Wpływ sterydów anaboliczno-androgennych na układ sercowo-naczyniowy jest już dość dobrze znany. Mogą one przyczyniać się do zmian w lewej komorze serca, indukować pogrubienie ścian i przebudowę serca oraz zmniejszać frakcję wyrzutową. Ponadto SAA są związane ze stresem oksydacyjnym, produkcją wolnych rodników co może wywoływać patologiczne zmiany w układzie krążenia.

W badaniu Ehaba Toussona i in.  oceniono rolę ekstraktu proantocyjanidyny z pestek winogron (GSPE) w łagodzeniu toksyczności serca indukowanej przez steryd anaboliczny boldenone u samców szczurów.

Badanie to przeprowadzono na czterdziestu samcach szczurów, które są podzielone na cztery grupy (kontrolna, GSPE, boldenone lub boldenone + GSPE po kuracji sterydem anaboliczno-androgennym). Podawano 5 mg na kg masy ciała boldenonu, więc całkiem sporą dawkę, spotykaną w dopingu u ludzi.

serce sterydy

Wyniki

Odnotowano wzrost masy ciała, w tym masy serca i zmianę parametrów hemodynamicznych, a także stężenia dehydrogenazy mleczanowej w surowicy, kinazy kreatynowej, mioglobiny, cholesterolu, LDL u szczurów które otrzymały boldenon w porównaniu z grupą kontrolną.

Okazało się, iż ekstrakt proantocyjanidyny z pestek winogron (GSPE) miał wpływ na hamowanie wytwarzania nadtlenku wodoru w sercu, inhibicję enzymów prooksydacyjnych (NOX 2 i NOX4) oraz zmniejszał wzrost stężenia cholesterolu indukowanego kuracją boldenonem. Podawanie GSPE miało również wpływ na wzrost HDL, spadek LDL czyli zmniejszało ryzyko sercowo-naczyniowe związane z podawaniem boldenonu.

Podawanie boldenonu jest są związane ze stresem oksydacyjnym, którego biologicznym markerem jest dialdehyd malonowy (MDA). Okazało się, iż ekstrakt proantocyjanidyny z pestek winogron miał wpływ na hamowanie MDA i dodatkowo wzrost stężenia zredukowanego glutationu  (GSH).

Wniosek 

Ekstrakt proantocyjanidyny z pestek winogron może zmniejszać stres oksydacyjny i uszkodzenia serca związane z terapią boldenonem i prawdopodobnie innymi SAA.

Referencje:

Ehab Tousson „Grape Seed Proanthocyanidin Ameliorates Cardiac Toxicity Induced by Boldenone Undecylenate through Inhibition of NADPH Oxidase and Reduction in the Expression of NOX2 and NOX4” https://www.hindawi.com/journals/omcl/2018/9434385/

Zawarte treści mają charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny. Starannie dbamy o ich merytoryczną poprawność. Niemniej jednak, nie mają one na celu zastępować indywidualnej porady u specjalisty, dostosowanej do konkretnej sytuacji czytelnika.
Komentarze (0)