SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

--->Nie chcę iść do wojska,co robić??? <---

temat działu:

Sztuki Walki

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 87868

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
QUEBLO Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2365 Napisanych postów 30386 Wiek 39 lat Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 269276
Post powstał,gdyż nie tak dawno sporo osób chciało się dowiedziec jak to uniknąc wojska i nie ponieść zadnych konsekwencji tego(czyli jak to zrobić legalnie),w sumie tak naprawde wystarczyło tylko troszke poszukać...
a teraz do rzeczy:Odroczenie można dostać z powodu:


1) wybór na posła - na czas pełnienia mandatu,
2) kandydowanie do Sejmu - na czas trwania kampanii wyborczej,
3) konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu - na czas sprawowania tej opieki, z zastrzeżeniem ust. 4,
4) pobieranie nauki w szkole wyższej, jeżeli jest on studentem - na czas pobierania tej nauki.
5) pobieranie nauki w zakładach kształcenia nauczycieli - na czas pobierania tej nauki.
6)pobieranie nauki w szkole średniej, w tym policealnej lub pomaturalnej - na czas pobierania tej nauki.
2. Odroczenia ze względu na pobieranie nauki udziela się także poborowym będącym alumnami wyższych seminariów duchownych, osobami zakonnymi (po profesji czasowej), nowicjuszami w zakonach albo słuchaczami szkół duchownych kościołów i związków wyznaniowych mających osobowość prawną - na czas pobierania tej nauki.
3. Odroczenia zasadniczej służby wojskowej można udzielić również ze względu na ważne sprawy osobiste lub rodzinne poborowego, a w szczególności związane z zaistnieniem trudnej sytuacji osobistej lub rodzinnej, które nie upoważniają do udzielenia poborowemu odroczenia z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny albo z powodu konieczności załatwienia spraw związanych z prowadzeniem przez poborowego przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego albo innej działalności gospodarczej. Odroczenia nie udziela się, jeżeli spowodowałoby to nieodbycie zasadniczej służby wojskowej.
4. Odroczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, udziela się każdorazowo na czas określony we wniosku, nie dłuższy jednak niż dwanaście miesięcy.
5. Odroczenia, o którym mowa w ust. 3, udziela się tylko jeden raz w wymiarze od trzech do dwunastu miesięcy.
6. Skreślenie z listy studentów albo wydalenie ze studiów powodują utratę udzielonego odroczenia zasadniczej służby wojskowej z tytułu pobierania nauki.
7. Poborowy, któremu udzielono odroczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-6, po zakończeniu roku szkolnego (studiów), nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego (studiów), przedstawia wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące zaświadczenie o ukończeniu poprzedniego i rozpoczęciu nowego roku nauki (studiów).

Wyciąg ze stronki: http://owojsku.webpark.pl/jakuniknac.htm ---> W ogóle to całkiem ciekawa stronka,wiec polecam ją każdemu niesiedzącemu w tematach wojskowych

Dla bardziej ambitnych:: http://lex.sztab.org/ustawa-obronaRP.htm

Mam kat.A ale nie chce iść do wojska, co wtedy???

Napisane przez FIGHTERA:


TUTAJ DLA OSÓB KTÓRE OTRZYMAŁY KATEGORIĘ A I CHCĄ JĄ ZMIENIĆ

Jeśli przed długi okres czasu nie stawiasz sie na wezwania WKU to WKU najprawdopodobniej wystąpi z wnioskiem do Prokuratury,ktora z kolei moze wysłać za Tobą list gończy.Mozesz wowczas zostać doprowadzony siłą przez Policję bądż tez żandarmerie wojskową.Jesli mieszkasz poza granicami kraju i ( co istotne) nie jestes zameldowany w Polsce to nic Ci nie zrobią,jesli natomiast jestes zameldowany w Polsce, mogą Cie ścigać.

