SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

glutamina a nowotwory

temat działu:

Odżywki i suplementy

słowa kluczowe: ,

Ilość wyświetleń tematu: 9711

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 252 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 2952
Rola glutaminy w terapii onkologicznej.

Diagnoza - RAK. Nie ma prawie człowieka, który nie zetknął by się z kimś chorym na raka. Choroba nowotworowa jest w każdym wypadku bardzo silnym stresem zarówno dla pacjenta, jak i jego rodziny. Leczenie pacjentów według standardów medycyny akademickiej to przede wszystkim chirurgia, chemioterapia oraz radioterapia. Lekarze jednak bardzo niechętnie sięgają po substancje, które mogłyby wspomóc tę formę terapii, nie mówiąc już o zastosowaniu terapii metodami alternatywnymi, nawet w przypadku tych pacjentów, u których chemio- i radioterapia nie dają żadnych szans na wyleczenie a leczenie chirurgiczne jest niemożliwe.

Medycyna nieakademicka, zwana przeze mnie nieco żartobliwie podziemną, w zakresie wspomagania terapii nowotworów dostarcza olbrzymią ilość różnych substancji, które mają być cudownym lekiem na raka. Wiele z nich to próba wyłudzenia pieniędzy od pacjenta. Niektóre z nich mogą jednak w niektórych przypadkach rzeczywiście istotnie pomóc.

W dzisiejszym artykule chciałbym skupić się na jednym związku chemicznym i przedstawić podsumowanie wyników badań w zakresie zastosowania w terapii nowotworów tego dość prostego związku, powszechnie stosowanego przez kulturystów, a mianowicie - GLUTAMINY.

------------------------------

Glutamina jest jednym z 20 aminokwasów powszechnie występującym we wszystkich białkach. Organizm człowieka może go sobie zsyntetyzować. A jednak jest on niezwykły. Jego niezwykłość związana jest z kilkoma aspektami. Oto one:

1. Pierwszy etap spalania niemal wszystkich aminokwasów to zamiana ich w mięśniach na glutaminę oraz w mniejszym stopniu na alaninę. W tej postaci są one wytransportowywane z mięśni, a następnie zużywane przez inne tkanki jako paliwo (2). Z tego powodu glutamina pomaga zaoszczędzić wszystkie pozostałe aminokwasy.

2. Glutamina jest bardzo szybkim, priorytetowym paliwem dla nabłonka jelitowego i układu odpornościowego, bardzo ważnych układów, które w walce z nowotworem muszą działać sprawnie. Glutamina szybko wchodzi w szlak metaboliczny spalania, gdyż bardzo łatwo zamienia się w kwas glutaminowy, który następnie łatwo zamienia się w kwas alfa-ketoglutarowy - jeden z aminokwasów cyklu Krebsa w mitochondriach.

3. Synteza glutaminy może zajść w każdej komórce. Jednak w warunkach niedoboru energii w komórce jej synteza spada. Jest to związane z tym, ze zamiana kwasu glutaminowego w glutaminę wymaga dostarczenia porcji energii.

4. Glutamina jest generalnie kiepskim paliwem dla komórek nowotworowych. Wynika to z faktu, że wchodzi ona do cyklu Krebsa przed kompleksem dehydrogenazy bursztynianowej. - enzymu występującego jedynie w mitochondriach, a nie występującego, jak większość pozostałych enzymów cyklu Krebsa, również w cytoplazmie komórki. Wiadomym jest, że komórki większości nowotworów w większym stopniu wytwarzają energię z cukru w glikolizie beztlenowej, a w mniejszym stopniu ze spalania tłuszczu w mitochondriach. Jej podawanie przynosi więc więcej korzyści organizmowi, który potrafi lepiej korzystać z produkcji energii w mitochondriach, niż nowotworowi, który ma tę zdolność upośledzoną.

Średnio patrząc, im bardziej złośliwy jest nowotwór, tym w mniejszym stopniu potrafi on wytwarzać energię w mitochondriach i tym większy może być potencjalnie zysk z zastosowania glutaminy.

5. Glutamina jest niezbędnym składnikiem dla syntezy głównego wewnątrzkomórkowego antyoksydanta i detoksykanta - glutationu. Bez glutaminy stężenie glutationu szybko spada i komórka łatwo podlega degeneracji, szczególnie w warunkach stosowania chomio- i radioterapii.

-------------------------

W dzisiejszym artykule chciałbym się jednak skupić na właściwościach glutaminy, jako czynnika zmniejszającego uboczne działania chemio- i radioterapii oraz nasilającego ich działanie terapeutyczne.

-------------------------

Dla zdrowych osób glutamina jest aminokwasem neutralnym i mało istotnym. Jest też aminokwasem najbardziej obficie występującym, obejmującym 60% puli wolnych aminokwasów we krwi. Ponieważ glutamina zawiera 2 grupy aminowe może być także aminokwasem najbardziej uniwersalnym (1). Jako priorytetowe paliwo dla szybko dzielących się komórek m.in.: enterocytów, kolonocytów, limfocytów i fibroblastów, jest pod tym względem bardziej efektywna niż glukoza. Dostarcza ona też substratów do syntezy puryn i pirymidyn potrzebnych do syntezy DNA i RNA. W nerkach glutamina jest włączona do równowagi kwasowo zasadowej poprzez produkcję amoniaku (3).

