Niedawno przytoczyłem dane dotyczące stężenia kinazy kreatynowej i mioglobiny. Stężenia obu związków mogą służyć jako markery uszkodzeń mięśni spowodowanych np. treningiem siłowym. Zwiększenie stężenia mioglobiny we krwi nazywamy mioglobinemią, a wydalanie mioglobiny z moczem mioglobinurią. Mioglobinuria może uszkodzić nerki.

Masywne uszkodzenie mięśni może odbić się na funkcjonowaniu nerek i indukować ich uszkodzenia. Dlatego w treningu powinno się przestrzegać zasad adaptacji oraz progresji, szczególnie jeśli ktoś intensywnie biega, trenuje siłowo lub wykonuje rozmaite interwały np. z wykorzystaniem worków z piaskiem, podciągania na drążku, podbiegów, wchodzenia po linie, przeciągania ciężarów itd.

Trening, jakiemu są poddawani rekruci Piechoty Morskiej USA, można zobaczyć np. tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=XkfOebBYm-U

Badanie 

W pewnym badaniu oceniano częstość występowania ostrej rabdomiolizy powysiłkowej (AER) wśród rekrutów w bazie wojskowej Piechoty Morskiej USA w San Diego w Kalifornii. Rabdomioliza to rozpad mięśni indukowany wysiłkiem. Próbki krwi pobrano od każdego z 337 rekrutów ochotników w trakcie sześciu dni szkoleń. Jako wskaźniki uszkodzenia mięśni wykorzystano stężenie mioglobiny w surowicy, fosfokinazę kreatynową (kinazę kreatynową) w surowicy, dehydrogenazę mleczanową (LDH) i transaminazę glutaminowo-szczawiooctową w surowicy (SGOT, ang. serum glutamic oxaloacetic transaminase, współcześnie określa się ją jako aminotransferazą asparaginianową – AST).

Wyniki

  • w całej badanej populacji zaobserwowano znaczne podwyższenie aktywności enzymów w surowicy
  • 39,2% żołnierzy wykazywało stężenia mioglobiny w surowicy w przedziale od 0,37 μg/ml do 21,9 μg/ml w okresie badania (normalnie stężenie mioglobiny nie przekracza 90 µg/L, tutaj wynosiło od 370 µg/L do 21900 µg/L, czyli znacznie przekraczało normę)
  • u sześciu żołnierzy zidentyfikowano stężenia mioglobiny było typowe dla ostrej rabdomiolizy powysiłkowej

Wywnioskowano, że w populacji rekrutów duża liczba mężczyzn może mieć mioglobinemię, ale początkowo nie muszą się z tym wiązać szczególne dolegliwości i objawy.

Komentarz

Dlatego należy z dużą ostrożnością podchodzić do modnych treningów, wyzwań, sesji crossfit. Niekoniecznie służą one zdrowiu, a bez nerek nie da się żyć. Należy obserwować kolor moczu, a w razie odczuwania poważniejszych dolegliwości powinno przeprowadzić się bardziej szczegółową diagnostykę (łącznie z badaniami krwi). Należy pamiętać, iż są choroby, które przez długi czas nie dają  żadnych objawów, ale to wcale nie oznacza, że nie są one groźne dla życia. Tak właśnie może być z nerkami, wątrobą i układem sercowo-naczyniowym. Wątroba i nerki mogą być w poważnym stopniu zniszczone, o czym ich „użytkownik” może nie wiedzieć. Znane są także liczne przypadki zawodników, którzy ponieśli przedwczesną śmierć w efekcie uszkodzeń wielonarządowych wskutek nadużywania farmakologii.

To, iż chwilowo czujesz się dobrze, wcale nie oznacza, iż jesteś zdrowy. Nie tak dawno w wieku 32 lat z powodu zaawansowanej niewydolności nerek odszedł jeden z najbardziej rozpoznawalnych, amatorskich zawodników polskiego YouTube. W 2021 r. odeszło wielu kulturystów w tym niezmiernie popularny John Meadows (49 lat). 6 października 2021 r. w pokoju hotelowym odszedł George Peterson, jeden z najlepszych współczesnych kulturystów w kat. 212 funtów. Zawodnik miał 37 lat, był poważnym kandydatem do zajęcia wysokiej pozycji na zawodach Mr. Olympia 2021 r. Największym echem odbiła się śmierć byłego Mr. Olympia Shawna Rhodena (zawał serca).

Referencje, badania naukowe, piśmiennictwo:

John E. Olerud i in. Incidence of Acute Exertional Rhabdomyolysis Serum Myoglobin and Enzyme Levels as Indicators of Muscle Injury https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/585709

Kumar, Abbas, Aster ; “ Robbins. PATOLOGIA” II wydanie

Kathleen Deska PAGANA, Timothy J. PAGANA „Testy laboratoryjne i badania diagnostyczne w medycynie”

Komentarze (1)
M-ka

Wszyscy wyżej wymienieni prawdopodobnie zmarli z powodu nałożenia farmakologii o działaniu "ostrym" na farmakologię o działaniu przewlekłym.
Pierwszy pan był w bardzo poważnym stanie, a mimo to mógł być zmuszony do zastosowania niebezpiecznej profilaktyki, aby móc wykonywać dializy.
Pozostali być może żyliby dłużej, gdyby organizm musiał radzić sobie tylko z tą przewlekłą i ewentualnie infekcją.
Nie ulega wątpliwości, że ta przewlekła sama w sobie tworzy warunki do tego, aby szybko umrzeć, a w razie gdy wystąpi jakikolwiek "ostry" czynnik jak np. infekcja czy dodatkowa farmakologia - zagrożenie przedwczesnym zgonem jest ogromne.
Szkoda ludzi, tym bardziej, że chyba wszyscy wymienieni byli lubiani, a niektórzy bardzo...

2