SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Alfa-laktoalbumina i Beta-laktoglobulina

temat działu:

Odżywki i suplementy

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 23048

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 86 Wiek 47 lat Na forum 8 lat Przeczytanych tematów 1358
Z okazji kontrowersji które powstały w okół odżywek białkowych zainteresowałem się o co chodzi z Alfa-laktoalbumina i Beta-laktoglobuliną. Znalazłem w czasopiśmie Medycyna Weterynaryjna
http://medycynawet.edu.pl/
artykuł poruszający tę kwestie:
http://medycynawet.edu.pl/index.php/archives/139/1058-summary-medycyna-wet-64-12-1375-1378-2008

Alfa-laktoalbumina i beta-laktoglobulina jako związki
biologicznie czynne frakcji białkowej mleka

JOLANTA KRÓL, ANNA LITWIŃCZUK, ANETA ZARAJCZYK, ZYGMUNT LITWIÑCZUK*
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzêcych,
*Katedra Hodowli Bydła Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt UP, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Fragmenty:
Właśœciwoœści funkcjonalne białek są odzwierciedleniem naturalnych cech ich cząsteczek, m.in.: wielkoœści, kształtu, podatnośœci na denaturację, sekwencji aminokwasowej, powinowactwa do wody itp. Istotne są również warunki œśrodowiska, tj. temperatura, pH czy ciśœnienie oraz właśœciwoœci hydrodynamiczne, a także powierzchniowe.
Białka serwatkowe stanowią 0,6-0,7% białka ogólnego, w tym około 75% przypada na albuminy, tj. alfa-laktoalbuminę i beta-laktoglobulinę. Odgrywają one istotną rolę w żywieniu człowieka jako wyjątkowo bogate i zbilansowane Ÿźródło aminokwasów . Spożycie 14 g białek serwatkowych pokrywa dzienne zapotrzebowanie osoby dorosłej na aminokwasy. Jest to ilośœć równoważna 23 g kazeiny lub 17 g białka jaja kurzego.


Alfa-laktoalbumina (alfa-LA) jest hydrofilową, trójwymiarową albuminą o masie cząsteczkowej około 14,2 kDa. Pojedynczy łańcuch peptydowy alfa-LA zbudowany jest ze 123 aminokwasów, wœród których należy wymienić cysteinę i tryptofan (będące, odpowiednio, prekursorami glutationu i serotoniny), a także lizynę (tab. 1). Struktura tego białka wykazuje wysoki stopień homologii u większośœci ssaków, w tym u człowieka. W mleku krowim alfa-LA stanowi około 20% białek serwatki, a jej stężenie wynosi 1ś1,5 g·L–1
Wyższą zawartoœścią tego białka wyróżnia się mleko pozyskiwane od krów korzystających z pastwiska.

Frakcja ta pełni w organizmie rozmaite funkcje biologiczne (tab. 2). Niewątpliwie stanowi ona jedną z dwóch podjednostek enzymatycznego kompleksu, który katalizuje końcowy etap biosyntezy laktozy w komórkach gruczołowych ssaków. Dlatego też odgrywa istotną rolę w kontroli laktacji i sekrecji mleka Alfa-LA spełnia w organizmie również funkcje transportowe jako nośnik niektórych jonów metali, a przede wszystkim wapnia. Wykazuje także zdolnoœść wiązania jonów cynku, magnezu i kobaltu.

Alfa-laktoalbumina wykazuje również właœciwoœści antybakteryjne. Badania kliniczne dowiodły, że odżywki dla niemowląt wzbogacone w alfa-LA wykazywały aktywnośœć przeciwko Escherichia coli O127 oraz redukowały liczbę przypadków wystąpienia biegunki. Działanie to może być wynikiem uwalniania przez enzymy antybakteryjnych peptydów podczas trawienia alfa-LA. Peptydy te wpływają na zahamowanie rozwoju patogenów, a dodatkowo stymulują rozwój pożądanej mikroflory jelitowej.
Dieta bogata w alfa-LA może poprawiać zdolnoœsć organizmu do radzenia sobie ze stresem. Jest to związane z dużym udziałem w cząsteczce alfa-LA tryptofanu będącego prekursorem serotoniny, która, występując w dużych stężeniach w mózgu, poprawia nastrój, zdolnoœści poznawcze i pokonywanie sytuacji stresowych oraz obniża uczucie lęku. Ponadto ułatwia zasypianie osób dorosłych, cierpiących na zaburzenia snu.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że alfa-LA może chronić organizm przed problemami gastrycznymi (wrzody żołądka) powodowanymi przez stres lub etanol. W tym przypadku rola alfa-LA sprowadza się do zwiększania poziomu prostaglandyn (PGE 2),
które wykazują działanie ochronne na œśluzówkę żołądka poprzez stymulowanie sekrecji œluzu i hamowanie wytwarzania kwasu mlekowego. Alfa-LA pełni również rolę czynnika immunologicznego, co jest szczególnie istotne w diecie noworodków, wpływając na wzrost ich odpornośœci.