Sprawa ze szkołą wyglada tak ze teraz NIE MA limitu wieku poboru do zasadniczej służby i WKU moze powołać nawet 35 latka - zasadnicza sluzba trwa 9 miesiecy a dla osob po studiach jest to 3 miesiące.

Kazdemu przysluguje takze raz odroczenie na okres 1 roku, tyle ze WKU musi na to wyrazic zgodę i zwykle musimy podac wazny cel ( np. urodzenie dziecka itd)

Mozemy tez gdy juz otrzymamy wezwanie do wojska prosic o zmiane kategorii - w tym celu skladamy podanie do Komendanta WKU w celu skierowania na ponowna komisje lekarska w celu orzeczenia kategorii zdrowia, do zaswiadczenia dołączyć musimy chociaz jedno zaswiadczenie lekarskie.

Ponowna komisja jest specjalistyczna,ze specjalistycznymi badaniami medycznymi ( najczesciej w szpitalu wojskowym) i tamtejsi lekarze orzekaja czy dostaniesz A,B,D,E

A - zdolny do zasadniczej służby wojskowej

B - czasowo niezdolny

D - niezdolny w czasie pokoju

E - całkowicie niezdolny

OD orzeczenia TWKL w sprawie kategorii mozemy sie odwoływac w okresie do 14 dni od daty wydania zaświadczenia.


jesli np. masz juz kat. A i chcesz ja zmienić i przed TWKL przedstawisz papiery ze masz astme to oni i tak odeslą Cie na badania do specjalisty w szpitalu wojskowym i z wynikami tamtych badań wracasz do TWKL - oni po zapoznaniu się z wynikami badań ze szpitala wojskowego w okresie do 30 dni ( z tym bywa róznie) przyślą Ci pocztą decyzję o przyznaniu kategorii, od decyzji TWKL przysługuje Ci odwołanie ( bo mozesz sie nie zgadzać z ich decyzją) wówczas jesteś kierowany do RWKLA może przeszkolenie wojskowe na studiach???