W okresach zwiększonego stresu metabolicznego glutamina jest uwalniana z mięśni szkieletowych a stężenie wewnątrz komórkowej glutaminy spada o ponad 50% (4-6). Roth i inni odkrył, że u pacjentów z sepsą otrzewnową przeżycie było zależne od wewnątrzkomórkowego stężenia glutaminy (7). Chociaż organizm może syntetyzować glutaminę jest obecnie traktowany jako w okresach katabolizmu jako aminokwas deficytowy.

Szybkość syntezy glutaminy nie może być utrzymana na wysokim poziomie w okresie stresu. Furst i in. sugerują, że w okresie stresu może być konieczne uzupełniania glutaminy w dawce 15-35g, aby ochronić glutaminę mięśniową, utrzymać integralność jelit, dostarczyć paliwo dla komórek o szybkim metabolizmie i poprawić ogólną równowagę azotową (8).Glutamina jako immunomodulatorW okresie ostatnich 10 ostatnich lat badana była rola glutaminy jako immunomodulatora. Obserwacje pacjentów sugerują, że suplementacja glutaminy zmniejsza wzrost guza m.in. również przez pobudzanie układu odpornościowego (3).

Limfocyty są rodzajem szybko dzielących się komórek, które użytkują glutaminę jako priorytetowe paliwo. Glutamina jest istotnym składnikiem dla dzielenia się limfocytów w kulturach in vitro (poza organizmem, w probówce). Inne aminokwasy lub kombinacje glutaminianu i amoniaku nie mogą zastąpić glutaminy. Limfocyty NK (Natural Killers), Są limfocytami cytotoksycznymi zdolnymi zabijać komórki nowotworowe, jak również produkować cytokiny niezbędne w walce z rakiem. Guzy nie rosną dobrze u chorych z wysoką aktywnością limfocytów NK. Optymalne funkcjonowanie limfocytów (włączając NK) jest zależne od odpowiedniego dostarczenia glutaminy i glutationu. Badania udokumentowały wzrost aktywności limfocytów NK u pacjentów wspomaganych glutaminą (10,11).

Klimberg i in. zaobserwowali zależność pomiędzy wzrostem guza, aktywnością limfocytów NK, syntezą prostaglandyny PGE2 i stężeniem glutationu w modelu raka piersi u szczurów. Równe ilości szczurów z linii hodowlanej Fisher 344, miały dodawane do karmy glutaminę, bądź taką samą pod względem zawartości azotu ilość wolnych amin. Po siedmiu tygodniach od implantacji guza zwierzęta były poddane badaniu. Grupa suplementowana glutaminą miała zwiększoną aktywność limfocytów NK, zwiększony poziom glutationu, obniżony poziom PGE2 i mniejszą objętość guza w porównaniu do grupy suplementowanej wolnymi aminami. Grupa suplementowana wolnymi aminami wykazywała o 40% większą objętość guza, zwiększony poziom PGE2, mniejszy poziom glutationu, mniejszą aktywność limfocytów NK i obecność przerzutów (12).

Autorzy wnioskują, że doustne podawanie glutaminy doprowadziło do wolniejszego wzrostu guza poprzez większą aktywność limfocytów NK, co było wsparte przez zahamowanie PGE2 oraz przez glutation.

Shewchuk i in. także wykazali obniżoną masę guza w organizmach suplementowanych glutaminą w modelu guza wątroby. Sugerują oni, że zahamowanie guza może być zależne od większej aktywności limfocytów NK i poprawionej odpowiedzi układu odpornościowego (13).Glutamina a radioterapiaPoradiacyjne zapalenie jelit jest istotnym problemem klinicznym u pacjentów leczonych promieniowaniem jonizującym w obszarze brzucha i miednicy. Uszkodzenia śluzówki jelita spowodowane naświetlaniem tych obszarów to uszkodzenie komórek skryptowych, zmniejszona wysokość kosmków jelitowych, owrzodzenia i martwica nabłonka jelitowego (15). Pacjenci ci cierpią na bóle brzucha, krwawe biegunki, zaburzenia wchłaniania i w niektórych przypadkach dysbiozy bakteryjne (16). Poważne przypadki mogą być powikłane zwężeniami, zaparciami, perforacjami i przetokami jelit.

Rola glutaminy jako preferowanego paliwa dla przewodu pokarmowego jest dobrze udokumentowana (17-19). Badania dotyczące glutaminy są ukierunkowane na ochronę przed, jak również leczenie po radioterapii. Wydaje się, że glutamina objawia swój pozytywny efekt trzema różnymi drogami (20).

1. jako pierwotne paliwo dla enterocytów,

2. jako prekursor dla syntezy nukleotydów niezbędnych do regeneracji komórki,

3. jako źródło glutationu - silnego antyoksydanta.

