Orthorexia Nervosa (ON) jest opisywana jako obsesyjne zachowanie motywowane wielką troską o przestrzeganie zdrowej diety. Chociaż została po raz pierwszy opisana w 1997 r., pozostaje słabo scharakteryzowana w literaturze.

Badanie naukowe

Celem tego badania była ocena częstości występowania zaburzenia u pewnej grupy osób w Portugalii oraz zbadanie ich wspólnych cech, co miało pomóc lepiej scharakteryzować tę jednostkę. Nielosowa próba 193 dorosłych członków siłowni odpowiedziała na ankietę opartą na portugalskiej wersji ORTO-15, uzupełnioną dodatkowymi pytaniami. Możliwe związki między różnymi zmiennymi i wynikami patologicznymi w ORTO-15 zostały przeanalizowane przy użyciu modeli regresji logistycznej.

Wyniki

  • zaburzenia podobne do ortoreksji wykazywało 51.8% osób, w średnim wieku ~31 lat
  • młodszy wiek korelował z częstszym występowaniem ON
  • wygląd fizyczny i częste ćwiczenia również były związane z ON, podczas gdy nie stwierdzono korelacji między ortoreksją a płcią czy wykształceniem
  • spożywanie specjalnych pokarmów, niezadowolenie z wyglądu fizycznego i częste ćwiczenia mogą wskazywać na występowanie ON.

Wnioski

Prawdopodobnie ortoreksja jest powiązana z przesadnie zdrowym stylem życia, nadmiernym skoncentrowaniu się na wyglądzie sylwetki i niezadowoleniu ze swojego wyglądu.

Referencje, badania, literatura:

Carolina Almeida, Vânia Vieira Borba & Lèlita Santos Orthorexia nervosa in a sample of Portuguese fitness participants https://link.springer.com/article/10.1007/s40519-018-0517-y

Komentarze (0)