Terapie mające wpływ na profil lipidowy niosą ze sobą ciężkie skutki uboczne, np. rozpad mięśni (miotoksyczność), hepatotoksyczność, neurotoksyczność oraz zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego i objawy uczuleniowe. Jakby tego było mało, stosowanie rosuvastatyny wcale nie przeszkadza występowaniu cukrzycy typu II. W wielu innych badaniach i metaanalizach stwierdzono, iż statyny mogą zwiększać ryzyko wystąpienia cukrzycy. Szczególnie negatywne jest oddziaływanie atorwastatyny i simwastatyny.

Badanie obserwacyjne Hiroshiego Yokomichi i wsp. uwzględniające dane od 41930 pacjentów w wieku 64-66 lat, wskazuje, iż brak terapii farmakologicznej oraz terapia statynami zapewniają prawie taką samą przeżywalność badanej grupy (2619 zgonów grupie monoterapii statynami oraz 2651 zgonów u osób, które nie stosowały leków, w ciągu 12 lat obserwacji).

poziom testosteronu

To nie wszystko. C Mary Schooling i wsp. badali kwestię obniżania przez statyny stężenia testosteronu. Naukowcy przeprowadzili metaanalizę randomizowanych badań w celu sprawdzenia hipotezy dotyczącej wpływu statyny na stężenie testosteronu. Przeszukali bazy danych PubMed, Medline i ISI Web of Science do końca 2011 r. Uwzględnili badania o czasie trwania przekraczającym 2 tygodnie, w których uwzględniono dane o stężeniu testosteronu. Dwóch recenzentów niezależnie przeszukało, wybrało i oceniło jakość badań. Dwóch statystyków niezależnie wyodrębniało i analizowało dane, stosując losowe lub stałe modele efektów, odpowiednio z odwrotną wagą wariancji.

Wyniki:

  • z 29 kwalifikowało się 11 badań,
  • okazało się, iż w kohorcie 501 mężczyzn głównie w średnim wieku, z hipercholesterolemią, statyny obniżały stężenie testosteronu o 0.66 nmol / l,
  • z kolei u 368 młodych kobiet z zespołem policystycznych jajników, statyny obniżyły stężenie testosteronu o 0,40 nmol / l,
  • ogólnie statyny obniżały stężenie testosteronu o 0,44 nmol / l.

Norma testosteronu całkowitego wynosi 280-1080 ng / dL lub 9.71 – 37.5 nmol / L (mężczyźni) oraz dla kobiet wynosi mniej, niż 70 ng / dL. Ogólnie u mężczyzny testosteron całkowity powinien przekraczać 350 ng / dL.

Kwestią dyskusyjną jest, czy taki spadek stężenia testosteronu jest istotny. Niemniej, z oczywistych względów nie jest pożądany przez żadnego sportowca. Terapia obniżająca stężenie cholesterolu budzi tym większe kontrowersje, iż wiele nowych badań wcale nie wiąże wysokiego stężenia cholesterolu z ryzykiem zdrowotnym (szczególnie u kobiet). U mężczyzn stosowanie statyn było szczególnie korzystne w badaniach, które zostały dobrze opłacone i zaprojektowane, aby osiągnąć sukces. Czyli zostały po prostu zmanipulowane.

Referencje, piśmiennictwo:

Kathleen Deska PAGANA, Timothy J. PAGANA „Testy laboratoryjne i badania diagnostyczne w medycynie”

C Mary Schooling, Shiu Lun Au Yeung,2 Guy Freeman,2 and Benjamin J Cowling “The effect of statins on testosterone in men and women, a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3621815/

Sagar B. Dugani, MD PhD, Akintunde O. Akinkuolie, MBBS MPH, Nina Paynter, PhD, Robert J. Glynn, PhD, Paul M Ridker, MD MPH, and Samia Mora, MD MHS “Association of Lipoproteins, Insulin Resistance, and Rosuvastatin With Incident Type 2 Diabetes Mellitus Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4918085/

Beata Mrozikiewicz-Rakowska „Działania uboczne i niepoożądane leków hipolipemizujących”

Colin R Dormuth, assistant professor,1 Kristian B Filion, assistant professor,2 J Michael Paterson, scientist,3 Matthew T James, assistant professor,4 Gary F Teare, director of measurement and analysis,5 Colette B Raymond, research scientist,6 Elham Rahme, associate professor,7 Hala Tamim, associate professor,8 and Lorraine Lipscombe, adjunct scientist3, for the Canadian Network for Observational Drug Effect Studies (CNODES) Investigators “Higher potency statins and the risk of new diabetes: multicentre, observational study of administrative databases” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4038449/

Aleesa A Carter, pharmacist, pharmD,1,2 Tara Gomes, assistant professor, scientist,2,3,4 Ximena Camacho, epidemiologist,3 David N Juurlink, scientist, associate professor,3,5,6,7 Baiju R Shah, scientist, associate professor,3,5,6,7 and Muhammad M Mamdani, professor, scientist “Risk of incident diabetes among patients treated with statins: population based study” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3662830/

Hiroshi Yokomichi,a,∗ Akiko Nagai,b Makoto Hirata,c Akiko Tamakoshi,d Yutaka Kiyohara,e Yoichiro Kamatani,f Kaori Muto,b Toshiharu Ninomiya,g Koichi Matsuda,h Michiaki Kubo,i Yusuke Nakamura,h BioBank Japan Cooperative Hospital Group,j and Zentaro Yamagataa “Statin use and all-cause and cancer mortality: BioBank Japan cohort” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5350595/

Komentarze (0)