Wcześniejsze badania Souby i in. udokumentowały zmniejszoną częstość dysbioz bakteryjnych u szczurów suplementowanych glutaminą i naświetlaniem obszarów brzucha. Cztery dni po naświetlaniu badane były u tych zwierząt węzły chłonne otrzewnowe. U szczurów, które otrzymały dawkę promieniowania bez suplementacji glutaminą stwierdzono w 89% dysbiozę jelitową, podczas gdy w grupie suplementowanej glutaminą - tylko w 20%. W nienaświetlanych grupach kontrolnych, które otrzymywały pożywienie z lub bez glutaminy, dysbiozy stwierdzono w 0% i 12% (21). Yoshida i in. odkryli, że doustna suplementacja glutaminą zmniejszała nieszczelność nabłonka jelitowego u pacjentów z zaawansowanym rakiem przełyku otrzymujących radiochemioterapię (22). Wynika z tego, że egzogenna glutamina utrzymuje/zachowuje barierę jelitową przez zmniejszenie pojawiania się śluzówki i zwiększoną liczbę i wysokość kosmków jelitowych (23).

Jenson i In. badali efekt glutaminy na późne lub przewlekłe uszkodzenia poradiacyjne. Badając szczury odkryli, że wcześniejsza suplementacja glutaminą zapobiegała przewlekłym uszkodzeniom poradiacyjnym jelit. Stan przewlekły w tym badaniu były zdefiniowany jako dwa miesiące po naświetlaniu. Stopień uszkodzenia w grupie suplementowanej glutaminą prawie nie odbiegał od wyników w grupie nie naświetlanej (24).

Klimberg i in. odkryli dobroczynny efekt doustnej glutaminy na morfologię komórek śluzówki jelita i tolerancję na radioterapię, zarówno przy podawaniu profilaktycznym jak i po naświetlaniu jako czynnik regeneracyjny (25).

Doustna podaż glutaminy podawana przed naświetlaniem wydaje się wywierać efekt ochronny poprzez poprawę metabolizmu jelita obserwowanego jako wzrost liczby komórek nabłonka jelitowego oraz wzrost ich wysokości, jak również ogólną poprawę proliferacji komórek. Glutamina zażywana w trakcie lub po naświetlaniu zmniejsza stopień uszkodzeń i przyspiesza zdrowienie naświetlanego jelita, zarówno przez poprawę struktury komórki jak i poprawę metabolizmu glutaminy w jelicie(3). Ci sami badacze w dalszych badaniach wykazali, że podawanie glutaminy może zwiększać wrażliwość komórek na promieniowanie jonizujące. Na modelu zwierzęcym obserwowano o 65% większą redukcję komórek nowotworowych u zwierząt, którym podawano glutaminę i naświetlano w porównaniu do grupy kontrolnej, w której glutaminy nie podawano.Glutamina i chemioterapiaCytotoksyczna chemioterapia często powoduje uszkodzenia jelitowe objawiające się jako zapalenie śluzówki jelita i jamy ustnej (mucositis, stomatitis, enterocolitis). Różnorodność tych objawów może uniemożliwiać zwiększanie dawki, bądź wymuszać jej redukcję. Zostały rozpoznane liczne dobroczynne efekty podawania glutaminy w zapaleniach jelit wywołanych chemioterapią. Efekty te to poprawa stanu odżywienia, zmniejszone uszkodzenie jelita, zmniejszony stopień dysbioz bakteryjnych, zmniejszone zatrucie organizmu oraz dłuższe przeżycie (27,28). Dodatkowe badania pokazały, że podawanie glutaminy może poprawić efekt leczniczy metotreksatu, jak również zmniejszać śmiertelność (29,30).

Skubitz i Anderson opublikowali badania pilotażowe opisujące efekt glutaminy w zapaleniu śluzówki indukowanej chemioterapią. Chemioterapeutyki użyte w tym badaniu to doksorubicyna (12), etoposyd (2), ifosfomid (1), karboplatyna (1). Pacjenci otrzymywali glutaminę dwa razy dziennie w roztworze przez 28 dni. Autorzy wykazali istotną redukcję zarówno w stopniu zapalenia śluzówki jak również w czasie jej trwania.

Subiektywnie - pacjenci odczuwali, że zapalenie śluzówki było mniej uciążliwe, jak również lepsza była jakość życia. Ci sami autorzy kontynuowali badania randomizowane, krzyżowe badania z podwójnie ślepą próbą na 24 pacjentach otrzymujących chemioterapię. Podawane chemioterapeutyki to CAD, VAdrC, IA, CDDPAdr lub MTX. Pacjenci otrzymywali przez 14 dni roztwór glutaminy lub glicyny. Wyniki potwierdziły odkrycia z wcześniejszych badań pilotażowych: redukcję stopnia i czasu trwania zapalenia śluzówki w grupie suplementowanej glutaminą. Autorzy ci wnioskują, że pacjenci, którzy wcześniej cierpieli na zapalenie śluzówki podczas otrzymywania doksorubicyny lub metotreksatu mogą odczuwać szczególną poprawę w skutek podawania glutaminy (31,32).

W podobnym badaniu na dorosłych pacjentach z AML (Ostra Białaczka Szpikowa) otrzymujących chemioterapię Muscaritoli i in. odkryli zmniejszony czas trwania i ciężkość biegunki, jak również istotną redukcję zapotrzebowania na odżywianie pozajelitowe przy doustnej suplementacji z glutaminą (33).

