SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Zasady Weidera

temat działu:

Z archiwum kulturystyki

słowa kluczowe: ,

Ilość wyświetleń tematu: 8338

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 480 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 5214
Początkujący:


1. ZASADA STOPNIOWEGO ZWIĘKSZANIA OBCIĄŻEŃ
Jest fundamentalną zasadą SYSTEMU TRENINGOWEGO WEIDERA. Podstawą zwiększenia siły, masy i wytrzymałości mięśni jest zmuszenie ich do pracy cięższej niż ta, do której się przyzwyczaiła. Należy więc stopniowo przeciążać mięśnie. Aby zwiększyć siłę, trzeba ciągle zwiększać ciężary. Jeśli dąży się do wzrostu masy mięśniowej należy zwiększać ciężary, ale również liczbę serii i częstotliwości treningów. W celu poprawienia wytrzymałości jakiejś grupy mięśniowej trzeba skrócić przerwy odpoczynkowe lub zwiększyć liczbę serii oraz powtórzeń. Zasada ta obowiązuje w treningu praktycznie wszystkich dyscyplin sportu, obowiązuje w treningu praktycznie wszystkich dyscyplin sportu, leży u podstaw każdego postępu.

2. ZASADA WYKONYWANIA ĆWICZEŃ W SERIACH
Jest jedną z wcześniejszych zasad Weidera. Założeniem tej zasady jest wykonywania kilku (3-4) serii każdego ćwiczenia na daną grupę mięśniową, aby całkowicie wyczerpać mięśnie i wywołać maksymalny wzrost włókien mięśniowych tzw. hipertrofię.

3. ZASADA IZOLACJI GRUP MIĘŚNIOWYCH
W każdym ćwiczeniu mięśnie mogą pracować w połączeniu lub w izolacji od innych grup mięśniowych. Mięsień może pracować jako stabilizator ruchu, agonista (mięsień towarzyszący), antagonista (mięsień przeciwstawny) lub synergista (mięsień współdziałający). Celem kulturystyki jest budowanie i kształtowanie poszczególnych grup mięśniowych. A zatem należy dany mięsień, w możliwie najskuteczniejszy sposób odizolować od wpływu mięśni sąsiednich. Osiąga się to poprzez wykonywanie ćwiczeń w specyficznych pozycjach, np. uginanie przedramion na modlitewniku izoluje mięsień ramienny.

4. ZASADA DEZORIENTACJI MIĘŚNIOWEJ (KONFUZJI MIĘŚNIOWEJ)
Joe Weider jest przekonany, że aby zmusić mięsień do stałego rozwoju, należy go zaskakiwać zmianami parametrów treningowych: rodzaje ćwiczeń, liczba serii, liczba powtórzeń, kąty pod jakimi działają siły obciążające mięsień (np. wyciskanie sztangi na ławce poziomej i skośnej). Wówczas mięśnie nie osiągają stanu przystosowania się do określonego programu treningowego.


Średnio zaawansowani:


1. ZASADA PRIORYTETU TRENINGOWEGO
Zasada polega na tym, że najsłabiej rozwinięte grupy mięśniowe należy ćwiczyć na początku treningu, kiedy zasoby energetyczne organizmu są największe. Wysoka intensywność ćwiczeń zmusza mięśnie do rozwoju, a może być ona wysoka tylko wtedy, gdy zapasy energii są odpowiednio duże. Słabsze mięśnie ćwiczymy przed lepiej rozwiniętymi.

