ZAWODY „KAMIENNA RZEŹBA” W STRZEGOMIU

ELIMINACJE DO ARNOLD CLASSIC EUROPE

Jesienny sezon startowy zbliża się wielkimi krokami, a w Polsce będzie on niezwykle bogaty, zarówno w imprezy krajowe jak i międzynarodowe. Takiego jeszcze w historii naszych sportów sylwetkowych nie było! Nieprzerwany cykl imprez zaczyna się 9 września w Strzegomiu a kończy 28 października w Białymstoku i prawie co tydzień coś będzie się działo. Gotów już jest Regulamin pierwszej z tych imprez – zawodów „Kamienna rzeźba” w Strzegomiu.

Od swojego początku (inauguracja w 2010 r) pomyślane były jako pełniące funkcję eliminacji do reprezentacji Polski na Arnold Classic Europe w Hiszpanii. Na początku rozegrano tylko dwie kategorie: fitness sylwetkowe i kulturystykę jako open, a resztę stanowiły rundy eliminacyjne na Arnold Classic. Ale z czasem zaczęły przyciągać coraz większą liczbę zawodników i nie tylko tych, którzy chcieli jechać na spotkanie z Arnoldem. Przez pierwsze lata imprezę rozgrywano w Strzegomskim Centrum Kultury, ale ostatnio tak się rozrosła, że trzeba było ją przenieść do hali sportowej OSiR przy ul. Mickiewicza 2. I w tym roku też tam się odbędzie. No, ale zamiast 2 kategorii będzie ich już 12:

 • Kulturystyka klasyczna mężczyzn – open*
 • Kulturystyka mężczyzn do 90 kg*
 • Kulturystyka mężczyzn +90 kg*
 • Kulturystyka juniorów – open*
 • Kulturystyka weteranów – open*
 • Fitness plażowe mężczyzn – open
 • Fitness plażowe atletyczne mężczyzn – open
 • Fitness plażowe juniorów – open
 • Fitness sylwetkowe kobiet – open
 • Bikini fitness kobiet – open
 • Bikini fitness juniorek – open
 • Wellness fitness kobiet – open

Oczywiście, oprócz tego, będą rozgrywane rundy eliminacje w tych kategoriach, których nie ma w powyższym wykazie, a będą w nich zawodnicy ubiegający się o prawo startu w Barcelonie. Tam będzie w tym roku aż 77 kategorii, więc szybko ich nie dogonimy.

Ważną informacją dla zawodników jest to, że w konkurencjach z limitem wagi ciała dopuszczalna jest nadwaga 2 kg w stosunku do docelowej kategorii na Arnold Classic, aby nie musieli dwa razy robić absolutnego szczytu formy. To samo dotyczy też kandydatów startujących tylko w eliminacjach.

Zapisy zawodników do startu w Strzegomiu odbywają się przez stronę internetową PZKFiTS: https://www.pzkfits.pl/rejestracja/2018strzegom/23/

W związku z nową sytuację w IFBB, która w ubiegłym roku uruchomiła Światowy Ranking z wysokimi nagrodami finansowymi za miejsca w pierwszej dziesiątce, PZKFiTS wprowadził pewne modyfikacje co do udziału w eliminacjach na Arnolda. Biorąc pod uwagę, że kilkoro naszych zawodników i zawodniczek walczy o bardzo wysokie lokaty w tym Rankingu (trójka jest nawet na prowadzeniu), PZKFiTS postanowił iść im na rękę i zwolnić z udziału w eliminacjach, które byłyby dla nich dodatkowym, obciążającym tak od strony fizycznej jak i finansowej, startem. Ale zwolnieni są tylko ci zawodnicy, którzy zajęli miejsca w pierwszej szóstce Mistrzostw Europy lub w pierwszej trójce zawodów Diamond Cup. Pozostali muszą wystartować w Strzegomiu. Ponadto, nadal obowiązuje zasada, że przed startami zagranicznymi trzeba wystartować na co najmniej jednych zawodach krajowych i zmieścić się w finale swojej kategorii. Tutaj wlicza się także starty na zawodach międzynarodowych rozgrywanych w Polsce.

Ponieważ w ubiegłym roku wystartowało w Strzegomiu ponad 80 zawodników i zawodniczek, w tym roku weryfikację przerzucono na piątek wieczór (17:00-20:00), a cała sobota (od godz. 10:00) poświęcona będzie już tylko rywalizacji na scenie, aby nie przeciągać zawodów do późnych godzin wieczornych.