System przeszkalania wojskowego studentów składa się z dwóch etapów:
Etap pierwszy - polega na odbyciu zajęć z dodatkowego przedmiotu (nieobowiązkowego) przysposobienia obronnego w czasie trwania studiów w szkole wyższej. Edukacja w ramach przysposobienia obronnego obejmie przede wszystkim szeroko pojętą wiedzę obronną z zakresu bezpieczeństwa państwa. Etap ten kończy się egzaminem prowadzonym przez komisję wyznaczoną przez rektorów szkół wyższych. Koszty prowadzenia przysposobienia obronnego i egzaminów obciąża właściwych Ministrów, którym podlegają szkoły wyższe, a organem właściwym do organizacji przysposobienia obronnego na szczeblu uczelni jest rektor tej szkoły.
Podstawa prawna:
art. 166 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. Nr 174 poz. 1686, z późn. zm.). Studenci lub studentki mogą odbyć w trybie ochotniczym przysposobienie obronne po złożeniu wniosku do rektora szkoły wyższej do dnia 31 października 2007 roku, jeżeli są studentami lub studentkami studiów wyższych zawodowych, a do dnia 31 marca w przypadku jednolitych studiów magisterskich. Przedmiot ten trwa jeden semestr. Zgodnie z § 6 ust. 1 powyższego rozporządzenia, egzaminy z przysposobienia obronnego studentów i studentek wyższych studiów zawodowych powinny być przeprowadzone do dnia 31 marca, a dla studentów i studentek jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych do dnia 30 września. W przypadku gdy rok studiów rozpoczyna się w semestrze letnim, egzaminy powinny być przeprowadzone do dnia 30 września dla studentów i studentek studiów wyższych zawodowych i do dnia 31 marca dla studentów i studentek jednolitych studiów magisterskich.
Nie przystąpienie lub nie zdanie egzaminów przez studentów lub studentki z przedmiotu przysposobienie obronne, na podstawie § 6 ust. 2 przywołanego rozporządzenia, nie ma wpływu na zaliczenie semestru (roku studiów).
Etap drugi - polega na odbyciu przeszkolenia wojskowego studentów
w wytypowanych centrach szkolenia. Etap ten realizowany jest w okresie wakacyjnej przerwy międzysemestralnej i prowadzony jest w jednym z dwóch 6-tygodniowych turnusów (do wyboru zainteresowanych, według ustaleń z wojskowym komendantem uzupełnień). Etap ten stanowi realizację obowiązku służby wojskowej.
Podstawa prawna:
art. 93a-e i 94 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 103, poz. 956, z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1579, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 93b ust. 1-2 ustawy, student - ochotnik może być powołany do odbycia 6-tygodniowego przeszkolenia wojskowego w jednostce wojskowej jeżeli zdał egzamin z przysposobienia obronnego i złożył w terminie 1 miesiąca od dnia zdania egzaminu, udokumentowany wniosek do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego.
O powołaniu do odbycia przeszkolenia wojskowego studentów - ochotników decydują potrzeby Sił Zbrojnych, a decyzje w tych sprawach (przeznaczenie, typowanie, powołanie) wydaje wojskowy komendant uzupełnień. Studenci, którzy zostaną przeznaczeni do odbycia przeszkolenia wojskowego podlegają powołaniu na to przeszkolenie w okresie letniej przerwy wakacyjnej drugiego lub trzeciego roku studiów pierwszego stopnia albo trzeciego lub następnych lat jednolitych studiów magisterskich.
Na przeszkolenie wojskowe, na podstawie art. 93a ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej powołuje się tylko studentów będących poborowymi, zdolnych do pełnienia czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności „A"). Zapis ten nie ma zastosowania do studentek, które z mocy ustawy nie podlegają powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej. Wyjątek stanowią jedynie kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w danym roku szkolnym kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych, które na podstawie art. 48 ust.1 i 1a cytowanej ustawy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz. U. Nr 95, poz. 660 i poz. 803), mogą być powołane do służby wojskowej, w tym również na przeszkolenie wojskowe.
Studenci, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe w czasie trwania studiów i zdali egzamin końcowy, przenoszeni są do rezerwy w stopniu kaprala podchorążego z dniem ukończenia tego przeszkolenia i od tego dnia posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Natomiast ci którzy nie zaliczyli egzaminu końcowego na stopień podoficera przenoszeni są po odbyciu przeszkolenia do rezerwy w stopniu szeregowego. Ponadto, na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych, studentów, którzy nie zdali egzaminów końcowych pozbawia się tytułu podchorążego.
W przypadku nie ukończenia studiów przez studenta, który odbył przeszkolenie wojskowe, zachowuje on posiadany stopień i tytuł podchorążego (jeśli zdał egzamin kończący przysposobienie wojskowe) lub tylko stopień szeregowego bez tytułu podchorążego (jeśli nie zdał tego egzaminu). Kapral podchorąży rezerwy nie będący absolwentem szkoły wyższej nie może być powołany na kurs oficerski, z uwagi na fakt nie spełniania wymogu posiadania wykształcenia wyższego.
Ta grupa żołnierzy rezerwy stanowi zasoby wyszkolonych rezerw osobowych i będzie wykorzystana do nadania przydziałów mobilizacyjnych na podstawowe stanowiska podoficerskie, a szeregowi pozbawieni tytułu podchorążego na stanowiska szeregowych.
Studenci, którzy odbędą przysposobienie obronne i zdadzą egzamin, a następnie złożą wniosek do WKU o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w czasie studiów, ale nie zostaną powołani na to przeszkolenie z przyczyn od nich niezależnych, przenoszeni są do rezerwy w stopniu szeregowego z dniem stania się absolwentem szkoły wyższej.

