Wiedza naukowa ewoluuje na tyle szybko, że niektóre książki mające więcej niż kilkanaście lat można wyrzucić na makulaturę. W dziedzinie suplementacji wspomagającej odporność i funkcjonowanie organizmu także nastąpiły ogromne postępy.

Kiedyś myślano, iż przewód pokarmowy jest tylko swojego rodzaju „rurą”. Tymczasem obecnie wiemy, iż te populacje bakterii, wirusów, grzybów, stanowią barierę, a nawet odrębne środowisko regulujące funkcjonowanie całego ustroju. Ocenia się, że te organizmy stanowią 1.5-2 kg masy człowieka, a ich genom zawiera nawet 100 razy większą liczbę genów niż genom człowieka.

Znaczenie probiotyków dla osób aktywnych

Stosowanie probiotyków może mieć znaczenie chociażby dla terapii zaburzeń przewodu pokarmowego typowych dla sportowców różnych dyscyplin. Najprawdopodobniej niestabilna mikroflora jelitowa jest związana z: martwiczym zapaleniem jelit, chorobami atopowymi i alergicznymi, otyłością, chorobami zapalnymi jelit, biegunką (w tym związaną ze stosowaniem antybiotyków), rzekomobłoniastym zapaleniem jelit itd.

aktywność fizyczna

W badaniach wykazano, iż przeszczepienie drobnoustrojów z jelit myszy z genetycznie wywołaną otyłością, do myszy które do tej pory były zdrowe, powoduje tycie! Pozyskiwały one więcej kalorii z pożywienia i wykazywały znacznie większy przyrost tkanki tłuszczowej, niż myszy które otrzymały bakterie od szczupłych, zdrowych osobników.

Bakterie jelitowe z gatunku Bifidobacterium longum - wpływ na wątrobę

Prawidłowe funkcjonowanie wątroby jest krytyczne dla utrzymania glikemii (stężenia cukru we krwi), a probiotyki mogą mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowia wątroby (oczywiście, jeśli ktoś regularnie nie bombarduje jej alkoholem, sterydami anaboliczno-androgennymi czy niewłaściwą dietą wysokotłuszczową).

W jednym z badań oceniano wpływ podawania szczepów Bifidobacterium longum z fruktooligosacharydami na progresję NASH. Łącznie 66 pacjentów zostało losowo i równo podzielonych na dwie grupy otrzymujące Bifidobacterium longum z Fos przy zastosowaniu diety i ćwiczeń, a grupa kontrolna dokonywała tylko zmian w stylu życia. Oceniano wiele parametrów ustrojowych oraz pobierano próbki wątroby przed i po 24 tygodniach terapii.

Okazało się, że w grupie przyjmującej szczepy Bifidobacterium longum odnotowano:

  • większy spadek enzymów wątrobowych (spadek większy o 34.1%); oznacza poprawę funkcjonowania wątroby,
  • kilkukrotnie większy spadek wartości transportera LDL cholesterolu (oznacza zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego),
  • kilkukrotnie większy spadek CRP (oznacza spadek stanu zapalnego w ustroju),
  • kilkukrotnie większy spadek czynnika martwicy nowotworów (oznacza spadek stanu zapalnego w ustroju, czyli np. zmniejsza się ryzyko kancerogenezy i chorób sercowo-naczyniowych),
  • poprawę parametrów glikemii w ustroju,
  • większą poprawę funkcjonowania wątroby (spadek NASH i stłuszczenia),
  • większy spadek ilości endotoksyn we krwi.

Suplementacja probiotykiem zawierającym Bifidobacterium longum wykazuje zróżnicowane, korzystne oddziaływanie na ustrój. Dzieje się tak szczególnie u osób mających problemy z wątrobą, a taki stan może być bezobjawowy, nawet gdy ten narząd jest silnie zniszczony.

