Wyniki oraz fotografie Sylwestra Szymczuka 

Mistrzostwa Polski  Szkół Ponadpodstawowych

 
Mistrzostwa Polski Juniorów i Weteranów