Niska częstotliwość treningu danej partii zwykle nie sprzyja rozwojowi siły, a często jest dobrym sposobem na hipertrofię (zapewniasz w ten sposób długi czas przeznaczony tylko na regenerację włókien). Wyobraź sobie typowy schemat dzielony na 5 dni, partia trenowana 1 x w tygodniu. O ile w przypadku hipertrofii to całkiem dobre rozwiązanie, o tyle słabo nadaje się do rozwijania siły. Wielu naukowców próbowało ustalić, czy lepszy jest częstszy czy rzadszy trening. Niestety w grę wchodzi tu za dużo dodatkowych czynników, takich jak objętość i intensywność sesji oraz wiek, stopień wytrenowania i środowisko hormonalne danej osoby.

Niemniej w eksperymencie Michaela Thomasa różnice między treningiem partii 1 x a 3 x w tygodniu były niewielkie (jeden trening był czymś w rodzaju FBW na maszynach, drugi – dzielony, partia 1 x w tygodniu). Potwierdza to szereg badań. Dodatkowo w wielu wykazano, że dla osób niewytrenowanych nie było znaczących różnic pomiędzy treningiem prowadzonym 2 x a 3 x w tygodniu (modelem całościowym), np. badanie Candow & Burke (2007). Z kolei trening każdej partii 3 x w tygodniu jest o wiele skuteczniejszy od ćwiczenia 1 x w tygodniu (model FBW) dla bardziej zaawansowanych. Do takich wniosków doszli McLester i wsp. (2000). Wykazano też, że dla wytrenowanych ciężarowców trening 4 x w tygodniu (przysiady klasyczne i przednie, wybicie na unik i wyciskopodrzut) jest tak samo skuteczny, obojętne czy trening wykona się 2 x dziennie (np. rano i wieczorem) czy też całość na jednej sesji (Hartman i wsp. 2007).

Wniosek? Dzielenie objętości na 2 jednostki treningowe nie sprzyja budowie siły mięśniowej. Z kolei eksperyment Jonesa udowodnił, że 70% z grupy 10 wytrenowanych zawodników nie odzyskało siły po 48 godzinach odpoczynku między sesjami (6 ćwiczeń góry i 6 ćwiczeń na dół ciała, 3 serie po 10 powtórzeń).

Wniosek? Nadmierna objętość w modelu FBW nie sprzyja budowie masy mięśniowej.

Inne badania mówią, że ograniczona objętość pozwala trenować „pełną mocą” już po 48 h odpoczynku (np. wyciskanie leżąc, 5 serii z ciężarami od 50 do 100% maksymalnego) - Judge & Burke (2010).

split czy fbw

Split czy FBW - co mówią na ten temat nowe badania?

Bardzo ciekawe są obserwacje Fu (Leon) Yue (maj 2018 r.) oraz Gomes GK i wsp. (luty 2018 r.). W badaniach Fu (Leon) Yue 2 zastosowano dwa protokoły treningowe, które były porównywalne pod względem objętości oraz stosowanych ciężarów.

Grupa treningu 4 x w tygodniu:

 • stosowała od 8 do 12 powtórzeń przy 75% ciężaru maksymalnego,
 • 9 ćwiczeń na sesji,
 • po 2 serie na ćwiczenie,
 • 18 serii na jednostkę treningową,
 • 2 sesje każdego rodzaju w tygodniu,
 • całkowita liczba serii tygodniowo na każde ćwiczenie wynosiła 4.

Grupa treningu 2 x w tygodniu:

 • stosowała od 8 do 12 powtórzeń przy 75% ciężaru maksymalnego,
 • 9 ćwiczeń na sesji,
 • po 4 serie na ćwiczenie na każdym treningu,
 • 36 serii na jednostkę treningową,
 • 1 sesja każdego rodzaju w tygodniu,
 • całkowita liczba serii tygodniowo na każde ćwiczenie wynosiła 4.