Suplementacja glutaminą była też badana w grupie osób poddanych przeszczepowi szpiku kostnego. Ziegler i in. obserwowali w randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu efekt pozajelitowego podawania glutaminy u 45 dorosłych pacjentów. Obie grupy otrzymywały trwające średnio cztery tygodnie odżywianie pozajelitowe. Grupa eksperymentalna otrzymywała TPN (zestaw do odżywiania pozajelitowego) wzbogacony glutaminą w dawce 0.57 g/kg/d (ok. 30-40g/d). Grupa kontrolna otrzymywała preparat o identycznej kaloryczności, zawartości azotu, jednak bez glutaminy. Grupa suplementowana glutaminą cechowała się mniejszym wskaźnikiem infekcji i kolonizacji bakteryjnej, lepszym bilansem azotowym i o 19 % krótszą hospitalizacją. Schloerb i in. zaobserwowali skrócenie o 5.8 dnia czas hospitalizacji w podobnie zaprojektowanym badaniu obserwującym efekt suplementacji glutaminą po przeszczepie szpiku kostnego (34,35).

W ostatnio wykonanych badaniach Schloerb i in. w randomizowanym podwójnie zaślepionym badaniu doustnej i pozajelitowej suplementacji glutaminą u 66 osób po przeszczepie szpiku wykazali redukcję w zapotrzebowaniu na TPN i możliwą poprawę przeżycia u tych pacjentów, którzy otrzymywali glutaminę (36).

Glutamina była także badana pod względem ograniczania pozajelitowej toksyczności chemioterapii. W kontrolowanym badaniu na Uniwersytecie w Arkansas, badaniu na szczurach wykazano, że podawana glutamina poprawiała przeżycie zwierząt karmionych letalną (śmiertelną) i subletalną (nieco mniejsza niż śmiertelna) dawką cyklofosfamidu. Tylko 20% grupy suplementowanej glicyną, przeżyło dawkę 450mg/kg w porównaniu do 100% przeżycia w grupie, w której podawano glutaminę. Suplementacja glutaminą utrzymywała również prawidłowy poziom glutationu w sercu obniżając kardiotoksyczność (37).Innym kierunkiem zainteresowań naukowych jest określenie, jaką rolę może pełnić glutamina we wzmacnianiu efektów chemioterapii poprzez zmniejszenie zatrucia organizmu. Klimberg i in. odkryli, że szczury, którym podawano metotreksat i glutaminę miały 45%-ową redukcję guza w porównaniu do grupy, której podawano metotreksat i glicynę. Dalsze badania tych badaczy wykazały zwiększone stężenie metotreksatu w guzie po 24 i 48 godzinach, w grupie szczurów suplementowanych glutaminą w porównaniu do grupy otrzymującej dietę bez glutaminy. Autorzy wysnuli hipotezę, że zwiększone stężenie glutaminy powodowało wzrost ilości poliglutaminianu metotreksatu, co powodowało zwiększoną retencję leku wewnątrz guza (41,42,43).

Rubio i in. przedstawili trzykrotny wzrost ilości metotreksatu w guzach szczurów, którym podawano glutaminę przez 48h przed dootrzewnowym podaniem metotreksatu. Ta sama grupa badaczy, doniosła również o pierwszej fazie badania u dziewięciu pacjentów z zapalnym rakiem piersi leczonych glutaminą i wzrastającymi dawkami metotreksatu a następnie doksorubicyny. Nie donoszono o toksyczności glutaminy ani o toksyczności związanej z chemioterapią. Jeden pacjent miał lekkie zapalenie śluzówki i jelita. Średnie przeżycie wyniosło 35 miesięcy (44).SUPLEMENTACJA GLUTAMINĄTradycyjne diety zawierają zwykle mniej niż 10g glutaminy dziennie. W okresie poważnego stresu metabolicznego lub katabolicznego do utrzymania równowagi może być niezbędna podaż od 20g do 40g glutaminy (45). Ostatnie badania wykazały, że glutamina jest bardziej efektywna przy podawaniu droga dojelitową (46,47). Gotowe do użycia preparaty dojelitowe, nie zawierają glutaminy z powodów stabilności preparatów. Standardowe pigułki lub kapsułki są kosztowne i zawierają bardzo małą ilość glutaminy (0,5-1g), w porównaniu do efektywnej dawki dziennej - 30g. Glutamina w proszku jest suplementem z wyboru, ponieważ jej koszt jest mniejszy, jest łatwiejsza w użyciu, dobrze absorbowana, dobrze tolerowana i bezpieczna (3,44,48).ROLA DLA ANTYOKSYDANTÓWWiele zostało napisane, na temat zaburzeń pojawiających się u pacjentów leczonych przeciwnowotworowo. Cechą charakterystyczna kacheksji nowotworowej jest znaczna utrata masy ciała będąca skutkiem niedoboru makroskładników (białka, tłuszcze, węglowodany), ujemnego bilansu energetycznego i niewydolnego metabolizmu. Jest coraz więcej doniesień sugerujących, że mikroskładniki (witaminy, minerały, pierwiastki śladowe), są u tych pacjentów w jeszcze większym deficycie (49). Antyoksydanty mogą być szczególnie ważne, ponieważ chemio- i radioterapia, które uszkadzają komórki zarówno zdrowe jak i nowotworowe, są procesami oksydacyjnymi (50).

