W badaniu wzięło udział 16 zdrowych mężczyzn w wieku 22,8 ± 2,14 lat, wzroście 172,0 ± 4,92 cm, wadze 69,5 ± 3,7 kg , BMI 23,7 ± 1,41. Każdy z uczestników uczestniczył w programie ćwiczeń fizycznych 3 x w tygodniu przez 4 tygodnie. Ćwiczenia polegały na chodzeniu na bieżni przez 30 do 45 minut przy wcześniej ustalonej intensywności. 24 godziny po treningu pobierano od uczestników próbki śliny w godzinach przedpołudniowych (9:00-11:30 AM) po nocnym poście.

aeroby

Wyniki:

  • kortyzol wzrósł z 17.51 ± 3.18 pg/ml do 37.2 ± 4.17 pg/ml (wzrost o 112%),
  • wolny testosteron wzrósł z 26.42 ± 3.1 pg/ml do 41.03 ± 3.04 pg/ml (wzrost o 55.3%),
  • LDH wzrosło z 4.71 ± 0.57 do 18.23 ± 3.55.

Komentarz: naukowcy popełnili zasadniczy błąd, gdyż w okresie porannym i po głodówce kortyzol zawsze będzie podwyższony. Z innych badań (Tae Woon Kim i wsp. z 2015 r.) wiemy, iż na czczo występuje wysokie stężenie kortyzolu. Grupa trenująca w wariancie 2 h po posiłku miała przed rozpoczęciem treningu tylko 15.49±5.73 μg/dl kortyzolu, grupa trenująca na czczo aż 28.57±6.74 μg/dl! A więc trening na czczo powoduje, iż poziom kortyzolu jest 84% wyższy!

Normy dla kortyzolu (dorośli, krew):

  • 8:00 rano: 5-23 μg/dL (138-635 nmol/L),
  • 16:00: 3-13 μg/dL (83-359 nmol/L).

Niemniej nie jest to szokujący wzrost. Podobnie stężenie wolnego testosteronu równoważy wzrost stężenia kortyzolu.

Wniosek

Trening (nawet chodzenie) 3 x w tygodniu po 30-45 minut na sesję, ma korzystny wpływ na wzrost stężenia wolnego testosteronu. Z innych badań wiemy, iż wpływ 30-40-minutowych umiarkowanych aerobów na stężenie kortyzolu jest znikomy.

Referencje:

1. Ahmad H. Alghadir,1 Sami A. Gabr,1,2,* and Farag A. Aly1,3 “The effects of four weeks aerobic training on saliva cortisol and testosterone in young healthy persons”

2. Tae Woon Kim,1 Sang Hoon Lee,2 Kyu Hwan Choi,2 Dong Hyun Kim,2 and Tae Kyung Han “Comparison of the effects of acute exercise after overnight fasting and breakfast on energy substrate and hormone levels in obese men” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4500013/

3. Kathleen Deska PAGANA, Timothy J. PAGANA „Testy laboratoryjne i badania diagnostyczne w medycynie”

Komentarze (0)