Naukowcy sprawdzali, jak w sumie 200 minutowa praca w ciągu 5 dni wpłynie na ilość tkanki tłuszczowej u kobiet. Były to 24 młode, dość sprawne panie.

Eksperyment prowadzono:

  • w temperaturze 15°C,
  • w temperaturze -20°C (jednak w masce, gdzie powietrze było ogrzane do 18 °C),
  • w temperaturze -20°C (bez maski).

trening zimno odchudzanie

W niskiej temperaturze paniom zapewniono specjalne buty i odzież. Temperatura wewnętrzna wzrosła o 0.6 – 0.7°C, z kolei temperatura ciała przy ćwiczeniach w zimnym środowisku spadła o 1°C. Nie było znacznej różnicy we współczynniku oddechowym RQ (ang. respiratory quotient) pomiędzy próbą w cieple (0.85), próbą w zimnie (w masce) 0.84 a w zimnie (bez maski) 0.83.

Co to znaczy? Przy wskaźniku 0.85 – 50.7% energii (ciepła) wytwarzają węglowodany, a 49.3% tłuszcze. Przy spalaniu węglowodanów R wynosi 1.0, przy utlenianiu tłuszczów 0.7, a białek 0.8.

Wnioski:

  • teoretycznie trening w zimnie (-20°) spowodował niewielkie przesunięcie spalania na rzecz tłuszczów, zamiast węglowodanów (43.8% węglowodanów, 56.2% tłuszczów), w porównaniu do warunków w cieple (50.7% węglowodanów, 49.3% tłuszczów),
  • jednak niezależnie od warunków otoczenia panie straciły ledwie 0.5 kg tkanki tłuszczowej (potwierdzono to przez ważenie hydrostatyczne i pomiar grubości fałdów skórnych).

Naukowcy spekulują, iż panie trenowały za lekko, unikały kofeiny, a poza tym mają większe i bardziej stabilne (cięższe do naruszenia) zasoby tkanki tłuszczowej.

Wniosek

U kobiet ćwiczenia w zimnie niekoniecznie owocują większym “spalaniem” tkanki tłuszczowej.

Moje wyjaśnienie problemu: być może kobiety były zbyt ciepło ubrane i nie odczuwały warunków otoczenia. Dlaczego? Fizjologowie są zgodni, że wraz ze spadkiem temperatury powietrza wzrasta podstawowa metaboliczna produkcja ciepła. Jest to odpowiedź organizmu na zwiększone zapotrzebowanie energetyczne wiążące się z intensywnym oddawaniem ciepła do otoczenia.

Przy spadku temperatury otoczenia (Ta) w stosunku do warunków termoneutralnych:

  • o 5°C - BMR wzrasta o 17%,
  • o 10-15°C - BMR rośnie o prawie 50%,
  • o 15-20°C - metabolizm podstawowy wzrasta nawet o 80%.

Tak więc z pewnością u mężczyzn w trakcie treningu w zimnie wydatek energetyczny będzie znacznie większy.

Referencje:

https://www.termedia.pl/f/f/442850e69a678a678e17f43a68ccf801.pdf

Murray SJ, Shephard RJ, Greaves S, Allen C, Radomski M “Effects of cold stress and exercise on fat loss in females” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3780704

Krzysztof Błażejczyk “Wymiana ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem w różnych warunkach środowiska geograficznego” http://rcin.org.pl/Content/694/Wa51_5228_r1993-nr159_Prace-Geogr.pdf

Komentarze (0)