Wiele osób zadaje mi pytania, czym kieruję się w doborze ilości serii i powtórzeń w treningu siłowym. Warto przypomnieć kilka modeli, które można wykorzystać przy pracy ukierunkowanej na wzrost masy, siły czy mocy mięśni. W pierwszym artykule z cyklu opiszę podstawowy sposób zwiększania obciążeń w skali makro-cyklu, czyli rampę.

 1. Progresja sposób nr 1: „rampa”
 2. Jak rozpisać rampę?
 3. Czy metoda rampy nadaje się do budowy masy mięśniowej?
 4. Podsumowanie i zastosować w praktyce metodę rampy?

Progresja sposób nr 1: „rampa”

Rampa jest znakomitą metodą do poprawiania wyników w podrzucie, rwaniu, przysiadzie, wyciskaniu, podciąganiu na drążku, pompkach na poręczach, thrusters. Polega na adaptacji do rosnącego obciążenia. W metodzie ukierunkowanej na poprawę siły rampa z reguły przebiega w zakresie 1-5 powtórzeń, z kolei przy hipertrofii w zakresie 6-12 powtórzeń.

Największą wadą metody rampy jest wydłużony czas treningu. Jeśli mamy wyniki w granicach 270-300 kg w martwym ciągu, nawet stosując duże skoki ciężaru dojście do ciężarów submaksymalnych będzie czasochłonne.

Na przykład

 • 140 kg x 3
 • 180 kg x 2
 • 210 kg x 2
 • 230 kg x 2
 • 250 kg x 1
 • 265 kg x 1
 • 280 kg x 1
 • 290 kg x 1

Jak widać, nawet stosując ogromne przeskoki (w dalszych seriach po 20-30 kg), rampa to aż 8 serii. Przy ukierunkowaniu na budowę siły przerwy mogą wynosić 4-5 minut. 4 × 8 = 32, 5 × 8 = 40 minut. Czyli już jedno ćwiczenie może zająć nam połowę dostępnego, optymalnego czasu treningu. Mówimy tylko o jednym ćwiczeniu, a co z resztą np. w modelu góra/dół?

Ponadto z badań wiemy, iż siła oraz masa nie do końca są „kompatybilne”. Z eksperymentu z 2016 r. Schoenfeld, BJ i wsp. wynika, iż krótsza lub dłuższa przerwa wypoczynkowa między seriami ma decydujące znaczenie dla przyrostów siły i masy mięśniowej. Przez ostatnie 20 lat utarło się, iż krótsze przerwy wypoczynkowe (30-90 sekund) są korzystne dla hipertrofii (przyrostu rozmiaru włókien mięśniowych), z kolei 3-6 minutowe przerwy między seriami sprzyjają rozwojowi siły i mocy.

Schoenfeld przydzielił 21 wytrenowanych mężczyzn do grup treningu siłowego:

 • 1 minuty przerwy między seriami ćwiczeń
 • 3 minuty przerwy między seriami ćwiczeń

Wszystkie pozostałe parametry treningu (np. objętość, stosowany ciężar) były takie same. Badanie trwało 8 tygodni. Mężczyźni ćwiczyli 3 x w tygodniu, wykonując 3 serie po 8-12 powtórzeń, 7 różnych ćwiczeń. Byli to zdrowi mężczyźni, niestosujący SAA, w wieku 18-35 lat (badanie ukończyło 21 z 23). Godzinę po ćwiczeniach otrzymali 24 g protein i 1 g węglowodanów w postaci hydrolizatu białka serwatkowego (Iso100 Hydrolyzed Whey Protein, Dymatize Nutrition).

Przed i po eksperymencie sprawdzono:

 • siłę w wyciskaniu sztangi leżąc oraz w przysiadzie
 • wytrzymałość mięśniową w wyciskaniu sztangi leżąc (ciężar 50% maksymalnego, na ilość powtórzeń)
 • przyrost mięśni zginaczy stawu łokciowego, prostowników (tricepsa) oraz mięśnia czworogłowego uda (USG)

Wyniki, pod względem hipertrofii:

