Kreatyna w formie suplementu diety pojawiła się na szerszą skalę w latach 90. XX wieku i zawojowała rynek. Nie stało się tak bez przyczyny. Wiemy, iż korzystnie wpływa na przyrost siły, masy, mocy i szybkości, ale czy może mieć jakiś związek z funkcjonowaniem serca?

Naukowcy badali wpływ  trzytygodniowej suplementacji kreatyną (2 × 5 g dziennie), w porównaniu z maltodekstryną, na reakcje hemodynamiczne i sztywność tętnic po treningu u 16 zdrowych młodych mężczyzn. W celu określenia odpowiedzi hemodynamicznych częstość akcji serca monitorowano w sposób ciągły za pomocą bipolarnego elektrokardiogramu (EKG), a sztywność tętnic oceniano przy użyciu aktualnej nieinwazyjnej metody złotego standardu, prędkości fali tętna (PWV).

Wyniki

Autorzy stwierdzili, że po 21-dniowym okresie suplementacji kreatyna osłabiała wzrost skurczowego ciśnienia krwi (SBP) 5 minut po treningu oraz odpowiedź tętna zarówno po 5, jak i 15 minutach po treningu. Doniesiono również, że kreatyna hamowała wzrost PWV po męczącym wysiłku, a osoby w grupie kreatyny wykazały szybszy powrót tętna do wartości spoczynkowych w porównaniu z grupą placebo.

Interpretacja

Autorzy doszli do wniosku, że suplementacja kreatyną przyczyniła się do poprawy odpowiedzi hemodynamicznej i naczyniowej na trening. Chociaż nie ustalono żadnych bezpośrednich mechanizmów, spekulowano, że efekt ten jest spowodowany zmniejszeniem obciążenia następczego lewej komory oraz zmniejszeniem produkcji amoniaku i kwasu mlekowego w mięśniach. Gdyby nie kreatyna, nastąpiłby większy wzrost częstości akcji serca i ciśnienia krwi za pośrednictwem aktywacji układu współczulnego (adrenalina, noradrenalina).

Co to znaczy, że kreatyna hamowała wzrost prędkości fali tętna?

Im jest większa PWV (PWV,  pulse wave velocity), tym większa jest sztywność tętnicy. Sztywność tętnic jest wysoce niekorzystna dla sportowca! Może mieć przełożenie na skurczowe ciśnienie krwi (zależy od wzrostu danej osoby i występującego zwężenia aorty). Wzrost sztywności tętnic często wskazuje na obecność upośledzenia zdrowia ścian tętnic i jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych (CVD). Wniosek jest taki, iż kreatyna zmniejszała sztywność tętnic, ponieważ obniżała prędkość fali tętna.

Wyniki tego eksperymentu sugerują potencjalne korzyści z suplementacji kreatyną dla zdrowia naczyń. Co więcej, czas powrotu rytmu serca do normalnego po wysiłku jest istotnym markerem ogólnej śmiertelności, co świadczy o korzystnym wpływie kreatyny na zdrowie układu sercowo-naczyniowego.

Referencje, badania, literatura:

Holly Clarke i in. The Potential Role of Creatine in Vascular Health https://www.mdpi.com/2072-6643/13/3/857/htm

Zawarte treści mają charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny. Starannie dbamy o ich merytoryczną poprawność. Niemniej jednak, nie mają one na celu zastępować indywidualnej porady u specjalisty, dostosowanej do konkretnej sytuacji czytelnika.
Komentarze (0)