzyka w cukrzycy typu 2. Przeszukiwano bazy danych w celu ustalenia, jaki wpływ mają ćwiczenia siłowe na stężenie glukozy i insuliny oraz ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u osób chorych na cukrzycę. Zidentyfikowano i przeanalizowano czternaście raportów w celu sformułowania opartych na dowodach zaleceń dotyczących przepisywania ćwiczeń oporowych.

trening aktywność fizyczna

Wyniki

  • stężenia glukozy i insuliny spadają po sesji siłowej, a efekty utrzymują się do 24 h (glukoza) i do 18 h (insulina),
  • trening siłowy może przewyższać aerobowy w kontekście obniżania ciśnienia krwi, z efektami utrzymującymi się nawet do 24 godzin,
  • ćwiczenia oporowe prowadzone po posiłku, ale nie przed, mogą być bardziej skuteczne w obniżaniu poziomu glukozy, insuliny i triacylogliceroli (tłuszczów).

Wnioski

Nawet pojedynczy trening może poprawiać markery kardiometaboliczne u osób z cukrzycą.

Komentarz

Ewentualne leczenie cukrzycy (typu II) powinno obejmować zmiany w diecie, w aktywności fizycznej i podawanie farmakologii, co jest ostatecznością. W XXI wieku lansuje się inną kolejność tj. najpierw np. metformina, dalej inhibitory transportera sodowo-glukozowego 2 – SGLT-2, analogi GLP-1, w końcu insulina, a dopiero później trening, a na końcu dieta.

Większość efektów zależy od diety, trening jest istotny, ale bez zmiany nawyków żywieniowych przyniesie ograniczone rezultaty. Farmakologia przynosi pewne efekty, ale będzie nieskuteczna, jeśli nie dokonamy ważnych zmian w swoim życiu. Trzeba leczyć przyczyny, a nie tylko skutki choroby.

WPŁYWA NA UTRZYMANIE PRAWIDŁOWEGO POZIOM CUKRU WE KRWI

Referencje, badania, literatura:

Elise C.Brown i in. Effects of single bout resistance exercise on glucose levels, insulin action, and cardiovascular risk in type 2 diabetes: A narrative review https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1056872720303664

Komentarze (1)
M-ka

Pierwotną przyczyną jest ślepa wiara w pseudomedyczne i pseudonaukowe autorytety, lansujące farmakologię dla własnych korzyści, czyli głupota. A na głupotę nie ma lekarstwa... W tym sensie epidemia cukrzycy sprzyja selekcji naturalnej i nie należy się przejmować takimi ludźmi, chyba że są to jeszcze dzieci, które nie zdążyły poznać prawdy i są sterowane przez głupich dorosłych.

0