2. ZASADA TRENINGU PIRAMIDALNEGO
Włókna mięśniowe rozrastają się w wyniku skurczów przy pokonywaniu dużego oporu. Podczas kurczenia się przy dużym obciążeniu wzrasta również siła mięśni. Teoretycznie bardzo dobrym sposobem byłoby założenie na sztangę tak dużego ciężaru, przy którym można wykonać maksimum 8 powtórzeń i zrobienie kilku serii bez straty czasu na rozgrzewkę. Byłby to bardzo skuteczny sposób na wzrost masy i siły mięśni. Ale nie można tak ćwiczyć, ze względu na duże ryzyko odniesienia kontuzji. Zasada treningu piramidalnego została opracowana w celu rozwiązania tego problemu. Należy zaczynać każde ćwiczenie od 60% CM i wykonać serię złożoną z 15 powtórzeń. Następnie zwiększa się obciążenie do takiego poziomu przy którym można wykonać 10-12 powtórzeń. Kontynuując dalej zwiększenie obciążenia dochodzimy do 80% CM i wykonujemy 5-6 ruchów w tej najcięższej serii. W ten sposób dużymi ciężarami ćwiczy się po odpowiednim rozgrzaniu mięśni bez narażania się na kontuzje.

3. ZASADA TRENINGU DZIELONEGO (SPLIT)
Po kilku miesiącach treningów w oparciu o system " trzy razy w tygodniu", który polegał na ćwiczeniu wszystkich grup mięśniowych jednego dnia, należy zwiększyć ogólną intensywność ćwiczeń. Można to osiągnąć przez poziom umięśnienia na górną i dolną część i wykonywanie ćwiczeń na te grupy w odrębnych dniach treningowych. Pozwala to na zwiększenie liczby wykonywanych ćwiczeń na poszczególne grupy mięśniowe oraz zwiększenie serii w poszczególnych ćwiczeniach. W systemie treningu dzielonego należy wykonywać 8 ćwiczeń podczas jednej sesji treningowej, podczas gdy w systemie " trzy w tygodniu" 10 ćwiczeń (po 5 ćwiczeń na górną i dolną część ciała). Z tego wynika, że w treningu dzielonym jednostki treningowe mają wyższą intensywność.

4. ZASADA POMPOWANIA KRWI DO MIĘŚNI
Aby wywołać rozrost mięśni, trzeba spowodować napływ krwi do danej grupy mięśniowej. Maksymalne dokrwienie mięśni i związane z tym intensywne "płukanie" mięśni przez przepływającą krew zapewnia dostarczenie większych ilości składników odżywczych oraz szybsze usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii (energii) dzięki czemu komórki mięśniowe mają lepsze warunki dla rozrosty. Zastosowanie zasady przejawia się przez ćwiczenie jakiejś partii mięśni w 3-4 ćwiczeniach, jedno po drugim, bez wykonywania ćwiczeń na inne mięśnie, co w konsekwencji wiąże się z ciągłym, intensywnym przepływem krwi przez ten obszar.

5. ZASADA SUPERSERII
Jest to jedna z najbardziej znanych zasad Joe Weidera. Jest wspaniałą metodą pompowania krwi do mięśni. Superseria polega na łączeniu dwóch ćwiczeń na przeciwstawne grupy mięśniowe i wykonywaniu ich w formie jednej wydłużonej serii (jedna po drugiej) dwóch odrębnych serii z niewielką przerwą odpoczynkową pomiędzy nimi lub bez żadnej przerwy. Superserie przyspieszają ogólną regenerację organizmu. Testy wykazały, że wykonując serię na tricepsy po wcześniejszym wykonaniu serii na bicepsy, zwiększa się szybkość regeneracji bicepsów.

6. ZASADA SERII ŁĄCZONYCH
Seria łączona polega na łączeniu dwóch różnych ćwiczeń na tę samą grupę mięśniową i wykonywaniu ich jedno po drugim z niewielką przerwą odpoczynkową między nimi lub bez przerwy. Serie łączone wykorzystuje się w celu maksymalnego dopompowania mięśni krwią.

