Winstrol jest jednym z najpopularniejszych środków stosowanych nie tylko u ludzi, ale także np. u koni. Podwyższone stężenia testosteronu i jego syntetycznych analogów mogą wywoływać zmiany w czynności układu sercowo-naczyniowego. Udowodniono, iż największą bolączką iniekcyjnych środków o działaniu anaboliczno-androgennym (testosteronu, DHT i jego pochodnych) jest negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Mają one wpływ na ryzyko zakrzepowo-zatorowe (wpływ na czynniki krzepnięcia, hematokryt), ciśnienie krwi (a to pośrednio wpływa negatywnie na funkcję nerek oraz przebudowę serca, tj. np. lewej komory).

Istnieją doniesienia o wpływie SAA na włóknienie serca (aktywacja angiotensyny II i receptorów mineralokortykoidów). Substancje takie, jak THG i DHT, łączą się z określonymi receptorami jądrowymi, przekształcając je w określony czynnik transkrypcyjny. Niestety THG łączy się z dużą siłą (ale nieselektywnie) do receptora androgenowego, progesteronu, glukortykoidów oraz mineralokortykoidów. Wywołuje to zróżnicowane skutki uboczne.

Podobnie wygląda kwestia syntetycznych androgenów, takich jak MENT (7α,17α-dimethyl-19-nortestosterone; mibolerone) oraz methyltrienolone (R1881). Mają one silne powinowactwo do receptora progesteronowego. Doustne SAA dodatkowo mają negatywny wpływ na wątrobę (zwłóknienie, martwica hepatocytów, cholestaza) oraz trawienie i samopoczucie użytkowników.

Jednak, wpływ podawania środków o działaniu anaboliczno-androgennym i treningu wysiłkowego na skurczową i rozkurczową funkcję serca, jest słabo poznany.

Naukowcy sprawdzali wpływ winstrolu na funkcje serca, gdy leczenie steroidami towarzyszyło treningowi.

trening winstrol

Szczury Wistar przydzielono do grup:

 • nietrenującej,
 • nietrenującej i dostającej stanozolol 5 mg / kg masy ciała,
 • trenującej,
 • trenującej i dostającej stanozolol 5 mg / kg masy ciała.

Ciągły trening wytrzymałościowy prowadzono 5 dni w tygodniu, przez 8 kolejnych tygodni. Prędkość bieżni stopniowo zwiększano do ostatecznego ustawienia 16 m / min przez 1 godz.

Wyniki:

 • podawanie winstrolu zwiększyło średnie ciśnienie tętnicze, zarówno u trenujących, jak i nietrenujących osobników,
 • grupa trenujących szczurów miała 22.64% niższe ciśnienie krwi, w porównaniu do grupy trenującej i dostającej stanazolol,
 • podawanie winstrolu zwiększyło rozmiar serca, zarówno u trenujących, jak i nietrenujących osobników (w szczególności dotyczyło to lewej komory i ogólnej masy serca),
 • trening aerobowy doprowadził do katastrofalnego spadku stężenia testosteronu o ok. 82.9%!
 • podawanie winstrolu doprowadziło do porównywalnej supresji stężenia testosteronu.

Wnioski:

 • aeroby nie są korzystnym treningiem dla sportowca ceniącego testosteron,
 • winstrol nie sprzyja utrzymaniu funkcji gonad,
 • winstrol nie sprzyja funkcjonowaniu serca, powodując jego zmiany funkcjonalne,
 • winstrol wywołał większy wpływ na całkowity opór obwodowy, najprawdopodobniej wtórnie do przeciążenia skurczowego i zwiększonego obciążenia następczego. Mięsień lewej komory reaguje przerostem kardiomiocytów na grubość i tzw. przerostem koncentrycznym całej komory. W tej postaci przeciążenia, czynność skurczowa pojedynczych kardiomiocytów jest normalna, upośledzona jest natomiast funkcja rozkurczowa kardiomiocytów i całego miokardium,
 • winstrol spowodował upośledzenie funkcjonowania mechanizmu Franka-Starlinga, trening przywrócił ten mechanizm,
 • winstrol spowodował upośledzenie rozwijania napięcia w mięśniu sercowym, trening przywrócił te funkcje.

Obecne dane sugerują, że podawanie SAA, takich jak winstrol, jest w stanie zmniejszyć sprawność serca (upośledzić funkcje skurczowe i rozkurczowe). Jednak połączenie stanozololu i treningu fizycznego zwiększyło sprawność serca, w tym funkcje rozkurczowe i skurczowe, niezależne od zmian centralnych parametrów hemodynamicznych.

Referencje:

„Patofizjologia niewydolności serca” pod redakcją prof. Andrzeja Beręsewicza https://eu.cmkp.edu.pl/diagnks/dok_eu/Onkologia%20-%20Patofizjologia%20Niewydolnosci%20serca.pdf.pdf

Danilo S. Bocalini1, Abram Beutel2, Ca´ssia T. Bergamaschi2, Paulo J. Tucci3, Ruy R. Campos „Treadmill Exercise Training Prevents Myocardial Mechanical Dysfunction Induced by AndrogenicAnabolic Steroid Treatment in Rats” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24533053

Komentarze (0)