Istnieje wiele badań dotyczących buzdyganka ziemnego, na niektóre należy patrzeć z przymrużeniem oka, gdyż nie są najlepsze jakościowo. Ale okazuje się, że nowe, wysokiej jakości badania kliniczne z 2017 r. Kamenov Z. i wsp. potwierdzają, iż tribulus terrestris posiada ciekawe właściwości.

Były to randomizowane badania kliniczne, z użyciem podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, w równoległych grupach

Wyniki:

  • odnotowano znaczną poprawę wyników osiąganych wg Międzynarodowego Indeksu Funkcji Seksualnych Mężczyzn (IIEF) w grupie tribulusa, w porównaniu do grupy placebo,
  • odnotowano znaczną różnicę w zakresie satysfakcji ze stosunku, pożądania seksualnego, odczuwania orgazmu, całkowitej satysfakcji itd. w grupie tribulusa, w porównaniu do grupy placebo,
  • buzdyganek ziemny był dobrze tolerowany, nie wystąpiły żadne poważne skutki uboczne terapii,
  • po 12-tygodniowym okresie leczenia zaobserwowano istotną poprawę funkcji seksualnych w grupie stosującej tribulusa w porównaniu do placebo,

Niedawno naukowcy sprawdzali, czy Tribulus terrestris wykazuje działanie na linię komórek raka piersi. Okazało się,  iż buzdyganek ziemny wykazuje działanie fragmentujące DNA i indukujące apoptozę komórek nowotworowych. Ekstrakty TT spowodowały także znaczny wzrost aktywności kaspazy 3 w komórkach MCF-7. Ekstrakty TT spowodowały indukcję wewnętrznego szlaku apoptotycznego, co było widoczne przez zwiększenie regulacji ekspresji genów Bax i p53 i zmniejszenie regulacji ekspresji Bcl-2. Wyniki eksperymentu sugerują, że ekstrakty Tribulus terrestris (TT) mogą wywierać działanie przeciwnowotworowe poprzez zewnętrzne, jak i wewnętrzne szlakami apoptotyczne.

Jeśli to się potwierdzi, to tribulusa będzie się brało nie tylko dla libido, ale w znacznie ważniejszym celu.

Polecamy również: Leksykon suplementacji: Tribulus Terrestris

Referencje:

Patel A, Soni A, Siddiqi NJ, Sharma P. „An insight into the anticancer mechanism of Tribulus terrestris extracts on human breast cancer cells.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30729082

Komentarze (0)