Beta-alanina jest często stosowana przez biegaczy, pływaków, kulturystów i zawodników sportów walki gdyż ma wpływ na pracę mięśni. Beta-alanina zwiększa stężenie karnozyny. Karnozyna zmniejsza zakwaszenie mięśni, działając jako bufor pH, poprawia skurcze mięśni w warunkach zakwaszenia i chroni włókna przed reaktywnymi formami tlenu.

A czy beta-alanina może mieć wpływ na uderzenia gorąca u kobiet? Jest to typowe zjawisko pojawiające się u pań w okresie menopauzy.

W badaniach sprawdzano jak podawanie beta-alaniny wpłynie na kobiety. W pierwszym wzięło udział 70 pań. 47 z nich z naturalną menopauzą i 23 z menopauzą wywołaną interwencją chirurgiczną. Otrzymywały β-alaninę w dawce 400 mg / dobę lub placebo. β-alanina wykazała skuteczność, niezależnie od etiologii menopauzy: β-alanina była dobrze lub bardzo dobrze  oceniana pod względem uderzeń gorąca w 70% przypadków.  

menopauza u kobiety

Podobne wyniki zaobserwowano w większym badaniu kontrolowanym placebo i obejmującym łącznie 100 kobiet (średni wiek: 49 ± 3 lata).

Wyniki: początkowo 3 panie zgłaszały ciężkie objawy uderzeń gorąca, 19 umiarkowane, 28 łagodne. Po 2 miesiącach leczenia żadna pacjentka nie zgłosiła ciężkich objawów, a tylko osiem kobiet miało objawy umiarkowane.  Odwrotnie, nasilenie objawów wzrosło w grupie placebo. Leczenie β-alaniną zostało ocenione jako „dobre” (korzystny wpływ na intensywność i tolerancję uderzeń gorąca oraz odczuwanego stresu) przez 36 z 43 lekarzy prowadzących (84%). Nie zgłoszono żadnych zdarzeń niepożądanych terapii.

W kolejnym randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu przeprowadzonym na 59 kobietach w wieku powyżej 45 lat z menopauzą wywołaną chirurgicznie, wynik MMI (indeks menopauzy) zmniejszył się z 19,3 ± 2,4 do 9,1 ± 1,5 w ciągu 3-miesięcznego okresu terapii beta-alaniną. Zmniejszenie wyniku MMI było o 26%, 45% i 55% większe niż w przypadku placebo po 1, 2 i 3 miesiącach, co sugeruje, że skuteczność terapii może rosnąć w czasie.

Wydaje się więc, iż beta-alanina może mieć inne, zupełnie nieznane zastosowanie i to nawet podawana w znikomych dawkach. Normalnie podaje się 5-7 g beta-alaniny dziennie, a nie kilkaset mg dziennie.

Referencje, źródła badań:

E. ANDREEVA B. TKESHELASHVILI „Women dealing with hot flushes: the role of β-alanine” https://www.europeanreview.org/wp/wp-content/uploads/5148-5154.pdf

 

Komentarze (0)