 • objętość (liczona jako całkowite ciężary w ciągu 8 tygodni) w grupie dłuższych, 3-minutowych przerw między seriami wynosiła 51 385 ± 9 420 kg
 • objętość w grupie 1 minuty przerwy między seriami wynosiła 44 755 ± 12 166 kg
 • przyrost (badany poprzez pomiar poprzecznego przekroju mięśnia) w grupie 3-minutowych przerw dla zginaczy stawu łokciowego (np. m. dwugłowy ramienia) wynosił 5,4%, zmiana w grupie 1-minutowych przerw wynosiła 2,8% (istniał trend, aby te dane były istotne statystycznie)
 • przyrost w grupie 3-minutowych przerw dla mięśnia trójgłowego ramienia (tricepsa) wynosił 7,0%, dla grupy 1-minutowych przerw między seriami ledwie 0,5% (nieistotny statystycznie)
 • przyrost mięśnia czworogłowego uda w grupie 3-minutowych przerw między seriami wynosił 13,3%, z kolei w grupie 1-minutowych przerw między seriami 6,9%
 • nie odnotowano różnic między grupami w zakresie przyrostu grubości mięśnia obszernego bocznego (vastus lateralis)

Wyniki, pod względem wzrostu siły i wytrzymałości mięśni:

 • siła w przysiadzie w grupie 3-minutowych przerw między seriami wzrosła o 15,2%
 • siła w przysiadzie w grupie 1-minutowych przerw między seriami wzrosła o 7,6%
 • siła w wyciskaniu sztangi leżąc, w grupie 3-minutowych przerw między seriami wzrosła o 12,7%
 • siła w wyciskaniu sztangi leżąc, w grupie 1-minutowych przerw między seriami wzrosła o 4,1%
 • wytrzymałość mięśniowa w wyciskaniu sztangi leżąc (ciężar 50% maksymalnego, na ilość powtórzeń), wzrosła o 23,2% w grupie 3-minutowych przerw między seriami
 • wytrzymałość mięśniowa w wyciskaniu sztangi leżąc, wzrosła o 13% w grupie 1-minutowych przerw między seriami

Wnioski: zbyt krótka przerwa między seriami może mieć wpływ na wzrost siły, wytrzymałości i masy mięśni.

W badaniu Willardsona JM i Burketta (2008) porównano dwu- i czterominutowe przerwy między seriami w trakcie kilka mezocykli treningowych u 15 mężczyzn. Byli to wytrenowani zawodnicy, którzy przysiady wykonywali co najmniej od 4 lat, w wieku 20-23 lata, wzrost 180-182 cm, masa ciała 82-92 kg (średnio).

Mężczyźni czterokrotnie byli sprawdzani pod kątem siły w przysiadzie bliskim kulturystycznego, sztanga ułożona na mięśniu czworobocznym. Zastosowano ogranicznik wskazujący odpowiednią głębokość przysiadu w każdym przypadku.

Hipertrofia - trening

Mężczyźni wykonywali ten sam program ćwiczeń – mezocykl:

 • Tydzień 1: test MAKSIMUM, ciężkie siady
 • Tydzień 2: 8 serii z ciężarem 70% maksymalnego, 11-15 powtórzeń
 • Tydzień 3: 7 serii z ciężarem 80% maksymalnego, 6-10 powtórzeń
 • Tydzień 4: 6 serii z ciężarem 90% maksymalnego, 3-5 powtórzeń
 • Tydzień 5: test MAKSIMUM, ciężkie siady
 • Tydzień 6-8: powtórzenie mezocyklu
 • Tydzień 9: test MAKSIMUM, ciężkie siady
 • Tydzień 10-12: powtórzenie mezocyklu
 • Tydzień 13: test MAKSIMUM, ciężkie siady

Jedyna różnica to przerwa między seriami 2 lub 4 minuty. Co najbardziej zaskakujące, różnice pomiędzy mężczyznami nie były istotne. Poniżej zawarte są osiągi w przysiadzie maksymalnym w kolejnych testach w 1, 5, 9 oraz 13 tygodniu eksperymentu.

W grupie 2 minut odpoczynku między seriami:

 • Test nr 1: przysiady: 145,13 ± 24,17 kg
 • Test nr 2: przysiady: 156,82 ± 22,88 kg
 • Test nr 3: przysiady: 162,34 ± 22,26 kg
 • Test nr 4: przysiady: 171,43 ± 25,34 kg

W grupie 4 minut odpoczynku między seriami:

 • Test nr 1: przysiady: 150,00 ± 18,54 kg
 • Test nr 2: przysiady: 162,78 ± 19,28 kg
 • Test nr 3: przysiady: 172,73 ± 18,42 kg
 • Test nr 4: przysiady 182,10 ± 21,44 kg

Jak rozpisać rampę?