Tak więc zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia formy naszej czołówki po wakacjach na godz. 10:00 rano w sobotę, 8 września, do Hali Sportowej OSiR przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu.

REGULAMIN ZAWODóW

„KAMIENNA RZEŹBA 2018” W STRZEGOMIU

Eliminacje do „Arnold Clasic Europe”Kulturystyka i Fitness

1. CEL IMPREZY:

Popularyzacja kulturystyki jako jednej z form aktywności fizycznej

Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach

Ustalenie składu reprezentacji Polski na turniej Arnold Classic Europe w Barcelonie.

2. ORGANIZATOR:

Klub Sportowy „START” Strzegom

3. WSPóŁORGANIZATORZY:

PZKFiTS w Warszawie

Urząd Miasta i Gminy Strzegom

OSiR Strzegom

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODóW:

Zawody odbędą się w dniu 08.09.2018 r (sobota), początek o godz. 10:00, na hali sportowej OSiR przy ul. A. Mickiewicza 2 w Strzegomiu.

5. ZASADY UCZESTNICTWA:

W zawodach mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67). Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2018 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2018 rok. Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2018 r., dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce „Komunikaty”.

Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:

BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: [email protected], tel. 22-55-00-967). Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

6. WERYFIKACJA

Weryfikacja zawodników będzie prowadzona w miejscu zawodów, dn. 07.09.2018 r. (piątek) w godz. 17:00 - 20:00.

Przy weryfikacji wymagany jest dokument tożsamości, licencja i karta zawodnika PZKFiTS dowód wpłaty wpisowego oraz książeczka zdrowia zawodnika lub ważne badanie lekarskie. Badania grupowe nie będą uwzględniane.

Prezentowanie programów dowolnych odbywać się będzie przy własnym podkładzie muzycznym na dostarczonych płytach CD lub USB flash drive (pen drive) w formacie MP3, opisanych nazwiskiem właściciela. Nagranie należy umieścić na początku nośnika.

Narada Techniczna sędziów, organizatorów i uczestników odbędzie się bezpośrednio po weryfikacji.

7. KATEGORIE

 • Kulturystyka klasyczna mężczyzn – open*
 • Kulturystyka mężczyzn do 90 kg*
 • Kulturystyka mężczyzn +90 kg*
 • Kulturystyka juniorów – open*
 • Kulturystyka weteranów – open*
 • Fitness plażowe mężczyzn – open
 • Fitness plażowe atletyczne mężczyzn – open
 • Fitness plażowe juniorów – open
 • Fitness sylwetkowe kobiet – open
 • Bikini fitness kobiet – open
 • Bikini fitness juniorek – open
 • Wellness fitness kobiet – open

*- W konkurencjach z limitem wagi ciała – dopuszczalna jest nadwaga 2 kg w stosunku do docelowej kategorii na Arnold Classic.

8. ELIMINACJE DO ARNOLD CLASSIC EUROPE 2018 (BARCELONA)

Zawody są jednocześnie eliminacjami do reprezentacji Polski na Arnold Classic Europe w Barcelonie, 28-30.09.2018. Z eliminacji zwolnieni są zawodnicy, którzy w pierwszej połowie roku wystartowali na Mistrzostwach Europy i weszli do finału lub w jednym z Diamond Cup i zajęli miejsce w pierwszej trójce. Wszyscy pozostali kandydaci do reprezentacji muszą wystartować w Strzegomiu. Automatycznie kwalifikowani są do reprezentacji zawodnicy, którzy zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce w kategorii open w swojej konkurencji. Pozostali - po konsultacji z trenerem kadry narodowej Bogdanem Szczotką i uzyskaniu jego akceptacji. W konkurencjach, które nie będą rozgrywane w ramach zawodów w Strzegomiu, natomiast są w programie Arnold Classic Europe (w tym nowa konkurencja – Classic Physique), zawodnicy muszą zaprezentować się w elementach obowiązkowych (pozy obowiązkowe, zwroty), bez konieczności wnoszenia opłaty startowej, bez brązowienia skóry i bez wykonywania programów dowolnych. W konkurencjach z limitem wagi ciała – dopuszczalna jest nadwaga 2 kg. Wszyscy muszą stawić się na weryfikacji.

8. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 31 sierpnia 2018 r. (piątek) wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie internetowej PZKFiTS pod poniższym adresem:

https://www.pzkfits.pl/rejestracja/2018strzegom/23/

Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.