Wyciąg ze stronki: http://www.mon.gov.pl/pl/strona/92/PG_124_125


temat przydatny: https://www.sfd.pl/WOJSKO_!!-t359741.html
+ kilka innych gdy skorzystamy z wyszukiwarkidodatek:

Poborowych niepełnosprawnych:
- w stosunku do których orzeczono stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym,
- całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub uznanych za całkowicie niezdolnych do pracy,
- zaliczonych do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
można nie poddawać badaniom lekarskim, jeżeli przedstawią komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych poborowych do czynnej służby wojskowej.

Wykaz chorób i ułomności uwzględnianych przy orzekaniu o zdolności do czynnej służby wojskowej zawiera rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. z 2004 r., Nr 151 poz. 1595 z późn. zm.).


Poza brakiem odpowiedniej kategorii zdrowia, istnieją również sytuacje, w których dane osoby nie są powoływane do czynnej służby wojskowej. Powołania nie otrzymują:
- obywatele polscy, którzy na stale zamieszkują za granicą (więcej o tym przypadku piszemy w kolejnym podrozdziale),
- absolwenci szkół oficerskich i szkół aspiranckich (chorążych) Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, którzy bezpośrednio po zakończeniu studiów (nauki) podjęli służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej lub Państwowej Straży Pożarnej.

Obywatele polscy na stałe zamieszkujący za granicą, będący równocześnie obywatelami innego państwa nie podlegają w ogóle powszechnemu obowiązkowi obrony.

Poborowi wyjeżdżający za granicę

Obecnie bardzo wielu młodych ludzi podejmuje pracę zarobkową za granicą i część z nich zostaje tam na stałe. Zdarzają się przypadki, że niektórzy wciąż dostają wezwania do stawienia się w WKU. Poborowy przed wyjazdem powinien spełnić wojskowy obowiązek meldunkowy , czyli zgłosić swój wyjazd za granicę (jak również przyjazd z zagranicy) i wymeldować się z dotychczasowego miejsca zamieszkania. W razie, gdyby nie dopełnił tego obowiązku przed wyjazdem, wówczas wymeldować się można także np. za pośrednictwem rodziców, którym należy przesłać odpowiednie pełnomocnictwo. Informacje na temat meldunków można uzyskać w urzędach gmin/ miast. Po wymeldowaniu urząd miasta/ gminy informuje o tym właściwą WKU.

Jakie znaczenie ma meldunek i informacja o przebywaniu za granicą
W sytuacji gdy WKU zostaje poinformowane o wymeldowaniu poborowego nie przysyła na jego adres wezwań. Natomiast jeśli poborowy przebywający za granicą w dalszym ciągu jest zameldowany w Polsce i nie odbiera przysyłanych wezwań lub nie stawia się na wezwania, wówczas WKU może poinformować Prokuraturę o popełnieniu przez poborowego przestępstwa niezgłaszania się na wezwanie (wezwanie, które zostało dwukrotnie wysłane do adresata i nie zostało odebrane uznaje się za doręczone - art. 44 kodeksu postępowania administracyjnego). Prokuratura może w takiej sytuacji wszcząć poszukiwania poborowego.

UWAGA: Zatrzymanie poborowego na granicy z powodu uchylania się od służby wojskowej może nastąpić, gdy Prokuratura wszczęła poszukiwania poborowego. Nie jest wtedy możliwa sytuacja, że poborowemu zostaje wręczona karta powołania (czyli tzw. „bilet") podczas wjazdu do Polski. Podlega on odpowiedzialności karnej.
Co to jest wojskowy obowiązek meldunkowy

Ustawa z dn. 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) stanowi, że każda osoba wyjeżdżającą za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące jest zobowiązana do zgłoszenia tego wyjazdu, a także powrotu z tego wyjazdu, właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi gminy.

Obok obowiązku meldunkowego wynikającego z powyższej ustawy istnieje również wojskowy obowiązek meldunkowy. Wojskowy obowiązek meldunkowy dotyczy m.in.:
- zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące,
- zgłoszenia przedłużenia pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące,
- zgłoszenia wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż dwa miesiące i powrotu z tego wyjazdu,
- wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące.