Bifidobacterium longum a wyniszczenie flory jelit antybiotykami

W kolejnym badaniu wykazano, iż jogurty zawierające szczepy Bifidobacterium longum mogą zmniejszać negatywne zmiany mikroflory jelitowej wywołane antybiotykami (dorosłym podawano erytromycynę).

Probiotyki a objawy zespołu jelita drażliwego

Probiotyki mogą zmniejszać objawy zespołu jelita drażliwego (IBS), ale niewiele wiadomo o ich wpływie na schorzenia psychiatryczne.

Badanie naukowe

W kolejnym z badań oceniano wpływ podawania Bifidobacterium longum NCC3001 (BL) na występowanie lęku i depresję u pacjentów z IBS. Wzięły w nim udział 44 osoby z IBS. Podczas wizyty przesiewowej oceniono historię kliniczną, występujące objawy oraz pobrano próbki krwi. Pacjenci zostali następnie losowo przydzieleni do poszczególnych grup i otrzymywali codziennie probiotyk Bifidobacterium longum lub placebo przez 6 tygodni. W tygodniach 0, 6 i 10 określano poziom lęku i depresji u pacjentów, objawy IBS, jakość życia i inne parametry za pomocą zweryfikowanych kwestionariuszy. W tygodniu 0 i 6 pobrano próbki kału, moczu i krwi oraz wykonano badanie czynnościowego rezonansu magnetycznego (fMRI). Oceniano wzorce aktywacji mózgu, mikroflorę kałową, profil moczu, markery stanu zapalnego we krwi, neuroprzekaźniki i poziomy neurotrofin (grupa czynników wzrostu komórek nerwowych).

Wyniki

Po 6 tygodniach u 14 z 22 pacjentów (~64%) otrzymujących probiotyki odnotowano zmniejszenie nasilenia depresji, tymczasem taka poprawa nastąpiła tylko u 32% pacjentów, którzy otrzymywali placebo. Probiotyk z Bifidobacterium longum miał wpływ na poprawę jakości życia. Dodatkowo badanie rezonansem wykazało, iż zmniejszyła się reakcja na negatywne bodźce emocjonalne W wielu obszarach mózgu. Obie grupy miały podobne profile mikrobioty kałowej, markery stanu zapalnego w surowicy oraz poziomy neurotrofin i neuroprzekaźników, jednak w grupie otrzymującej probiotyk spadło znacząco stężenie metyloamin (związków toksycznych dla wątroby). W 10. tygodniu wskaźniki depresji były mniejsze u pacjentów otrzymujących BL w porównaniu z placebo.

Wnioski

Probiotyki zawierające Bifidobacterium longum zmniejszają symptomy depresji, jednak nie lęk, i mogą poprawiać jakość życia pacjentów z IBS. Najprawdopodobniej probiotyki zmniejszają reaktywność pewnych struktur w mózgu.

Co zapamiętać?

Regularna suplementacja probiotykami z Bifidobacterium longum może mieć wpływ na wątrobę (zmniejszenie jej stłuszczenia), stężenie cukru we krwi, stan zapalny, ryzyko sercowo-naczyniowe, a nawet poprawę funkcjonowania psychicznego osób cierpiących z powodu zespołu jelita drażliwego.

Referencje:

Michele Malaguarnera „Bifidobacterium longum with Fructo-Oligosaccharides in Patients with Non Alcoholic Steatohepatitis”  https://link.springer.com/article/10.1007/s10620-011-1887-4

Colombel i in. „Yoghurt with Bifidobacterium longum reduces erythromycin-induced gastrointestinal effects” [1987] https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US8836070

Maria InesPinto-Sanchez „Probiotic Bifidobacterium longum NCC3001 Reduces Depression Scores and Alters Brain Activity: A Pilot Study in Patients With Irritable Bowel Syndrome” https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016508517355579

Lucyna Ostrowska „Wpływ mikrobioty jelitowej na zaburzenia metaboliczne i otyłość — punkt widzenia internisty i dietetyka” https://journals.viamedica.pl/gastroenterologia_kliniczna/article/download/49870/36831

Komentarze (0)