Mierzono wpływ rodzajów treningu na na skład ciała, siłę i moc. Bazując na indywidualnych wyjściowych pomiarach siły maksymalnej (na 1 powtórzenie) 18 rekreacyjnie trenujących mężczyzn losowo przydzielono do grup:

 • małej objętości przypadającej na sesję, ale przy wysokiej częstotliwości treningu każdej partii (LV-HF, n = 9); trening rozpisany na 4 dni (poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki),
 • dużej objętości przypadającej na sesję, ale przy niskiej częstotliwości treningu (HV-LF, n = 9); trening rozpisany na 2 dni (w poniedziałki i czwartki).

Obie grupy wykonywały 2 schematy treningowe przez 6 tygodni. Uczestnicy byli sprawdzeni przed i po interwencji pod kątem maksymalnej siły, mocy górnej części ciała, masy beztłuszczowej, obwodów kończyn i grubości mięśni.

Wyniki:

 • grupa trenująca 4 dni w tygodniu, z małą objętością jednostki treningowej (częściej, ale mniej), zwiększyła beztłuszczową masę ciała o 1,36 ± 1,06 kg,
 • grupa trenująca 2 dni w tygodniu, z dużą objętością jednostki treningowej (rzadko, ale intensywnie) zwiększyła beztłuszczową masę ciała o 1,19 ± 1,94 kg,
 • grubość mięśnia obszernego przyśrodkowego wzrosła o + 2,18 ± 1,88 mm w grupie trenująca 2 dni w tygodniu oraz o 1,82 ± 2,43 mm w grupie trenującej 4 dni w tygodniu,
 • tylko grupa dużej objętości przypadającej na sesję, ale przy niskiej częstotliwości treningu, zwiększyła obwód ramienia o 1,08 ± 1,47 cm i gęstość mięśni zginaczy stawu łokciowego (czyli np. m. dwugłowego ramienia) o 2,21 ± 2,81 mm. Odnotowano też spadek ilości tłuszczu w mięśniu o 2,41 ± 1,10,
 • obie grupy w podobny sposób zwiększyły ciężar maksymalny w wyciskaniu (+ 0.14 kg x kg masy ciała, czyli dla osoby ważącej 80 kg jest to zwiększenie ciężaru o 11.2 kg),
 • obie grupy w podobny sposób zwiększyły ciężar maksymalny w przysiadzie (4 dni w tygodniu + 0,14 ± 0,06 kg x kg masy ciała, 2 dni w tygodniu 0,17 ± 0,01 x kg masy ciała),
 • moc górnej części ciała wzrosła o 0.22 ± 0.25 W x kg masy ciała w grupie trenującej 4 dni w tygodniu oraz o 0.27 ± 0.22 W x kg masy ciała w grupie trenującej 2 dni w tygodniu.

Chociaż obie strategie treningowe poprawiły osiągi siłowe (siłę maksymalną oraz moc) i zwiększyły masę mięśniową dolnej części ciała, tylko protokół dużej objętości przypadającej sesję, ale przy niskiej częstotliwości treningu (2 dni w tygodniu) zwiększył hipertrofię górnej części ciała i poprawił skład ciała.

W badaniach Gomes GK i wsp. (z lutego 2018 r.) wzięto pod lupę 2 programy treningu siłowego. 23 osoby (wiek: 26,2 ± 4,2 lat, doświadczenie w treningu: 6,9 ± 3,1 roku) zostały losowo przydzielone do dwóch grup:

 • niskiej częstotliwości (LFRT, n = 12),
 • wysokiej częstotliwości (HFRT, n = 11).

Grupa niskiej częstotliwości (treningu dzielonego) wykonywała standardowe ćwiczenia, każda grupa mięśni była trenowana 1 x w tygodniu. Grupa wysokiej częstotliwości stosowała program FBW, trenując wszystkie mięśnie na każdym treningu. Obie grupy wykonały taką samą liczbę serii (10-15) i ćwiczeń (1-2 ćwiczenia) na tydzień, maksymalnie 8-12 powtórzeń (z obciążeniem 70-80% maksymalnego), 5 x w tygodniu. Siła mięśni (wyciskanie na ławce i przysiady – 1 powtórzenie maksymalne) oraz ilość beztłuszczowej masę ciała (DEXA).