Realizacja wojskowego obowiązku meldunkowego w podanych wyżej wypadkach polega na zgłoszeniu odnośnych informacji we właściwej komórce urzędu miasta/ gminy. Obowiązkowi temu podlegają:
- mężczyźni - począwszy od dnia 1 stycznia roku, w którym kończą 18 lat do dnia 31 grudnia roku, w którym kończą 50 lat. Obowiązek nie dotyczy mężczyzn, którzy zostali uznani za trwale niezdolnych do służby wojskowej,
- kobiety przeniesione do rezerwy począwszy od dnia przeniesienia do rezerwy do dnia 31 grudnia roku, w którym kończą 40 lat, a posiadające stopień wojskowy oficerski — 50 lat.

Wojskowy obowiązek meldunkowy uregulowany jest w przepisach ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1480 z późn. zm.).


Przeniesienie do rezerwy bez odbycia służby wojskowej

Istnieją sytuacje, kiedy dane osoby podlegają obowiązkowi służby wojskowej, jednakże są automatycznie przenoszone do rezerwy bez odbycia służby wojskowej, czy zastępczej.

Do rezerwy przenosi się poborowych, którzy zostali duchownymi lub członkami zakonów (po profesji wieczystej). Na tej podstawie na przykład nie służą w wojsku, ani nie odbywają służby zastępczej Świadkowie Jehowy, gdyż wszyscy mężczyźni należący do tego zgromadzenia uważani są za kapłanów.

Możliwość ta nie dotyczy jednak tych duchownych (wszystkich wyznań), którzy wybierani są na określoną kadencję, oraz duchownych lub członków zakonów kościołów i innych związków wyznaniowych, niemających osobowości prawnej.

_______________________________________
Wiek
Obowiązek uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony trwa do ukończenia sześćdziesięciu lat życia (art. 34 ustawy o powszechnym obowiązku obrony). 3 stycznia 2006 r. nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony i o służbie zastępczej zlikwidowała możliwość przeniesienia do rezerwy bez odbycia służby wojskowej na skutek osiągnięcia określonego wieku (24 lub 28 roku życia) przez poborowego. Obecnie istnieje zatem możliwość powołania do służby wojskowej poborowego w wieku np. 35 lat.
_______________________________________

Na podstawie art. 46 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zasadą jest przenoszenie poborowych do rezerwy bez odbycia służby wojskowej, jeśli nie zostaną oni powołani do odbycia służby wojskowej w ciągu 18 miesięcy od:
- stawienia się do poboru,
- zakończenia okresu odroczenia (jeżeli było to odroczenie ze względu na pobieranie nauki, a nauka została przerwana: termin biegnie od momentu, gdy WKU dowiedziało się o tym fakcie - o odroczeniach piszemy w kolejnym podrozdziale),
- otrzymania przez WKU zawiadomienia o zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności lub zakończeniu obowiązywania środka karnego polegającego na pozbawieniu praw publicznych,
- powrotu z czasowego pobytu za granicą.

Poborowi, którzy w okresie 3 stycznia 2006 - 3 lipca 2006 podlegaliby przeniesieniu do rezerwy na podstawie zasad obowiązujących przed 3 stycznia 2006 - termin przeniesienia do rezerwy wobec nich przedłuża się z mocy prawa o okres 12 miesięcy.

W sytuacji, gdy dany poborowy spełnił obowiązek służby wojskowej w innym kraju, którego był jednocześnie obywatelem, wówczas jest przenoszony do rezerwy po udokumentowanym zawiadomieniu WKU o spełnieniu obowiązku służby wojskowej w innym kraju.

Do rezerwy przenosi się poborowych, którzy trzykrotnie korzystali z odroczenia ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad wspólnie zamieszkałym członkiem rodziny.