Ponieważ komórki nowotworowe nie absorbują antyoksydantów tak efektywnie, jak komórki zdrowe, jest możliwe, że podaż antyoksydantów może w większym stopniu wspierać komórki zdrowe czyniąc proces oksydacyjny bardziej selektywnie toksyczny dla komórek nowotworowych (51). W warunkach niedoboru antyoksydantów mniejsze ilości oksydantów wystarczają do poczynienia uszkodzeń w komórkach (52,53).

Dostarczane składniki antyoksydacyjne i ich prekursory, takie jak: witaminy A, C, E, selen, miedź, cynk i acetylocysteina, mogą więc chronić zdrowe komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi i w trakcie terapii przeciwnowotworowej (51,54).

Goringe i in. donoszą o użyciu glutaminy i witaminy E w leczeniu choroby żylno-okluzyjnej wątroby (hepatic veno-occlusive disease, VOD) u pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego. Uszkodzenie wątroby w VOD następuje na skutek działania wolnych rodników na komórki endotelialne wątroby po radio- i chemioterapii (55). Wcześniejsze badania opisały obniżony poziom antyoksydantów u pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego po leczeniu chemioterapią (56,57). Witamina E wraz z witaminą C i glutationem działają na poziomie komórkowym poprzez ochronę błon komórkowych zabezpieczając przed peroksydacją (utlenianiem) lipidów. Doniesienia w literaturze sugerują bardzo korzystną rolę witaminy E w ochronie przed zapaleniem śluzówki jelit w zmniejszaniu indukowanego chemioterapią łysienia i przywracaniu do pewnego stopnia stanu przednowotworowego (58 - 61).

Jaakkola i in. piszą w swojej publikacji na temat suplementacji antyoksydantami u pacjentów z rakiem drobnokomórkowym płuc (50). Pacjenci otrzymywali chemio- i/lub radioterapię. Opisali oni, że uzupełnianie antyoksydantów, jako dodatek do konwencjonalnej terapii, wydłużyło czas przeżycia w tej grupie pacjentów w porównaniu do terapii standardowej. Dodatkowym odkryciem była lepsza tolerancja na terapię w grupie otrzymującej antyoksydanty.PODSUMOWANIEBieżący stan doniesień naukowych sugeruje, że w warunkach stresu metabolicznego glutamina jest warunkowo niezbędnym aminokwasem używanym jako paliwo wewnątrzkomórkowe wspierające równowagę azotową i syntezę białek.

Chroni ona też układ pokarmowy i poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego. Rola glutaminy jako czynnika wspierającego terapię nowotworów jest bardzo obiecująca. Prosty proces suplementacji glutaminy może zmniejszyć u pacjentów objawy uboczne terapii takiej jak: uszkodzenie przewodu pokarmowego, zapalenie śluzówek, żołądka, ból nerwowo- mięśniowy. Glutamina w połączeniu z antyoksydantami może uwrażliwiać komórki nowotworowe czyniąc terapię konwencjonalną bardziej efektywną, z dodatkowym korzystnym efektem w postaci lepszej tolerancji pacjentów na zwiększone dawki leków.
2
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
Masz problem z przybraniem na wadze lub zgubieniem zbędnych kilogramów? Indywidualne plany dietetyczne i treningowe
  • 23 383 spalonych kg tłuszczu
  • 27 059 zbudowanych kg mięśni
Sprawdź więcej
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 252 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 2952
tekst pochodzi ze strony: http://www.drmichalak.pl/data/glutamina.html

wkleiłem go bo coraz częściej pojawiają się jakieś spory odnośnie skutków ubocznych gluty i jej oddziaływania na nowotwory

mam nadzieję że komuś się przyda
na stronie którą podałem znajduje się także bibliografia jakby ktoś potrzebował
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 71 Napisanych postów 4186 Wiek 39 lat Na forum 11 lat Przeczytanych tematów 50459
Czytałem to pierszy raz. Ciekawy art.

Życie jest za krótkie aby brać ciągle te same suplementy :)

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 10763 Napisanych postów 46591 Wiek 26 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 57816
jak narazie tylko przejrzalem ale sog leci
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 252 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 2952
wklejam jeszcze jeden ciekawy artykuł ze strony www.glutamina.pl

jest tu kilk ciekawych info

"L-Glutamina - Cudowny Suplement?"

Uwzględniając powyższe okoliczności jasno wynika, że wartość konsumpcji przewyższa produkcję glutaminy, co prowadzi do obniżenia stopnia syntezy protein we włóknach mięśniowych. O negatywnych skutkach wyżej wymienionych procesów można by dyskutować godzinami aż strach pomyśleć, co się dzieje z naszymi mięśniami poprzecznie prążkowanymi podczas intensywnego treningu. Przeprowadzono działania badające związek pomiędzy zachowaniem kilku zainfekowanych pacjentów, a poziomem glutaminy w ich mięśniach. Dostarczenie aminokwasu znacznie wsparło procesy metaboliczne, co poprawiło procesy regeneracji.