Wyniki:

 • grupa niskiej częstotliwości (split) zwiększyła siłę w wyciskaniu leżąc o 5.6 kg, zaś w przysiadach o 8 kg,
 • grupa wysokiej częstotliwości (FBW) zwiększyła siłę w wyciskaniu o 9.7 kg, zaś w przysiadach o 12 kg,
 • grupa niskiej częstotliwości (split) zwiększyła beztłuszczową masę ciała o 0.5 kg,
 • grupa wysokiej częstotliwości (FBW) zwiększyła beztłuszczową masę ciała o 0.8 kg.

Wyniki są bardzo podobne do eksperymentu Thomasa.

Wyniki badania Thomasa (FBW na maszynach vs split):

 • „sucha” masa ciała (LBM, czyli głównie mięśnie) zwiększyła się o 1.06 kg ± 1.78 kg w grupie FBW oraz 0.99 kg ± 1.31 kg w grupie treningu dzielonego,
 • w ujęciu procentowym było to 1.9% wzrostu suchej masy mięśniowej dla FBW oraz 2% w grupie split,
 • wyciskanie leżąc - 11% poprawy w grupie FBW (wysoka częstotliwość) oraz 7% w grupie split,
 • jack-przysiady - poprawa o 21% w grupie FBW oraz 24% w grupie split,
 • nie było znaczących różnic między grupami treningu całościowego i dzielonego w zakresie przyrostu masy mięśniowej oraz siły.

Jak wytłumaczyć pozorne sprzeczności?

Jedna osoba nie jest w stanie trenować często danej partii, gdyż odczuwa mikrourazy i spadek siły nawet po 4-6 dniach. Inna jest w stanie trenować ciężko (np. grzbiet) 3 x w tygodniu. Przykładowo, bez problemu mogłem wykonywać wiosłowanie i podciąganie na drążku 2 x w tygodniu (poniedziałek – piątek lub poniedziałek – czwartek), jednak taka sztuczka nie udała się już w przypadku martwego ciągu (łącznie z przysiadami było to po prostu za dużo: ból w prostownikach, dolnym odcinku grzbietu utrudniał nawet chodzenie, o bieganiu można było zapomnieć). Nadmieniam, iż do wiosłowania oburącz używam ciężarów 180-200 kg (120-140 kg jednorącz), do podciągania na drążku 50-70 kg. Tak samo z reguły ciężko jest wykonywać objętościowe treningi nóg 2 x w tygodniu. Tymczasem bez problemów zaatakujesz tak tricepsa czy bicepsa.

Słowo końcowe

Dla niektórych osób korzystne jest trenowanie danej partii mięśniowej 1 x w tygodniu, dla innych 2 x w tygodniu. Skrajne programy treningowe mogą przynosić korzyści przy trenowaniu partii nawet 3-5 x w tygodniu (specyficzne niskoobjętościowe, wysokointensywne sesje ukierunkowane na wzrost siły).

Co robić? Wypróbuj treningi push pull, push pull legs, góra/dół oraz trening dzielony (partia 1 x w tygodniu) w rozkładzie na 4-5 dni. Dla każdej osoby optimum może leżeć zupełnie gdzie indziej. Na przeciwnych stronach barykady stoją np. Dorian Yates (wysoka intensywność, minimalna objętość, niewielka częstotliwość) i Schwarzenegger (średnia i wysoka intensywność, gigantyczna objętość, niewielka lub duża częstotliwość sesji).

Badania naukowe nie dają ostatecznej odpowiedzi w tej kwestii. Wydaje się, że częsty, a mniejszy objętościowo trening jest lepszy do budowania siły, z kolei rzadziej prowadzony (co 5-7 dni dla każdej partii), ale o większej liczbie serii, dla hipertrofii.

