Składniki:

Składniki - w ujęciu ogólnym są to komponenty i surowce które tworzą formułę konkretnego produktu. Składnikami mogą być zarówno pojedyncze substancje, jak i całe kompleksy związków oraz przetworzone i nieprzetworzone ich źródła. Składnikiem więc może być zarówno kwas linolowy, jak i olej sojowy będący jego źródłem ( a przy okazji i innych składników). Składniki mogą być także: pokarmowe, odżywcze, mineralne. Składniki na etykiecie produktu umieszczone są w specjalnej rubryce opatrzonej napisem "Skład", gdzie umieszczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi znakowania żywności - w kolejności malejącej.

Płatności obsługują

Nasi partnerzy logistyczni