Węglowodany

Węglowodany – jeden z podstawowych składników odżywczych, obejmujący liczną i dość zróżnicowaną pod względem właściwości i budowy grupę związków. Klasyfikuje się je na : monosacharydy (tzw. cukry proste), disacharydy (dwucukry), polisacharydy (wielocukry). Węglowodany można także podzielić na przyswajalne (np. skrobia, fruktoza -ulegają strawieniu w przewodzie pokarmowym, a następnie są transportowane do tkanek docelowych i spełniają funkcje przede wszystkim energetyczne; oraz nieprzyswajalne (należy tutaj błonnik, który jest odporny na działanie enzymów i pełni funkcje balastowe, choć wg niektórych danych błonnik ulega trawieniu w jelicie grubym dzięki aktywności specyficznej mikroflory).
Dla sportowców duże znaczenie ma tempo wchłaniania poszczególnych węglowodanów i odpowiedź fizjologiczna organizmu na ich spożycie. Miarę wpływu spożytych węglowodanów na poziom glukozy we krwi jest "indeks glikemiczny", a jeśli odniesiemy go do zawartości węglowodanów w pokarmie, otrzymamy "ładunek glikemiczny". Miarą odpowiedzi insulinowej organizmu na spożyty pokarm będzie indeks insulinowy. Węglowodany stanowią istotny element diety, potrzeba ich dostarczenia jest szczególnie istotna w okolicy aktywności fizycznej, kiedy spożywane przed lub w trakcie pozwalają poprawić możliwości wysiłkowe, a spożywane po sesji -poprawiają wydatnie regenerację potreningową. Węglowodany wchodzą w skład rozmaitych preparatów energetycznych, odzywek węglowodanowo-białkowych, stacków kreatynowych, no-boosterów i innych. Dostępne są także w postaci monopreparatów.

Dawkowanie: Trudno precyzyjnie wyznaczyć zapotrzebowanie organizmu na węglowodany, wg zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia, węglowodany powinny stanowić minimum 50% kaloryczności jadłospisu. Istnieją jednak alternatywne modele żywieniowe które zakładają spożycie węglowodanów w ilościach symbolicznych (np poniżej 30g na dobę)

Płatności obsługują

Nasi partnerzy logistyczni