Pokrzywę indyjską (łac. Coleus forskohlii) coraz częściej spotyka się w suplementach diety i bardzo dobrze, że tak się stało. Jest to efekt pozytywnych badań naukowych, a kilka z nich przedstawiamy w poniższym artykule.

Coleus forskohlii - co zaobserwowano w badaniach?

W jednym z badań podawano 2 x dziennie 250 mg ekstraktu coleus forskohlii lub placebo przez 12 tygodni. Wszystkim uczestnikom zalecono dietę niskokaloryczną. Po 12 tygodniach okazało się, że forskolina wspomaga odchudzanie, poprawia lipidogram, zmniejsza stężenie cholesterolu (niweluje ryzyko sercowo-naczyniowe), powoduje spadek stężenia insuliny (zmniejsza ryzyko cukrzycy typu II) oraz zmniejsza insulinooporność.

Wpływ forskoliny na masę ciała, metabolizm glukozy i średnicę komórek tłuszczowych

To wcale nie są wszystkie korzyści płynące ze stosowania pokrzywy indyjskiej!

Naukowcy badali wpływ forskoliny na masę ciała, metabolizm glukozy i średnicę komórek tłuszczowych u otyłych myszy, które zostały utuczone jak współcześni ludzie, czyli dietą wysokotłuszczową.

Czterotygodniowe samce myszy (C57BL/6) zostały losowo przydzielone do 1 z 3 grup terapeutycznych:

  • dieta wysokotłuszczowa plus 5% dimetylosulfotlenek (nośnik), grupa placebo,
  • dieta wysokotłuszczowa plus 2 mg na kg masy ciała forskoliny (rozpuszczonej w 5% dimetylosulfotlenek)
  • dieta wysokotłuszczowa plus 4 mg na kg masy ciała forskoliny (rozpuszczonej w 5% dimetylosulfotlenku).

Forskolinę lub dimetylosulfotlenek podawano co dwa dni.

pokrzywa indyjska

Wyniki eksperymentu

Nie odnotowano różnic w masie ciała czy spożyciu pokarmu, gdy myszy miały 20 tygodni, w wariancie, w którym zastosowano dawkę 2 mg na kg masy ciała forskoliny.

Dawka 4 mg na kg masy ciała forskoliny skutecznie zmniejszała masę ciała w całym analizowanym okresie (od czwartego do dwudziestego tygodnia życia, obrazuje to wykres ze zmianami masy ciała co 2 tygodnie).

Stężenie glukozy we krwi było istotnie obniżone w grupie 2 mg na kg masy ciała forskoliny, w teście tolerancji glukozy (prowokacyjny test, w którym podaje się określoną ilość glukozy i mierzy reakcję ustroju, stężenie cukru i insuliny w czasie; pozwala on oszacować insulinooporność).

Podawanie forskoliny liniowo obniżało poziom glukozy we krwi myszy karmionych dietą wysokotłuszczową, w teście tolerancji insuliny (mierzy insulinooporność). Na czym on polegał? Myszom po okresie 6 h postu podano 0,75 jednostki insuliny na kg masy ciała i mierzono, jak organizm reaguje na hormon. Forskolina powodowała dużo silniejszy spadek stężenia cukru we krwi do 90 minut po podaniu insuliny. Czyli pokrzywa indyjska uwrażliwia ustrój na insulinę (normalnie, gdy nie występuje w patologicznych stężeniach, insulina obniża stężenie cukru we krwi, napędza anabolizm).

Podskórne komórki tłuszczowe miały o wiele mniejszą średnicę u zwierząt, które otrzymywały 2 mg na kg masy ciała forskoliny.

Forskolina ograniczała powstawanie komórek tłuszczowych (ich różnicowanie), czemu towarzyszyło zmniejszenie zawartości trójglicerydów wewnątrzkomórkowych (komórki mogły przechować mniej tłuszczu, bo nie powstawało ich tak wiele, jak w normalnych okolicznościach).

Wyniki te pokazują, że forskolina może regulować metabolizm glukozy i zmniejszać średnicę komórek tłuszczowych u myszy karmionych dietą wysokotłuszczową oraz hamować powstawanie komórek przechowujących tłuszcz.

Czy warto stosować coleus forskohlii?

Ze względu na działanie na glikemię, osoby mające niskie stężenie glukozy i wrażliwe na insulinę, powinny uwzględnić stosowanie pokrzywy indyjskiej, szczególnie w okresie niskiej podaży węglowodanów. Ograniczenie ilości i rozmiaru „składowisk tłuszczu” sprawia, iż taka osoba jest szczuplejsza przez całe dalsze życie. Nie muszę opisywać, że jest to niezwykle pożądany efekt, szczególnie u sportowców, nie do przecenienia u kulturystów. Coraz częściej forskolina znajduje się w składzie adaptogenów np. Adapto Max. Uważam, że warto je wypróbować, tym bardziej że cena kuracji jest znikoma.

Referencje:

Loftus H.L. I in. Coleus forskohlii Extract Supplementation in Conjunction with a Hypocaloric Diet Reduces the Risk Factors of Metabolic Syndrome in Overweight and Obese Subjects: A Randomized Controlled Trial https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4663611/

Chen J. i in. Effect of Forskolin on Body Weight, Glucose Metabolism and Adipocyte Size of Diet-Induced Obesity in Mice https://www.mdpi.com/2076-2615/11/3/645

Komentarze (0)