Zgodnie z ustalonym stanem wiedzy nowotwory przewodu pokarmowego mogą w dużej mierze być konsekwencją złych nawyków żywieniowych. Nieodpowiedni sposób odżywiania stanowi przynajmniej współprzyczynę omawianych przypadłości. Warto jednak wiedzieć, że istnieją pokarmy, których obecność w diecie może nieść za sobą istotne korzyści w kwestii profilaktyki chorób takich jak rak okrężnicy. Jednym z takich produktów jest olej z oliwek.

Ciekawa korelacja

Oliwa nie od dziś skupia na sobie oczy świata nauki. W krajach, w których tradycyjnie spożywa się dużo tego tłuszczu niektóre choroby występują rzadziej, co może wskazywać, iż posiada on pewien potencjał prozdrowotny. W kwestii omawianej zależności warto wspomnieć, że już kilka dekad temu zauważono, że nowotwór jelita grubego występuje zdecydowanie rzadziej na południu Europy niż w innych zachodnich państwach. Niektórzy specjaliści przekonują, że może to być związane z wysoką konsumpcją oliwy w krajach takich jak Hiszpania, Włochy czy Grecja. W celu uchwycenia potencjalnej korelacji grupa naukowców z Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Oksfordzie postanowiła przeanalizować dane dotyczące spożycia oliwy i porównać je ze statystykami częstotliwości występowania nowotworów jelita grubego. Oprócz konsumpcji oliwy badacze wzięli pod uwagę jeszcze dziewięć innych czynników żywieniowych. Po przeanalizowaniu wszystkich danych okazało się, że częstotliwość występowania raka jelita grubego była dodatnio skorelowana z konsumpcją mięsa i ryb, ujemnie natomiast ze spożyciem oliwy extra virgin. Podobne wnioski pojawiły się w kolejnych badaniach, a antynowotworowe właściwości oliwy okazały się wykraczać poza obszar przewodu pokarmowego, zmniejszając ryzyko rozwoju raka prostaty i trzustki. Linki do przykładowych prac opartych na wynikach badań znajdują się poniżej:

oliwa z oliwek

  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3199852/
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3199852/
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21443483

Badania In Vitro

Przytoczone powyżej wyniki sugerują, że olej oliwny może stanowić istotny czynnik profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Korelacja nie przesądza jednak zależności przyczynowo skutkowej, a jedynie ją sugeruje. Dlatego też dla potwierdzenia powyższych przypuszczeń konieczne były dodatkowe badania. Wykonanie odpowiednio zaprojektowanych badań interwencyjnych w przypadku prewencji chorób nowotworowych jest bardzo trudne, ale pewne tło dla opisanych w poprzednim akapicie hipotez stanowić mogą badania wykonane na hodowlach komórkowych. Otóż, istnieje spora ilość takich prób pozwalających opisać mechanizmy leżące u podłoża antynowotworowych właściwości oliwy. Okazuje się, że zawarte w niej substancje wpływają hamująco na różnych etapach procesu nowotworzenia, co powiązane jest z ich wpływem na aktywność poliamin w komórkach jelita, z właściwościami antyoksydacyjnymi, przeciwzapalnymi i zarazem proapoptycznymi, a także antyestrogenowymi. Więcej informacji na temat wspomnianych zależności znaleźć można w poniższych publikacjach:

  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25207387
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17168666
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10990479

Wnioski

Włączenie dobrej jakościowo oliwy do diety, oprócz wielu innych korzyści, może stanowić element prewencji chorób nowotworowych. Olej oliwny po raz kolejny obronił swoją pozycję tłuszczu o wysokim potencjale prozdrowotnym. Warto o tym pamiętać w czasach mody na masło, smalec i olej kokosowy…

Komentarze (0)