SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Wyszukiwarka

Znalezione pod frazą:

chaŁwa

 • Ostrowia art marek.c

  Post
  Odżywki i suplementy

  kilka smaków: nie chciało mi się wycinać dawkowań i cen i dlatego jest taki bigos... ADVOKAT/LIKIER JAJECZNY/ZABAJONE 19923 0,5-1 G/KG 53,15 zł ID.Z NAT. X ADVOKAT/LIKIER JAJECZNY/ZABOJONE 19824 0,5 G/KG 40,39 zł ID.Z NAT. X ADVOKAT/LIKIER JAJECZNY/ZABAJONE 2%ALK. 20682 1-2 G/KG 49,83 zł ID.Z NAT. X ADVOKAT/LIKIER JAJECZNY/ZABAJONE 12% ALK. 21422 [...]

  Odpowiedzi: 302 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 12/27/2006 1:45:19 AM Liczba szacunów: 0
 • Mistrzostwa Polski w WL Federacji WRPF - ZŁOTORYJA 5.11.2016

  Post
  Aktualności - Sporty Siłowe

  WYNIKI MĘŻCZYZN MISTRZOSTWA POLSKI W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW WRPF - ZŁOTORYJA 05.11.2016 DO 56 KG MĘŻCZYZN MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 1 KOŁT DAMIAN 2000 BYSTRZYCA KŁODZKA 54.6 0.9334 57.5 65.0 70.0 X 60.67100 65.0 [...]

  Odpowiedzi: 112 Ilość wyświetleń: 14134 Data: 11/6/2016 7:09:29 PM Liczba szacunów: 1
 • Filmy akcji(walki)

  Post
  Scena MMA i K-1

  Jean claude van damme: 2008: Strażnik granicy (Shepherd: Border Patrol, The) jako Jack Robideaux 2008: J.C.V.D. jako J.C.V.D. 2007: Aż do śmierci (Until Death) jako Anthony Lowe 2006: Sinav jako Charles 2006: Zastępca (Second in Command) jako Sam Keenan 2006: Korpus weteranów (Hard Corps, The) jako Patrick Sauvage 2004: Sny o [...]

  Odpowiedzi: 26 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 7/27/2008 11:38:38 PM Liczba szacunów: 0
 • Krótkie, pojedyncze pytania.

  Post
  Ladies SFD

  Co do antykoncepcji - jeśli chcesz spróbować z jeszcze mniejszą dawką hormonów to zapytaj ginekologa o krążek dopochwowy. Miałam i był super wygodny (zapomina się o nim zupełnie i wymienia raz w miesiącu). Kobiety ponoć chwalą jako alternatywę tabletek, bo nie mają skutków ubocznych, ale ja tam od początku miałam zawsze pierwszy tydzień nowego [...]

  Odpowiedzi: 451 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 10/8/2014 10:28:12 AM Liczba szacunów: 0
 • Krótkie, pojedyncze pytania.

  Post
  Ladies SFD

  Co do antykoncepcji - jeśli chcesz spróbować z jeszcze mniejszą dawką hormonów to zapytaj ginekologa o krążek dopochwowy. Miałam i był super wygodny (zapomina się o nim zupełnie i wymienia raz w miesiącu). Kobiety ponoć chwalą jako alternatywę tabletek, bo nie mają skutków ubocznych, ale ja tam od początku miałam zawsze pierwszy tydzień nowego [...]

  Odpowiedzi: 451 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 10/8/2014 9:58:07 AM Liczba szacunów: 0
 • Nowinki ze Świata!!

  Post
  Inne dyscypliny

  Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Polsce? "Potrzeby tylko stadion w Warszawie" Jerzy Sku­cha, pre­zes Pol­skie­go Związ­ku Lek­kiej Atle­ty­ki, był bar­dzo ura­do­wa­ny dobrą po­sta­wą na­szych lek­ko­atle­tów. Pod­kre­ślił, że ha­lo­we mi­strzo­stwa świa­ta w So­po­cie były or­ga­ni­za­cyj­nym suk­ce­sem. Dzię­ki temu Pol­ska ma szan­sę na [...]

  Odpowiedzi: 763 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 3/10/2014 11:38:21 AM Liczba szacunów: 0
 • USAIN BOLT - sylwetka i wiadomości

  Post
  Inne dyscypliny

  Usain Bolt: chcę zakończyć karierę u szczytu sławy Usain Bolt, naj­szyb­szy czło­wiek świa­ta, ogło­sił, że chce za­koń­czyć ka­rie­rę u szczy­tu sławy, po igrzy­skach w 2016 r., na któ­rych za­mie­rza zdo­być trzy złote me­da­le. Ja­maj­czyk zdra­dził, że wpływ na pod­ję­cie de­cy­zji miała roz­mo­wa z le­gen­dar­nym Mi­cha­elem John­so­nem. Po [...]

  Odpowiedzi: 391 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 12/4/2013 7:10:30 AM Liczba szacunów: 0
 • Borussia Dortmund

  Post
  Piłka Nożna

  Agent Aubameyanga zamierza pozwać Borussię Dortmund Agent za­an­ga­żo­wa­ny w trans­fer Pier­re'a-Eme­ric­ka Au­ba­mey­an­ga do Bo­rus­sii Do­rt­mund za­mie­rza po­zwać do sądu nie­miec­ki klub, który jego zda­niem za­le­ga mu pie­nią­dze. Car­los Arino twier­dzi, że to on w głów­nej mie­rze przy­czy­nił się do przej­ścia Ga­boń­czy­ka z [...]

  Odpowiedzi: 579 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 8/23/2013 11:33:58 AM Liczba szacunów: 0