W czym może ci być pomocna glutamina:

- stymuluje procesy syntezy białek mięśniowych poprzez dodanie azotu sprzyjającego budowie nowych białek mięśniowych.
- zwiększa poziom hormonów mogących pozytywnie wpływać na twój nastrój i budowę ciała (naukowo stwierdzono, że zaledwie 2g glutaminy doustnie, zwiększyły poziom hGH ponad 4 krotnie w porównaniu z placebo, niezależnie od wieku badanych).
- zmniejsza katabolizm mięśni podczas treningu
- zwiększa wytrzymałoś przez uzupełnienie poziomu spadającego glikogenu
- zmniejsza czas regeneracji mięśni
- zmniejsza ryzyko chorób przez wzmocnienie układu odpornościowego
- zapobiega przetrenowaniu podczas długotrwałych cykli treningowych nawet z dużymi obciążeniami (przypominam, że poziom glutaminy we krwi jest świetnym znacznikiem stanu znabolicznego).

To są tylko niektóre z szerokiej gamy bezpośrednich plusów stosowania glutaminy. Nie zapominajmy jednak o pośrednich korzyściach takich jak budowa pięknego i zdrowego ciała.
Może ten suplement nie da ci "końskiej siły" ale na pewno wspomoże twój organizm w utrzymaniu świetnej kondycji, w walce z chorobami oraz wielu innych dziedzinach zdrowego życia. Co więcej, skutki zażywania glutaminy teraz będą owocować w przyszłości. Dlatego właśnie glutaminę możemy nazwać "cudownym suplementem". Sam stosuję ją bez zahamowań i każdemu gorąco polecam.
Wytłumaczyłem z grubsza pozytywne efekty stosowania glutaminy, jak pozytywnie wpływa na naszą kondycję fizyczną oraz witalność. Możecie być niezainteresowani wszystkimi skutkami jej działania, trudno jednak zaprzeczyć, że glutamina pomaga wejść na wyższy poziom fizycznej sprawności i naturalnej odporności organizmu, czy jesteś pakerem czy przeciętnym, nie ćwiczącym Kowalskim, który nawet nie wie jak wygląda wnętrze siłowni.
A teraz do rzeczy!

Polepszenie funkcjonowania mózgu.
Pytasz czy glutamina pomoże Ci w nauce? Owszem, jak najbardziej tak! Glutamina jest skoncentrowana w mózgu w ilości 10-15 razy większej niż we krwi w postaci kwasu glutaminowego, pełni ona funkcję modulatora pomiędzy hamującym efektem GABA i stymulującym efektem L-glutaminy. To naprawdę istotne paliwo dla mózgu i może stanowić alternatywne źródło energii w przypadku niedoborów glukozy.
Właśnie dlatego jest tak pomocna we wspomaganiu koncentracji, skupienia uwagi, polepszania procesów pamięciowych, ogólnej sprawności umysłu, czujności, uwagi, a także w poprawie nastroju oraz utrzymaniu "świeżości myśli". Nie dziwi więc popularność wśród sportowców siłowych, kulturystów oraz wszystkich tych dyscyplin, które wymagają diet o niskiej zawartości węglowodanów. Niektórych negatywnych symptomów stosowania diet niskocukrowych można uniknąć właśnie dzięki stosowaniu glutaminy.

Poprawa wartości oraz stabilizacja poziomu cukru we krwi.
L-glutamina sprawia to za pomocą kilku mechanizmów. Kiedy poziom cukru jest niski, glutamina tłumi działanie insuliny, zapobiegając dalszemu jego spadkowi. Stymuluje także uwalnianie glikogenu, co przyczynia się do powrotu poziomu cukru do stanu normalnego. Poza tym, glutamina jest glikogenicznym aminokwasem, co w praktyce oznacza, iż może konwertować do cukrów, co ostatecznie skutkuje szybkim wytworzeniem energii. Proces ten to glukoneogeneza.
Stosując dietę bogatą w glutaminę (pożywienie plus suplementacja), unikniemy degradacji tkanek mięśniowych dostarczając glukozę. Jest to szczególnie ważne dla ludzi katujących się niskokalorycznymi dietami, gdyż najgorszym skutkiem ubocznym tych diet są ubytki masy mięśniowej, a nie jak byśmy chcieli spalenie tłuszczu.

Zmniejszenie chęci na spożycie alkoholu i słodyczy.
Zmniejszenie łaknienia na produkty słodkie oraz alkohol częściowo można wytłumaczyć efektem stabilizacji poziomu cukrów we krwi. Badania na alkoholikach dowiodły, że 2-3 gramy glutaminy, podawane 3 razy dziennie, zmniejszyły żądzę picia, poczucie strachu oraz poprawiły sen. Najlepsze działanie stwierdzono podając miedzy posiłkami. Co więcej, zahamowano objawy delirium, konsumpcja alkoholu przez ochotników spadła o 34%. Po odstawieniu glutaminy, spożycie alkoholu wróciło do poziomu pierwotnego.
Niektórzy dietetycy odnotowali 80% redukcję objawów w walce z delirium u alkoholików. Wielu da głowę, że glutamina całkowicie ogranicza chęć przyjmowania węglowodanów. Jeśli jesteś pożeraczem słodyczy, Spróbuj przyjmować 5-10g glutaminy 30min. przed tym, jak normalnie dostajesz " napadu chęci na słodycze", zobaczysz, co się będzie działo!