7. ZASADA TRENINGU HOLISTYCZNEGO (CAŁOŚCIOWEGO)
Główna idea treningu holistycznego - aby uzyskać maksymalny przyrost objętości całej komórki mięśniowej, trzeba wykonywać serie o różnej liczbie powtórzeń, od dużej do małej i stosować szeroką gamę obciążeń (od małych do maksymalnych). Na podstawie badań naukowych stwierdzono, że różne elementy komórek mięśniowych, zawierające białko lub źródła energetyczne, w różny sposób reagują na poziom obciążeń treningowych. Elementy białkowe powiększają się pod wpływem wysokich ciężarów. System aerobowy komórek mięśniowych (mitochondria) lepiej reaguje na trening typu wytrzymałościowego. Dlatego należy ćwiczyć z różną liczbą powtórzeń w seriach.

8. ZASADA TRENINGU IZOMETRYCZNEGO
Zasadę tę stosuję się poprzez napinanie mięśni bez wykonywania ruchu. Należy napiąć mięsień i przytrzymać go w stanie maksymalnego skurczu przez 3 do 6 sekund. Procedurę tę powtarza się trzykrotnie. Regularne stosowanie tej metody pozwala na lepsze neurologiczne sterowanie mięśniami oraz na uzyskanie lepszej separacji i wypukłości mięśni w trakcie pozowania na zawodach.


Zaawansowani:


1. ZASADA OSZUKANYCH POWTÓRZEŃ
Prawidłowa technika wykonywania ćwiczeń jest podstawą sukcesu w kulturystyce. Czasem jednak powtórzenia oszukane, wprowadzone po większej liczbie ruchów podstawowych, mogą pomóc w uzyskiwaniu lepszych rezultatów. Pomysł zastosowania oszukiwania w treningu kulturystycznym zrodził się w celu zmuszania mięsni do większej, a nie do mniejszej pracy, aby mięsień "dał z siebie wszystko". Zasadę oszukanych powtórzeń należy stosować tylko po to, aby móc wykonać 1-2 dodatkowe powtórzenia na zakończenie serii. Zasada ta polega na zastosowaniu pewnych ruchów ciała lub pomocy innej grupy mięśniowej, w celu pokonania punktu krytycznego i kontynuowania ruchu w normalnej formie.

2. ZASADA SERII POTRÓJNYCH
Seria potrójna polega na łączeniu trzech różnych ćwiczeń na tę samą grupę mięśniową i wykonywaniu ich w seriach jedno po drugim bez przerw odpoczynkowych między nimi. Jest to przede wszystkim metoda oddziałująca na kształt mięśni, które są atakowane pod trzema różnymi kątami. Serie potrójne pozwalają na szybkie dopompowanie krwi do mięśni, wpływają na podniesienie lokalnych współczynników wytrzymałościowej regeneracji mięśni i są świetną metodą poprawy ich unaczynienia.

3. ZASADA WIELKICH SERII (GIGANT SERII)
Wielka seria to kolejno wykonywanie serie 4-6 ćwiczeń na daną grupę mięśniową bez przerw lub z niewielkimi tylko przerwami odpoczynkowymi. Jest to najintensywniejszy sposób ćwiczenia spośród wszystkich zasad łączenia serii. Wykonując wielkie serie ćwiczy się daną grupę mięśniową pod wszystkimi możliwymi kątami, a mięsień wykonuje wszystkie funkcje, do których został przeznaczony. Wielkie serie powodują zaangażowanie większej liczby włókien mięśniowych co stymuluje rozrost oraz wpływa na podwyższenie jakości umięśnienia.

4. ZASADA WSTĘPNEGO ZMĘCZENIA MIĘŚNI
Wstępne zmęczenie mięśnia występuje wtedy, gdy najpierw wykonujemy aż do zmęczenia, serię wyizolowanego ćwiczenia na daną grupę mięśniową, a natychmiast potem uzupełniamy ją serią ciężkiego podstawowego ćwiczenia, zaliczonego do tzw. Ruchów podstawowych na te grupę mięśniową. Taka właśnie kolejność chroni mięśnie pomocnicze przed wyczerpaniem zanim zmęczeniu ulegnie duża grupa mięsni.