Przykładowo – dla osoby wyciskającej 150 kg na 1 powtórzenie rampa może wyglądać następująco:

 • 75 kg x 3
 • 90 kg x 3
 • 110 kg x 3
 • 125 kg x 3
 • 135 kg x 2
 • 140 kg x 2
 • 145 kg x MAX

Jeśli wyciskasz dużo więcej i czujesz się bardzo mocny – możesz do obciążenia maksymalnego dojść nawet w 4-6 seriach.

Przykładowo w treningu dla osoby wyciskającej 180 kg rampa może wyglądać następująco:

 • 100 kg x 4
 • 130 kg x 3
 • 150 kg x 3
 • 160 kg x 2
 • 170 kg x 1-2
 • 175 kg x 1 itd.

Jeśli chcesz stosować rampę z ukierunkowaniem na hipertrofię może to wyglądać następująco - dla osoby wyciskającej 150 kg na 1 powtórzenie:

 • 70 kg x 8
 • 90 kg x 8
 • 105 kg x 8
 • 115 kg x 6
 • 125 kg x 6-8
 • 100 kg x MAX (ile tylko dasz radę wykonać technicznie powtórzeń)

Czy metoda rampy nadaje się do budowy masy mięśniowej?

Tak, można tę metodę wykorzystać na wiele różnych sposobów. Jeśli w swoim treningu wykonujesz, wiele serii na niskim zakresie powtórzeń nie jest to korzystne zjawisko dla hipertrofii. Co prawda, wg badań Schoenfeld BJ i wsp. z 2014 r. 7 serii po 3 powtórzenia daje porównywalne przyrosty jak 3 serie po 10 powtórzeń u średnio-zaawansowanych.

W eksperymencie Schoenfelda BJ i wsp. z 2014 roku porównano trening kulturystyczny i trójbojowy.

17 młodych mężczyzn losowo przydzielono do grup:

 • hipertrofii: 3 serie po 10 powtórzeń, z przerwą 90 sekund
 • siłowej: 7 serii po 3 powtórzenia, z przerwą 3 minuty
 • mężczyźni ćwiczyli 3 x w tygodniu
 • jedna grupa stosowała 3 x w tygodniu pseudo-FBW (nogi, push, pull), druga stosowała trening przypominający 3 dniowego splita (klatka, plecy, nogi)

Mężczyźni trenowali średnio 4,2±2,4 roku, ich całkowity staż wynosił od 1,5 do 10 lat treningu.

Grupa „siłowa” stosowała następujący trening:

PONIEDZIAŁEK:

 • Wyciskanie sztangi leżąc głową w górę (ruch pchający, push) 7 serii x 3 powtórzenia
 • Wyciskanie nogami na suwnicy (ruch pchający, push, nogi), 7 serii x 3 powtórzenia
 • Ściąganie drążka wyciągu do klatki szerokim chwytem (ruch przyciągania, pull), 7 serii x 3 powtórzenia

ŚRODA:

 • Wyciskanie sztangielkami na ławce poziomej (ruch pchający, push), 7 × 3
 • Przysiad ze sztangą z tyłu (ruch pchający, push, nogi), 7 × 3
 • Ściąganie drążka wyciągu do klatki wąskim chwytem (ruch przyciągania, pull), 7 × 3

PIĄTEK:

 • Wyciskanie chwytem młotkowym (ruch pchający, push), 7 × 3
 • Prostowanie nóg siedząc (ruch pchający, push, nogi), 7 × 3
 • Przyciąganie drążka wyciągu do brzucha (ruch przyciągania, pull), 7 × 3

wzrost masy mięśniowej

Grupa hipertrofii stosowała następujący trening:

PONIEDZIAŁEK: KLATKA PIERSIOWA

 • Wyciskanie sztangi leżąc głową w górę (ruch pchający, push) 3 serie x 10 powtórzeń
 • Wyciskanie sztangielkami na ławce poziomej (ruch pchający, push) 3 serie x 10 powtórzeń
 • Wyciskanie chwytem młotkowym (ruch pchający, push) 3 serie x 10 powtórzeń