Sprawdź największa bazę systemów treningowych: Tutaj

Referencje:

Gerald T Mangine,1 Jay R Hoffman,1 Adam M Gonzalez,1 Jeremy R Townsend,1 Adam J Wells,1 Adam R Jajtner,1 Kyle S Beyer,1 Carleigh H Boone,1 Amelia A Miramonti,1 Ran Wang,1 Michael B LaMonica,1 David H Fukuda,1 Nicholas A Ratamess,2 and Jeffrey R Stout „The effect of training volume and intensity on improvements in muscular strength and size in resistance-trained men”https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4562558/

M. Kruszewski „Metody treningu i podstawy żywienia w sportach siłowych

Marshall PW Eur J Appl Physiol. 2011 Dec;111(12):3007-16. doi: 10.1007/s00421-011-1944-x. Epub 2011 Mar 31. “Strength and neuromuscular adaptation following one, four, and eight sets of high intensity resistance exercise in trained males.” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21451937

Schoenfeld BJ1, Peterson MD, Ogborn D, Contreras B, Sonmez GT. “Effects of Low- Versus High-Load Resistance Training on Muscle Strength and Hypertrophy in Well-Trained Men”http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25853914

MICHAEL H. THOMAS† and STEVE P. BURNS, PhD “Increasing Lean Mass and Strength: A Comparison of High Frequency Strength Training to Lower Frequency Strength Training”https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4836564/

Michael H. Thomas “Increasing lean mass and strength: a comparison of high frequency strength training to low frequency strength training” , , maj 2011 roku http://centralspace.ucmo.edu/xmlui/bitstream/handle/10768/17/MThomas_Kinesiology.pdf?sequence=1

Yue FL1, Karsten B1,2, Larumbe-Zabala E3, Seijo M1, Naclerio F1. „Comparison of 2 weekly-equalized volume resistance-training routines using different frequencies on body composition and performance in trained males.” https://core.ac.uk/download/pdf/141400560.pdf

Gomes GK1, Franco CM1, Nunes PRP1, Orsatti FL “High-frequency resistance training is not more effective than low-frequency resistance training in increasing muscle mass and strength in well-trained men”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29489727

Komentarze (7)
Biały19894

Wszystko sie przewraca do gory nogami. Jeszcze kilka lat temu panowal poglad, ze split jest do niczego, a fbw super, zwlaszcza dla naturali. Pakerzy starej daty trenujacy wtedy splitem byli rownani z ziemia. Teraz wchodze w artykul i jednak badania mowia, ze na mase lepszy split... Jak zyc? %-)

0
Bull

Ten sport wymaga bardzo indywidualnego podejścia. Badania są potrzebne, ale jako wsparcie dla ogółu a nie absolutne wytyczne dla każdego.

2
_Knife_

Typowy split partia raz w tygodniu w większości wypadków to porażka. Zauważ, że większość cytowanych tu badań pokazuje, iż częstszy trening był lepszy (większe były przyrosty LBM). Dla niektórych osób zbyt częsty trening ramion może być niekorzystny. Powstały dużo lepsze plany niż split z rozkładem na 4-5 dni - tym bardziej, iż połączenia typu nogi i barki są kompletnie bez sensu fizjologicznie i metodycznie.

1
SHHO

Knife możesz rozwinąć temat błędnego połączenia treningu nóg z barami?

0
seba_b1

obecnie mam taki plan z potreningu.pl , dlaczego połączenie nogi - barki jest bez sensu?

0
RPS1990

Kulturysta Robert Piotrkowicz IFBB Pro powiedział kiedyś w jednym ze swoich filmików, że dla totalnie początkujących adeptów siłowni na początek lepszy będzie trening metodą FBW przez kilka pierwszych miesięcy - potem warto rozważyć zmianę na jakąś formę treningu split.

0
Bull

W/w kopiować arty z sfd i podpisywał je swoim imieniem i nazwiskiem. Można przypuszczać, że przeczytał powyższe na naszym forum.

1