5. ZASADA WYMUSZONYCH PRZERW WEWNĄTRZ SERII. (ZASADA STOSOWANIA PRZERW ODPOCZYNKOWYCH WEWNĄTRZ SERII)
Stosując tę zasadę, należy ćwiczyć z ciężarem submaksymalnym, aby móc wykonać 2-3 powtórzenia. Następnie trzeba odpocząć przez 30-45 s., kontynuować trening przez 2-3 powtórzenia, odpocząć 40-60 s., wykonać kolejne 2 powtórzenia, odpocząć 60-90 s. i zakończyć serie 1-2 powtórzeniami. Trenując w ten sposób wykonuje się serie składające się z 7-10 powtórzeń. Zastosowanie tej zasady daje wzrost siły i objętości mięsni.

6. ZASADA SZCZYTOWEGO NAPIĘCIA MIĘŚNI (PEŁNEGO NAPIĘCIA MIĘŚNI PRZY MAKSYMALNYM SKURCZU)
Jest to metoda, dzięki której można utrzymywać ćwiczony mięsień w pełnym napięciu w momencie, gdy znajduje się on w fazie maksymalnego skurczu. Przez utrzymywanie stałego napięcia mięśni w końcowej fazie ruchu, świadomie wpływa się na ich kształt.

7. ZASADA UTRZYMYWANIA CIĄGŁEGO NAPIĘCIA MIĘŚNI
Ideą zasady jest zmuszenie mięśnia do pracy w pełnym zakresie ruchu (od całkowitego rozciągnięcia do pełnego skurczu), co prowadzi do zaangażowania większej liczby włókien mięśniowych. Należy wykonać ćwiczenia w czysto technicznie postaci. Po rozpoczęciu ruchu w pozycji całkowitego rozciągnięcia nie należy wykonywać żadnych szarpnięć, ani podrzutów ciężarów, ale prowadzi ruch w kontrolowany sposób, aż do krańcowego skurczu mięśnia. Najkorzystniej jest ćwiczyć w sposób przemyślny, utrzymując mięsień przez cały czas w "stałym napięciu".

8. ZASADA OPORU W RUCHU WSTECZNYM (SERIE NEGATYWNE)
Stawienie poru siłom grawitacyjnym w trakcie opuszczania ciężaru do doły, jest bardzo intensywną formą treningu, powodująca znaczne zmęczenie i obolałość mięśni oraz wpływającą na pobudzenie mięśni do rozrosty. Zasada ta prowadzi do pobudzenia włókien mięśniowych w inny sposób, niż to ma miejsce podczas unoszenia ciężarów (pracy koncentrycznej). Trening wykorzystujący pracę ekscentryczną (negatywną) może być stosowany jedynie okresowo, gdyż mocno oddziałuje na tkankę łączną (ścięgna i więzadła).

9. ZASADA WYMUSZONYCH POWTÓRZEŃ
Przy końcu normalnej serii, gdy nie można wykonać już ani jednego powtórzenia własnymi siłami, należy skorzystać z pomocy partnera przy przechodzeniu ciężaru przez "punkt krytyczny". W jednej serii można wykonać od 1-3 powtórzeń wymuszonych. Wykorzystanie tej zasady mobilizuje włókna mięśniowe do pracy w zakresie wybiegającym poza poziom normalnego wysiłku, co stymuluje większy rozwój i wzrost gęstości mięśni. Ponieważ jest to bardzo wyczerpujący rodzaj treningu, to mimo, iż przynosi dobre rezultaty, nie powinien być stosowany zbyt często, gdyż prowadzi do przetrenowania i kontuzji.

10. ZASADA TRENINGU PODWÓJNIE DZIELONEGO
Obecnie często tą zasadę wykorzystują kulturyści wyczynowi. Dzień treningowy dzielą na dwie jednostki: rano -ćwiczą jedną lub dwie grupy mięśniowe i wieczorem - ćwiczą najczęściej jedną grupę mięśniową. Zastosowanie tej zasady daje duże korzyści. Ćwicząc tylko jedną lub dwie grupy mięśniowe podczas jednostki treningowej., można poświęcić im całą energię, wykonując więcej serii z większymi ciężarami.

