Ciągle pojawiają się informacje o „zagrożeniu ze strony kreatyny”. Ten suplement miał być niebezpieczne dla nerek, wątroby i w ogóle być źródłem wszelkiego zła. Tymczasem okazało się, że kreatyna jest na tyle przydatna, iż stosuje się ją nawet u osób w podeszłym wieku lub cierpiącym z powodu określonych schorzeń.

  1. Badanie wpływu beta alaniny na zdrowie
  2. Wyniki i wnioski
  3. Podsumowanie

Takie same zarzuty są wytaczane pod adresem innych popularnych środków takich jak beta-alanina.

Przeczytaj także: 

Badanie wpływu beta alaniny na zdrowie

beta alanina

Celem badania było sprawdzenie wpływu przewlekłej suplementacji beta-alaniną (BA) na zawartość tauryny w mięśniach, wskaźniki kliniczne krwi i występowanie skutków ubocznych.

Dwudziestu pięciu zdrowym uczestnikom płci męskiej podawano 6,4 g beta-alaniny dziennie lub placebo (maltodekstryny) przez 24 tygodnie. Pobierano próbki mięśni oraz krew. Analizowano pobraną krew pod kątem markerów czynności nerek, wątroby i mięśni: transaminazy asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej, fosfatazy alkalicznej, dehydrogenaza mleczanowej, stężenia albumin i globulin, stężenia kreatyniny. Oszacowano współczynnik przesączania kłębuszkowego i kinazę kreatynową.

 

Wyniki i wnioski

Beta-alanina miała niewielki wpływ na podwyższenie stężenia tauryny w mięśniach. Nie odnotowano wpływu podawania beta-alaniny na markery krwi, czynność nerek i wątroby. Nie zgłaszano żadnych skutków ubocznych u uczestników biorących beta-alaninę.

Polecamy również: Beta-alanina - Stanowisko Międzynarodowego Stowarzyszenia Żywienia Sportowego

Podsumowanie

24 tygodnie suplementacji beta alaniną w dawce 6,4 g na dobę nie wpłynęło na kliniczne wskaźniki czynności nerek, wątroby i mięśni, ani nie spowodowało przewlekłych skutków ubocznych u osób zdrowych. Ponieważ sportowcy często stosują podobne do BA środki przez wiele miesięcy, eksperyment przynosi ważne dane odnośnie bezpieczeństwa beta alaniny.

Referencje, źródła badań:

Bryan Saunders „24-Week β-alanine ingestion does not affect muscle taurine or clinical blood parameters in healthy males” https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-018-1881-0

Zawarte treści mają charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny. Starannie dbamy o ich merytoryczną poprawność. Niemniej jednak, nie mają one na celu zastępować indywidualnej porady u specjalisty, dostosowanej do konkretnej sytuacji czytelnika.
Komentarze (0)