Poborowi będący absolwentami szkół wyższych są przenoszeni do rezerwy jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia dostarczenie do WKU zawiadomienia, że stali się absolwentami, nie zostaną powołani do przeszkolenia wojskowego dla absolwentów.

Poza tym Minister Obrony Narodowej może zarządzić (wydając rozporządzenie) przeniesienie części poborowych do rezerwy przed upływem okresu, w którym podlegają oni powołaniu. W roku 2007 sytuacja ta dotyczyła m.in. absolwentów uczelni wyższych (ale tylko tych, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2002/2003), osób bez wykształcenia podstawowego oraz osób, których najbliżsi krewni zginęli lub zostali uznani za inwalidów wojskowych podczas pełnienia służby wojskowej. Jednocześnie nie zostali przeniesieni do rezerwy jedyni żywiciele rodziny czy osoby skazane prawomocnym wyrokiem, co zdarzało się w latach poprzednich.

Od 3 stycznia 2006 r. zniknęła granica końca roku szkolnego, w którym poborowy kończy 27 rok życia, do czasu której można było korzystać z odroczenia ze względu na pobieranie nauki. Obecnie można pobierać naukę bezterminowo. Trzeba jednakże pamiętać, że zniknęła też granica końca roku kalendarzowego, w którym poborowy kończy 28 rok życia, po której poborowy, który nie odbył służby wojskowej był automatycznie przenoszony do rezerwy. Nawet absolwenci mający 29 lat i więcej mogą zostać wezwani do WKU celem powołania ich do służby wojskowej (pisaliśmy o tym w poprzednim podrozdziale).

Odroczenia dla absolwentów szkół wyższych
Wszystkie rodzaje odroczeń dotyczą również absolwentów szkół wyższych (art. 93 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP), a zatem przysługują im również obligatoryjne odroczenia ze względu na pobieranie nauki na drugim kierunku studiów, podjętym po zakończeniu lub w trakcie trwania kierunku pierwszego.

Oprócz tego odroczenie absolwentom przysługuje również wtedy, gdy bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęli oni naukę na dziennych studiach doktoranckich. W takim przypadku poborowego powołuje się na przeszkolenie wojskowe nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy od dnia uchylenia lub wygaśnięcia decyzji o odroczeniu.

Należy również pamiętać, iż według art. 91 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, za absolwentów szkół wyższych uważa się poborowych, którzy złożyli egzaminy wymagane planem studiów, w tym egzamin dyplomowy, i uzyskali uprawnienia do otrzymania dyplomu. Tak więc samo uzyskanie absolutorium nie oznacza, że dany poborowy jest już absolwentem (o czym często zapewnia się w WKU) i tym samym nie podlega on jeszcze powołaniu do odbycia przeszkolenia wojskowego.

Poborowych będących absolwentami szkoły wyższej powołuje się do odbycia przeszkolenia wojskowego nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy, licząc od dnia, w którym WKU otrzymało zawiadomienie, że stali się absolwentami szkół wyższych.Szczegółowe zasady udzielania odroczeń znajdują się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 118, poz. 800).
Wcześniejsze zwolnienie żołnierza z zasadniczej służby wojskowej

Istnieje możliwość zwolnienia żołnierza z odbywania zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem. Dowódca jednostki zwalnia żołnierza w razie:
1) uznania go ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej lub niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju albo za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
2) konieczności sprawowania przez niego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (analogicznie jak przy uzyskiwaniu odroczenia z tego powodu),
3) wybrania go do Sejmu,
4) zarządzenia w stosunku do niego wykonania kary pozbawienia wolności.

żródło: http://pomocspoleczna.ngo.pl/x/317587

Zmieniony przez - QUEBLO w dniu 2008-08-12 02:58:23

Zmieniony przez - QUEBLO w dniu 2008-08-12 03:05:10

Zmieniony przez - QUEBLO w dniu 2008-11-16 22:30:00

"Będąc na diecie najważniejsze jest, by wieczorem zasnąć, zanim się zechce żreć"

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

100% CZYSTY HYDROLIZAT KOLAGENU

Kolagen SFD PURE GOLD dedykowany osobom dbającym o zdrowy wygląd skóry, a także osobom uprawiającym sport, po kontuzjach sportowych.