11. ZASADA TRENINGU POTRÓJNIE DZIELONEGO
W ciągu dnia wykonuje się ćwiczenia na trzy grupy mięśniowe podczas trzech jednostek treningowych (na jednej sesji trenowana jest jedna grupa mięśni). Stosują ją głównie kulturyści o wysokich zdolnościach regeneracyjnych

12. ZASADA WYWOŁYWANIA PALENIA WEWNĄTRZMIĘŚNIOWEGO
Istotą tej zasady treningowej jest wykonywanie dodatkowych 2-3 krótkich, niepełnych powtórzeń na zakończenie serii. Spowoduje to zwiększony napływ krwi do mięśni i wydzielenie się kwasy mlekowego. Podwyższony poziom mleczanów jest przyczyną dolegliwości występującej w postaci palenia wewnątrzmięśniowego. Od strony fizjologicznej wygląda to tak, że uboczne produkty przemiany materii i nadwyżka krwi, doprowadzone do krwi w związku z wykonaniem tych niepełnych powtórzeń, powodują obrzmienie komórek oraz wzrost naczyń włosowatych. Pomaga to zwiększeniu objętości mięśnia i rozbudowie jego sieci naczyń krwionośnych.

13. ZASADA TRENINGU JAKOŚCIOWEGO
Trening jakościowy oznacza, że stopniowo skraca się przerwy odpoczynkowe między seriami, przy utrzymywaniu liczby powtórzeń na tym samym poziomie co przedtem lub nawet zwiększeniu jej. Jest wspaniałą metodą na uzyskanie definicji i lepszego unaczynnienia mięśni. Jest podstawową zasadą w okresie startowym.

14. ZASADA SERII ZE ZMNIEJSZANYM OBCIĄŻENIEM (TZW.ZDEJMOWANIE)
Stosowanie tej zasady wymaga pomocy dwóch partnerów treningowych. Po wykonaniu przez ćwiczącego maksymalnej możliwej liczby powtórzeń na danym ciężarze, partnerzy zdejmują z obu stron sztangi część obciążników. Następnie ćwiczący wykonuje dalsze powtórzenia na zmniejszonym ciężarze i procedura jest powtarzana. Seria zostaje wydłużona dzięki zdjęciu części obciążenia. Jest to sposób na zwiększenie intensywności treningu.

15. ZASADA TRENINGU INSTYNKTOWNEGO
Jest to nadrzędna zasada treningowa w kulturystyce. Każda osoba inaczej reaguje na różne sposoby odżywiania i treningu. W miarę nabierania doświadczenia kulturyści są w stanie instynktownie określić w jaki sposób ćwiczyć aby uzyskiwać najlepsze rezultaty. Zgodnie z tą zasadą kulturyści powinni sami układać programy treningowe, dobierać ćwiczenia oraz ustalać liczbę serii i powtórzeń, które w ich przypadku dają najlepsze wyniki.

16. ZASADA NIESPÓJNOŚCI FORM TRENINGOWYCH
Zasada ta polega na połączeniu ćwiczeń na budowę masy mięśniowej z wyizolowanymi ćwiczeniami, wpływającymi na jakość i separację mięśni w jeden specjalny program treningowy. W praktyce oznacza to ułożenie programu treningowego z różnych ćwiczeń i zasad treningowych, które sprawdziły się najlepiej w przypadku danego osobnika.