Wpłaty wpisowego w kwocie 100 zł od osoby, w drugiej kategorii wagowej 50 zł, należy dokonać na konto: Klub Sportowy „START” Strzegom, ul. Bankowa 13/2, Strzegom Nr konta: 8086 4710 4605 8549 4320 0000 01 do dn. 03.09.2018

Opłata wpisowa dokonana w dniu zawodów będzie obciążona dodatkowym narzutem w kwocie 30 zł.

9. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny i zgłaszają się do biura zawodów, które mieścić się na hali sportowej OSiR Strzegom.

Zakwaterowanie:

HOTEL STRAGONA

Al. Wojska Polskiego 47

58-150 Strzegom

Tel: (74) 855-1549

Kom. 663 776 493

E-mail: [email protected] http://www.stragona.com

Rezerwacji noclegów i wyżywienia w hotelu dokonują sami zainteresowani, co najmniej na 7 dni przed zakwaterowaniem.

10. PROGRAM ZAWODóW – SOBOTA, 08.09.2018 r.

Godzina 10:00:

Kulturystyka juniorów open – eliminacje Kulturystyka klasyczna open – eliminacje Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – eliminacje

Kulturystyka mężczyzn + 90 kg – eliminacje

Kulturystyka juniorów open – 1 runda

Kulturystyka klasyczna open – 1 runda Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – 1 runda Kulturystyka mężczyzn +90 kg – 1 runda

Kulturystyka juniorów open – finały: 2 runda

Kulturystyka juniorów open – finały: 3 runda

Kulturystyka klasyczna open – finały: 2 runda

Kulturystyka klasyczna open – finały: 3 runda

Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – finały: 2 runda

Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – finały: 3 runda

Kulturystyka mężczyzn +90 kg – finały: 2 runda

Kulturystyka mężczyzn +90 kg – finały: 3 runda

I BLOK DEKORACJI

Eliminacje w kategoriach nie objętych zawodami (zależnie od zgłoszeń)

Kulturystyka weteranów +40 lat, open – eliminacje

Fitness plażowe juniorów open – eliminacje

Fitness sylwetkowe kobiet open – eliminacje

Fitness plażowe mężczyzn open – eliminacje Kulturystyka weteranów +40 lat, open – 1 runda

Fitness plażowe juniorów open – 1 runda Fitness sylwetkowe kobiet open – 1 runda Fitness plażowe mężczyzn open – 1 runda Kulturystyka weteranów +40 lat, open – finały: 2 runda

Kulturystyka weteranów +40 lat, open – finały: 3 runda

Fitness plażowe juniorów open – 2 runda

Fitness sylwetkowe kobiet open – finały: 2 runda Fitness plażowe mężczyzn – finały: 2 runda II BLOK DEKORACJI

Bikini fitness juniorek open – eliminacje

Fitness plażowe atletyczne mężczyzn open – eliminacje Wellness fitness kobiet open – eliminacje Bikini fitness kobiet open – eliminacje

Bikini fitness juniorek open – 1 runda

Fitness plażowe atletyczne mężczyzn open – 1 runda Wellness fitness kobiet open – 1 runda Bikini fitness kobiet open – 1 runda Bikini fitness juniorek open – finały: 2 runda Fitness plażowe atletyczne mężczyzn open – finały: 2 runda Wellness fitness kobiet open – finały: 2 runda

Bikini fitness kobiet open – finały: 2 runda III BLOK DEKORACJI

W zależności od ilości zgłoszeń program może ulec zmianie. Ostateczny program zawodów będzie opublikowany po weryfikacji!

11. KOMISJA SĘDZIOWSKA

Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

System sędziowania wg przepisów PZKFiTS (IFBB)

12. NAGRODY

W każdej kategorii:

1 miejsce nagroda rzeczowa + medal + puchar + dyplom

2 miejsce nagroda rzeczowa + medal + puchar + dyplom

3 miejsce nagroda rzeczowa + medal + puchar + dyplom

4 miejsce puchar + dyplom

5 miejsce puchar + dyplom

6 miejsce puchar + dyplom

Przewidziane nagrody rzeczowe dla miejsc od 4 do 6 w zależności od hojności sponsorów.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przystąpienie do rywalizacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów, a nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów i organizator.

Organizator zobowiązuje się do umieszczenia na scenie logo PZKFiTS i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

14. INOFRMACJE

Wszelkich informacji o zawodach udziela Marek Rydwański, tel. 604 958-204, email: [email protected]

NOWE LIMITY WAGOWE W KULTURYSTYCE KLASYCZNEJ SENIORóW NA 2018 ROK: Tutaj

Komentarze (0)