Utrzymanie zdrowia, witalności i prawidłowej funkcji jelit.
Wpływ częstotliwości i objętości przyjmowanego pokarmu oraz potworny stres, który przeżywają atleci, mogą mieć zgubny wpływ na układ trawienny. Na szczęście jest glutamina! która powoduje, że wszystko jest pod kontrolą, a poszczególne części organizmu funkcjonują jak należy. Wielu naukowców wierzy, że mnóstwo przewlekłych chorób zaczyna się od żołądka. Problemy zdrowotne mają różnoraką genezę, weźmy na przykład nieszczelność jelit, pozwalającą patogenom, bakterią, resztką jedzenia, grzybom, pasożytom wtargnięcie do głównego obiegu, gdzie wywołują osłabienie odporności organizmu, alergie na jedzenie i inne przewlekłe dolegliwości.
"Glutamina jest głównym źródłem energii dla komórek narządów wewnętrznych"
Nawet przy szczelnych jelitach, niektóre organy wewnętrzne mogą wywoływać zaburzenia układu trawiennego, problemy z jelitami, infekcje drożdżycowe (najczęściej candida albicans), wrzody żołądka, zapalenie okrężnicy, choroby jelita grubego. Ludzie stosujący glutaminę znacznie ograniczają możliwość zachorowania na powyższe przypadłości. Zaraz po odkryciu znakomitego wpływu na organy wewnętrzne, glutamina nazywana była "współczynnikiem przepuszczalności jelitowej". Większość glutaminy, która pochodzi z diety trawiona jest w jelitach gdzie wspiera ich pracę oraz przyspiesza powrót do obiegu. Osobą zażywającym antybiotyki i środki przeciwzapalne, szczególnie zaleca się przyjmowanie glutaminy, gdyż środki te mają zgubny wpływ na wnętrze naszego organizmu. Na szczęście, działanie omawianego aminokwasu, potrafi cofnąć negatywne skutki zażywanych lekarstw i przywrócić "zdrowy stan" naszego organizmu. Dla tych, którzy nie mają problemów ze swym "wnętrzem" polecam glutaminę, gdyż rozpuszczona w wodzie, już po chwili działa na jelita jak balsam kojący. Jest pomocna zatem podczas wzdęć, które często towarzyszą spożywaniu dużej ilości białka w proszku.

Wzmocnienie odporności organizmu.
Glutamina jest podstawowym źródłem energii dla wielu komórek układu immunologicznego. Duże obciążenia treningowe, infekcje wirusowe i bakteryjne, stres to wszystko powoduje obniżenie poziomu glutaminy w organizmie, wywołując tym samym "głód" komórek odpornościowych. Ok. 40 gramów dziennie znacznie wspiera układ odpornościowy w walce z AIDS oraz pomaga pacjentom poddającym się przeszczepowi szpiku kostnego. Naprawdę, chorzy pacjenci cierpią zarówno na spadek poziomu glutaminy jak również ubytek masy mięśniowej. Pomocne działanie glutaminy było obserwowane i udokumentowane podczas przypadków chirurgicznych jak również w przypadku oparzeń. Wiadomo też, że glutamina przyspiesza proces gojenia się ran i oparzeń.
Ponadto, glutamina jest składnikiem i prekursorem glutationu aminokwasu, będącego jednym z kluczowych i najsilniejszych antyutleniaczy, który wzmacnia funkcje immunologiczne. Duże dawki glutaminy wzmacniają układ odpornościowy, nawet w przypadku ogromnego stresu. Osoby prowadzące siedzący tryb życia przyjmując 2-5 gram dziennie zapewnią sobie zdrowie i witalność, jednakże siłacze katujący swoje mięsnie w trakcie wyczerpujących treningów za pewne sięgną po znacznie większe dawki tego fantastycznego suplementu.

Wspomaganie gojenia ran.
Komórki tkanki łącznej, zwane fibroblastami, używają glutaminy do syntezy protein, ale również w 30% do zaspokojenia zapotrzebowania na energię. Glutamina jest wymagana do ich rozmnażania, dlatego jest tak pomocna w gojeniu się ran. Patrząc na osoby trenujące, widać wyraźnie, że są one narażone na kontuzje mięśni stawów. Aby temu zapobiec z czystym sumieniem polecam stosowanie glutaminy! Może nie wyeliminuje ona ryzyka niechcianej kontuzji jednak na pewno przyczyni się do uelastycznienia elementów okołostawowych.

