Dotychczas prowadzone badania nie dają ostatecznej odpowiedzi, co jest groźniejsze dla zdrowia, niemniej sugerowana jest bardzo silna zależność.

Prawdopodobnie:

  • najgroźniejsze dla zdrowia jest trenowanie i starty w dyscyplinach strongman (5.5 ±  6.5 urazów na 1000  godzin treningu)
  • wskaźnik urazów dla podnoszenia ciężarów wynosi 3.3 kontuzji na 1000 godzin treningu
  • porównywalny jest trójbój siłowy: odnotowano od 2,9 do 4.4 ± 4,8 kontuzji na 1000 godzin treningu
  • względnie bezpieczny jest CrossFit: odnotowano 2.3 do 3.1 urazów na 1000 h treningu (w zależności od źródła badań)
  • kulturystyka: oszacowane ryzyko kontuzji wynosiło tylko 0,12 – 0,7 urazów na rok, czyli 0,24 – 1 kontuzja na 1000 h treningu kulturystycznego

podnoszenie ciężarów

Nowe badanie 

W jednym z nowszych badań wzięło udział ponad 400 osób. Kwestionariusz wypełniło łącznie 411 uczestników (122 CrossFit; 289 tradycyjnego podnoszenia ciężarów).  Respondenci trenujący CrossFit byli istotnie starsi (37,45 lat) niż podnoszący ciężary (średni wiek ~32 lata). Znacząco więcej kobiet należało do grupy CrossFit (56,60%) w porównaniu z podnoszeniem ciężarów (30,10%). Osoby uczestniczące w CrossFit zgłaszały, że ćwiczyły 4,4 dni w tygodniu, podczas gdy tradycyjni ciężarowcy wykonywali trening 4,5 dnia w tygodniu. Obie grupy trenowały od 1 do 2 godzin dziennie.

Wyniki

  • CrossFit był obarczony 1,3 razy większym ryzykiem kontuzji, te osoby 1,86 razy częściej szukały pomocy medycznej, w porównaniu do grupy podnoszenia ciężarów
  • przy uwzględnieniu płci i wieku, prawdopodobieństwo urazu było 2,26 razy większe w grupie CrossFit, niż w grupie podnoszenia ciężarów
  • w obu grupach najczęściej dochodziło do urazów barku (46,41%), następnie dolnej części pleców (38,28%) i biodra (9,09%).

Komentarz

Być może CrossFit jest groźniejszy od podnoszenia ciężarów, bo uczestnicy łączą tam bieganie, pływanie, skoki, trening z ciężarami, elementy gimnastyczne i sprawnościowe. To sprawia, iż łatwiej o odniesienie urazu. Podobnie liczba urazów może wynikać z wieku uczestników biorących udział w treningach podnoszenia ciężarów (młodsi) i CrossFit (starsi).

Referencje, badania, literatura:

Joshua L. Elkin, MD Likelihood of Injury and Medical Care Between CrossFit and Traditional Weightlifting Participants https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2325967119843348

Justin W L Keogh The Epidemiology of Injuries Across the Weight-Training Sports https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27328853/

Yuri Feito, Evanette K. Burrows, and Loni Philip Tabb, PhD „A 4-Year Analysis of the Incidence of Injuries Among CrossFit-Trained Participants” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6201188/

Gregg Calhoon, MS, ATC and Andrew C. Fry, PhD, CSCS J Athl Train. 1999 Jul-Sep; 34(3): 232–238. “Injury Rates and Profiles of Elite Competitive Weightlifters”

Winwood PW1, Hume PA, Cronin JB, Keogh JW. “Retrospective injury epidemiology of strongman athletes.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23669816

Alicia M. Montalvo,, Hilary Shaefer1, Belinda Rodriguez1, Tan Li1, Katrina Epnere1, Gregory D. Myer2 “Retrospective Injury Epidemiology and Risk Factors for Injury in CrossFit” http://jssm.org/research.php?id=jssm-16-53.xml

Int J Sports Med. 2014 Oct;35(11):943-8. doi: 10.1055/s-0034-1367049. Epub 2014 Jun 2.Injuries and overuse syndromes in competitive and elite bodybuilding.

Hak, PT, Hodzovic, E, Hickey, B. The nature and prevalence of injury during CrossFit training [published online November 22, 2013]. J Strength Cond Res. doi:10.1519/JSC.0000000000000318

Aune, KT, Powers, JM. Injuries in an extreme conditioning program. Sports Health. 2017;9(1):52–58.

Komentarze (1)
MMA

Bardzo proszę o wyjaśnienie mi co oznacza "5.5 ± 6.5 urazów". To znaczy, że badanie dało wynik 5.5 z błędem 6.5? W jaki sposób błąd może być większy niż wartość wynikowa? A jeśli tak, to czy taki wynik ma statystycznie jakąś wartość?

0