Beta-laktoglobulina odgrywa kluczową rolę antyoksydacyjną w mleku, pomimo że wykazuje umiarkowaną aktywność przeciwutleniającą w porównaniu do związków o wysokim statusie antyoksydacyjnym, tj. witaminy E lub probukolu. Właœściwoœść ta wynika z obecnośœci aminokwasów siarkowych oraz możliwoœści syntezy glutationu. Wykazano, że istotną rolę w kształtowaniu statusu beta-LG odgrywają także wolne grupy tiolowe przy Cys-121, które prawdopodobnie uczestniczą
w zahamowaniu procesu oksydacji frakcji LDL cholesterolu. Mleko pozbawione tego białka ma około 50% mniejszą ogólną aktywnoœści antyoksydacyjną w porównaniu do mleka surowego. Ponadto istotną utratę właściwośœci przeciwutleniających wykazano w mleku poddanym obróbce cieplnej, na skutek denaturacji Beta-LG.


Równie istotną funkcją beta-LG jest jej aktywnośœć antykancerogenna, którą warunkuje duża zawartoœć aminokwasów siarkowych, a przede wszystkim metioniny. Poprzez oddziaływanie na proces metylacji komórek, metionina i cysteina wykazują pozytywny wpływ na stabilnośœć DNA. Beta-LG, jako jedyna wœród białek serwatkowych, wykazuje dodatkowo zdolnoœść wiązania mutagennych, heterocyklicznych amin, przez co hamuje ich aktywnoœść rakotwórczą. Wyniki badań
McIntosha i wsp. wskazują, że diety uzupełniane w beta-LG zapewniają ochronę przeciwko rozwojowi prekursorów nowotworów tylnej śœciany jelita.
Beta-laktoglobulina wykazuje również działanie wspomagające w infekcjach wirusowych. Uzupełnienie diety w to białko prowadzi do znacznego wzrostu poziomu glutationu w plazmie, a co za tym idzie – do poprawy zdrowia osób zakażonych wirusem HIV oraz rzadszego pojawiania się infekcji towarzyszących . Beta-LG chemicznie modyfikowana bezwodnikiem 3-hydroftalowym okazała się efektywnym inhibitorem infekcji wirusem HIV-1 u ludzi.

Prozdrowotne właœciwości alfaLA i beta-LG, chociaż jeszcze nie do końca poznano dokładne mechanizmy ich działania, powinny stanowić zachętę dla konsumentów do spożywania produktów mlecznych oraz innych wzbogaconych w te białka. Oswobodzenie biofunkcjonalnych peptydów z alfa-laktoalbuminy i beta-laktoglobuliny umożliwia zastosowanie ich w żywnośœci jako składników o właœściwoœciach regulujących, o aktywnoœci zbliżonej do aktywnośœci hormonów. W przyszłoœści związki te mogą być wykorzystywane na szerszą skalę jako składniki żywnoœści funkcjonalnej. Pojedyncze z nich znajdą również zastosowanie w farmakologii. Działania bioaktywne białek serwatkowych są niezwykle interesujące i dostarczają możliwośœci włączenia alfa-LA i beta-LG jako aktywnych składników w szerokiej gamie żywnośœci funkcjonalnej, jednakże niektóre właœściwoœści tych białek wymagają potwierdzenia.

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 86 Wiek 47 lat Na forum 8 lat Przeczytanych tematów 1358
Znalazłem jeszcze jeden ciekawy art na temat wpływu a-la na człowieka.
http://www.kaweczynska.pl/uczelnia/czasopismo-naukowe?download=689:nr-12011
Strona 104: Właściwości biologiczne a-laktoalbuminy
Niestety pdf jest zabezpieczony przed kopiowaniem przez to nie da się niczego wkleić. Ale streszczając. A-la ma szereg własciwości prozdrowotnych, antyrakowych i antybakteryjnych itp.
Nic że będzie 2cm więcej w bicu po wypiciu WPC z 15% ilością a-la.
Zmieniony przez - MalcerzV2 w dniu 2013-07-29 20:11:37
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 567 Napisanych postów 11788 Na forum 8 lat Przeczytanych tematów 125319
ok,ok.
I co dalej?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 86 Wiek 47 lat Na forum 8 lat Przeczytanych tematów 1358
Dalej można poczytać z linku. Strona 104.
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Jaki gainer POMOCY :)

Następny temat

Kreatyna 4 tygodnie cykl

nutloveb