Brazylijscy naukowcy zajmujący się sportem na Uniwersytecie Stanowym Sao Paulo zorganizowali badanie, które wykazało, że sportowcy trenujący siłowo są w stanie wykonać większą pracę, bardziej intensywny trening, jeśli na 45 minut przed jego rozpoczęciem zażyją 15 mg kapsaicyny.

Badanie

Naukowcy zebrali 10 wytrenowanych mężczyzn i zlecili wykonywanie przysiadów na dwóch sesjach treningowych. W obu przypadkach mieli do wykonania 4 serie z obciążeniem wynoszącym 70% maksymalnego obciążenia, z którym są w stanie wykonać jedno powtórzenie. Między seriami odpoczywali 1,5 minuty.

Zostali podzieleni na 2 grupy - część trenowała po otrzymaniu kapsaicyny, a część z placebo. Podczas tych dwóch sesji każdy z uczestników wykonał trening z placebo i kapsaicyną, można było zatem porównać wyniki. Dawka, jaką otrzymali, to 15 mg kapsaicyny na 45 minut przed treningiem. Czas 45 minut został ustalony na podstawie czasu osiągnięcia maksymalnego stężenia przez kapsaicynę [J Med. Assoc Thai 2009 Jan; 92 (1): 108-13.]. Okres półtrwania kapsaicyny wynosi w przybliżeniu 25 minut, a całkowite usunięcie z osocza następuje po 105 minutach od zażycia. [J Control Release, 28 Dec, 196: 96-105].

intensywność treningu

Wyniki

Uczestnicy wykonali więcej powtórzeń na treningu, przed którym otrzymali suplement. Suplementacja ta zwiększyła objętość treningu i dodatkowo zmniejszyła uczucie zmęczenia.

Mechanizm

Brazylijscy naukowcy badają trzy potencjalne teorie, które mogą tłumaczyć działanie kapsaicyny poprawiające wydajność. Jedną z nich jest to, że hamuje bodźce bólowe. Wyjaśniali oni, że stosowano kapsaicynę, jako lek przeciwbólowy w schorzeniach neuropatycznych, co wykazało, że wystarczające dawki kapsaicyny, które aktywują receptor TRPV1 mają też działanie przeciwbólowe poprzez dezaktywację lub odczulanie pierwotnych zakończeń nerwowych wynikających z przeciążenia wapniem.

Według innej teorii kapsaicyna stymuluje kurczenie się włókien mięśniowych. Naukowcy napisali w opracowaniu powyższego badania, że ergogenne działanie kapsaicyny na wydajność ćwiczeń wytrzymałościowych mogło wynikać z modulacji kanału TRPV1. Aktywacja tego receptora w mięśniu szkieletowym zwiększa uwalnianie wapnia przez siateczkę sarkoplazmatyczną [PLoS One. 2013; 8 (3): e58673.] prowadząc do większej interakcji filamentów aktyny-miozyny i wytwarzania większego napięcia [Am J Physiol Endocrinol Metab. 2014 15 May; 306 (10): E1110-9.].

Do większej objętości treningowej mógł się przyczynić także wzrost aktywności OUN i wydzielania epinefryny poprzez aktywację receptora TRPV1 przez kapsaicynę [J Nutr Sci Vitaminol (Tokio), 2007 Apr; 53 (2): 124-32.]

Wnioski

Biorąc pod uwagę, że większa objętość treningu oporowego jest silnie związana z przerostem mięśni, możliwe jest, że przewlekła przedtreningowa suplementacja kapsaicyną może prowadzić do większej siły i lepszej adaptacji treningowej.

Badanie to wymaga jeszcze kolejnych analiz, by doprecyzować wnioski, ale już na tą chwilę wyniki są optymistyczne i działające na korzyść kapsaicyny.

Źródło: http://www.ergo-log.com/15-mg-capsaicin-workout-strength-training.html