17. ZASADA NIEPEŁNYCH POWTÓRZEŃ
Niepełne powtórzenia w ćwiczeniach podstawowych, zarówno w początkowej, środkowej jak i końcowej fazie ruchu, mogą być wykorzystywane jako środek prowadzący do wzrostu siły i masy mięśniowej. Metodę tę stosuje się najwygodniej gdy stojaki wyposażone są w szereg bolców, rozmieszczonych na różnych poziomach ułatwiających przerwanie ruchu w dowolnym momencie i odłożenie sztangi. Zasada ta pozwala na wykorzystanie większego ciężaru, co w dużym stopniu wpływa na wzmocnienie przyczepów mięśniowych, ścięgien więzadeł i innych elementów zbudowanej z tkanki łącznej, co w efekcie daje znaczny wzrost siły.

18. ZASADA DYNAMICZNYCH POWTÓRZEŃ
Ta zasada treningowa polega na rozmyślnym przyspieszaniu ruchu ciężaru, ale tylko w przypadku serii z dużym ciężarem. Jest to próba poprawienia dynamiki i siły mięśni poprzez pobudzenie włókien białych (szybkokurczliwych). Optymalne jej wykorzystanie ma miejsce przy ćwiczeniach z ciężarem równym lub wyższym niż 75% CM. Stosując zasadę dynamicznych powtórzeń należy zapomnieć o powolnym, dokładnym ruchu i wczuwaniu się w prowadzenie ciężaru, a skoncentrować na szybkim, dynamicznym pokonaniu ciężaru na ca lej drodze ruchu.

19. ZASADA PRZEPLATANYCH SERII
Zasada ta polega na wplataniu serii na słabiej rozwijając się grupy mięśniowe (ale takie, które nie wymagają dużych ilości energii do treningu jak: przedramiona, łydki, kark, mięśnie czworoboczne kapturowe), pomiędzy serie na duże grupy mięśniowe, które się aktualnie ćwiczy. Pozwoli to na wyrównanie rozwoju słabszych mięśni. Zasadę można stosować w trakcie całej jednostki treningowej, niezależnie od tego, które duże grupy mięśniowe akurat ćwiczymy.

"Ty przyszlas jak pierwsza letnia noc i wnioslas pogode w me dni..."

"Nie ma ze boli!!!"

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 10889 Napisanych postów 49857 Wiek 27 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 57816
i tych zasad trzeba sie trzymac. dotego 10 przykazań i sukces w zyciu pewny.


hmmm ale to juz chyba było. michal cos podobnego pisał to pamietam. no tak czy siak sog ze ci sie chcialo klepac.

--------------------------------------------------------------------------------------
Samozwańczy archiwista w dziale Archiwum Kulturystyki:
- http://www.sfd.pl/topic.asp?topic_id=68857
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 10889 Napisanych postów 49857 Wiek 27 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 57816
juz sobie przypomnialem gdzie to było! Atlas kuźwa Ćwiczeń napisany przez michala.!! skoro to tu napisalems to znaczy ze nie czytales atlasu. to masz minus na dziale ;P, hehehe

--------------------------------------------------------------------------------------
Samozwańczy archiwista w dziale Archiwum Kulturystyki:
- http://www.sfd.pl/topic.asp?topic_id=68857
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 480 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 5214
Znalazlem to w necie i pomyslalem ze sie przyda.

"Ty przyszlas jak pierwsza letnia noc i wnioslas pogode w me dni..."

"Nie ma ze boli!!!"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Michail ZASŁUŻONY
Ekspert
Szacuny 212 Napisanych postów 48745 Wiek 46 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 91090
Było już dziesdiatki razy, a na stałe wisi w tabelce w "Atlasie"

Pozdrawiam wszystkich ambitnych-"Wszystko,co Cię nie zabije czyni Cię mocniejszym"
Michail-Czytaj i pytaj:
http://www.kulturystyka.pl/atlas/
Albo oglądaj i ucz się http://www.kulturystyka.pl/atlas_cwiczen-michail/ 

PORADY INDYWIDUALNE - www.dobierz-trening.pl
ZAINTERESOWANY PORADĄ - PISZ GG:7426473

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Jak on sie nazywa ?

Następny temat

Michail prośba...

injelly