Wzmacnia serce.
Ostatni odkryto, że glutamina jest ważnym źródłem energii dla mięśnia sercowego. Energia molekularna powstaje podczas cyklu Krebsa, wtedy to glutamina zostaje przetworzona w ATP (adenozynotrój fosforan - ATP). W przypadku sercowców, glutamina może być podawana podczas operacji, co znacznie polepsza jej późniejsze rezultaty.
Co więcej, glutamina, jest wykorzystywana jako substrat do syntezy specjalnego rodzaju beta-endorfiny: glicyl-L-glutaminy. Ten dwupeptyd, zdaje się być ważnym regulatorem ciśnienia krwi oraz pomaga zapobiegać dolegliwościom sercowo-oddechowym. Nawet jeśli jesteś w pełni zdrowy, nie narzekasz na problemy kardiologiczne, wtedy możesz liczyć na wsparcie ze strony glutaminy w poprawie funkcjonowania układu krążenia oraz wzmocnienie wytrzymałości.

Wsparcie w walce z rakiem.
Komórki układu immunologicznego do właściwego funkcjonowania wymagają glutaminy. Kiedy komórki rakowe pozbawiają organizm tej jakże niezbędnej substancji, co działa destrukcyjnie na funkcje odpornościowe, ograniczając w ten sposób możliwość walki organizmu z rakiem oraz pozwalając na dalsze infekcje. Podając choremu glutaminę w postaci suplementu, zaobserwowano przywrócenie właściwych funkcji immunologicznych, blokując tym samym dalszy rozwój nowotworu.
Badania na zwierzętach wykazały, że stosowanie glutaminy wzmacnia działanie leków anty-rakowych. Działo się tak, dzięki wzmocnieniu ochrony normalnych komórek przed negatywnym działaniem chemioterapii, jednocześnie zwiększając wrażliwość komórek rakowych na podawaną chemię. Następnie brzuch pacjentów poddano promieniowaniu, co ochroniło przed uszkodzeniem ich błonę śluzową jelita, przyspieszyło gojenie się jelit oraz pomogło utrzymać odpowiednie pH.

Typowa dieta sportowca trenującego sporty siłowe, obfita w kalorie i proteiny, często nie pozwbaiona stresu i oczywiście intensywnego treningu może być szczególnie niewystarczająca jeśli chodzi o podaż L-glutaminy. Ponadto wpływa na zmniejszenie kwasicy ustrojowej, często spowodowanej wytworzeniem się dużych ilości kwasu mlekowego (LA) oraz nadmierną podażą białka. Im większy poziom kwasicy tym większe odczucie głodu, występuje niedoczynność nerek, spada zawartości tlenu w organizmie oraz dochodzi do utraty płynów i elektrolitów. U osób posiadających wysoką kwasicę poziom glutaminy i alaniny jest niski, wzrasta natomiast produkcja amoniaku. Podczas badań stwierdzono, że dodanie 2 gramów glutaminy zwiększa stężenie dwuwęglanów w osoczu (wzrasta rezerwa alkaliczna).
Myślę, że już nikt nie ma wątpliwości jak przydatna i skuteczna jest L-glutamina. Co ciekawsze, jej fenomenalne właściwości wciąż zostają odkrywane na nowo, lista jej zalet systematycznie się wydłuża. Wierzę, że niebawem ten wspaniały suplement będzie w każdej domowej apteczce. Nie zdziw się jak swoją glutaminę będziesz musiał chować przed pozostałymi członkami rodziny, zaraz po tym jak poznają jej cudowne właściwości:)

Kto nie powinien jej stosować?
Diabetycy powinni być ostrożni, ponieważ ich organizm nietypowo reaguje na trawienie glutaminy. W ich przypadku, znacznie większa część przyjmowanej glutaminy jest przetwarzana na glukozę przez wątrobę i nerki. Diabetycy powinni więc konsultować przyjmowanie glutaminy ze swoim lekarzem.

Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani przeczytaniem powyższego tekstu. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie informacje ściśle wiążą się z waszymi planami treningowymi. Teraz kiedy na siłowni kumpel zapyta: "na co to jest dobre" bez wahania będziecie mogli odpowiedzieć jak i na co dobrze działa.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 77 Napisanych postów 9947 Na forum 10 lat Przeczytanych tematów 52544
Ciekawe, powiedzialbym nawet bardzo. Co lepsze, ostatnio czytalem niezwykle ciekawy artykul odnosnie nowotworow. Otoz polscy naukowcy odkryli, iz osoby chorujace na raka, jednoczesnie moga miec uszkodzony jeden z genów-nie pamietam jaki. Co ciekawe w tym przypadku ( w sensie pacjent z uszkodzonym genem i choroba nowotworowa) przy uzyciu leku, ktory dotychczas nie mial nic wspolnego z rakiem jest w stanie wyleczyc sie niemalze w 100% z nowotworu. Podczas kuracji, nastepuje zatrzymanie rozrostu guzów, a nawet ich zanik!

Co do artu-fajna sprawa.
1

Poszukuję książki "Na początku był głód" M. Konarzewskiego, gdyby ktoś miał egzeplarz na sprzedaż - proszę o kontakt mailowy ;)

Jedna z bardziej przemądrzałych osób na forum.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 252 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 2952
Skerx a możesz podać link do to artykułu?
...
Napisał(a)
Usunięty przez TomQ-MAG za pkt 1 regulaminu
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 1 Na forum 5 lat Przeczytanych tematów 1
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

kreatyna na mase? jaka ?

Następny temat

Jakie odżywki mi doradzicie ?

Masa