Sprawdź
...
Najnowsza odpowiedź. Aktualizacja:
Zgłoś naruszenie
QUEBLO Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2365 Napisanych postów 30386 Wiek 39 lat Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 269276
zacznijmy od tego że nie masz książeczki wojskowej a podlegasz obowiazkowi ewidencji wojskowej wiec urzędnik moze odmówić Ci prawa do wymeldowania!!!

ile masz lat? może zdąży Ci przyjśc wezwanie nim wyjedziesz?

"Będąc na diecie najważniejsze jest, by wieczorem zasnąć, zanim się zechce żreć"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 112 Wiek 30 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 1841
Można tez nie iść do wojska, jezeli wyznaje sie religię świadków Jehowa. O tym nalezy pamiętac, ale jezeli wstepujemy tylko do tego wyznania na pewien okres czasu, aby nie iśc do woja, wtedy nakładane są surowe kary.

Mimo to, że nasz los był okrutny, głos historii smutny, to jest Polska - moja ojczyzna.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 32 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 589
mam pytanie na jakim szczeblu rozgrywek i na jakich warunkach trzeba grać zeby mie trafić do wojska?;> bo rok przerwy to zbyt dużo w piłce.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 1037 Wiek 34 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 65298
zastanowcie sie 2 razy przed kombinowaniem z kategoria D
pozniej mozecie załowac i to nawet bardzo

Na co mnie stać w swoim życiu osiągnę
A czy przed Bogiem zdążę tego naprawdę nie wiem
Niejeden mówił martw się sam za siebie

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 254 Wiek 32 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 3374
Orientuje sie moze ktos, czy plaskostopie dalej kwalifikuje do kat. D? Slyszalem, ze tak.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 10 Napisanych postów 556 Wiek 36 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 33927
Mortalx

nie dyskwalifikuje normalnie dostaniesz "A"

btw: na szczęście ja "syf" mam już za sobą
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
QUEBLO Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2365 Napisanych postów 30386 Wiek 39 lat Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 269276
German_17: Zaden poziom Cie nie ratuje...
nie tak dawno była sprawa o tym że Olisadebe gdy dostał polskie obywatelstwo to się o niego wojsko upomniało(bo był w wieku poborowym)...no i ten zrobił won do Aten...

ale jest cos takiego jak Wojskowe Kluby Sportowe. Zapytaj najlepiej w Twoim WKU co musisz zrobic by sie tam załapać...

Zmieniony przez - QUEBLO w dniu 2007-12-08 03:04:51

"Będąc na diecie najważniejsze jest, by wieczorem zasnąć, zanim się zechce żreć"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 32 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 589
ok ale z tego co słyszalem to gdy sie gra na poziomie 3 ligi nie trzeba iść przykład Błaszykowski, Janczyk, Korzym i wielu innych młodych tylko nie wiem czy to prawda ze od 3 ligi
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 43 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 3108
czy kurs prawa jazdy jest traktowany jako szkolenie, szkoła
i czy obowiązuje odroczenie na czas jego trwania?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 10 Napisanych postów 556 Wiek 36 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 33927
Jaja sobie robisz czy serio pytasz

o ****a co za dzień w pracy jaja przychodzę z roboty i widzę ten post
1
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 43 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 3108
pytam się poważnie, słyszałem o czymś takim i chciałem to zweryfikować.
jak przyjdę z dowodem wpłaty na taki kurs to tez mnie ciachną?
wypadałoby skończyć, a prawko sie robi z pół roku, więc?
nie da rady tego ugadać z WKU?
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Praca o Kyokushin

Następny temat

BJJ po skręceniu kolana...

Obnizka