ŚRODA: PLECY

 • Ściąganie drążka wyciągu do klatki szerokim chwytem (ruch przyciągania, pull) 3 × 10
 • Ściąganie drążka wyciągu do klatki wąskim chwytem (ruch przyciągania, pull) 3 × 10
 • Przyciąganie drążka wyciągu do brzucha (ruch przyciągania, pull) 3 × 10

PIĄTEK: NOGI

 • Przysiad ze sztangą z tyłu (ruch pchający, push, nogi) 3 × 10
 • Prostowanie nóg siedząc (ruch pchający, push, nogi) 3 × 10
 • Wyciskanie nogami na suwnicy (ruch pchający, push, nogi) 3 × 10

Wyniki

 • Grupa siłowa poprawiła wyciskanie sztangi leżąc o 13% (początkowo: 104,8±26,6 kg, na końcu: 115,9±21,5 kg)
 • Grupa kulturystyczna poprawiła wyciskanie sztangi leżąc o 9,1% (97,1±20,6 na 105,1±18 kg)
 • Przysiad: grupa siłowa wzrost o 25,9% (109,6±59,7 kg na 147,7±40,9 kg)
 • Przysiad: grupa kulturystyczna wzrost o 22,2% (z 114,5±36,5 kg do 136,1±30,6 kg)
 • Rozmiar ramienia, grupa siłowa na początku: 35,3 ± 5,7 cm na koniec: 39,6 ± 5,1 cm (wzrost o 12,7%)
 • Rozmiar ramienia, grupa kulturystyczna: na początku: 34,5 ± 4,2 cm na koniec: 38,7 ± 4,3 cm (wzrost o 12,6%)

Po 8 tygodniach mężczyźni z grupy „siłowej” osiągnęli lepsze rezultaty w wyciskaniu sztangi leżąc oraz w przysiadzie. Nie stwierdzono różnic w gęstości mięśni oraz przyrostach mięśnia dwugłowego ramienia.

Podsumowanie i zastosować w praktyce metodę rampy?

Dla rozwoju siły korzystna jest przerwa 3-5 minut między seriami. Dla rozwoju hipertrofii wystarczy 2-3 minutowa przerwa między seriami, w ramach rampy.

Im bardziej zaawansowany zawodnik, tym dłuższa musi być przerwa między seriami (większa intensywność, stosowane ciężary względne i całkowite/bezwzględne). Zbyt krótka przerwa między seriami może upośledzać przyrosty oraz wzrost siły i masy mięśni.

Jeżeli najpierw dochodzisz do obciążeń submaksymalnych, a następnie chcesz wpłynąć także na hipertrofię - możesz obniżyć ciężar o 50-60 kg i wykonać kolejne 8-12 powtórzeń (np. skończyłeś martwy ciąg na 290 kg, redukujesz ciężar do 230-240 kg i wykonujesz 8-10 powtórzeń, np. skończyłeś wyciskanie leżąc na 190 kg, schodzisz z ciężarem roboczym do 130-140 kg i wykonujesz maksymalną liczbę powtórzeń. Zaawansowani mogą wykonać 2 takie serie),

Jeśli wykonujesz typową rampę z celem hipertroficznym, z reguły w pojedynczej jednostce treningowej wystarczy wykonać 5-6 serii ćwiczenia po 8-10 powtórzeń dla dużych partii mięśniowych.

Referencje:

 • Schoenfeld BJ1, Ratamess NA, Peterson MD, Contreras B, Sonmez GT, Alvar BA “Effects of different volume-equated resistance training loading strategies on muscular adaptations in well-trained men” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24714538 J Strength Cond Res. 2014 Oct;28(10):2909-18. doi: 10.1519/JSC.0000000000000480. ]
 • Schoenfeld BJ1, Pope ZK, Benik FM, Hester GM, Sellers J, Nooner JL, Schnaiter JA, Bond-Williams KE, Carter AS, Ross CL, Just BL, Henselmans M, Krieger JW. “Longer Interset Rest Periods Enhance Muscle Strength and Hypertrophy in Resistance-Trained Men”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26605807
 • Willardson JM1, Burkett LN. J Strength Cond Res. 2008 Jan;22(1) “The effect of different rest intervals between sets on volume components and strength gains.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18296968
 • https://www.researchgate.net/publication/284711582_Longer_Interset_Rest_Periods_Enhance_Muscle_Strength_and_Hypertrophy_in_Resistance-Trained_Men
Komentarze (0)