Cóż, jeśli chcesz wiedzieć w największym skrócie: otyłość powiązano z różnorakimi rodzajami nowotworów. Przykładowo pacjentki z rakiem piersi miały 45% więcej tłuszczu wisceralnego, w porównaniu do grupy kontrolnej. Ponadto istnieją duże wątpliwości odnośnie substancji, np. karmelu czy cukru, zawartych w wielu popularnych napojach.

Każda dodatkowa porcja sacharozy lub syropu glukozowo-fruktozowego sprzyja przyrostowi wagi ciała, a nadwaga i otyłość bardzo często wpływają niekorzystnie na procesy metaboliczne. Na dodatek istnieją silne przesłanki, iż napoje w rodzaju cola mają wpływ na kancerogenezę.

W jednym z badań sprawdzano, jak coca-cola podawana szczurom wpłynie na ich rozwój.

Testy przeprowadzono na szczurach (samcach i samicach):

  • narażonych na kontakt od okresu zarodkowego lub 7 tygodnia życia,
  • narażonych na kontakt od 30, 39 lub 55  tygodnia życia. 

Ogółem projekt obejmował 1999 szczurów. Zebrano dane na temat spożycia płynów i paszy, masy ciała i przeżycia. Zwierzęta obserwowano aż do śmierci spontanicznej i poddano pełnej sekcji.

Wyniki wskazują na:

  • wzrost masy ciała u wszystkich zwierząt, którym podawano colę,
  • statystycznie istotny wzrost częstości występowania złośliwych guzów sutka u samic,
  • statystycznie istotny wzrost częstości występowania egzokrynnych nowotworów trzustki (notabene sam wzrost masy ciała skorelowano z występowaniem raka trzustki); egzokrynny =  dotyczący gruczołów zewnątrzwydzielniczych lub substancji przez nie wydzielanych. Gruczoły  zewnątrzwydzielnicze są narządami, które wydzielają substancje na zewnątrz, bezpośrednio lub poprzez kanał (przewód), w przeciwieństwie do innych gruczołów (gruczołów wewnątrzwydzielniczych, tj. endokrynnych), które wydzielają substancje do krwiobiegu,
  • zwiększoną częstość występowania, choć nieistotną statystycznie, nowotworu złośliwego wysp trzustkowych Langerhansa u samic, który występuje bardzo rzadko.

Na podstawie wyników tego badania należy unikać spożywania coli i podobnych do niej napojów.

Uwaga: oczywiście to wcale nie znaczy, że spożycie od czasu do czasu napoju w rodzaju coli spowoduje raka. Alkohol jest kancerogenem pierwszej klasy o doskonale udowodnionym działaniu, ale … rozwijanie się zmian nowotworowych u osób regularnie sięgających po alkohol czasem zajmuje lata. Pewne osoby są genetycznie predestynowane do choroby, z kolei inne mogą o wiele dłużej żyć, mimo ekspozycji na szkodliwe czynniki, takie jak słodzone napoje. To samo dotyczy palenia tytoniu. Poza tym ostrzegam przed badaniami naukowców opłacanych przez koncerny, jak dr Katzmarzyk, który jest konsultantem i współpracownikiem firmy produkujące tego typu napoje. Co najgorsze, jego powiązania nie są ujawnione w badaniach publikowanych w bazie PubMed. Ten naukowiec „całkiem przypadkowo” udowadnia np. iż słodzone napoje nie powodują otyłości u dzieci. Jest to oczywiste przekłamanie. Na chwilę obecną wszelkie dowody wskazują na to, iż należy wykluczyć z diety napoje słodzone, w szczególności colę.

Referencje: 1. https://www.esmo.org/content/download/104657/1841551/file/PL-Rak-Trzustki-Poradnik-dla-Pacjentow.pdf 2. Belpoggi F1, Soffritti M, Tibaldi E, Falcioni L, Bua L, Trabucco F. „Results of long-term carcinogenicity bioassays on Coca-Cola administered to Sprague-Dawley rats” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/171192513.      https://keepfitnesslegal.crossfit.com/2017/04/18/pubmed-begins-flagging-conflicted-research-coke-science-now-searchable/ 4. Peter T. Katzmarzyk „Relationship between Soft Drink Consumption and Obesity in 9–11 Years Old Children in a Multi-National Study” 5. Schapira DV1, Clark RA, Wolff PA, Jarrett AR, Kumar NB, Aziz NM. „Visceral obesity and breast cancer risk.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8033042