O nas

Właścicielem serwisu i Sklepu SFD jest firma:

SFD Spółka Akcyjna
ul. Głogowska 41
45-315 Opole

NIP: 7543022222
REGON: 160360680
Sąd Rejonowy Opolu,
Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000373427
Kapitał zakładowy: 4 549 091,00 PLN w całości opłacony

Informacja o kontach bankowych do wpłat za zamówienia

Siedziba Sklepu SFD znajduje się:

SFD Spółka Akcyjna
ul. Zielonogórska 4
45-323 Opole

Płatności obsługują

Nasi partnerzy logistyczni